Kyrkan och torah – preview del 4

För mindre än ett år sedan, faktiskt bara ett halvt år sedan, brakade det loss en stor strid.

Striden handlade och handlar om träd.

Nej, inte alls om Amazonas eller Borneos djungler, utan om bibliska träd.

Den välkände bibelläraren Sven Reichmann gjorde nämligen en jämförelse mellan Torah och Kunskapens Träd.

Detta slog in som en bomb hos dem som tillhör “Hebrew Roots Movement” (HRM). Och det var inte oväntat för i deras kretsar brukar man kalla “Yeshua för den förkroppsligade Torahn”.

Och eftersom Jesus Kristus otvivelaktigt är “Livets Träd” predikar man i dessa kretsar att Torah är Livets Träd.
Continue reading “Kyrkan och torah – preview del 4”

Visits: 34

Kyrkan och torah del 3


 
 
Referat och kommentarer till en artikelserie av Sven Reichmann. Publicerad i tidskriften Shalom över Israel!

Del 3 har rubriken “Den kristne och lagen”. Sven refererar till den undervisning som Edmund ”Eddie” Chumney gav i en konferens som hölls i Västerås Februari 2011.
 
 
 

Jag saxar ur Svens artikel (egen formattering):

Undervisningen handlar om Yeshua, Sonen, Ordet – han som i kyrkan kallas Jesus – att han är identisk med JHWH så som denne framställs i den hebreiska Bibeln. Det var alltså Yeshua som före sin inkarnation hade ingått förbund med Israel på Sinai och det var han som gav torah. Yeshua är Faderns Ord.

Genom honom som är Ordet skapades universum. Han låter sig födas som människa för att dö i vårt ställe och uppstå från de döda. Han har öppnat dödsriket för vår skull.

Allt detta är både fantastiskt och bibliskt.

Men här och där i denna förkunnelse om Guds nåd och allmakt kommer det andra toner. Eddie talar också gärna om torah. Han talar inte om lagen utan bara om torah.
Continue reading “Kyrkan och torah del 3”

Visits: 33

Sanningen – hela sanningen

De av oss som har sett Amerikanska kriminal-filmer har säkert noterat två meningar som ofta återkommer.

You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you!

Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth?

Och till dessa vill jag lägga det Holländska ordstävet: “En halv sanning är lika bra som en hel lögn!”

Joh. 17:15-19

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.

Guds Ord ÄR Sanning!

Så står det ju. Eller hur?

Då kan man alltså lita på att den som kommer med bibelcitat bringar ett sant budskap?

Nej, visst vet vi alla att detta inte är fallet. Läs Psalm 91:11-12

Ty han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar. De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.

Det är ett klassiskt exempel på en text som djävulen citerade för Jesus i öknen. I Lukas 4:10-11:

Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda dig, och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.

Inget fel på texten. Inte fel citerat. Men taget ur sitt sammanhang och tillämpat i strid mot andra texter.

Psalm 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

Vi behöver summan av Guds Ord för att inte gå vilse.

Så låt oss göra lite falsk summa. Det gör man genom att citera texter ur sina sammanhang och koppla dem med andra texter som inte alls har med samma sak att göra. Exemplet är starkt överdrivet, men denna princip används ofta både medvetet och omedvetet.

Ur Matt. 27:5 – Sedan gick han och hängde sig

Ur Lukas 10:37 – Gå du och gör som han

Ur Apg.22:18 – Skynda dig

Inget som vi läser eller hör kan vi begripa utan att tolka det.
Continue reading “Sanningen – hela sanningen”

Visits: 57

Kyrkan och Torah – Uppdaterad

Jag vill passa på att göra reklam för tidskriften Shalom över Israel.

På bilden – Januarinumrets framsida.

Anledningen till att jag vill göra reklam för denna tidskrift är att Sven Reichmann har publicerat första delen av en artikelserie som behandlar Kyrkan och Torah och sätter Gamla Testamentet i fokus.

De som har följt bloggarna kan lätt konstatera att detta ämne rör många strängar och tyvärr förorsakar en hel del strider.
Continue reading “Kyrkan och Torah – Uppdaterad”

Visits: 36

Var ligger din horisont?

Här kommer en gästblogg av Antonia. Och igen vill jag passa på att inbjuda dej som har något du vill vittna om eller skriva dina funderingar om att erbjuda en gästartikel.

Den behöver inte nödvändigtvis vara i överenstämmelse med min egen uppfattning. Men givetvis räknar jag med att den tål en prövning mot Guds Ord. Se under Gästartiklar för mer information.

Var ligger din horisont?

Skulle vilja dela lite tankar som jag har, och därmed gör jag givetvis inte anspråk på att ha alla svaren! Det har ju ingen av oss.

Vill inledningsvis också förtydliga, att jag är Israelvän, och tror att Judarna är och förblir, Guds utvalda egendomsfolk! Men ännu råder “hedningarnas tidsålder”, och när den är till ände, då kommer Israels fulla upprättelse. Gud har inte tagit tillbaka sina löften till detta folk.

Men än så länge är vi alltså två helt skilda folk, med två olika kallelser. Och därför vill Gud inte ha någon sammanblandning av oss ännu, inte förrän vi skall bli till en hjord, med en herde. Detta sker inte innan Herren har uppenbarat sig, för Israel!

Jag har ofta funderat över, varför Judaiseringsläran (HRM) överhuvudtaget gått att sprida som den gjort. Vad är det som gör att det finns en sådan dragningskraft i just budorden/lagen? Och hur kommer man förbi “den nya rättfärdigheten” den som vi fått som gåva? Varför är den gamla bättre?

Men först måste vissa “vantolkningar” undanröjas om jag skall kunna komma till min poäng, med denna bloggpost!
Continue reading “Var ligger din horisont?”

Visits: 47

Guds onyttiga föreskrifter

Jaha, nu är det väl bevisat i skrift då att jag föraktar Guds Torah?

Nej, kanske inte ändå. Låt mej citera en text ur Hesekiel kapitel 20, vers 25:

Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv.

Översättningarna varierar något vad gäller “föreskrifter som inte kunde ge dem liv” kanske är översättningen “statutes by which they could not live” mera ordagrann?

Får man göra så om man är en god och kärleksfull Gud? Låt oss titta litet grand på situationen som beskrivs.
Continue reading “Guds onyttiga föreskrifter”

Visits: 28

Utombibliskt, uppföljaren

Om du inte har läst den första delen, så gör det först, för jag tänker här återge hur utombibliska argumenteringar och utrikiska ord ledde till missförstånd.

Första delen är en repetition av en bloggpost jag skrev 2009 på en annan blogg, och den bit av diskussionen jag nedan återger utspelade sig på den bloggen.

Avsikten med detta är inte att beklaga mej eller anklaga någon annan. Bara att visa hur det kan bli missförstånd och konflikter helt i onödan när man talar olika språk och har olika självklarheter och grundar dessa på utombibliska texter.

Detta fick jag som reaktion:

Angående de offer Kain och Abel bar fram sägs det så här i Parashà 01. BeReshit.

4:3 “Efter en tid hände sig att Kajin bar fram en offergåva åt HaShem av markens gröda.” – Toràn säger att han bara bar fram av markens gröda, vilket låter oss förstå att det var vilken gröda som helst, inte den bästa och utvalda. En Midrash[76] säger att det var lin, den sämsta grödan som man kan tänka sig.

4:4 “Även Hevel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HaShem såg till Hevel och hans offer” – Enligt en Midrash,[77] offrade Hevel frikostigt det bästa han hade, lamm som inte hade klippts eller arbetat och som inte hade något lyte. Elohim hade visat Adam och Chavà vilka djur som var rena och som tjänade till att offras, jfr. 1 Mosebok 7:2. Därför visste Hevel vilken typ av djur som den Evige kunde ta emot. Det är möjligt att det djur som offrades i lustgården innan förvisningen var ett, eller flera lamm, jfr. Uppenbarelseboken 13:8; 1 Petrus 1:19-20, och att Hevel grundade sig på den uppenbarelse som den Evige hade gett genom det offret. Enligt en Midrash,[78] gav Kajin och Hevel sina offer den 14 Nissan, samma dag som pesach-offret senare skulle frambäras.” slut citat P. 01.

Parashà, BeReshit, Kajin, HaShem, Midrash, Hevel, Chavà …..

Det var bara att gnida sig i ögonen och försöka pussla ut vad som menades med detta.
Continue reading “Utombibliskt, uppföljaren”

Visits: 31

Open reaction to Eddie

Denna kommentar skriver jag på både Engelska och Svenska så att ingen annan behöver översätta den, om och ifall Eddie är intresserad av min replik. Svensk text följer den Engelska texten.

I write this comment in both English and Swedish so that it does not need to be translated by someone else in order for Eddie to read it, in case he might be interested.

I would like to take issue with the ending statement of Eddie Chumney. This article is written as a response to the following:

It is GOOD to give clarification of things which I teach when people don’t understand but I have a feeling that THIS question was motivated by those who DON’T want to embrace Hebrew roots and are looking for an excuse (a “heresy” as justification for them that this is the wrong way to go).

Eddie, it depends what you mean with “embrace Hebrew roots”.

I “embraced Hebrew roots” more than 15 years ago in the sense that I started to grasp how much more there was to understand from Scripture when taking a perspective from language, traditions and culture.
Continue reading “Open reaction to Eddie”

Visits: 44

Uppdaterat – omskärelse

Uppdaterat: Tisdag 22 November fick vi kommentar (svar) från Eddie Chumney. Se Fotnoten.

Vi avbryter den pågående serien om lidande och sanningens väktare för ett viktigt meddelande.

På nätet hittade bloggens “research-medarbetare” följande länkar Understanding Circumcision part 1 of 2 och Understanding Circumcision part 2 of 2 vilka påstås vara direkt citerade ur en email-konversation med Eddie Chumney.

I den publicerade email-konversationen, del 1, förekommer följande text (fetstil och färg tillagd):

CIRCUMCISION = SEAL OF RIGHTEOUSNESS BY FAITH

KJV Romans 4:11 And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also:

Being physicall circumcised AFTER we are saved is a SIGN of our seal of righteousness by faith (that we have pledged to obey the voice of YHVH in our heart).

Just nu försöker Daniel (Aletheia) och hans medarbetare att nå Eddie Chumney för en kommentar.
Continue reading “Uppdaterat – omskärelse”

Visits: 54