Livsåskådning

Jag har valt att kalla denna artikel “livsåskådning” hellre än “religion”.

Vi lever i en tid där lögnen sprids att “tro” och “vetande” är konkurrenter som inte kan samexistera. När jag formulerar nästa mening kommer det att bli tydligt hur påverkade vi alla är av tidsandan.

Ateister tror att deras tro är fakta och grundad på bara vetenskap!

Jag kan rekommendera The Atheist Delusion Movie för en gedigen genomgång av hur ateister lurar sig själva. Men vill genast tillägga att ateister inte är de enda som lurar sig själva eller gärna lurar sig själva.

Bilden återfinnes i dia-serien från Ipsos Mori nedan. Den anger hur stor skillnad det är mellan upplevelse och verklighet i 40 undersökta länder.

En levande tro på en levande Gud är på intet sätt i konflikt med fakta och vetenskap! Men tyvärr finns det ju en hel del hittepå även bland människor som kallas, eller kallar sig “kristna”. Tänk på ritualer och liturgi, reliker och ikoner, mantror och grupptryck.

Tro nu inte att detta bara förekommer hos katoliker. Även om ordet liturgi inte används av protestanter så behöver man inte besöka protestantiska sammankomster många gånger innan man ser att det finns ett mönster, ett oskrivet program, för hur länge och i vilken ordning olika aktiviteter praktiseras.

NOT: Liturgi, eller ordagrannt leitourgia, är gammalgrekiska och betyder “offentligt arbete” eller “uppdrag i det allmännas tjänst”, ursprungligen från grekiskans leitourgia (λειτουργία eller λῃτουργία, av λαός / Laos, “folket” och roten ἔργο / ergo, “göra”). Det handlar alltså om vad “folket” gör för att tillsammans “tjäna” Gud.

Det får räcka som inledning. Nej, förresten, jag måste även säga något om fakta, data och tolkning.
Continue reading “Livsåskådning”

Views: 47

Vem skrev Hebreerbrevet?

Har du lagt märke till att det vi kallar “Brevet till Hebreerna” inte börjar med en hälsning som anger vem som skrev det eller till vilka det skrevs.

Det finns bibelöversättningar som har lagt till en rubrik som lyder “Brevet till Hebreerna”, ja i vissa fall till och med “Paulus brev till Hebreerna”.

Men detta kan man inte härleda från brevets text.

Det är min avsikt att skriva två artiklar om Hebreerbrevet. Denna första artikel skall handla om textkritik och brevets ursprung. I nästa artikel vill jag titta närmare på ett antal texter i Hebreerbrevet. Continue reading “Vem skrev Hebreerbrevet?”

Views: 327

Rätt och slätt

Detta blir inte en bloggpost i ordets rätta bemärkelse, bara en information och lite bakgrund.

Det är nu 5 år sedan jag upptäckte bloggarna. Först visste jag inte riktigt hur det funkade med att kommentera.

Man var tvungen att uppge ett användarnamn och en emailaddress. Det var tydligt att många använde pseudonymer, alias och signaturer.

Okunnig och nybörjare valde jag att använda olika pseudonymer på olika bloggar, men upptäckte ganska snart att detta inte var bra, så jag funderade på en generell pseudonym.

Den blogg jag upptäckte först, hittade jag via Google när jag sökte efter något. Minns inte längre vad. Det fanns intressant läsning där, men jag blev konfunderad över vissa saker som skrevs.

Jag förstod nämligen inte att det var vitt skilda personer, som på intet sätt var “organiserade” av bloggen, som skrev sina högst personliga meningar och tolkningar där. Jag trodde att de på något sätt tillhörde bloggen.

Jag skrev ett mejl till (en av) bloggens ledare och undrade angående detta. Han svarade att jag inte får tillskriva bloggposters författare de meningar som kommentatorer yttrar.
Continue reading “Rätt och slätt”

Views: 34