Helvetet del 2 av 2

Detta är andra delen av en utredning om det vi brukar kalla helvetet. Om du inte har läst första delen råder jag dej att göra det innan du läser vidare Helvetet del 1 av 2.


Mörker är inget i sig själv, det är avsaknad av ljus

Jag tänker börja del 2 av utredningen om “helvetet” med följande vers.

Hebr. 9:24-28
Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 

Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 

Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder.

Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Först en not om “himlen”. Ordet “οὐρανός” (ouranos) är minst lika ospecifikt som vårt svenska ord.

Gudsförnekare brukar hånle år dumma kristna som tror att Gud bor någonstans i rymden bortom planeter, stjärnor och galaxer. Men samma gudsförnekare har inga problem med att säga att solen går upp på morgonen. Det är ju inte solen som går upp utan jorden som snurrar tills solen ånyo blir synlig. Men att uttrycka sig så blir krångligt och försvårar daglig kommunikation.
Continue reading “Helvetet del 2 av 2”

Visits: 202

Eoner av mållöshet!

Mållöshet i kombination med ändlöshet tror jag hör till själafiendens största frestelser för vår tids “kristenhet”. Denna artikel handlar om Himmelen och helvetet.


Jag ogillar ordet “kristenheten”, men tvingas ändå använda det för att kommunicera det jag vill meddela.

Frälsande tro handlar bara om förtroende för (till) Kristus och trohet till Kristus.

“Kristenhetens” båda diken består å ena sidan av traditioner, ikoner, formler och liturgi med Messias Herren i bakgrunden, och i det motsatta diket det humanistiska flummet byggt på lagiskhet, gärningsläror och människodyrkan.

När pingströrelsens invaderades och ersattes av trosförkunnelsen hände något mycket betydelsefullt. Himmelen som mål bleknade medan helvetet som hot bara blev värre.

Efter en tid upptäckte fler och fler att det inte fanns några löften om att blir rik, vacker och frisk, här och nu. Trosförkunnelsen lade målet inom vår livstid, här på jorden.

De som inte lyckades bli rika på de lurade och skinnade fåren letade efter nya vägar att hitta på ministries. Jag skall inte nämna någon av dessa, men jag skall nämna en av deras villoläror.

De bytte ut det himmelska målet mot en framtid på den restaurerade jorden. Både uppståndna döda och levande kristustrogna kommer enligt dem att nå målet här på jorden när Herren återvänder.

De förkastade evigheten och anammade en oändlig tid som substitut. Märk väl att målet fortfarande blev materiellt och att det är beroende av tidsbegreppet.

Nästa steg blev liberalismen (subjektivismen) eller om du vill, laglösheten. För med oändliga tider kommer naturligtvis allt att utvecklas till något gott. Evolutionstron garanterar det.

Den eviga skilsmässan från Gud blev en tidsbegränsad uppfortringsanstalt.

Allt blir bra till slut! Gud kommer att bli allt i alla! Gud är allsmäktig och hans kärlek kommer att göra allting nytt!

Och där står vi då i lorten och stampar medan vi i samvetet anar att något av Evangeliums sanningar har fallit bort och flum-evangelister lockar oss att söka “gud” i vårt inre. Mystik utan mål och utan tidsgränser.

Inget annat blir kvar än en humanism med liturgi och ett modlöst “hopp” om att “guds” kosmiska balansvåg har tillräckligt många russin i den goda skålen så att vi slipper helvetets uppfostringsanstalt och bara behöver genomlida skärseldens pina.

Nej vänner!

Vårt mål är en evighet (tidlös och oändlig) i samvaro med universums skapare.

Men vi har fått den fruktansvärda friheten att tacka nej!

Detta kallas “den dubbla utgången” och valet är vårt. Vi behöver varken spekulera om Himmelen eller om helvetet. Bibelns bildspråk är tydligt. Vi bör avstå från att lägga till det vi inte vet och att dra ifrån det vi ogillar.

Man må försöka stjäla min längtan hem till mitt rätta hem. Det kommer inte att yckas!

Jag sjunger med Stuart Hamblen:

På vägen hem, mitt hjärta må du sjunga. På Guds väg ditt jubel här uppstäm, intill den dag mitt öga skådar staden, och Herren själv mig kallar hem.

Du kan lyssna på sången här: Bill & Gloria Gaither – Until Then (Live)

Du kan läsa om Stuart Hamblen här: Stuart Hamblen

Jag sjunger gärna med Lydia Lithell:

Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det må kosta vad det vill, men jag vill hem till Himmelen! Det är längtan hem som driver mig, jag vill ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är.

Låt dej inte luras av moderna strömningar.

Låt dej inte luras av traditioner och liturgi.

Joh. 14:1-3

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många boningar. Om det inte vore så, skulle jag ha sagt er, att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vart jag går, vet ni, och vägen vet ni.

Raka svar nu!

Är Faderns hus Himmelen, eller är det det jordiska Jerusalem?

Sysslar Jesus med att bygga lägenheter i det jordiska Jerusalem?

Vårt mål är Himmelen och de som förnekar det följer en villolära.

Låt inte lura dej!

/Kjell

PS. Hur sedan Gud kommer att skapa ett nytt universum är ett annat kapitel.

Visits: 58

Minns du sången?

Internets välsignelser gör att jag kan se på inspelade program som sändes för flera år sedan.

Ett sådant program kallades “Minns du sången”. I inspelningen av säsong 3 – avsnitt 7 sjunger man ett antal äldre sånger.

Bland annat en sång som heter “När den evigt klara morgon gryr”. Jag skall citera den “ursprungliga” texten av vers 2:

Utav alla folk och stammar samlas där en skara stor
uti högtidssmyckad stad på Sions höjd.
Även sämste sonen, som i främlingslandet vilse for,
får då vara med och njuta himmelsk fröjd.

Jag minns den sången mycket väl och därför hör jag genast när en “artist” ändrar på melodi, rytm eller ord.
Continue reading “Minns du sången?”

Visits: 47

Tänk så konstigt!

Nog är det väl egendomligt att det skall behöva bli osämja angående ändens tid. Det verkar som om det finns krafter som gillar ryktesspridning, miss-information, falska läror blandade med fakta, ja det är ungefär samma situation som när det blir krig.

Man brukar säga att krigens första slaktoffer är sanningen. Nu krigar “kristendomens religionsanhängare” i olika sammanhang om händelserna och tidtabellen i ändens tid, ja slutet på ändens tid.

Det finns ingen möjlighet att se detaljerna på detta starkt förminskade diagram som påstår sig visa hur Gud har planerat allt från skapelsen till änden. Men du kan klicka här för att lyssna (och se) på en video med en predikan om detta.
Videon är mycket bra, men som alltid måste var och en pröva och behålla det goda.
Mot slutet predikas “En gång frälst, alltid frälst!”.
Detta är en baptistisk teologi som inte kan stavas med Guds ord.

Man hittar på nästan vad som helst för att stödja sitt eget scenario och sin egen tidtabell. Och då blir det bråk. Det är ju rent löjligt, eller kanske till och med inspirerat av onda andemakter.

Började vedermödan den 13:de September 2015? Inte vet jag! Men det vet ju inte någon annan heller. Inte ens de som har marknadsfört sina spekulationer om just detta datum. Kanske började vedermödan redan för flera månader, eller några år sedan. Kanske dröjer det ännu många år. Jesu ord kan inte misstolkas. Det är bara Fadern som har tidtabellen.

Kommer den så kallade blod-måne-tetraden att sammanfalla med viktiga världshändelser om man tillåter lika bred marginal som vid de tidigare så kallade tetraderna? Javisst kommer den att göra det! Men det bevisar ingenting om denna astrologiska hype. Det vi säkert vet är att det inte har något som helst att göra med Bibelns texter om att “månen skall vändas i blod”.

Continue reading “Tänk så konstigt!”

Visits: 48

Riktigt frälst – del 2

Första delen av denna studie finner du om du klickar här.

Jag väljer att skriva andra delen i en separat blogpost. Det blir för svårt att hitta den om jag bara lägger till i den första delen.

Jag utgick från Jesu liknelse om Såningsmannen. Du kan läsa följande citat i den föregående bloggposten. Matt. 13:3-16, Markus 4:2-17 och Lukas 8:4-15

Första delen avslutades med följande:

Såningsmannen, vem det nu må vara, är det inget fel på i liknelsen.

Utsädet är “Guds Ord” och således av bästa kvalitet, helt perfekt.

Det som återstår att analysera är alltså vad som karakteriserar:

  1. Vägkants-människor
  2. Stengrunds-människor
  3. Tistel- och ogräs-människor
  4. Den goda jordens människor

Och där stannade jag i avvaktan av eventuella kommentarer.

Nu skall jag ge min egen tolkning av liknelsen.
Continue reading “Riktigt frälst – del 2”

Visits: 54

Riktigt frälst… eller?

I alla sektariska sammanhang håller man på med att klassa “frälsta” i A-lag och B-lag.

Jag vill skriva något om detta och kommer att publicera det här.

Lyssna först på en sång Are you washed in the blood? framförd av Earl Scruggs och Lester Flatt i ett format som jag kom att tycka om i tonåren.

Kanske är du av helt annan årgång och musiksmak. Lyssna då bara till orden.
Continue reading “Riktigt frälst… eller?”

Visits: 51

Blommor i asfalten

Jag hade inte tänkt att blanda mej i HBTQ-debatten. Det finns många spaltmeter att läsa i tidningar och på bloggar. Det finns även texter i Bibeln som handlar om detta. Må nu var och en välja sin egen högsta auktoritet. Neuropsykologer, pastorer, politiker, tyckare, tänkare och Gud tävlar om den platsen.

En person som kallar sig “Kristen sökare” skrev:

… alla moderna människor anser det nog vara lika hemskt att säga att man hamnar i helvetet om man lever i utlevd homosexualitet som om man säger att det inte gäller de som bara är homosexuella men inte lever ut den. Ordklyveri.

Meningen är lite kryckigt formulerad, men vad han försöker säga är att: Om man är frestad till homosexualitet så kan man lika gärna ge efter för frestelsen och ge efter för sina begär. Han anser det vara ordklyveri att skilja mellan homosexuella begär och homosexuella handlingar.

Lägg nu till detta att homosexuella kräver att deras avvikelse betraktas som “normal”. Och i tappra försök att lura sig själv och andra att de är “fullt normala” engagerar de sig i en synnerligen abnormal fest som kallas “Pride Parad” där de öppet förevisar så mycket de kan av snuskigt beteende och exhibitionism.

Detta är ett bevis på just homosexualitetens särställning bland synderna.
Continue reading “Blommor i asfalten”

Visits: 67

Just imagine!

Minns du kanske (om du är född före 1965) John Lennons sång “Imagine”? Vacker mjuk melodi med ett budskap som kan förleda många.

Denna artikel är delvis på engelska på grund av citat, men i “uttydningen” översätter jag till svenska.

Men granska nu orden i denna melodiösa sång “Imagine” och jämför med det du vet från profetior i Bibeln:

Imagine there’s no heaven, It’s easy if you try
No hell below us, Above us only sky
Imagine all the people, Living for today…

Imagine there’s no countries, It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for, And no religion too
Imagine all the people, Living life in peace…

You may say I’m a dreamer, But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us, And the world will be as one

Imagine no possessions, I wonder if you can
No need for greed or hunger, A brotherhood of man
Imagine all the people, Sharing all the world…

You may say I’m a dreamer, But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us, And the world will live as one

John Lennons sång är så anti-Sanning man kan komma. Antikrist kommer att förverkliga en del av John Lennons “imagination”. Låt oss ta stroferna i tur och ordning: Continue reading “Just imagine!”

Visits: 57

Onda dagar

Håll ögonen öppna. Känn dej själv och Guds Ord. Ordspråksboken 12:1-8

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: “De ger mig ingen glädje”; ja, innan de förmörkas, solen och ljuset, månen och stjärnorna, och innan molnen vänder åter efter regnet; då väktarna i huset darrar och de starka männen sviker; då malerskorna har upphört att mala, eftersom de har blivit så få och då spejarna har det mörkt i sina gluggar; då båda dörrarna mot gatan stängs till, och ljudet från kvarnen försvagas; då man vaknar av fågelsång och sångens alla döttrar sänker rösten; då man är rädd för var backe och vägen är full av skräck; då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen blir utan kraft; då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan; innan silvertråden brister och den gyllene skålen slås sönder, innan krukan vid källan krossas och brunnshjulet slås itu vid brunnen; då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den.

Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Allt är förgängligt!

En 63 år gammal välkänd och uppskattad rabbi filmar nakna yngre kvinnor som badar “mikveh”.

Prominent D.C. rabbi accused of voyeurism presents a disturbing paradox.

En lärare i Livets Ord, Robert Ekh, 61, som specialiserat sig på familjeproblem, faller för frestelsen att ha utomäktenskapligt sex. Och när det upptäcks flyr han landet med sin attraktiva exotiska kvinna. Han kommer att leva på “offer” från Livets Ords medlemmar.

Flyr landet med pengar från församlingen.
Continue reading “Onda dagar”

Visits: 47

Bekymmer

Har du läst börsnoteringarna i dag?

Har du sett hur det går med guldpriset ?

Har du kollat vilken valuta som verkar säkrast?

Glöm för all del inte tetrader och månförmörkelser!

Hur mycket kommer oljan att kosta om några månader?

Kanske har de berömda olyckskorpar-profeterna rätt?

Kanske finns det en super-elit-maffia som bara vill att du förlorar allt.

Har du din skatt i bankerna?

Har du din skatt som små guldtackor under madrassen?

Läs vad Guds Ord säger om allt detta!

Visste du att världen kommer att upphöra, för dej, endera genom att du dör eller att Jesus kommer åter?
Continue reading “Bekymmer”

Visits: 44