Comparisonia – synkrinism

Har du hört talas om “comparisonia” (från latinets “conparare”)? Eller “synkrinism” (från grekiskans “συγκρινω” – synkrino)?

Och, nej, jag talar inte om “synkretism”. Ordet “synkrinism” kommer av ordet “krino” som betyder välja, utvälja, separera, döma, anklaga och fördöma.

Kanske känner du inte igen namnet på den andliga sjukdom jag talar om. Och det är inte så konstigt, för inte ens den allvetande herr Google känner till det ännu.

Men snart, när jag har publicerat denna artikel kommer Google att känna till namnet på denna mycket utbredda sjukdom.

Nu undrar du kanske om det har med äpplen att göra. Men det är inte fallet. Det är ett missförstånd som har uppkommit genom konstnärlig missrepresentation av fakta.

Men det har utan tvekan med frukt att göra. Dels ätandet av förbjuden frukt och dels frukten av denna synd.

Lukas 18:10-14

Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Continue reading “Comparisonia – synkrinism”

Views: 48

Dubbelt

Det finns ett bud i NT som kallas det dubbla kärleksbudet.

Den som sågar första delen, nämligen att älska Gud med allt…..

Han/hon kommer aldrig att kunna leva upp till den andra biten.

Nu förespråkar tre gudlösa, laglösa, att det är okay att mörda nyfödda.

Nästa steg?

Femåringar? [Jag blir galen på dej!]

Tonåringar? [Om du inte lyder, kommer jag att abortera dej!]

Hustrur och husfäder????? [Tänk om jag ändå inte hade gift mej!]


Continue reading “Dubbelt”

Views: 39

Vad finns i helvetet?

Frågan har aktualiserats i samband med Stefan Swärds publikation av en bok om helvetet.


(Dantes tankar om det som sker efter döden.)

Vad finns i helvetet?

Det kan sammanfatts i tre termer: Straff, Pina och Fattigdom.

Ordet “straff” kan tolkas på två olika sätt eftersom det kan vara resultatet av “naturlagen” eller av “stiftade lagar”.

Exempel 1: Om du går in med leriga skor igen i vardagsrummet kommer jag att smiska dej!

Straffet kan ändras. Jag kan besluta att skicka busungen till sängs istället för att smiska honom.

Exempel 2: Om du hoppar ur en helikopter på 500 meters höjd, utan fallskärm, kommer du att slå ihjäl dej.

“Straffet” kan inte ändras eftersom det är en följd av naturlagen. Continue reading “Vad finns i helvetet?”

Views: 83