Helvetet del 2 av 2

Detta är andra delen av en utredning om det vi brukar kalla helvetet. Om du inte har läst första delen råder jag dej att göra det innan du läser vidare Helvetet del 1 av 2.


Mörker är inget i sig själv, det är avsaknad av ljus

Jag tänker börja del 2 av utredningen om “helvetet” med följande vers.

Hebr. 9:24-28
Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 

Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 

Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder.

Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Först en not om “himlen”. Ordet “οὐρανός” (ouranos) är minst lika ospecifikt som vårt svenska ord.

Gudsförnekare brukar hånle år dumma kristna som tror att Gud bor någonstans i rymden bortom planeter, stjärnor och galaxer. Men samma gudsförnekare har inga problem med att säga att solen går upp på morgonen. Det är ju inte solen som går upp utan jorden som snurrar tills solen ånyo blir synlig. Men att uttrycka sig så blir krångligt och försvårar daglig kommunikation.
Continue reading “Helvetet del 2 av 2”

Views: 209

Eoner av mållöshet!

Mållöshet i kombination med ändlöshet tror jag hör till själafiendens största frestelser för vår tids “kristenhet”. Denna artikel handlar om Himmelen och helvetet.


Jag ogillar ordet “kristenheten”, men tvingas ändå använda det för att kommunicera det jag vill meddela.

Frälsande tro handlar bara om förtroende för (till) Kristus och trohet till Kristus.

“Kristenhetens” båda diken består å ena sidan av traditioner, ikoner, formler och liturgi med Messias Herren i bakgrunden, och i det motsatta diket det humanistiska flummet byggt på lagiskhet, gärningsläror och människodyrkan.

När pingströrelsens invaderades och ersattes av trosförkunnelsen hände något mycket betydelsefullt. Himmelen som mål bleknade medan helvetet som hot bara blev värre.

Efter en tid upptäckte fler och fler att det inte fanns några löften om att blir rik, vacker och frisk, här och nu. Trosförkunnelsen lade målet inom vår livstid, här på jorden.

De som inte lyckades bli rika på de lurade och skinnade fåren letade efter nya vägar att hitta på ministries. Jag skall inte nämna någon av dessa, men jag skall nämna en av deras villoläror.

De bytte ut det himmelska målet mot en framtid på den restaurerade jorden. Både uppståndna döda och levande kristustrogna kommer enligt dem att nå målet här på jorden när Herren återvänder.

De förkastade evigheten och anammade en oändlig tid som substitut. Märk väl att målet fortfarande blev materiellt och att det är beroende av tidsbegreppet.

Nästa steg blev liberalismen (subjektivismen) eller om du vill, laglösheten. För med oändliga tider kommer naturligtvis allt att utvecklas till något gott. Evolutionstron garanterar det.

Den eviga skilsmässan från Gud blev en tidsbegränsad uppfortringsanstalt.

Allt blir bra till slut! Gud kommer att bli allt i alla! Gud är allsmäktig och hans kärlek kommer att göra allting nytt!

Och där står vi då i lorten och stampar medan vi i samvetet anar att något av Evangeliums sanningar har fallit bort och flum-evangelister lockar oss att söka “gud” i vårt inre. Mystik utan mål och utan tidsgränser.

Inget annat blir kvar än en humanism med liturgi och ett modlöst “hopp” om att “guds” kosmiska balansvåg har tillräckligt många russin i den goda skålen så att vi slipper helvetets uppfostringsanstalt och bara behöver genomlida skärseldens pina.

Nej vänner!

Vårt mål är en evighet (tidlös och oändlig) i samvaro med universums skapare.

Men vi har fått den fruktansvärda friheten att tacka nej!

Detta kallas “den dubbla utgången” och valet är vårt. Vi behöver varken spekulera om Himmelen eller om helvetet. Bibelns bildspråk är tydligt. Vi bör avstå från att lägga till det vi inte vet och att dra ifrån det vi ogillar.

Man må försöka stjäla min längtan hem till mitt rätta hem. Det kommer inte att yckas!

Jag sjunger med Stuart Hamblen:

På vägen hem, mitt hjärta må du sjunga. På Guds väg ditt jubel här uppstäm, intill den dag mitt öga skådar staden, och Herren själv mig kallar hem.

Du kan lyssna på sången här: Bill & Gloria Gaither – Until Then (Live)

Du kan läsa om Stuart Hamblen här: Stuart Hamblen

Jag sjunger gärna med Lydia Lithell:

Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det må kosta vad det vill, men jag vill hem till Himmelen! Det är längtan hem som driver mig, jag vill ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är.

Låt dej inte luras av moderna strömningar.

Låt dej inte luras av traditioner och liturgi.

Joh. 14:1-3

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många boningar. Om det inte vore så, skulle jag ha sagt er, att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vart jag går, vet ni, och vägen vet ni.

Raka svar nu!

Är Faderns hus Himmelen, eller är det det jordiska Jerusalem?

Sysslar Jesus med att bygga lägenheter i det jordiska Jerusalem?

Vårt mål är Himmelen och de som förnekar det följer en villolära.

Låt inte lura dej!

/Kjell

PS. Hur sedan Gud kommer att skapa ett nytt universum är ett annat kapitel.

Views: 60

Riktigt frälst – del 2

Första delen av denna studie finner du om du klickar här.

Jag väljer att skriva andra delen i en separat blogpost. Det blir för svårt att hitta den om jag bara lägger till i den första delen.

Jag utgick från Jesu liknelse om Såningsmannen. Du kan läsa följande citat i den föregående bloggposten. Matt. 13:3-16, Markus 4:2-17 och Lukas 8:4-15

Första delen avslutades med följande:

Såningsmannen, vem det nu må vara, är det inget fel på i liknelsen.

Utsädet är “Guds Ord” och således av bästa kvalitet, helt perfekt.

Det som återstår att analysera är alltså vad som karakteriserar:

  1. Vägkants-människor
  2. Stengrunds-människor
  3. Tistel- och ogräs-människor
  4. Den goda jordens människor

Och där stannade jag i avvaktan av eventuella kommentarer.

Nu skall jag ge min egen tolkning av liknelsen.
Continue reading “Riktigt frälst – del 2”

Views: 59

Riktigt frälst… eller?

I alla sektariska sammanhang håller man på med att klassa “frälsta” i A-lag och B-lag.

Jag vill skriva något om detta och kommer att publicera det här.

Lyssna först på en sång Are you washed in the blood? framförd av Earl Scruggs och Lester Flatt i ett format som jag kom att tycka om i tonåren.

Kanske är du av helt annan årgång och musiksmak. Lyssna då bara till orden.
Continue reading “Riktigt frälst… eller?”

Views: 55

Blommor i asfalten

Jag hade inte tänkt att blanda mej i HBTQ-debatten. Det finns många spaltmeter att läsa i tidningar och på bloggar. Det finns även texter i Bibeln som handlar om detta. Må nu var och en välja sin egen högsta auktoritet. Neuropsykologer, pastorer, politiker, tyckare, tänkare och Gud tävlar om den platsen.

En person som kallar sig “Kristen sökare” skrev:

… alla moderna människor anser det nog vara lika hemskt att säga att man hamnar i helvetet om man lever i utlevd homosexualitet som om man säger att det inte gäller de som bara är homosexuella men inte lever ut den. Ordklyveri.

Meningen är lite kryckigt formulerad, men vad han försöker säga är att: Om man är frestad till homosexualitet så kan man lika gärna ge efter för frestelsen och ge efter för sina begär. Han anser det vara ordklyveri att skilja mellan homosexuella begär och homosexuella handlingar.

Lägg nu till detta att homosexuella kräver att deras avvikelse betraktas som “normal”. Och i tappra försök att lura sig själv och andra att de är “fullt normala” engagerar de sig i en synnerligen abnormal fest som kallas “Pride Parad” där de öppet förevisar så mycket de kan av snuskigt beteende och exhibitionism.

Detta är ett bevis på just homosexualitetens särställning bland synderna.
Continue reading “Blommor i asfalten”

Views: 70

Just imagine!

Minns du kanske (om du är född före 1965) John Lennons sång “Imagine”? Vacker mjuk melodi med ett budskap som kan förleda många.

Denna artikel är delvis på engelska på grund av citat, men i “uttydningen” översätter jag till svenska.

Men granska nu orden i denna melodiösa sång “Imagine” och jämför med det du vet från profetior i Bibeln:

Imagine there’s no heaven, It’s easy if you try
No hell below us, Above us only sky
Imagine all the people, Living for today…

Imagine there’s no countries, It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for, And no religion too
Imagine all the people, Living life in peace…

You may say I’m a dreamer, But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us, And the world will be as one

Imagine no possessions, I wonder if you can
No need for greed or hunger, A brotherhood of man
Imagine all the people, Sharing all the world…

You may say I’m a dreamer, But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us, And the world will live as one

John Lennons sång är så anti-Sanning man kan komma. Antikrist kommer att förverkliga en del av John Lennons “imagination”. Låt oss ta stroferna i tur och ordning: Continue reading “Just imagine!”

Views: 59

Onda dagar

Håll ögonen öppna. Känn dej själv och Guds Ord. Ordspråksboken 12:1-8

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: “De ger mig ingen glädje”; ja, innan de förmörkas, solen och ljuset, månen och stjärnorna, och innan molnen vänder åter efter regnet; då väktarna i huset darrar och de starka männen sviker; då malerskorna har upphört att mala, eftersom de har blivit så få och då spejarna har det mörkt i sina gluggar; då båda dörrarna mot gatan stängs till, och ljudet från kvarnen försvagas; då man vaknar av fågelsång och sångens alla döttrar sänker rösten; då man är rädd för var backe och vägen är full av skräck; då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen blir utan kraft; då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan; innan silvertråden brister och den gyllene skålen slås sönder, innan krukan vid källan krossas och brunnshjulet slås itu vid brunnen; då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den.

Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Allt är förgängligt!

En 63 år gammal välkänd och uppskattad rabbi filmar nakna yngre kvinnor som badar “mikveh”.

Prominent D.C. rabbi accused of voyeurism presents a disturbing paradox.

En lärare i Livets Ord, Robert Ekh, 61, som specialiserat sig på familjeproblem, faller för frestelsen att ha utomäktenskapligt sex. Och när det upptäcks flyr han landet med sin attraktiva exotiska kvinna. Han kommer att leva på “offer” från Livets Ords medlemmar.

Flyr landet med pengar från församlingen.
Continue reading “Onda dagar”

Views: 50

The Spirit of Prostitution

Nu vill jag utmana alla som lever i ett etniskt, geografiskt, religiöst eller kulturellt Grönköping. Här presenteras motsatsen till “tro”, motsatsen till “hopp” och motsatsen till “kärlek”.

Tänk dej att beväpnade “vetenskapsmän” från mörkaste Afrika skulle invadera Sverige och kidnappa en knappast myndig ung kvinna.

De skulle sedan ta med henne till mörkaste Afrika och sätta henne naken i en bur.

Allt med avsikten att förevisa henne för nyfikna afrikanska män och tjäna pengar på detta “vetenskapliga” upplysnings-projekt!

Hur skulle du reagera på detta?

Nå, precis detta hände, fast du måste byta ut Afrika mot England och Sverige mot Syd-Afrika i ovanstående text.
Continue reading “The Spirit of Prostitution”

Views: 51

Himmel? Ett så’nt helvete

Om du tror att detta kommer att handla om himmel och helvete så tror du rätt. Det har skrivits en hel del om helvetet. Åsikterna varierar ordentligt. Detta blir en mycket allvarlig bloggpost!

  • Somliga menar att helvetet inte finns i verkligheten utan bara är en andlig metafor.
  • Andra menar att evigt straff betyder att man upphör att existera när straffet avklarat.
  • Ytterligare några menar att man blir frälst efter utsuttet straff.
  • Och någrar tolkar det så att helvetet faktiskt pågår medvetet i alla evigheter.

Jag kommer inte att analysera dessa alternativ utan i stället försöka visa på hur man kan öppna en dörr till helvetet redan här och nu. Jag vill poängtera att det handlar om en dörr, för det finns flera.

(Liten kommentar till bilden: Visste du att så gott som alla religioner har en gemensam bild av helvetet? Något att fundera på, för inga religioner har en gemensam bild av frälsningen och himmelen!)

Liknelsen om “den förlorade sonen” tar jag som utgångspunkt. Du finner den i Lukas evangelium, kapitel 15. Läs den själv, jag kommer bara att citera en liten del. Den börjar i vers 11 där Jesus säger: “En man hade två söner.“; och fortsätter till slutet på kapitlet.

Nu undrar du kanske vad detta har att göra med himmel och helvete. Jo, jag skall citera verserna 25-28:

Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården, fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har slaktat den gödda kalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom,

Inne i stugans värme pågick återföreningens och gemenskapens fest, en bild på himmelen. Och där ute stod hemmasonen surmulen och ville inte festa med de dömande, orättvisa hycklarna där inne.
Continue reading “Himmel? Ett så’nt helvete”

Views: 241

Eros och bryderier

Finns det avgudar? Ja, det beror på vad man menar, men nog finns det en hierarki av satans “änglar” eller rättare demoner.

Eros har för oss förlorat en hel del av sina egenskaper. Hon representerar i dag nästan bara den sexuella attraktionen och allt från pornografi, via otrohet, över promiskuitet, till allehanda sexuella perversiteter.

Med perversiteter avser jag då både sexuella handlingar som inte kan ge avkomma och sexuella handlingar som bara sker på grund av att en person med “makt” missbrukar en person med mindre makt.

Denna bloggpost kommer att handla om den onda anden som numera kallas “eros”. Begärets, rikedomens, krigets och njutningens “gudinna”.

På bilden ser du Afrodite med “älskaren” Pan (en get med horn, månne det vara en variant på “fan”?), sedan Isis med Horus följd av RKK’s Himmelens gudinna med barn, ett så kallat “ankh” ett sataniskt kors till Isis ära och till sist Isis med två hundar (eller kanske vargar). Hunden anses i stora delar av världen representera både fysisk och andlig orenhet.

Jag vet inte om det finns manliga och kvinnliga “änglar” vare sig bland de trogna eller de fallna. Så vitt jag kan se i Skrifterna addresseras änglar i maskulin form. Fast inget hindrar ju att satans änglar är “queer” som det heter.

En sak vet jag dock. Väldigt många villoläror presenterar “feminina makter”. Kalla dem gudinnor om du vill.

Vem är “Himmelens Gudinna” enligt världens största sekt?
Continue reading “Eros och bryderier”

Views: 34