Sanningen – ett lidande

Jag presenterar här något som har skrivits av en mycket känd person.

Personen i fråga kan säkert kallas “gudsman” även om det finns vissa frågetecken.

Han gjorde nämligen uttalanden som tyder på att han anser att abort skulle vara bra i vissa fall. Även om inga vital-orsaker föreligger.

Jag skall citera dessa dubiösa uttalanden först så att resten kan tolkas i ljuset av detta.

Förbannad vare den dag då jag föddes! Må den dag min mor födde mig inte bli välsignad!

Förbannad vare den man som meddelade min far: “Du har fått en son,” och gjorde honom mycket glad.

Låt det gå den mannen, som det gick för de städer som HERREN förstörde utan att ångra det. Låt honom få höra klagorop på morgonen och stridsrop vid middagstid, därför att han inte dödade mig i moderlivet, så att min mor fick bli min grav och hennes moderliv havande för alltid.

Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam?

Får man verkligen säga så? Frågan är således om vi kanske måste såga denne “gudsman”.
Continue reading “Sanningen – ett lidande”

Views: 42

Sidledsförflyttning – en ny lära?

Visserligen har jag redan skrivit om detta i flera artiklar. Jämför till exempel artikeln om att Sackeus har bytt namn

Men en mycket välformulerad kommentar av signaturen “Tekton” i Berndt Isakssons Samtalsforum gör det aktuellt att ta upp saken igen.

Tekton har skrivit två kommentarer efter en önskan om förtydligande. Jag saxar ihop dessa kommentarer.

Här följer Tektons anförande. Continue reading “Sidledsförflyttning – en ny lära?”

Views: 49