Var ligger din horisont?

Här kommer en gästblogg av Antonia. Och igen vill jag passa på att inbjuda dej som har något du vill vittna om eller skriva dina funderingar om att erbjuda en gästartikel.

Den behöver inte nödvändigtvis vara i överenstämmelse med min egen uppfattning. Men givetvis räknar jag med att den tål en prövning mot Guds Ord. Se under Gästartiklar för mer information.

Var ligger din horisont?

Skulle vilja dela lite tankar som jag har, och därmed gör jag givetvis inte anspråk på att ha alla svaren! Det har ju ingen av oss.

Vill inledningsvis också förtydliga, att jag är Israelvän, och tror att Judarna är och förblir, Guds utvalda egendomsfolk! Men ännu råder “hedningarnas tidsålder”, och när den är till ände, då kommer Israels fulla upprättelse. Gud har inte tagit tillbaka sina löften till detta folk.

Men än så länge är vi alltså två helt skilda folk, med två olika kallelser. Och därför vill Gud inte ha någon sammanblandning av oss ännu, inte förrän vi skall bli till en hjord, med en herde. Detta sker inte innan Herren har uppenbarat sig, för Israel!

Jag har ofta funderat över, varför Judaiseringsläran (HRM) överhuvudtaget gått att sprida som den gjort. Vad är det som gör att det finns en sådan dragningskraft i just budorden/lagen? Och hur kommer man förbi “den nya rättfärdigheten” den som vi fått som gåva? Varför är den gamla bättre?

Men först måste vissa “vantolkningar” undanröjas om jag skall kunna komma till min poäng, med denna bloggpost!
Continue reading “Var ligger din horisont?”

Views: 49

Hebrew Roots – a balanced point of view

Från Barbara och Liz Birch i England fick jag följande bidrag i debatten om de så kallade Hebreiska Rötterna. Jag tycker att deras analys är balanserad. Och efterlyser mera av detta i den hätska debatt som just nu härjar på olika bloggar.

Jag presenterar bidraget på “originalspråket”.

Kommentarer är välkomna på Svenska eller Engelska. Barbara och Liz läser bloggen regelbundet med hjälp av Google Translate.

From Barbara and Liz Birch in England I received the following contribution in the debate about the so called Hebrew Roots movement. I find their analysis well balanced and would want to see more balance in the debate that right now is raking havoc on several blogs.

I present the contribution as written. Comments are welcome in either English or Swedish as Barbara and Liz read the blog frequently using Google Translate.

One of the links I sent was Israel-insider.

A balanced analysis

Yes we have looked at the links, thanks, we are indeed interested.

The israelinsider link – we thought it was a good description of how things are and how people can take a basic truth and then run the wrong way with it!

A few years ago we looked at the Israel/Judah/Ephraim story ourselves – and we shared it with the Enarsons.

Lennart Jareteg’s post we also thought was good – a lot of wisdom and truth there, obviously we agree with his facts.

Eddie Chumney is another story! He is a ‘two-house’ person, and we are unable to agree with his teaching or his ‘facts’.
Continue reading “Hebrew Roots – a balanced point of view”

Views: 73

Ser du fram emot Jesu återkomst?

Eva Helen bjuder på denna gästartikel. Hennes egen blogg finner du här
Som vanligt vill jag inbjuda de som läser här att skriva en egen gästartikel. Se Gästartiklar

Ser du fram emot Jesu återkomst?

Det är vad detta inlägg ska handla om, och riktar sig kanske främst till dig som ännu inte ärligt kan säga att du ser fram emot detta.

Via nyhetsmedia kan vi se hur naturkatastrofer, uppror och krig blir allt vanligare. Vi kan också se hur världen förändras på andra sätt. Vi kan se hur somliga blir bara rikare och rikare, hur andra blir fattigare och fattigare. Hur miljarder med människor kämpar med att få mat för dagen, medan andra lever i överflöd och får slänga mat som de inte hinner äta upp innan den blir dålig. Vi kan se hur människan också förflyttat gränser på moraliska och etiska områden. Det är en snabb utveckling som skett på bara några tiotals år. Vi kan även se hur djur, fåglar, fiskar och insekter dör i massor, ibland på helt oförklarliga sätt.

Allt detta som sker borde vara en väckarklocka för alla oss som är kristna. Vågar vi blunda och hålla för öronen, och låtsas som att ingenting allvarligt händer, och fortsätta leva våra liv precis som vanligt, eller ska vi vakna upp från vår djupa sömn och på allvar överlämna våra liv i Guds händer, och låta Hans vilja råda?
Continue reading “Ser du fram emot Jesu återkomst?”

Views: 30

Läror och prövande!

Förord:

BatNabas bidrar här med en gästartikel där hon tar upp viktiga tankar runt prövandet av läror och därvid hur vi umgås med varandra. Detta passar bra i linje med tidigare och kommande bloggposter här.

Som exempel pekar hon på stridigheter som alltid uppstår när Sabbat, högtider och kosher mat diskuteras.

Och för att illustrera hur polarisation finns inbyggd från början av dylika diskussioner har hon bifogat en översättning av en artikel skriven av Jim Pruitt.

Lägg märke till att Jim Pruitt kallar “Herrens högtider” för “judiska högtider och fester”. Detta är något som vanligtvis genast förorsakar att diskussionen spårar ur.

Vidare använder han Markus 7:18-20 i sin argumentation angående mat-reglerna. Och han använder den “översättning” där satsen “Härmed förklarade han all mat för ren.” har smugglats in. (Den finns inte i grundtexten.)

Det blir således en “utmaning” för båda lägren att pröva Jim Pruitts text och bara behålla det goda.

Låt oss följa BatNabas råd, i den inledning hon skriver, hur vi ska vara mot systrar och bröder!

/Kjell

Något att tänka på när vi diskuterar och utmanar varandra! – Av BatNabas

Debatter om att fira sabbat, följa torah (lag/undervisning) och vända åter till de hebreiska rötterna blossar då och då upp på olika bloggar. I regel blir debatterna ganska snabbt hetsiga och hätska. Både de som förespråkar sabbatsfirande mm. och de som går emot det har klara och starka argument, de är ofta fullständigt övertygade om att de har fått Sanningen uppenbarad för sig och så är striden ett faktum och fortsätter tills det ebbar ut, kanske pga. trötthet eller av att bloggansvariga sätter streck i debatten.
Continue reading “Läror och prövande!”

Views: 30

Vår kallelse

Med tacksamhet publicerar jag här en gästartikel skriven av Yochanan wa Mti. Och igen vill jag inbjuda dej som läser här att skriva en gästartikel. Information finner du under fliken Gästartiklar

Vår kallelse

Många av oss troende har väl undrat vad vår kallelse är. Vad Gud har kallat oss till och den plan Han har för vårt liv. Vi känner ju till bibelstället som det predikats mycket om:

Ef 4:11: ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.”

Som nyfrälst kan man uppleva att man vill göra stora saker för Gud, till exempel att få bli evangelist och dra in många själar till Guds rike. Eller en pastorskallelse eller att undervisa. Alltför många kristna har fastnat och fått kramp pga denna undervisning och till slut har de gett upp och slutar sina dagar i en kyrkbänk och ägnar sig åt en massa aktiviteter, som kanske inte alls är vad Herren hade tänkt.

Continue reading “Vår kallelse”

Views: 27

Personligt vittnesbörd – Boken

Med tacksamhet tar jag emot ett personligt vittnesbörd, i form av en gästblogg, från signaturen BatNabas. Och som vanligt vill jag välkomna alla som känner sig manade att göra sammalunda. Mer info under fliken Gästartiklar.

Tänk dig en förläggare som fått ett manuskript till en bok. Boken är på många sidor, och det är flera olika författare och en redaktör, ungefär som en antologi. Förläggaren börjar läsa igenom manuskriptet för att se om det är något han vill ge ut. Det tar ganska lång tid, och han förstår ofta ingenting av vad han läser, men fortsätter ändå läsa.

När han läst igenom manuskriptet tänker han: ”Det här var så speciellt så jag måste läsa en gång till.” Han gör det och upptäcker någonting fantastiskt: boken har på något sätt förändrats, en del som han inte alls förstod tidigare verkar solklart nu, och så lägger han märkte till en del han inte alls noterade tidigare.

Han läser den ännu en gång, boken är helt fantastisk! ”Om jag ger ut den här boken behöver jag inte ge ut några fler böcker, man blir aldrig färdig med den. Tänk så många som kommer att vilja ha den, redaktören, författarna och jag kommer att bli rika!”.

Continue reading “Personligt vittnesbörd – Boken”

Views: 32

Heresi – en reflektion

En gästartikel av Sefast Tronde

Vad är heresi?

Ur ett kristet perspektiv är en heretisk lära en förkunnelse som så avviker från evangelii lära att fundamenten för tron inte kan innefattas i en lära som överensstämmer med Bibelns evangelium på ett sådant sätt att den kan vara frälsningsgrundande. Dvs. att vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus antingen presenteras på ett sådant sätt att Han inte kan förstås vara Guds enfödde Son, eller att försoningen på Golgata kors inte framgår.


Men, det finns ett visst utrymmer, en s.k. erkänd tolkningsdifferens mellan vad som anses vara villolära, m.ao. ej frälsningsgrundande, och tolkning inom de frälsningsgrundande ramarna, dvs. avvikelser som ej strider mot de vedertagna kristna fundamenten. Traditioellt fins alltså en viss spännvidd, ej svår att intellektuellt förstå.
Continue reading “Heresi – en reflektion”

Views: 47

Sanningens pris!

En gästblogg av Broder Sefast Tronde. – Att det handlar om en debattartikel bör ingen tveka på. – Skulle du som läser här vilja skriva en artikel? Kolla fliken Gästartiklar

Sanningen har ett pris, ett verkligt dyrt pris, som alla som vill stå upp för den måste betala. Priset är så dyrt att betalningen verkligen känns, ibland så det svider ordentligt i skinnet. Alla som någon gång stått upp för sanningen har erfarenhet av detta, och då i synnerhet de som stått upp för Sanningen med stort S, Jesus Kristus vår Herre.

Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse.

2 Tim 3:12

Räknar du dig som frälst genom den försoning som vanns på Golgata kors? Räknar du dig som rättfärdiggjord genom vår Herre Jesus Kristus? Ja, då har du väl också erfarenheter av förföljelse. Jaså inte! Ja men då säger ju bibelordet [motsatsvis legal tolkning] att du egentligen inte är frälst, genom att du inte står upp för evangelii sanning: Jesus säger ju även att Han i Sin Faders rike skall blygas för alla de som blygts för Honom här.


Continue reading “Sanningens pris!”

Views: 40

Trosförkunnelsens rötter

Update 13-10-2011: Se PPS!

En artikel av Sven Reichmann, publicerad här med hans personliga godkännande. Texten går även att ladda hem från Broder Svens hemsida under en “drop-down-box” som heter “Trosförkunnelsens rötter”. (Bilderna har jag själv lagt till.)

Ett personligt, och djupt känt tack till Sven för allt han fått betyda för mej och så många andra. Må Herrens välsignelse följa honom och hans familj nu och allt framgent.

Trosförkunnelsens rötter


Essek William Kenyon levde från 1867 till 1948. Han var den förste kristne förkunnare som förde fram det budskap som med tiden kommit att kallas för ”trosförkunnelsen”. Senare tiders predikanter inom denna grupp har ofta bedyrat att de inte fått några impulser från Kenyon. Detta sammanhänger med att man bara godkänner så kallad ”uppenbarelsekunskap”.
 
I praktiken hävdar därför de flesta förkunnare att de fått sitt budskap direkt från den helige Ande, även om de gått på Hagins bibelskola och hört det varje dag i ett år eller mer.
Continue reading “Trosförkunnelsens rötter”

Views: 142

Personligt vittnesbörd – trosrörelseskada

Detta vittnesbörd skrev Jörgen Milton hos Berndt Isaksson den 18:de Juni. Med Jörgens och Berndts godkännande publicerar jag det här som gästblogg.

Trosrörelsen förstörde min relation med Jesus.

Det låter hemskt att säga, men det är helt klart ett faktum. Jag tycker det är bra att trosrörelsens och andra rörelser granskas i sömmarna. Vi har hört om förfärliga uttalanden och händelser när det gäller personer som Ulf Ekman, Benny Hinn, Reinhard Bonnke mfl. Jag börjar ändå förstå allvaret av den villfarelse dessa förkunnare förmedlar.


Continue reading “Personligt vittnesbörd – trosrörelseskada”

Views: 65