Samfund – en betraktelse

En av bloggens läsare erbjuder här en “Gästartikel”. Han heter Claudio och berättar själv om sin blogg här claudiosblogg med ordet i skrift och tal.

Claudio växte upp som katolik men fick möta Herren i en personlig frälsningsupplevelse. Det är alltid värdefullt att lyssna på vad våra trossyskon med olika bakgrund har att meddela. Här följer hans gästartikel.


Varför finns det så många kristna samfund i världen?

Frågan är berättigad både för dem som tillhör ett samfund och för dem som står utanför.

Jag har också haft mina funderingar och undran om vad det beror på. Själv tycker jag att svaret jag kom fram till är ganska tillfredställande. Mer om det längre ner, först lite historia:
Continue reading “Samfund – en betraktelse”

Views: 305

Israel i stormens öga

Stig bidrar med denna gästartikel som svar på min vädjan att belysa olika inställningar till Israel.


Kjell, tack för uppdraget att belysa något som inte finns, nämligen nyanser:-).

Jag är inte någon detaljmänniska som jag nog sagt vid något tillfälle men gör gärna ett försök till sammanfattning. Ämnet som sådant har fått ett stort gensvar på FB.

Margot W är nog en notorisk dikesvandrare i det du kallar vänsterdiket med sin syn på palestiniernas ”underlägsenhet” i förhållandet mellan parterna. Israels omdiskuterade ockupation har hon tagit som fakta trots att det finns motstridiga dokument i frågan. Att ta ställning för de som anses svagare har blivit någon sorts världssamvete för regeringen och är för dem en sorts moralfråga men utan andliga förtecken.

I förlängningen räknar hon säkert med att en stabilisering i regionen som skulle gynna henne. Det generella muslimkramandet i sveriges nya regering bidrar också till antisemitismen utbredning. Det verkar också som man vill blidka de s.k. ”nogo-zonernas” laglöshet med en märklig följsamhet mot dem. Det gynnar inte heller Israel.

Mitt intryck är att världen håller på att mobilisera mot Guds folk och Guds folk har svårt att stå emot. Jag försöker följa med i händelseutvecklingen så gott jag förstår.
Continue reading “Israel i stormens öga”

Views: 64

Lewi, katolicismen och den falska karismatiken

Här följer ett gästinlägg av Erik och Birgitta Axelsson


Erik och jag har jobbat länge och ingående för att analysera utvecklingen av den falska karismatiken. Vår analys och våra slutsatser redogör vi för i boken “avfallet”. Där ser man hur både katolska kyrkan och pingströrelsens allvarligt har bidragit till den situation vi har idag.

Vi bifogar ett utdrag ur boken. På dessa sidor redogörs för pingströrelsens påverkan.

Utdrag ur boken AVFALLET – en analys av kyrkohistoriska strömningar av Haltnis Erik Axelsson, sid 231 – 234

//Birgitta


Läran

Om man tittar lite närmare på Seymors lära, så slås man genast av, att den är ytlig, inne- håller direkta fel och visar alla tecken på, att den är hopsnickrad av en amatörteolog.

Seymor hade heller aldrig genomgått någon pastorsutbildning utan var självlärd. I pingst-rörelsens början var det ofta så, att det var en merit, att inte ha en teologisk utbildning. Man skulle vara ”utbildad” av Anden.

Continue reading “Lewi, katolicismen och den falska karismatiken”

Views: 118

Historiens Gud – Allah och jihadisterna

Miljöpartiet har genom sitt synliggörande av samröret med islamister aktualiserat ett svårt problem för vårt land, nu och i framtiden. Det begränsas tyvärr inte bara till MP. Pandoras ask öppnades med det och ut kom politiska pratbubblor som gav fler frågetecken.
Jag tycker det är betänkligt när jihadismens gift sprids i vårt land. Och det görs genom vårt öppna samhällssystem som generationers kamp gett oss. Man uppmuntrar främmande läror som har ett budskap som klavbinder människor på en nivå som Gud inte tänkt. Om vi öppnar våra ögon ser vi ju resultatet där läran etablerats. Islamisterna verkar i skuggan av en religion med dödligt gift som följeslagare.
Är det egoistiska intressen som gör att vårt lands ledning kramar jihadister och fikar efter deras röster? Förstår de inte vilken andlig makt de har att göra med?

En ohelig allians mellan politik och jihadister har också avslöjats – och i vanlig ordning förnekats. Jag tänker på organisationen ”Tro och solidaritet”. Tänk att sanningen sitter så löst i en organisation som talar om tro! Vilken tro är det? Och solidaritet, med vem?

En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten? Mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock ge fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. (Jak 3:11)

Jag är besviken på vår gamla statskyrka, numera Svenska kyrkan, som borde stå upp och försvara den tro som motiverar hela dess existens. Räddningen återfinns inte i Koranen utan i Bibeln och aldrig kan de två mötas. Jag är övertygad om att Gud har synpunkter på detta. Det man sår får man också skörda.

De olika frikyrkor som växt fram i den frihet som vi hittills haft hukar i sina kyrkor och är mer intresserade av att arbeta med förhållanden av intern ”andlig” natur. Gud. Men skulle inte historiens Gud vara intresserad av hela sin skapelse? Jag tror att han väntar sig någon form av reaktion från sitt folk. Jag tycker inte man skall förminska Gud.
Är det inte församlingarna med sina ledare som är den kraft som på Bibelns grund skall bekämpa all ondska? Där hämtas den kraft som skall besegra den. Det kommer inte att ske utan strid men utan strid vinner vi heller ingen seger. Och vi kan väl inte lägga ner vapnen inför den sista striden?

Jag tycker vi skall ta människors oro på allvar och försvara den tro vi omfattar och motivera det på den enda grund som håller, Guds eget ord. Motkraften måste ju vara ett budskap som befriar människor, muslimer liksom andra, och inte förser dem med plattformar varifrån man fortsätter att binda människor och håller dem kvar i fångenskap. De har ju blivit fråntagna kartan och kompassen och famlar därför i mörker.

I dagarna lanseras en annorlunda ny bibel, ”Mannen som förändrade världen”, en lättillgänglig bibel som är tänkt att delas ut till invånarna där du bor.
På ett enkelt sätt följer man i boken Jesu liv i kronologisk ordning. Detta är ett fynd även för vana bibelläsare. Evangelierna och Apostlagärningarna blir en ny läsupplevelse.
Ludvika pingstförsamling kommer att visa vägen och låter hela stan genom den få veta vem Jesus är. Kanske också användbar i de olika språkcaféerna till hjälp för invandrarna som etablerats.

Kontakta Ludvika Pingst för mer information.

/Stig Melin Viktigt och oviktigt

Views: 34

Vinstbegär, Mognad, Sanning

Första Juli, 2014 vid fyratiden på eftermiddagen skrev broder Kaj Avila följande kommentar på Aletheia.

Jag har fått tillstånd av Kaj att publicera den kommentaren som bloggpost.

Jag tror att många kristna inte ens vet vad mognad i Kristus betyder. Det Paulus betonar genom sina brev är ju en fråga om att dö bort från det vinstbegär som finns i människans fallna natur: köttet, som alltid krockar med Andens vilja (där vi är hjälplösa inför synden som bor i oss). I Hillsong och andra moderna sammanhang där ekumenik och upplevelser, en överdriven betoning på lovsång finns, har man överbetonat människans roll i helgelsen – man får känslan av att Gud måste ha hjälp och därför ser vi ett humanistiskt evangelium växa mer och mer. Villoläror blandas med sanningen och det kallar Jesus för surdeg. Det behövs bara lite av människans surdeg/ambition för att Gud ska dra tillbaka sin Ande och därför sker ett avfall av stora proportioner idag.

Babylonskökans system (vinstbegäret) har genom upphöjda villo lärare, smugit sig in i församlingen och väldigt få kristna ser skillnaden på ett människo evangelium och Jesu Kristi Evangelium.

Det bör sägas om och om igen: Det som många kristna kommer tro är en stor väckelse när antikrist träder fram efter att avfallet växt till enorma proportioner är vad vi har att vänta snart.

Den som inte älskar sanningen är INTE beskyddad från att avfalla från det rena evangeliet – den varningen ger oss Johannes i hans 2:a brev. 1:7-11
Continue reading “Vinstbegär, Mognad, Sanning”

Views: 32

Väktare

Detta blir en gästblogg, och samtidigt inte en gästblogg.

För en hel del år sedan skrev signaturen Eva Helen en kommentar på min fråga: “Hur bör man varna om man känner att man måsta varna?”

Jag tänker, med hennes godkännande, att återge kommentaren precis som hon skrev den, i helhet, utan några som helst ändringar.

Ingen fetstil, ingen kursiv. Bara citat som du är van vid på denna blogg i blå färg. Det enda ytterligare jag gör är att låta kommentaren börja med en bild.

Bilden föreställer Rembrandts berömda tavla “De Nachtwacht” (Nattvakten). Först ett foto av tavlan, sedan en live act, till sist en “nattvakt” av en annan konstnär.

Här följer Eva Helens kommentar:
Continue reading “Väktare”

Views: 65

Moloks Ande

Kanske har du sett kommentarer skrivna av signaturen Kaj Avila. Han har bland annat kommenterat hos Aletheia och fått moteld för att han inte daltar med villolärare och villoläror, utan håller sig strikt till Bibelns texter. Kaj blev anfallen med stor aggressivitet och beskylldes för att läsa Bibeln ”som fan läser Bibeln”. Tillades: Det är ett gott råd att inte bruka Bibeln på det viset, i strid mot Kärlekens Ande.

Just detta anfall fick snabbt väldigt många “gilla”.

Här följer en gästblogg av Kaj Avila. Han sätter ord på den heliga vrede de flesta av oss känner angående mördandet av små, väldigt små barn med gulliga fötter, just där de bore vara mest skyddade. De är inga cellklumpar som utgör del av moderns kropp!

Måndag 24 mars 2014 – Telegraph.co.uk – Aborted babies incinerated to heat UK hospitalsStor rubrik: Resterna av mer än 15.000 barn förbrändes som “kliniskt avfall från sjukhus i Storbritannien och en del användes som “avfall till energi-anläggningar”!!!!!

Ingress: -Kropparna av tusentals barn efter aborter och missfall förbrändes som kliniskt avfall och en del användes även för att värma sjukhus, har en utredning funnit.
Tio NHS fonder har erkänt brännandet av foster rester tillsammans med annat skräp medan två andra använde kropparna som “avfall till energi-anläggningar” för attgenerera ström för värme.

Text: Igår kväll utfärdade hälsodepartementet ett omedelbar förbud mot detta som hälsominister Dr Dan Poulter märkte “helt oacceptabelt.”
Minst 15.500 foster kvarlevor förbrändes av 27 NHS fonder under de senaste två åren, har Channel 4: s Dispatches upptäckt.

Programmet, som kommer sändas kväll, fann att föräldrar som förlorar barn i tidig graviditet var ofta behandlade utan medkänsla och hade inte rådfrågats om vad de ville skulle hända med resterna.

Egen kommentar:

-Vad ska man göra med dessa människor som gjort denna bestialiska handling?? Tänk på att barnen fördes in från ett annat sjukhus innan de brändes, för att generera energi för sjukhuset . Ipswich Hospital förfogade själv över resterna efter kremering.

Är vi tillbaka till tiden då Israel bodde runt folk för tusentals år sedan som brände barn levande till deras avgud Molok för att blidka deras gud och därigenom vinna rikedom?? Är det någon skillnad på vad moderna upplysta västerlänningar gör mot vad de gjorde då??
Continue reading “Moloks Ande”

Views: 58

Helt onödig företeelse

Bloggkollega Stig Melin erbjöd följande som gästblogg här.

Det kan vara värt att fundera på hur man går ut på gator och gränder just i den situation man lever i. Skulle en WiFi eller en mobil uppkoppling kanske kunna vara gränder till bredbandsgatan?

Har du, som läser här, synpunkter på evangelisation och vittnande? Skriv gärna ner dina tankar som kommentar här, även om de handlar om andra vägar än den elektroniska att nå andra människor.

Evangelium från ovan – för ovana

Tekniken gör sina landvinningar och vi som kristna försöker utnyttja den på olika sätt. I ett tidigare inlägg på egen blogg visade jag på hur lätt det är att läsa bibeln på Ipad. Det har säker många redan upptäckt. Jag har också fått positiv respons på detta. Om det kan hjälpa någon att upptäcka rikedomen i Guds ord på det sättet är jag glad.
Continue reading “Helt onödig företeelse”

Views: 39

Sjunger det i ditt hjärta?

Stig Melin erbjöd följande betraktelse som gästblogg. Jag vill passa på att upprepa inbjudan till alla som vill “gästblogga”. Välkommen att erbjuda dina tankar och funderingar. Under fliken Gästbloggar finner du information.

Stig har en egen blogg. Här finner du den: Viktigt och oviktigt. En pensionär med rätt att tycka tar upp aktuella ämnen och bloggar om dessa.

Jag överlämnar ordet åt Stig.

Vart tog sångarglädjen vägen?

Ingemar Helmner är reseevangelist med Norden som arbetsfält.

Han skrev en artikel I Hemmets Vän för en tid sedan med med ovanstående rubrik. Vart tog sångarglädjen vägen?

Artikeln andas sorg och saknad över att uppleva att församlingarna har ett verktyg i sin hand som inte används optimalt. Jag upplever inte att det bara är nostalgiska tankar han för fram.

Han skriver bl.a.:

Vad är det som hänt med frikyrkornas rika musikliv? Utvecklingen de senaste tjugo åren är häpnadsväckande och vemodig. Kan någon förklara för mig hur detta gått till?
 
Jag blev riktigt glad då jag gästade Tabernaklet i Göteborg en helg, skriver han. Denna stora baptistkyrka har dragit mycket unga människor till sig på senare år. Då jag tittade ut över folkhavet på söndag förmiddag var det mest unga ansikten jag såg. Inledningen av gudstjänsten var helt underbar. Den blandade kören, bestående av människor från tjugo till sjuttiofem äntrade estraden och sjöng med härlig inspiration. Vid den stora kyrkorgeln satt en ung, begåvad musiker, vid flygeln en annan. Flera andra instrument var med och gjorde klangbilden mycket skön. Nya lovsånger, gamla psalmer, finstämda bönesånger. Min hustru och jag satt på första bänk med tårade ögon, så berörda blev vi, och så hoppfullt kändes det, att sången och musiken även i dag kan få fungera så rikt och välsignat. Till den gudstjänsten hade jag vågat inbjuda vem som helst…

Continue reading “Sjunger det i ditt hjärta?”

Views: 37