Du skall och du skall icke!

Föga fattas, sade Agrippa till Paulus, att du övertalar mig och gör mig till kristen!
(χριστιανον från χριστιανος uttalas christianos och betyder Kristi efterföljare.)

Finns det då en rättfärdighet, eller skuldfrihet att få “by association”? Rightiousness by association with Christ! Världen tror ju inte det och kallar detta “argumentationsfel“.

Med värdsliga termer definieras det så här:

Honour by association, “heder genom samröre”, genetiskt argumentationsfel som bygger på att man anser att någon sak är positiv eftersom den förespråkas av någon god person eller grupp. Motsats till guilt by association.

Guilt by association “klander genom association” är en vanlig typ av argumentationsfel, som begås då en part påpekar en likhet mellan motpartens åsikter och ett referensobjekt (som är klandervärt) och därmed antyder att motpartens åsikter i andra frågor är klandervärda. Det kan även vara att en person eller organisation kan associeras med något klandervärt och därför själv är klandervärd.

Vi som tror på Guds evangelium brukar tala om “ställföreträdande lidande” och att de som bekänner sig tro på Kristus förenas, eller associeras, med honom får räknas som rättfärdiga på grund av denna “honour by association” eller heder genom samröre.

Finns det då guilt by association?

Continue reading “Du skall och du skall icke!”

Visits: 49

Sabbatsdispyter!

Sabbatsdebatten har blossat upp igen. Och vet du vad jag tycker är sorgligt och ledsamt?

Jo att den är dubbelbottnad och polariserar så att troende som i livsvandel inte skiljer sig på mer än just denna punkt börjar skälla ut varandra och anklaga varandra.

Anledningen till att debatten kommit igång igen är en artikel som skrevs i Dagen.

Om du klickar på bilden kan du läsa Dagen-artikeln.

Som uppföljare skrev min vän och broder Daniel ett personligt vittnesbörd på Aletheia. Artikeln heter Aletheias grundare: Därför firar jag sabbat

Och, som sagt, därefter följde en polariserande debatt.
Continue reading “Sabbatsdispyter!”

Visits: 48

Får och getter

Det har uppstått litet debatt omkring får och getter. Och framför allt vilka Jesus syftar på.

En välkommen debatt! Och denna artikel är inte avsedd att på något sätt dra tvivel över dem som gett sina synpunkter.

Den mest brännade frågan som kommit upp är om man kan bli frälst genom att göra goda gärningar om man inte känner Jesus.

Andra viktiga frågor är när Jesus skiljer fåren och getterna, samt vilka dessa är.


Continue reading “Får och getter”

Visits: 78

Census eller skatt – del 2

I första delen gjorde jag en kort inledning som fokuserade på Israel som “Riket”. Sedan berättade jag om “kraven för att bli frälst, enligt Islam”.

Artikelserien handlar om dold ekumenik, gärningslära och “gudsriken”.

Jag citerar från Wikipedia:

Vatikanstaten (latin: Status Civitatis Vaticanae; italienska: Stato della Città del Vaticano, i direkt översättning ”Vatikanstadens stat”), är en självständig stadsstat belägen som en enklav i den italienska huvudstaden Rom. Vatikanstaten upprättades 1929 genom Lateranfördraget, vilket gav påven och ledningen för den romersk-katolska kyrkan oberoende efter en mångårig konflikt med Kungariket Italien. Påven har sitt ämbete som kyrkans högste ledare genom att han företräder Heliga stolen, ett internationellt rättssubjekt skilt från Vatikanstaten. Det är genom Heliga stolen som kyrkan upprätthåller diplomatiska relationer med andra stater och internationella organisationer.

Som högste ledare för den romersk-katolska kyrkan är påven Vatikanstatens suveräne härskare (italienska: Sovrano dello Stato della Città del Vaticano). Som statschef och med absolut monarki som statsskick har påven genom den suveräna lagstiftande, verkställande och dömande makten möjlighet att enväldigt ingripa i styret, men i praktiken sköts statsförvaltningens verksamhet löpande genom Vatikanstatens påvliga kommission som på egen hand är lagstiftande församling.

Och eftersom RKK hävdar att påven är Kristi ställföreträdare på jorden och alltså regerar “i stället för Kristus”, eller “å Kristi vägnar” så är sålunda Vatikanstaten en teokrati. Continue reading “Census eller skatt – del 2”

Visits: 22

Census eller skatt – del 1

Förord:

Jag hade tänkt mej att skriva om dold ekumenik, men ser att det blir alldeles för långt att presentera i en enda bloggpost. Så detta får bli första delen.
 
Denna del 1 är huvudsakligen en objektiv presentation av Islam. Det är viktigt att ha saklig kunskap om denna religion som i allt bekänner sin ambition att härska över hela världen.
 
Men jag börjar med en liten inledning som handlar om Guds Rike. Den får tjäna som referens angående medbrogarskap.

 
Inledning

“Mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet?” (Matt. 22:16-17)

Det ord som översatts med “skatt” heter “κηνσον” (kenson) och kommer från “kensos” som betyder “census” eller att registreras som medborgare i någons rike. (census är latin för folkräkning, eller folkbokföring)

Då kanske det blir tydligt varför detta var en kuggfråga avsedd att avslöja Jesus som bedragare.

Guds utvalda folk hade i alla fall intentionen att leva i en “teokrati”, alltså en rike styrt av Gud. Och det medförde att man givetvis ansåg sig vara folkbokförda och medborgare i Guds Rike.

Om man således gick med på “census hos Kejsaren”, dvs. blev folkbokförda medborgare i hans rike, så ansågs man förlora eller åtminstone kompromissa med medborgarskapet i Guds Rike. Continue reading “Census eller skatt – del 1”

Visits: 29