Någon ville tala om fasta

Det jag tycker mej se i Gamla Testamentet är att det mestadels handlar om stress och sorg när folk river sönder kläderna, strör aska i håret, klär sig i säcktyg, ligger på golvet, är tysta och fastar. Ibland handlar det om syndanöd.

Det finns exempel där det handlar om stress inför stora uppgifter. Tag berättelsen om Esra. I kapitel 8 vers 21 står det:

Och jag lät där, vid Ahavaströmmen, lysa ut en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud, till att av honom utbedja oss en lyckosam resa för oss och våra kvinnor och barn och all vår egendom.

Här ser vi alltså ett försök till att blidka Gud. Men det är viktigt att läsa sammanhanget, så vi tar ytterligare 2 verser, verserna 22 och 23:

Ty jag blygdes för att av konungen begära krigsfolk och ryttare till att hjälpa oss mot fiender på vägen, eftersom vi hade sagt till konungen: »Vår Guds hand är över alla dem som söka honom, och så går det dem väl, men hans makt och hans vrede äro emot alla dem som övergiva honom.» Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss.

Jag skulle också ha känt mej förkrossat nervös om jag hade uppgiften att leda en stor grupp människor från Babel till Jerusalem och bära med mej stora rikedomar på min vandring genom fientliga trakter. Och dessutom utan bodyguards i form av Artasastas soldater.

Att Gud stod bakom projektet kunde Esra knappast ha tvivat på. Herren hade ju redan bevisat detta genom att påverka Artasasta.

Bönen och fastan torde alltså ha haft betydligt större effekt på deltagarna än på Gud.
Continue reading “Någon ville tala om fasta”

Hits: 56

Uppslagsböcker

När jag var ung tonåring köpte mina föräldrar ett uppslagsverk i 5 delar. Uppslagsverket hette “FOCUS”, och nej, jag stavar inte fel. Namnet skrevs med “C”, inte “K”.

Datorer fanns ju inte för vanliga dödliga människor på den tiden, och inte internet heller, så “browsing” handlade om att läsa uppslagsböcker och låna på Biblioteket.

Vilken fest det var att timtals sitta och läsa i dessa böcker. Och i de flesta artiklarna fanns det hänvisningar till liknande saker. Ungefär som länkar på en sajt. Oftast irrade man bort sig i dessa hänvisningar, för även dessa hade intressant information.

Men det fanns saker man inte fick reda på genom att läsa uppslagsverk. Jag hade 5 dollar som jag hade fått av en faster. Och jag ville veta hur mycket pengar det var. Så givetvis slog jag upp “Dollar’ i FOCUS.

Mycket tydlig hänvisning: “Se dollar-cent”.

Enkelt! Jag slog upp “Dollar-cent” och det meddelades 1/100 Dollar. (En hundradels Dollar).

Nu undrar du givetvis vad denna bloggpost kommer att handla om 🙂
Continue reading “Uppslagsböcker”

Hits: 28

Tolkningar

I bloggsfären finns det ett antal personer som säger sig kunna läsa Bibeln utan att tolka den.

De menar att de som tolkar är ute efter att förvränga.

Nu är det faktiskt så att man inte kan förstå någonting, varken text eller data, utan att tolka.

Så även dessa som berömmer sig av att “läsa precis som det står” tolkar faktiskt det de läser.

I bloggarnas kommentarer citerar de ofta en hel radda texter ur Biben, utan att ange precis hur de tolkar dessa verser.

Logiskt, för de inser ju inte att de tolkar.

Men faktum är att vi alla tolkar det vi läser och i våra tolkningar finns det en stor portion egna tankar.

Tack och lov får vi räkna med Den Helige Andes hjälp och ledning vid tolkandet. Om vi har lagt våra liv i Herrens händer.

Annars kan det gå otroligt galet.
Continue reading “Tolkningar”

Hits: 20

Trosriktningar – kristendom

Det händer ganska ofta att det uppstår diskussioner om en eller annan trosriktning, ett samfund, en sekt eller en församling.

Välkända stridsfrågor debatteras angående katolicismen, messianer, trosförkunnelsen, kalvinister och den laglösa nådesförkunnelsen.

Jag har försökt att göra en grafisk representation. Den är givetvis inte heltäckande. Långt därifrån! Men jag har försökt att åskådliggöra åtminstone några stycken saker.

Somliga trosriktningar gränsar nämligen till varandra och somliga står diametralt mot varandra.

Grafiken ovan avser att dela in olika trosriktningar som funktion av hur mycket, eller hur litet, man anser lagen, lagar, Guds lag, gälla. Y-axeln, den vertikala axeln representerar detta.

Den horisontala axeln avser att representera Guds och människans del i det hela.

Till exempel:

Tror man på den dubbla predestinationen så tror man att lagen gäller för 100% och att Gud har lagt fast allt till 100%. Man hamnar då i övre vänstra hörnet av grafiken.

Tror man att allt beror på en själv och att ingen lag finns är man troligen ateist och hamnar i nedre högra hörnet.

Tror man att lagen gäller 100% och att det är ens egen uppgift att prestera lydnaden hamnar man i övre högra hörnet.

Och tror man till sist att lagen är avskaffad, förleden tid och att Gud fixar allt hamnar man i nedre vänstra hörnet.

Alla grader däremellan finns givetvis i levande livet.

Diametralt motsatta är:

Den extrema nådesförkunnelsen och judaismen. Men även kalvinismen och katolicismen.
Continue reading “Trosriktningar – kristendom”

Hits: 47

Början och slutet – millenniumproblemet

De flesta av oss minns väl den stora kalabaliken när år 2000 närmade sig. IT-företagen profiterade av den panik som uppstod, och hjälpte nog själva med att lägga på extra kol. Företagen satsade miljoner på att låta IT-företagen gå igenom både apparatur och mjukvara. IT-företagen fick till och med source code som annars anses konfidentiell.

Ryktena gödslade varandra. Flygplan riskerade att falla ur luften. Bilar skulle inte starta. Energileveranserna skulle stanna. Matbutikerna skulle tömmas. Kreditkorten skulle inte funka. Det skulle bli totalkaos. Framför allt i Amerika publicerades det doom and gloom profetior om det totala elände som skulle bryta loss.

Texten i det gula fältet meddelar: 12:01am January 1, 2000 – alltså en minut efter midnatt denna ödesdigra dag, kommer följande att hända: Elektriciteten stängs av. Telefonerna slutar fungera. Datorerna i din bank krashar. Man kan inte nå polis, brandkår och ambulans. Illusionen av samhällelig stabilitet kommer att krossas och inget kan stoppa det. Kan du skydda dej själv, din familj och allt du har arbetat för? Ja, det kan du, och såhär skall du göra!

Och vad hände? Nästan ingenting viktigt. Domedagsprofeter ber aldrig om ursäkt!

Jag tänker skriva om ett annat milleniumproblem. Ett som vi fortfarande har till godo. Och även detta millenniumproblem förorsakar mera bryderier innan det inträffar än när det redan har inträffat.
Continue reading “Början och slutet – millenniumproblemet”

Hits: 21

Comparisonia – synkrinism

Har du hört talas om “comparisonia” (från latinets “conparare”)? Eller “synkrinism” (från grekiskans “συγκρινω” – synkrino)?

Och, nej, jag talar inte om “synkretism”. Ordet “synkrinism” kommer av ordet “krino” som betyder välja, utvälja, separera, döma, anklaga och fördöma.

Kanske känner du inte igen namnet på den andliga sjukdom jag talar om. Och det är inte så konstigt, för inte ens den allvetande herr Google känner till det ännu.

Men snart, när jag har publicerat denna artikel kommer Google att känna till namnet på denna mycket utbredda sjukdom.

Nu undrar du kanske om det har med äpplen att göra. Men det är inte fallet. Det är ett missförstånd som har uppkommit genom konstnärlig missrepresentation av fakta.

Men det har utan tvekan med frukt att göra. Dels ätandet av förbjuden frukt och dels frukten av denna synd.

Lukas 18:10-14

Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Continue reading “Comparisonia – synkrinism”

Hits: 43

Jurisprudens – lagens tillämpning

Om skriverierna om lag och nåd står er upp i halsen, hoppa bara över denna bloggpost.

Men äntligen har det kommit fram något som ger en ledtråd till orsakerna att det blir bråk.

På bloggen “Vakna Sverige” publicerades en översättning av en artikel Är lag verkligen lag om den inte upprätthålls?.

Du kan lugnt läsa vidare för det här kommer inte att handla om personer och inte heller anklaga någon.

Det är bara det att jag är klassad som “dokumenterad villolärare” av bloggens ägare. Och därmed är jag portad så jag kan tyvärr inte reagera där. Annars skulle jag göra det.

Jag tror att det jag här har att säga kan vara till välsignelse.
Continue reading “Jurisprudens – lagens tillämpning”

Hits: 32

Läror och prövande!

Förord:

BatNabas bidrar här med en gästartikel där hon tar upp viktiga tankar runt prövandet av läror och därvid hur vi umgås med varandra. Detta passar bra i linje med tidigare och kommande bloggposter här.

Som exempel pekar hon på stridigheter som alltid uppstår när Sabbat, högtider och kosher mat diskuteras.

Och för att illustrera hur polarisation finns inbyggd från början av dylika diskussioner har hon bifogat en översättning av en artikel skriven av Jim Pruitt.

Lägg märke till att Jim Pruitt kallar “Herrens högtider” för “judiska högtider och fester”. Detta är något som vanligtvis genast förorsakar att diskussionen spårar ur.

Vidare använder han Markus 7:18-20 i sin argumentation angående mat-reglerna. Och han använder den “översättning” där satsen “Härmed förklarade han all mat för ren.” har smugglats in. (Den finns inte i grundtexten.)

Det blir således en “utmaning” för båda lägren att pröva Jim Pruitts text och bara behålla det goda.

Låt oss följa BatNabas råd, i den inledning hon skriver, hur vi ska vara mot systrar och bröder!

/Kjell

Något att tänka på när vi diskuterar och utmanar varandra! – Av BatNabas

Debatter om att fira sabbat, följa torah (lag/undervisning) och vända åter till de hebreiska rötterna blossar då och då upp på olika bloggar. I regel blir debatterna ganska snabbt hetsiga och hätska. Både de som förespråkar sabbatsfirande mm. och de som går emot det har klara och starka argument, de är ofta fullständigt övertygade om att de har fått Sanningen uppenbarad för sig och så är striden ett faktum och fortsätter tills det ebbar ut, kanske pga. trötthet eller av att bloggansvariga sätter streck i debatten.
Continue reading “Läror och prövande!”

Hits: 22

Ett öppet brev till Lars Enarson

Lars,

Jag har några frågor jag vill ställa dej med utgångspunkt från en predikan du höll 06-20-2009 God gives hope that does not disappoint – We will rule and reign with Him.

Här följer några citat ur din predikan, så ordagrannt som möjligt och med så positiv tolkning som möjligt. Din predikan i blå text. Notera att det bara är delar av predikan som citeras. Annars blir det för omfattande.
Continue reading “Ett öppet brev till Lars Enarson”

Hits: 265