Bibelkunskap – Vad är det?

När jag var en ung tonåring trodde jag att jag “kunde” Bibeln. Jag hade hört alla hjältehistorierna flera gånger.

De historiska berättelserna om skapelsen, Israels historia, Jesu födelse, liv, död och uppståndelse kände jag till.

Så vad fanns det mera att söka i den boken?

En artikel i Dagen handlar om att Bibelkunskapen sjunker i församlingarna.

Och då blir frågan relevant: Vad menar du och jag med “bibelkunskap”?
Continue reading “Bibelkunskap – Vad är det?”

Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt

För alla dem som irrat sig bort från den sunda tron om vem Jesus är skall jag citera en av de många bibeltexter som jag anser bevisar vem Jesus är, för så långt vi över huvud taget kan förstå det.

Men först vill jag tala litet grand, nej en hel del, om söka och finna. Jag har nämligen ett helt arbetslivs erfarenhet av att söka och finna. Men även av att söka och inte finna. Om du undrar vad jag då har sysslat med, kan jag berätta att det handlar om Reserach, Development och Troubleshooting.

Continue reading “Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”

Johannes vittnesbörd

Johannes avslutar sin skrift, som vi kallar Johannes Evangelium, med en intressant information, i det näst sista kapitlet, kapitel 20, verserna 30 och 31.

Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.


 
Tänk så mycket enklare livet skulle vara för gudsförnekare om man kunde bevisa att Johannes evangelium vore falskt eller apokryfiskt eller på något annat sätt kunde avskaffas.
 
 
 
Icke troende teologer påpekar att det avviker från de så kallade synoptiska evangelierna. Det är ju inte en kronologisk redogörelse.

Teologer av den sorten som inte tror på mirakel vill helst förklara att det handlar om flummiga uttalanden av en Johannes som inte menade det som bildlikt tal utan mera fabler till lära och förmak.

Aktiva homosexuella vill få det till att Jesus och Johannes hade ett otillbörligt kärleksförhållande. Johannes kallar ju sig själv “den lärjunge som Jesus älskade”.

Alla som på något sätt vill slippa bekänna att Jesus Kristus, Guds enfödde Son, är Gud, har det jobbigt med denna bok.
Continue reading “Johannes vittnesbörd”

Jesu återkomst

Det budskap som är starkast vad gäller Jesu återkomst är givetvis löftet att Han kommer tillbaka.

Men som god tvåa ser i alla fall jag följande budskap: “Låt ingen bedra er. Se till att ni inte blir förvillade.”

Det finns så många texter som uppmanar oss till detta att man bara inte kan missa dessa.

Jag har funderat litet grand på hur man blir bedragen eller förvillad, och det finns ju faktiskt mer än ett sätt.

Kanske finns ordspråket i andra varianter på flera språk, jag vet inte, men ett Holländskt ordstäv låter: “Een halve waarheid is net zo goed als een hele leugen.”

Och det betyder: “En halv sanning är lika bra som en hel lögn.”

Continue reading “Jesu återkomst”

Alla frälsta är lika frälsta!

Men det finns en del frälsta som är mer frälsta än de andra frälsta.

Eller misstar jag mej nu?

Efter mer än ett halvt sekel i “kristenheten” kan jag ärligen vittna om att jag aldrig har lärt känna någon grupp som inte hade en “rättfärdighets-katalog”. Även “synd-katalogen” fanns, fastän det hade blivit religions-politiskt inkorrekt att tala om den.

Det handlade (och handlar) alltid om saker man kan prestera. Saker som är synliga står högst på listorna.

Och om man är duktig att prestera dessa saker så att det märks, och samtidigt gärna vill ha en maktposition i en församling, så brukar detta samverka till det önskade resultatet.

Utmärkande för dem som anser sig prestera bra är en viss hårdhet, ungefär som hemmasonen i Lukas 15. Högmod och fariséism ligger på lur.

Continue reading “Alla frälsta är lika frälsta!”

Guds avbild?

Forsta Mosebok, kapitel ett, verserna 26 och 27:

Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.» Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

 
Endera hajjar Gud inte skillnaden mellan singularis och pluralis, eller så har vi missat något väsentligt här.

Du får välja själv. Om du tror att Gud uttryckt sig galet kan du sluta läsa här.

Men tror du att vi bara hajjar oändligt lite, kan du läsa vidare.

Detta kommer att handla om den historiska striden mellan man och kvinna.

Märk väl att jag skriver “historiska” för i evigheten kommer det bara att vara en fånig och genant parentes. Continue reading “Guds avbild?”

Trogen eller bara troende?

Har du någon gång funderat på varför det inte blir några hånande frågor när man talar om “spiritualitet” men alla flyger i taket om man skulle tala om helgelse och trohet?

Paulus skriver ett brev till Timoteus. Det brev vi kallar andra brevet. I kapitel 3 verserna 10 till 13 skriver Paulus:

Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet, under förföljelser och lidanden, sådana som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Ja, sådana förföljelser har jag fått utstå, men ur alla har Herren frälst mig. Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse. Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade.

Och då kan jag ju inte annat än fundera litet grand på om jag verkligen lever “gudfruktigt i Kristus Jesus”, för inte kan jag skryta med förföljelser som kommer ens i närheten av de förföljelser Paulus fick utstå.
Continue reading “Trogen eller bara troende?”

Förlåta – or else!

Utan förlåtelse ingen frälsning!

I serien om tro, karsmatik, lovprisning och bön fattas det kanske några reflektioner om förlåtelse. Följande texter får bli utgångspunkt för dessa tankar.

Psalm. 137:8-9 Dotter Babel, du ödeläggelsens stad, säll är den som får vedergälla dig allt vad du har gjort oss. Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan.

Men sälla nå’n! Hmmm, jag menar naturligtvis “snälla nå’n”. Så får man väl ändå inte säga eller skriva? Eller ens tänka!

Eller faller det under paragrafen “Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar”? (Fil.4:6)
Continue reading “Förlåta – or else!”

Hajjar du? Vad är bön?

Ett litet förord:

Efter att ha skrivit denna artikel om bön tyckte jag att den blev intetsägande. Att jag bara talade om självklara saker som alla troende redan förstår.

Men efter att ha läst Broder Sefasts kommentar där han recenserar en artikel i Keryx känner jag mej manad att ändå publicera denna artikel i all dess enkelhet. Det är således utan “höga ord eller hög visdom” (1 Kor. 2:1) som jag frambär detta vittnesbörd.

 
Detta blir den sista artikeln i miniserien “Hajjar du?” Hittills har jag skrivit om “tro”, “karismatik” och “lovprisning”. Och i alla tre förekommer “bön” som en av huvudigredienserna. Därför vill jag avsluta med några tankar om bön.

Det finns två texter som jag tycker på ett alldeles speciellt sätt talar om bön.
Continue reading “Hajjar du? Vad är bön?”

Hajjar du? Hur prisar man Gud?

Får lovprisning se ut hur som helst?

Det finns två texter i Bibeln som borde förvåna vem som helst som vill studera “metoder för lovprisning”.

Så berättar Lukas om vad som skedde när Jesus, fastspikad på korset, lämnade sin Ande i Faderns hand (Lukas 23:44-47):

Det var nu omkring sjätte timmen; då kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen, i det att solen miste sitt sken. Och förlåten i templet rämnade mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst och sade: »Fader, i dina händer befaller jag min ande.» Och när han hade sagt detta, gav han upp andan. Men när hövitsmannen såg vad som skedde, prisade han Gud och sade: »Så var då denne verkligen en rättfärdig man!»

Den soldat som övervakade avrättandet stod inte med händerna i vädret och kände sig flummig! Dock meddelar Skriften att det soldaten gjorde var att prisa Gud. Det handlar inte om en felöversättning av det grekiska ord som står i grundtexten. Det handlar om ordet “doxazo” som rätteligen bör översättas med: ge ära till, upphöja, förhärliga och prisa.
Continue reading “Hajjar du? Hur prisar man Gud?”