Språk, siffror och nummer

Detta blir en bloggpost som många kanske tycker är ointressant och irrelevant. Det är okay. För mej, som älskar matematik, är den intressant. Hör du till den grupp som på engelska kallas “innumerate”, hoppa bara över den.

Det år, som snabbt går mot sitt slut räknar vi som år 2014. Om någon blev 37 år i år så kan vi lätt räkna ut vilket år han föddes.

      2014
      – 37
     =====
      1977

Men tänk om du hade blivit född före år 1200. Då hade du skrivit nummer och tal med romersk skrift. (Märk att jag inte kallar det siffror.) Då skulle det enkla räkneexemplet ovan ha sett ut så här:

       MMXIV
      -XXXVII
      =========
       MCMLXXVII

Givetvis skulle man fortfarande kunna räkna ut vilket år han föddes, men man kunde inte använda detta system för matematik. Det finns nämligen ingen romersk symbol för “noll”.
Continue reading “Språk, siffror och nummer”

Summan är Sanning

Denna bloggpost handlar om frågan om “apostlagärningarna fortsätter i dag”.

Svarar man ja på den frågan blir man godkänd av de flesta medlemmar i pingströrelsen och trosrörelsen.

Svara man nej på den frågan får man vara beredd på att bli anfallen och beskylld för att inte tro på Guds makt. Eller att döva Den Helige Ande och därmed även vara orsaken till att helandeunder som de beskrivs i Apostlagärningarna inte kan ske i dag.

Det hjälper inte att man bekänner sin tro på Guds eviga allmakt och Den Helige Andes gåvor. Man blir ändå en misstänkt figur som predikar otro.

Psalm 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

Joh. 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.

Ett bra sätt att konstruera villolära är att göra några enstaka verser, eller ett kapitel, eller någon viss bok till utgångspunkt och summan av sanningen.

Man kan till exempel bygga sin teologi på Markus 16:9-20. (Eller kanske bara verserna 16 och 17)

Eller så kan man göra kapitel 12 av Paulus första brev till Korinterna till sanningens kärna.

En del väljer att bara läsa Apostlagärningarna om och om igen för att stödja sin teologi.

Somliga vill bara läsa Nya Testamentet och andra huvudsakligen Gamla Testamentet.

Alla dessa bygger villoläror, eller åtminstone irrläror som skymmer Guds fulla evangelium.

Sanningen är den att Gud är allsmäktig, har alltid varit allsmäktig och kommer alltid att vara allsmäktig.

Gud har alltid ingripit i naturen och gjort det vi kallar för under. Gud gör under även i vår tid.

Men Gud har aldrig låtit, och kommer aldrig låta sig tvingas av människor.
Continue reading “Summan är Sanning”

Unik seglats och skrytbygge

I denna artikel kommer jag att behandla syndafloden och tiden fram till Nimrods skrytbygge, tornet i Babel. Men först en återblick.

  • Första kapitlet i första Moseboken beskriver på ett kortfattat och tekniskt sätt skapelsen. Man skulle kunna säga att skapelsen beskrivs ur Guds synvinkel.
  • Andra kapitlet berättar samma historia men där finns människans synvinkel med.
  • Tredje kapitlet beskriver syndafallet.
  • Fjärde kapitlet handlar om Kain och Abel och återger Kains släkthistoria.
  • Femte kapitlet återger Adams släkthistoria fram till Noa och hans söner. (Lägg märke till att vissa namn även förekommer i Kains släkthistoria. Men det handlar om andra personer.)
  • Sjätte kapitlets första 7 verser handlar egentligen om alla de 1600 år som föregick Syndafloden. Resten av kapitlet handlar om Noas förberedelser enligt Herrens instruktioner.
  • Sjunde kapitlet handlar om Syndafloden. Den började när Noa var 600 år gammal, på sjuttonde dagen av andra månaden.
  • Åttonde kapitlet handlar om slutet på Syndafloden och början på ett nytt liv på jorden. Noa steg ut ur arken när han var 601 år gammal, på tjugosjunde dagen i den andra månaden.
  • Nionde kapitlet handlar om Guds instruktioner till Noa och hans familj.

Från den dag Noa och hans familj gick in i arken, tills de steg ut på Ararats berg gick det ett år och 10 dagar.

Denna episod på drygt ett år beskrivs i nästa fyra kapitel. Jämfört med de föregående 1600 åren som beskrivs i 7 verser!
Continue reading “Unik seglats och skrytbygge”

Historiskt och vetenskapligt korrekt

Historiskt och vetenskapligt korrekt?

Detta blir en ganska “långrandig” artikel som är början på en översikt av de olika episoder, eller tidsåldrar som vi kan läsa om i Guds Ord. Framför allt denna första artikel är lång eftersom det finns vissa saker som man måste ta med om man vill kunna förstå resonemanget.

Låt oss ta som utgångspunkt att vi kan lita på det som står i den samling skrifter vi kallar Bibeln.

(Om du klickar på bilden kan du förstora den så att den blir läsbar.)

De första 5 böckerna kallar vi på svenska “Moseböckerna”. Detta är bibeltroget för i Nya Testamentet refereras det till dessa 5 böcker och när det finns citat står det att Moses skrev, eller Moses sade, och dylikt.

Jesus understryker böckernas betydelse med följande varning (Joh 5:46-47)

Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur skall ni då kunna tro mina ord?

I Moseböckerna står det “Och Mose skrev ner alla HERRENS ord.” (2 Mos. 24:4), “HERREN sade till Mose: “Skriv upp åt dig dessa ord,” (2 Mos. 34:7), “På HERRENS befallning upptecknade Mose” (4 Mos. 33:2), “alldeles så som HERREN hade befallt honom att tala till dem” (5 Mos. 1:3).

Både i Gamla Testamentet och Nya Testamentet refereras det till Mose böcker.

Precis hur Moses sammanställde dessa böcker vet vi inte men det finns antydningar att en del skedde på “direkt diktamen” från Gud. Sedan finns de inget som hindrar att en del består av information från muntlig tradition eller tidigare dokument. Och en del är givetvis beskrivningar av skeenden där Mose själv var närvarande.

Men, låt oss, som sagt, ta som utgångspunkt att vi kan lita på det som står i den samling skrifter vi kallar Bibeln.
Continue reading “Historiskt och vetenskapligt korrekt”

Först och störst

Det finns ett bud som Jesus kallar “Det första och största budet”.

Budet låter enligt Lukas (10:27) så här:

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

De andra så kallade synoptiska evangelisterna vet att meddela mera. Markus skrev (12:28-31)

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: “Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: “Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”

Och Matteus vittnar om samma händelse i (22:35-40)

En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: “Mästare, vilket är det största budet i lagen?”

Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet.

Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Jag vill nu påstå att sedan de falska karismatikerna tog över den protestantiska scenen har dessa på alla sätt och vis försökt att skuldbelägga och skymfa just förståndet.
Continue reading “Först och störst”

Tungor som av eld

Jag växte upp i pingströrelsen och som resultat trodde jag att 1 Kor. 12 var Bibelns mest centrala och viktigaste kapitel.

Innan jag själv började läsa Bibeln på allvar trodde jag att det viktigaste bestod av Gamla Testamentets hjältehistorier, Evangeliernas skildringar av Jesu liv, Apostlagärningarnas under och tecken, och som pricken över “i” Kapitel 12 i Paulus första brev till församlingen i Korint.

Om du inte själv har erfarenhet från Lewi Pethrus pingströrelse så vill jag bara berätta att tungotalet positionerades som något frälsningsgrundande, eller åtminstone ett tecken på att man var frälst på riktigt.

Och runt detta falska centrum fanns sedan resten av de andliga nådegåvorna och allt predikande om eld och smörjelse och pingstdagen och under.

Det var i det närmaste en kulturchock när jag en gång hörde en baptistpredikant påstå att Paulus varnade och tillrättavisade församlingen i Korint i detta viktiga brev. Och chocken blev inte mindre när samme predikant även påstod att vi kanske inte skulle längta så mycket efter eld, eftersom det står för dom i Guds Ord.
Continue reading “Tungor som av eld”

Apostles and Prophets today?

Följande text är tagen i sin helhet från en sajt som heter “Let Us Reason” med tillstånd av sajtens ägare Mike Oppenheimer.

Om du klickar på bilden kommer du till originalet.

Artikeln är avsedd som ett sista inlägg i debatten angående profeter i Gamla Testamentet och profetia i Nya Testamentet.

Lägg märke till att Mike inte håller med varken preterister eller cessationister. Mike deklarerar tydligt att Gud gör under även i dag och att Andens gåvor hör till vår tid och behövs i församlingen.

Jag vill påpeka att jag hittade Mikes sajt i förrgår. Mina tidigare artiklar angående profetia är alltså skrivna utan infytande från artikeln nedan eller från andra artiklar i ämnet.

I mån av tid kommer jag att översätta viktiga bitar i kommentarfälten.

Vill även hänvisa till Mikes personliga vittnesbörd.


Du kommer inte ångra dej om du läser detta noggrannt!


There are those who claim to be apostles and prophets by their own word. Others claim it by showing their signs, wonders and miracles. This so-called signs and wonders movement is part of an effort to restore what they understood to be the five-fold ministry described in Ephesians 4:11. The proliferators of the movement claim that these dynamics are what is necessary for the church to have power.

In actuality, those who lay claim to this ministry today are operating under a misunderstanding of apostles and prophets of the Bible.

The Lord confirmed His signs to the apostles’ words to show a transition of authority from Israel and its priesthood to the apostles who were laying down the foundation for the church, a new entity. This unique anointing testified to Israel and to the gentiles a new order of leadership, the demonstration of spiritual authority was transferred to the church Christ body.

Becoming aware of what the Bible says about these positions in the early church can help us guard against misleading teachings in the church today.
Continue reading “Apostles and Prophets today?”

Profet, Profetia eller….?

Ur en tidigare artikel saxar jag följande som inledning:

Något som berör mej i den bakomliggande debatten (om man nu kan kalla det för debatt) är de giganstiska missförstånden angående prövandet av så kallade profetior.

Eftersom profetians gåva är något vi bör sträva efter, är det kanske inte så konstigt att det finns otroligt mycket missförstånd angående just profetia. Och eftersom man i åratal har varnat för att “röra Herrens smorde” är det kanske inte konstigt att det blir ett sånt liv och kiv så fort någon hellre vill lyda maningen att pröva i stället för att tiga och lida.

Nu vill jag faktiskt påstå att genom åratal av “rör inte Herrens smorde” har man gjort sig skyldig till att släcka Anden och skapa förakt för profetior. Inte minst eftersom makthungriga personer har missbrukat “profetia” för att just inte kunna motsägas.

Profetian är inte till för att ge profeten makt eller ära. Äran för Guds Ord tillkommer Gud allena.

Låt oss därför analysera ett påstående som detta: “Vi, som Guds församling, skall enligt Ordet inte förakta profetiskt tal, utan pröva allt och behålla det goda! Vilket i sin tur bör innebära att ingen profet kan garanterat profetera utan att köttet riskerar att slinka med. Därför är det också ett skydd för profeten själv – för att inte hamna snett

Det verkar ju vara korrekt, eller hur? (Även om termen “profetiskt tal” så vitt jag kan finna inte finns ordagrannt i Bibeln.)

Men låt oss börja med den allra viktigaste frågan!
Continue reading “Profet, Profetia eller….?”

Kvinnliga präster

Jag fick en fråga angående kvinnliga ledare i församlingarna. Det är ett tema jag har undvikit eftersom det vanligtvis bara leder till bråk.

(Jag kommer att försöka förklara bilden senare i bloggposten.)

Men jag tänker nu ändå försöka skriva något om “kvinno-frågan”. Det är komplicerat, och svaret, om man kan kalla det så, blir ofullständigt.

Även fast frågan handlar om kvinnliga lärare och ledare i församlingen är det nödvändigt att förstå betydelsen av “präst”. Låt oss därför först titta på ordets betydelse i NT.
Continue reading “Kvinnliga präster”

Hur strävar man?

I vissa texter i Nya Testamentet uppmanas vi att vara ivriga och sträva eller jaga efter något. Jag har samlat dessa texter här.

Uppmaningen ges met följande tre ord i grundtexten: dioko = διώκω, zelo = ζηλόω och spoudazo = σπουδάζω

Det finns sammanhang där orden inte kan översättas med sträva. Dessa texter har jag inte tagit med. För att det inte skall bli för långt har jag inte heller citerat sammanhangen, de får du själv uppsöka och läsa om du är intresserad.

Denna bloggpost kommer att handla om profeterande. Den kommer att handla om vad det kan innebära att sträva efter något utan att det blir gärningslära eller lagiskhet eller religiösa ritualer.
Continue reading “Hur strävar man?”