Den Tron

Måste man förstå ryska för att veta vad Putin talar om? – Ja, åtminstone måste någon trovärdig person förstå ryska för att kunna berätta för oss andra vad Putin talar om.

Måste man förstå andra språk för att veta vad Jesus talade om? – Ja, åtminstone måste någon trovärdig person förstå de språk som de så kallade grundtexterna är skrivna på.

Detta är svårare än man först skulle kunna tänka sig, för man måste förstå vilka assosiationer den tidens folk, i den kulturen fick av orden och deras användande i påståenden, föreskrifter, frågor och andra sammanhang.

Detta skall handla om “Den Tron“, och därför måste vi börja med att ta reda på vad ordet “tro” betyder i bibelns texter. I Nya Testamentet används ordet “πίστις“, uttalas “pistis”, och det ordet betyder förtroende och trohet.

Det är inte så att det ibland betyder förtroende och ibland betyder trohet. Det betyder alltid både förtroende och trohet. Vi lever i en individualistisk kultur och har svårt att förstå ord som handlar om relationer. Den bästa förståelsen för ordet “pistis” får man om man tänker sig ett äktenskap som är som det skall vara. Utan både förtroende och trohet, hela tiden, blir äktenskapet inte bra.

Continue reading “Den Tron”

Hits: 49

Solnedgång och paradigma

Kanske har du ibland beundrat en soluppgång, och säkert har du någon gång beundrat en solnedgång. Ja några få av oss har till och med sett en solförmörkelse.

Nu är det ju bara så att solen faktiskt aldrig går upp, eller ner. Inte har den slocknat heller, hitintills. Inom parentes kan man väl säga att månen “går upp” och “ner”. Slockna kan den däremot inte för den har aldrig lyst.

Dock talar man om soluppgång oavsett var man bor, oavsett vilket språk man talar och oavsett om man är analfabet, lärare, meteorolog eller astronom.

Astronomer och meteorologer vet säkert hur verkligheten ser ut, fastän de väljer ett språkbruk som alla kan förstå.

Mikołaj Kopernik, bättre känd som Kopernikus, gillades inte av RKK’s läroämbete eftersom hans konstateranden stred mot deras dogmer.

Jag skall nu saxa från flera olika artiklar på Wikipedia. Texten är blandad med egna kommentarer.
Continue reading “Solnedgång och paradigma”

Hits: 73

Barnatro

Detta blir en kort bloggpost som handlar om “tro”. Frågan är på vilket specifikt sätt “Barnatro” är speciell.

Jag tar mej friheten att citera den kända sången med text och musik skriven av Einar Westling (1896-1971) Häng nu inte upp dej på detajer som inte passar i vår tids paradigma. Det finns alltid frågetecken när man läser texter eller hör sånger från en annan tid. Det gäller i båda riktningar. Inte hajjar jag, som gammal morfar/farfar vad som barnbarnen hör och ser i oljud och galna texter i vår tids så kallade musik.

Om du av någon okänd anledning inte känner till sången kan du lyssna på ett gammat original där Lapplisa sjunger om barnatro.Har du kvar din barnatro
ifrån hemmet lugna bo?
Kan du bedja än, som förr du alltid bad:
“Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är”.
Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Du har kanske vandrat kring
runt kring hela jordens ring,
och i fjärran land du sökt att lyckan nå.
Du har gråtit mången gång,
då du hört en gammal sång,
som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Likt en seglare i hamn
blev du lugn i modersfamn,
ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land.
Hennes stämma blev så varm,
när du låg vid hennes barm,
hon din framtid lade tryggt i änglars hand.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Du blir lycklig liksom förr,
om du öppnar hjärtats dörr,
barnaårens sällhet åter bliver din.
Uti himmelen blir fröjd,
och du själv blir glad och nöjd.
Du kan sjunga se´n med jubel i ditt sinn:

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!


Markus 10:13-16 Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Amen sade Jesus. Det är ordet “amina” som betyder “tro” i imperativ form.
Continue reading “Barnatro”

Hits: 57

Meget er forskelligt

I dag på morgonen satt jag i min stilla tid och funderade på hur olika vi människor tänker angående umgänget med varandra.

Tankarna uppstod dels av erfarenheter från bloggar och samtalsfora där misstolkningar och personlig smak ofta leder till eskalerande strider där till slut alla anklagar motståndarna och försvarar de egna. De egna anses då alltid vara ödmjuka, eller åtminstone ärliga och sanningsenliga. Motståndarna anses syssla med osund retorik och uppträda hänsynslöst som egocentriska översittare.

Och det gamla ordstävet bevisar sig gång på gång sant!

“Männskligheten indelas i rättfärdiga och orättfärdiga.
Det är de rättfärdiga som har kriterierna.”

Tankarna triggades vidare av två artiklar i Dagen.
Continue reading “Meget er forskelligt”

Hits: 37

Vad betyder “Guds ord”?

Vad är Guds ord?

(Used under the copyright conditions of Dan Lietha – Answers in Genesis)

I Ef. 6 finns uppmaningen att “ta på oss”, “ikläda oss” Guds vapenrustning. Det handlar om flera tillbehör i utrustningen och för varje specifikt tillbehör manas vi att själva agera.

Det handlar om att “ta emot”, “ta upp”, “ikläda sig”, “ta på sig”. Det jag vill påpeka är att vi förväntas ta egna initiativ.

I vers 17 står det: “Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

Detta är logiskt och tydligt för vi kan inte prestera vår egen frälsning och vi får absolut inte “hitta på” Guds ord. Till exempel genom att kläda våra egna tankar i ord och sedan presentera dem med “Så säger HERREN”.

Hur tar man emot Guds ord? Hur skall svärdet användas? Vem skall använda svärdet?
Continue reading “Vad betyder “Guds ord”?”

Hits: 76

Guds Rike?

Vad menade Jesus med “Guds Rike”? Vad menade apostlarna med “Guds Rike”?


Det finns 77 verser i NT som talar om Guds Rike. Jag återger dessa som PS nedan.

Med så många verser är det inget vi kan, eller får ignorera.

Jag tänker inte tolka dessa texter. Men jag vill ge en länk till en predikan av Gregory Boyd.

Detta betyder inte att jag säger att du skall tro på Gregory, utan att jag ber dej att seriöst pröva det han säger mot Guds ord.
 

Lyssna och se: One Church #1: From Baptist to Anabaptist (Greg Boyd)

Jag skriver inte under på allt Greg säger, men i denna predikan finner jag inte mycket att tvivla på.
Continue reading “Guds Rike?”

Hits: 16

Vid Sykars brunn

Johannes evangelium är extra intressant eftersom det inte är “synoptiskt”, alltså inte är skrivet som en historisk kronologisk rapport. Johannes själv berättar följande:

Joh. 20:30-31 Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.

Joh. 21:25 Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas.

Johannes önskan var att först och främst göra kännt att Jesus är Messias och Gud, och att låta oss lära känna denne Jesus så personligt som möjligt.

I det ljuset vill jag titta närmare på berättelsen om det som utspelade sig en gång när Jesus tog genvägen genom Samarien, när han var på väg från Judeen till Gallileen. Jag tänker inte citera, så du får själv läsa Johannes 4:1-43. Direkta citat nedan är blå.

Samarien hör till det område som i dag kallas Västbanken och som det bråkas ordentligt om. Det bråkades nog inte på Jesu tid, men folket som bodde där räknades inte som judar, och det fanns motsättningar.

Jag är inte tillräckligt bra på alla gamla kartor men Sykar torde ha legat nära det som i dag kallas Nablus, kanske var det till och med samma stad.
 
 
Sykar låg nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef och där fanns Jakobs brunn.
Continue reading “Vid Sykars brunn”

Hits: 57

Fåraherdar och getafarmare


Science Sheep Were Goats Four Million Years Ago
I tidskriften “International Business Times” förkunnar man att:
Four million years ago, sheep were still goats, having not separated genetically as a new species, researchers have found. (Lade du märke till ordningsföljden?)

Fråga: Vilket är det allra slugaste sättet att hindra någon från att vilja bli frälst?

Svar: Genom att lura honom att han redan är frälst!

Getafarm eller fåraskock? Var hör du hemma? Getter är genomgående intelligentare, och bättre utrustade att ta vara på sig själva än får.

Matt. 25:31-34 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla heliga änglar med honom, då skall han sitta på sin härlighets tron. Och inför honom skall alla folk församlas, och han skall skilja dem, den ene från den andre, såsom en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. Då skall Konungen säga till dem som är på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike, som är tillrett för er från världens början.

Men snälla nå’n! De som är rättfärdiga (räknas som rättfärdiga) kommer väl inte att dömas till helvetet? Nej! Naturligtvis inte! Vad säger Skriften?
Continue reading “Fåraherdar och getafarmare”

Hits: 68

Tänk så konstigt!

Nog är det väl egendomligt att det skall behöva bli osämja angående ändens tid. Det verkar som om det finns krafter som gillar ryktesspridning, miss-information, falska läror blandade med fakta, ja det är ungefär samma situation som när det blir krig.

Man brukar säga att krigens första slaktoffer är sanningen. Nu krigar “kristendomens religionsanhängare” i olika sammanhang om händelserna och tidtabellen i ändens tid, ja slutet på ändens tid.

Det finns ingen möjlighet att se detaljerna på detta starkt förminskade diagram som påstår sig visa hur Gud har planerat allt från skapelsen till änden. Men du kan klicka här för att lyssna (och se) på en video med en predikan om detta.
Videon är mycket bra, men som alltid måste var och en pröva och behålla det goda.
Mot slutet predikas “En gång frälst, alltid frälst!”.
Detta är en baptistisk teologi som inte kan stavas med Guds ord.

Man hittar på nästan vad som helst för att stödja sitt eget scenario och sin egen tidtabell. Och då blir det bråk. Det är ju rent löjligt, eller kanske till och med inspirerat av onda andemakter.

Började vedermödan den 13:de September 2015? Inte vet jag! Men det vet ju inte någon annan heller. Inte ens de som har marknadsfört sina spekulationer om just detta datum. Kanske började vedermödan redan för flera månader, eller några år sedan. Kanske dröjer det ännu många år. Jesu ord kan inte misstolkas. Det är bara Fadern som har tidtabellen.

Kommer den så kallade blod-måne-tetraden att sammanfalla med viktiga världshändelser om man tillåter lika bred marginal som vid de tidigare så kallade tetraderna? Javisst kommer den att göra det! Men det bevisar ingenting om denna astrologiska hype. Det vi säkert vet är att det inte har något som helst att göra med Bibelns texter om att “månen skall vändas i blod”.

Continue reading “Tänk så konstigt!”

Hits: 41

Hebreerbrevets tro på Jesus

För att kunna uttrycka det jag vill säga är är det nödvändigt att först ta upp de olika sätt på vilka vi använder ordet “tro”. Jag skall ge ett antal exempel på ordets användande:

  • Jag tror att det kommer att regna i morgon.
  • Det tror du bara, du kan inte veta det.
  • Man skall veta, inte (bara) tro.
  • Jag vill tro att han kommer att bli frisk.
  • Tror du verkligen det eller hoppas du bara?
  • Jag tror att det finns en gud.
  • Jag tror på Guds löfte(n).
  • Trohet och förtroende kan inte bestå utan varandra.

Om vi bara talar om ett intellektuellt för-sant-hållande så stämmer det att vetande på ett sätt ersätter tron. Man brukar påskina att vetande och tro är motsatser, men detta ger en felaktig bild av verkligheten. Vetandet är en slags uppfyllelse av tron, i betydelsen försanthållande. Man litar ju inte mindre på att något är sant efter att det har bevisats.

🙂 😉 😀 🙁 😐 😮 😛 :mrgreen:
😕 😳 🙄 💡 😎

Ovanstående figurer får representera dagens alla förvillelser.

Hebreerbrevets elfte kapitel brukar kallas “Trons Epistel”. Jag skall citera dess första vers ur ett antal översättningar.

1917: Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser.
SFB: Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
B2K: Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.
Refo: Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om det man inte ser.
Levande Ordet: Vad är tro för något? Jo, det är den trygga vissheten om att något som vi önskar också kommer att hända. Det är övertygelsen om att det som vi hoppas på verkligen väntar oss, även om vi inte kan se det framför oss.

Och om du nu tror 😎 att du vet 😕 vad Hebr. 11 precis säger så vill jag försöka få dej att tvivla, innan vi går vidare.
Continue reading “Hebreerbrevets tro på Jesus”

Hits: 84