Onda dagar

Håll ögonen öppna. Känn dej själv och Guds Ord. Ordspråksboken 12:1-8

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: “De ger mig ingen glädje”; ja, innan de förmörkas, solen och ljuset, månen och stjärnorna, och innan molnen vänder åter efter regnet; då väktarna i huset darrar och de starka männen sviker; då malerskorna har upphört att mala, eftersom de har blivit så få och då spejarna har det mörkt i sina gluggar; då båda dörrarna mot gatan stängs till, och ljudet från kvarnen försvagas; då man vaknar av fågelsång och sångens alla döttrar sänker rösten; då man är rädd för var backe och vägen är full av skräck; då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen blir utan kraft; då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan; innan silvertråden brister och den gyllene skålen slås sönder, innan krukan vid källan krossas och brunnshjulet slås itu vid brunnen; då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den.

Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Allt är förgängligt!

En 63 år gammal välkänd och uppskattad rabbi filmar nakna yngre kvinnor som badar “mikveh”.

Prominent D.C. rabbi accused of voyeurism presents a disturbing paradox.

En lärare i Livets Ord, Robert Ekh, 61, som specialiserat sig på familjeproblem, faller för frestelsen att ha utomäktenskapligt sex. Och när det upptäcks flyr han landet med sin attraktiva exotiska kvinna. Han kommer att leva på “offer” från Livets Ords medlemmar.

Flyr landet med pengar från församlingen.
Continue reading “Onda dagar”

Views: 48

Me, Myself and I

Jag skall börja som jag brukar, med en liten lättsamhet.

Jag utgår från att de flesta som läser här känner till seriefiguren Dennis (the menace). Dennis kommer till sin mamma tillsammans med sin kompis Peter och följande dialog utspinner sig.

Dennis: Mother, can Peter and me have a sandwich?
Mother: (corrects) “Peter and I!”
Dennis: That’s okay, but what about me?

Denna bloggpost kommer att handla om syndafallets resultat. Om hur vi måste undvika följderna av att vara egocentriska och måste bli befriade från att vara egoistiska.

Innan jag går vidare vill jag berätta om Hitler. En mästare i egoism och egocentricitet 🙁

Hitler var vegetarian. Visste du det? Orsaken var att han hade besökt ett slakthus, och det berörde honom så illa att han sedan inte ville förorsaka lidande för de stackars djuren.

Men han hade inget som helst medlidande med de människor han utsatte för satanisk brutalitet och lidande!

Vill du läsa vidare får du förbereda dej på fyra ganska långa bibelcitat.
Continue reading “Me, Myself and I”

Views: 52

Bekymmer

Har du läst börsnoteringarna i dag?

Har du sett hur det går med guldpriset ?

Har du kollat vilken valuta som verkar säkrast?

Glöm för all del inte tetrader och månförmörkelser!

Hur mycket kommer oljan att kosta om några månader?

Kanske har de berömda olyckskorpar-profeterna rätt?

Kanske finns det en super-elit-maffia som bara vill att du förlorar allt.

Har du din skatt i bankerna?

Har du din skatt som små guldtackor under madrassen?

Läs vad Guds Ord säger om allt detta!

Visste du att världen kommer att upphöra, för dej, endera genom att du dör eller att Jesus kommer åter?
Continue reading “Bekymmer”

Views: 44

Carpe diem?

Carpe diem är latin och betyder fånga dagen men bör snarare tolkas ta vara på dagen, njut av dagen eller njut av den flyende dagen.

Det är ett motiv i konst och litteratur, som innebär att uttrycka en maning till att snabbt börja ägna sig åt jordisk njutning.

Det är till skillnad från det kristna vanitasmotivet, som också påminner om den stundande döden och jordelivets förgänglighet, ett epikureiskt och hedniskt motto.

Inte att förväxlas med den “snarlika” uppmaningen i Guds Ord som vi läser i Matt. 6:34:

Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.»

Vi tar ytterligare några citat ur Bibeln.
Continue reading “Carpe diem?”

Views: 38

Kontinuitet

Det har uppstått diskussioner angående relationen mellan Skaparen och Änglar. Och då koncentrerar det sig på meningsskillnader huruvida Jesus Kristus är Skaparen eller skapad. Därför kan det vara av intresse att fundera lite angående just skillnaden mellan Skaparen och det skapade.

Här följer en teoretisk analys. Kanske den är ointressant för de flesta. Om den är ointressant för dej, så hoppa bara över den. Men faktum är att Skaparens relation med skapelsen är ett obegripligt stort under.

Men jag börjar med ett citat ut Guds Ord angående skillnaden mellan Jesus och de skapade änglarna.

Hebreerbrevets första kapitel vederlägger alla teorier att Jesus skulle ha varit, eller vara identisk med, en skapad ängel. Läs hela kapitel 1. Jag citerar verserna 3, 4 och 5:

Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?

Här framgår med all önskvärd tydlighet att Jesus inte är skapad. Bibelns ord talar om förstfödd och beskriver situationen med termer som Fader och Son.

Ofta kanske vi inte ens tänker på hur stor skillnad det faktiskt är mellan Skaparen och hans skapelse. Vi har ju fått höra evangelii budskap om Jesus Kristus som historisk person i skapelsen.

Dock handlar det om något som är oerhört, orimligt och obegripligt. Ja faktiskt om historiens största mysterium.
Continue reading “Kontinuitet”

Views: 71

Tid och evighet

Det påstås att höns kan räkna till 3. Deras räkneprocess blir då: “inget – ett – två – tre – många”. För att lura höns måste man således lämna minst 4 ägg i redet.

Människor kan i allmänhet räkna lite längre än höns, men när det gäller stora tal börjar svårigheterna för oss också. Storfinansen brukar svänga sig med millions, billions and trillions på engelska. (På svenska heter sådant miljoner, miljarder och biljoner.)

En miljon sekunder (1.000.000) är omräknat lite drygt 11 och ett halvt dygn.

En miljard sekunder (1.000.000.000) är omräknat nästan 32 år.

En oerhört stor skillnad alltså! Fastän vi lite halvsovande lyssnar på hur många miljarder stöd som ges hit och dit eller budgeteras till olika saker.

Ännu svårare blir begreppen när man talar om oändlighet. Vi har inga mentala kapaciteter att förstå vad “oändligt” betyder även om vi har vissa möjligheter att manipulera symboler och tankar kring detta.

Det oändliga symboliseras med en liggande åtta:

Då blir det frågan vad svaret blir på: +1.000.000.000=?

Jo, svaret blir faktiskt: +1.000.000.000=

Tycker du att det ser tokigt och ologiskt ut så har du helt rätt. Det beror på att plus och minus och gånger och delat blir nonsens när man talar om oändligheten.

Ge inte upp nu med att läsa resten. Det kommer inte att handla om matematik. Det kommer faktiskt att handla om skillnaden mellan tid och evighet. Skillnaden mellan Himmelen och Tusenårsriket.
Continue reading “Tid och evighet”

Views: 57

Ande, själ och kropp

Jag fick följande frågor:

Vad betyder det att Herren är våra själars herde och vårdare? (1 Petr. 2:25) För vem/vilka är Han det? Och vad står det i grundtexten?

Även Jeremia 17:14 citerades och eftersom jag inte kan Hebreiska så jag måste förlita mej på Strong och linjära översättningar.

Jeremia 17:14 Hela mig, HERRE, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång.

Eller 1917: Hela du mig, HERRE, så varde jag helad; fräls mig du, så varder jag frälst. Ty du är mitt lov.

(linjärt) : hela du mej! Jehova så jag blir helad, rädda du mej, så jag blir räddad, så att min lovsång blir du.

Och då kan det vara intressant att ordet som översatts med “rädda” betyder att befrias och släppas ut i en frihet där inga faror finns. Ungefär som ett härligt stort, beskyddat grönbete för fåren.

Vidare att ordet “hela” kommer av ett ord som betyder att man lagar något genom att sy.

Samma tankegång finner du således in Psalm 23 och Psalm 139. Men låt mej först kommentera om 1 Petr 2:25 innan jag går in på det.

“Ty ni gick vilse såsom får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.”

Det som har översatts med “era själars herde och vårdare” lyder ordagrannt “herden (pastorn) och övervakaren (biskopen) av era själar (liv, psyke, medvetande, ande)”.

Jag börjar med det mest komplexa av de använda orden. Nämligen ordet “psyche” som har översatts “själ” just i detta sammanhang.

I GT finner man orden “nefesh”, “ruach” och “chay” när grekiskan måste förlita sig på bara ett ord “psyche”. Visserligen finns det andra ord också i grekiskan. Jag tänker på “pneuma” och “bios” etc. Men som vanligt när man jämför ord i vitt skilda språk så finns det inga översättningar som helt täcker eller helt begränsar sig till täckningen av ursprungsordets betydelse. (Den som är intresserad kan läsa om konnotation och denotation. Det finns bra artiklar på Wikipedia.)
Continue reading “Ande, själ och kropp”

Views: 31

Associationer – feltolkning av andras tolkningar

När jag var 10 år gammal hade vi grannar som var Baptister. Den yngste sonen var i tonåren och han använde ibland ordet “skit” när han talade. I min uppfostran ingick budet att man inte får använda “fula ord”. Och min association var att den grannpojken inte var frälst på riktigt och att det stod dåligt till med moralen hos baptisterna.

När jag själv var i övre tonåren fanns det en annan ung man, några år yngre än jag, döpt och med i församlingen. Han ville bli lärare och var mycket förtjust i barn. Men man skapade ingen ledig plats för honom i vår söndagsskola. Däremot fanns det utrymme för honom i Svenska Kyrkan 200 meter bort. Och med glädje hjälpte han till i deras söndagsskola. En broder i vår församling, en murare i övre medelåldern, fick reda på detta och sade då till den unge mannen: “Jaha, du hjälper till hos Svenska Kyrkan, då är du väl avfälling då!”

Jag berättar dessa två sanna historier för att belysa det jag vill försöka skriva om här. Nämligen “associationer” och då specifikt falska sådana. Det skulle inte vara svårt att skildra både egna och andras erfarenheter med falska associationer, genom att berätta många flera erfarenheter ur levande livet. Här följer en lista på ett antal falska associationer och förutfattade meningar. Continue reading “Associationer – feltolkning av andras tolkningar”

Views: 48

Början och slutet – millenniumproblemet

De flesta av oss minns väl den stora kalabaliken när år 2000 närmade sig. IT-företagen profiterade av den panik som uppstod, och hjälpte nog själva med att lägga på extra kol. Företagen satsade miljoner på att låta IT-företagen gå igenom både apparatur och mjukvara. IT-företagen fick till och med source code som annars anses konfidentiell.

Ryktena gödslade varandra. Flygplan riskerade att falla ur luften. Bilar skulle inte starta. Energileveranserna skulle stanna. Matbutikerna skulle tömmas. Kreditkorten skulle inte funka. Det skulle bli totalkaos. Framför allt i Amerika publicerades det doom and gloom profetior om det totala elände som skulle bryta loss.

Texten i det gula fältet meddelar: 12:01am January 1, 2000 – alltså en minut efter midnatt denna ödesdigra dag, kommer följande att hända: Elektriciteten stängs av. Telefonerna slutar fungera. Datorerna i din bank krashar. Man kan inte nå polis, brandkår och ambulans. Illusionen av samhällelig stabilitet kommer att krossas och inget kan stoppa det. Kan du skydda dej själv, din familj och allt du har arbetat för? Ja, det kan du, och såhär skall du göra!

Och vad hände? Nästan ingenting viktigt. Domedagsprofeter ber aldrig om ursäkt!

Jag tänker skriva om ett annat milleniumproblem. Ett som vi fortfarande har till godo. Och även detta millenniumproblem förorsakar mera bryderier innan det inträffar än när det redan har inträffat.
Continue reading “Början och slutet – millenniumproblemet”

Views: 29