Sabbatsdispyter!

Sabbatsdebatten har blossat upp igen. Och vet du vad jag tycker är sorgligt och ledsamt?

Jo att den är dubbelbottnad och polariserar så att troende som i livsvandel inte skiljer sig på mer än just denna punkt börjar skälla ut varandra och anklaga varandra.

Anledningen till att debatten kommit igång igen är en artikel som skrevs i Dagen.

Om du klickar på bilden kan du läsa Dagen-artikeln.

Som uppföljare skrev min vän och broder Daniel ett personligt vittnesbörd på Aletheia. Artikeln heter Aletheias grundare: Därför firar jag sabbat

Och, som sagt, därefter följde en polariserande debatt.
Continue reading “Sabbatsdispyter!”

Får och getter

Det har uppstått litet debatt omkring får och getter. Och framför allt vilka Jesus syftar på.

En välkommen debatt! Och denna artikel är inte avsedd att på något sätt dra tvivel över dem som gett sina synpunkter.

Den mest brännade frågan som kommit upp är om man kan bli frälst genom att göra goda gärningar om man inte känner Jesus.

Andra viktiga frågor är när Jesus skiljer fåren och getterna, samt vilka dessa är.


Continue reading “Får och getter”

Jesu återkomst

Det budskap som är starkast vad gäller Jesu återkomst är givetvis löftet att Han kommer tillbaka.

Men som god tvåa ser i alla fall jag följande budskap: “Låt ingen bedra er. Se till att ni inte blir förvillade.”

Det finns så många texter som uppmanar oss till detta att man bara inte kan missa dessa.

Jag har funderat litet grand på hur man blir bedragen eller förvillad, och det finns ju faktiskt mer än ett sätt.

Kanske finns ordspråket i andra varianter på flera språk, jag vet inte, men ett Holländskt ordstäv låter: “Een halve waarheid is net zo goed als een hele leugen.”

Och det betyder: “En halv sanning är lika bra som en hel lögn.”

Continue reading “Jesu återkomst”

Alla frälsta är lika frälsta!

Men det finns en del frälsta som är mer frälsta än de andra frälsta.

Eller misstar jag mej nu?

Efter mer än ett halvt sekel i “kristenheten” kan jag ärligen vittna om att jag aldrig har lärt känna någon grupp som inte hade en “rättfärdighets-katalog”. Även “synd-katalogen” fanns, fastän det hade blivit religions-politiskt inkorrekt att tala om den.

Det handlade (och handlar) alltid om saker man kan prestera. Saker som är synliga står högst på listorna.

Och om man är duktig att prestera dessa saker så att det märks, och samtidigt gärna vill ha en maktposition i en församling, så brukar detta samverka till det önskade resultatet.

Utmärkande för dem som anser sig prestera bra är en viss hårdhet, ungefär som hemmasonen i Lukas 15. Högmod och fariséism ligger på lur.

Continue reading “Alla frälsta är lika frälsta!”

Trogen eller bara troende?

Har du någon gång funderat på varför det inte blir några hånande frågor när man talar om “spiritualitet” men alla flyger i taket om man skulle tala om helgelse och trohet?

Paulus skriver ett brev till Timoteus. Det brev vi kallar andra brevet. I kapitel 3 verserna 10 till 13 skriver Paulus:

Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet, under förföljelser och lidanden, sådana som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Ja, sådana förföljelser har jag fått utstå, men ur alla har Herren frälst mig. Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse. Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade.

Och då kan jag ju inte annat än fundera litet grand på om jag verkligen lever “gudfruktigt i Kristus Jesus”, för inte kan jag skryta med förföljelser som kommer ens i närheten av de förföljelser Paulus fick utstå.
Continue reading “Trogen eller bara troende?”

Förlåta – or else!

Utan förlåtelse ingen frälsning!

I serien om tro, karsmatik, lovprisning och bön fattas det kanske några reflektioner om förlåtelse. Följande texter får bli utgångspunkt för dessa tankar.

Psalm. 137:8-9 Dotter Babel, du ödeläggelsens stad, säll är den som får vedergälla dig allt vad du har gjort oss. Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan.

Men sälla nå’n! Hmmm, jag menar naturligtvis “snälla nå’n”. Så får man väl ändå inte säga eller skriva? Eller ens tänka!

Eller faller det under paragrafen “Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar”? (Fil.4:6)
Continue reading “Förlåta – or else!”

Hajjar du? Vad är bön?

Ett litet förord:

Efter att ha skrivit denna artikel om bön tyckte jag att den blev intetsägande. Att jag bara talade om självklara saker som alla troende redan förstår.

Men efter att ha läst Broder Sefasts kommentar där han recenserar en artikel i Keryx känner jag mej manad att ändå publicera denna artikel i all dess enkelhet. Det är således utan “höga ord eller hög visdom” (1 Kor. 2:1) som jag frambär detta vittnesbörd.

 
Detta blir den sista artikeln i miniserien “Hajjar du?” Hittills har jag skrivit om “tro”, “karismatik” och “lovprisning”. Och i alla tre förekommer “bön” som en av huvudigredienserna. Därför vill jag avsluta med några tankar om bön.

Det finns två texter som jag tycker på ett alldeles speciellt sätt talar om bön.
Continue reading “Hajjar du? Vad är bön?”

Hajjar du? Hur prisar man Gud?

Får lovprisning se ut hur som helst?

Det finns två texter i Bibeln som borde förvåna vem som helst som vill studera “metoder för lovprisning”.

Så berättar Lukas om vad som skedde när Jesus, fastspikad på korset, lämnade sin Ande i Faderns hand (Lukas 23:44-47):

Det var nu omkring sjätte timmen; då kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen, i det att solen miste sitt sken. Och förlåten i templet rämnade mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst och sade: »Fader, i dina händer befaller jag min ande.» Och när han hade sagt detta, gav han upp andan. Men när hövitsmannen såg vad som skedde, prisade han Gud och sade: »Så var då denne verkligen en rättfärdig man!»

Den soldat som övervakade avrättandet stod inte med händerna i vädret och kände sig flummig! Dock meddelar Skriften att det soldaten gjorde var att prisa Gud. Det handlar inte om en felöversättning av det grekiska ord som står i grundtexten. Det handlar om ordet “doxazo” som rätteligen bör översättas med: ge ära till, upphöja, förhärliga och prisa.
Continue reading “Hajjar du? Hur prisar man Gud?”

Hajjar du? Vad gör vi fel?

I en serie korta artiklar bestående av bibeltexter följda av en eller flera frågor, vill jag ta upp saker som många funderar på och som vi ofta undviker att tänka på.

Jakob 5:13-16 Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja. Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet. Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.
Continue reading “Hajjar du? Vad gör vi fel?”

Hajjar du? En halshuggen och en fri!

I ett antal kommentarer just nu handlar det om under och svar på bön. Detta är ett inlägg där diskussionen kan fortsätta.

I Apostlagärningarnas tolfte kapitel läser vi:

1 Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. 2 Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. 3 När han såg att detta vann bifall hos judarna, fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. 4 Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar, om vardera fyra man, att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. 5 Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom.

6 Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. 7 Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: “Skynda dig upp!” Då föll kedjorna från Petrus händer, 8 och ängeln sade till honom: “Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna.” Petrus gjorde det, och ängeln sade: “Ta på dig manteln och följ mig.” 9 Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn. 10 De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. 11 När Petrus blev sig själv igen sade han: “Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig.”

12 Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. 13 Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. 14 När hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. 15 De sade till henne: “Du är tokig!” Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: “Det är hans ängel.” 16 Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. 17 Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sade: “Berätta detta för Jakob och de andra bröderna.” Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats.


1. Vers 1: Varför blev en avrättad och en annan frigjord mirakulöst?
 
 
 
 

2. Vers 15: Tydligen trodde inte de som var samlade till bön att ett under skulle ske. Var det ändå “trons bön”?
Continue reading “Hajjar du? En halshuggen och en fri!”