Bränna böcker

I Apostlagärningarnas nittonde kapitel, verserna 11 till och med 20, finns det en historisk skildring som jag tror vi kan lära oss en hel del av.

Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.

Men också några kringvandrande judiska besvärjare företogo sig nu att över dem som voro besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: »Jag besvär eder vid den Jesus som Paulus predikar. Bland dem som så gjorde voro sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst. Men den onde anden svarade då och sade till dem: »Jesus känner jag, Paulus är mig ock väl bekant men vilka ären I?»

Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem och övermannade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade.

Och detta blev bekant för alla Efesus’ invånare, både judar och greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn blev storligen prisat.

Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort. Och ganska många av dem som hade övat vidskepliga konster samlade ihop sina böcker och brände upp dem i allas åsyn. Och när man räknade tillsammans vad böckerna voro värda, fann man att värdet uppgick till femtio tusen silverpenningar.

På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft.

Lägg märke till att vi talar om böcker som tillsammans var värda någonstans mellan 50 miljoner och 100 miljoner kronor.
Continue reading “Bränna böcker”

Läror och prövande!

Förord:

BatNabas bidrar här med en gästartikel där hon tar upp viktiga tankar runt prövandet av läror och därvid hur vi umgås med varandra. Detta passar bra i linje med tidigare och kommande bloggposter här.

Som exempel pekar hon på stridigheter som alltid uppstår när Sabbat, högtider och kosher mat diskuteras.

Och för att illustrera hur polarisation finns inbyggd från början av dylika diskussioner har hon bifogat en översättning av en artikel skriven av Jim Pruitt.

Lägg märke till att Jim Pruitt kallar “Herrens högtider” för “judiska högtider och fester”. Detta är något som vanligtvis genast förorsakar att diskussionen spårar ur.

Vidare använder han Markus 7:18-20 i sin argumentation angående mat-reglerna. Och han använder den “översättning” där satsen “Härmed förklarade han all mat för ren.” har smugglats in. (Den finns inte i grundtexten.)

Det blir således en “utmaning” för båda lägren att pröva Jim Pruitts text och bara behålla det goda.

Låt oss följa BatNabas råd, i den inledning hon skriver, hur vi ska vara mot systrar och bröder!

/Kjell

Något att tänka på när vi diskuterar och utmanar varandra! – Av BatNabas

Debatter om att fira sabbat, följa torah (lag/undervisning) och vända åter till de hebreiska rötterna blossar då och då upp på olika bloggar. I regel blir debatterna ganska snabbt hetsiga och hätska. Både de som förespråkar sabbatsfirande mm. och de som går emot det har klara och starka argument, de är ofta fullständigt övertygade om att de har fått Sanningen uppenbarad för sig och så är striden ett faktum och fortsätter tills det ebbar ut, kanske pga. trötthet eller av att bloggansvariga sätter streck i debatten.
Continue reading “Läror och prövande!”

Vår kallelse

Med tacksamhet publicerar jag här en gästartikel skriven av Yochanan wa Mti. Och igen vill jag inbjuda dej som läser här att skriva en gästartikel. Information finner du under fliken Gästartiklar

Vår kallelse

Många av oss troende har väl undrat vad vår kallelse är. Vad Gud har kallat oss till och den plan Han har för vårt liv. Vi känner ju till bibelstället som det predikats mycket om:

Ef 4:11: ”Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.”

Som nyfrälst kan man uppleva att man vill göra stora saker för Gud, till exempel att få bli evangelist och dra in många själar till Guds rike. Eller en pastorskallelse eller att undervisa. Alltför många kristna har fastnat och fått kramp pga denna undervisning och till slut har de gett upp och slutar sina dagar i en kyrkbänk och ägnar sig åt en massa aktiviteter, som kanske inte alls är vad Herren hade tänkt.

Continue reading “Vår kallelse”

Alfa och Omega – το α και το ω

Detta blir ett försök att svara på signaturen Sam’s utmaning.


 
Uttrycket Alfa och Omega, eller A och O, som det står i Svenska Biblar finns med 4 gånger i Uppenbarelseboken: Upp. 1:8, 1:11, 21:6 och 22:13.

I Svensk översättning står det “A och O”. Och notera att i Upp. 1:11 har det inte tagits med, fastän det står i grundtexten.

I KJV står det “Alpha and Omega” och där har det tagits med i Upp. 1:11
 
Jag skall citera dessa fyra texter på Grekiska (Textus Receptus). (Du behöver inte kunna läsa Grekiska, jämför bara de blå, fetstilade orden.) Continue reading “Alfa och Omega – το α και το ω”

Ett öppet brev till Lars Enarson

Lars,

Jag har några frågor jag vill ställa dej med utgångspunkt från en predikan du höll 06-20-2009 God gives hope that does not disappoint – We will rule and reign with Him.

Här följer några citat ur din predikan, så ordagrannt som möjligt och med så positiv tolkning som möjligt. Din predikan i blå text. Notera att det bara är delar av predikan som citeras. Annars blir det för omfattande.
Continue reading “Ett öppet brev till Lars Enarson”

Bibelkunskap – Vad är det?

När jag var en ung tonåring trodde jag att jag “kunde” Bibeln. Jag hade hört alla hjältehistorierna flera gånger.

De historiska berättelserna om skapelsen, Israels historia, Jesu födelse, liv, död och uppståndelse kände jag till.

Så vad fanns det mera att söka i den boken?

En artikel i Dagen handlar om att Bibelkunskapen sjunker i församlingarna.

Och då blir frågan relevant: Vad menar du och jag med “bibelkunskap”?
Continue reading “Bibelkunskap – Vad är det?”

Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt

För alla dem som irrat sig bort från den sunda tron om vem Jesus är skall jag citera en av de många bibeltexter som jag anser bevisar vem Jesus är, för så långt vi över huvud taget kan förstå det.

Men först vill jag tala litet grand, nej en hel del, om söka och finna. Jag har nämligen ett helt arbetslivs erfarenhet av att söka och finna. Men även av att söka och inte finna. Om du undrar vad jag då har sysslat med, kan jag berätta att det handlar om Reserach, Development och Troubleshooting.

Continue reading “Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”

Personligt vittnesbörd – Boken

Med tacksamhet tar jag emot ett personligt vittnesbörd, i form av en gästblogg, från signaturen BatNabas. Och som vanligt vill jag välkomna alla som känner sig manade att göra sammalunda. Mer info under fliken Gästartiklar.

Tänk dig en förläggare som fått ett manuskript till en bok. Boken är på många sidor, och det är flera olika författare och en redaktör, ungefär som en antologi. Förläggaren börjar läsa igenom manuskriptet för att se om det är något han vill ge ut. Det tar ganska lång tid, och han förstår ofta ingenting av vad han läser, men fortsätter ändå läsa.

När han läst igenom manuskriptet tänker han: ”Det här var så speciellt så jag måste läsa en gång till.” Han gör det och upptäcker någonting fantastiskt: boken har på något sätt förändrats, en del som han inte alls förstod tidigare verkar solklart nu, och så lägger han märkte till en del han inte alls noterade tidigare.

Han läser den ännu en gång, boken är helt fantastisk! ”Om jag ger ut den här boken behöver jag inte ge ut några fler böcker, man blir aldrig färdig med den. Tänk så många som kommer att vilja ha den, redaktören, författarna och jag kommer att bli rika!”.

Continue reading “Personligt vittnesbörd – Boken”

Den första protestanten

Våra vänner Katolikerna tillmäter sig “honour by association” genom att fantisera ihop en obruten kedja av påvar med Petrus som den förste. De har därmed i teorin försäkrat sig om sina egna “hebreiska rötter”.

Vem som helst, som läser Bibeln, kan inse att den monstruösa synkretiska organisation som heter RKK har mycket litet att göra med dessa “rötter”.

Och därför uppstod det ett sunt intresse att söka fakta om det folk Gud själv utvalde att uppenbara sig för och meddela denna uppenbarelse till resten av oss. För givetvis kan man inte tolka det någon säger om man inte har kännedom om dennes språk, kultur och traditioner.

Det har varit ett mycket laddat spänningsfält mellan ersättningsteologin och judaismen i nära nog 2000 år.

Därför kan det vara bra att lära sig något av den allra första protestanten. Han protesterade nämligen mot båda dessa saker.

Jag börjar med ett bibelcitat som kan förbrylla vem som helst som funderar på vad det egentligen står där. Continue reading “Den första protestanten”

Du skall och du skall icke!

Föga fattas, sade Agrippa till Paulus, att du övertalar mig och gör mig till kristen!
(χριστιανον från χριστιανος uttalas christianos och betyder Kristi efterföljare.)

Finns det då en rättfärdighet, eller skuldfrihet att få “by association”? Rightiousness by association with Christ! Världen tror ju inte det och kallar detta “argumentationsfel“.

Med värdsliga termer definieras det så här:

Honour by association, “heder genom samröre”, genetiskt argumentationsfel som bygger på att man anser att någon sak är positiv eftersom den förespråkas av någon god person eller grupp. Motsats till guilt by association.

Guilt by association “klander genom association” är en vanlig typ av argumentationsfel, som begås då en part påpekar en likhet mellan motpartens åsikter och ett referensobjekt (som är klandervärt) och därmed antyder att motpartens åsikter i andra frågor är klandervärda. Det kan även vara att en person eller organisation kan associeras med något klandervärt och därför själv är klandervärd.

Vi som tror på Guds evangelium brukar tala om “ställföreträdande lidande” och att de som bekänner sig tro på Kristus förenas, eller associeras, med honom får räknas som rättfärdiga på grund av denna “honour by association” eller heder genom samröre.

Finns det då guilt by association?

Continue reading “Du skall och du skall icke!”