Mantror och tomma ord

Inte använder väl du ett mantra?

Så skriver man hos Wikipedia:

Ett mantra är något som man koncentrerar tankeverksamheten på under meditation. Mantrat är ett ord, eller ett Namn på Gud som man konstant ska upprepa, tills mantrat följer en både i vaket och sovande tillstånd, Mantra kommer från roten Man, dvs sinne och Tra betyder befria, alltså betyder mantra ett ord eller namn som befriar sinnet. Syftet är att stilla sinnet genom att låta det arbeta med en enda sak. Den djupare meningen är att förstå, eller att förenas med filosofin som ligger bakom mantrat.

Såhär går man till väga om man vill manipulera någon och få nästan vad som helst att låta sant.

  1. Börja med att presentera några stycken valda och välkända fakta.
  2. Gör en omärkbar övergång från logiska slutsatser till ologiska slutsatser.
  3. När det ologiska har accepterats som fakta är det dags att presentera det som “sanning”.
  4. Krydda den nya “sanningen” med argument som låter vetenskapliga, så att tvivel stillas. (Lösryckta bibelcitat funkar också bra.)
  5. Till sist är det dags att nytolka de fakta man började med, i ljuset av de slutledda ologiska “fakta” man har konstruerat.

Varsågod! Där har du manipulatorernas och demagogernas fem-punkts-program för hur man kan få nästan vad som helst att låta som om de vore sanning.

Om du lyckas med dessa tekniker kan du vara säker på att känna dej nöjd och glad och framför allt göra dej rik och ge dej makt.

Innan du tycker att jag blir profan vill jag bara säga att sanningar faktiskt kan upprepas tills de förlorar sin innebörd.

Det finns speciellt två mantror jag vill behandla i denna bloggpost.

1. Vi blir frälsta av bara nåd.

2. Lagen har fått sitt slut.
Continue reading “Mantror och tomma ord”

Kyrkan och Torah – Uppdaterad

Jag vill passa på att göra reklam för tidskriften Shalom över Israel.

På bilden – Januarinumrets framsida.

Anledningen till att jag vill göra reklam för denna tidskrift är att Sven Reichmann har publicerat första delen av en artikelserie som behandlar Kyrkan och Torah och sätter Gamla Testamentet i fokus.

De som har följt bloggarna kan lätt konstatera att detta ämne rör många strängar och tyvärr förorsakar en hel del strider.
Continue reading “Kyrkan och Torah – Uppdaterad”

Vad skall jag göra?

På några ställen i Nya Testamentet ställs frågan “Vad skall jag/vi göra för att bli frälst(a)?”

Jag tänker försöka göra en djupanalys av ett antal av dessa texter och texter som behandlar samma sak även om inte frågan har ställts explicit först.

Det är ju en central fråga som alla som läser detta åtminstone någon gång måste ha ställt sig, i en eller annan form.

Det blir ganska mycket bibeltext, så viss koncentration behövs för att komma igenon denna bloggpost.
Continue reading “Vad skall jag göra?”

Hur fullbordar man en lag?

Du har säkert redan hört alla “förklaringar” till leda. Men jag vill ändå göra ytterligare ett försök att få pusslet att gå ihop. Bara ett litet grepp ur alla uttalanden om “lagen”.

Jesus fullbordade lagen. Jesus avskaffade lagen. Lagen är ersatt av nåden. Jesus är lagens uppfyllelse. Lagen gäller inte längre. Man kan inte bli rättfärdig genom att hålla lagen. Jesus lydde alla bud i lagen. Lagen fick sin fullkomning i Jesus. Det finns nu bara två bud.

Hur fullbordar man en lag?

Frågan är väsentlig för i svaret ligger pusslets lösning.

Om man är en lagstiftare så fullbordar man en lag genom att anpassa paragraferna och eventuellt ta med nya paragrafer.

Låt oss konstatera att en auktoriserad lagstiftare har rätten att stryka, ändra och lägga till bud.

Det finns anledning att titta närmare på ordet fullborda.
Continue reading “Hur fullbordar man en lag?”

Väktare vak(t)ar

Det finns en sida av väkteriet som det inte talas så mycket om. Därför tänkte jag göra det.

Visserligen skall vi se till att vi inte luras av falska profeter och villolärare. Men det är minst lika viktigt att vi ser till att inte lura oss själva.

          Jag själv en varg?

I Lukas 21 avslutar Jesus sina ord med följande:

33 Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås. 34 Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt; 35 ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare. 36 Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.

Och då är det lätt, men alltför förenklat, att bara tänka på alkoholism, hasardspel och pornografi.

Man kan faktiskt bli förslavad av nästan vad som helst.
Continue reading “Väktare vak(t)ar”

Guds onyttiga föreskrifter

Jaha, nu är det väl bevisat i skrift då att jag föraktar Guds Torah?

Nej, kanske inte ändå. Låt mej citera en text ur Hesekiel kapitel 20, vers 25:

Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv.

Översättningarna varierar något vad gäller “föreskrifter som inte kunde ge dem liv” kanske är översättningen “statutes by which they could not live” mera ordagrann?

Får man göra så om man är en god och kärleksfull Gud? Låt oss titta litet grand på situationen som beskrivs.
Continue reading “Guds onyttiga föreskrifter”

Tre sorters lidanden

Frågorna är många när man vågar sig på att tala om lidande. Den kanske största fråga är med vilken auktoritet man gör det och om verkligen ännu en fundering om detta kan vara till nytta.

Jag tror inte att man över huvud taget kan komma till rätta med frågorna angående lidande om man inte behandlar dem tillsammans med förlåtelse.

Men om man tar upp lidande / förlåtelse finns det i alla fall en fast punkt att börja från.

Du inser säkert genast att jag syftar på Jesus och det lidande Han gick igenom när Han förlät.

Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör, bad han när spikarna drevs genom hans vrister och anklar.

Och därmed kommer den tredje komponenten med i bilden, nämligen bönen.

Det är väl tillräckligt svårt att förlåta någon som i förfluten tid har förorsakat lidande.

Men att bedja och förlåta medan lidandet fortskrider känns totalt omöjligt.

Och det var ändå det Jesus gjorde.
Continue reading “Tre sorters lidanden”

Ingen fördömelse

Oh, nej! – Inte lagen igen!

Det finns några stycken synnerligen olyckliga kapitelindelningar i Bibeln. Citatet nedan är ett exempel.

Rom. 7:15 – 8:4

Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig.

Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig.

Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar.

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre!

Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Om jag har räknat rätt så använder Paulus ordet “lag” 12 gånger i denna korta text.
Continue reading “Ingen fördömelse”