Hur profeterar man?

Detta blir den tredje artiken i en serie om gåvor givna av Den Helige Ande. Den första heter tacksamhet och nåd och den andra heter vad hoppas du på.

I sitt första brev till Korint skriver Paulus (12:31): “Men varen ivriga att undfå de nådegåvor som äro de största.” I Folk-Bibeln översätts det med ordet sträva: “Men sträva efter de nådegåvor som är störst.”

Av sammanhanget kan man förstå att profetians gåva platsar högt på Paulus lista. Fastän han utförligt påpekar att vi alla behöver varandra i de olika tjänster som blir gåvornas rätta resultat när de fungerar som de skall.


Så frågorna blir då:

 • 1. Hur strävar man efter nådegåvor? Handlar det ändå om någon slags prestation?
 • 2. Skall man ta det stegvis? Börja med de mindre gåvorna? Eller satsa på profetian – raka spåret?
 • 3. När och hur profeterar man?
 • 4. Vem är en profet?

Mitt svar: Den som säger “så säger Herren” profeterar!
Continue reading “Hur profeterar man?”

Views: 32

Tacksamhet och nåd

Vi är vana vid att tala om Den Helige Andes gåvor som “nådegåvor”. Men grundtextens ord kan myckt väl översättas som “tacksamhetsgåvor”.


 
Först vill jag visa på Paulus ord i 1 Kor. 12, verserna 4 och vidare:

“Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme. Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla. Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta. Så gives genom Anden åt den ene …..”


Titta nu noggrannt på en text jag fetstilat. Det är vers 7. Det är inte en ordagrann översättning av grundtexten, men det återger betydelsen mycket bra.

I Folkbibeln har den översatts:Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta.”
Continue reading “Tacksamhet och nåd”

Views: 52

Det människocentrerade evangeliet!

Broder Sefast Tronde bidrar här med en gästblogg som ligger helt i linje med Eva Helens artikel. Stort tack till Sefast och hans livsledsagarinna. /Kjell

Det människocentrerade evangeliet!

Allt fler uttolkare av Bibeln sätter märkligt nog människan i centrum i stället för Gud. Jag reagerar ständigt emot detta, och hör och läser om ett människocentrerat evangelium alldeles för ofta. Det finns många som säger sig vara experter på Gud. Om nu Gud är av evighet, allvetande och allsmäktig, i Fadern, Sonen och Den Helige Ande, så är det tyvärr många som inte bekänner Honom så.

De teologiska villfarelserna får utrymme, medan Andens kraft ringaktas. Visst har Gud gett oss sitt Ord – Bibeln, och det är en sanning som all gudsfruktan bygger på att, ”Icke utöver vad skrivet är” (1 Kor. 4:6, 1 Tim. 6:3-5). Men, man bortser från att Bibeln är Guds Ord till människan, och inte allt Guds Ord. Dessutom har Bibeln implicit ett större budskap än den har explicit.


Continue reading “Det människocentrerade evangeliet!”

Views: 28

Allt kött är hö!

En gästblogg av bloggaren Eva Helen som har bloggen Det levande Ordet där du finner resten av hennes publicerade tankar och funderingar. Tack Eva att jag fick publicera dessa tankar här. /Kjell

Detta inlägg ska handla framför allt om gamla psalmer, och vad de kan säga oss idag.

För drygt ett år sedan började jag lyssna på och läsa gamla psalmer från Psalmboken, och Segertoner. Själv är jag inte uppväxt med sådana, förutom de psalmer vi sjöng inför jullov och sommarlov i skolan, såsom “En vänlig grönskas rika dräkt”, “Bereden väg för Herran”. Dessa sjöng vi i konkurrens med sånger som “Idas sommarvisa”, och “Lusse lelle”.

Jag minns att jag som skolflicka funderade över vissa ord i psalmtexten vi sjöng och som var svåra att förstå, som exempelvis “Allt kött är hö”. Inte alldeles enkelt för ett barn att förstå.


Continue reading “Allt kött är hö!”

Views: 48

Trender och villor

Publicerar här en kommentar som signaturen Jan-Åke N skrev hos Berndt Isaksson. Men läs först denna lilla inledning.

Det har nyligen hettat till ordentligt i debatten efter att Berndt pekade på och varnade för United trenden (man får bläddra ner litet grand) och en ny tiggarprofetia av Benny Hinn, samt skrev en mycket bra artikel om skrytsamhet.


Continue reading “Trender och villor”

Views: 49

Får en koltrast se ut hur som helst?

Detta blir andra delen av en serie som ämnar att försöka bringa reda i “lärornas träsk”. Den första delen heter Grönt, Fyrkantigt eller Varmt? och denna del har också ett “konstigt” namn.

Det finns en rolig historia om en pojke som ser ut genom fönstret medan hans far läser tidningen.

 • Pojken ser en koltrast och frågar: Pappa vad är det för en fågel?
 • Pappan tittar flyktigt ut genom fönstret och svarar: Det är en koltrast!
 • Litet senare ser pojken en gråsparv och frågar: Pappa vad är det för en fågel?
 • Pappan bryr sig inte om att titta och svarar igen: Det är en koltrast!
 • Efter en stund ser pojken en sädesärla och frågar: Pappa vad är det för en fågel?
 • Ånyo svarar pappan, ointresserat: Det är en koltrast!
 • Vid det laget säger pojken: Får en koltrast se ut hur som helst?

Och nu frågar jag: Får en kristen tro vad som helst?
Continue reading “Får en koltrast se ut hur som helst?”

Views: 42

Troshjältar

När jag var tonåring trodde jag att jag visste vad som stod skrivet i Bibeln.

Den handlade om troshjältar. Fantastiska historier om superhjältar.

En Noa som byggde en ark på torra land fastän det aldrig hade regnat. En Abraham som beskrevs som trons fader fastän han nog gick snett ibland. En Josef som var rättfärdig i allt.

En Moses som utmanade Farao och delade Havet. En David som dödade jätten Goliat. En Daniel som inte fruktade lejongropen.

Det var grejer det. Och eftersom jag växte upp i Pingströrelsen med all dess övertro fick jag för mej att “den särskilda” plan som Gud hade med mej, handlade om att på något sätt bli en “superhjälte”.
Continue reading “Troshjältar”

Views: 49

Grönt, Fyrkantigt eller Varmt?

Tänk om jag skulle fråga dej om något är “grönt, fyrkantigt eller varmt”! Skulle du inte då med rätta undra om det stod rätt till med min förståelse av världen runt om mej?

Men är det inte precis sådana frågor vi ställer när det gäller tro och lära?

Är han evangelisk, liberal eller lagisk? Tolerant, ortodox eller karismatisk? Bibeltrogen, kristologiskt korrekt eller gärningslärare?
Continue reading “Grönt, Fyrkantigt eller Varmt?”

Views: 23

Definitiva resultat

Det finns några stycken texter i Bibeln som låter väldigt definitiva och som man inte kan läsa utan att fundera över deras innebörd.

Jag skall citera två av dessa:

Mark. 3:28 Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Heb. 6:4-6 Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.

Jag brukar komponera en bild som illustrerar ämnet, men i detta fall kan jag inte göra det. Varje sådan illustration vore i sig redan en hädelse. Därför väljer jag en bild som skildrar Joh. 19:5 Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus sade till dem: “Se människan!
Continue reading “Definitiva resultat”

Views: 30