Jesu återkomst

Det budskap som är starkast vad gäller Jesu återkomst är givetvis löftet att Han kommer tillbaka.

Men som god tvåa ser i alla fall jag följande budskap: “Låt ingen bedra er. Se till att ni inte blir förvillade.”

Det finns så många texter som uppmanar oss till detta att man bara inte kan missa dessa.

Jag har funderat litet grand på hur man blir bedragen eller förvillad, och det finns ju faktiskt mer än ett sätt.

Kanske finns ordspråket i andra varianter på flera språk, jag vet inte, men ett Holländskt ordstäv låter: “Een halve waarheid is net zo goed als een hele leugen.”

Och det betyder: “En halv sanning är lika bra som en hel lögn.”

Continue reading “Jesu återkomst”

Kommer du ihåg?

Domedagsprofeten Harold Camping?

Jag har fått reda på hur han räknade 🙂 eller kanske hellre 🙁 inte räknade.

Detta var hans utgångspunkter:

  • 1. Jesus föddes första Januari år 1.
  • 2. Talet 5 är försoningens tal..
  • 3. Talet 10 representerar fulländning..
  • 4. Talet 17 representerar himmelen..
  • 5. Jesus korsfästes första April år 33..

OBS! Jag säger inte detta, jag är varken numerologist eller kabbalist. Och nej, detta är inte ett april-skämt.
Continue reading “Kommer du ihåg?”

Historia, filosofi, religion, vetenskap och realitet

I en tidigare publikation om Trosförkunnelsens rötter kan du läsa en artikel av Sven Reichmann. Den handlar om upptakten till en av de största förförelser som drabbat kristenheten.

Men ondskans makter jobbade på bred front och förberedde hela världens tänkesätt för det stora avfallet.

I denna artikel försöker jag visa på vad som hände med politik, vetenskap, filosofi och “självklarheten” att människan, och inte Gud står i centrum. Humanismen och Evolutionsläran blev de nya religionerna som idag kompletteras med Mysticism hämtad från Hinduismen.

I och för sig fanns ju antikrists ande i verksamhet i det fördolda redan sedan syndafloden. Men jag tänkte begränsa det till att försöka ge en historisk översikt av upptakten till 1800-talets stora omvälvningar. Det blir långt nog ändå.

Det mesta här är saxat från information i “public domain”, redigerat och kompletterat med kommentarer.


Jag börjar med René Descartes och hans filosofi. På svenska kallas han även Kartesius, född 31 mars 1596 i La Haye en Touraine (nuvarande Descartes) i Touraine i Frankrike, död 11 februari 1650 i Stockholm i Sverige. Han var matematiker, filosof, vetenskapsman och jurist.
Continue reading “Historia, filosofi, religion, vetenskap och realitet”

Hellewoud – Vaken och bedjen!

Holländska kristna brukar ibland göra en cynisk anspelning på Hollywood. Det Holländska ordet Hellewoud låter litet lika Hollywood och det betyder “Helvetets skog”.

Om du har läst här litet nu och då vet du att jag gillar kryptiska rubriker på artiklarna.

Denna artikel kommer att handla om så kallad pop-kultur.
Continue reading “Hellewoud – Vaken och bedjen!”

Är du också en så’n där galning?

I North Carolina firade man Harold Campings förutsebara miss.

Ironiskt att gudsförnekare är mera bibeltrogna än självutnämnda profeter.

Denne falske profet är bara en i en lång radda som lyckats lura sina följeslagare med falska rykten och därmed bringa sorg i kristustrogna läger och förvirring hos de obefästa.

Vi lever i en tid med “hausse” på ändtids-spekulations-börsen.
Continue reading “Är du också en så’n där galning?”