Utvald eller folkvald

Franklin D. Roosevelt lär ha sagt: “Presidents are selected, not elected.” Vilket på svenska blir ungefär: “Presidenter utväljs, de folkväljs inte.”

Donald J. Trump sade flera gånger: “This whole election is being rigged.” Alltså: “Hela detta val är manipulerat och styrt.” Och medan han sade det gjorde han 4 tecken med handen. Bildsekvensen är inte helt skarp för jag har tagit den från TV.

Jag utgår från att de som läser här känner till avsikten med dessa 4 tecken.

Jesus sade till Pilatus: “Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan.”

Detta blir min femte och sista artikel i serien om valet i USA. De tidigare tre finner du här:

  1. När ni ser
  2. Val saknas
  3. Självhävdelse
  4. Patent på sanningen

För att förstå det Jesus sade går vi först tillbaka ungefär 2000 år.
Continue reading “Utvald eller folkvald”

Patent på sanning

Det får bli ännu ett “mellanspel” innan jag går till den avslutande delen av de föregående två artiklarna. Om du undrar vilka de är får du kolla följande länkar.

Saknas Alternativ?

Uteslutande för Vita

Det handlar således om hur kristustrogna skall välja och handla när det ser ut som om acceptabla alternativ saknas. Eller krassare uttryckt: Om satan skulle erbjuda dej det som ser ut som lösningen på dina problem, skulle du då tacka ja?

Till vänter på bilden, Patentverkets entré vid Valhallavägen Wikimedia Common. Månne det vara symboliskt med två djupdekolleterade gudinnor, nota bene, på Valhallavägen?

I slutet på sitt första brev till församlingen i Thessaloniki skrev Paulus (1 Tess. 5:12-24):

Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör.

Håll frid med varandra.

Vi upp- manar er, bröder: förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla.

Se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott både mot varandra och mot alla.

Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

Denna blogg heter “Vad är sanning?” Namnet valde jag för att låta historiens största vägkorsning stå central. Avsikten är att behandla ämnen som har med vägval att göra.


Historiens allra största vägkorsning handlar om Jesu korsfästelse och det som utspelades i samband med detta.

Jesus som sade att han själv är Vägen, Sanningen och Livet stod ansikte mot ansikte med Pilatus och denne ställde en retorisk fråga: “Vad är sanning?”

Man baxnar inför det oerhörda andliga högtryck som rådde. Pilatus och Överste Prästen gjorde profetiska uttalanden och Pilatus hustru hade drömmar, för att bara nämna tre exempel. Fiendens mål är att omintetgöra Vägen, dölja Sanningen och döda Livet
Continue reading “Patent på sanning”

Slegs vir blankes

I kommentarer på Aletheias artikel Pastorn och statsvetaren Stefan Swärd dömer ut hela amerikanska kristenheten länkas det till en sajt som heter KATEHON och gör mej mycket fundersam. Kolla själv listan av skribenter där!

Specifikt länkar man till en artikel av en Steve Turley President Trump and America’s Post-Liberal Future. Artikeln publicerades 15.11.2016

Jag är inte säker på att jag har hittat rätt Steve Turley med hjälp av Google, men kanske är det denne man Turley Talks (Steve Turley (Ph.D., Durham University) is a theologian, social theorist, classical Christian educator, and prize-winning classical guitarist.)

Det finns många träffande och intressanta analyser i artikeln, men även ett antal påståenden, eller formuleringar som gör mej mycket bekymrad. Jag skall ta ett exempel, bara ett exempel:

Kan man verkligen säga att: “white people voting their interests is racist and nativist bigotry while black people voting their interests is liberation and justice“?

Fritt översatt:

Kan man verkligen säga att vita som röstar i eget intresse är rasister och etnocentriska hycklare, medan man samtidigt säger att svarta som röstar i eget intresse kämpar för frihet och rättvisa?

Det låter ju bestickande och kan säkert sätta många på det spår Steve stakar ut. Men då skall man komma ihåg att Steve presenterar en generaliserad reduktionism som bortser från både historiska och nutida fakta.
Continue reading “Slegs vir blankes”

Valfrihet när alternativ saknas

Detta kommer att handla om ändens tid och framträdandet av den person som i Bibeln, bland annat, kallas Antikrist.

Som utgångspunkt för analysen kommer jag att använda den parodi på demokratiska val som vi har beskådat de senaste 18 månaderna i USA.


Bilderna är länkade från Wikipedia klicka på dem för att läsa artikeln


Men först en liten påhittad analogi.

Tänk dej att afrikaner skulle invadera Sverige. Att de sedan i blodiga krig skulle döda många och fördriva resten av svenskarna till Värmland och Dalarna. Sedan skulle de importera kineser och tvinga dessa att utföra obetalt arbete. Behandla dem som djur medan afrikanerna blev rikare och rikare.
Continue reading “Valfrihet när alternativ saknas”

Väckelse när, var, hur?

Både lite nu och lite då uppstår det skarpa menings-skiljaktligheter mellan “kristna” som predikar att det blir en “mega-väckelse” innan Jesus kommer tillbaka, och dem som säger att “väckelserna hör till historien”.

Den stackars Joel Osteen är bara ett av flera avskräckande exempel!

Frågan är “vem som har rätt” och vad som är sanning. Eller kan det till och med vara så att båda har rätt, tekniskt sett, men fel i tolkning?
Continue reading “Väckelse när, var, hur?”

Meget er forskelligt

I dag på morgonen satt jag i min stilla tid och funderade på hur olika vi människor tänker angående umgänget med varandra.

Tankarna uppstod dels av erfarenheter från bloggar och samtalsfora där misstolkningar och personlig smak ofta leder till eskalerande strider där till slut alla anklagar motståndarna och försvarar de egna. De egna anses då alltid vara ödmjuka, eller åtminstone ärliga och sanningsenliga. Motståndarna anses syssla med osund retorik och uppträda hänsynslöst som egocentriska översittare.

Och det gamla ordstävet bevisar sig gång på gång sant!

“Männskligheten indelas i rättfärdiga och orättfärdiga.
Det är de rättfärdiga som har kriterierna.”

Tankarna triggades vidare av två artiklar i Dagen.
Continue reading “Meget er forskelligt”

Census eller skatt – del 3

En stor fördel med att skriva ner sina tankar är att man efter några år kan läsa hur man tänkte och se hur mycket som stämmer med hur man tänker i dagsläget.

Om man gör det offentligt har man den additionella fördelen att man får kritik. Denna fördel kan inte överdrivas!

Den tredje fördelen är att man faktikst kan lyfta fram det man skrev, i stället för att skriva ungefär samma sak igen.

Artikeln jag lyfter fram här publicerades 08/08/2011 som sista delen i en serie av tre. I artikeln lyfter jag fram den intrerkonfessionella ekumenik som vi nu, 5 år senare, ser ta form runt omkring oss.

Läs gärna både artikeln och dess kommentarer och jämför med nuläget!


I första delen gjorde jag en kort inledning som fokuserade på Israel som “Riket”. Sedan berättade jag om “kraven för att bli frälst, enligt Islam”.

I andra delen sammanfattade jag Romerks Katolsk gärningslära.

Nu vill jag behandla det som jag kallar “den dolda ekumeniken”.

Läs följande bön. Continue reading “Census eller skatt – del 3”

Tron på Jesus – Vägen, Sanningen och Livet!

Detta handlar om vilddjurets märke.

Det finns en bibelvers som nästan alla kan citera utantill.

Joh. 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Versen är positiv och “snäll”. Bara ett löfte, en möjlighet med goda konsekvenser. Inget hotfullt.

De som kan citera från vers 14 till och med vers 19 är betydligt färre.

Joh. 3:14-19 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Nu blir det genast lite knepigare. Det talas om korsfästelsen, fast i ord som inte alla direkt förstår. Det talas även om konsekvensen av att “inte tro”. Då är man redan dömd. Och det står att det man skall tro på är “Guds enfödde Sons namn”. Hur i all världen tror man på ett namn?

De som läser hela sammanhanget och även känner till kapitlets två sista verser är ännu färre.
Continue reading “Tron på Jesus – Vägen, Sanningen och Livet!”

Väldiga jägare

(Källor: Bibeln, Uppslagsverk, Historieskrivning, Reichmann och kanske något mer.)

1 Mos. 10:6-12, 11:1-9 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan. Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden.

Han var en väldig jägare inför HERREN. Därför brukar man säga: “En väldig jägare inför HERREN som Nimrod.”

Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land. Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är “den stora staden”.

Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Så här rapporteras det hos Wikipedia om det SFB kallar “Sinars land”:

Sinjar (arabiska: سنجار, Yezidish : Şingal, gammalsyriska: ܫܝܓܪ , šiggar) är en stad vid Sinjarbergens södra fot i distriktet Sinjar i provinsen Ninawa (Nineve) i Irak, nära gränsen mot Syrien. Ofta användes namnet Sinjar om hela den avsevärt större bergsregionen.

En stor höjd på gränsen till nordöstra Syrien, känd som Tell Hamoukar, visar att det där har funnits en stadsbebyggelse så lång tid tillbaka som år 4000 f.Kr. Sinjardalen tillhörde den nordliga ubaidkulturen. På Sinjarslätten, där Tell Hamoukar ligger, finns det rester av en rad ännu äldre civilisationer (Hassuna, Halaf, Ubaid). Mer än 200 forntida platser är kända där.

Nimrod ville stifta ett imperium. Imperialistiska drömmar har sedan fortsatt att vara makthavares mål. Israels historia (Judendomens historia) däremot består av ockupation och exil!
Continue reading “Väldiga jägare”

Vill du bli fattig?

Nej, naturligtvis vill du inte det. Och inte jag heller. Om du redan vore fattig skulle du ju inte behöva oroa dej för att bli det. Men eftersom du är rik oroar du dej för börsnoteringar, räntor, oljepriser och finansiella bubblor som kan brista, och säkerligen även kommer att brista.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet! Det handlar om prioriteter. Denna artikel kommer att handla om spekulationer, konspirationer och tecken som har blivit “evangeliums kärna” för många. Man går ut, via cyber space, och predikar detta evangelium för alla folk.

Matt. 11:5 Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.

Jakob 2:5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom?

Den absoluta majoriteten av världens alla predikanter predikar “ett glädjens budskap för de rika som vill bli rikare” och på myntets andra sida predikas bekymmer och oro på grund av konspirationer, börskurser, bostadsbubblor, guldpriser, oljepriser, blodmånetetrader och valutakurser. Det väsentliga här är att det handlar om de rikas prioriteter och de skatter dessa har på jorden. Myntets båda sidor har samma fokus!

Hur var det nu Jesus sade: “där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara“; och innan dess gav han rådet: “Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
Continue reading “Vill du bli fattig?”