Synkretisk ekumenik

Kristen tro, alltså förtroende för Jesus besvarad med omvändelse, alltså trohet, blir mer och mer sällsynt. Men eftersom människan är obotligt religiös fylls tomrummet med sekulära alternativ. (Det svarta fältet i bilden breder ut sig mer och mer.)

Ett försök att rita det ekumeniska slagfältet.

En artikel i Dagen: Är wokendom vår tids väckelserörelse?

Det finns en fara för kristna att aningslöst haka på rörelser som metoo, Black lives matter och Extinction Rebellion. Intentionen är nog god, men både naiv och historielös, skriver Mikael Fälthammar.
Continue reading “Synkretisk ekumenik”

Views: 595

Världens ände!

Ja kära nå’n!

Det finns en broder som heter Anders Gärdeborn. Han har en hel del goda insikter. Men tillåt mej tvivla på hans exakta tidtabell för Jesu återkomst.

Han säger att Vedermödan börjar 2029 och att Jesus återkommer 2036. Då följer ett år av dom och sedan börjar tusenårsriket.

Statistiskt sett kommer jag troligen inte att vara med då. Men vem vet?

Sveriges Radio gjorde ett program som man kan lyssna på här. Där kommer en Judiskt troende, Anders och en Muslim till tals och berättar om väntan på den kommande (eller återkommande) Messias.

När kommer Messias, Jesus eller Al-Mehdi till jorden?

Lyssna nu först på Anders Gärdeborn.
Continue reading “Världens ände!”

Views: 546

Klimat, miljö och Gaia

I nyhetsmedia konfronteras vi med väderkatastrofer på löpande band. Att klimatet har förändrats drastiskt det senaste seklet är otvivelaktigt. Vi som har levt största delen av de sensate 100 åren vet det av egen erfarenhet. Artiklarna handlar om katastrofer förorsakade av torka, översvämningar, orkaner, cykloner, jordskred, klimatrelaterade sjukdomar, svält, förlust av allt man äger, förstörda åkrar och det finns ingen ände på eländet.

Ateister, polyteister, deister, animister, hinduer, humanister, buddhister, evolutionister, feminister, synkretister och sådana som kallar sig “kristna” är alla ense om att vi måste göra något för att undvika total förstörelse av det man kallar “Moder Jord”. Grekisk mytologi och gudalära har smält samman med hinduismen och animismen.

Underhållningsbranchen gör stora pengar på katastrof-filmer och till och med tecknade filmer för barn, typ Disneys “Moana” där “Gaia”, alltså “Moder Jord” spelar en huvudroll och gudar och halvgudar figurerar och människor sysslar med spiritism och reinkarnation.


Här några glimtar av det man får se om man söker på Gaia hos Google.

I olika media får Greta Thunberg mycket spaltutrymme. Det gäller både sekulära och religiösa tidningar, tidskrifter, internetsajter och annat. Hos Metodistpastorn i Vetlanda är det Greta Thunberg för hela slanten. Plus naturligtvis den variant på allförsoningsläran som han numera förkunnar. Greta Thunberg är “en profetröst” säger man.

Detta säger Guds Ord, Bibeln om profeter.

5 Mos. 13:1-5 Om en profet eller drömmare träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem“, då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Herren er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. Men den profeten eller den som har drömsyner ska dödas, för han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som Herren din Gud har befallt dig att gå. Du ska skaffa bort det onda hos dig 
Continue reading “Klimat, miljö och Gaia”

Views: 262

Helvetet del 2 av 2

Detta är andra delen av en utredning om det vi brukar kalla helvetet. Om du inte har läst första delen råder jag dej att göra det innan du läser vidare Helvetet del 1 av 2.


Mörker är inget i sig själv, det är avsaknad av ljus

Jag tänker börja del 2 av utredningen om “helvetet” med följande vers.

Hebr. 9:24-28
Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 

Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. 

Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder.

Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Först en not om “himlen”. Ordet “οὐρανός” (ouranos) är minst lika ospecifikt som vårt svenska ord.

Gudsförnekare brukar hånle år dumma kristna som tror att Gud bor någonstans i rymden bortom planeter, stjärnor och galaxer. Men samma gudsförnekare har inga problem med att säga att solen går upp på morgonen. Det är ju inte solen som går upp utan jorden som snurrar tills solen ånyo blir synlig. Men att uttrycka sig så blir krångligt och försvårar daglig kommunikation.
Continue reading “Helvetet del 2 av 2”

Views: 204

Helvetet del 1 av 2

Om det finns många teorier om ändens tid så finns det ännu fler teorier om det som vi på vardagligt språk brukar kalla “helvetet”, alltså detta som har med Guds dom och straff att göra, detta som en rättvis och kärleksfull Gud inte kan åsidosätta, detta som är en motsats till det som vi på vardagligt språk brukar kalla “himlen”.

Så ser Gehenna ut i dag.

Ett virrvarr av uppfattningar, missuppfattningar och teorier

Ordet “helvete” är inte ett bra ord, men jag tänker använda det i början på denna artikel. Senare skall jag försöka sortera ut de bibliska begreppen. Jag börjar med att lista ett valt antal olika teorier:

 1. När man dör slutar man att existera, det finns varken himmel eller helvete eller Gud.
 2. När man dör hamnar man endera i himmelen (paradiset) eller helvetet (dödsriket).
 3. De som är döpta (med eller utan egen vilja) hamnar i skärselden när de dör.
 4. Skärselden är inte evig och slutlig, efter tillräcklig pina, straff och bot går man vidare till himmelen.
 5. Helvetet är inte evigt och slutligt, efter tillräcklig pina, straff och bot går man vidare till himmelen.
 6. Efter att man har förtärts av helvetets eld upphör man att existera.
 7. Guds domar är inte avsedda att straffa och förgöra utan att korrigera och hela.
 8. Det ord som översätts med ordet “evig” betyder egentligen bara tidsålder.
 9. Helvetet är en hednisk myt. En god Gud kan inte ha ett helvete.
 10. Det kan aldrig vara rätt att tortera någon till döds.
 11. Gud är både rättvis och kärleksfull. Han kommer säkert att döma och straffa rättfärdigt.
 12. Det finns faktiskt ogärningsmän som förtjänar att långsamt torteras till döds.
 13. Eld och svavel är bara symboler. Lidandet är andligt.
 14. Människans ande (eller själ) är evig. Därför är straffet evigt.
 15. Straffet är tidsbegränsat men det är definitivt så dess resultat är evigt.
 16. Mycket få blir frälsta. Vägen är bred som leder till helvetet.
 17. De allra flesta blir frälsta till slut efter skärseld eller tidsåldrar av korrektivt straff.
 18. Bara djävulen och hans änglar hamnar i helvetet.
 19. Till och med djävulen blir frälst till slut.

Min lista är ingalunda fullständig. Sedan finns det alla grader och möjligheter till kombination av ovanstående teorier. Lägg märke till att det finns teorier som motsäger varandra, och således utesluter varandra. Det betyder att minst en av dessa teorier är fel.
Continue reading “Helvetet del 1 av 2”

Views: 288

New religious movements

De senaste veckorna har det skrivits en hel del om en villolärande sekt som kallas “Österns Blixt”.


🙁 Herren Jesus Kristus är hon till vänster! 🙁

Sekten heter så på grund av att har ryckt loss en vers ur Matteus evangelium där Jesus talar om sin återkomst. Matt. 24:27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 

Och, hör nu och häpna!

Jesus lever. Och han gör det som en kinesisk kvinna i Chinatown i New York.

Det här är Österns blixt

Sekten Österns blixt blandar kristen lära med egna trosuppfattningar. Fast man gör det på ett sätt som inte kan lura dem som läser Bibeln. Texten i Matteus evangelium bör citeras på följande sätt.

Matt. 24:23-28 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. 

Två gånger i ett andetag varnar Jesus och säger att vi inte skall tro på villor om hans återkomst vare sig de är avsiktligt illasinnade eller framförs av knäppgökar, för när han kommer blir det lika synligt, för alla, som en blixt som lyser upp hela himlen från öster till väster.

Det behövs varken gurus eller profeter för att avslöja hans återkomst.
Continue reading “New religious movements”

Views: 634

Splittren eder

Kanske har de äldre av läsarna hört om Yngve Gamlins “ploj” som handlade on “Den fria republiken Jämtland”?

Du kan läsa om det på Wikipedia. Republiken Jämtland

Yngve Gamlin var en udda regissör, skådespelare, målare och scenograf. Hans skämt lutade åt ockultism och surrealism. Som ung person i Sverige kunde jag inte tycka om hans påhitt.

Bilden visar det “en gång” mäktiga Brittiska Emperiet.

Continue reading “Splittren eder”

Views: 24

Religion i Sverige

Hur många religioner finns det i Sverige? Kan alla dessa livsåskådningar samexistera? Blir det då synkretism eller blir det ingenting? Skall vi följa denna uppmaning?
 

Eller skall vi stå upp för vår tro att alla avvikande religioner motsäger (contradicts) evangelium?
 


Continue reading “Religion i Sverige”

Views: 101

Far, får får får?

Matteus kapitel 25 består av två liknelser och ett profetisk scenarium. Alla tre delarna handlar om det som kommer att ske när Herren återkommer och upprättar fridsriket här på jorden. Jag tänker skriva om den tredje delen. Den som handlar om får och getter.

Oförståndiga predikanter har gett många magknip och mardrömmar i barn och ungdomsåren genom att hålla svavelpredikningar om jungfrurna och talenterna.

(Bilden visar en “geep” goat och sheep som det heter på engelska. En korsning mellan get och får. Till höger en söt liten blandning av zebra och åsna.)

Vad betyder “folk” i Matteus 25?

Ordet “ἔθνος” (ethnos), som används i Matt. 25, kan faktiskt i bland syfta på individer men vanligtvis syftar det på grupper av olika slag och specifikt på etniska grupper, alltså nationer. I NT används det väldigt ofta i texter där det talas om “mitt folk”, alltså judarna och som motsats i pluralis “folken” som brukar översättas “hedningarna”, alltså alla som inte är judar.
Continue reading “Far, får får får?”

Views: 26

JUST NU – Breaking News

Kanske har vi redan glömt bort att det fanns en tid när “Breaking News” var sällsynt.

Den som i dag tittar på nyheterna, läser en tidning eller surfar en nyhetssajt kommer att behöva välja vilka “Breaking News” han vill kolla närmare på.

Förr hade man en dagstidning och en radio. Sedan kom TV med en “sändare”. Nu har tidningarna flyttat till internet och utbudet är i det närmaste obegränsat. Radio lyssnar ingen på och TV har hundratals “kanaler”. För att inte missa något bär vi med oss små datorer, så kallade smartphones, som varnar oss varje gång någon nyhetssändare vill bli läst.

Allt detta sker i surret av sociala nätverk där en massa människor vinklar nuets händelser efter egen smak. Twittrande idioter finns på alla nivåer i samhället. Från hög till låg, från president till knarkare, ingen nämnd och ingen glömd.
Continue reading “JUST NU – Breaking News”

Views: 58