Hur vet man vad som är rätt?

Jag tänker skriva ett tillägg med ytterligare tankar angående nationalism.

1 Mos. 11:1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord.

Vad mera var, de förstod varandra. Det gör ju inte vi även om vi råkar tala samma språk.

1 Mos. 11:4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen! Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

“Låt oss göra oss ett namn” = Låt oss tillsammans prestera något till vår egen ära. Något som vi tillsammans kan beundra. Något som ger oss en identitet. Låt oss bli en Nation!

“Så att vi inte sprids ut över hela jorden” = Alltså i direkt opposition mot Guds bud att “uppfylla jorden”. 1 Mos. 9:1 Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: “Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.

Gen 11:7-9 Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Började de plötsligen tala olika språk? Nej, säkert inte, men det som hände var att de inte längre förstod varandra fastän de talade samma språk. Vem av oss känner inte igen detta? Man försöker säga något och det blir totalt missförstått. Inte sällan med helt onödiga meningsskillnader och ibland fiendskap som resultat.

Det är ingen tillfällighet att “Babel” är väldigt likt ordet “babbel”. I sin tur är ordet “babbel” besläktat med “bar-bar” och har givit upphov till ordet “barbar”.
Continue reading “Hur vet man vad som är rätt?”

Visits: 461

Laglöshet

Detta blir en uppföljare till den föregående artikeln som har rubriken Nationalism.

Då undrar du kanske vad nationalism och laglöshet kan ha gemensamt. Jag skall genast förklara.

Det finns bara en absolut definition på “laglöshet”. Laglöshet är det när man känner Guds bud och väljer att i stället hitta på egna bud.

Laglösheten kan praktiseras helt privat, men man kan även praktisera den tillsammans. Kanske två som väljer att handla efter eget tyckande, kanske en hel grupp, och varför inte en etnisk grupp eller en nation.

Lägg alltså märke till att man kan vara oförvitlig i förhållande till ett lands lagar och samtidigt förkasta Guds bud. Bra exempel på detta är abort och euthanasi. Men det är lätt att hitta fler exempel. Samkönade äktenskap, legaliserad prostitution, antisemitism….

När Jesus talade om “falska profeter” är det inte alls säkert att han bara syftade på lögnpredikanter med kristet förtecken. Han kan ha syftat på politiker, filosofer och opinionsbildare av alla slag.
Continue reading “Laglöshet”

Visits: 45

Nationalism

Detta är en opinionsartikel. Jag kommer att hävda min övertygelse att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud utvalde Jakobs ättlingar, Israels barn, och gav dem en unik, specifik roll i historien.

Karta av SydAfrika från Wikipedia.

Resten av världens befolkning kallas i GT גּוֹי “goj – gojim” och bör fullt ut förstås som att betyda “utlänningar” eller “de andra/annorlunda”, och i NT ἔθνος “ethnos” som vi kan känna igen från ordet “etnisk”. Bibelns terminologi talar om två grupper, Israel och “de etniska”.

Med moderna ord och tankemönster skulle vi kunna säga att Gud beslöt att introducera “apartheid” (svensk ordagrann översättning – särskildhet), eller att han introducerade “diskriminerande”. Men kom då ihåg att vi på grund av maktmissbruk har gett båda orden en värdeladdning som i nutid anses vara, eller har blivit, mycket negativ.

En positiv bild kan man kanske se i liknelsen där en ung man förälskar sig i en ung kvinna och får önskat gensvar. Vi vet alla hur fjolligt övertygade båda är att de är mycket speciella och skiljer sig väsentligt från resten av människosläktet.

Och visst är nyblivna föräldrar ofta övertygade att just deras baby är unik i positiv mening.

Att “dis-criminera” av latin discriʹmino ‘avskilja’, betyder ordagrannt att konstatera skillnader och välja hur man vill agera på grund av skillnaderna. i NT finns ordet 21 gånger i både positiva och negativa betydelser. Värdeladdningen ligger inte i att man konstaterar skillnaderna utan i hur man handlar med dem. Exempel: Vi uppmanas att diskriminera (skilja) mellan andar och läror. Vi uppmanas att inte diskriminera (särbehandla) fattiga och rika.
Continue reading “Nationalism”

Visits: 77

Lagen – Kunskapen – Fiendskapen

Med Sven Reichmanns under visning om “Löftets Folk” som utgångspunkt vill jag specifikt använda texterna han citerar i del 9.

Lyssna gärna på hans predikan här genom att klicka på bilden: Löftets Folk – Del 9 – Sven Reichmann

Om du tycker att 25 minuter är för mycket att använda, kolla då på de sista 10 minuterna. Och om även detta är för mycket lyssna då från 24:00 till slutet.

Här följer nu en kort inledning där jag nämner milstolpar i männsklighetens historia. Continue reading “Lagen – Kunskapen – Fiendskapen”

Visits: 57