Nostalgi och renlärighet

Det finns en historia om två gamla gubbar som sitter på en parksoffa och längtar tillbaka till hur det var förr i tiden. Den ene säger till den andre: “Inte ens nostalgin är längre vad den varit!”

I dagens gungfly av religiösa nyheter finns det risken att man misstar nostalgin för renlärighet.

Någon skrev: “Jag menar inte att vi skall tillbaka till pingströrelsens 70-tal.”

Varför? Jo, för den personen börjar de egna erfarenheterna av pingströrelsen just på 70-talet.

Mina egna erfarenheter av pingströrelsen börjar tidigare än detta och då framstår inte 70-talets pingströrelse som värst eftersträvansvärd. Och jag skall försöka berätta varför.
Continue reading “Nostalgi och renlärighet”