Metodkristendom

Föreställ dej en situation där människor möts och det inte går att ljuga för varandra på grund av att alla kan se allas alla tankar. Ingen kan således dölja något!

Skulle du våga ta del i den situationen eller skulle du hellre stanna hemma?

Frågan är givetvis hypotetisk. Det finns ingen sådan situation männskor emellan. I stället är det så att man till och med kan ljuga för sig själv. Hur nu det fungerar. Vem ljuger då för vem?

Hur som helst är det så att vi alla, hela tiden, i all interaktion med andra människor, väljer vad vi vill att de skall se av oss och tänka om oss. Mer eller mindre och i görligaste mån.
Continue reading “Metodkristendom”

Trosriktningar – kristendom

Det händer ganska ofta att det uppstår diskussioner om en eller annan trosriktning, ett samfund, en sekt eller en församling.

Välkända stridsfrågor debatteras angående katolicismen, messianer, trosförkunnelsen, kalvinister och den laglösa nådesförkunnelsen.

Jag har försökt att göra en grafisk representation. Den är givetvis inte heltäckande. Långt därifrån! Men jag har försökt att åskådliggöra åtminstone några stycken saker.

Somliga trosriktningar gränsar nämligen till varandra och somliga står diametralt mot varandra.

Grafiken ovan avser att dela in olika trosriktningar som funktion av hur mycket, eller hur litet, man anser lagen, lagar, Guds lag, gälla. Y-axeln, den vertikala axeln representerar detta.

Den horisontala axeln avser att representera Guds och människans del i det hela.

Till exempel:

Tror man på den dubbla predestinationen så tror man att lagen gäller för 100% och att Gud har lagt fast allt till 100%. Man hamnar då i övre vänstra hörnet av grafiken.

Tror man att allt beror på en själv och att ingen lag finns är man troligen ateist och hamnar i nedre högra hörnet.

Tror man att lagen gäller 100% och att det är ens egen uppgift att prestera lydnaden hamnar man i övre högra hörnet.

Och tror man till sist att lagen är avskaffad, förleden tid och att Gud fixar allt hamnar man i nedre vänstra hörnet.

Alla grader däremellan finns givetvis i levande livet.

Diametralt motsatta är:

Den extrema nådesförkunnelsen och judaismen. Men även kalvinismen och katolicismen.
Continue reading “Trosriktningar – kristendom”

Tidningskrönika – blandade kommentarer

Jag tänkte kommentera kort om några artiklar som har publicerats i Dagen de senaste veckorna.

Dagen 29-04-2012 Analytiker har svårare tro

En av orsakerna till att en del tycks ha svårare att tro på Gud än andra, kan vara att de väljer att tänka analytiskt hellre än att lita på sin magkänsla.

Frågan är väl vilken definition av tro som man tänker på här.

Kanske Mark Twains definition? “Faith is believing what you know ain’t so.”

Men detta är inte betydelsen av “tro” i Guds Ord. Där betyder “tro” förtroende och trohet. Magkänslor utgör bara en liten del av “förtroendet”. Och vanligtvis inget av “troheten”.

“Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Lukas 10:27)

En sund tro och analytisk läggning hör ihop.
Continue reading “Tidningskrönika – blandade kommentarer”

Hur kinkig bör man vara?

Detta är skrivet som svar på en kommentar som finns här i tråden som behandlar fråga om villolärare vet att de är det och om man kan känna igen dem.

Det är viktiga funderingar och frågeställningar du tar upp, och jag tror faktiskt inte att det finns specifika svar, bara riktningsanvisare.

Om någon person, eller något samfund, predikar en lära som leder till att en väsentlig del av de som följer den läran missar målet, då kan vi med säkerhet säga att det handlar om en villolärare och en villolära.
Continue reading “Hur kinkig bör man vara?”

De knuppel in het hoenderhok gooien!

Kanske finns det en bra Svensk motsvarighet till rubrikens Holländska ordstäv.

Det betyder bokstavligen att “kasta in slagträ’t i hönshuset”.

Effekten torde vem som helst kunna föreställa sig.

Det beskriver ett handlande som bryter mot kutymen och det majoriteten anser vara anständigt.

Det Svenska ordstävet “om man kastar in en pinne bland en flock hundar så ylar den som känner sig träffad” uttrycker inte riktigt samma sak.

I fallet med hönsen flaxar alla runt och kacklar. De träffade blir skadade eller dör. Fjädrar flyger åt alla håll. Och de flesta blir uppskärrade av att andra blev uppskärrade.
Continue reading “De knuppel in het hoenderhok gooien!”

Census eller skatt – del 2

I första delen gjorde jag en kort inledning som fokuserade på Israel som “Riket”. Sedan berättade jag om “kraven för att bli frälst, enligt Islam”.

Artikelserien handlar om dold ekumenik, gärningslära och “gudsriken”.

Jag citerar från Wikipedia:

Vatikanstaten (latin: Status Civitatis Vaticanae; italienska: Stato della Città del Vaticano, i direkt översättning ”Vatikanstadens stat”), är en självständig stadsstat belägen som en enklav i den italienska huvudstaden Rom. Vatikanstaten upprättades 1929 genom Lateranfördraget, vilket gav påven och ledningen för den romersk-katolska kyrkan oberoende efter en mångårig konflikt med Kungariket Italien. Påven har sitt ämbete som kyrkans högste ledare genom att han företräder Heliga stolen, ett internationellt rättssubjekt skilt från Vatikanstaten. Det är genom Heliga stolen som kyrkan upprätthåller diplomatiska relationer med andra stater och internationella organisationer.

Som högste ledare för den romersk-katolska kyrkan är påven Vatikanstatens suveräne härskare (italienska: Sovrano dello Stato della Città del Vaticano). Som statschef och med absolut monarki som statsskick har påven genom den suveräna lagstiftande, verkställande och dömande makten möjlighet att enväldigt ingripa i styret, men i praktiken sköts statsförvaltningens verksamhet löpande genom Vatikanstatens påvliga kommission som på egen hand är lagstiftande församling.

Och eftersom RKK hävdar att påven är Kristi ställföreträdare på jorden och alltså regerar “i stället för Kristus”, eller “å Kristi vägnar” så är sålunda Vatikanstaten en teokrati. Continue reading “Census eller skatt – del 2”

Census eller skatt – del 1

Förord:

Jag hade tänkt mej att skriva om dold ekumenik, men ser att det blir alldeles för långt att presentera i en enda bloggpost. Så detta får bli första delen.
 
Denna del 1 är huvudsakligen en objektiv presentation av Islam. Det är viktigt att ha saklig kunskap om denna religion som i allt bekänner sin ambition att härska över hela världen.
 
Men jag börjar med en liten inledning som handlar om Guds Rike. Den får tjäna som referens angående medbrogarskap.

 
Inledning

“Mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet?” (Matt. 22:16-17)

Det ord som översatts med “skatt” heter “κηνσον” (kenson) och kommer från “kensos” som betyder “census” eller att registreras som medborgare i någons rike. (census är latin för folkräkning, eller folkbokföring)

Då kanske det blir tydligt varför detta var en kuggfråga avsedd att avslöja Jesus som bedragare.

Guds utvalda folk hade i alla fall intentionen att leva i en “teokrati”, alltså en rike styrt av Gud. Och det medförde att man givetvis ansåg sig vara folkbokförda och medborgare i Guds Rike.

Om man således gick med på “census hos Kejsaren”, dvs. blev folkbokförda medborgare i hans rike, så ansågs man förlora eller åtminstone kompromissa med medborgarskapet i Guds Rike. Continue reading “Census eller skatt – del 1”

Tro’t om du vill

I Exodus Kyrkan i platsen Gorinchem (uttalas Chorkum) har Klaas Hendrikse blivit pastor eller kyrkoherde.

Kanske inte alla håller med mej, men efter 30 år i Holland upplever jag den Reformatoriska, Kalvinistiska kyrkan där som en motsvarighet till Svenska Kyrkan.

I den bemärkelsen att om man föds i en Reformert del av Holland så får man egentligen inga andra val än att bli medlem i denna kyrka eller stanna utanför.

Det finns säkert mycket seriösa Kristustrogna där, men grundtonen är mycket nedslående. Man tror på den dubbla predestinationen. Det händer sig att man kan stå runt vaggan av ett nyfött barn och säga: “Ännu en vedklabb till Helvetet”.

Jag oroar mej för just Kalvinismens stigande popularitet. Bland annat i Sverige.

I alla fall …. Continue reading “Tro’t om du vill”

Sanningens pris!

En gästblogg av Broder Sefast Tronde. – Att det handlar om en debattartikel bör ingen tveka på. – Skulle du som läser här vilja skriva en artikel? Kolla fliken Gästartiklar

Sanningen har ett pris, ett verkligt dyrt pris, som alla som vill stå upp för den måste betala. Priset är så dyrt att betalningen verkligen känns, ibland så det svider ordentligt i skinnet. Alla som någon gång stått upp för sanningen har erfarenhet av detta, och då i synnerhet de som stått upp för Sanningen med stort S, Jesus Kristus vår Herre.

Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse.

2 Tim 3:12

Räknar du dig som frälst genom den försoning som vanns på Golgata kors? Räknar du dig som rättfärdiggjord genom vår Herre Jesus Kristus? Ja, då har du väl också erfarenheter av förföljelse. Jaså inte! Ja men då säger ju bibelordet [motsatsvis legal tolkning] att du egentligen inte är frälst, genom att du inte står upp för evangelii sanning: Jesus säger ju även att Han i Sin Faders rike skall blygas för alla de som blygts för Honom här.


Continue reading “Sanningens pris!”

Rumsrent!

Detta kommer att handla om något som med ett krångligt utländskt låneord kallas “paradigma”. På vanligt språk handlar det om “självklarheter”.

Titta nu på följande bild och besluta dej för om de horisontala linjerna är raka och horisontala.

Det ser ju sannerligen inte ut så. Eller hur? Men ta en linjal och du skall se att de faktiskt är både raka och verkligen horisontala.

Fundera sedan på hur man skall få denna bild att gå ihop. Det går ju inte!

Continue reading “Rumsrent!”