Pröva allt!

Alla som läser här vet att jag tror att bekännelsedop till Kristus, genom nedsänkning, är bäst i överenstämmelse med det dop som beskrivs i Bibeln. Jag har därför aldrig känt något behov att försvara den tolkningen.

Inte heller har jag haft något behov att konfrontera barndöpta med min tro annat än om jag blir tillfrågad eller tvingas bemöta argument som jag tror strider mot Gudsordet. Barndöpta som väljer att tillhöra Herren må själva välja om de vill bekänna sig till sitt barndop eller vittna om sin omvändelse genom ett bekännelsedop.

Faktum är att det inte finns några bibeltexter som talar om spädbarns-begjutelse. Faktum är även att tolkningen att spädbarnsbegjutelsen är någon slags fortsättning på judarnas omskärelse av gossar, är en eiseges. Alltså något man läser in i Guds ord för att stödja en lära som inte finns i Bibeln.

Tyvärr har det nu uppstått en situation där jag nödgas protestera. För att förklara varför citerar jag först kort från Wikipedia andgående “magi”.

Magi eller trolldom är en verklighetsuppfattning grundad i övertygelsen om att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. De som ägnar sig åt magi kallas magiker (efter persiskans magus), trollkarlar eller häxor. Magi handlar enligt moderna magiker om att med “tankens kraft” uppnå vissa mål.


Magi är inte något man får syssla med om man vill vara Kristus trogen!

Continue reading “Pröva allt!”

Visits: 80

The Christian Baby-Duck Syndrome

Har du hört talas om “The Baby-Duck Syndrome”?

Man har experimenterat med ankungar som just kommer ut ur skalet. Det kvittar vad eller vem de ser först. De tror att detta, eller denna, är deras mamma och följer sedan kaninen, golvmoppen, den mekaniska leksaken, hunden eller människan de såg först.

De litar blint på att den/det de följer är det bästa för dem. Tala om barnatro!

Det tycks mej att det finns en stor halt “The Baby-Duck Syndrome” i “kristenheten”. Och troligen inte bara i “kristenheten” utan i alla religioner och all sekularism, alltså det som formar våra paradigma (självklarheter och vår världsbild) från början.

I vilken mån man kan växa upp och bli en mogen anka beror dels på en själv, men till stor del på den miljö man fick växa upp i.

Nu undrar du kanske varför jag skriver denna blogpost. Det kan jag förstå, för mycket av det jag skriver verkar ju vara en blandning av både dittan och dattan.

Nåväl, jag skall vara explicit och tydlig. Jag skriver denna blogpost på grund av en blogpost som Tommy Dahlman har skrivit. Hans blogpost handlar om “bön” (tror jag) eller kanske om “väckelse” eller “makt”. Helt riktigt påstår Tommy att bönen bör ha en central roll i de kristnas liv. Men frågan är hur väl hans argument stämmer med Guds Ord.
Continue reading “The Christian Baby-Duck Syndrome”

Visits: 60

Tron, Hoppet och Kärleken – Uppföljaren

Jag skall nu försöka summera tankarna kring Tro, Hopp och Kärlek.

Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

Vi lever i en individualistisk kultur och har därför svårigheter att förstå begrepp som är “relationella”. Jag tänker ta ett exempel.

Ordet “välsignelse” innebär att det finns någon som välsignar och någon som blir välsignad. Det innebär också att den som välsignas underordnar sig den som välsignar.

Det förutsätter en relation som inte bara existerar för tillfället utan som är permanent på grund av båda parternas val.
Continue reading “Tron, Hoppet och Kärleken – Uppföljaren”

Visits: 57

Bön för sjuka

Den cirkus som startades i Älmhult av Jens Garnefeldt diskuterades först bara i någon enstaka blogg av några få som reagerade mot hans anspråk, budskap och metoder.

Allt eftersom cirkusen fortsatte bredde diskussionen ut sig till flera bloggar och till slut nådde den även tidningen Dagen.

Debatten rasade vidare mellan försvarare och anklagare. Ytterligare publikationer ledde till att nationell TV tog upp frågan i programmet “Kalla Fakta”.

Och detta gav i sin tur upphov till en hel rad av “opinions-artiklar” i tidningen Dagen.

Det typiska för denna debatt (om man över huvud taget kan kalla den så) är att den speglar en total polarisation. De som presenterar sina meningar kommunicerar inte, de för monologer och talar “till” varandra, inte “med”, varandra.

Den största delen av det som skrivs kan kallas sidospårande med hjälp av irrelevanta fakta.

Jag tänker utgå från en relativt ny insändare till Dagen. Artikeln är skriven av Gunnar Johansson, Sundsvall. Den heter: Vad säger Bibeln om förbön för sjuka? och är en sorts anklagelse mot Kalla Fakta och dem som tyckte att Torsten Åhman gjorde en god insats där.

Det man borde kunna förvänta sig av en artikel som heter: “Vad säger Bibeln om förbön för sjuka?”; är väl åtminstone något citat där Bibeln talar om förbön för sjuka. Men det finns inte ett enda sådant citat i Gunnar Johanssons artikel.
Continue reading “Bön för sjuka”

Visits: 78

Sill, nubbe och dikeskörningar

Om en lära är 100% falsk kan man förkasta hela läran. Men hur går det med läror som är 50% falska?

Vad händer om man förkastar en sådan lära utan att undersöka, eller pröva allt, och bara behålla det goda?

Detta blir ett potpurri av recenta artiklar och diskussioner. Jag börjar med det som kallas “Herrens måltid”, “nattvard”, “eucharisti”, etc.
Continue reading “Sill, nubbe och dikeskörningar”

Visits: 43

Grundtextens nytta

Jag skall ge några exempel på hur grundtexten kan vara till hjälp.

Det finns en mycket trevlig och lättläst “översättning” av Nya Testamentet gjord av den Lutherske prästen Bo Giertz.

Han har formulerat ett antal saker på ett mycket tydligt sätt. Men han har även lagt till, och ändrat här och där för att understödja sin egen teologi.

Jag skall visa på två exempel där den lutherska dopläran har smugglats in:

Det första exemplet finns i 1 Kor. 14:16

Enligt Bo Giertz: “Ty om det bara är min ande som prisar Gud, hur skall då någon som sitter på deras plats som ännu inte är döpta, kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han vet ju inte vad du säger.”
Continue reading “Grundtextens nytta”

Visits: 53

Metodkristendom

Föreställ dej en situation där människor möts och det inte går att ljuga för varandra på grund av att alla kan se allas alla tankar. Ingen kan således dölja något!

Skulle du våga ta del i den situationen eller skulle du hellre stanna hemma?

Frågan är givetvis hypotetisk. Det finns ingen sådan situation männskor emellan. I stället är det så att man till och med kan ljuga för sig själv. Hur nu det fungerar. Vem ljuger då för vem?

Hur som helst är det så att vi alla, hela tiden, i all interaktion med andra människor, väljer vad vi vill att de skall se av oss och tänka om oss. Mer eller mindre och i görligaste mån.
Continue reading “Metodkristendom”

Visits: 41

Den smala vägen, trånga porten och EJV

Vilken bibelöversättning läser du? Känner du till EJV? Om inte blir det tid att du upptäcker att EJV är den absolut mest lästa versionen på alla världens språk.

EJV står för Egna Jagets Version. I somliga kretsar, ja de är många, är Egna Jagets Tolkning så snäv att alla som inte uttrycker sig exakt precis ordagrannt i enlighet med de styrande blir kallade “heretiker”. Och det är ingen tvekan om att vi skall utesluta “heretiker” ur gemenskapen. Det finns en viktig vers i Nya Testamentet som handlar om detta.

Titus 3:10-11

SFB – En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.

1917 – En man som kommer partisöndring åstad må du visa ifrån dig, sedan du en eller två gånger har förmanat honom; ty du vet att en sådan är förvänd och begår synd, ja, han har själv fällt domen över sig.

KJV – A man that is an heretick after the first and second admonition reject; Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.

Luther 1545 – Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und abermal ermahnet ist, und wisse, daß ein solcher verkehrt ist und sündiget, als der sich selbst verurteilet hat.

En villolärare, partsöndrare, heretiker, kättare beroende på översättning. Och i grundtexten står det “airetikon” alltså heretiker. Men vad betyder det ordet?
Continue reading “Den smala vägen, trånga porten och EJV”

Visits: 50

Tolkningar – Så är det ju!

Detta blir artikel nummer två i en liten serie bloggposter med avsikten att avslöja falska grunder och falsk bevisföring inom villoläror som ateismen, humanismen och diverse sektariska sammanhang som kallar sig kristna.

Igen tar jag upp några grundbegrepp i vedertagen nomenklatur.

De som tycker att det blir både torrt och teoretiskt, ja kanske till och med irrelevant, gör nog bäst i att bara hoppa över denna artikelserie.

Jag tänker i denna del skriva om hermeneutik, intuition, och livsåskådning.

Det torde vara väl känt att ateister och humanister tror sig veta, alltså inte tro, utan veta. Jag refererar till en artikel i tidningen Dagen om Han vill sudda ut Gud i samhället. Artikeln handlar om humanisterna och deras svenske ärkebiskop Christer Sturmark.
Continue reading “Tolkningar – Så är det ju!”

Visits: 50