Läror och prövande!

Förord:

BatNabas bidrar här med en gästartikel där hon tar upp viktiga tankar runt prövandet av läror och därvid hur vi umgås med varandra. Detta passar bra i linje med tidigare och kommande bloggposter här.

Som exempel pekar hon på stridigheter som alltid uppstår när Sabbat, högtider och kosher mat diskuteras.

Och för att illustrera hur polarisation finns inbyggd från början av dylika diskussioner har hon bifogat en översättning av en artikel skriven av Jim Pruitt.

Lägg märke till att Jim Pruitt kallar “Herrens högtider” för “judiska högtider och fester”. Detta är något som vanligtvis genast förorsakar att diskussionen spårar ur.

Vidare använder han Markus 7:18-20 i sin argumentation angående mat-reglerna. Och han använder den “översättning” där satsen “Härmed förklarade han all mat för ren.” har smugglats in. (Den finns inte i grundtexten.)

Det blir således en “utmaning” för båda lägren att pröva Jim Pruitts text och bara behålla det goda.

Låt oss följa BatNabas råd, i den inledning hon skriver, hur vi ska vara mot systrar och bröder!

/Kjell

Något att tänka på när vi diskuterar och utmanar varandra! – Av BatNabas

Debatter om att fira sabbat, följa torah (lag/undervisning) och vända åter till de hebreiska rötterna blossar då och då upp på olika bloggar. I regel blir debatterna ganska snabbt hetsiga och hätska. Både de som förespråkar sabbatsfirande mm. och de som går emot det har klara och starka argument, de är ofta fullständigt övertygade om att de har fått Sanningen uppenbarad för sig och så är striden ett faktum och fortsätter tills det ebbar ut, kanske pga. trötthet eller av att bloggansvariga sätter streck i debatten.
Continue reading “Läror och prövande!”

Views: 31

Jag? – En lärare?

Jakob, Jesu brorsa, skrev 3:1 “Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.”

Och han hade koll på saken!

Så vem är då en lärare?

Ja, jag får nog lov att ta på mej skulden. Men jag är inte ensam.

Var och en som kommenterar och propagerar för någon “sanning” som han/hon menar sig ha funnit, uppträder som lärare.
Continue reading “Jag? – En lärare?”

Views: 22

Förföriska vindar

Den åttonde Oktober organiserade broder Lennart Jareteg ännu en temadag i Alingsås.

Du kan läsa allt om denna temadag, och lyssna på predikningarna på Lennarts sajt Bibelfokus – temadag. Temat var : “Jesus kommer – se till att ingen bedrar er!”

Om du inte har tid att lyssna på allt, skulle jag ändå vilja råda dej att lyssna på Evy Junesweds predikan i två delar.

Continue reading “Förföriska vindar”

Views: 65

Prövningar vi möta få

Nej, detta kommer inte att handla om prövningar och frestelser.

Det kommer att handla om “att pröva allt och behålla det goda”.

Men allt som kan missförstås, kommer förr eller senare att missförstås.

“Att pröva allt” betyder inte att man skall testa allt minst en gång för att sedan besluta om det var gott eller ej.

En flaska med “blåsyra” (cyankalium): Den som en gång dricker detta kommer aldrig att dricka något annat!
Continue reading “Prövningar vi möta få”

Views: 37

Jordens skatter

Det tjatas väldigt mycket om ekonomin i dessa dagar.

De som har pengar som de inte behöver är livrädda att förlora en del av dessa pengar. Och de fattiga som inte ens har tillräckligt för att äta, kläda sig och sova under ett tak, bara lider i stillhet och dör.

På några få dagar föll guldpriset 20% så alla som hade sökt sin säkerhet där sitter nu med värdelöst guld.

Lyssna nu till denna gamla sång Guldgrävarsången innan du läser vidare.

Continue reading “Jordens skatter”

Views: 38

En stark ledare

Ropet om en stark ledare är inget nytt. Har Gud kanske synpunkter på detta?

I första Samulesbokens åttonde kapitel, verserna 4 till 9 läser vi:

Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom: “Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla folk har.” Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: “Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till HERREN. Då sade HERREN till Samuel: “Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem. Så har de alltid gjort, från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. De har övergivit mig och tjänat andra gudar och så gör de också mot dig. Men lyssna nu till deras ord. Du skall allvarligt varna dem och förklara för dem vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem.”

I en artikel i Dagen, med titlen Goda ledare är nyckeln skriver Daniel Grahn: “Kyrkans kris går djupare, den handlar om brist på självinsikt, förändringsvilja och dåligt ledarskap.”

Det jag här skriver är inte avsett som kritik, mera som komplement. Är det verkligen säkert att Gud ser medlemsantal som det viktigaste för sin församling? Continue reading “En stark ledare”

Views: 34

Evolutionsateister – en bokrecension i repris

På grund av debatten om evolutionsläran som blossade upp nyligen kör jag här en repris av en bloggpost från 2009. Jag ombads att skriva en recension av en bok som går till livs med Dawkins och hans teorier.
Relaterad artikel: Richard Dawkins sågar teolog som debattmotståndare
Update: Artikel i Dagen om Dawkins.


 

Jag fick en bok i mina händer. Boken gör på ett vetenskapligt korrekt sätt, smakligt och med sälta, hackmat av den ateism som hämtar sin argumentation från evolutionsteorin.
Continue reading “Evolutionsateister – en bokrecension i repris”

Views: 55

Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt

För alla dem som irrat sig bort från den sunda tron om vem Jesus är skall jag citera en av de många bibeltexter som jag anser bevisar vem Jesus är, för så långt vi över huvud taget kan förstå det.

Men först vill jag tala litet grand, nej en hel del, om söka och finna. Jag har nämligen ett helt arbetslivs erfarenhet av att söka och finna. Men även av att söka och inte finna. Om du undrar vad jag då har sysslat med, kan jag berätta att det handlar om Reserach, Development och Troubleshooting.

Continue reading “Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”

Views: 59

En dialog om sabbaten

Detta är en blandning av gästartikel och autonom bloggpost. Den har sammanställts ur en dialog och jag kallar den därför en “Dialogg”. Under fliken Gästartiklar kan du läsa mer om “Dialoggande”.

Följande är en dialog som utspelade sig på grund av de artiklar jag har skrivit om bland annat sabbatsfirande, men huvudsakligen om de överdrifter som en hel del av förespråkarna ivrar för.

Antonia har skrivit det som jag har färgat blått och mina reaktioner är svarta.

Continue reading “En dialog om sabbaten”

Views: 42