Beskyllningar – ett lidande

Kanske har vi alla någon gång blivit oskyldigt beskyllda?

Och sedan lär det finnas människor, med psykiska problem, som går till polisen och bekänner brott de aldrig har gjort.

Och mitt i allt detta fanns det en person som frivilligt tog på sig skulden. Den skuld som hade förorsakats av alla från Eva i paradiset till den sista människan innan Jesus kommer tillbaka.

Det var samma person som skulle ha kunnat tillkalla 10.000 änglar, odödliga och beväpnade, att försvara honom. Men Han använde sin makt till att inte göra det.

Googla litet på bilder “av” änglar. Och vad hittar du? Jo sockersöta bilder av barn och bilder av fagra unga kvinnor. Med vingar.

Men det stämmer nog ganska dåligt med verkligheten.

Det finns en hel del bibeltexter där folk faller på “sitt ansikte” i bävan och maktlöshet.

I Daniels bok, kapitel 8 läser vi verserna 15 till och med 18:

När jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig. Och mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade: “Gabriel, uttyd synen för honom!”

Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom, och jag föll ner på mitt ansikte. Han sade till mig: “Ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid.” Medan han talade med mig, föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Men han rörde vid mig och reste mig upp igen.

Nu var det visserligen en ängel av högt rang, men tänk dej att det hade varit 10.000 stridsfärdiga änglar.
Continue reading “Beskyllningar – ett lidande”

Visits: 37

Den korrupta naturen – ett lidande

Detta blir den tredje artikeln i serien om lidande. Här hittar du nummer ett och nummer två.

Texten tar jag ur Romarbrevets åttonde kapitel, verserna 18 till och med 28:

Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.

Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder.

Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser?Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Continue reading “Den korrupta naturen – ett lidande”

Visits: 38

Mobbing – ett lidande

I serien om lidanden med första delen här tänkte jag ta upp mobbing.

Följande funderingar nådde mej:

Vissa människor har varit utsatta för väldigt mycket svårigheter i sina liv i form av verbal mobbing på ett abstrakt vis. I form av elak ironi, antydningar, spydighet, därför har de aldrig känt sig älskade och tror att allt som människor säger är provocerande elakheter.

Och jag tänker börja mina egna funderingar med litet grand av mina egna erfarenheter.
Continue reading “Mobbing – ett lidande”

Visits: 57

Annorlunda

Detta blir en annorlunda bloggpost.

Under de 7 månader som denna blogg har funnits tillgänglig på internet har jag skrivit om aktuella händelser, villor i läran, väktare, villolärare och kanske något mer.

Men jag har även skrivit ett antal artiklar om saker som hör till troslivet och frälsningen. Och egentligen tycker jag att dessa artiklar är de viktigaste.

Till sist bör det även nämnas att det har kommit in ett antal mycket värdefulla “gästartiklar” och även ett antal likaledes värdefulla kommentarer.

Ett stort tack till alla som aktivt medverkat.

Nu skulle jag givetvis kunna göra som andra bloggar.

Jag skulle kunna fortsätta att skriva om saker som har med sensation att göra, och länka dessa till aktuella tidningsartiklar.

Jag skulle kunna idissla argumenten mot de villoläror jag har exponerat.

Och jag skulle kunna skriva samma artiklar om trosliv och frälsning med litet olika infallsvinklar.

Och kanske skulle jag liksom åsnan vid pålen kunna producera bra mjöl. Bara kanske!
Continue reading “Annorlunda”

Visits: 29

Convinced against his will!

Ett bevingat ord som tillskrivs Shakespeare är detta: “A man convinced against his will, is of the same opinion still.”

Fritt översatt blir det: “Den som tvingas till en övertygelse som han egentligen inte vill veta av, har innerst inne inte ändrat ståndpunkt.”

Och jag tror att detta stämmer helt och hållet!

Då uppstår frågan hur man kan manipulera någon så att denne innifrån ändrar sina så kallade paradigma.

Det betyder att det han ansåg självklart byts ut mot något annat han anser självklart.
Continue reading “Convinced against his will!”

Visits: 50

Bränna böcker

I Apostlagärningarnas nittonde kapitel, verserna 11 till och med 20, finns det en historisk skildring som jag tror vi kan lära oss en hel del av.

Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.

Men också några kringvandrande judiska besvärjare företogo sig nu att över dem som voro besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: »Jag besvär eder vid den Jesus som Paulus predikar. Bland dem som så gjorde voro sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst. Men den onde anden svarade då och sade till dem: »Jesus känner jag, Paulus är mig ock väl bekant men vilka ären I?»

Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem och övermannade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade.

Och detta blev bekant för alla Efesus’ invånare, både judar och greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn blev storligen prisat.

Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort. Och ganska många av dem som hade övat vidskepliga konster samlade ihop sina böcker och brände upp dem i allas åsyn. Och när man räknade tillsammans vad böckerna voro värda, fann man att värdet uppgick till femtio tusen silverpenningar.

På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft.

Lägg märke till att vi talar om böcker som tillsammans var värda någonstans mellan 50 miljoner och 100 miljoner kronor.
Continue reading “Bränna böcker”

Visits: 40

Herre, till vem skulle vi gå?

Ofta har jag haft anledning att tänka på dessa ord som Petrus uttalade när omständigheterna var sådana att alla egentligen ville lämna Jesus och söka något som var mer tilltalande.

Eller kanske i det fallet, som var mindre motbjudande. (Läs själv sammanhanget i Johannes evangelium kapitel 6.)


(Om du har varit i Finland har du kanske “drabbats” av Kalakukko någon gång. Ett stadigt bröd fyllt med fisk.)
Continue reading “Herre, till vem skulle vi gå?”

Visits: 30

Berömelse

Kolosserbrevets andra kapitel, verserna 16 till och med 19 meddelar:

Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus.

Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne och icke håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning.


Continue reading “Berömelse”

Visits: 20

De knuppel in het hoenderhok gooien!

Kanske finns det en bra Svensk motsvarighet till rubrikens Holländska ordstäv.

Det betyder bokstavligen att “kasta in slagträ’t i hönshuset”.

Effekten torde vem som helst kunna föreställa sig.

Det beskriver ett handlande som bryter mot kutymen och det majoriteten anser vara anständigt.

Det Svenska ordstävet “om man kastar in en pinne bland en flock hundar så ylar den som känner sig träffad” uttrycker inte riktigt samma sak.

I fallet med hönsen flaxar alla runt och kacklar. De träffade blir skadade eller dör. Fjädrar flyger åt alla håll. Och de flesta blir uppskärrade av att andra blev uppskärrade.
Continue reading “De knuppel in het hoenderhok gooien!”

Visits: 51

Pröva alla – och behåll bara de goda!

Du känner väl igen den bibeltext jag åsyftar? Låt mej citera den för säkerhets skull. Jag tar med litet mer av sammanhanget än som vanligtvis citeras. Första brevet till Tessalonikerna, kapitel 5, verserna 12-21

Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.


Alltså, jag tar det igen!

Förakta inte profeterna men pröva alla och behåll bara de goda!

Eller citerar jag fel? Continue reading “Pröva alla – och behåll bara de goda!”

Visits: 58