Super-rika

Jag bor ju i ett land där lite drygt 40% får klara sig med mindre än en svensk tia per dag, för att livnära sig själva och familjen.

Det finns provinser i landet där det är över 95% som lever i yttersta armode. Just där jag bor är det ungefär 40%.

Men visste du att bara en halv procent (0.5%) av jordens befolkning räknas till de super-rika.

Grafiskt ser det ut såhär:

De super-rika utgör den lilla ljusblå biten av pajen. Och följande bild visar hur mycket av “jordens rikedomar” dessa super-rika har till sitt förfogande.

Just det! 40% av rikedomarna ägs av 0.5% av jordens befolkning.
Continue reading “Super-rika”

Views: 54

Innerst inne, vad vill du?

Ja, köttets ideal är att bli prisade för alla bra saker vi gör och ursäktade för det som inte är bra.

Förlåt mej för det jag sade, men orsaken är att jag reagerade så på grund av smärtsamma erfarenheter i det förflutna, så du får ursäkta mej.

Sanningen är att förlåtelse och ursäkt inte är nära besläktade utan faktiskt varandras motsatser. Och dessa två kan absolut inte samexistera.

Ursäkt handlar om starkt förmildrande omständigheter.

Förlåtelse handlar om att avstå från hämnd, straff eller påföljd, efter att det har fastställts att en överträdelse har begåtts.

Man kan inte kräva förlåtelse. Man kan inte kräva kärlek. Man kan inte förtjäna nåd.
Continue reading “Innerst inne, vad vill du?”

Views: 17

Kyrkan och Torah – Uppdaterad

Jag vill passa på att göra reklam för tidskriften Shalom över Israel.

På bilden – Januarinumrets framsida.

Anledningen till att jag vill göra reklam för denna tidskrift är att Sven Reichmann har publicerat första delen av en artikelserie som behandlar Kyrkan och Torah och sätter Gamla Testamentet i fokus.

De som har följt bloggarna kan lätt konstatera att detta ämne rör många strängar och tyvärr förorsakar en hel del strider.
Continue reading “Kyrkan och Torah – Uppdaterad”

Views: 36

Euro – what’s next

Som uppföljare till artikeln om den Finansiella katastrofen skriver jag detta.

Jag vill uttryckligen påpeka att detta är mina egna subjektiva tankar.

Absolut inga profetior utan helt “sekulära” tankar.

United Kindom har, tack och lov, tagit ett tydligt steg bort från EU.

Deras ständiga anti-propaganda har jag irriterat mej på sedan början.

Hur Sverige och Ungern nu kommer att reagera är ovisst.
Continue reading “Euro – what’s next”

Views: 28

Finansiell katastrof

Jag har en längre tid ondgjort mej över all skräckpropaganda, angående finanskrisen, i nyheter, bloggar och kommentarer.

Och efter litet grand research och konsultation med “vanligtvis välorienterade personer i finansens högkvarter” har jag kommit fram till följande översikt, som jag tror är mer balanserad.

Men framtiden får utvisa vad som var rätt och vad som var fel i de följande funderingarna.

Gud finns givetvis med i bilden, men samtidigt är vi människor satta att förvalta jorden och det är på så sätt vi ska reformera världen, genom vår tro och vår respekt för Gud och inte genom att drivas av profetior och skräckscenarier som ingen kan veta något om.

Ser man på stora profetior i Bibeln, t ex Jona i Nineve, så handlade det om att något skulle hända om man INTE omvände sej. Det är alltså i dylika fall något vi människor kan göra åt saken. Jag kan inte erinra mej något exempel där Gud sänder en profet som förutspår ospecifika katastrofer som ingen kan göra något åt.

Endera handlar det om en uppmaning till omvändelse och bättring, och om den inte tas emot seriöst komer ett antal saker att hända. Eller så handlar det om ett fullbordat faktum. Dom och straff med specificerade konsekvenser.

Vi ska inte stillatigande sitta och vänta på att en profetia ska uppfyllas och sedan säja: “vad var det jag sa” eller “det visste jag hela tiden”. Då liknar man mer mannen med en talent som grävde ner den och sedan låg och latade sig tills hans herre återkom. Gud gillar inte lata människor.
Continue reading “Finansiell katastrof”

Views: 38

Vaddå tusenårsrike?

Jovisst talar Guds Ord om en Messiansk era och ett “tusenårsrike” och Jerusalem har en central position i profetior som syftar fram mot detta.

Den intresserade kan börja med Uppenbarelsebokens tjugonde kapitel.

Till och med katolska kyrka erkänner numera att tusenårsriket är skriftenligt. Detta förnekade de förr.

Förnekandet av tusenårsriket heter “amillenialism” med ett “fint” ord. Du kan googla på det om du är intresserad.

Det finns i princip 4 olika eskatologiska läror. Se bilden.


Continue reading “Vaddå tusenårsrike?”

Views: 46

Väktar-väktare – Ulvens hjälpredor

Detta blir kanske min viktigaste bloggpost hittintills. Och jag stryker inte medhårs nu.

Som Frykman skrev: “Nu satan fritt må rasa, och XXX hjälpa till… Jag skall för dem ej fasa, det går som Herren vill!” (Se fotnot.)


Vargar, se upp!

Och om du tror att jag har blivit överdrivet misstänksam eller konspiratorisk av bloggandet.. Då tror jag att du tror fel.

För några få år sedan, när jag upptäckte bloggarna fanns det väktare som protesterade mot den lögn, och skrämselpropaganda, som formulerades “Rör inte Herrens smorde!”.
Continue reading “Väktar-väktare – Ulvens hjälpredor”

Views: 56

Sanningen – ett lidande

Jag presenterar här något som har skrivits av en mycket känd person.

Personen i fråga kan säkert kallas “gudsman” även om det finns vissa frågetecken.

Han gjorde nämligen uttalanden som tyder på att han anser att abort skulle vara bra i vissa fall. Även om inga vital-orsaker föreligger.

Jag skall citera dessa dubiösa uttalanden först så att resten kan tolkas i ljuset av detta.

Förbannad vare den dag då jag föddes! Må den dag min mor födde mig inte bli välsignad!

Förbannad vare den man som meddelade min far: “Du har fått en son,” och gjorde honom mycket glad.

Låt det gå den mannen, som det gick för de städer som HERREN förstörde utan att ångra det. Låt honom få höra klagorop på morgonen och stridsrop vid middagstid, därför att han inte dödade mig i moderlivet, så att min mor fick bli min grav och hennes moderliv havande för alltid.

Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam?

Får man verkligen säga så? Frågan är således om vi kanske måste såga denne “gudsman”.
Continue reading “Sanningen – ett lidande”

Views: 42