Vad menade Jesus?

I Johannes evangelium läser vi en mycket märklig predikan av Jesus. Han gav den i sluten kring. Bara de primära apostlarna fanns närvarande.

Olika traditioners fantasi om hur det såg ut.

Med vår kapitelindelning börjar det bli spännande i kapitel 13. Vi får veta att: “Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud.

Jag tar det rakt av ur SFB15. Det handlar i denna artikel inte om nyanser mellan olika översättningar.

Lite senare på kvällen börjar Jesus predika för de elva. Judas hade redan dragit sin kos. Och detta sade Jesus till dessa mycket unikt utvalda och speciella 11 lärjungar som skulle bli apostlar från och med pingstdagen. Jag citerar ur Joh. 14:15-29. Läs allt som om du aldrig tidigare har läst det!

Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. 

Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. 

Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. 

Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. 

Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.” 

Judas – inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?” Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord.

Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. 

Jag ber dej! Läs texten utan förutfattade meningar.
Continue reading “Vad menade Jesus?”

Views: 39

Sanna fakta ur fel mun

Eller varför inte lögn och falskhet ur munnen på någon man idoliserar?

Jag vill skriva om något som har sysselsatt mina tankar i flera år.

Politiker, filosofer, populärmedia och predikanter,
troll, själafienden själv, huvudlösa munnar och
folk som gömmer huvudet i sanden.

Varför inte följa Herrens bud att pröva allt och bara behålla det goda?

Är det verkligen för mycket begärt av dem som säger (med munnen) “Jesus är Herren” att de skulle ta hans bud på allvar?

Här följer första redovisningen av tankar och råd från läsare som valde att kommentera anonymt.

Kommentar nummer 1: Jag tycker man får citera alla människor, felet uppstår när man börjar förespråka personer med fel livsåskådningar för att antingen leda folk vilse, eller för att skapa synkretism.

Håller helt med dej. Det är precis detta som jag vill försöka belysa med denna artikel. Det är alltför mycket fokus på personer. Inget nytt under solen för Paulus varnade för “partiformning”. (1 Kor. 1:12 och 1 Kor. 3:4)

Men tänk dej nu att du i 50-talets pingströrelse skulle ha vågat yttra tvivel angående något Lewi Pethrus lärde. Du skulle ha blivit exkommunicerad och därtill ansedd som avfälling och mycket illa omtyckt.

Eller, närmare i tiden…. Tänk dej att du skulle ha kritiserat Ulf Ekman i slutet på nittitalet. I båda dessa grupper var ledarens ord “gudaord” och faktiskt tolkningsnycklar för Bibeln.
Continue reading “Sanna fakta ur fel mun”

Views: 47

Jag och ingen annan

Det finns en liten historia om en kapten och en förste styrman på ett skepp. Dessa två var inte varandras bästa vänner.

Kaptenen var nykterist och han störde sig omåttligt över förste styrmans drickande. För att hämnas brukade han skriva i loggboken: “I dag var förste styrman drucken igen.”

Men så hände det sig att kapten blev sjuk, och då är det förste styrman som tar över kommandot.

Förste styrman tog ut sin hämnd genom att skriva i loggboken: “I dag var kapten nykter!”

Lögn handlar om att missleda. Visst kan den bestå av förvrängda och påhittade fakta, numera kallade “alternativfakta”. Men de lögner vi alla bombarderas med handlar vanligtvis om urval och vinkling av fakta.

Liksom i historien ovan kan man mycket lätt ljuga genom att presentera valda fakta. Den som vill vara ärlig måste nog erkänna att han/hon själv har använt metoden att selektera vissa fakta och förtiga andra fakta.

Det tenderar alltid att bli för långt och breda ut sig när man citerar ur Gamla Testamentet. Därför får du själv läsa sammanhanget.

Saul hade som vanligt struntat i att lyda Guds föreskrifter och när han efteråt gick till Samuel för att urskulda sig med svepskäl (alternativa sanningar) blev han strängt tillrättavisad. 1 Sam. 15:23 Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat dig, och du skall icke längre vara konung.
Continue reading “Jag och ingen annan”

Views: 44

Nyttiga över- och under-drifter

Med rubriken på denna artikel har jag försökt att uttrycka på svenska det som på engelska heter: “expedient exaggerations”. Det var faktiskt Alfred Hitchcock som introducerade detta uttryck i filmen “North by Northwest” där Cary Grant spelar en mindre nogräknad ägare av en firma som sysslar med marknadsföring och annonser.

På svenska i våra dagar skulle vi troligen tala om “politiskt korrekta uttalanden”. Hur som helst, vad man än kallar det, även om man följer Trumps agenda med “alternativa fakta” handlar det om lögn.

Lögn är och förblir lögn hur nära sanningen den än kommer när avsikten är att förföra och missleda.

Nu kanske någon tycker att ändamålen helgar medlen. Må då denne ta fram några stycken bibelord för att underbygga dygden av denna komfortabla variant av sanningen.

Min blogg heter “vad är sanning” och många artiklar har jag ägnat just den frågan. Men i dag när sanningen på alla sätt anfalls känner jag mej tvingad att ännu en gång ta upp detta ämne.

Bilden finns på Wikipedia och föreställer
“The Emperess Dowager Cixi (1835-1908) of China”

Svenska Wikipedia definierar “hycklare” så här: “En hycklare eller hypokrit predikar om en särskild tro, religion eller livsstil, utan att själv följa eller tro på det personen själv förespråkar.
Continue reading “Nyttiga över- och under-drifter”

Views: 42

Breda penseldrag

Det tycks ha uppstått en situation där bara svart och vitt finns kvar, samtidigt som man inte kan enas om vad som är svart och vad som är vitt.

Man presenterar del-fakta och kommer sedan med en lösning som målas ut med breda penseldrag.

Det är ju ingen tvekan att politisk korrekthet går hand i hand med alternativa fakta. Två sidor av samma mynt! Polarisering blir resultatet. Man kan inte bota lögn med mer lögn. Bara sanningen gör fri.

En sanning i detta fall är att villervallan har uppstått under en lång tid. Den har så att säga smugit sig på oss alla. Först med små steg, och sedan när det var för sent, som en tsunami eller varför inte en fälla som slår ihop runt jordens alla inbyggare.

Det stora avfallet som har förutsagts i Guds ord har smygande gjort sitt inträde. Humanismen har visat sina ateistiska tänder och predikar att all religion är sagor och subjektivism. Alla religioner över en kam.
Continue reading “Breda penseldrag”

Views: 59

Lewi, katolicismen och den falska karismatiken

Här följer ett gästinlägg av Erik och Birgitta Axelsson


Erik och jag har jobbat länge och ingående för att analysera utvecklingen av den falska karismatiken. Vår analys och våra slutsatser redogör vi för i boken “avfallet”. Där ser man hur både katolska kyrkan och pingströrelsens allvarligt har bidragit till den situation vi har idag.

Vi bifogar ett utdrag ur boken. På dessa sidor redogörs för pingströrelsens påverkan.

Utdrag ur boken AVFALLET – en analys av kyrkohistoriska strömningar av Haltnis Erik Axelsson, sid 231 – 234

//Birgitta


Läran

Om man tittar lite närmare på Seymors lära, så slås man genast av, att den är ytlig, inne- håller direkta fel och visar alla tecken på, att den är hopsnickrad av en amatörteolog.

Seymor hade heller aldrig genomgått någon pastorsutbildning utan var självlärd. I pingst-rörelsens början var det ofta så, att det var en merit, att inte ha en teologisk utbildning. Man skulle vara ”utbildad” av Anden.

Continue reading “Lewi, katolicismen och den falska karismatiken”

Views: 118

Vad är heligt?

Berndt skriver i sin så kallade “twitter”-flik:

Citat: Logik är inte alla människors starka sida. Hörde idag talas om en som hävdar att julen inte är en helig högtid utan en hednisk, och samtidigt önskade han alla en God Jul 😉

Citat: Kan högtider vara heliga? Ja, enligt Guds ord kan de vara det; “Detta är Herrens högtider. Ni skall utlysa dem som heliga sammankomster.” 3 Mos 23:37

Problemet är är inte “religiöst” utan semantiskt. Vad betyder egentligen ordet “helig”?

Som bekant kan människor använda olika ord och mena samma sak, eller samma ord och mena olika saker. Vill du veta vad Berndt menar måste du således fråga honom själv. Jag tar bara hans tvetydiga uttalanden som exempel.

Rent tekniskt betyder ordet “helig” inget annat är “avskild med specifik avsikt”. Till exempel skor som jag bara använder inomhus är i den meningen “heliga”. Om jag använder dem utomhus har jag “ohelgat” dem.

Om vi nu vänder på steken och jag “avskiljer” skor som bara skall användas utomhus, så blir det lite knepigare. Avsikten är ju att inte släpa in smuts i huset. Så om jag går in i huset med leriga skor har jag tekniskt sett “ohelgat” uteskorna men samtidigt “vanhelgat” huset.

Var inte orolig, jag tänker inte demonisera firandet av Jesu födelse på fel datum. Lika lite som jag skulle föreskriva bön vid vissa specifika tider på dagen. Vi får be när som helst och vi får komma ihåg, och vara tacksamma för, Herren Jesu födelse 24/7 varenda dag hela året.
Continue reading “Vad är heligt?”

Views: 61

Hur är man svensk?

Om du skulle fråga 100 svenskar, ja svenskar som är födda i Sverige av svenska föräldrar, i alla fall i nutid, så skulle 36%, alltså mer än 1 av 3 inte veta det. Detta enligt en opinions-undersökning utförd av Ipsos på uppdrag av DN.

Lugn, bara lugn, jag tror det är helt okay att inte veta det.

Men lägg till de 9% som tycker att frågan är nonsens och vi kommer till en total av 45%. Korrigera sedan för mätfelen och alla som känner sig tvingade att svara något.

Utan överdrift kan man sedan konstatera att majoriteten av äktsvenska svenskar inte kan berätta vad det innebär att vara svensk.

En jude vet vad det är att vara jude. Endera är man jude för att mamma är jude eller så är man jude (proselyt) för att man har konvetrerat.

Med svenskar är det lite mer invecklat för vi vet om Gud att “av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo“. (Apg.17:26)

Och när Gud “fastställde bestämda tider och gränser” så bestämde han för ett folk att deras gränser skulle bestå så länge världen består.

Det gjorde han inte för svenskarna. Därför är det fullt relevant att ställa frågan: När blir man svensk och hur förblir man svensk och vad innebär det att vara svensk.
Continue reading “Hur är man svensk?”

Views: 50

Prata förbi varandra

Nog är det märkligt hur man skenbart kan tala om “samma sak” medan man i verkligheten pratar totalt förbi varandra.

Jag skall ta två aktuella exempel.

Berndt Isaksson skriver följande på sin så kallade twitter-sida

Vem trodde för bara några år sedan att några andra än vissa “frikyrkoprofeter” skulle säga något i still med detta: “Sverige kan bli det första land som Ryssland angriper om det blir krig i Östersjöområdet.” Nu säger alltså DN´s försvarsreporter det som profeterna varnat för i årtionden beträffande den Ryska Björnen.

Men snälle Berndt! Det är väl ingen som förnekar möjligheten att Ryssland skulle kunna anfalla Sverige. Hur troligt det är, kan man givetvis diskutera.

Det jag, och några andra, protesterar mot är att det skulle vara någon slags “dom över Sverige”.
Continue reading “Prata förbi varandra”

Views: 92

Min kollega Jesus

I början på 1970-talet arbetade jag i ett företag som hade en fabrik i Spanien. En kollega till mej där hette Jesús Hervella.

I Holland hade jag många katolska kollegor, män, som hade 4 förnamn varav ett var Maria.

Mormonerna säger sig tro på Jesus, men deras Jesus är en människa som presterade så bra att han blev gudomlig.

Mormonerna anser att det finns många gudar men man får bara be till Gud Fadern.

Det finns en hel del likheter mellan mormonernas Jesus och Messianska Föreningen Shalom’s (MFS) Yeshua.

MFS anser dessutom att man gör fel när man använder det översatta namnet “Jesus” i stället för det transkriberade “Yeshua” eller “Yehoshua”.

Islams Jesus (eller Issa) är bara en människa, en profet av lägre rang än Muhammed. I Islam finns bara gärningslära, ingen nåd och förlåtelse för synd.

RKK’s Jesus är ett spädbarn eller en död person hängande på ett kors och därför behöver han en ställföreträdare på jorden och sin mamma som sköter spakarna i himmelen.

Katolikerna målar bilder av Jesus, men det är nog minst lika viktigt att fundera över våra personliga “gudsbilder” som finns i våra tankar.

Trosförkunnelsens (Word of Faith) Jesus är maktlös och behöver hjälp av andefyllda människor som kämpar mot satan. Och presterar tro som Jesus inte själv klarar av,

Framgångsteologins Jesus vill oss bara väl. Han står klar att göra oss vackra, rika och friska bara vi vill börja älska oss själva och slutar vara pessimister.

2 Kor. 11:3-4 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.
Continue reading “Min kollega Jesus”

Views: 58