Rättvisa och nåd del 1

Epikuros var en grekisk filosof som föddes 341 år före Kristus. Han filosoferade mycket över ondska och rättvisa. Följande citat tillskrivs honom, men det är inte bevisat att det var han som myntade det.

Antingen så vill Gud utplåna ondska, men kan inte; eller så kan han, men vill inte. … Om han vill, men inte kan, är han maktlös. Om han kan, men inte vill, är han ondskefull. … Om, som de säger, Gud kan utplåna ondska, och Gud verkligen vill det, varför finns det ondska i världen?

Detta dilemma kallas på fackspråk Teodicéproblemet. Wikipedias artikel är välskriven och läsvärd. Det finns en relaterad artikel som heter Det ondas problem.

Skillnaden mellan Albert Einstein och René Descartes (Kartesius)

Vi som läser Bibeln vet att funderingar kring det ondas problem, lön, nåd och rättvisa, eller kanske orättvisa, är temat för Jobs bok. Jobs öde tycks ha utspelat sig innan lagen gavs för det finns inga som helst hänvisningar till lagen. Både Job och de så kallade vännerna anser att det måste löna sig att vara god och att det går illa om man inte är god. Berättelsen börjar med att satan anklagar Gud för att ha “gullegrisar” och att det inte är så konstigt att dessa sköter sig bra i Guds ögon.

Teodicéproblemets alla facetter återges i Jobs bok. Boken anses skriven av Moses. Jag nämner detta bara för att visa på att sådana funderingar har funnits från begynnelsen. Och jag menar verkligen begynnelsen i samma betydelse som ordet används i Bibeln. Kain tyckte att Gud var orättvis när Han gillade Abels vidbrända bar-be-cue men ogillade Kains rostade grönsaker.

Continue reading “Rättvisa och nåd del 1”

Views: 67

Skål moder Svea – idyll!

De som är lite äldre här minns säkert Baron Povel Ramel. Mycket begåvad på musikens och ironins område. Jag citerar från Wikipedia.

Povel Karl Henric Ramel, född 1 juni 1922 på Östermalm i Stockholm, död 5 juni 2007 på Lidingö, var en svensk friherre, text- och revyförfattare, kompositör, pianist, sångare och komiker, tillhörande ätten Ramel från Skåne.

Ramel åstadkom en rik och mångsidig produktion av sånger, revyer och krogshower samt kom framförallt att kännetecknas av sina underfundiga låtar, fyllda med kluriga och halsbrytande texter tillsammans med stor musikalisk lekfullhet. Hans kännetecken var alltid tjockbottnade glasögon och varierande huvudbonader.

På inget sätt vill jag skriva under på hans livsfilosofi men det finns ändå några få visor i hans produktion som är väl värda att lyssna på.

En av dem handlar om Svea Rike när landet var en enda stor idyll för de rika. Dess titel är: “Varför är det ingen is till punschen?”
Continue reading “Skål moder Svea – idyll!”

Views: 68

Vad är normalt och vad är neutralt?

För att bedöma vad som är normalt och neutralt måste man ha en referens. Alltså något att jämföra med.

Standardisering ledde till att man måste ha internationella möjligheter till jämförelse. I Paris fanns det länge en stav som var en meter lång. Den var gjord av 90% platina och 10% iridium. Super dyra “ädla” metaller och den bevarades i ett rum med konstant fuktighet och temperatur.

De som ville veta om deras egna mallar och mätmetoder stämde kunde hyra tid i Paris för att jämföra med “normal-metern”.

Detta var givetvis inte praktiskt och man definierade 1960 en meter som 1,650,763.73 våglängder av ett visst ljus producerat av Krypton 86. Sedan 1984 mäts det objektivt med en atom-klocka.

Vad det handlar om här är att man bara kan påstå sig ha en mätsticka eller ett måttband som visar “1 meter” om man kan bevisa att de stämmer med den internationellt godkända standarden.

På liknande sätt är alla fysiska storheter (det betyder de sorter man mäter med, meter, gram, sekund och så vidare) verifierbara mot standard definitioner och mallar.
Continue reading “Vad är normalt och vad är neutralt?”

Views: 43

Hur vet man vad som är rätt?

Jag tänker skriva ett tillägg med ytterligare tankar angående nationalism.

1 Mos. 11:1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord.

Vad mera var, de förstod varandra. Det gör ju inte vi även om vi råkar tala samma språk.

1 Mos. 11:4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen! Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

“Låt oss göra oss ett namn” = Låt oss tillsammans prestera något till vår egen ära. Något som vi tillsammans kan beundra. Något som ger oss en identitet. Låt oss bli en Nation!

“Så att vi inte sprids ut över hela jorden” = Alltså i direkt opposition mot Guds bud att “uppfylla jorden”. 1 Mos. 9:1 Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: “Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.

Gen 11:7-9 Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Började de plötsligen tala olika språk? Nej, säkert inte, men det som hände var att de inte längre förstod varandra fastän de talade samma språk. Vem av oss känner inte igen detta? Man försöker säga något och det blir totalt missförstått. Inte sällan med helt onödiga meningsskillnader och ibland fiendskap som resultat.

Det är ingen tillfällighet att “Babel” är väldigt likt ordet “babbel”. I sin tur är ordet “babbel” besläktat med “bar-bar” och har givit upphov till ordet “barbar”.
Continue reading “Hur vet man vad som är rätt?”

Views: 465

Laglöshet

Detta blir en uppföljare till den föregående artikeln som har rubriken Nationalism.

Då undrar du kanske vad nationalism och laglöshet kan ha gemensamt. Jag skall genast förklara.

Det finns bara en absolut definition på “laglöshet”. Laglöshet är det när man känner Guds bud och väljer att i stället hitta på egna bud.

Laglösheten kan praktiseras helt privat, men man kan även praktisera den tillsammans. Kanske två som väljer att handla efter eget tyckande, kanske en hel grupp, och varför inte en etnisk grupp eller en nation.

Lägg alltså märke till att man kan vara oförvitlig i förhållande till ett lands lagar och samtidigt förkasta Guds bud. Bra exempel på detta är abort och euthanasi. Men det är lätt att hitta fler exempel. Samkönade äktenskap, legaliserad prostitution, antisemitism….

När Jesus talade om “falska profeter” är det inte alls säkert att han bara syftade på lögnpredikanter med kristet förtecken. Han kan ha syftat på politiker, filosofer och opinionsbildare av alla slag.
Continue reading “Laglöshet”

Views: 46

Nationalism

Detta är en opinionsartikel. Jag kommer att hävda min övertygelse att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud utvalde Jakobs ättlingar, Israels barn, och gav dem en unik, specifik roll i historien.

Karta av SydAfrika från Wikipedia.

Resten av världens befolkning kallas i GT גּוֹי “goj – gojim” och bör fullt ut förstås som att betyda “utlänningar” eller “de andra/annorlunda”, och i NT ἔθνος “ethnos” som vi kan känna igen från ordet “etnisk”. Bibelns terminologi talar om två grupper, Israel och “de etniska”.

Med moderna ord och tankemönster skulle vi kunna säga att Gud beslöt att introducera “apartheid” (svensk ordagrann översättning – särskildhet), eller att han introducerade “diskriminerande”. Men kom då ihåg att vi på grund av maktmissbruk har gett båda orden en värdeladdning som i nutid anses vara, eller har blivit, mycket negativ.

En positiv bild kan man kanske se i liknelsen där en ung man förälskar sig i en ung kvinna och får önskat gensvar. Vi vet alla hur fjolligt övertygade båda är att de är mycket speciella och skiljer sig väsentligt från resten av människosläktet.

Och visst är nyblivna föräldrar ofta övertygade att just deras baby är unik i positiv mening.

Att “dis-criminera” av latin discriʹmino ‘avskilja’, betyder ordagrannt att konstatera skillnader och välja hur man vill agera på grund av skillnaderna. i NT finns ordet 21 gånger i både positiva och negativa betydelser. Värdeladdningen ligger inte i att man konstaterar skillnaderna utan i hur man handlar med dem. Exempel: Vi uppmanas att diskriminera (skilja) mellan andar och läror. Vi uppmanas att inte diskriminera (särbehandla) fattiga och rika.
Continue reading “Nationalism”

Views: 77

Aldrig ge upp?

Att fortsätta att be och aldrig ge upp!

Detta skriver jag för alla som är minst 50 år gamla och många decennier har bett för nära och kära.

I Lukas 18:1-8 berättar Jesus en liknelse för att motivera alla sina disciplar att be, och be, och be, och be…. och aldrig ge upp:

Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna: “I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: Ge mig rätt mot min motpart! En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande.” Och Herren sade: “Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?” 

Troligen finns det inte en enda kristustrogen som inte har haft böneämnen som gäller väl och frälsning av nära och kära. Troligen finns det många, om inte alla, som år in, år ut, decennium in, decennium ut, och, till och med, somliga halvsekel in och halvsekel ut….. har bett troget i stort sett varenda dag.

Guds ord säger att vi inte skall ge upp. Men hur ser då bönesvaret ut? Kan du förstå att andra 50-åringar börjar tro på allförsoning? Är det verkligen vad Guds ord lär oss?
Continue reading “Aldrig ge upp?”

Views: 51

Vad är då en människa?

I en kommentar i min föregående artikel formulerade jag:

Två grupper som har olika åsikter, eller tolkningar, av fakta på all punkter och där minst en av grupperna beskyller den andra för överträdelser de själva utövar.

Jag vill nu ta ett aktuellt exempel ur kyrklig debatt i Sverige. Det handlar om medlemskap och ställning i församlingen för praktiserande homosexuella.

Avsikten är inte att debattera homosexualitet eller andra företeelser som är i strid mot naturens Skapare och därför även mot naturen.

Respektlöst skulle man dock kunna ställa frågan om en människas identitet finns i brallan! Denna artikel handlar just om personlighet eller som det även kallas “identitet”.

Den som har möjligheten att läsa Dagen vill jag rekommendera att läsa följande artikel: Robert Eriksson: Välkomna alla till frikyrkan – oavsett sexuell läggning. Artikeln är skriven av Robert Eriksson, titulerad pastor och föreståndare i Betlehemskyrkan i Göteborg.

En relevant fråga uppstår: Hur mycket får man stryka och lägga till i Bibeln innan man bör sluta kalla sig kristen eller pastor?


Här börjar inledningen av denna artikel.

Det finns existentiella frågor som anses vara grundläggande:

  1. Vem är jag?
  2. Varifrån kommer jag?
  3. Varför är jag här?
  4. Vart går jag?

Ingen orkar leva utan något slags svar på dessa frågor. (Who am I? Where do I come from? Why am I here? Where am I going?)
Continue reading “Vad är då en människa?”

Views: 72

Starkt sluttande plan

Det finns en vers i Uppenbarelseboken som fastnade i mitt minne för många decennia sedan. Versen (Upp. 9:6) I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.

Precis vad detta betyder vet jag inte och tänker jag inte försöka utreda. Textsamman- hanget hör sannerligen inte till de lätt tydda i Bibeln.

Det jag tänker skriva om är “människor som söker döden”.


Kartans ursprung: Wikimedia Common Bilden redigerad genom overlay av två kraftlösa händer. Självmordsfrekvens i världen. Gult betyder lite och mörkrött betyder mycket.

Continue reading “Starkt sluttande plan”

Views: 74

Vem har rätt?

I Europas domstol beslutades att en arbetsgivare som har policy att vara “åsiktsneutral” och har en tydlig skriftlig företagspolicy, har rätt att vägra anställda att synligt visa religiösa och åsiktspolitiska symboler i form av smycken, tatueringar och klädsel.

Eli Göndör (som jag fick lära mej är son till förintelseöverlevaren Ferenc Göndör, ungersk jude) skrev en artikel i Dagen.

EU-domen om religiösa symboler jämställer

Eli Göndör anser att: De religiösa personer som kritiserat domen borde ha tagit emot den med tacksamhet.

Eli Göndör avslutar med:

Domen är inte riktad enbart mot religion. Inte heller är den enbart riktad mot någon speciell politisk åsikt eller filosofi. Den drar ett streck vid just det som kan ordnas under livsåskådning.

De muslimer eller andra religiösa personer som kritiserat domen borde i stället ha tagit emot den med tacksamhet. Inte minst därför att den är genomtänkt och bedömer alla religioner eller livs­åskådningar och dess anhängare precis på samma sätt.

Continue reading “Vem har rätt?”

Views: 33