Finansiell katastrof

Jag har en längre tid ondgjort mej över all skräckpropaganda, angående finanskrisen, i nyheter, bloggar och kommentarer.

Och efter litet grand research och konsultation med “vanligtvis välorienterade personer i finansens högkvarter” har jag kommit fram till följande översikt, som jag tror är mer balanserad.

Men framtiden får utvisa vad som var rätt och vad som var fel i de följande funderingarna.

Gud finns givetvis med i bilden, men samtidigt är vi människor satta att förvalta jorden och det är på så sätt vi ska reformera världen, genom vår tro och vår respekt för Gud och inte genom att drivas av profetior och skräckscenarier som ingen kan veta något om.

Ser man på stora profetior i Bibeln, t ex Jona i Nineve, så handlade det om att något skulle hända om man INTE omvände sej. Det är alltså i dylika fall något vi människor kan göra åt saken. Jag kan inte erinra mej något exempel där Gud sänder en profet som förutspår ospecifika katastrofer som ingen kan göra något åt.

Endera handlar det om en uppmaning till omvändelse och bättring, och om den inte tas emot seriöst komer ett antal saker att hända. Eller så handlar det om ett fullbordat faktum. Dom och straff med specificerade konsekvenser.

Vi ska inte stillatigande sitta och vänta på att en profetia ska uppfyllas och sedan säja: “vad var det jag sa” eller “det visste jag hela tiden”. Då liknar man mer mannen med en talent som grävde ner den och sedan låg och latade sig tills hans herre återkom. Gud gillar inte lata människor.
Continue reading “Finansiell katastrof”

Vem betraktas som kristen?

I en artikel i Dagen sägs det att man inte måste “tro på helvetet”.

Kristna måste inte tro på helvetet

Uttalandet låter kanske okay vid första ögonkastet, men om man betänker att Jesus är den som talar mest om helvetet bör man kanske tänka både en och två gånger på konsekvenserna.

Frågan är hur mycket av Kristi uttalanden vi kan stryka om vi fortfarande vill kalla oss Kristna!

Min svar skulle bli: Inte ett enda!

Men sedan är det givetvis en annan fråga hur centralt läran om helvetet måste vara i förkunnelsen.

Och givetvis bör förkunnelsen vara centrerad runt Jesus, Evangelium, Frälsning …..


Continue reading “Vem betraktas som kristen?”

Jag? – En lärare?

Jakob, Jesu brorsa, skrev 3:1 “Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.”

Och han hade koll på saken!

Så vem är då en lärare?

Ja, jag får nog lov att ta på mej skulden. Men jag är inte ensam.

Var och en som kommenterar och propagerar för någon “sanning” som han/hon menar sig ha funnit, uppträder som lärare.
Continue reading “Jag? – En lärare?”

Inter-faith prayer

Lördagen den 8:nde Oktober blev Professor Wangari Maathai ärad i Uhuru Park i Nairobi.


Hennes kista var inte gjord av trä, utan av flätade snabbväxande plantor. Allt enligt hennes vilja.

Hon ärades med statsbegravning. Fast kanske det borde heta “statsbegravnings-ceremoni” för hon blev inte begraven. Efter ceremonin blev hon kremerad.

Presidenten, Premiärministern, Vice Presidenten, Regeringsmedlemmar, Pastorer, Präster, Imamer, Shamaner, Humanister, Amabassadörer, och många flera var närvarande och talade, predikade och bad.
Continue reading “Inter-faith prayer”

Palestina – en stat?

Det som det handlar om är ju att de så kallade ockuperade områdena inte är ockuperade i ordets rätta betydelse.

Det har nämligen aldrig slutits fred, och kommer förmodligen inte heller att slutas fred.

När Egypten slöt fred fick de genast tillbaka Sinai. Fast man hade hittat olja där.

Hamas, som betyder “våld”, dyrkar inte Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, utan en gud vars namn betyder “förbannelse”. Och som viktigaste punkt på deras handlingsprogram står det att de vill upphäva Israel.

De som allierar sig med Hamas kan knappast undkomma Guds dom om de inte gör sinnesändring.

Esau svor att döda Jakob (Israel), och hans ed lever fortfarande hos Ismaels, Esaus och Muhammeds guds efterföljare.

Min poäng är att i en konflikt som pågått så länge som den så kallade Mellanösternkonflikten, finns det ingen mänsklig möjlighet att finna ett oskyldigt parti. Hat, förvirring, sorg, propaganda, och, och och, leder till att ingen mera kan se klart.

Jag tror ingen människa är skickad att skipa rätt i denna situation. Det kan bara Gud!

Men låt oss inte heller glömma att kärnan av det som pågår är en maktstrid mellan Gud och hans motståndare. Den som utplånar Israel har bevisat att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud inte är den han påstår sig vara.

Detta är ett hägrande mål för Muslimer och Ateister. Continue reading “Palestina – en stat?”

Vad finns i helvetet?

Frågan har aktualiserats i samband med Stefan Swärds publikation av en bok om helvetet.


(Dantes tankar om det som sker efter döden.)

Vad finns i helvetet?

Det kan sammanfatts i tre termer: Straff, Pina och Fattigdom.

Ordet “straff” kan tolkas på två olika sätt eftersom det kan vara resultatet av “naturlagen” eller av “stiftade lagar”.

Exempel 1: Om du går in med leriga skor igen i vardagsrummet kommer jag att smiska dej!

Straffet kan ändras. Jag kan besluta att skicka busungen till sängs istället för att smiska honom.

Exempel 2: Om du hoppar ur en helikopter på 500 meters höjd, utan fallskärm, kommer du att slå ihjäl dej.

“Straffet” kan inte ändras eftersom det är en följd av naturlagen. Continue reading “Vad finns i helvetet?”

En stark ledare

Ropet om en stark ledare är inget nytt. Har Gud kanske synpunkter på detta?

I första Samulesbokens åttonde kapitel, verserna 4 till 9 läser vi:

Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom: “Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla folk har.” Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: “Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till HERREN. Då sade HERREN till Samuel: “Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem. Så har de alltid gjort, från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. De har övergivit mig och tjänat andra gudar och så gör de också mot dig. Men lyssna nu till deras ord. Du skall allvarligt varna dem och förklara för dem vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem.”

I en artikel i Dagen, med titlen Goda ledare är nyckeln skriver Daniel Grahn: “Kyrkans kris går djupare, den handlar om brist på självinsikt, förändringsvilja och dåligt ledarskap.”

Det jag här skriver är inte avsett som kritik, mera som komplement. Är det verkligen säkert att Gud ser medlemsantal som det viktigaste för sin församling? Continue reading “En stark ledare”

Bibelkunskap – Vad är det?

När jag var en ung tonåring trodde jag att jag “kunde” Bibeln. Jag hade hört alla hjältehistorierna flera gånger.

De historiska berättelserna om skapelsen, Israels historia, Jesu födelse, liv, död och uppståndelse kände jag till.

Så vad fanns det mera att söka i den boken?

En artikel i Dagen handlar om att Bibelkunskapen sjunker i församlingarna.

Och då blir frågan relevant: Vad menar du och jag med “bibelkunskap”?
Continue reading “Bibelkunskap – Vad är det?”