Utvald eller folkvald

Franklin D. Roosevelt lär ha sagt: “Presidents are selected, not elected.” Vilket på svenska blir ungefär: “Presidenter utväljs, de folkväljs inte.”

Donald J. Trump sade flera gånger: “This whole election is being rigged.” Alltså: “Hela detta val är manipulerat och styrt.” Och medan han sade det gjorde han 4 tecken med handen. Bildsekvensen är inte helt skarp för jag har tagit den från TV.

Jag utgår från att de som läser här känner till avsikten med dessa 4 tecken.

Jesus sade till Pilatus: “Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan.”

Detta blir min femte och sista artikel i serien om valet i USA. De tidigare tre finner du här:

  1. När ni ser
  2. Val saknas
  3. Självhävdelse
  4. Patent på sanningen

För att förstå det Jesus sade går vi först tillbaka ungefär 2000 år.
Continue reading “Utvald eller folkvald”

Patent på sanning

Det får bli ännu ett “mellanspel” innan jag går till den avslutande delen av de föregående två artiklarna. Om du undrar vilka de är får du kolla följande länkar.

Saknas Alternativ?

Uteslutande för Vita

Det handlar således om hur kristustrogna skall välja och handla när det ser ut som om acceptabla alternativ saknas. Eller krassare uttryckt: Om satan skulle erbjuda dej det som ser ut som lösningen på dina problem, skulle du då tacka ja?

Till vänter på bilden, Patentverkets entré vid Valhallavägen Wikimedia Common. Månne det vara symboliskt med två djupdekolleterade gudinnor, nota bene, på Valhallavägen?

I slutet på sitt första brev till församlingen i Thessaloniki skrev Paulus (1 Tess. 5:12-24):

Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör.

Håll frid med varandra.

Vi upp- manar er, bröder: förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla.

Se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott både mot varandra och mot alla.

Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

Denna blogg heter “Vad är sanning?” Namnet valde jag för att låta historiens största vägkorsning stå central. Avsikten är att behandla ämnen som har med vägval att göra.


Historiens allra största vägkorsning handlar om Jesu korsfästelse och det som utspelades i samband med detta.

Jesus som sade att han själv är Vägen, Sanningen och Livet stod ansikte mot ansikte med Pilatus och denne ställde en retorisk fråga: “Vad är sanning?”

Man baxnar inför det oerhörda andliga högtryck som rådde. Pilatus och Överste Prästen gjorde profetiska uttalanden och Pilatus hustru hade drömmar, för att bara nämna tre exempel. Fiendens mål är att omintetgöra Vägen, dölja Sanningen och döda Livet
Continue reading “Patent på sanning”

Slegs vir blankes

I kommentarer på Aletheias artikel Pastorn och statsvetaren Stefan Swärd dömer ut hela amerikanska kristenheten länkas det till en sajt som heter KATEHON och gör mej mycket fundersam. Kolla själv listan av skribenter där!

Specifikt länkar man till en artikel av en Steve Turley President Trump and America’s Post-Liberal Future. Artikeln publicerades 15.11.2016

Jag är inte säker på att jag har hittat rätt Steve Turley med hjälp av Google, men kanske är det denne man Turley Talks (Steve Turley (Ph.D., Durham University) is a theologian, social theorist, classical Christian educator, and prize-winning classical guitarist.)

Det finns många träffande och intressanta analyser i artikeln, men även ett antal påståenden, eller formuleringar som gör mej mycket bekymrad. Jag skall ta ett exempel, bara ett exempel:

Kan man verkligen säga att: “white people voting their interests is racist and nativist bigotry while black people voting their interests is liberation and justice“?

Fritt översatt:

Kan man verkligen säga att vita som röstar i eget intresse är rasister och etnocentriska hycklare, medan man samtidigt säger att svarta som röstar i eget intresse kämpar för frihet och rättvisa?

Det låter ju bestickande och kan säkert sätta många på det spår Steve stakar ut. Men då skall man komma ihåg att Steve presenterar en generaliserad reduktionism som bortser från både historiska och nutida fakta.
Continue reading “Slegs vir blankes”

Valfrihet när alternativ saknas

Detta kommer att handla om ändens tid och framträdandet av den person som i Bibeln, bland annat, kallas Antikrist.

Som utgångspunkt för analysen kommer jag att använda den parodi på demokratiska val som vi har beskådat de senaste 18 månaderna i USA.


Bilderna är länkade från Wikipedia klicka på dem för att läsa artikeln


Men först en liten påhittad analogi.

Tänk dej att afrikaner skulle invadera Sverige. Att de sedan i blodiga krig skulle döda många och fördriva resten av svenskarna till Värmland och Dalarna. Sedan skulle de importera kineser och tvinga dessa att utföra obetalt arbete. Behandla dem som djur medan afrikanerna blev rikare och rikare.
Continue reading “Valfrihet när alternativ saknas”

När ni ser

Det är ju tydligt nu att demagogi är det som ger majoritet i demokrati!

Borde någon vara överraskad?Bilden är länkad från CNN klicka på den för att läsa artikeln

Jag tänker skriva om detta men det kan dröja några dagar.

Läs själva och bedöm alla texter i NT där frasen “när ni ser” förekommer. Givetvis är inte alla dessa helt relevanta. Men …

Matt. 24:33
När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.
Markus 13:14
När ni ser ‘förödelsens styggelse’ stå där han inte skulle stå – den som läser detta bör noga lägga märke till det – då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen.
Markus 13:29
När ni ser allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren.
Lukas 12:54
Till folket sade han också: “När ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn.
Lukas 13:28
Där skall ni gråta och skära tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna.
Lukas 21:20
När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd.
Lukas 21:31
När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Jag tvivlar inte på att vi nu verkligen träder in i jordens sista år innan Herren kommer tillbaka.

Kolla om några dagar.

I mellantiden kan ni läsa galenskaperna på Aletheia, skrivna av Daniel F orslund (med mellanslag).

Vill ni läsa evangeliska, uppbyggande artiklar i stället, rekommenderar jag Bibelfokus.

Ville posta även några länkar men de funkade inte här så jag postar länkarna i kommentaren.

Jag återkommer!

/Kjell

Ockult ekumenik

Årets kanske mest ockulta firande sker i dag. Samtifigt pågår det andra “andliga” firanden. Jag saxar från Wikipedia. Läs noggrannt och känn igen ingredienserna.

Jag har strukit under viktiga bitar:

Diwali (deepavali) är en större hinduisk ljusfest som firas till minne av gudarna Lakshmis och Ramas återvändande från exil. Högtiden motsvarar nyår i vissa länder. Diwali kallas ljusets högtid och pågår under fem dagar kring nymånedagen i den hinduiska månaden kartika. Högtiden infaller i slutet av oktober eller början av november och är en av Indiens viktigaste högtider.

Ramas återkomst firas efter dennes exil i 14 år tillsammans med sin hustru. Lampor tänds för att välkomna Rama hem till Ayodhya. Det är en dag då man enligt den hinduiska tron ska vara snäll mot andra människor.

Fyraarmade gudinnan Lakshmi, som står för lycka och rikedom, firas också under Diwali. Hon avbildas ofta sittande på en lotusblomma med guldmynt strödda omkring sig. Det städas ordentligt i husen när Lakshmi kommer för att välsigna hemmet och tecken målas på dörrarna, ofta med det heliga ordet Aum.

Altare byggs upp till Lakshmis ära. Där finns rökelse, en oljelampa, vatten och blommor. Rökelsen bärs i ena handen med svängande rörelser och i den andra bärs en liten klocka. Efteråt fortsätter man med resten av offergåvorna.

I hus, gårdar och butiker tänds ljus och det placeras även tända ljus i floderna. Släktingar hälsar på varandra, det delas ut gåvor och olika maträtter serveras. Tillsammans sjunger och dansar man och fyrverkerier avfyras för att driva bort illvilliga krafter.

Continue reading “Ockult ekumenik”

Är allting relativt?

Jag tänker skriva något om en artikel som presenterades i Dagen för 2 månader sedan.

Rubriken lyder: Livets ord i Göteborg går in i pingströrelsen

Uttrycket “allt är relativt” brukar tillskrivas Albert Einstein. I sammanhanget handlade det huvudsakligen om att hastighet bara kan uttryckas som en funktion av två “kroppar”.

Om vi antar att du kör bil och din hastighetsmätare anger 80 km/h så är det bilens hastighet i relation till vägen. Det är således även din egen hastighet i relation till vägen.

Din egen hastighet i relation till passageraren bredvid dej är troligen ungefär 0 km/h, och din hastghet i relation till mötande trafik troligen i storleksordningen 160 km/h. Din hastighet relativt månen varierar starkt och är vanligtvis mer än tusen km/h och mindre än 4000 km/h.

Uttrycket “allt är relativt” brukar även användas mindre vetenskapligt för att uttrycka skillnader i upplevelser. Samma rumstemperatur kan vara för hög för somliga och för låg för andra.

Till sist finns det dem som missbrukar uttrycket för att säga att det inte finns några absoluta sanningar. Detta är dock precis motsatsen till vad uttrycket anger. Uttrycket anger att man inte kan veta något om någonting om man inte jämför det med något absolut.

Nu undrar du kanske vad detta har att göra med att församlingen Livets ord i Göteborg har gått in i “pingstförsamlingen” Connect church.
Continue reading “Är allting relativt?”

Slämna eller sstanna?

Det finns ett uttalande som låter ungefär så här: Förutspåelser av framtiden är mycket osäkra, speciellt om de görs i förväg.

Inte utan orsak har detta formulerats. Det är nämligen så att den största delen av förutspåelser formuleras så allmänt och brett att men efteråt kan hävda att man i alla fall hade ganska så rätt.
Rubriken “slämna eller sstanna” är givetvis en svensk variant på “brexit or bremain”. Just nu när jag skriver denna mening öppnar nämligen vallokalerna dörrarna för ett referendum i United Kingdom. Ett referendum som lagligt sett är rådgivande, men de ledande har beslutat och annonserat att de kommer att agera i enlighet med resultatet. Vi talar om en “union” i “unionen” och dessutom om en union där Irland är delat och Skottland vill få självstyre och bli medlem i EU. UK är en union som inte använder euron och som inte är med i Schengen och har tusentals undantag.

Jag skulle nog kalla sådant för att vara skenmedlemmar eller halvmedlemmar i EU. Att vilja ha så många fördelar som möjligt men helst slippa dra sin del av lasset.

Hur det kommer att gå i detta uppmärksammade referendum, vet vi i morgon kväll. Om du hör till EU-hatarna kan du sluta läsa här. Jag tänker nämligen att presentera neutrala “fakta”. Om du vill läsa starkt ensidig propaganda råder jag dej att läsa Aletheias artikel i ämnet. Där rekommenderas även filmen “Brexit the movie”, vilken är ett propagandisktist hopkok av utopier och förfalskad historia. Back to nostalgia, Rule Britannia, stormakten och imperiet som försvann apellerar till de historielösa och etnocentriska.

Låt oss börja med en bibeltext. Vi läser Apg. 17:24-27

Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

Visst tycker vi lätt att Gud har misslyckats kapitalt med detta? Det har ju krigats vilt från urminnes tider och inte tycks det ha motiverat människomassorna att “söka Gud”.
Continue reading “Slämna eller sstanna?”

Väckelse när, var, hur?

Både lite nu och lite då uppstår det skarpa menings-skiljaktligheter mellan “kristna” som predikar att det blir en “mega-väckelse” innan Jesus kommer tillbaka, och dem som säger att “väckelserna hör till historien”.

Den stackars Joel Osteen är bara ett av flera avskräckande exempel!

Frågan är “vem som har rätt” och vad som är sanning. Eller kan det till och med vara så att båda har rätt, tekniskt sett, men fel i tolkning?
Continue reading “Väckelse när, var, hur?”

Meget er forskelligt

I dag på morgonen satt jag i min stilla tid och funderade på hur olika vi människor tänker angående umgänget med varandra.

Tankarna uppstod dels av erfarenheter från bloggar och samtalsfora där misstolkningar och personlig smak ofta leder till eskalerande strider där till slut alla anklagar motståndarna och försvarar de egna. De egna anses då alltid vara ödmjuka, eller åtminstone ärliga och sanningsenliga. Motståndarna anses syssla med osund retorik och uppträda hänsynslöst som egocentriska översittare.

Och det gamla ordstävet bevisar sig gång på gång sant!

“Männskligheten indelas i rättfärdiga och orättfärdiga.
Det är de rättfärdiga som har kriterierna.”

Tankarna triggades vidare av två artiklar i Dagen.
Continue reading “Meget er forskelligt”