Heresi – en reflektion

En gästartikel av Sefast Tronde

Vad är heresi?

Ur ett kristet perspektiv är en heretisk lära en förkunnelse som så avviker från evangelii lära att fundamenten för tron inte kan innefattas i en lära som överensstämmer med Bibelns evangelium på ett sådant sätt att den kan vara frälsningsgrundande. Dvs. att vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus antingen presenteras på ett sådant sätt att Han inte kan förstås vara Guds enfödde Son, eller att försoningen på Golgata kors inte framgår.


Men, det finns ett visst utrymmer, en s.k. erkänd tolkningsdifferens mellan vad som anses vara villolära, m.ao. ej frälsningsgrundande, och tolkning inom de frälsningsgrundande ramarna, dvs. avvikelser som ej strider mot de vedertagna kristna fundamenten. Traditioellt fins alltså en viss spännvidd, ej svår att intellektuellt förstå.
Continue reading “Heresi – en reflektion”

Visits: 47

Hajjar du? – Går detta an?

En artikel i Dagen med rubriken Imamer predikar om Jesus utifrån Koranen kan inte få gå spårlöst förbi.

Klicka på Dagens logo och läs artikeln noggrannt.

Frågan som artikeln börjar med tränger sig på!

Imamer som predikar evangeliet, kristna husgrupper mitt i islamska områden och Koranen som ett medel för att nå ut med Jesus – är det villfarelser eller ett sätt för Gud att vinna människor?

Continue reading “Hajjar du? – Går detta an?”

Visits: 40

Väktare på muren – updaterad

Vill dra uppmärksamheten till en artikel jag skrev för en tid sedan.

Artikeln handlar om trovärdigheten av “information” man finner på internet och svårigheterna att verifiera sanningshalten.

Man kan inte dra slutsatser om sanningshalten på grund av sajtens design. Det kan vara en mycket välformad sajt som sprider falska vittnesbörd.

Tyvärr räcker det inte heller att det kanske finns ett antal mycket bra artiklar på sajten. Det validerar inte informationen i andra artiklar.

Men det finns varningssignaler man kan se om man vill se dem. Språkbruk och retorik säger en hel del. Om det är en blogg kan man se hur kommentatorerna behandlar varandra.

När profant språkbruk och föraktfulla uttalanden, personangrepp och förbannelser förekommer, finns det stor anledning att betvivla sajtens sanningshalt.

Speciellt om sajten vädrar åsikter man delar!!!

När det kliar i öronen (eller blir det ögonen) är behovet av verifikation större än någonsin.

En annan varningssignal är när kommentatorerna verkar utgöra en liten grupp, några fåtal personer, som understödjer varandra i vädrandet av antipatier och hat.

Att en sajt har innehållit gott material är tyvärr ingen garanti att det förblir så. Det kan ändras ganska snabbt genom inflytande av andra personer.

Mycket ofta är det så att bara en sida representeras i de “rättegångar” och “domar” som presenteras på internet.

  • Det finns falska lärare.
  • Ulvar i fårakläder.
  • Det finns falska profeter.
  • Väktare på muren.
  • Men det finns utan tvekan också falska väktare på muren.

Continue reading “Väktare på muren – updaterad”

Visits: 67

Trender och villor

Publicerar här en kommentar som signaturen Jan-Åke N skrev hos Berndt Isaksson. Men läs först denna lilla inledning.

Det har nyligen hettat till ordentligt i debatten efter att Berndt pekade på och varnade för United trenden (man får bläddra ner litet grand) och en ny tiggarprofetia av Benny Hinn, samt skrev en mycket bra artikel om skrytsamhet.


Continue reading “Trender och villor”

Visits: 48

Barndomsupplevelser

Jag har läst någonstans att de två största skräckerna ett barn har är skräcken att bli lämnad ensam, alltså bli övergiven, och skräcken för mörkret.

Låt mej börja med att berätta att vi barn växte upp i ett varmt hem med föräldrar som gjorde allt för oss. Detta är alltså inte på något sätt en beskyllning. Bara en skildring av upplevelser.
Continue reading “Barndomsupplevelser”

Visits: 43

Är du också en så’n där galning?

I North Carolina firade man Harold Campings förutsebara miss.

Ironiskt att gudsförnekare är mera bibeltrogna än självutnämnda profeter.

Denne falske profet är bara en i en lång radda som lyckats lura sina följeslagare med falska rykten och därmed bringa sorg i kristustrogna läger och förvirring hos de obefästa.

Vi lever i en tid med “hausse” på ändtids-spekulations-börsen.
Continue reading “Är du också en så’n där galning?”

Visits: 30

Palestinsk stat i höst?

Holger Nilsson, redaktör för Tidskriften Flammor bjuder på ännu en aktuell bloggpost.

En överraskande vändning kom nyligen då de forna fienderna, de palestinska organisationerna Fatah och Hamas skrev på ett avtal om samarbete. Vem får betala priset för denna oheliga allians?

Den palestinska enhet som nu inletts är, om den nu består, bara ett steg i det led som är ägnat att förbereda en palestinsk stat. Palestinierna planerar nu för en omröstning i FN:s generalförsamling i september. Detta är ett avgörande steg för bildandet av en sådan stat. Man räknar med att få stöd från cirka 150 nationer för en sådan statsbildning.

Ett sådant steg är av stor historisk betydelse. Än mer så är det en profetisk händelse kring Israel som kan bli upptakten till ett dramatiskt skeende i den yttersta tiden.

Ett avgörande moment i en sådan statsbildning kommer att bli försöket att dela Jerusalem, den stad som Gud har utvalt. (1 Kung. 11:36) Gud kommer inte stillatigande att se på en sådan handling. Räkna med dramatik.
Continue reading “Palestinsk stat i höst?”

Visits: 25

Arabisk revolution -Israel får betala priset?

Ett tack till broder Holger Nilsson som bidragit med denna gästblogg.

Vad är det som händer i arabvärlden? Hela världen följer med spänning skeendet. Hur kommer omvälvningarna att sluta?

År 2011 kommer att skrivas in i historieböckerna som det år när förtryckta människor i arabländer reser sig upp. Sedan årsskiftet har många länder i Nordafrika och Mellanöstern upplevt uppror och oroligheter.

Det är långt ifrån säkert att den nya bild som håller på att växa fram kommer att gagna fredens sak. I bakgrunden finns krafter som lurar för att utnyttja tillfället för sina syften. Detta kan leda till att länder kommer att gå från askan in i elden.
Continue reading “Arabisk revolution -Israel får betala priset?”

Visits: 24