Bilden

En bild av Afrika.

/Kjell

I min ungdomsvår …

 1. I min ungdomsvår jag lycklig, vid min sida Jesus gick,
  Och ett litet lamm uti hans hjord jag var.
   
  Men alltfort som åren gingo, utåt världen drogs min blick,
  Och en dag jag min barnatro ej mer fanns kvar.
   
  Jag såg glittret ifrån världen, hörde nöjesplatsens brus,
  Och likt malen emot lampan drogs jag mot dess falska ljus.
   
  Men jag visste inte då, vad jag sedan fått förstå,
  att jag mina vingar brände där uppå.
   
 2. Men jag såg det glada vimmel, och jag hörde rytmens ton,
  inte trodde jag att faran var så stor.
   
  Det var vägen från min himmel, det var vägen bort från tron,
  Men för varje steg jag gick så bad min mor.
   
  Men jag ville inte höra, ville inte alls förstå ty,
  se för mitt unga sinne var allt så roligt då.
   
  Och jag visste inte hur, Satan listigt låg på lur.
  Att en dag det lägligt skulle bli hans tur.
   
 3. Och han viska’ i mitt öra: “Inte farligt lilla vän”,
  “ingen fara, ingenting att rädas för”.
   
  Jag var villig nog att höra, och jag lyssna’ om igen.
  Tills min rena barnasjäl han helt förstört.
   
  O, vad syndasåren brände, men se frestaren blott log,
  log så hånfullt när han kände huru grymt han mej bedrog.
   
  Då jag började förstå, vad jag förr ej lyssnat på,
  att min väg emot fördärvet skulle gå.
   
 4. Efter många år i synden, Jesus äntligt fann sitt får,
  söndersargat, stunget utav syndens tagg.
   
  Han förlät mej allt jag felat och Han läkte hjärtats sår,
  och mej skänkte frid där förr var samvetsagg.
   
  Trots de starka band som satan, då sitt offer bundit med,
  fanns det en som kunde lösa Han som döden för mej led.
   
  Nu jag vill dej råda, att Du skall vårda om din skatt,
  så att synden ej din barnatro får fatt.
 5. 1. När det en gång emot afton lider, skall det bli ljust på din stig?
  När över gränsen din ande glider, väntar Guds änglar på dig?

  Kör: Skall det bli ljust, när din afton kommer? Har du en levande tro?
  Om ej din själ är i blodet tvagen, var skall för evigt du bo?

  2. Se, hur med hast våra år förrinna. Snart har det sista förgått.
  Skall du ett hem och en himmel finna, när du till aftonen nått?

  Kör: Skall det bli ljust, när din afton kommer? Har du en levande tro?
  Om ej din själ är i blodet tvagen, var skall för evigt du bo?

  3. Bävar din själ för den natt som kommer? Fruktar du aftonens tid?
  Säg det till Jesus om Han får frälsa, bytes din ångest i frid.

  Kör: Då blir det ljust, när din afton kommer. Trygg över floden du går.
  Och av Hans hand, som du här har älskat, lönen och kronan du får.

  ====================

  Sången finns med i sångboken Barnatro och Pärleport och är skriven av Elsa Eklund, som skrivet många underbara sånger.

  Varför bygger du Noa en båt?

  • Varför bygger du Noa en båt? Som en galning du bär dig ju åt. Bygga båt uppå land, långt från närmaste strand, ingen av oss ju det kan förstå.
  • Jo se Herren har talat och sagt, att han snart ämnar visa sin makt. Ingen bättra sig vill eller ens lyssna till, och nu måste ni alla förgås.
  • Sinsemellan de rådslå så smått: Har därhän det då verkligen gått? Nej,det är nog ej så, ingen det kan förstå, därför fortsätta vi liksom förr.
  • Tiden ilar och Noa har brått, att fullborda det uppdrag han fått. Under tiden man ler och på byggnaden ser: Stackars Noa har mist sitt förstånd.
  • Han har sagt att en dom förestår. Nu i över etthundrande år. Allting är ju sig likt, landet bördigt och rikt, allesamman av oss mår ju bra.
  • Men en dag börjar stormvindar gny, uti väster vid mörknande sky. Nu ses Noa gå in uti byggnade sin, och Jehova slöt dörren själv till.
  • Likväl skämtas och les det som förr, och man rycker i gudsmannens dörr: Noa, kom till oss ut, detta regn tar snart slut, ingen segeltur får du ännu!
  • Himlens fönster dock öppnas alltmer, regnet strömmar från skyarna ner. Månne Noa haft rätt, är väl detta det sätt var uppå vi nu måste förgås?
  • Svaret kommer från allmaktens Gud: Jag har sänt eder Noa med bud, men ni ville ej då, gamle Noa förstå, och nu har ni ert syndamått fyllt.
  • Arken seglar så mäktig och trygg uppå vredgade vågornas rygg. Den som bor däruti, trygg och säker kan bli, tills den stannar på Ararats berg.
  • Men en ark utav helt annat slag, Herren Jesus ses bygga i dag. Tvivlar du eller tror, på dig själv det beror, om du hamnar i djupet en dag.
  • Än är dörren till arken ej stängd, för den larmande, tanklösa mängd. Men en dag blir för sent, fastän du det ej ment, dörren stänges för evigt av Gud.

  Views: 247

3 thoughts on “Bilden”


 1. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  1.
  Jag kan ej se min väg så långt framför,
  En dimma tung o tät den dunkel gör.
  Men Jesus leder när jag går åstad,
  Han tar min hand och jag är nöjd och glad.

  Kör:
  Ledd av Hans hand, i prövningarnas tid.
  Ledd av Hans hand, när solen lyser blid.
  Ledd av Hans hand, O vilken ljuvlig frid.
  Min dyre Jesus, håller ju min hand.

  2.
  Jag intet vet om år som Gud beskär,
  Vad tid som kommer i sitt sköte bär.
  “O ,led min väg” jag djupt i hjärtat bad,
  Han tog min hand och jag blev nöjd och glad

  3.
  Jag ser ej vägen, villsam, mörk och lång,
  Men ett jag vet…En dag skall gry en gång.
  Och molnen flyr, jag skådar Himlens stad,
  Ledd av Hans hand, jag jublar och är glad.


 2. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lyssna, begrunda, njut, längta!

  I need Thee, oh I need Thee!

  Var stund jag dig behöver, Min Frälsare så blid, Ty blott din ljuva stämma Kan skänka tröst och frid.

  /Kör: Var stund jag dig behöver, Dig, Herre, jag behöver. I bön jag till dig träder. Välsigna mig!/

  Var stund jag dig behöver. Bliv Herre, hos mig kvar, Ty frestelserna vika, När du är mitt försvar.

  Var stund jag dig behöver I med- och motgångstid, Ty utan dig är livet Blott möda, kamp och strid.

  Var stund jag dig behöver, Så lär mig lyda dig. Låt dina rika löften Uppfyllas ock på mig!

  Var stund jag dig behöver, Min Frälsare så kär, Och låt mig sist få bliva För evigt där du är!

Comments are closed.