Dagens sida – Ateism

Ordet “ateist” är språkligen samma som det svenska ordet “ogudaktig”, men eftersom ordet ogudaktig har fått betydelsen av att leva omoraliskt kan man inte kalla orden synonymer till varandra. Det är nämligen inte ovanligt att ateister accepterar andra delen av det dubbla kärleksbudet.

Ateister brukar vara snabba med att säga att tro och vetenskap är varandras motsatser och att termen “ateist” är fånig. Det finns ju t.ex. inget ord för människor som inte dricker kaffe. På det sättet försöker de vanligtvis förringa konsekvenserna av valet av livsåskådning.

Det är även vanligt att ateister förnekar att deras val är en “tro”. Man kan som bekant inte veta att det inte finns någon Gud (eller gud). Faktum är dock att alla har en mer eller mindre medveten livsåskådning och att alla har en högsta auktoritet i sina liv. Den auktoriteten kan vara “det egna jaget” eller en berömd medmänniska eller en “gud”.

Man skall inte generalisera. Inte heller när det gäller ateister. Det finns trevliga (icke proselyterande) personer som kallar sig ateister och på andra änden av spektrum fruktansvärt otrevliga, proselyterande ateister som Richard Dawkins som i sin bok Illusionen om Gud spyr all sin galla över Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. (Bokens namn egentligen “The God Delution” – “delusion” på svenska blir “villfarelse” eller “vanföreställning” alltså en mental sjukdom.)

Låt oss sedan inte glömma att även ateister räknas som våra nästa. Det finns inga krav i Bibeln att vi måste ha samsyn med våra nästa i existentiella frågor. Se även Existentialism.

(Lukas 10:27) “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Visits: 276

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *