Appell

Här öppnar jag en ny flik.

Kom med apeller, urgenta saker och opinion.

Välkommen att appellera!

/Kjell

Views: 231

13 thoughts on “Appell”

 1. Islam utmanar kristendomen – Koranen förnekar Jesu gudomlighet

  Bibeltroende kristna försvarar religionsfriheten och bejakar därmed människor av annan tro och religion, både i social bemärkelse och som medmänniskor i vänskap, skriver Stanley Sjöberg i Hemmets Vän.

  Men vi sörjer över islams växande inflytande och accepterar motvilligt att kyrkor byggs om till moskéer och islam får utrymme i media som kristendomens företrädare många gånger saknar.
   
  Jag hävdar att kyrkoledare och kristna opinionsbildare har en förpliktelse att bli tydligare med att ta avstånd från islam som teologisk idé. Islam kan vara ett hot mot civilsamhällets lagstiftning. Det måste markeras gränser mot muslimska överdrifter i sättet att förkunna islam.

  Enligt Stanley Sjöberg.

  Inte ens i de kristna medierna markerar man mot den islamska teologin. Eller för den delen katolsk förförelse. Världen i dag har jag förlorat hoppet om för länge sedan, men Dagen!

  Medieskuggan börjar utbreda sig allt längre, bli allt mörkare.

  Men vi kan ju inte lägga ut oss som en matta för att bli överkörda av alla möjliga ismer.

  Vi har ju något att försvara, något som apostlarna gjorde, på allt sätt.

  Jag tycker det här är ett område som omgärdas av en undfallande attityd från det kristna ledarskapet. Om jag inte helt missförstått församlingens, och min egen uppgift som kristen, att presentera Jesus, och honom som korsfäst, för den som inte tror, muslim eller inte.

  Vi kan inte fila på detta. Det är hög tid för dem som sitter på tolkningsföreträdet att bekänna färg nu.

  I den uppgiften vill jag veta att ledarskapet och fotfolket drar åt samma håll – om inte, är risken stor att ni kommer att få dra själva. Jag tycker att det är dags att predikanter och andra ledare, självutnämnda eller valda, fattar mod nu. Jesus är med er, fotfolket också, än så länge.

  /Stig

      (Reply)

 2. “Jag hävdar att kyrkoledare och kristna opinionsbildare har en förpliktelse att bli tydligare med att ta avstånd från islam som teologisk idé.”

  De har ju genom Charta oecumenica förbundit sig att samverka med islam d v s verka för islam. Den som inte är för Yeshua är emot Honom. Det är alltså vad Sten-Gunnar hedin, Pelle Hörnmark, Anders Blåberg och Stefan Swärd m fl förbundit sig till – att verka för islam där så är möjligt. (Ulf Ekman har sin egen Via appia till Rom och därmed till islam). Gud hjälpe dem på Domens dag.

      (Reply)

 3. Vill du veta vad jag tycker om Islam? Hatets, hämndens och våldets egen religion!

  Läs då denna artikel om dessa fega kräk som kallar sig den onämnbare profetens disciplar:

  På svenska i Dagen: Kyrkattack i Kenya dödade barn.

  English Kenyan media:

  Child killed, eight injured in Nairobi’s church attack

  Child killed in Sunday school terror bombing .

  Kommer det nu att bli några protester från muslimer? Kravaller och mord som protest? Nääää!

  /Kjell

      (Reply)

 4. Den ekumeniska villan

  Man behöver inte uppfinna hjulet varje gång man vill skriva något. Det som blivit skrivet i ett ämne kan aktualiseras igen och därför vill jag referera till bifogad länk som på ett tydligt sätt pekar på, i det här fallet, den ekumeniska villan. Jag tycker att Mikael med sin skärpa i argumenten bidrar till den seriositet bloggosfären är bertjänt av.

  http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/

  Kategori: Ekumenik, varur jag med tiillstånd saxar något:

  – Det händer tydligen väldigt mycket inom ekumeniken! Varför har ingen berättat tidigare att vi helt plötsligt i allt väsentligt är överens?
  Jag anar här en väldigt ytlig teologisk medvetenhet och kunskap. Varför skulle man annars uttala sig så? Eller är det så, att det saknas teologiska/bibliska övertygelser idag? Tror vi i själva verket inte att sanningsfrågan är så viktig? Är detta endast ett uttryck för den relativistiska och postmoderna tidsandan?
  Detta är något som inte kan fortsätta så här bara i det tysta. Teologi måste diskuteras! Öppenhet är nödvändigt! Inte undra på att det frodas allsköns konspirationsteorier ute i bloggvärlden både här och där!

  Den här bloggposten skrevs 2009.
  Vad jag sett har inga tunga ledare reagerat på detta hittills.

      (Reply)

 5. Stig Melin skrev: “Vad jag sett har inga tunga ledare reagerat på detta hittills.”

  Det kommer dom inte göra heller. De tunga ledarna önskar ingen dialog. De ser bloggarna som något mycket oönskat.

  En tung ledare uttryckte sig sålunda om bloggarna: “Demonerna har vrålat hela året”.

  Med lite googlande hittar du lätt vem det var, om du inte redan visste det.

  Från publicister i denne tunge ledares klubb hotas nu med rättsliga åtgärder om man vågar exponera teologiska avvikelser som man anser vara osunda.

  Bered dej på att det kan bli värre medan jungfrurna somnar djupare och djupare. Oavsett om de har olja eller ej.

  /Kjell

      (Reply)

 6. I ett maktens pyramidsystem behöver väl inte ledarna bekymra sig om att besvara någon kritik ‘nedifrån’ – vissa likställer ju detta ‘nedifrån’ med demonröster – och dessutom verkar man uppleva sig ha specialsanktioner ‘uppifrån’.

  Det första jag associerar pyramider till – är Egypten.

      (Reply)

 7. Men så är det inte hos er, säger Jesus.

  Den som läser sin bibel, vet vad Jesus menade. Hur är det hos oss då? Det är nog, trots allt, ungefär som hos er. Skillnaden är inte så stor. Herdarna (ledarna) går före, långt före, och söker ny mark, ny betesmark för fåren att leva av. Den mark som finns, har blivit mager och skulle behöva vattnas. Det har varit torrt några år nu och det finns skäl att söka.

  Men avståndet mellan herden och fåren börjar bli långt nu och timmen är sen, man söker väl på rätt ställen? Det är svårt att se, dimman ligger tät, man ser knappt varandra. Man ropar till varandra, men det hörs så dåligt genom de dunkande ljudvågor som rytmiskt rullar över oss från de olika estraderna. Det är svårt att få kontakt. Att höra varandra.

  När jag var ung sjöng man i en gammal schlager där en strof löd: ”vänd blicken tillbaka, så finner du mej”

  Det är inte utan att det finns beröringspunkter i sammanhangen. Om glappet mellan herdarna och fåren blir för stort och herdarna lägger dyrbar tid till att diskuterar olika betesmarker med varandra, hinner många får gå vilse, innan ni hejdat er. Vänd blicken, tanken, och kärleken tillbaka, till de församlingar ni är satta att vårda. Och framförallt, vänd bort blicken från tron att gräset är grönare i Rom, eller i någon annan världsmetropol.

  ”En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig.” Apg. 17:30

  Vägen får inte bli bredare nu.

      (Reply)

 8. Antingen gör vi som Jesus skrev till församlingen i Sardes . ”Vakna upp och stärk det som finns kvar” …..
  Eller fortsätter vi det spår som vi lockats ner i och söker samarbete med den kyrka som vi blivit uppmanade att dra ut ifrån, och inte göra oss delaktiga i hennes synder.

  Som jag ser det. Vi har fortfarande ett val, ett leder till liv, ett leder till död

  Hela artikeln på http://stig-melin.blogspot.se/

      (Reply)

 9. Jag vill hänvisa till ett öppet brev som har publicerats på Bibelfokus.

  Missa inte detta!

  Man kan inte kommentera på Bibelfokus, men du kan ge ditt stöd här.

  Du kan ge det helt anonymt.

  Kalla dej Anonym och skriv. Om du vill kan du hitta på en helt fiktiv mejl-address. Du kommer inte att exponeras.

  Det blir verkligen tid att bilda opinion mot dem som vill leda bort till Rom.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Gunnevi drog min uppmärksamhet till att följande har presenterats på Bertil Lundberg hemsida ”Tidens Tecken” !

  Detta utskick är från Vatikanen och publicerades i fredags. Det handlar om fullständig avlat för alla medlemmar som uppfyller vissa riter!

  PLENARY INDULGENCE FOR THE YEAR OF FAITH

  Vatican City, 5 October 2012 (VIS) – According to a decree made public today and signed by Cardinal Manuel Monteiro de Castro and Bishop Krzysztof Nykiel, respectively penitentiary major and regent of the Apostolic Penitentiary, Benedict XVI will grant faithful Plenary Indulgence for the occasion of the Year of Faith. The indulgence will be valid from the opening of the Year on 11 October 2012 until its end on 24 November 2013.

  “The day of the fiftieth anniversary of the solemn opening of Vatican Council II”, the text reads, “the Supreme Pontiff Benedict XVI has decreed the beginning of a Year especially dedicated to the profession of the true faith and its correct interpretation, through the reading of – or better still the pious meditation upon – the Acts of the Council and the articles of the Catechism of the Catholic Church”.

  “Since the primary objective is to develop sanctity of life to the highest degree possible on this earth, and thus to attain the most sublime level of pureness of soul, immense benefit may be derived from the great gift of Indulgences which, by virtue of the power conferred upon her by Christ, the Church offers to everyone who, following the due norms, undertakes the special prescripts to obtain them”.

  “During the Year of Faith, which will last from 11 October 2012 to 24 November 2013, Plenary Indulgence for the temporal punishment of sins, imparted by the mercy of God and applicable also to the souls of deceased faithful, may be obtained by all faithful who, truly penitent, take Sacramental Confession and the Eucharist and pray in accordance with the intentions of the Supreme Pontiff.

  “(A) Each time they attend at least three sermons during the Holy Missions, or at least three lessons on the Acts of the Council or the articles of the Catechism of the Catholic Church, in church or any other suitable location.

  “(B) Each time they visit, in the course of a pilgrimage, a papal basilica, a Christian catacomb, a cathedral church or a holy site designated by the local ordinary for the Year of Faith (for example, minor basilicas and shrines dedicated to the Blessed Virgin Mary, the Holy Apostles or patron saints), and there participate in a sacred celebration, or at least remain for a congruous period of time in prayer and pious meditation, concluding with the recitation of the Our Father, the Profession of Faith in any legitimate form, and invocations to the Blessed Virgin Mary and, depending on the circumstances, to the Holy Apostles and patron saints.

  “(C) Each time that, on the days designated by the local ordinary for the Year of Faith, … in any sacred place, they participate in a solemn celebration of the Eucharist or the Liturgy of the Hours, adding thereto the Profession of Faith in any legitimate form.

  “(D) On any day they chose, during the Year of Faith, if they make a pious visit to the baptistery, or other place in which they received the Sacrament of Baptism, and there renew their baptismal promises in any legitimate form.

  “Diocesan or eparchal bishops, and those who enjoy the same status in law, on the most appropriate day during that period or on the occasion of the main celebrations, … may impart the papal blessing with the Plenary Indulgence”.

  The document concludes by recalling how faithful who, due to illness or other legitimate cause, are unable to leave their place of adobe, may still obtain Plenary Indulgence “if, united in spirit and thought with other faithful, and especially at the times when the words of the Supreme Pontiff and diocesan bishops are transmitted by television or radio, they recite … the Our Father, the Profession of Faith in any legitimate form, and other prayers that concord with the objectives of the Year of Faith, offering up the suffering and discomfort of their lives”.

  Så långt Vatikanen…

  Läs även artikeln Helig Fader.

  Samt Dagen : Pingst FFS och Katolska kyrkan i offentligt samtal.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Stig Melin,
  Det är så sant som det är sagt, islam är inte kristendom, det handlar om två olika religioner. Men varför förfasa sig över att det kommer så många muslimer hit till vårt land? I deras hemländer är det förbjudet för dem att bli kristna. Borde vi inte glädja oss över att de kommer hit till ett land med religionsfrihet så vi får tillfälle att hjälpa dem att förstå vem Jesus Kristus verkligen är?

      (Reply)

 12. simpleman,

  Vi får se om Stig svarar dej, men tills dess skulle jag vilja hoppa in med tre funderingar.

  1. Sverige är inte ett land med “religionsfrihet” utan ett land med generellt religionsförakt.

  2. Borde inte just kristna som förföljs prioriteras som flyktingar?

  3. Den ende äkte gudens frälsningsbudskap kan inte jämföras med någon av hednareligionerna. Det du kallar “kristendom” är inte en religion bland många.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *