Antikrist

I Bibeln talas det om Antikrist och antikrister. Andra ord som används är Vilddjur och Fördärvets son. Inom den så kallade “kristenheten” finns det olika uppfattningar om hur man skall tolka Bibelns texter om Antikrist.

Innehåll

Olika tolkningar

 1. Antikrist (stor bokstav bestämd form) är en person som kommer att dominera makten i världen.
 2. Texterna bör tolkas bildligt. Antikrist är ett politiskt system, inte en person.
 3. Antikrist är en bild på majoritetetns avfall från kristen tro.
 4. Man kan räkna ut vem Antikrist är om man förstår att tolka talet 666
 5. Ända sedan Johannes tid har det funnits “antikrister”.
 6. Exempel på “antikrister” är RKK’s påvar.
 7. Och många flera tolkningar.

Personligen tror jag att #1 kommer närmast sanningen. Det kommer att finnas en person som tillskansar sig (eller får) politisk, militär och religiös makt.

Johannes varnar för Antikrist

Johannes skrev för nära 2000 år sedan att det var sista tiden. Det betyder tiden mellan Jesu himmelsfärd och återkomst. Johannes säger att det redan då hade trätt fram många antikrister. Johannes varnar för den kommande Antikrist.

(1 Joh. 2:18)Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.[1]

Guds Ande eller Antikrists ande

Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.[2]

(2 Joh. 1:7) Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är Bedragaren, Antikrist. 

Det första vilddjuret

På Patmos såg Johannes ett vilddjur komma upp ur havet. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. Och vilddjuret öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det.[3] 

Havet brukar syfta på “folkhavet”. Alltså en person som väljs av folket.

Det andra vilddjuret

Johannes såg ännu ett vilddjur. Detta vilddjur kom upp ur jorden, inte ur havet. Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.[4] 

Jorden torde syfta på en person som är vald av satan, alltså en person med “andlig” makt, ockulta krafter.

Vedermödan och Vredesdomen

Änglarna förkunnade ett evigt evangelium: “Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”[5]

Evangelium betyder ju “glädjande budskap”. Det finns flera bibeltexter som manar till glädje över Guds dom. Läs t.ex. Psalm 98

Paulus tröstar syskonen i Thessaloniki

De Nytestamentliga ordet för tröst betyder även förmaning. Paulus påpekar att Herrens dag kommer efter Antikrists framträdande. “Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.[6]

Det kommer ett stort avfall. De som låter sig luras av under och tecken, och inte ger sanningen högsta prioritet råkar illa ut. Gud sänder villfarelsens makt över dem för att de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.

Jesus varnade

Det hände sig att Jesus anklagade sina åhörare. Han hade predikat för dem och några kom till tro på honom. Men som vanligt blev det bråk om hans anspråk på att vara Messias Herren. Jesus sade då bland annat: “Jag säger sanningen, och därför tror ni mig inte![7] Hoppa inte över detta påstående. Det är ett mycket märkligt påstående. Det kan bara betyda att de insåg att han talade sanning men valde att inte tro det. De bortsåg medvetet från att ta emot det Jesus sade.

Vi har väl alla erfarit precis detta. Försök att förkunna sanningen ur Guds ord. I de allra flesta fall vill man inte lyssna. Orsaken är att de vet att det är sanning och att det får direkta konsekvenser om de erkänner det. De väljer hellre att endera skjuta beslutet på framtiden eller att ta chansen att de framtida konsekvenserna inte blir så otrevliga som Guds ord säger.

Diskussion

Notera de små siffrorna i texten ovan. De står mellan hakparenteser. Om man klickar på dem kommer man till referenstexten. Vid referenstexten finns en pil. Om man klickar på den kommer man tillbaka till den text man läste.

Den mest troliga tolkningen är att Antikrist (stor bokstav bestämd form) är en person som kommer att dominera makten i världen. Det kommer att innefatta politisk, finansiell, militär och religiös makt.

Vi är inte där än, men att Antikrists ande redan är verksam är det väl inget tvivel om. Politiker, Media, Storföretagens Ledare, Börshajar, vetenskapare och även många ledare av religiösa sekter är öppet antikristliga och antisemitiska.

Tekniskt finns redan de finansiella strukturerna för att världsvitt hindra dem man ogillar att handla. Ännu finns det kontanter men kort och mobiltelefoner tar snabbt över. Och även om kontanter fortfarande finns så måste man ju ha tillgång till dem. Med låsta bankkonton och avsked från jobbet räcker det inte länge.

Texterna visar även tydligt att det blir en begränsad tid av nöd innan Gud säger stopp, tar hem de sina och låter vredesdomen drabba resten.

Det finns kristna som tror att uppryckelsen sker innan Antikrists framträdande. Om så vore fallat är ju varningarna i Bibeln ganska så onödiga.

Källor

 • (1 Joh. 2:18-26) Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. Ni har en smörjelse från den Helige och ni har alla kunskap. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni hört från början förblir i er, kommer också ni att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er.
 • (1 Joh. 4:1-6) Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande. 
 • (Upp. 13:1-8) Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?” Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.
 • (Upp. 13:11-18) Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.
 • (Upp. 14:6-12) Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder, och han sade med stark röst: “Vörda Gud och ge honom äran! Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna.” En annan ängel följde efter, och han sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon, som gav alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.” En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: “Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”
 • (2 Tess. 2:1-11) När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 
 • (Joh. 8:37-49) Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar vad jag sett hos min Far, ni gör vad ni har hört av er far.” De svarade honom: “Vår far är Abraham.” Jesus sade: “Om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar.” De svarade: “Vi är inte födda i äktenskapsbrott! Vi har bara en far, Gud.” Jesus svarade: “Vore Gud er Far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen, och därför tror ni mig inte! Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.” Judarna svarade: “Visst har vi rätt när vi säger att du är samarier och besatt av en ond ande?” Jesus svarade: “Jag är inte besatt. Jag ärar min Far, och ni vanärar mig.

Visits: 327

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *