Anslagstavla #3

Anslagstavla nummer 2 blev trögrodd.

Jag startar en ny här.

/Kjell

Views: 425

240 thoughts on “Anslagstavla #3”

 1. Michael skrev: “Pröva vad jag skriver och ta åt dig vad du tror är rätt.”

  Kanske blir resultatet in det du hade hoppats. Dock vill jag försäkra dej att jag alltid noga prövar råd, förslag, kritik och dylikt.

  Det är ganska många som läser på denna blogg. Därför känner jag ett personligt ansvar att vara tydlig i svar och reaktioner.

  Tyvärr läser många bara en “snutt”. Om de då råkar läsa något som förmedlar ett felaktigt budskap, vill jag vara säker på att en sådan kommentar åtföljs av en tydlig respons.

  Jag minns mycket väl hur det var när jag via Google för första gången (2008) upptäckte bloggarna, och då specifikt Aletheia.

  Det var en mycket egendomlig, ja faktiskt lite skrämmande, upplevelse. Där skrevs saker som var helt uppåt väggarna. Men även saker som var bra. Ett sammelsurium av kommentarer från människor med mycket olika “tro”.

  Jag skall inte ge exempel, eller nämna namn, för jag vet att du inte tycker om det.

  Väldigt många kliver in i bloggar och dominerar genom att driva sina egna agendor.

  Ofta har jag frågat mej om bloggar med kommentarer verkligen är till välsignelse.

  /Kjell

  PS. Jag svarade dej här i “Anslagstavla #3” för det blev trögrott i “Anslagstavla #2” med så många kommentarer.

      (Reply)

 2. Stig Melin,

  Jag svarar även dej i denna nya anslagstavla.

  Nu är det ju så att vi båda är seniorer och därför kan tyckas tala i egen sak. Men faktiskt betyder ordet “äldste” i Nya Testamentet “gammal man”.

  Och om man läser reglerna för t.ex. församlingsföreståndare i NT så kan man inte blunda för att en sådan bör vara åtminstone 50 år (eller 45 om han startade tidigt) innan han blir det. Han skall ju ha en hustru och även vuxna barn som var (är) lydiga.

  Fariseerna klandrade Jesus (fritt parafraserat): “Vad vet du? Du är ju inte ens 50 än!”

  Men vi lever i en tid som styrs av “evolutionens krafter” och då är allt nytt bättre än allt gammalt. Detta är vår tids paradigm.

  Resultatet är uppenbart.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Tänk dej att du är ute och åker bil på en motorväg som plötsligen bara flyttar på sig och försvinner.

  Mänskligt lidande är lika stort oavsett ras, färg, utseende, ålder, etc.

  Jag har vänner från 熊本市 Kumamoto-city. (Ordet betyder “home of the bears”)

  /Kjell

  熊 = “kuma” betyder björn.
  本 = “moto” betyder hem eller ursprung
  市 = “shi” betyder stad

      (Reply)

 4. Michael,

  Jag har skrivit en utförligare respons på din kommentar.

  Du finner den här. Den heter: Du har så rätt!.

  Titeln syftar inte på något du har skrivit. Den är ordagrannt återgiven från en annan kommentator i samtalsfora.

  Jag avser ingen som helst korrektion av andra med min artikel.

  Den är bara en reflektion över den helt omöjliga situationen vad gäller gemenskap så länge man måste smyga som en katt med ullstrumpor runt väldigt het gröt.

  Var och en må själv välja och känna sin kallelse.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Stig Melin,

  Jag kommenterar här. Skulle gärna göra det hos dej, men som du vet lyckas det mej inte utan att få en massa krav på att logga in. Jag vet faktiskt inge lösning på det problemet.

  Du skriver: “Alla de demokratiska värdena sätts på undantag.” Och något senare: “En demokratisk stat måste ha religionsfrihet på sitt program, bland alla andra friheter.

  Problemet är väl bara att demokrati är en sorts religion som har skapats av Marx och Hegel. Den bygger på den felaktiga tron att man kan hitta sanningen genom att räkna näsor.

  Man låter massorna kvantitativt bestämma oavset deras kunskaper och personliga målsättningar.

  Resultatet på sikt blir att man glider bort från alla absoluta värden och normer. Med ett annat ord “laglöshet”. Och eftersom laglösheten tilltar så kallnar kärleken.

  Demokrati är ett “värdelöst” system. Alltså ett system utan egna värden. Systemet formas av majoritetens värden.

  När ett folk lämnar Guds eviga bud som utgångspunkt för personligt handlande och samvaro med andra så kommer demokrati alltid att leda till moraliskt förfall.

  Och om majoriteten vill ha en “demokrator” som ledare, alltså en diktator som kallar sig demokratiskt vald, så får folket det.

  Sverige hamnade i socialistiskt vanstyre och turkiet har fått en “demokrator”.

  Demokrati är ett “värde-löst” system! Demokratin ger inget skydd för värden och normer.

  För övrigt håller jag med dej i sak i det du skriver.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kanske borde jag lägga till något om “värde-lösa” ord. Ett exempel från “konst och kultur” får duga.

  När kultursidans kritiker talar om t.ex. en ny film använder de “värde-lösa” klassifikationer.

  Man brukar skriva “vågad”, “inspirerad”, “opinionsbildande” och en massa sådant “bla-ha” som inte säger något om huruvida filmen var “god” eller “ond”.

  Ordet “god” meddelar en värde-bedömning och det har blivit opassande att ge värdebedömningar. Man anses då vara fundamentalistisk, intolerant och subjektiv.

  Men faktum är att en film kan vara vågad, inspirerad och opinionsbildande och samtidigt vara “ond” i den betydelsen att den vilseleder, förför och förstör.

  Hasse Alfredsson gjorde en gång en sketch där han sade att: “Livet är som en påse. Tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något.”

  Alla värde-lösa kriterier är tomma om man inte fyller dem med något.

  Samma gäller “demokrati”. Fyller man den med skit blir resultatet “ont”.

  C. S. Lewis skrev: “Allt man upphöjer till högsta auktoritet utom Gud själv, blir en demon.”

  Upphöjer man “demokrati” till högsta norm, så får man “demon-krati”.

  Den är redan här!

  /Kjell

      (Reply)

 7. Godmorgon Kjell,
  Det är helt ok att samtala på din blogg.

  Jag tycker nog att demokratins fördelar uppvägs av de nackdelar alternativen har. Systemet har ”tjänat oss väl”, som regeringen säger i ett annat sammanhang, NATO-frågan.
  När vi i val väljer våra ledare är det inte säkert att det blir rätt, men vi har blivit delaktiga. Det är långtifrån säkert att vi hittar sanningen, var den nu finns i det här sammanhanget. Den söks väl egentligen inte heller. Vad väljare söker är nog det som är bäst för egen del, därnäst för landet. Det vi kallar för representativ demokrati

  Jag tror att om man söker Sanningen i ett lands styrelseskick får man söka Gud och vi såg hur det gick för judarna, det passade inte heller, dom ville ha en kung som bestämde åt dom. Det blev inte heller bra.
  Demokratin formas av de värden folket har, på gott eller ont – utom i diktaturer.

  Om vi jämför med församlingens olika val kallas det för demokratiska. I verkligheten väljer vi på ett förslag som föreslås av styrelsen. Församlingen ihar oftast inte insyn i varför den eller den föreslås men måste ändå välja. Då är det naturligtvis enklast att säga ja.
  Det valet kan man kalla ”ryssval”.
  Om ambitionen var att ha demokratiska val skulle församlingen föreslå och ledningen bekräfta valet. T.ex som i apg 6.
  Men det är inte säkert det blir rätt heller i dagens läge

  Så, vad är bäst?
  /Stig

      (Reply)

 8. Stig Melin,

  Vi menar kanske ungefär samma sak. Enda skillnaden är att jag anser att demokrati är en tom påse.

  När den introduceras i ett land med realtivt god värdegrund kan den bromsa förfallets takt. När den introduceras i ett land med dålig värdegrund leder den aldrig till förbättrngar.

  Slutstationen blir aldrig god på grund av demokratin, men den kan ju bli mer eller mindre god av andra anledningar.

  Sedan är väl vår destination en individuellt folkvald guds-diktatur. I den teokrati som vi väljer att få bli medlemmar i och erbjuds av bara nåd, hoppas jag slippa nyval 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 9. Jag är ganska dålig på att komma ihåg namnet på melodier.

  Kan någon här hjälpa att berätta vad detta musikstycke heter och vem som har komponerat det?

  musikstycke.

  Skriv gärna svaret som kommentar. Om du inte vill att jag tar in kommentaren är det helt okay.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Bifogar en länk där Lennart Jareteg skrivit en bok om Evangelium.
  Boken finns att beställa men går även att läsa “on line” (som i bifogad länk).

  Jag uppfattar det som en sund undervisning.
  Hoppas ni håller med!

  http://www.bibelfokus.se/evangelium

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 11. Kjell!
  Många vattendelare blir det hur man nu vill rubricera det. Många olika frontavsnitt ingår i kampen. Ett växande problem tycker jag har blivit att man tror att ju fler som deltar, ju fler man kan organisera, ju framgångsrikare blir man. Det måste vara en felsyn att man söker en sorts trygghet i att vara många.

  Davids förtröstan på Gud gav honom segern

  Den ”trojanska hästentaktik” som Islamister använder i Sverige har mycket gemensamt med Hamas försök att genom underjordiska tunnlar komma åt att angripa och utplåna Israel. I båda företeelserna vill man smyga på sina fiender sin destruktiva närvaro.
  Israel förstår faran och ingriper, till omvärldens förtret. Här hemma är vi mer aningslösa och vissa av våra partier tänker t.o.m. att ”ändamålet helgar medlen”. Dvs att islamistiskt inflytande hjälper den politiska makten att förbli i ”rätta” händer.

  Det är en s-mp-v-taktik som är förödande för vår framtid och de mänskliga värden vi genom generationer vunnit och i dag skördar frukten av, men som vi håller på att försnilla.
  Ondskan, som är ett resultat av gudsfrånvändhet är inte heller bara lokaliserad till den islamistiska sfären, vi har gott om den inomskärs också.
  Det finns tillräckligt mycket synd och mänsklig förnedring hos oss utan att vi behöver hjälp från Islam. Frågan är också om det skulle göra någon avgörande skillnad för vårt land med en alliansregering? Det är tveksamt.
  En mänsklighet regerad av ondska kan bara mötas med kärlek och det betyder paradoxalt nog kamp, inte underkastelse i någon förment ödmjukhet. En kamp på fler än en front.

  Men – den kampen kan vi inte föra utan hjälp, vi är alltför försvagade. Hur då försvagade kanske du tänker? Vällevnad försvagar ett folk, vi vill inte offra något av det vi har. Vi har det bra och så skall det förbli, vi vill inte se de faror som tornar upp sig i vår omvärld. Vi vill fortsätta som förut. Men det kommer ett slut, vi vet bara inte hur det ser ut. Och offer kommer att krävas. Vi kan se hur snaran dras åt kring Guds folk.

  Detta uppdrag att förmana anförtror jag nu åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda kampen, i tro och med rent samvete. (1 Tim. 1:18)
  Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.
  (Ef 6:12)

  Vi kan påminna oss Davids strid mot Goliat – det lilla oansenliga – mot det som menade sig något vara. Man kan se filistén Goliat som representant för det gudlösa samhället som gärna vill besegra oss. Hur kunde David ge sig i kast med en sådan krigare som Goliat?

  “Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren skall denna dag överlämna dig i min hand och jag skall slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag skall denna dag ge de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen skall förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara skall förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens , och han skall ge er i vår hand.” (1 Sam 17:45)

  Det var hans oreserverade förtröstan på Herren som gav David segern. Har den förtröstan/tron förändrats?
  En slangbella och några stenar var det som behövdes för honom

  Gideons historia handlar också om att Herren inte ser till antalet krigare
  Jesus var också ensam, övergiven och föraktad
  Hans ord, bibeln är vårt vapen.

      (Reply)

 12. Stig Melin,

  Jag skulle upskatta en kommentar, eller en artikel, angående det spänninsgfält som redan länge finns i olika ställningstaganden angående Israel.

  Och jag kommer att presentera det utan kosmetika.

  På ena sidan har du kommentatorer som Martin som i mina ögon är anti-Israel och pro-Palestian. Som förkastar GT och dess profetior.

  I andra diket har du signaturen Lim-U som är blind och döv Israel fanatiker och sväljer vad som helst om det kommer från någon hon tror är pro-Israel.

  Jag hör själv till dem som tror att Guds löften till Abraham är eviga. Jag är därför pro-Israel, men ingen fanat!

  (Jämför min privata situation. Min hustru är afrikanska och i en raskonflikt kommer jag utan tvekan att stå på afrikanernas sida. I en Palestina-Israel konflikt står jag på Israels sida.)

  Berndt tycks inte kunna välja dike, fast han tenderar åt Lim-U’s dike. Ett dike som skadar Israel. Kanske svårigheten även har att göra med Berndts ovilja att pröva profetia i Guds ljus.

  Den enda kända person jag vet (fast det säkert finns flera) som har en balanserad åsikt i “Israel-frågan” är Sven Reichmann.

  Törs du, Stig Melin, ta ställning?

  Skriv då något om detta som tenderar att bli en allt större, dubbel vattendelare, med en allt smalare väg mellan stupen.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell, nog trodde jag att jag redovisat min inställning till Israel. Här kommer ett inlägg på min blogg från den 21 dec 2015. Jag har skrivit flera.

  Israel, världens härdsmälta
  Posted on 21 december, 2015
  Israels fiender vill att det skall gå likadant för landet som det gick för Jesus när han blev dömd till döden efter en skenrättegång och falska anklagelser? Det är märkligt, detta med judarna, de har blivit en sorts världens paria. Efter andra världskriget blev det en liten förbättring när det uppdagades vad Hitler gjort. Då förfasade sig världen över de grymheter som begåtts mot dem. De kunde inte den gången försvara sig mot ondskan.

  Det har gått sjuttio år cirka och vi är tillbaka i en situation som liknar Hitlertidens. Antisemitismen växer och allt är judarnas eget fel, men nu är de inte längre försvarslösa. Folket har åter samlats till sitt land och man har i dag möjlighet att försvara sig mot sina fiender, de som vill utplåna dem. De försvarade sig 1948, 1967, 1973, och 2014. Dessemellan har de utsatts för olika former av terrorhot och dåd vilka fortsätter med dagliga terrordåd.

  Gud nåde den som lite försynt påtalar deras rätt att försvara sig. Han får snart krypa till korset, om man säger så. Det märkliga är att Israel aldrig varit angriparen, utan alltid fått försvara sin rätt att finnas. Hur kan det ha blivit så? Vad har egentligen judarna gjort för att förtjäna det? Jo, retoriken är att man tillskansat sig territorium som tillhör någon annan, oklart vem, men någon annan är det.

  Judarna är ett annorlunda folk, ja, kristendomen kommer via judarna. Den mest spridda boken, bibeln är skriven av judar för judar men gäller i tillämpliga delar även hedningar (ickejudar). Jesus är jude. De har en lång, sammanhållen historia som började med Adam och Eva, fortsatte med Abraham, Isak och Jakob fram till Jesus. Allt är väl dokumenterat i bibeln och annan litteratur. Från och med Jakob var namnet på judarna, Israel. De är det folk som Gud bekänner sig till, hans utvalda folk. Den högtid vi står inför, julen, firar vi till minne av Jesus födelse, och han är jude. Vi ger varandra gåvor och samlas i kyrkor och hyllar honom i sång och tal

  Guds förhållande till judarna och deras ledare har varit turbulent på många sätt och bibeln beskriver det i GT. Efter att ständigt ha brutit förbunden med Gud har han förskingrat dem över jorden, utlämnade åt fientliga folk, dock inte för alltid. De fick löfte att komma tillbaka till sitt land och det är vad som nu sker inför våra ögon.

  Löftet innefattar att bosätta sig i det land varit deras från begynnelsen, men som deras, och Guds fiender inte vill ge dem, inte för att ”jordplätten” betyder något, det är hatet mot judarna som är motivet. De vill inte se någon form av judar i sitt närområde. Det påminner dem om att det finns en Gud och dom håller sig med en egen. Nåväl, Sverige har genom vår regering bestämt sig för att delta i rättegången mot Israel och låta ”Barrabas”, i form av Hamas gå fri och därmed bidra till dramaturgin i området. Ett beslut som på alla sätt är orättfärdigt och kommer i förlängningen att bidra till vårt lands problem.

  – Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. (Hesekiel 36)

      (Reply)

 14. Kjell!

  Det är ett intressant ämne detta med Israel, Palestina och kyrkans förhållande till judarna.
  Alla tycks ha en synpunkt på landet och dess framtid ur sina respektive perspektiv.

  Så har även jag, och som du skriver, vår huvudinställning är nog gemensam. Jag har nog alltid haft en positiv inställning till Israel utan att egentligen gjort klart för mig alla detaljer i förhållandet. Min ev. insikt har växt till sig över tid ju mer jag läst, böcker, artiklar och naturligtvis bibeln. Men jag har en egenskap, (bra eller dålig vet jag inte), jag är ingen detaljmänniska. Kanske att jag är för otålig för att studera alla detaljer i olika frågor, kanske för lat också. Min fru däremot, hon är tvärtom, detaljerna styr henne i hög grad.
  Jag inbillar mig att jag har de stora linjerna:-)

  Det betyder att jag inte orkar spekulera i detaljer om det ena eller andra. Däremot läser jag gärna de som gör det, och förvånas ibland, speciellt om man inte hänvisar till Ordet. Jag uppskattar också dina utläggningar som jag tycker har en biblisk verklighetsanknytning som inte alltid är så vanlig.
  Det måste väl också ses som naturligt att intresset för dessa frågor måste bli allt större.

  De senaste fem åren, ca, har Israel dock mycket upptagit mina tankar och jag har läst Sven Reichmann och andra författare rätt mycket. J

  Jag är övertygad om att Israel kommer att vara i händelsernas centrum från nutid långt in i en framtid. En framtid som kan visa sig bli mycket svår innan man ger upp och ser på honom som man stungit.

  Sammanfattningsvis tror jag man kan säga att dagens Israel inte är ”Guds bästa barn”, ännu, men dom blir, när förstockelsen tagits bort från deras ögon.

  Ja Kjell, det är några summariskt hopkomna tankar i tiden. Det finns säkert mycket mer att skriva men det får räcka för nu.
  Kyrkans syn på sig själv i sitt förhållande till Israel är ju horribelt t.ex. Avfallet har inte kuliminerat ännu.

  Allt gott
  /Stig

  Ps
  Den skala du frågar efter finns, men är nog omöjlig att till fullo identifiera

      (Reply)

 15. Ang Israel

  Nu var det ju inte min inställning till Israel du frågade efter Kjell,men jag ska ändå försöka svara på hur jag det på detta.

  Efter att googlat runt lite ang denna heta fråga har jag förstått att det (nog) finns en okunskap ang judarnas roll som präster i slutscenariot.Har även läst det mesta av Sven Reichmann,även lyssnat på.

  Förstår man inte det att judarna kommer att vara till en stor välsignelse för övrigt folk i slutändan så är ju kritiken för allt “vurmande” för detta folk “befogad”.
  Frågan om de har en annan frälsningsväg har ju också stötts och blötts en hel del.
  Jag tror att deras roll för mänskligheten till sist resulterar i ett större frigivande till frälsning från Guds sida än de flesta kan ana eller förstå.
  (Nej jag påstår inte att alla blir frälsta men jag tror ändå på Guds förmåga att få med de flesta)

  De judar som lever då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget kommer ju att se och förstå vem han är och bekänna honom som sin Messias.Det gör nog många av övrigt folk också då.

  Det är försent att omvända sig då Jesus kommer tillbaka säger vissa.Men uppenbarligen inte för judarna så då är det säkert inte det för annat folk heller tror jag.

  Sammanfattningvis:Då jag tror det ligger till på detta vis så välsignar jag Israel.
  Vore det inte så skulle jag förmodligen inte förstå varför det skulle vara så viktigt
  att välsigna ett speciellt folk.

      (Reply)

 16. AnnMarie,

  Så bra att du tog mod till dej och vittnade om din tro här.

  Bloggen läses av mellan 150 och 200 olika personer varenda dag. Det låter kanske inte mycket, men faktiskt placerar det bloggen på 9:onde plats just nu när jag skriver detta. Du kan kolla det här: http://www.blogtoplist.se/religion/

  Det är oväsentligt för mej, men kanske har det ändå viss nytta att veta det för dem som överväger att kommentera.

  Jag vet att det finns några stycken som anser att man blir överfallen med “översitteri” om man har avvikande mening här. Jag skulle gärna vilja att dessa då hellre kommer med fakta. Alla väl motiverade tolkningar bemöter jag med respekt.

  Faktum är att jag inte tillåter trakasserier mot kommentatorer. Jag har lågt i tak. Inga kommentarer förblir utan respons.

  Jag håller helt med dej om att många som kallar sig kristna inte ännu har förstått Judarnas (Israels) roll i frälsningshistorien.

  Som jag ser det (rätt eller fel) gäller detta i hög grad även för de så kallade Ny-Judaistiska grupperna. Jag nämner bara två svenska varianter: Stefan Ketriel Blads “Messianska Föreningen Shalom” och Lars Enarsons med hans “Watchman” och bibelläsningsplaner och bönebrev.

  Kanske behöver jag även nämna Aletheia som fortsätter att halta på både trosförkunnelse-benet och nyjudaist-benet.

  Själv tror jag inte att sanningen finns mellan dessa båda diken. Men Sanningen finns och vi har löftet att “den sökande finner”.

  Faktum är ju att ingen av oss kan veta hur det kommer att bli, i detalj. För Bibeln ger ingen detaljbeskrivning.

  Det vi dock säkert kan veta är att det kommer en dag när “himmel och jord” alltså universum, skall rullas ihop som en gammal trasmatta och försvinna med ett stort dån. (Guds version av Big Bang!)

  Sedan kommer Herren att skapa ett nytt universum till vilket “Det Nya Jerusalem” dalar ner “smyckad som en brud”. Himmelen och jorden är då ETT.

  Måtten på staden anger att det inte är möjligt på denna jorden. Hur en tom “stad” kan vara en smyckad brud får man förklara för mej.

  Min helt oviktiga tolkning är att “staden” handlar om de uppryckta kristustrogna, döda och levaden uppståndna, som mötte honom på skyarna och fick en “Guds-dag = 100 år” på sig i Faderns Hus (Himmelen) att ta på sig brudeskruden.

  Men, som du så riktigt påpekar, handlar detta om saker vi inte behöver veta i detalj. Efter Jeus återkomst, som blixten från öster till väster, är det Herren som är Kung och sköter resten.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell,

  Jag har bara en liten reflektion angående skalan, om man är för eller emot Israel (eller hur man ska uttrycka den). Jag tror att Judarna är Guds egendomsfolk och är det än idag. När man känner någon form av band till någon annan så känner man oftast för den parten. När det gäller Israel så utkämpas en kamp om överlevnad. Israels armé utför, som alla andra arméer, övergrepp. Om en part utsätts för kontinuerligt våld i form av självmordsbombare eller raketbeskjutning så ligger det nära till hands att acceptera övervåld. Vi accepterar detta för vi är mänskliga. Då hamnar man lätt långt ut på ena skalan när religion och politik blandas ihop. Jag kan ha förståelse för vissa handlingar i krig då det är en fruktansvärd miljö att befinna sig. Men egentligen är det inte en ursäkt för att begå övergrepp.

  Att vara Gudsegendomsfolk innebär inte en rätt att begå fel mot andra. Ibland är det bara svårt att skilja på vad som är fel och vad som är rätt ur olika perspektiv. Jag hamnar långt ut i den ena kant när det gäller Israel då jag oftast har svårt att skilja vad som egentligen rätt från känslor. En brist. Bomba civilbefolkning är förkastligt men å andra sidan vad ska en parten göra när motparten gömmer sig i civila bostadsområden och inte bär uniform? Här blir känslorna och objektiviteten svår.

      (Reply)

 18. Fredrik,

  Berndt har publicerat Lars och Harriet Enarsons Bönerapport

  Den handlar huvudsakligen om Lövhyddofirande, vilket jag personligen anser hör till de mer extrema ny-judaistiska lärorna.

  Men mitt i “böne-rapporten” finns det faktisk en fakta-rapport om mycket allvarliga saker. Den biten börjar med:

  Idag isoleras Israel mer och mer. Mitt under den pågående terrorn har EU beslutat att sätta ytterligare press på Israel genom att märka alla varor tillverkade i det som man kallar för ”de ockuperade områdena”, dvs Judéen, Samarien och Golanhöjderna. Förintelsen i Tyskland började på 1930-talet med att nazisterna började märka alla varor i Tyskland som tillverkats av judar.

  De två andra rapporterade antisemitiska yttringarna har jag inte lyckats verifiera och väljer därför att inte citera. Var och en må själv pröva. Jag laddade hem “CSW60 Agreed Conclusions 24March” och kunde inte hitta något där som stämmer med rapporten. Men kanske finns det i något annat dokument.

  NOT: Användningen av ordet “antisemitism” är starkt missvisande. Även araber är “semiter” och deras judehat kan knappast kallas antisemitism. Sanningen är den att man inte vill använda ord som “judehat” eller “israelhat” eller “hatet av Guds utvalda”. Därför används ordet “antisemitism” som en slags eufemism. (Eufemismer är förskönande eller beslöjande omskrivningar, ofta för saker som anses oangenäma, anstötliga eller tabu.)

  Inte helt oväntat gör Enarsons een apell om (1) förbön för firandet, (2) deltagande i firandet och (3) ekonomiskt stöd till firndet. Jag citerar ytterligare en bit:

  Be att informationen om firandet av Lövhyddofesten i Jerusalem i höst når ut som en basunstöt över hela världen och att många kommer med på detta profetiska firande från öster, väster, norr och söder för att trösta Israel och bereda vägen för Messias!
  ”Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.” (Sak 14:16)

  Enarson anhänger ju även läran att vi människor måste göra iordning jorden innan Jesus kan komma tillbaka.

  Jag har tagit upp detta med “herraväldeslära” i tre artiklar.

  Vanligtvis är det människor som har tröttnat på trosförkunnelsen och dess löften att bli rika, friska och vackra här på jorden, som lägger horisonten lite längre bort och siktar på dessa vinster här på jorden i tusenårsriket.

  Jag har tagit upp detta som exempel på fanatiska yttringar i relation till Israel.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Ang att fira i Lövhyddor.
  Förbön för firandet,nja men ok
  Deltagande,naturligtvis för den som vill(och har råd)
  Ekonomiskt stöd till firandet,nej nej
  men där blir vi säkert uppmanade att det är viktigt att ge till “Guds verk”

      (Reply)

 20. AnnMarie,

  Bra att du påpekar det.

  Då bör jag nog förtydiga att jag inte har det minsta emot att någon vill vara med och fira Herrens högtider. De kan säkert vara värdefulla upplevelser.

  Det jag vänder mej mot är när man påstår att det är någon slags “plikt” för alla kristustrogna.

  Och säkert om man gör kommers av det i vinningssyfte.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Jag skulle vilja rekommendera läsning av följande artikel hos Aletheia.

  Ulf Ekman är inte ensam

  Läs även kommentarerna. Framför allt utväxlingen mellan Bo Krister Ljungberg och Niclaz Erlingmark i ämnet förlåtelse. Bo Krister Ljungmark presenterar en sund biblisk lära om förlåtelse.

  Det som kanske saknas i sammanhanget, men kan kompletteras senare, är några tankar och lite vägledning angående vilka vägar man kan välja när man har lidit skada i sammanhang som Livets Ord.

  Man har ju alla val mellan att förkasta allt som kallas tro och att själv söka sig rätt med hjälp an Guds Ande och Bibeln.

  Och till sist borde det väl även sägas att “Word of Faith” aldrig har varit och aldrig kommer att bli bra. Den bygger nämligen på fel grund. Ockultism heter dess grund!

  /Kjell

      (Reply)

 22. Vad tycks om denna?

  Svenska kyrkans internationella avdelning formar en ny religion

  Kollektcirkuläret Svenska kyrkan skickade ut inför Heliga trefaldig­hets dag, (22 maj) slutade med en ”bön” som inleds: ”Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – Syster och Broder, och Ande – livgiverska och inspiratör …”. I stället för en bön, blev det tyvärr en trotsig örfil till Jesus, som i just denna söndags evangelium säger: ”döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, lär dem att hålla allt vad jag befallt.”

  Fader vår, som är i Himmelen,
  Helgat varde Ditt Namn….

  Alla ockulta avgudareligioner, inklusive RKK, har “gudinnor”.

  GT’s och NT’s lära har inga gudinnor.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Boktips: “Spänningens år” av norrmannen Robert Bergsaker. Boken finns att köpa på nätets secondhand bokbutiker och förmodligen att låna hos Biblioteken. Robert var fånge i nazisternas läger utanför Oslo. Robert berättar bland annat om det hemliga kristenlivet i lägret. De två senaste posterna på min blogg innehåller citat ur boken.

  https://litevardagstro.wordpress.com/

      (Reply)

 24. Nu är hela boken om de första kristna på Madagaskar och förföljelserna av dem citerad på min blogg. Boken handlar mycket om den galna drottningen Ranavalona I’ s obeskrivliga hat mot de kristna och tron. Men mest om hur martyrernas tro övervann.

      (Reply)

 25. Nu finns kyrkoherde Ulfs undervisning om Smyrnaförsamlingen här:

  https://litevardagstro.wordpress.com/

  Ulf är lätt att förstå men följande stycke förstår jag inte. Kan någon förklara det?

  “Samtidigt stryker han under att prövningstiden är tidsbestämd (v 10). 10 dagar, dvs ett sätt att uttrycka en kort begränsad tid. Jämför med vedermödans tid (Matt 24:21, Dan.12:1), 3 ½ år med Kristi rikes segertid, 1000 år.”

  Ps. Min blogg behöver ett nytt namn. Någon som har ett förslag?

      (Reply)

 26. “Ps. Min blogg behöver ett nytt namn. Någon som har ett förslag?”

  Har fortfarande inte fått något förslag och jag har inte heller själv kommit på nåt men blev lite inspirerad av Hela Pingstens namn. Hela Pingsten har som underrubrik “Frälsning, mirakler, aktivism.

  Nu funderar jag på om “Hela Doptiden” med underrubriken Bottenkörning, omvändelse och sinnesändring” skulle kunna vara ett namn på min blogg.

      (Reply)

 27. Ulrika,

  Varför är namnet viktigt?

  Namnet på din blogg är bra.

  Du skulle eventuellt kunna ta bort “lite” och bara kalla den “vardagstro”.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Kjell,

  Finns flera sajter som heter vardagstro, borde kollat det innan.

  Skriver mer och mer om vad vittnen och andra med mycket tro har att berätta.

  “Mycket vardagstro” ? 🙂

  Det hela kan säkert vänta.

      (Reply)

 29. Förstår du vad du läser? – förstår vi det Gud sade genom profeterna?

  Filippus skyndade fram till vagnen och när han hörde den etiopiske hovmannen läsa profeten Jesaja ställde han frågan, ”förstår du vad du läser”, och när han fick ett nekande svar började Filippus undervisa honom. Apg 8:30. Resultat, frälsning och dop – –

  https://stigmelin.com/2016/08/03/forstar-du-vad-du-laser/

  Hälsningar
  /Stig

      (Reply)

 30. Dubbelt medborgarskap?

  Följsamheten mot andra läror börjar anta skrämmande proportioner och för att få ihop det åberopas mänskliga auktoriteter i stället för bibeln. När Muhammeds lära väger lika tungt som Jesus i kyrkliga sammanhang har vägen blivit bred.
  För bred?

  Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar.
 (Apg 29-31)

  Problemet är att ingen av dem ser ut som en varg

  https://stigmelin.wordpress.com/2016/08/16/dubbelt-medborgarskap/?iframe=true&theme_preview=true

      (Reply)

 31. Ulrika

  Människors ord står högre i dag än Guds på bloggarna, tycker duoch så är det nog också i många fall. Ett enkelt exempel kan jag själv bestå med i min senaste blogg.

  Jag tycker att man ofta möter ett omoget förhållningssätt gentemot Ordet, t.ex. i Svk. När man möter andra människor som håller fast vid bibeln blir det följdriktigt konfrontation.
  Jag har försökt påvisa resultatet i bloggen

  Anledningen, tror jag, är i huvudsak att man inte läser bibeln utan hellre citerar någon som säger att han gjort det.

  https://stigmelin.com/2016/08/24/team-antje-och-team-annika-2/

      (Reply)

 32. Ulrika,

  Säger inte denna “Eva” att allt egentligen står väl till, förutom att ämnet debatteras på sociala media?

  Och detta i en kyrka med öppet homosexuella ledarfigurer i ett episkopalt system som hyllar liberalteologi! För att bara nämna ett par anti-bibliska saker.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Kjell,

  Anledningen till att jag läste artiklarna i Dagen var att jag blev tilltalad av Stig om dem. Annars hade jag inte läst dem. Läser inte Antjes eller de andra kvinnornas debatter överhuvudtaget annars, Inte heller Dagen eller Joel Halldorfs texter men man får som icke-prenumerant läsa några artiklar gratis per månad och nu använde jag den möjligheten för att försöka svara Stig. Det är viktigare för mig att försöka svara Stig än att läsa vad dessa människor säger.

  Jo, jag såg att sexsynd-sakerna fanns med även i Evas artikel men ska man ta hänsyn till det får man aldrig spara något i en artikel från Svk eftersom den saken ligger som en blöt filt över hela deras organisation numera. Jag fastnade för Evas balans och beskrivning av hur kyrkan hjälper förföljda kristna i det dagliga livet på ett sätt som inte syns i debatten, ja hon såg proportioner i debatten. Att svk får släpa på sex-syndsakerna som organisation är inte rättvist. Några få ledare inom svk och några av deras politiker är starkt för sexsynder medan den stora majoriteten av deras församling lever i rättfärdiga äktenskap. Några starka personer utnyttjar en hel församling för sin vidriga sak och förleder församlingen. Man törs knappt tänka på dessa ledare vid domens dag.

      (Reply)

 34. Ulrika,

  “Eva” är säkert en vis kvinna mätt med den humanistiska världens mått och hennes metod är bra för världsliga organisationer.

  Men i Guds Ord, Bibeln, gillas inte sådant. Jag skall citera texter som talar tydligt om att man inte kan blanda ont med gott och acceptera den grumliga soppa som då blir resultatet.

  2 Kor. 6:14-18 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar ? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige.

  Jesus bror Jakob använder visserligen följande analogi när han talar om “tungan”, men just den bit jag citerar gäller alla sammanhang.

  Jakob 3:11-12 En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten? Mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock ge fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten.

  Och visst känner vi igen Jesu ord?

  Matt 7:13-20 Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.

  Detta är synnerligen allvarliga ord. Inte minst i en tid där man anser det vara en dygd att visa respekt och tolerans för saker som absolut inte får förekomma!

  /Kjell

      (Reply)

 35. Ulrika,

  Jamen nu kanske jag hänger med ändå.

  Vad hjälper det med humanistisk vishet om man inte är på den smala vägen?

  Är man på den breda vägen hjälper det inte om man är sams eller osams, queervänlig svka-are eller katolikvänligt pingstvän. Då missar samtliga debattörer målet.

  Därutöver kan man inte säga så mycket, kanske.

      (Reply)

 36. Ulrika,

  “katolikvänligt pingstvän”

  Vad dåligt det går. Katolicismvänlig ska det stå.

  Vänlig ska man vara mot alla så långt det beror på en själv.

      (Reply)

 37. Ulrika och Ulrika,

  Det råd jag ofta har givit är:

  • Skriv svar i ett lokalt kladdblock.
  • Läs både kommentaren och svaret flera gånger.
  • Sov en, eller flera nätter.
  • Redigera och posta kommentaren.

  Vidare skrev du: “Därutöver kan man inte säga så mycket, kanske.”

  Jo, det finns det! Varje samfund eller “grupp” som kallar sig själv “Kyrkan” med stort “K”, eller de enda som har rätt, är en villolärande sekt!

  /Kjell

      (Reply)

 38. Ulrika,

  Fast det var ju du som skrev: “Jag har tappat tråden. Vad samtalar vi om?

  Och tydligen hittade du tråden igen efter ett tag.

  /Kjell

  PS. För övrigt tycker jag att Berndts sida har blivit väsentligt bättre efter att han stängde sitt samtalsforum. (Vilket inte betyder att jag skriver under på allt där.)

      (Reply)

 39. Kjell,

  “PS. För övrigt tycker jag att Berndts sida har blivit väsentligt bättre efter att han stängde sitt samtalsforum. (Vilket inte betyder att jag skriver under på allt där.)”

  Jag har svårt att lyssna till en pastors budskap när vederbörande står med fötterna i olika läror samtidigt. På sin hemsida försvarar han Israel och hos Karlendal ersättningsläran.

      (Reply)

 40. Ulrika,

  Inte var det väl bättre med allt tjafs, alla villor och all ensidighet i samtalsforumet?

  Ersättningsläran finns i olika skepnader nästan överallt. Jag skall nämna några kontroversiella exempel.

  1. Boken “Dom över Sverige” är byggd på tanken att Sverige och svenskarna är “utvalda” på något sätt.
  2. Häftet “Ofredstider” går ännu längre och placerar 50-tals Pingst som det mest utvalda bland de utvalda.
  3. Kalvinister anser sig vara utvalda. Vilket i ett av ordets betydelser är korrekt, men i den avsedda betydelsen är fel.
  4. Plymouthbröderna är kanske de allra utvaldaste.
  5. Och visst skall vi komma ihåg RKK, som anser sig vara Kyrkan, bestämd form och stor bokstav.
  6. Konspirationister anser sig vanligtvis vara speciellt utvalda att avslöja ondskans hemligheter.

  Splittringen kommer att ta slut när Jesus återvänder.

  /Kjell

      (Reply)

 41. Ulrika,

  “vederbörande står med fötterna i olika läror samtidigt.”

  Har du något citat från Berndt där man ser att han skulle stå för ersättningslära på en annan blogg än sin egen?
  Det verkar väldigt förvånande för mig. Jag har uppfattat Berndt som väldigt tydlig i sin “teologi”.

  Den enda skillnaden teologiskt som jag uppfattat mellan Berndt och Kjell är synen på vattendopet. (Kjell, rätta mig om jag har fel!)

  Bernt har valt att ha haft “högt till tak” i sitt samtalsforum, det betyder inte att han håller med om allt som skrevs där. En annan variant är att ha ett samtalsforum där man bara släpper in kommentarer man stöder till 100% (jag vet inte någon sådan sida). Kjell har väl någonstans där emellan.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 42. Broder,

  Hej Broder,

  ”Har du något citat från Berndt där man ser att han skulle stå för ersättningslära på en annan blogg än sin egen?”

  Berndt Isaksson den 28 juli, 2016 kl. 12:36 skrev:
  Svar till Inge
  Vad katolsk lära säger och hur den ska tolkas kan nog Karlendal svara på. Men så pass tror jag mig veta att kristenheten, inklusive Katolska kyrkan, delar synen på Jesus som Sann Gud och sann Människa. Kristenheten, inklusive Katolska kyrkan bekänner sig till den Tro som sammanfattas i Treenighetsläran. Kristenheten, inklusive Katolska kyrkan kan stämma in i den sammanfattande deklaration vi kallar den Apostoliska Trosbekännelsen. Slutcitat från Karlendals sida.

      (Reply)

 43. Hej Ulrika,

  Tack för svar!

  Ni får gärna förtydliga för mig, för jag kan inte se någon “ersättningslära” i det citatet.
  Jag antar att du med “ersättningslära” menar den felaktiga lära som säger att Israel inte längre är Guds egendomsfolk.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 44. Broder skrev: “Jag antar att du med “ersättningslära” menar den felaktiga lära som säger att Israel inte längre är Guds egendomsfolk.”

  Det finns en hel del varianter på det temat.

  Gud har bara ett utvalt folk. Var och en som anser att ett annat folk eller en annan grupp är utvalda, praktiserar en form av ersättingslära.

  RKK har officiellt (nästan) erkänt att Gud inte har avskaffat judarna, men de tror fortfarande att RKK, med påven som Jesu ställföreträdare och den katolska Maria som styr i Himmelen, är Kyrkan med stort K.

  Se vidare varianter här.

  /Kjell

      (Reply)

 45. Kjell,

  Tack för synpunkterna.
  Men jag kan fortfarande inte se att Berndt omfattar någon “ersättningslära”…

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 46. Broder,

  Det beror på att du inte anser “Dom över Sverige” och “Ofredstider” vara en variant av ersättningslära.

  /Kjell

      (Reply)

 47. Kjell,

  Ersättningslära har jag uppfattat som att några andra skulle övertagit Israel som Guds egendomsfolk. Jag har antagligen en snävare definition på det begreppet än vad du har. Har jag fel så är jag villig att korrigeras.
  Jag hittar ingen ersättningslära i Ulrikas citat… Är det att han skrev Katolska Kyrkan med stort “K”?

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 48. Broder,

  Har du läst George Orwells bok “The Animal Farm”?

  Det börjar så bra med: “All animals are equal.”

  Men efter en tid blir det: “All animals are equal, but some animals are more equal than other animals.”

  S. E. Sköld anger tydligt i sin bok (sitt häfte) “Ofredstider” att han anser att svenska 50-tals pingstvänner är “more equal” än andra “kristna”. Enligt honom hade världen blivit frälst om 50-talets pingstledning hade agerat i enlighet med hans vilja.

  Visst har du rätt att ersättningsläran per definition handlar om att man anser sig tillhöra de utvalda efter att Gud skippade projektet Israel.

  Om man sedan tar tillbaka detta men fortfarande anser att man är “more equal” så finns fortfarande samma gift kvar.

  /Kjell

      (Reply)

 49. Broder,

  Hej Broder,

  Är glad över din respons, Tack!

  Jag förstår att det kan vara klurigt att se ersättningsläran i citatet direkt och vill gärna försöka förklara hur jag ser det.

  Om vi som exempel tar meningen ” inklusive Katolska kyrkan, delar synen på Jesus som Sann Gud” får man fråga sig vad man menar med Sann Gud.

  För oss är Kristus klippan och den som sitter på tronen.

  För RKK är Petrus och hans apostlaämbete klippan och således påven som sitter på ”tronen” – Petri stol.

  Och det är det som jag upplever så svårt. När pastorer som säger att Kristus är klippan samtidigt erkänner att de som har påven som klippa skulle omfattas av samma Tro.

  Man ersätter Kristus med någon annan. Församlingen med något annat. Israel med något annat.

      (Reply)

 50. Ulrika,

  Roligt över att du blev glad över min respons! 🙂
  Tack för att du tog dig tid att förtydliga!

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 51. Visst finns det konst, i form av målningar eller skulpturer som inte passar sig i kristna sammanhang?

  Visst finns det litteratur, dikter, romaner och dylikt som inte passar sig för kristustroende att läsa?

  Visst finns det teater och dans som inte passar sig i kristna sammanhang?

  Men när det kommer till musik blir det bråk i “kristna sammanhang”. Då anser vissa att allt passar sig.

  Läs gärna om Rockgruppen Jerusalem i en reflektion av Berndt.

  Läs även Aletheias artikel om ungefär samma sak

  Visst finns det “politik” och “polemik” och “populism” som inte passar sig i kristna sammanhang?

  Inte kan jag tänka mej att hard rock metal är Herren välbehaglig!

  Vad tycker du?

  /Kjell

      (Reply)

 52. Kjell,

  Musik är ett svårt område. Min svärfar var alltid upprörd över lovsången som spelades i hans kyrka, och ändå hade de bara piano som instrument. Han menade att lovsången inte var för Gud behagligt. Han sa att lovsånger till Guds ära i GT var något helt annat än dagens lovsånger.

  Denna konflikt kommer alltid att finnas. Jag kanske är för liberal. Tror mer att syftet är avgörande än vilken musikstil det är.

      (Reply)

 53. Fredrik skrev: “Musik är ett svårt område”

  Håller helt med dej. Men…. Blir då inte slutsatsen, eftersom det är knepigt, endera av följande två:

  1. All musik är okay, slappna av, njut av vad du vill och strunta i andras smak.
  2. Eftersom det är ett “svårt område” behöver vi extra vaksamhet.

  Min motivering är att Hard Rock och Heavy Metal har sitt ursprung hos satanister och andra som rebellerar mot Gud.

  Sedan behöver man väl inte vara “profet” för att se att hela underhållnings-industrin tjänar “eros”, inte minst den så kallade musiken, videoklippen.

  Var och en må själv välja. Min slutsats blir att själafienden redan sedan länge använder musikens sensualitet att plantera ogudaktiga tankar hos oss.

  Musik passerar rationella försvarsmurar.

  /Kjell

      (Reply)

 54. Följande kommentar meddelades mej personligen: Jag tror att Gud ser till hjärtat och inte till sångröst eller melodi. Vad tror du ?

  Detta är mitt svar:

  Först lite om sångröst och melodi. Jag skall länka till en kort “sång” som jag sjunger utan rationella ord. Och så frågar jag dej vilket budskap den “sången” meddelar till dej.

  Jag tappade nästan hakan när jag hörde små afrikanska barn reta varandra med just denna “sång” 1970.

  Hakan försvann helt och hållet när jag hörde små japanska barn sjunga samma ramsa i samma syfte 1983.

  Det finns stora, ja gigantiska, olikheter i musik världen över. Min hustru kommer från ett folk som traditionellt har pentatonisk musik och sång. När de sjunger våra 12-tons sånger blir det ofta väldigt falskt. Tänk dej själv att du försöker sjunga österns 22-tons sånger 🙂 som i våra öron låter som svävande gnäll.

  Trots detta kan man utan att missa känna igen dur och moll.

  Lyssna på några musikstycken (kanske så kallade klassiska) av kompositörer från olika nationer. Claire du Lune, Les Temps, The flight of the bumble bee, Frösöblomster, I bergakungens sal, Bach, Bethoven, Debussy, Tjatjaturian, Bartok, Pettersson-Berger, Grieg, Ravel…….

  Jag garanterar dej att din sinnesstämning blir påverkad på olika sätt av dessa olika stycken och gubbar.

  Har du hört buddhister “mässa”? Har du jämfört med hur katoliker “mässar”? Har du hört trolldoktorer “mässa”?

  Musik som manar till “disko”, sensuell dans, festande, har stora likheter världen över trots stora skillnader i musikstil och kultur.

  Min slutsats är att både melodi och rytm (och dans) innehåller budskap eller åtminstone påverkar oss i en eller annan riktning.

  Kanske törs jag göra en analogi. Tänk dej att du går in i din kammare och stänger igen dess dörr. Är det egalt om du sätter dej på en kudde, i lotus ställning, och gnolar “aummm” en halvtimme, eller om du böjer knä vid kudden, sluter dina ögon, höjer dina händer mot himmelen, eller bara knäpper dem?

  /Kjell

      (Reply)

 55. Kjell,

  “Inte kan jag tänka mej att hard rock metal är Herren välbehaglig!”

  Är Jerusalem hard rock metal?

  Skulle säga “pop-rock.” Skillnaden är att sådan musik har melodi och med kristen text blir det som “lovsång med röj.” Under högstadietiden var man antingen med i “syntgänget” eller “hårdrockgänget”. Eftersom tyska, (inget fel på tyskar) förstelnade unga män (inget fel på män) som petade på en synt för att frambringa enformig “melodi” inte tilltalade mig hamnade jag således i hårdrockgänget och har således en del erfarenhet av sådan musik. Och det är inte alls samma musik som det som gruppen Jerusalem framför. Åtminstone inte på min tid.

  Blev medbjuden på en Jerusalemkonsert som 15-åring. Uppskattade en kväll med kristna kompisar. Imponerades av att musikgruppen stod så tydligt för sin tro. Trots att vi bara var ett gäng på 15-20 st i en stor aula kostade Jerusalem på alla möjliga effekter med rök o annat. Man kände att de tyckte sin uppgift var viktig. Tror att de ställt ett kors på scenen. Volymen var för hög. Och ändå inte alls så hög som lovsångskvällarna nu för tiden. Jag undrade över deras namnval “Jerusalem.” Mor hon blev så glad över mitt intresse för kristen musik och kristna kompisar att följande jul låg Jerusalems LP under julgranen. Lyssnade inte speciellt på LP,n men kan fortfarande känna uppskattningen att någon såg mitt intresse. I våras satt förresten hon och en jämnårig kvinna här hemma och berättade om hur en syster blivit utesluten ur församlingskören pga att hon inte bar hatt. Jfr med bilden här.

  http://unajuaje.niwega.net/aktuellt-3/aktuellt-7/#comment-41893

      (Reply)

 56. Under de år jag varit frälst (22 år) har jag fått ompröva en hel del, bland annat detta med musik. När jag var nyfrälst lyssnade jag gärna på all så kallad kristen musik med tron att bara det handlar om Jesus är det ok. Jag kunde känna ett välbehag, bli påverkad till ett nästan euforiskt tillstånd. Idag lyssnar jag sällan på musik, mest på grund av min hörselskada (tinnitus), som innebär att jag uppskattar tystnaden. På jobbet (högstadielärare i språk) är det ständigt ljud av naturliga skäl, så när jag kommer hem från jobbet njuter jag av tystnaden. Men det är inte bara mitt behov av tystnad som gör att jag sällan lyssnar på musik, utan också att jag blivit mer medveten om att “allt är inte Gud som glimmar”, som broder Reichmann skriver. Med andra ord, vilken ande är det som ligger bakom musiken? Är det Guds Ande eller är det en annan ande? Vilken Jesus handlar det om? Ofta är modern lovsång av de olika sorter som finns väldigt suggestiv, precis som den sekulära musiken. Vad är det som skiljer dem åt? Egentligen bara orden, och då är frågan vad resultatet blir. Leder till exempel Jerusalems musik till att människor grips av syndanöd och ropar efter Herren Jesus, eller blir resultatet att man tycker att musiken är härlig, och sedan inget mer?

  Ulrika berättar om en konsert med Jerusalem när hon var 15 år. Det är fullt möjligt att gruppen på den tiden förkunnade det sanna evangeliet. Men gör de det idag? Jag kan inte svara på det, eftersom jag inte lyssnar på dem. Vi vet dock att många börjat på den smala vägen, men sedan vikit in på den breda vägen, och det verkar inte vara helt ovanligt bland musiker.

  I 1 Kor åttonde kapitlet skriver Paulus om vad vi äter. 1 Kor 8:13 “Därför, om maten blir till fall för min broder, vill jag aldrig i evighet äta kött, för att jag inte må bli min broder till fall.” Jag tror att detsamma kan gälla musik. Vilket budskap ger Jerusalem till svaga kristna, till dem som nyss omvänt sig eller är på väg att göra det, genom att delta i SD:s festival? Eller om så skulle vara fallet, i en Pridefestival? Det kan tolkas som att det är helt ok att vara med i sådant.

  Jag förstår både Fredriks och Ulrikas resonemang, skulle ha instämt med dem om jag skrivit detta för säg 15-20 år sedan. Idag tänker jag på ett annat sätt. Jag tror det är viktigt att vi tar tillvara varandras erfarenhet och tankar och är villiga att ompröva våra tankar. Som lemmar i Kristi kropp hjälps vi åt att bygga upp den till mognad, som Ordet säger i Ef 4:11-15: “Och han gav somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister och somliga till herdar och lärare, för att de heliga skall vara skickliga till tjänandets verk, till att bygga upp Kristi kropp, till dess att vi alla kommer till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till en fullkomlig man och till det mått av mognad som hör till Kristi fullhet. För att vi inte längre skall vara barn som låter sig drivas omkring av varje vindkast i läran, av människors bedrägliga spel och listighet, när de försöker bedra oss, utan tala sanning i kärlek och i allt växa upp till honom som är huvudet, Kristus.”

      (Reply)

 57. Ulrika undrade: “Är Jerusalem hard rock metal?”

  Det är nog jag som inte förstår skillnaden på “pop” efter 1970. Skrammel och skrän, effekter, rök och annat.

  /Kjell

      (Reply)

 58. Majlis,

  Du tar upp viktiga aspekter på “evangelii förkunnelse”.

  Det handlar minst lika mycket om vad som inte sägs, som om vad som sägs.

  Den non-verbala kommunikationen är minst lika viktig som den verbala.

  /Kjell

      (Reply)

 59. Ulrika,

  Så går det när man talar om olika saker.

  Den fråga jag diskuterar är huruvida det finns “musik” som är fel oavsett hur bra ord man sätter till den.

  Och mitt påstående är att det finns oduglig “musik”, inbegripet skän och skrål med buller och bång och rökridåer.

  Vad gruppen Jerusalem spelar och sjunger är en bisak. Även Aletheias propaganda för SD, Trump, Farage och andra populister är en bisak.

  /Kjell

  PS. Det verkar ju vara vår vana att ofta tala om olika saker….

      (Reply)

 60. Kjell, frågan som kvarstår är vilken musik är okej? Som jag skrev ovan om min svärfar så ville han bara ha musik som stämde överens med GT.

  Problemet är att all musik påverkar ens inre. Därför tycker jag att det är svårt att dra en gräns vid en viss musikstil, om man inte är konsekvent som min svärfar (vilket jag respekterar). De allra flesta musikstilar går att hitta baksidor på.

  Jag är sitter inte fast i att all musik är behagligt. Jag är fullt bered att omvärdera min inställning om jag blir övertygad om vad som är rätt. Har själv funderat många gånger om vad som är behagligt för Gud. Ibland tror jag att inställningen till vad som är behagligt för Gud är musik som man själv gillar. 🙂

      (Reply)

 61. Fredrik,

  Jag håller helt med dej att “smak-faktorn” spelar en stor roll. Och sedan visar ju historien att det mycket lätt blir gärningslära. Du skall bara lyssna på treklang och du skall icke lyssna på synkoperade rytmer.

  Det enda jag känner mej ganska säker på är att det finns gränser, både vad gäller “melodi” (om man kan kalla hard rock så) och lyrics. Men jag känner mej inte kapabel att definiera dessa gränser skarpt.

  Smak och tradition spelar en stor roll.

  Hadderian haddera och Dolly Parton – Kenny Rogers Country Western tycker jag också är low level fast food music.

  Så kallade kristna mantra-snuttar är inget vidare heller! Det finns en hel del oduglig lyrik i moderna “kristna” körer och sånger.

  Min slutsats blir att inte all musik duger till att prisa Herren eller kommunicera frälsningens budskap.

  Men jag anmäler mej inte frivilligt som domare. Pröve då människan sig själv.

  /Kjell

      (Reply)

 62. Stig Melin,

  Ja, Stig, nog är det märkligt. Bra att komma ihåg detta nu och då.

  Men, en liten fundering. Är inte Bibeln en bok som till en del handlar om “människor som utnyttjar varandra – även sexuellt – sviker varandra, mördar varandra”?

  En historiebok eller en biografi som ärligt beskriver fakta kommer inte att vara en solskenshistoria.

  Men jag förstår helt vad Sven vill åskådliggöra.

  /Kjell

      (Reply)

 63. Läsare,

  Kan man komma in på min blogg nu? Har samlat ihop 10 Bibellärare som alla lyder under Kaptenen. De flesta har jag ingen aning om vilket samfund de tillhör. Det är inte väsentligt.

  PS. Ber om ursäkt för att jag inte får ordning på radavstånden i bloggtexten. Texten är bra i Libreoffice writer men blir tossig efter att den kopierats in i WP.

      (Reply)

 64. Jo, så är det nog.
  Av de två teaterföreställningarna som Sven R. beskriver dominerar den
  som handlar om ondskan. Den som handlar om snälla människor har inte
  haft någon stor framgång. Den sparar Gud till finalen. Men till änden skall strid råda
  /Stig

      (Reply)

 65. Nu är texten från de 10 Bibellärarna i fint skick. Själv läser jag deras texter upprepade gånger. Varför? För att de inte nöjer sig med mindre än att söka vittna om sanningen och då finns det alltid någonting ytterligare att ta till sig. En anledning till att det är relativt okända namn beror dels på att de hör till den äldre generationen, det är mest där man får söka om man vill lyssna på en predikan idag, och dels att dessa män iklädde sig en tjänares roll och inte någon som skulle tjänas.

  https://litevardagstro.wordpress.com/

      (Reply)

 66. Kjell,

  “Kan man dela på GUD?”

  Det var inget illa menat att skratta “lite.” Det var bara en så passande fråga.

  “Hör, Israel! Herren , vår Gud, Herren är en.”

      (Reply)

 67. Det som i grunden fick mig att skratta gott är det faktum att ingen kan råda över Herren som är den samme från evighet till evighet. Tiden förändras men inte hans ord. På de kristna? bloggarna resonerar man som om Gud är föränderlig och som om man skulle ha någon makt över honom, hans ord, beslut etc

  Ur Psalm 22 :” för riket är Herrens 
 och han råder över folken.
”

  Visste ni att många samfund idag har tagit bort “Din är makten och äran/härligheten” i Faderns bön. En del säger att det beror på att den meningen inte står med i grundtexten. Jag är ingen expert på grundtexterna men för mig är det klockrent vem som har makten och vem som inte förändras över tid. För mig är det ett gigantiskt större problem att ta bort en sådan mening från en bön än att nitiskt skylla på grundtexter hit o dit. Varför är man tex inom RKK så angelägen om att ta bort sådant som pekar på Herrens makt?

  “Mig är given all makt i himmelen och på jorden.”

  Det är så extremt skönt att få be detta när man känner sig som mest maktlös själv. Man överlämnar allt till Honom som kan och vill.

      (Reply)

 68. OTROLIGT DJUPT FAST

  Tänk så otroligt djupt människor kan fastna i villfarelser. Jag reagerade starkt på en artikel i Dagen om att man i Knutby nu först, efter alla dessa år, börjat att på djupet gå tillbaka och granska den osunda kultur som man menar funnits (kvar) sedan tiden innan knutby-skandalen.

  http://www.dagen.se/asa-waldau-har-lamnat-knutby-1.809143

  Det är en allvarlig varning till alla som är mottagliga för varningar öht.

  Varför jag själv reagerade så på denna artikel är för att jag sett osunda företeelser som fick visst spelrum inom en församling i den tradition jag själv växte upp inom (dock på annan ort i annat land). Jag fick det otrevliga tillfället att närmare bekanta mig med hur det egentligen fungerar att till synes normala människor kan bli så lurade. Och de lurade visade sig uppgå till hundratals människor, tusentals menar vissa. Skrämmande.

  Läs artikeln och begrunda.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 69. Rolf Lampa,

  “Jag fick det otrevliga tillfället att närmare bekanta mig med hur det egentligen fungerar att till synes normala människor kan bli så lurade. ”

  Då upptäckte du även att de som vågade ifrågasätta blev anklagade i stället för lyssnade på och att viktiga väktare i församlingen valde att gå för att de inte orkade ta fajten beroende på hur stark sekterismen var. Kanske blev några av dem som ville söka en biblisk Gudstjänst även förtalade.

      (Reply)

 70. Mikael,

  Berätta gärna lite mer om dej själv, och hur KKC är organiserad.

  Ett personligt vittnesbörd är alltid välkommet.

  /Kjell

      (Reply)

 71. SKRÄCK
  Ulrika,

  Då upptäckte du även att de som vågade ifrågasätta blev anklagade i stället för lyssnade på och att viktiga väktare i församlingen valde att gå för att de inte orkade ta fajten beroende på hur stark sekterismen var. Kanske blev några av dem som ville söka en biblisk Gudstjänst även förtalade.

  Det var faktiskt mycket värre än så, och därför är jag inte förvånad över att poletten börjar att trilla ner först nu.

  På psykobabbelspråk finns något som kallas kognitiv dissonans, en sorts blockering mot att dra slutsatsen av obehagliga saker men som man ändå är diffust medveten om. Men själva slutsatsen hålls alltså desperat tillbaka eftersom den verkar obehaglig, oönskad.

  Bibeln har bara alltför enkla och praktiska råd för att motverka att vårt förstånd “förmörkas” helt. Uppmaningar som att vara trogen i det lilla, älska sanningen, leva i sanning, att inte se till det som är stort i människors ögon, att inte upphöja människor, osv.

  Att öva sig praktiskt på detta låga och lilla plan gör med tiden en människa motståndskraftifg mot mängder av osunda företeelser, och sinnet förbered på det sättet även för större prövningar som testar personens andliga omdöme.

  En sund kristen är en “realistisk” person. Jordnära, sade man förr.

  Men hursomhelst, de skador och den nöd och lidande som orsakas av andliga bedragare och “vilddjur” som jag kallar vissa av dem, leder i många fall, även efter att dåligheter avslöjas, till att enskilda skuffas undan så att de tystade och övergivna måste i ensamhet kämpa för sina andliga och sociala liv.

  Det är många som i ensamhet ropar till Gud i sin nöd medan religiösa ledare och klättrare “vänder blad” och går vidare, bort från sådant som kan fördröja eller hindra deras fortsatta karriär på barrikaderna.

  En av de största frestelserna för ledande personer är det omättliga begäret efter människors gillande eller ännu hellre, hyllningar. Skandaler och extremt tidskrävande djupa mänskliga sår riskerar att hindra “andliga visioner” och personliga ambitioner. Gud har särskilda planer för sådana människor, när den dagen kommer (dvs, de saknar uppenbarligen gudsfruktan eftersom de inte är skräckslagna vid blotta tanken på Guds varningar till bedragare samt försumliga tjänare).

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 72. Mikael,

  Jag heter Mikael och grundade Kingdom Kids Club (KKC) Juni 2015.
  KKC ger Kristen högkvalitativ söndagsskola till gatubarn, föräldralösa barn, fattiga barn i slummen….men även till rika barn och vuxna. För att se hur en söndagsskola går till så är det enklast att gå in på hemsidan och bara titta på bilder.

  I dag så är ca 1300 barn medlemmar i KKC.
  Söndagsskolorna bedrivs just nu i 5 olika länder fördelade på 9 olika platser….Pakistan (5 platser), Indien (2 platser), Filippinerna (2 platser), Kenya (1 plats), Indonesien (2 platser…men inte riktigt igång pga dödsfall). Väldigt många barn väntar otåligt på att få vara med. Det är för många barn en dröm.

  Allt styrs och finansieras från KKC Sweden, som försöker att bygga upp ett svenskt team, men intresset är mycket lågt. Ingen vill vara med i KKC Sweden och ingen Kristen i Sverige har hittills visat något intresse för KKC, så en så länge så består faktiskt KKC Sweden av bara mig själv (= jättetråkigt)

  Jag ber att jag en dag ska få sätta upp en annons (10 x 15 cm) i en svensk kyrka eller att jag ska få komma och berätta lite om KKC, men av all de kyrkor jag kontaktat så är det bara 3 kyrkor hittills som har svarat på min mail. Samtliga har svarat nej på att få sätta upp en annons eller lyssna på mig när jag berättar om KKC. Jag har främst vänt mig till frikyrkor som t.ex Pingstkyrkor.

  Jag kommer fortsättningsvis inte skicka fler mail till svenska kyrkor, men hoppas att Gud ska visa någon person vägen till KKC Sweden. Grundkravet på alla ledare i KKC är att man ska ha passion för både Jesus Kristus och för barn. Det rekommenderas att man utför en bön+fasta innan start.

  Man får naturligtvis bidra ekonomiskt, men det är absolut inte ett krav. Pengar är självklart viktigt (bland annat till inköp av biblar), men jag ser främst att man ber för KKC, som ju i grunden leds av Helig Ande. Det behövs många böner eftersom målsättningen för KKC är hög = Alla barn i världen ska få gå i kristen söndagsskola (tro mig, det finns ganska många barn där ute). Ett flertal av dem här barnen är prostituerade, kommer från en Hinduistisk eller Muslimsk omgivning.

  Ja, vuxna Muslimer kommer naturligtvis till tro på Jesus. Jag fick just information hur en drogmissbrukande Katolsk kvinna i Filippinerna tog emot Jesus bara genom att ha lyssnat till när KKC barnen sjunger. I söndagsskolan för vuxna som bedrivs enbart i Filippinerna (har ingen aning hur många som kommer, men det är jättemånga) och ett flertal Katoliker blivit upplysta om att man kan be direkt till vår Far…..vilket är helt ok tycker jag. Jag tror Gud gillar att höra våra röster.

  KKC Sweden sponsrar även en bönegrupp i Pakistan bestående av minst 50 kvinnor. Dem här kvinnorna ber så det knakar, och för ett par veckor sedan botade Jesus en pojke från akut aggressiv leukemi. Inga mediciner sattes in på pojken eftersom mamman var en mycket fattig änka som inte kunde betala (Kemoterapi är mycket dyrt i dessa länder). Lab. resultaten har uppvisats för känd svensk cancerläkare. Kvinnorna bad hela natten.

  Så, om någon känner någon, som känner någon, som vill vara med i KKC Sweden så kan han/hon kontakta mig på min mail som finns på hemsidan http://www.kkc.n.nu/

  Shalom

  Mikael

      (Reply)

 73. Mikael,

  Kanske vet du att jag bor i Kenya. Min hustru och jag tar hand om ett litet antal barn som annars vore mer eller mindre chanslösa. Jag är svensk men har bott största delen av mitt liv i Holland och Kenya.

  Jag skall skriva dej ett mejl för jag tror jag kanske har några tips och kan dela med mej av mina erfarenheter.

  Vissa saker passar bäst att ta upp i privat kommunikation, men några saker vill jag nämna redan här.

  1. Om man googlar på “Kingdom Kids Club” får man ganska många träffar. Det verkar som om det finns flera organisationer driver dessa klubbar.

  2. Du har säkert hört om “Kingdom theology” och “Kingdom Now theology” (även kallad Dominion theology). Kanske är de kyrkor du har kontaktat fundersamma över din eventuella koppling till dessa läror.

  3. Jag säger inte att det måste finns en strikt hierarkisk organisation av KKC, men för att du skall få gehör hos lokala församlingar måste du ändå förklara på vilket sätt de olika delarna och ledarna hänger ihop och hur medlen distribueras.

  Inget av detta skriver jag för att demotivera dej. Det är bara så att jag har lite mer erfarenhet av hur kyrkor och församlingar är organiserade och ser på initiativ från “vanliga människor”.

  Själv är jag mycket tacksam till Herren att jag inte är utsänd av en församling eller annan institution och att jag slipper vara beroende av bidrag från andra.

  Därmed inte sagt att sådant är fel. Det är ju det enda sättet att driva och finansiera större projekt.

  Men då får man inte glömma att de flesta församlingar har “projekt” upp över öronen. Och att de samtidigt ser hur medlemmarnas antal och aktiva deltagande minskar i rask takt. De flesta församlingar kämpar därför med avvecklande av projekt och aktiviteter.

  Som sagt, jag skall skriva dej ett personligt mejl där jag tar upp mera saker, men kanske kan du här redan nu reagera på de tre punkter jag nämnde ovan.

  /Kjell

      (Reply)

 74. Kjell,

  Stort tack för ditt svar Kjell,

  Nej, jag känner inte dig, och jag visste inte att att du bor i Kenya. Vi har aldrig kommunicerat med varandra vad jag vet. Jag råkade bara snubbla över den här hemsidan, och tänkte passa på att dela med mig några KKC-sånger till läsarna här.

  När det gäller namnet “Kingdom Kids Club” så finns det andra organisationer och liknande (något klädföretag tror jag) som har det namnet. Det här är inget namn jag själv krystat fram, utan det kommer från en namntävling (= vinnande namnet) under KKC´s initiala skede. Det finns ju naturligtvis en koppling till bibelns Matt. 19:14, och namnet har en starkare koppling till oss än till kläder….tycker jag.

  Dessutom, så är det fritt fram för varje “KKC-site” att göra sin egen KKC-hemsida om man vill, så jag förmodar att du stött på några av de andra sidorna…..t.ex KKC Philippines: http://www.kingdomkidsclub.com/
  KKC Kenya har en Faceboksida
  Den svenska hemsidan har ju adressen: http://www.kkc.n.nu/

  Det råder stor frihetsgrad inom KKC, men det finns tydliga ramar att hålla sig inom som alla känner till.

  Om du tittar på fotona så ser du att barnen har samma t-shirts med samma symbol oavsett vilken hemsida du tittar på.

  Nej, jag har aldrig hört talas om: Kingdom theology” och “Kingdom Now theology”

  Du demotiverar mig inte alls Kjell, tvärtom. Det är så trevligt när någon engagerar sig som du nu gör. Det är bara inspirerande men även lärorikt.

  Jag håller med dig i din beskrivning angående församlingarna.

  Du skriver: “Min hustru och jag tar hand om ett litet antal barn som annars vore mer eller mindre chanslösa”. Det här glädjer ju mig naturligtvis speciellt mycket som du kanske förstår. Hälsa din fru från mig.

  Jag ser fram emot att ett mail från dig

  Shalom
  Mikael

      (Reply)

 75. Mikael,

  Bra att min “rätt-fram-het” inte sårade dej. Jag brukar kallas “Storsläggan” på grund av att jag inte är politiskt korrekt.

  Jag har skickat mejl. Om du inte hittar den på Gmail får du kolla din “spam-folder”.

  Mitt gmail är under namnet “Kamau Mweru” som är en pseudonym.

  /Kjell

      (Reply)

 76. Mikael,

  Jag vill på inget sätt tvinga dej in i teologiska tvister, men på grund av namnet vore det kanske bra om du kollade “Kingdon Now” läran.

  Det är en villolära och du vill inte att dem du skriver till skall koppla dej med denna lära.

  /Kjell

      (Reply)

 77. Rolf Lampa,

  Ja, och de jordnära valde i ett tidigt skede att lämna församlingen (Knutby). Kvar blev bedragarna och de som de lyckats lura. Vi har ännu inte hört slutet på historien. Även om man inte är intresserad kommer det att uppenbaras mer.

  Med facit i hand skulle de jordnära medlemmarna gjort “revolution” (bedragarna ville uppenbarligen inte lyssna) och kastat ut Walldau bland andra. En sak som gör att man inte vågar ta ställning är den ingjutna föreställningen att man inte får döma. Frågan blir då hur blind man får vara innan man agerar. Man får tydligen se men inte röra. Se men inte vara kvar. Bara se, förstå och gå.

      (Reply)

 78. För en tid sedan upplevde jag mej “andligt utbränd.” Det var dels pga engagemang inför “Awakening Europe.” Efteråt var jag alldeles tom, Händelserna kring presidentvalet i USA tog också hårt på mej. Det var dags för en time out i engagemanget och ibland kändes det som om jag höll på att tappa tron i allt engagemang.

  Svens Reichmanns bok “prestationslös tro” är en av de böcker som hjälpt mej och jag tror att det finns stort behov av hjälp för andligt utbrända i församlingarna. “Prestationstro” i alla dess kluriga varianter är en stark smitta idag.

  https://litevardagstro.wordpress.com/

      (Reply)

 79. Ulrika,

  Med facit i hand skulle de jordnära medlemmarna gjort “revolution” (bedragarna ville uppenbarligen inte lyssna) och kastat ut Walldau bland andra.

  Håller förstås helt med.

  Facit fick vi dock – och det tror jag du håller helt med om – redan av Paulus, som verkligen inte lindade in det rätta svaret:

  1Co 5:11 Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan.
  12 … Är det inte dem som står innanför ni skall döma?
  13 … Driv ut ifrån er den som är ond!

  // Rolf

      (Reply)

 80. Fredrik
  Tack för länken, jag har observerat den tidigare och den korresponderar väl med Israels vänners brev, bara utförligare.
  /Stig

      (Reply)

 81. Kjell,
  Välkommen hem till office igen. Jag har blivit uppmärksammad på nytt om att återkomsten står för dörren och skrivit ett inlägg om det och även gjort lite reklam för Anders Gärdeborns bok.
  Jag tycker ämnet bör få mer uppmärksamhet och om du tycker lika kan du använda länken som du finner lämpligt, om du finner den lämplig?
  https://stigmelin.com/2017/02/07/slojan-dras-undan/

  Allt gott
  /Stig

      (Reply)

 82. Stig Melin,

  På Aletheia har man nu nästan 400 kommentarer angående presentationen av den boken.

  Min reaktion är nog ganska olik din. Jag skakar på huvudet och säger “otroligt”.

  Och med det menar jag att det är obegripligt att något sådant genererar så många kommentarer medan viktiga ämnen bara får någon enstaka kommentar.

  Vårt uppdrag är att leva nu, här, i dag som om Jesus stod för dörren! Vara vittnen och praktisera det dubbla kärleksbudet.

  Jag spekulerade färdigt i tonåren och finner det inte nyttigt att ödsla tid åt sådant.

  /Kjell

  PS. Kolla vad billionärer gör för att kunna känna sig säkra när vedermödan och vredesdomen kommer.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3538525/Where-pandemonium-strikes-Super-rich-buying-underground-bunkers-installing-panic-rooms-luxury-apartments-protect-against-revolutions-natural-disasters.html

  http://raredelights.com/americans-build-an-underground-bunker/

  http://www.zerohedge.com/news/2015-06-14/doomsday-bunker-billionaires

  Om du har några hundra miljoner över i din årsbudget kan du köpa dej en 5-star bunker med luft, mat och vatten för minst ett år. Kanske finns det svenska alternativ……

      (Reply)

 83. Stig Melin,

  Kanske bör jag tillägga för att inte låta alltför negativ att historiebiten med årsveckor och jubelår och dylikt är intressant.

  /Kjell

      (Reply)

 84. Fast Kjell, jag tycker nog att 400 inlägg som rör Jesus tillkommelse säger något om var tyngdpunkten i avd. viktiga frågor ligger hos många kristna.

  Vem som har ”bevisbördan” om vad bibeln säger kan diskuteras. Själv tror jag att de detaljfrågor som väglett Anders Gärdeborn i hans slutsatser har relevans och de mothugg han får bör vara väl underbyggda med vad bibeln har att säga. Jag har stor respekt för dina bibelkunskaper, liksom Anders.

  Det är ett angeläget ämne att samtala om och möjligen ge och få en kompletterande bild av vår gemensamma framtid. Och om vi kan veta något om tider och stunder.
  Vill du visa på de svaga punkterna i bokens budskap skulle jag kanske instämma i dina ord om ”otroligt”.

  Att folk med pengar handlar som dom gör tycker jag bara visar på hur man förlitar sig på fel kraft i livet. Ingen kan tjäna två herrar.

  Stig

      (Reply)

 85. Stig Melin,

  Hade Jesus fel? Enligt den Bibel jag läser sade Jesus följande:

  Lukas 12:35-40 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen: Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för Människosonen kommer när ni inte väntar det.” 

  Så skrev Gärdeborn till Markku Kopare för 11 dagar sedan:

  Okey då, om templet förstördes av romarna år 70 efter Kristus så kommer Jesus tillbaka år 2036 e.Kr.

  Jag föredrar att tro att Jesus visste bäst.

  Men visst är det trevligt att veta att jag kommer att vara död innan vedermödan börjar.

  Du skriver: Det är ett angeläget ämne att samtala om

  Ja visst är det angeläget “ATT” predika Jesu återkomst, men varför det skulle vara angeläget att spekulera om “NÄR” kan jag verkligen inte förstå.

  Hittills har sådana spekulationer varit enbart av ondo.

  /Kjell

      (Reply)

 86. Kjell!
  Du skriver: “historiebiten med årsveckor och jubelår och dylikt är intressant”, och förvisso är det så.
  En miniräknare kanske är det verktyg som är användbart för att med bibliska data lägga pusselbitarna tillrätta för att se om det passar när man lagt färdigt.
  Och även den sista biten passar, skriver Anders Gärdeborn i sin bok. När får vi se facit? Finns det redan?
  Håller kanske ändå bibelns rika kunskapsbank på att öppnas, åtminstone på glänt.
  /Stig

      (Reply)

 87. Stig Melin,

  Vi får nog bara konstatera att jag inte delar din (och tydligen många andras) fascination uträknandet av året för Jesu återkomst.

  Ja, faktiskt tror jag att det bara finns nackdelar med det och att kanske därför Fadern har klassat just detta som super-hemligt.

  Empiriskt har hittills alla “förutspåare” haft fel. Alla! 100%

  Jag tycker Jesus borde ha kommit tillbaka för länge sedan, men jag vet ju att Gud har planerat allt perfekt.

  /Kjell

      (Reply)

 88. Jag har åstadkommit ett inlägg på egen blogg som jag vill dela med er.
  Speciellt rubriken sticker ut för somliga men innehåller en relevant fråga tycker jag. Udden är bristen på undervisning.

  Kan man säga sig älska Gud – men inte hans folk, Israel?

  Det förefaller mig vara en motsägelse, men om de kristna församlingarna inte förstår undervisningens betydelse lever nog många i den motsägelsen.

  Jag kom att läsa ett läsa i ett äldre nummer av tidningen Israels Vän (2015) om Bengt Klintenbergs kärlek till Israel och varför. Han beskriver hur han genom sin pappa, pingstpredikant Göte Klintenberg, som ung fick del av de händelser som gjorde att staten Israel bildades, och hur de gladdes över att uppleva hur Guds ord gick i uppfyllelse.
  Bengt var nio år vid den tiden och det har präglat hans liv, skriver han.
  På frågan om vad som påverkar hans tänkande i dag om Israel säger han att bibelns profetior om folkets lidanden i världen och om återkomsten hem till Israel har legat som en grund för intresset.

  Särskilt intressant tycker han är att se hur bibelns profetior går i uppfyllelse i vår tid. Judarna har inte orättmätigt tagit något land utan har sin förankring i landet sedan årtusenden tillbaka. Gud är också rättvis mot folken runt omkring men ett allvarligt problem för dem är hatet mot det judiska folket. Och deras Gud.
  Jag tror dock att Gud i sin allmakt mitt i detta kaos som är i mellanöstern, skall lägga allt tillrätta medan vi står ock kliar oss i nacken och undrar hur Gud gör detta. Israel kommer att bli till välsignelse för hela världen och är väl det redan.

  Dock är det ett bekymmar att inte bara Sveriges ledande politiker har tagit ställning mot Israel utan ofta har backats upp av kyrkans folk. Här behöver vi sprida både det profetiska och bibliska hoppet men också få fram att Israel inte är en bov i mellanöstern utan regionens stora hopp.

  Det ligger väckelse i att predika om Israel och stå upp för landet. Israel är inte utan fel och brister men det är inte församlingen och familjen heller. Omvärlden ställer högre krav på Israel och det judiska folket än på sig själva och alla andra. Detta är en orimlig hållning som utgör grunden för för vår tids orättvisa och negativa Israelbild.

  Det jag brinner för är att berätta om det judiska folkets kärlek till sin lag, till sitt eget folk och till sitt land, fortsätter Bengt Klintenberg. Vi som tror på Jesus och bibelns löften kan alla göra en viktig insats som förebejare och tänka och tala väl om Israel i de sammanhang vi var och en finns.

  För min del, ställer jag gärna upp och besöker församlingar och grupper med bibelförankrad förkunnelse om Israel, – om det största tidstecknet, säger Bengt.
  Varje år är jag också tillsammans med Lena Inganäs med och ordnar resor till Israel. Det är ett viktigt sätt att bidra till att människor får sina ögon öppnade för bibeln, för Gud och för det judiska folket. Jag älskar Israel, avslutar Bengt Klintenberg artikeln i Israels Vän.

  Min egen reflektion har varit, hur är det möjligt att mena sig vara kristen, troende på Gud och tro att vi hedningar är förmer än Guds folk. Gud har inte förkastat Israel och han har lovat att hjälpa dem när de inte längre kan i egen kraft. Intill dess ska vi välsigna dem, för vår egen skull.

  Läs gärna också

  https://stigmelin.com/2017/01/30/herre-oppna-vara-ogon/

      (Reply)

 89. Stig Melin funderade: “Kan man säga sig älska Gud – men inte hans folk, Israel?”

  Ja Stig, det kan man mycket enkelt göra om:

  1. Man inte vet vem Gud är
  2. Inte vet vad kärlek är
  3. Och tror att man inte är en hedning

  Mycket enkelt!

  Fast det har ju inget med realiteten att göra då.

  När tron blir en saga, eller en vacker teori, eller vilken fantasi som helst, är den varken “tro” eller något annat heller.

  Israels Kung är inte en andlig fantasi och Kungen har ett rent fysiskt land här på jorden.

  Kristna (en del av dem) tror på en verklig Kung med ett andligt land.

  Judar tror på ett verkligt land med en ännu icke uppenbarad Kung.

  /Kjell

      (Reply)

 90. Ja jag tror det är Sven Reichmann som formulerat det:
  Hedningarna har upptäckt kungen, men inte landet,
  Judarna har upptäckt landet men inte kungen – än!

  /Stig

      (Reply)

 91. Stig Melin,

  Då vet du ju svaret på din fråga 🙂

  Får jag formulera frågan annorlunda?

  Kan man vara “kristen” utan att vara “Kristustrogen”?

  /Kjell

      (Reply)

 92. Och om jag får irritera Aletheia och alla dess nynazister, Trump-anhängare och SD-supporters…. och för övrigt insnöade egoister.

  Mycket tacksam att Hollands SD (Wilders PVV) inte vann majoritet! Ger hopp att Mariene LePen inte heller kommer att vinna. Som man säger i Holland nu:

  Här van hoppet, inte hatet!

  Vilket absolut inte betyder att jag är ense med politiken som förs av alla partier som nu kommer att bilda koalition. Egentligen ingen av dessa. Det handlar inte om att få det man vill, bara om att slippa så mycket möjligt man inte vill.

  Den värsta av dessa koalitions-partier är D66 som är öppet antikristligt (euthanasi, fri abort och så vidare) och har lika många röster som Wilders.

  Fördelen är att kaos kan vänta ytterligare några år. Med Wilders hade det blivit kaos inom några få månader. Kanske “koordinerat” med det kaos Trump inom kort kommer att förorsaka i internationell politik.

  Brexit vann för att utbildade unga människor var lata. Trump vann för att outbildade män var för många och inte ville bli soptunnekörare så länge det finns slavättlingar som kan tvätta toiletterna.

  Wilders så kallade “frihetsparti” (Partij Van de Vrijheid = PVV) har sin väljarkår bland medelålders (40 – 55) missnöjda, lågutbildade män. (Som förr skulle ha valt Sossarna. Sossarna PvdA “Partij van de Arbeid” var valets största förlorare.)

  I Holland gick utbildade män (och kvinnor) till valurnorna för att de var rädda att missnöjda dumbommar skulle vinna.

  Det hjälpte.

  /Kjell

  PS. Nationalism är aldrig bra, men om detta måste leda till andra diket “globalism” är inte självklart. Säkert finns det måttliga alternativ.

  En sak är dock säkert att grinden till fåraskocken har öppnats och att ingen kan mota flocken. Det gäller således att göra det bästa av situationen. Det gör inte höger- (eller vänster-) extrema populister! De är bara ute efter egen makt och eget beröm.

      (Reply)

 93. Apropå akademiska studier

  Utan att vara speciellt insatt i det akademiska finliret har jag svårt att se akademiska studier som ett behov för att en pastor/föreståndare skall bli bättre på att predika ordet. Jag är nog böjd att tro att akademisk utbildning med det syftet är bortkastad tid, kanske tom kontraproduktivt. Möjligen är den till hjälp för den som drivs av andra ambitioner än att tjäna Gud. –

  https://stigmelin.com/2017/03/21/en-akademisk-fraga/

      (Reply)

 94. Stig Melin,

  Jag förmodar att du med “akademisk” syftar på högre universitär utbildning. Här där jag bor betyder “akademi” inget annat än “skola” av något slag. Finns även på småskolenivå.

  Jag förmodar också att om du behöver en behandling på ett sjukhus, att du gärna vill att läkaren skall vara både väl utbildad och väl tränad i sitt fack. Och inte bara någon naturtalang.

  Så vad skulle göra en förkunnare kvalificerad att “predika”?

  Han bör väl vara läskunnig. Och visst är det bra om han är språkbegåvad så att han behärskar sitt eget språk väl. Med hjälp av det måste han vara förankrad i Guds ord.

  Därtill bör han ha livserfarenhet. Alltså veta hur det är att leva i världen men inte av världen.

  Om han inte förstår att umgås med sina närmaste och sina medmänniskor bör han tiga.

  Men Stig, även fast det ju bevisligen finns en hel del akademiskt välutbildade som inte känner Herren, så bevisar det väl inte att en pånyttfödd Kristustrogen diskvalificerar sig själv bara för att han tar uppmaningen att älska Herren med allt sitt förstånd på allvar också?

  /Kjell

      (Reply)

 95. Stig Melin,

  vi bör nog överlåta åt Herren att bestämma om någon bör ha akademisk utbildning. Jag är förvissad om att en pastor, präst, diakon eller någon annan inom församlingen både kan ha en akademisk skolning och vara ledd av Anden. Sedan finns det naturligtvis de som inte alls är troende men verkar inom församlingar. Men att som du gör i din text ställa akademisk utbildning mot Andens ledning är inte rätt.

  Vi vet inte så mycket om våra nytestamentliga föregångares bakgrund vad gäller skolning. Lukas bör ha haft en utbildning eftersom han var läkare. Paulus hade vad jag förstår en gedigen utbildning, och det fanns säkert fler som hade det.

  För mig personligen är jag idag mycket tacksam för min akademiska utbildning, som bidrar till att jag i de sammanhang jag verkar kan föra fram evangeliet på ett passande sätt. En period i mitt liv, när jag var relativt nyfrälst, fick jag höra av en del kristna att just akademisk utbildning var skadlig och bara leder bort från Herren. Jag vet att det kan vara så för någon, men inte för alla. Dessutom är jag tämligen säker på att för den som omvänt sig ordentligt kan ingenting skilja henne eller honom från Herren. Herren vakar över Sina barn.

      (Reply)

 96. Nja Kjell!
  Jag skrev och menade att:
  Att skaffa sig utbildning för det arbete man vill ägna sig åt är naturligtvis rätt, för att inte säga nödvändigt. Min poäng är att jag tror inte att akademiska studier är en förutsättning för att bli en Guds tjänare som t.ex. pastor eller annan församlingstjänare. Där behövs andra utbildningsspår tror jag

  Utbildningsmaterialet är omvittnat gudsförnekande i form av evolutionsfrågan och andra sekulära inslag i utbildningen som ett grupptryck kan ha stort inflytande över.

      (Reply)

 97. Stig Melin skrev: “jag tror inte att akademiska studier är en förutsättning för att bli en Guds tjänare som t.ex. pastor”

  Sven Reichmanns akademiska studier tycks inte ha skadat hans kallelse att vara Guds tjänare.

  Du uttrycker det du vill säga mycket otydligt.

  Egentligen tror jag att du vill säga att det finns en hel del onyttigt material i de teologiska studierna.

  Det stora felet tror jag dock är att man utbildar sig teologiskt och prästvigs och är sedan avlönad oberoende av hur man tror och tjänar (eller inte tjänar) Herren.

  Kristenföreningar (församlingar) med hierarkiskt episkopalt ledarskap och matrikel tror jag personligen är det större felet.

  /Kjell

      (Reply)

 98. En liten fördjupning angående “Sven Reichmanns akademiska studier…”:

  Sven är röntgenläkare, medicine doktor i radiologi.

  Folk har frågat honom: “Var har du din Bibelkunskap ifrån? Har du gått i någon Bibelskola?”
  Han svarade: “Ja jag satt fem år i en soffhörna”
  Han var sjukskriven under fem år på 1970-talet, och passade då på att grundligt studera Bibeln.

  Han blev efter det helad av Herren!

  Rekommenderar att ni lyssnar på en inspelning som heter “Guds tuktan”.
  Där berättar han exempelvis om det jag skrev om soffhörnan.
  Han berättar även om kallelsen från Gud att bli Bibellärare.

  http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Vaxande_liv/4.%20Guds_tuktan.mp3

  PS. Tänk att han gått från välbetald läkare till mindre välbetald Bibellärare. Vilken äkthet!

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 99. Broder skrev:

  Sven är röntgenläkare, medicine doktor i radiologi.

  Folk har frågat honom: “Var har du din Bibelkunskap ifrån? Har du gått i någon Bibelskola?”
  Han svarade: “Ja jag satt fem år i en soffhörna”

  Sven var (är) det man brukar kalla “forskare”. Hans akademiska tid ägnade han åt att söka sanningar och fakta.

  Gud har begåvat honom med “talenten” att finna fakta och Sven har sedan använt denna tränade gåva i Herrens tjänst.

  Felet i Stigs resonemang är att han drar alla studier från och med en icke specifierad nivå över en kam.

  Det Stig har rätt med är givetvis att akademiska poäng inte alls behöver vara meriterande för en uppgift i Guds rike.

  Och det som jag tycker kom i skymundan igen, som vanligt när man talar om uppgifter i församlingen, det är att kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. 

  Om foten sade: “Jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen”, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade: “Jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen”, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? 

  Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? 

  /Kjell

      (Reply)

 100. Kjell!

  Det är nog möjligt att jag ibland har svårt att formulera mig tillräckligt stringent, min fru säger det också ibland. Hon är en detaljernas människa medan jag ser de stora linjerna,:-) men förmår inte alltid formulera mig tillräckligt väl.
  Nog om detta.

  Jag kanske förandligar frågan, men med mitt begränsade detaljkunnande lutar jag mig emot vittnesuppgifter från vänner vars oimdöme jag litar på och ser inte en akademisk utbildning som särskilt nödvändig för uppdraget.

  Den akademiska världen är gudsfrånvänd till sin natur och kan därför knappast vara till nytta för en elev som skall förkunna Ordet. Omvärldsbilden blir därefter och kan därför bli kontraproduktiv och till hinder för den blivande pastorn som jag också skriver.

  Jag tycker jag motiverade min inställning i blogginlägget.

  Det här är naturligtvis ett utslag av min konservativa syn. Jag talar inte i egen sak, även om jag tillhör den äldre generationen och jag förstår mycket väl att det finns olika meningar om detta utifrån olika erfarenheter och det finns naturligtvis undantag , (som bekräftar regeln?)

  Jag kan tillägga att jag också tycker att en ungdomspastor skall vara betydligt äldre än de ungdomar han skall vårda och hjälpa framåt i livet.
  /Stig

  Kjell skriver också:
  “Sven var (är) det man brukar kalla “forskare”. Hans akademiska tid ägnade han åt att söka sanningar och fakta.”
  Ja, och dessa sanningar och fakta finner man i bibeln och knappast på en högskola med sina program.

      (Reply)

 101. Jag hade tänkt att skriva om teologisk utbildning och Pingstkyrkan. Jag skriver fastän andra har gett sin syn på detta. Känner starkt för detta.

  En av de stora felen med Pingst är man sett ner på teologisk utbildning och använder sig gärna av lekmän som pastorer. Ledningen för pingst kan lättare styra pastorer som saknar fördjupad insikt i teologi. Det går helt enkelt lättare fel. Utbildning i sig är ingen garant för att det inte kan gå fel. Men för att undervisa måste man ha djupa kunskaper.

  Två av pastorers uppgift är att predika och ha bibelstudier med församlingen. Jag menar att en lekman inte kan fylla den funktion på lika bra sätt som en utbildad teolog.

  Idag behöver man inte läsa på de vanliga universiteten för att bli teolog. Det finns alternativ som Johannelund och Örebro teologiska högskola.

  Paulus har stort utrymme i NT. Enligt Bibeln var han en laglärd man. Idag skulle vi kalla honom för teolog. Jesus och Paulus övertygade sin omgivning med djupa kunskaper om lagen. De kunde hålla långa föredrag om allt som stod i GT och förklara vad som stod. Det var inte deras svada som övertygade andra judar utan kunskapen och förståelse av ordet.

      (Reply)

 102. Stig Melin,

  Nu får du faktiskt finna dej i att jag skjuter prick. Jag kallas ju “storsläggan” av Daniel Forslund, och på senare tid även “satans hjälpreda” när jag opponerar mej mot Daniels galenskaper och villoläror.

  I din artikel (som jag utan snälla ord skulle kalla absolut bottennapp på din annars nyttiga blogg) citerar du:

  Strunt är strunt och snus är snus om än i gyllene dosor, men rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor, skaldade Gustaf Fröding. Ord som kan appliceras även i andliga sammanhang.

  Vet du vad “strunt” betyder? Det betyder bajs, eller skit på kort svenska. Kommer av ordet “stront”.

  Skitsnack blir inget mer än skitsnack även om det inlindas i så kallad poesi.

  Skit = skit.
  Snus = snus.
  Rosor = rosor.

  Bara ett poetiskt fåneri att ponera en motsats som inte finns. Poetiskt fåneri är sannerligen inte meriterande för Herrens förkunnare.

  Du skriver:

  Jag kanske förandligar frågan, men med mitt begränsade detaljkunnande lutar jag mig emot vittnesuppgifter från vänner vars oimdöme jag litar på och ser inte en akademisk utbildning som särskilt nödvändig för uppdraget.

  Den akademiska världen är gudsfrånvänd till sin natur och kan därför knappast vara till nytta för en elev som skall förkunna Ordet. Omvärldsbilden blir därefter och kan därför bli kontraproduktiv och till hinder för den blivande pastorn som jag också skriver.

  Sluta snacka om “akademisk utbildning” om du inte först vill berätta vilka fack och vilken nivå som du avser!

  1. På vilken nivå blir utbildning andligt gift?

  2. Vilka ämnen är andligt gift?

  Samtidigt håller jag helt med att en högre utbildning inte i sig själv är en merit. Men du får inte heller förkasta möjligheten att det kan vara en tillgång. Det gäller att tjäna Herren med hela vårt hjärta, hela vår själ, all vår kraft och allt vårt förstånd.

  “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Lukas 10:27)

  Du må förlåta mej, men all anti-intellektualism, flummande, känslor före sunt förstånd, och mer… hos Pingst är ett gift som bara ateister och humanister har nytta av.

  Du skrev: Jag tycker jag motiverade min inställning i blogginlägget.

  Nej det gjorde du sannerligen inte!

  Och till sist:

  Kjell skriver också:
  “Sven var (är) det man brukar kalla “forskare”. Hans akademiska tid ägnade han åt att söka sanningar och fakta.”
  Ja, och dessa sanningar och fakta finner man i bibeln och knappast på en högskola med sina program.

  Nu är du där igen!

  Ingen enda av våra naturliga egenskaper och “styrkor” är till välsignelse om de inte ställs i tjänst åt Herren.

  Men alla är till välsignelse när de ställs till tjänst åt Herren.

  /Kjell

  PS. Jag gör samma fel som du vad gäller sportfånar. Bara muskler – ingen hjärna. Visst kan en person med mycket muskler och lite hjärna vara Herren till tjänst och behag.

  Felet är enbart mitt att han inte kan nå mej.

      (Reply)

 103. Fredrik,

  Det du påpekar är viktigt.

  Apologetik är mycket underskattat. Inte minst på grund av pingst-traditionen.

  Apologetik behövs mer än stämningar, rökmaskiner, musik, mantror, flummande och emotionella apeller.

  Frälsningen handlar inte om att hänga med massan i emotionella yttringar.

  Frälsningen handlar om att stå fast vid ett beslut att be om förlåtelse, omvända sig, låta sig döpas i Herren Jesus Namn, och sedan lyda Den Helige Andes undervisning.

  /Kjell

      (Reply)

 104. Kjell!

  ”Storsläggan” är inte ett helt felaktigt epitet i detta sammanhang tycker jag. Kanske att din reaktion beror på avståndet till Sverige och våra förhållanden. Borde inte.
  Avsikten med Gustav Frödingcitatet var att säga att rosor är att föredra framför strunt och snus, även om struntet kommer i gyllne dosor. I det här fallet från akademiskt utbildade teologer från ett lärosäte där bibelns budskap bara är en liten del av utbildningen
  Den meningen är inte poetisk fåneri utan en lättförståelig jämförelse, tycker jag.
  Du håller med om att högre utbildning inte i sig själv är en tillgång. Det är ju min poäng, plus synen på självklarheten att Ordets förkunnare skall ha, behöver denna utbildning.

  Om man menar att denna högre utbildning är något man absolut behöver är nivåerna du efterfrågar hos mig ointressanta. Syftet med utbildningen däremot huvudfrågan.

  /Stig

      (Reply)

 105. Stig Melin,

  Strunt förblir strunt även om det yttras av folk som “struntade i” (sket i) mellanstadiet.

  Snus är onyttigt även för dem som hoppade av på lågstadiet.

  Och rosor, tja, värst länge håller de inte.

  Har man sagt A blir man förpliktad att säga B.

  Du får allt specifiera både nivå och fack om du vill bli tagen på allvar av mej (och kanske några flera).

  Kanske kan jag förklara det med en annan “poetisk villa”: Hellre rik och frisk än fattig och sjuk!

  Fast nu är det ju så att man inte blir frisk av att vara rik, eller nödvändigtvis sjuk av att vara fattig.

  På samma sätt ställer du saker mot varandra som inte är beroende av varandra.

  Näää! Låt oss inte kalla den pastorn! Jag har hört att han har studerat på universitet. Det är misstänkt värre.

  Den nya syndakatalogen tar med storsynden: Akademiker!

  /Kjell

      (Reply)

 106. Hör nu Kjell, släpp ”storsläggan” för ett ögonblick nu!
  Jag förstår inte hur du kan övertolka ett så enkel förhållande.

  Mitt enkla tyckande är att inte hålla med dem som påstår att man måste ha en akademisk utbildning för att bli pastorer, oavsett vilken nivå det är fråga om.
  När det gäller snart sagt vilken annan utbildning som helst är den den däremot befogad.
  Jag är rädd för att i den miljö som är rådande inom denna högre utbildningen, löper man stor risk att bli avskalad den tro man har med sig. Det är omvittnad av fler än en färdigutbildad akademiker. Den helige Andes ledning är sällan aktuell i den miljön och därmed en risk att inte bli det i den pastorala uppgiften heller.
  Det tycker jag man ska ta på allvar, och ja, man bör veta vilken universitetsutbildning vederbörande har med sig när man ska anställa en pastor, det finns viktigare omständigheter att beakta i i bibeln.
  1 Tim 3 t.ex.
  /Stig

      (Reply)

 107. Stig Melin,

  Stig, med all respekt. Har kunskap om vad teologisk utbildning innebär? Kan du hela utbildningsplanen och vad den innehåller? Det finns så många olika kurser och även olika lärosäten. Anser du att Örebros teologiska högskola är “skit” och onyttigt? Är Johannelund obibliskt?

  Vad anser du om kunskaperna som Jesus och Palus hade? Var de enbart ledda av den Heliga Anden eller hade de studerat? Jag tillhör dem som tror att Jesus fick studera här på jordelivet för att kunna GT. Jag tror inte han fick den i gåva. I vart fall gick Paulus i lära hos en laglärd.

  Jag har inte läst teologi men är gift med en teolog. Jag har även andra släktingar som är teologer. De har läst på olika lärosäten. Vad de har gemensamt är att i början krossades deras tro. Men ju längre de läste ju mer byggdes deras tro upp och blev mycket starkare än den var innan de började läsa teologi. Jag misstänker att du kanske förväxlar undervisningsmetodiken med obiblisklära. Det finns säkert många kurser inom teologiska fakulteten som kraftigt går att i fråga sätta. Men alla kurser är inte obligatoriska.

  Du avvisar inte utbildning skriver du. Men hur ska man få systematisk utbildning som täcker alla spektra av kunskap utan att genomgått någon form att teologisk utbildning?

  Jag är utbildad jurist. Men har endast ägnat mig åt juridik under 10 år. Jag har läst Bibeln sedan barnsben. Jag skulle kunna undervisa andra i juridik eftersom jag har genomgått systematisk utbildning som täcker alla spektra av kunskap inom området. Trots att jag levt ett mycket längre liv med Bibeln är jag inte rätt person att undervisa eftersom mina kunskapsluckor är för stora.

      (Reply)

 108. Stig Melin,

  Jag blev mycket bedrövad när du skrev: “Jag är nog böjd att tro att akademisk utbildning med det syftet är bortkastad tid, kanske tom kontraproduktivt. Möjligen är den till hjälp för den som drivs av andra ambitioner än att tjäna Gud.”

  Svepande anklagelser av detta slag är aldrig bra. Visste du att i stort sett alla pastorer inom gamla ÖM hade läst teologi antingen i Uppsala eller Lund? I vart fall träffade jag aldrig en pastor inom ÖM som inte läst teologi. Var mina gamla pastorer INTE ledda av HA? En mycket allvarlig anklagelse.

  Det går inte svepande slänga sig ur anklagelser av detta slag. Och sedan försvarar du det med att den HA inte finns inom akademisk utbildning och att pastorerna inte får med sig HA i sin roll som pastor. Som jag skrivit innan så har t ex Örebro akademisk utbildning. Kan du tvärsäkert påstå att HA inte finns i Örebro?

  Jag blev mycket ledsen och upprörd över att HA inte skulle finnas inom det som var ÖM.

      (Reply)

 109. Jag ska försöka sortera upp hur jag ser på värdet av akademisk utbildning för de som skall tjäna Gud med predikan och övrig andlig verksamhet i församlingen. Min uppfattning är naturligtvis inte lag

  Underlaget är ett blogginlägg, ”En akademiska fråga”, där jag bl.a. redovisar att bröderna i Antioceoia där undervisningen bestod i att studera skrifterna, en nödvändighet för dem. Jesus hade talat om för Paulus vad som väntade honom och han behövde förbereda sig.

  Han hade för övrig god kunskap i GT eftersom han studerat det vid Gamaliels fötter som det står. Det var bra att kunna när han stod anklagad inför judarna och konung Agrippa och skulle färsvara ”den vägen”.

  Det som behövde studeras var skrifterna. Det var de som var underlaget då och hur de skulle förstås i deras tid – och vår.

  Min uppfattning är att det är ett behov som även vår tids förkunnare behöver förkovras i. Brist på apologetik har påtalats av kunnigare personer än mig. Jag tror inte den bristen kan åtgärdas genom allmäna akademiska studier.

  Det är min övergripande uppfattning. Sedan kan vi diskutera detaljer i detta men det ändrar inte behoven, som jag ser dem.

  Om Kjell tillåter länkar jag till en närbesläktad blogg sedan långt tidigare.

  https://stigmelin.com/2016/03/29/forsvara-tron-ar-det-nodvandigt/

  Stefan Gustafsson har säkert studerat och har akademiska poäng.

  Jag tror att en ”Åter till bibeln satsning” är nödvändigare än vilka högskolepoäng som hägrar. Att det finns och har funnits akademiskt utbildade pastorer tycker jag är självklart, och deras andlighet kan inte av den anledningen ifrågasättas.

  Än finns det tid att tänka nytt, om det anses befogat.

      (Reply)

 110. Stig Melin,

  Det är genom teologiska studier som man blir bra på apologetik. Det blir du inte att läsa Bibeln i kammaren. Paulus var en duktig teolog och det blev han genom studier.

  Hur menar du att man blir bra apologetik utan studier.

  Du har inte svarat på om t ex Örebros teologiska högskola leder till fördärv. Du anklagar pastorer som studerat vid teologiska högskolor för att sakna DHA. Hur kan du komma med sådana påstående? Du är svaret skyldig.

  Vet du ens vad akademiska studier innebär? Vad är “akademisk finlir”? Jag har två akademisk examen och vet inte vad “akademiskt finlir” är för något. Har du några som helst kunskap om vad teologiska studier innebär?

  Du får ha vilka uppfattningar du vill. Men att anklaga pastorer med teologiska studier för att sakna den DHA är upprörande. Hur kan du dra alla över en kam när du inte på något sätt redovisat några som helst fakta bakom?

  Jag skulle aldrig våga mig uttala att en viss grupp av pastorer skulle sakna DHA. Det vore ren hädelse.

  Nu har du skrivit så mycket om detta att du är svaret skyldig.

      (Reply)

 111. Fredrik,

  Jag tror att “akademiskt finlir” är en eufemism för en diskussion som går över nocken på den som inte är tillräckligt kunnig på det område som diskuteras.

  Albert Einstein lär ha sagt: ‘The more I learn, the more I realize how much I don’t know.’ (Ju mer jag lär mej, desto mer förstår jag hur mycket det finns som jag inte vet.)

  Det finns ingen möjlighet att veta allt. Och det lustiga är ju att man aldrig kan veta vad man inte vet.

  Det brukar höra till tonårens övermod att tro att man vet nästan allt. I alla fall nästan allt som är nyttigt att veta.

  Det hör till mognad, ofta som resultat av studier, att man inser hur ofantligt lite man egentligen vet.

  Tyvärr är den insikten ofta omvänt proportionell mot mängden kunskap.

  Jag tänker nu igen tjata om att “pröva allt och bara behålla det som befinns vara gott, alltså i överenstämmelse med Guds ord”.

  Om man följer den regeln kan man låta “finlir” som man inte hajjar gå ut genom det andra örat. Det finns inget i det man kan pröva och således inte heller något man bör behålla.

  Intressant att Paulus kombinerade profetisk gåva, kunskap (som man får både genom akademiska studier och empiriska erfarenheter) och tro och skrev (1 Kor. 13:2) Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. 

  Jag använder uttrycket “akademiska studier” i betydelsen av något man lär sig av någon annan och accepterar som fakta.

  Det allra mesta av det lilla vi vet har vi anammat i förtroende.

  /Kjell

      (Reply)

 112. Stig, förlåt min aggressiva stil och ilska. Jag arbetar på det.

  Du har naturligtvis rätt att tycka att lekmanna pastorer är bättre än utbildade teologer. Det är inget konstigt i sig, även om jag inte håller med.

  För mig är DHA så helig att man inte kan tillskriva andra kristna eller kristna grupp att sakna DHA. Jag anser detta är en hädelse. Detta är också anledningen till att jag blev upprörd, vilket jag fortfarande är i denna del.

  Fredrik

      (Reply)

 113. Stig Melin skrev: “Jag ska försöka sortera upp hur jag ser på värdet av akademisk utbildning för de som skall tjäna Gud med predikan och övrig andlig verksamhet i församlingen.”

  Om man råkar välja fel väg vid ett vägskäl är det bästa man kan göra att återvända till vägskälet.

  Du vill fortsätta argumentera efter att ha gått ganska långt på fel spår. Det bästa du kan göra är att erkänna att du endera har totalt misslyckats att kommunicera dina tankar, eller att dina tankar är fel.

  Sluta att använda termen “akademisk utbildning”! Akademisk har två betydelser.

  1. Teoretisk undervisning i motsats till att vara lärling hos en mästare.
  2. Något som är praktiskt oviktigt och bara teoretiskt intressant.

  Om du menar all teoretisk utbildning efter nionde klass, säg det då rakt ut.

  Om du inte menar all teoretisk utbildning efter nionde klass, ge då åtminstone några exempel på utbildningar som är “andligen farliga” och några som är “andligen nyttiga”.

  På min tid fanns det de som trodde att de var fullärda efter fullbordad studentexamen. De trodde sig vara skickade att uppfylla vilka ledande jobb som helst och räknade med att mottagas med öppna armar. Men gymnasiet är ju bara en fortsatt allmänbildning med begränsade möjligheter till val av specialism.

  På min fars tid var de “Realskoleexamen” som gällde som “högre” utbildning. Det var innan skolplikten ökades från 6 år till 9 år. Nu räknas man knappast som “fullärd” efter nionde klass. Det är därför det kallas “grundskola” i betydelsen av ett fundament som sedan skall kompletteras med yrkesutbildning eller teoretiska studier.

  Eller varför inte gå rakt på sak, och tala om faktiska fall?

  Ulf Ekman valde en teologisk utbildning och blev prästvigd i SvK. Sedan gick han på villoläraren Hagins “bibelskola” i Tulsa. Först ledde han många så kallade karismatiker vilse med heresierna från Tulsa. Sedan hoppade han (vid pensioneringen, efter att ha roffat åt sig tillräckligt) tillbaka till den episkopala kanten och tog steget ut till RKK.

  Att Ekman inte har Bibeln som rättesnöre må vara uppenbart.

  En annan som har råkat på villovägar på grund av sina teologiska studier är väl Mikael Karlendal. Fast i hans fall kan man väl säga att han var ärlig nog att ta konsekvenserna och inte invänta sin pension.

  • Om man följer en teologisk utbildning för att det leder till en kyrklig karriär lär det knappast leda till omvändelse.
  • Om man inte bekänner sin synd, omvänder sig och låter döpa sig till Kristus, är teologiska studier till ingen nytta och bör man absolut inte inneha en tjänst i en församling.
  • Om man läser kyrkohistoria och så kallade kyrkofäder utan att pröva mot Guds ord, blir resultatet att gudsordet blit utspätt i ens sinne. En teologisk utbildning kan ställa till en hel del oreda i hjärnkontoret om inte studenten prövar allt och bara behåller det goda.
  • Om man följer en teologisk utbildning av andra skäl än en önskan att lära känna Herren och Guds ord är risken stor att man kommer fel.

  Till sist… Om man följer en “teologisk” utbildning vid Banasthali University, avdelningen för Sanskrit, Philosophy and Vedic Studies, eller studerar Al-Quraan hos Aligarh Muslim University, så har man definitivt diskvalificerat sig för alla uppgifter i Guds församling.

  Stig, felet du gör är att inte börja med de primära kraven. De primära kraven för att bli t.ex. församlingsföreståndare är tydligt angivna i Bibeln. Jag vet ingen församling som följer dessa föreskrifter!

  Vad sedan den monogame äldre mannen med vuxna barn sysslade med i sitt arbetsliv vet vi inget om. För att kvalificera bör han dock ha använt en hel del tid åt studiet av Guds ord. Och hans inställning bör ha varit att göra allt han sysslade med som om han gjorde det för Herren.

  Herren välsignar dem som visar sin kärlek med alla de gåvor de fått. Hjärta, själ, kraft och förstånd!

  Inte i stället för de olika delarna, utan tillsammans med alla dessa.

  /Kjell

  PS. Detta var utan “storslägga”. 🙂

      (Reply)

 114. Fredrik

  Fredrik, man får bli upprörd ibland, så det är ok, och om den beror på att
  jag å min sida varit otydlig i att redovisa hur jag tänkt, så blir den min brist.

  T.ex. så skriver jag:
  “Jag är rädd för att i den miljö som är rådande inom denna högre utbildningen, löper man stor risk att bli avskalad den tro man har med sig. Det är omvittnad av fler än en färdigutbildad akademiker.
  Den helige Andes ledning är sällan aktuell i den miljön och därmed en risk att inte bli det i den pastorala uppgiften heller.”

  (Den HA är ju naturligtvis inte knuten till någon utbildningsanstalt, men om man inte fått lära sig om den, blir den kanske inte predikad om heller. Det var nog lite smalt tänkt av mig.)

  “Det tycker jag man ska ta på allvar, och ja, man bör veta vilken universitetsutbildning vederbörande har med sig när man ska anställa en pastor, det finns viktigare omständigheter att beakta i bibeln.”

  (Det var ju att försnäva DHA möjligheter. Det är ju ett generellt behov att man bör veta, ur alla aspekter vilken pastor man anställer)
  1 Tim 3 t.ex.”

  Min huvudinvändning mot “akademisk” utbildning är när den görs till en förutsättning för att kunna tjäna Gud som pastor. t.ex.
  Den helig Andes delaktighet är med, både den högutbildade och allmänbildade.

  Vissa ämnen är svårare än andra att förklara.
  Det sägs ibland, “försök inte förklara, det blir bara värre”. Jag hoppas inte.
  Vännen /Stig

      (Reply)

 115. Fredrik/Stig
  Jag uppfattar det som att ni pratar förbi varandra.

  Stig menar du egentligen inte, att det inte är nödvändigt med akademisk utbildning för att bli Präst, och att ibland kan det var till skada.

  Fredrik, du menar väl att det kan var till fördel med akademisk utbildning, men inte att det är nödvändigt.

  Om det är så, då finns väl inga motsättningar?

  Min personliga övertygelse är att det kan vara av välsignelse åt båda håll, en del människor “hör” kanske en predikan lättare om den är “enklare”, en del behöver mer, vi är alla olika.

  Jag kan se flera fördelar med högt utbildade Kristna som på en annan nivå kan vittna utåt mot högutbildade “hedningar”, det är ju inte ovanligt att man läser och hör meningar som “är han Kristen, han är ju högutbildad???” vilket väcker frågor och sår frön.

  Kan det vara till skada? ja det tror jag, jag läste eller lyssnade (kommer inte ihåg) om X antal människor i USA, hur dom förlorat sin tro under sin tid på universitet, och att detta berodde på utbildningen, som till stor del handlade det om Evolutionsteorin.

  Vissa predikanter behöver bara DHA för att bli duktiga predikanter, Bibeln talar även den om olärda män,

  “Act 4:13  När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. ”
  Deras tid som “de hade varit med Jesus” ser jag som min tid med Ordet.

  Spurgeon är ju ett bra exempel på vanliga “olärda män”

  “Han föddes som son till en independentisk präst. Under inverkan av en metodistpredikant erfor Spurgeon 1850 vid 16 års ålder en djupgående religiös omvändelse – från det året daterar han själv sin frälsning – men fann sitt andliga hem, först när han samma år blev baptist. Sin önskan att bygga vidare på sin grundliga skolbildning såg han krossad, när han, bara som 17-åring, kallades att förestå en liten baptistförsamling.
  Även om han aldrig fick tillfälle till formella teologiska studier förvärvade han efterhand en betydande beläsenhet på vitt skilda områden. Genom sina sällsynta predikogåvor vann Spurgeon snart ryktbarhet.”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Spurgeon

  Motsatsen kanske är https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._MacArthur
  eller varför inte Sven R

  Alla tre tillför Kristenheten något på något plan.

  Så precis som Kjell skriver är vi alla olika (tack Gode Gud för det) och vi har olika behov, Ordet för oss samman, oberoende av “komplexiteten”

  /M

      (Reply)

 116. Vill förtydliga i mitt inlägg
  22/03/2017 at 19:28

  Jag skrev: ” Tänk att han gått från välbetald läkare till mindre välbetald Bibellärare. Vilken äkthet!”

  Jag vill förtydliga att om någon går / har gått från ett mindre betalt arbete, till att bli Bibellärare med större betalning, så kan ju även det ske så om den personen fått en kallelse från Gud.

  Vad gäller Sven R. så känns det genuint med att han lämnade en välbetalt läkarjobb till mindre välbetalt som Bibellärare.

  PS. Är det någon som lyssnat till undervisningen med Sven, jag länkade till i mitt förra inlägg?

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 117. Micke,

  Mycket bra bidrag!

  Medlare som söker efter “sanningar” på båda sidor om stridslinjen är sällsynta.

  Bland kristna misstänks sådana medlare ofta för att vara synkretister och ekumeniker.

  Sanningen är dock att detta inte alls behöver vara fallet och att det är en gåva och en dygd att kunna känna igen sanning oavsett vem som yttrar den.

  Alla vill höra till den sekt (politisk eller religiös) som har rätt och vanligtvis betyder det att man bestämplar motståndare eller “resten” som anhängare och försvarare av det som är fel.

  Varför går man i kloster? Varför köper man stora arealer land och stiftar en “kommunitet”? (jfr. Amish). Varför bygger man ett världsvitt imperium med ett lärosäte för att stifta en världsvid sekt? (jfr. RKK och Islam)

  Du är unik! Förvalta denna din gåva väl!

  /Kjell

      (Reply)

 118. Jag vill uttryckligen be alla som tvekar att kommentera att ändå göra det.

  Det har skrivits saker här som inte bara kan åsidosättas.

  Jag ville inte tidigare skriva det rakt på sak, men gör det ändå nu.

  Jantelagen har fått regera!

  Den som säger att man förlorar frälsningen om man studerar är helt tydligt ledd av “den helige Jante” och inte av “Den Helige Ande”.

  /Kjell

      (Reply)

 119. Micke,
  Om man skriver följande har man ett stort ansvar:
  “”Strunt är strunt och snus är snus om än i gyllene dosor, men rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor, skaldade Gustaf Fröding. Ord som kan appliceras även i andliga sammanhang.

  Utan att vara speciellt insatt i det akademiska finliret har jag svårt att se akademiska studier som ett behov för att en pastor/föreståndare skall bli bättre på att predika ordet. Jag är nog böjd att tro att akademisk utbildning med det syftet är bortkastad tid, kanske tom kontraproduktivt. Möjligen är den till hjälp för den som drivs av andra ambitioner än att tjäna Gud.

  Det som står är att teologi är strunt och texten insinuera att den som läser teologi tjänar andra syften är att tjäna Gud. Mycket allvarliga anklagelser.

  OM han menar något annat varför skriver han inte vad han menar? Även om jag la ner stridsyxan så menar jag att hela blogginlägget andas förakt mot teologikunskaper och förakt mot pastorer med teologi studier.

      (Reply)

 120. Fredrik skrev: “Det som står är att teologi är strunt och texten insinuerar att den som läser teologi tjänar andra syften är att tjäna Gud. Mycket allvarliga anklagelser.”

  Håller helt med dej. Men som du vet ber man mej att inte ta till storsläggan.

  Det är fel att ondgjöra sig över dem som (utan egen förtjänst) har använt de gåvor de har fått.

  Med detta må det vara tydligt att jag tror att just denna “enhet” med mycket olika fördomar, är precis det vi behöver i Guds församling!

  Det jag menar är att när man inte längre vill lyssna, eller när det blir viktigast att rädda sitt eget skinn, då står det illa till i församlingen.

  Tack att du tog modet till dej att stå mitt i ljuset och vara ärlig!

  /Kjell

      (Reply)

 121. Till alla som läst detta vill jag bara klargöra att jag inte har problem med pastorer som inte har en examen.

  En pastor som disciplinerat studerat Bibeln och läst böcker är en lika bra pastor som en som studerat. Man blir inte mer lämplig pastorer genom att ta en examen. Min poäng är att alla som vill undervisa andra måste underkasta sig studier och att dessa inte kommer gratis. Att läsa mängder med litteratur och Bibeln på egen hand är också en utbildning och då är vi tillbaka där vi började.

  Min ilska och upprördhet handlar enbart om att man inte kan såga all utbildning utan urskiljning. Det är helt ok att ha en åsikt om att lekmanna pastorer är bättre än akademiska pastorer. Jag har inga problem med detta, även om jag inte håller med. Men hårda ord om man inte har HDA och tjänar andra väsen än Gud om man läser teologi får mig att bli kompromisslöst arg.

  Jag har inte missförstått för skapa en konflikt. Jag har läst inlägget flera gånger. Jag kan inte förstå det på något annat vis. Det finns inte en möjlighet att missförstå vad som står. En omöjlighet.

      (Reply)

 122. Fredrik,

  Jag har uppfattat det Stig skrev på samma sätt som du, så jag är också tämligen upprörd.

  Vi ska inte sätta oss till doms över hur våra syskon i Herren utvecklar de gåvor Herren gett dem. Det kan vara att läsa teologi på universitetet, och det kan vara att studera Guds Ord hemma i sin kammare. Låt Herren bestämma! Han vet vad som är bäst.

  Den som läser teologi på universitetet och förlorar tron kanske inte var rustad på rätt sätt för de studierna, eller kanske till och med inte var omvänd. En annan kan få sin tro fördjupad och även förstå vilka fällor det finns, t.ex. villoläror och irrvägar. Det är inte vår sak att döma ut de vägar människor väljer för att bli vittnen för Herren.

  Fredrik, det är bra att du är tydlig med vad du reagerar på. Tack för att du står upp och strider för Sanningen!

      (Reply)

 123. Fredrik!

  Jag måste bekänna min förvåning över de reaktioner jag fått på denna sajt.
  Jag citerar från min blogg det som bäst sammanfattar min åsikt:

  ”Utan att vara speciellt insatt i det akademiska finliret har jag svårt att se akademiska studier som ett behov för att en pastor/föreståndare skall bli bättre på att predika ordet. Jag är nog böjd att tro att akademisk utbildning med det syftet är bortkastad tid, kanske tom kontraproduktivt. Möjligen är den till hjälp för den som drivs av andra ambitioner än att tjäna Gud.
  Att skaffa sig utbildning för det arbete man vill ägna sig åt är naturligtvis rätt, för att inte säga nödvändigt, beroende på vad man vill ägna sig åt. Jag tror dock inte den akademiska miljön i sig befrämjar gudsrikets utbredning.”

  Man kan diskutera ordvalet, men det går, enligt min mening, inte att missa avsikten.
  Inlägget kräver inte att man håller med mig även om man kunde önska att reaktionerna toge sig andra uttryck. Det är inte fråga om liv eller död.

  /Stig

      (Reply)

 124. Stig, jag hade inte tänkt skriva mer. Detta får bli det sista.
  Det är bekymmersamt att du inte ser själv vad du skrivit.

  Du skrev:”Utan att vara speciellt insatt i det akademiska finliret har jag svårt att se akademiska studier som ett behov för att en pastor/föreståndare skall bli bättre på att predika ordet. ”

  Ja, det kan man tycka. Jag har inga invändningar emot tyckandet.

  Du skriver vidare:
  “Jag är nog böjd att tro att akademisk utbildning med det syftet är bortkastad tid, kanske tom kontraproduktivt. Möjligen är den till hjälp för den som drivs av andra ambitioner än att tjäna Gud.”

  Vad du har skrivit svart på vitt är att; teologi är bortkasta tid, till och med kontraproduktivt och tjänar andra ambitioner än att tjäna Gud. Det är omöjligt att komma fram till något annat än att du skriver att teologer är förtappade som inte tjänar Gud. Det är vad du har skrivit. Eftersom det inte finns något förbud att tycka saker kan jag inget annat än bli förtvivlad och indignerad av sådana påstående.

  Det går inte att gömma sig bakom uttryck som “böjd att tro” och “möjligen”, dessa ord förändrar inte vad som står utan är till för att mörka vad man egentligen tycker. Du tycker själv inte om politiker som gömmer sig bakom vissa formuleringar. Men du gör samma misstag själv.

  Du bygger upp artikeln på floskler som “akademisk fråga”, “akademiskt finlir”, “fikonspråk”, “Strunt är strunt …”. Ingen kan säga till mig att jag missuppfattat det som står. Hela artikeln bygger på att akademiska studier är fel. Det är inte enskild formulering som jag lägger vikt på. Sammantaget, summan av alla dina ord är; teologi tjänar inte Gud.

  Du får gärna tycka att pastorer som saknar teologisk utbildning är bra. MEN jag kan aldrig tycka att det OK att påstå att ALLA teologer är förtappade. Jag är mycket väl medveten om att det finns teologer som inte är troende och att det finns präster som inte är frälsta. Men det innebär inte att alla präster eller teologer är ofrälsta.
  /Fredrik

  ps.
  Vad det gäller fikonspråk så anser många som för första gången går till en frikyrka att det är fikonspråk, ett språk som de inte är vana vid. Alla subkulturer utvecklar eget fikonspråk.

      (Reply)

 125. Israel är ofta föremål för intresse i olika sammanhang, bloggposter.

  Sven Nilsson skrev en artikel i Hemmets Vän 2015 som handlar om de kristna församlingarnas förhållande till Israel och statusen på den undervisningen på våra högskolor. Jag delciterar hans tankar i denna blogg.

  stigmelin.com

      (Reply)

 126. Stig,

  Du har ju redan förlorat mycket trovärdighet genom tidigare generaliseringar (betyder att dra allt över en kam). Gör dej själv inte mer illa genom att bara gå vidare i samma spår.

  Det finns inte en enda församling som inte använder sektariska kriteria för att godkänna eller förkasta medarbetare och dem de vill lyssna på. Eller föreskriva rekommenderade och godkända utbildningar.

  Det fanns bara en enda person som läste och skrev här som opponerar sig mot dit budskap om Israel. Han skrev under signaturen Martin och fick senare utrymme hos Aletheia (hör och häpna). En stark anti Israel som förkastar Guds bud fick fritt fram på Aletheia.

  Jag tror definitivt inte på att upphöja och förhärliga människor. Men jag anser det fullt skriftenligt att vara tacksam för vittnen som trotsar massans hat och inte bryr sig om beröm och vinst.

  Till sådana vittnen räknar jag personligen Sven Reichmann och Lennart Jareteg. Vilket inte betyder att jag sväljer allt utan att pröva!

  Sven har predikat och skrivit om “Jesus OCH”. De läror som smyger sig in på alla håll. Jesus OCH pacifism! Jesus OCH Israel. Jesus OCH veganism.

  Det börjar så trevligt med Jesus och morötter.

  Men blir ganska snart morötter och Jesus.

  Mitt broderliga och välmenta råd till dej är att du skall sluta generalisera.

  Exponera både institut och människor som predikar osunda läror.

  Men dra inte alla över en kam.

  Jesus är Israels Kung! Vilka som räknas som hans “undersåtar” vet vi egentligen inte. Men visst har vi goda anvisningar och kan förmoda.

  Helt säkert hör Hamas (betyder våld) och Hezbollah حزب الله‎‎ Ḥizbu ‘llāh, bokstavligen “Allah’s anhängare”, inte dit!

  Hur många av Knesset som hör dit vet varken du eller jag.

  Vi själva får av nåd höra dit. Inte som substitut utan som inympade.

  Själv har jag aldrig erfarit att fakta står i strid mot Gudsordet!

  /Kjell

      (Reply)

 127. Kjell!

  Det är ju tråkigt om jag förlorat i trovärdighet, men ännu värre om våra läroanstalter gör motsvarande förluster.

  Det predikas i våra kyrkor som du påpekar, Jesus – och något tillägg. Jag tycker mig ha identifierat ett sådant tillägg på våra teologiska institut, nämligen Jesus – och ett tillägg nämligen brist på adekvat utbildning när det gäller Israel. Jag har åberopat några källor för detta. Det kanske finns flera brister, men jag kan inte se några generella sådana som jag vill ta upp här.

  Min erfarenhet om blogginlägg är att det är svårt att inte generalisera eftersom det är läsare med olika referensramar. Men det går att peka på tendenser i olika riktningar och som då uppenbarligen kan presenteras som generella.

  En tendens är att man i viktiga teologiska lärosäten inte behandlar Israels betydelse i både i tidigare historien och i nutid. Det är nog många som upplever det så. Jag tycker det är värt att notera.

  Egentligen har jag inte sagt något annat i den senaste bloggposten heller, som kan läsas i sin helhet om du vill lägga in den

  https://stigmelin.com/2017/03/28/en-allvarlig-brist/?iframe=true&theme_preview=true

  /Stig

      (Reply)

 128. Stig Melin skrev: “En tendens är att man i viktiga teologiska lärosäten inte behandlar Israels betydelse i både i tidigare historien och i nutid. Det är nog många som upplever det så. Jag tycker det är värt att notera.”

  Håller helt med dej!

  /Kjell

      (Reply)

 129. Stig Melin,

  Om du kan och orkar och vill vore det intressant att läsa en artikel, här eller hos dej, där du belyser nyanserna mellan de båda dikena vad gäller synen på “Israel”.

  I ena diket har vi dels personer som kallar sig kristna och samtidigt anser att allt snack om Israel är irrelevant. Gröna, röda och feminister som Margot Wahlström befinner sig i närheten av detta dike, fast jag antar att hon kallar sig själv ateist, eller sökare och humanist. De brukar ju gilla eufemismer i det diket. Låt oss kalla det “vänsterdiket”.

  I det andra diket, alltså “högerdiket”, har vi personer som har dålig koll på Galaterna 6:16. För dem är allt som kan lieras med Israel helig prioritet nummer 1. Tyvärr har de ofta bindningar med amerikansk extrem-höger och låter sig lätt luras av dessa.

  På vägen finns uttalade Pro-Israel-förkunnare som Sven Reichmann. Tänk om hans bok “Judarna” och de andra två böckerna i samma serie kunde bli förpliktad litteratur på bibelskolor och teologiska fakulteter.

  Jag läste Svens tre böcker, “Från Nimrod till Antikrist”, “Historiens Gud” och “Judarna” flera gånger de första åren efter min pension. Det gick liksom inte att absorbera allt han skrev redan första rundan.

  Efter att ha läst dem och “prövat”, alltså noga övervägt innehållet, kan jag varmt rekommendera dessa böcker.

  Jag upplever att det fortfarande finns ganska många som går farligt nära dikena. Ja, kanske till och med med en fot i diket.

  Jag ser ytterst få som håller sig till mitten av vägen. Endera är de tysta eller så finns de inte.

  Och konkret är således min fråga till dej om du vill meddela dina insikter på detta område.

  /Kjell

      (Reply)

 130. Stig Melin,

  Hej!

  Jag har en fråga.

  Du skriver i ditt inlägg:

  “Ett annat tydligt tecken på denna dårskap är synen på Israel. För Sveriges del visar det sig genom vår feministiska regerings stöd till Israels fiender.”

  Vilken koppling ser du mellan feminismen och stödet till Israels fiender?

      (Reply)

 131. Hej Miriam!
  Det enkla svaret på din fråga är att Sveriges regering säger sig vara feministisk.
  Denna feministiska regering stöder Israels fiender bl.a. genom finansiellt och annat stöd till Hamas som bedriver terror mot Israel från Gaza. Övriga fiender att förtiga, för tillfället.
  /Stig

      (Reply)

 132. Stig Melin,

  “Det enkla svaret på din fråga är att Sveriges regering säger sig vara feministisk.”

  Regeringen säger sig vara flera olika saker 🙂 Hur valde du adjektivet?

      (Reply)

 133. Stig Melin,

  Pedofila katolska präster kallar sig kristna. Vem skulle då vilja kalla sig kristen?

  Stig, du generaliserade och ettiketterade när det handlade om personer som studerat teologi.

  Du gör samma med feminister.

  Det finns massor av gudshatande ofta homosexuella politiskt vänsteraktiva feminister.

  Dock tvekar jag inte en enda sekund att kalla mej en kvinnosaksman. I USA kallas jag “niggerlover”. Jag ser ingen skam i att associeras med grupper som diskrimineras.

  Det gjorde inte Jesus heller. En syndares vän kallades han.

  Med mindre generaliseringar skulle du nå flera.

  /Kjell

      (Reply)

 134. Kjell,

  Du har rätt när du skriver att jag gärna generaliserar och därmed sätter etiketter på olika företeelser i samhället och kristenheten. De exempel jag använder blir ofta generella åsikter som jag förfäktar. Bloggen är ju också personlig.

  Den provocerande rubriken, ”En akademisk fråga” i ett blogginlägg fick många gillanden men även motsatsen.
  Det är, enligt min mening mycket viktigare att studera och rannsaka skrifterna än vad man kan lära sig om dem i ett lärosäte.

  Det finns tillspetsade formuleringar i inlägget men jag hoppas att läsaren förstår intentionerna.
  Att det är generaliserande är nog sant men jag förstår inte hur det skall framställas annorlunda.

  Att vår regering säger sig vara feministisk är ju bara en sakupplysning och exempel på hur en sådan arbetar. Inte tror jag att Sveriges kvinnor, generellt sett har någon nytta av det.
  Allt gott,
  /Stig

      (Reply)

 135. Stig Melin skrev: “Du har rätt när du skriver att jag gärna generaliserar och därmed sätter etiketter”

  Gott att du medger det.

  Ytlighet och generaliserande anser jag själv vara mindre goda samtida företeelser.

  Hellre rik moch frisk än fattig och sjuk… Eller hur? Påhittade motsättningar är inte till välsignelse.

  Du skrev: “Det är, enligt min mening mycket viktigare att studera och rannsaka skrifterna än vad man kan lära sig om dem i ett lärosäte.”

  Detta är en sådan påhittad motsats.

  Inget hindrar att man gör båda.

  /Kjell

      (Reply)

 136. Kent,

  Jag tycker nog att förstahandsuppgifter är en säkrare informationskälla, speciellt när det gäller uppgifter från bibeln, jämfört med vilken läroanstalt som helst.
  Inte är väl det en påhittad motsats. Det ÄR en motsats tycker jag
  /Stig

      (Reply)

 137. Kjell,

  “Dock tvekar jag inte en enda sekund att kalla mej en kvinnosaksman. I USA kallas jag “niggerlover”. Jag ser ingen skam i att associeras med grupper som diskrimineras.”

  Och jag är en manosakskvinna. Sade tidigare i år nej till att arbeta för en chef som yttrade diskriminering mot män. “Han (en kollega) ska nog gå att manipulera, han är ju en man” sade chefen och tappade i samma sekund all min respekt och respons. Ett par timmar senare ringde en annan chef och erbjöd jobb bland svenskar, araber, sossar, bönder, smålänningar och vad vet jag.

  Kopplingen feminism – stöd till Israels fiender är fortfarande oklart.

      (Reply)

 138. Miriam,

  Kopplingen är inte alls otydlig. Den består i just subjektiva, stereotypa generaliseringar.

  Sedan är det ju ett faktum att Margot Wallström är både kvinna och fiende till Israel. Hon är Social Demokrat och har en vänstervriden, humanistisk livsfilosofi.

  Och inte minst, hon är tonangivande som representant för Svea Rikes regerings förhållande till Israel.

  Detta är nog ungefär den kopplingen som finns i Stigs tankar.

  Realiteten är att Margot växte upp i ett land där Sossarna ledde Demokraturen. Hon valde att göra karriär i Sossarnas kommunistvänliga, ateistiska humanism. Hon lovade (2014) att Sverige skulle få en feministisk utrikespolitik.

  Hon har åren igenom varit insyltad med kända människorättsledare och med FN. Troligen spelade önskan att få in Sverige i säkerhetsrådet en avgörande roll för erkännandet av Palestina. Mygel, manipulation, lobbande och båg har ju blivit något av en signatur för politiker och inte minst Sossarna.

  De som har läst George Orwells bok, “The Animal Farm” Djurfarmen känner lätt igen att det nästan kvittar vem som har makten. Det blir diktatoriala överhetsbeslut oavsett om det är en feminist eller en mullig mansgris.

  Nu tror jag mej ha motiverat med fakta (blandat med mina egna värdeladdade bedömningar) det som Stig försöker sälja med generaliserande argument.

  Han skulle bli betydligt trovärdigare om han gör hemläxan innan han skriver nästa gång.

  /Kjell

  PS. Får se om Kent svarar honom 🙂

      (Reply)

 139. Stig Melin,

  Vi får väl se om Kent svarar dej.

  Ditt påstående att man förlorar sin evangeliskt grundade tro om man vågar läsa teologi är en grov generalisering.

  Vad som motiverar dina antipatier vet jag inte, men nog tycker jag att det ser ut som någon slags variant på Jantelagen.

  /Kjell

      (Reply)

 140. Kjell,

  Vetgirigheten ger sig inte. Om man både är kvinna och vän till Israel, är man feminist eller inte då? Erkänner: När det handlar om feminism är jag en dyslektiker eller möjligen analfabet.

  Vem är Kent? Du vet väl att alla heter Glenn i Göteborg?

      (Reply)

 141. Kjell, Förlåt mitt slarv med namnet tidigare

  ”Förklara inte det blir bara värre”, säger ett talesätt, men jag tar ändå risken. Jag skrev:

  ”svårt att se akademiska studier som ett behov för att en pastor/föreståndare skall bli bättre på att predika ordet. Jag är nog böjd att tro att akademisk utbildning med det syftet är bortkastad tid, kanske tom kontraproduktivt. Möjligen är den till hjälp för den som drivs av andra ambitioner än att tjäna Gud.”

  Det var arbetet som pastor, föreståndare, en ordets förkunnare jag skrev om. En person med ansvar att predika den goda läran för menigheten, församlingen. Jag refererade i inlägget också till bibliska exempel.
  Att i den positionen, som ordets förkunnare anse att man behöver fylla på sin kunskap med akademiska meriter i ämnet synes mig både onödigt och riskfyllt. Att tron kan ta skada i dessa miljöer är omvittnat.

  I Apostlagärningarna 6 ville apostlarna ha mer tid för bön och undervisning och bad församlingen om hjälp med den tidens administration så dom själva fick tid att fullfölja sin del, förkunna och be. Nu har församlingsstrukturerna blivit förändrade så att ordets förkunnare blivit mera av diversearbetare. Och då anses det krävas mer utbildning som inte är betingat av förkunnelsen, utan administration.

  –”Att skaffa sig utbildning för det arbete man vill ägna sig åt är naturligtvis rätt, för att inte säga nödvändigt, beroende på vad man vill ägna sig åt. Jag tror dock inte den akademiska miljön i sig befrämjar gudsrikets utbredning.” skrev jag
  Inte för att bli bättre förkunnare, utan för att skapa ”civila” karriärmöjligheter. Det är alltså, enligt min generella syn, ett skapat behov.

  OCH, det är alltså en generell uppfattning som jag ville uppmärksamma. Men det utesluter inte att det finns brinnande, akademiska förkunnare, inte för att de just är akademiskt utbildade utan för att de fått sin kunskap från bibeln, tror jag.
  För att göra otydligheten tydligare, allt är inte svart eller vitt. Generellt sett.

  /Stig

      (Reply)

 142. Miriam undrade: “Om man både är kvinna och vän till Israel, är man feminist eller inte då?”

  Det är ju därför man skall undvika generaliseringar.

  Människor är unika. Man kan således vara kvinna, supporter av Israel och förespråka samma lön för samma jobb. Ja, man kan till och med vara kristustrogen och bibelenlig och älska Herren. Allt samtidigt.

  Motsatsen kan även sammanställas.

  Någon sade: “Alla generaliseringar är falska! Så även denna.”

  /Kjell

      (Reply)

 143. Kjell,

  Jaha! Och då tror jag feminismen i sammanhanget är “förespråka samma lön för samma jobb.” På den punkten är jag feminist!

      (Reply)

 144. Stig Melin,

  För att följa Kjells exempel tror jag att du är för utbildningar som ökar bibelkunskaper och är emot utbildningar som förvanskar Bibeln och att det är det senare du med rätta reagerar på.

  Inom pingsttraditionen, som du tillhör, finns det även en gammal last som säger att utbildning är av ondo då sådant kan kväva Anden. Huruvida du anammat detta får du bedöma själv, jag bara vet att denna last finns.

      (Reply)

 145. Due to the situation in the world UN called for a special meeting involving Americans, Europeans, Chinese, Arabs and Africans.

  They were called for a brainstorming about their “opinion about the food shortage and its solution for the rest of the world”.

  The discussion failed totally because:

  1. The africans did not understand the word “food”.
  2. The chinese did not know what “opinion” is.
  3. The europeans did not know about “shortage”.
  4. The arabs had never heard about “solutions”.
  5. The americans did not understand the meaning of “the rest of the world”.

  /Kjell

      (Reply)

 146. Jag skulle behöva hyra en bostad, gärna ett litet hus på landet. På grund av sjukdom drog jag på mig olika skulder till finansbolag. Har alltid betalt lån på huset, el och värme samt andra kostnader. Släkting går i borgen för mig. Är sprit och rökfri.

  Behöver ett boende för tre personer plus hund. Söker i södra och mellersta Sverige.

  Om ni har något att erbjuda mig så har Kjell min mejladress.

      (Reply)

 147. Stig Melin,

  Låt mej göra en jämförelse med sexualitet. Det finns massor av felaktigt, syndigt och skadligt på sexualitetens område. Trots mängden av galenskap är sexualitet varken synd eller ond när den får ha den plats som Gud avser.

  På samma sätt är strävan att förstå, lära sig, studera och utforska något gott trots att det finns ett utbud av galna tankebyggnader som presenteras som vetenskap.

  Men eftersom du talar om “blivande pastorer” vill jag be dej berätta vad du anser att Bibeln säger om “pastorer” och hur man blir en “pastor”. Som respons skall jag ge min syn på den saken.

  Låt mej komplicera det genom att påstå att man inte kan utbilda sig till att bli en pastor.

  /Kjell

      (Reply)

 148. Ulrika,
  Tack Ulrika för frågan. Herren är god och har välsignat mig och min familj med nytt boende på landet. Vi tackar Gud för hans omsorg. Jag tyckte att Gud hade viktigare saker men min fru och många människor bad för oss. Många dörrar som jag försökte öppna stängdes. Till slut fann vi det som vi letat efter. Trots svårigheter kunde vi till slut hyra det som vi sökte. Jag har fått ta tillbaka en del saker som jag sagt om Gud. Gud bry sig även om små saker, som t ex tak över huvudet i Sverige. Ibland kan det kännas lite trivialt jämfört med vad kristna syskon i andra länder får genom lida.

      (Reply)

 149. Kjell,

   
  Kjell, tack för svaret.

  Vad jag anser att bibeln säger om blivande pastorer? Jag har inte funderat så mycket i dessa banor, men några ”generella” synpunkter har jag kanske ändå. Det kanske är så att det inte i första hand är blivande pastorer som far mest illa av felaktig undervisningen. Det finn väl andra som också studerar på samma skola och som saknar det grundtema som den blivande pastorn ändå kan tänkas ha med sig.

  En ”blivande pastor” är en person som ännu inte är färdig. Han är under uppbyggnad kan man säga. Många ”blivande pastorer” älskar att se sig som kallade av Gud. Andra drivs av egen önskan. Ingen blir pastor genom att knäppa med fingrarna utan han behöver veta vad han ger sig in på. Då finns det utbildning att tillgå att lägga till den naturliga förutsättningen som finns i botten.

  Utan att ha personlig erfarenhet av den förstår jag att det finns olika ”nivåer” av andlig substans i dessa lärosäten. Jag är ju läskunnig. Dessa nivåer formar nog också den blivande pastorn, liksom andra studenter.

  Vad anser du f.ö. om det exempel jag redovisade?

  Livet självt är också en god läromästare så att när den blivande pastorn är färdigutbildad på skolan, han ändå blir en god Guds tjänare, trots undermålig utbildning på lärosätet.

  Och att han därmed kan leda oss
  ”tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet”, som det står skrivet.

  Jag beklagar att det blev lite rörigt,
  /Stig

      (Reply)

 150. Stig Melin,

  Du “beklagar att det blev lite rörigt”…

  För mej är detta synnerligen intressant.

  Inte minst eftersom det är det tydligaste inlägg jag läst på många månader.

  Återkommer med respons.

  Tack!

  /Kjell

      (Reply)

 151. Stig Melin,

  I brist på exakta översättningar skall jag citera Joh 21:15-17 där Jesus “ordinerar” en “pastor”.

  När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: “Simon, Johannes son. Älskar (αγαπας) du mig mer än de andra?” Han svarade: “Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär (φιλω).” Jesus sade till honom: “För mina lamm på bete.”

  För andra gången frågade han: “Simon, Johannes son. Älskar (αγαπας) du mig?” Han svarade: “Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär (φιλω).” Jesus sade till honom: “Var en herde (ποιμαινε) för mina får.”

  För tredje gången frågade han: “Simon, Johannes son. Har du mig kär (φιλεις)?” Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: “Har du mig kär (φιλεις)?”, och han svarade: “Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär (φιλω).” Jesus sade: “För mina får på bete.

  Det används två olika ord för “kärlek” i texten ovan. (Jag inser dock att det handlar om en grekisk text och att Jesus säkerligen inte talade grekiska med Petrus. Tyvärr har vi inte tillgång till de hebreiska ord Jesus använde, men jag litar på att Johannes återger det så gott det går i översättning.)

  1. ἀγαπάω = vilket vi känner igen i ordet “agape” som representerar hög och ren och utgivande kärlek.
  2. φιλέω = vilket vi känner igen från t.ex. filadelfia (är grekiska och betyder brödrakärlek) men en bättre översättning är “vänskap med inlevelse och hängivelse”.

  Det finns ytterligare två grekiska ord som översätts med kärlek. Det är “eros” och “storge”, men det är en annan historia.

  Jag har tagit med ännu ett grekist ord “ποιμαίνω” i texten, för detta ord har med herde att göra. Det handlar om en person som ser till att fåren och lammen får föda och skydd och omvårdnad.

  Petrus var ju ganska övertygad om sin rena, höga självuppoffrande kärlek, innan Jesus blev tillfångatagen. Joh 13:36-38

  Simon Petrus sade till honom: “Herre, vart går du?” Jesus svarade: “Dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa mig.” Petrus frågade: “Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig.” Jesus svarade: “Ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen: Tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig tre gånger.

  Visst kan man göra lära av att Petrus förnekade tre gånger och fick frågan tre gånger. Kanske finns det något i det, men det viktigaste var nog att Petrus insåg att han inte hade “agape” trots att han gärna, med full inlevelse och hängivet ville vara Jesu vän.

  Jesus utmanade den före detta självupptagne storskrävlaren två gånger med “agape”, men den tredje gången använde Jesus ett ord för kärlek som ligger inom räckhåll för oss människor.

  Det är inte en överdrift att påstå att Petrus verkligen låg på “rock bottom” efter förnekandet. Man kan bara ana djupet av hans sorg dagarna efter.

  Vitsen med det jag skriver här är att vi alla egentligen vill vandra vår egen väg och gärna skryta med det. Det vill säga, innan vi börjar förstå vad ordet “omvändelse” betyder i praktiken.

  Låt oss se vad Petrus lärde sig, och sedan lärde ut vad gäller “pastorer”. Vi läser det i 1 Petr. 5:1-4

  Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.

  Lade du märke till att Petrus talar till “äldste” och uppmanar dem att av frivillig “kärlek” (hängivna vänner till Kristus och de troende) vara “pastorer”.

  Ordet “äldste” betyder just “gammal man”. Man kan hitta på vadhelst man vill av titlar och församlingsstrukturer, men i Bibeln är en “pastor” tillika en “äldste”. En gift man, trogen sin hustru och med vuxna barn. Titus 1:5-9

  Jag lämnade dig på Kreta för att du skulle ordna det som återstod och i varje stad insätta äldste efter mina instruktioner. En äldste ska vara fläckfri, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara vilda eller upproriska. Församlingsledaren ska som Guds förvaltare vara fläckfri. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad, förståndig, hederlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna.

  Tro inte att jag försöker få med någon slags “apostolisk succession” via bakvägen. Det enda jag vill visa på är att man inte kan bli en pastor genom att följa en kurs eller att vistas på bibelskola eller seminaruim ett antal år.

  Pastor blir man av att hängivet lyda Herren och vara Hans vittne för hustru, barn, grannar, församlingsmedlemmar och så vidare tillräckligt länge för att uppskatta omvändelsens betydelse i livet. När den inneboende Helige Ande har fått “döpa med eld”, alltså i konstruktiv betydelse visa på allt som måste “dömas” i våra liv. Sångens text: “Det kostar tåreströmmar förrän jag helgats så, att alla mina drömar i Jesu anda gå.”

  Blir man då någonsin färdig? Kanske inte, men med tillräcklig mognad kan man leda och föda fåren, hjälpa nästa generation på traven, undervisa i Guds ord, så att det finns nya kandidater innan man flyttar hem till Herren.

  /Kjell

      (Reply)

 152. Kjell!
  Petrus överord om att han minsann älskade Jesus mer än de andra är, tycker jag, ett exempel när hans beslutsamhet fick ett efterspel. Säkert älskade Petrus Jesus vid tillfället för Jesus fråga, säkert också efteråt, spciellt när han förstod hur Jesus hanterade hans förnekelse.

  Vi människor har nog lätt för att fatta livsviktiga beslut vid fel tillfälle, Man kanske känner sig stark, kanske uppmuntrad av vänners hurrarop och entusiasm. Men kanske eftertanken hinner ikapp och man känner sig fångad i sitt eget högmod men ser ändå fram emot stora segrar. Om sedan dessa uteblir infinner sig ofta eftertankens kranka blekhet.

  Det är inte en överdrift att påstå att Petrus verkligen låg på “rock bottom” efter förnekandet som du skriver. Man kan bara ana djupet av hans sorg dagarna efter, men han blev inte kvar i sorgen. Han fick hjälp att ta sig ur den och upprättades och gick vidare som vi kan läsa i1 Petr 5:1-4.
  Som Jesus handlade mot Petrus i hans stora sorg och vånda fortsatte han i sin tur att ta hand om, dem han ledde, förmanade, och uppmuntrade. Jag tror det ligger en viktig förklaring i att människor, pastorer, äldste och, andra får bli föremål för omsorg om det går snett vid något tillfälle

  Jag hörde en pastor en gång uttala sig om församlingens uppgift. Han uttrycke sig så här. Vi skall VINNA, vi skall VÅRDA, vi skall VÄRNA. Symbolhandlingar kan vi kalla det. Rätta ord men just ord. Inte hur vi skall göra, utan ATT vi skall….
  Kanske att vi ibland hoppar över småorden och ger oss på det som är maffigare. Som skulle kunna tänkas imponera på vår omvärld.
  (Kanske Petrus kan bli en förebild där.)
  Vi kanske borde göra tvärt om, låta småorden leda oss på ett ödmjukare sätt fram till de mäktigare orden
  Vi ägnar mycket tid till det man kan kalla plakat-symbolkristendom. Det blir lite avslaget i längden. (Nu blir jag lite generell igen)
  Lewi Pethrus: Allt som har liv växer. Om vi börjar stort kanske resultatet blir missväxt

  Över allt är det naturligtvis viktigt ur vilken mylla våra nya ledare kommer, hur väl förankrade de är i bibeln. Vilken undervisning de får i de olika lärosätena.
  Jag skrev en bloggartikel där jag kopierade in en Världenidag-artikel som i någon mening kan ha bäring på detta ämne. Anders Gerdman är författaren till den inkopierade länken.
  Jag gjorde bara några rubriker av den. Om du tycker den platsar.

  https://stigmelin.com/2017/10/02/vi-skall-sta-enade-i-samma-sinne-och-samma-mening-sager-paulus/
  /Stig

      (Reply)

 153. Hyra Bostad,

  “Herren är god och har välsignat mig och min familj med nytt boende på landet.”

  Lika god som när Han gav Josef och Maria ett hem i Betlehem.

  “Vi tackar Gud för hans omsorg.”

  Vi kan vara säkra på att Josef och Maria gjorde dito när de fick ett hem i Betlehem.

  “Jag tyckte att Gud hade viktigare saker men min fru och många människor bad för oss.”

  Å ena sidan ett uttryck för jante, som jag också lider av “jag är inte lika värdefull som andra” och å andra sidan ett uttryck för att se andra även när man själv har det svårt- kärleken till nästan.

  “Många dörrar som jag försökte öppna stängdes.”

  Samma situation som när Josef försökte dagen, kvällen, natten? i Betlehem innan de fick ett hem.

  “Till slut fann vi det som vi letat efter.”

  Mycket idag i tron går, enligt trosförkunnelsen, ut på att allt ska gå så lätt och på en räkmacka, Herren lär oss att “till slut” när Han vill hjälper han. Och då kan man i backspegeln se hur han varit med under vägen dit.

  ” Trots svårigheter kunde vi till slut hyra det som vi sökte.”

  Och trots svårigheterna blev det kanske till och med tack vare dem som man får se att Herren hjälpte. Utan svårigheter ingen hjälp, inget behov av bön eller behov av Herren alls….

  “Jag har fått ta tillbaka en del saker som jag sagt om Gud.”

  Grattis, du är en ödmjuk, lyhörd och reflekterande människa som litar mer på Honom än på dig själv. Keep going.

  “Gud bry sig även om små saker, som t ex tak över huvudet i Sverige.”

  Han vet vad vi behöver även när vi själva försöker orientera oss i vad som är “smått” i proportion, eller större. Det är ju ganska läckert…Herren vet oavsett vad vi själva bedömer som prio ett eller inte. Ibland kan man rusa i väg i sådant man själv tror är större än det som är smått i ens egna ögon och inte lyssna i det lilla. I bönen med Herren får vi vara lyhörda kring vad som är smått och vad som är stort i hans ögon, som en Fader till sitt barn. Att leta hus är inte stort i Sverige men i Faderns ögon kan det vara det största just nu för något syskon då Herren vet vad som behövs mest just nu och framöver.

  ” Ibland kan det kännas lite trivialt jämfört med vad kristna syskon i andra länder får genom lida.”

  För att kunna vara till hjälp för andra syskon får man hjälpa sig själv först under tiden. Med Herrens hjälp.

  Tack för ditt vittnesbörd om Herrens godhet och er tro/förtröstan i det.

  Amen.

      (Reply)

 154. Stig Melin,

  Som du säkert såg det nu finns een Dagen-artikel om konferensen ”Bortom det övernaturliga” som THS ska arrangera.

  Hård kritik mot konferens på Teologiska högskolan

  Där säger Tomas Walch, förespråkaren för denna egendomliga lära, följande som svar på frågan: Hur definierar du ”kristna med en genuin tro”? (min fetstil)

  Kristen tro är att i mig, i mitt hjärta som det heter, låta det kristna budskapet ligga till grund för allt jag anser vara av absolut, gudomligt, värde. Luther beskriver det här bra när han i Stora katekesen besvarar frågan om vad Gud är med orden ”en Gud kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till”. Tro handlar om att ge Kristus den funktionen i mitt liv, inte den eventuella objektiva överensstämmelsen med en förmodad övernaturlig verklighet.

  Rektorn för THS, Owe Kennerberg, säger att högskolan såg en möjlighet att bidra till ett pågående teologiskt samtal där många röster får höras.

  Man saknar nästan ord för att beskriva dessa galenskaper.

  Tomas Walch’s flum trotsar all logik. I princip säger han att det kvittar om något faktiskt existerar, eller är sant, bara det är bra. För då har det gudomligt värde. Han menar att det är oväsentligt om “Kristus” existerar som en “övernaturlig verklighet”, bara man tror att denne fantasifigur “Kristus” vill mej allt gott.

  Och Owe Kennerberg tycks tro att man finner sanningen genom att räkna näsor.

  Inte undra på att världens människor skakar på huvudet och tycker att “kristna” är fåntrattar!

  /Kjell

      (Reply)

 155. Kjell,

  Jag vill förstå vad sammanhang går ut på. Nätverket som deltar vid konferansen heter “Kristen bortom Gud.” Jag förstår varken namnet eller vad nätverket går ut på. De säger någonting om att allt som jag…………anser ha ett högt gudomligt värde ska få leva i mitt hjärta.

  1: Den gudomligheten / makten har vi (jag) inte att avgöra på ett naturligt mänskligt plan. 2: Vi kan det inte för vi är skapelser och inte gudomliga. 3: Herren omvänder våra hjärtan och hur många gånger har man inte haft fel om vad han anser vara av gudomligt värde, alltså vad han vill, medan man själv bara lekt farisée eller i slutändan utövat en egen humanistisk tro?

  Kristen bortom Gud………Dra på trissor……….Ligger Han bakom en då eller?

      (Reply)

 156. Ulrika,

  Tyvärr tycks de mena att Gud är ett avslutat stadium. Vi behöver honom inte längre.

  Det räcker så att säga med de vackra fablerna i Bibeln och vår egen längtan.

  Att universum finns som resultat av att Gud finns begriper de tydligen inte.

  Inte heller tycks de begripa vad synd är.

  /Kjell

      (Reply)

 157. Kjell,

  “Inte heller tycks de begripa vad synd är.”

  Då kan man inte kalla sitt nätverk för kristet.

  Från 1 Joh 1: “Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.
 ”

      (Reply)

 158. Ulrika,

  Jag tror nog inte att de förnekar att synd finns, men det verkar som om de tror att vi själva kan klara av att bli syndfria genom att informeras om de goda råd som finns bland annat i Bibeln.

  Däremot förnekar de ju i princip att vi behöver en Frälsare, ja de gör det till och med till ett subjektivt val om vi vill tro att Jesus finns.

  /Kjell

      (Reply)

 159. Kjell,

  Ja du, Den här får det bli:

  “Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!
 ”

  Först tänkte jag på sista meningen att ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Man vill ge ett sken, genom att faktiskt utnyttja Guds ord utan att veta av Honom! Och då kommer man in på första meningen i texten om egenkära. Det måste vara bland det mest egenkära man kan göra att utnyttja Guds ord utan att bekänna och leva med Ordets ägare.

  “Håll dig borta från dem!” Vad säger konferansarrangörerna om det som sätter dialog och debatt så högt på listan? Högre än kärlek till sanningen.

  Det finns en mening i Johannesevangeliet som bitit sig fast hos mig som är så central och viktig att återvända till. Jesus säger “Ni forskar i Skrifterna , för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv.”

  Människor vill inte komma till Jesus för att få liv. De kan inte förstå vad de missar.

  När man börjar inse vad nätverk som “Kristen bortom Gud” håller på med blir man först lite som Petrus i Getsemane. Man börjar koka över och vill försvara Herren. Efter en stund känner man bara ett enormt medlidande med dem, som inte vill komma till Jesus för att få liv.

      (Reply)

 160. Ulrika,

  1 Tess. 5:16 är en hälsning. Ordagrannt är översättningen korrekt, men då missar vi betydelsen.

  Betydelsen är ungefär samma som vår nutida hälsning: “Ha det så bra!”

  /Kjell

      (Reply)

 161. Kjell,

  Jaha! “Ha det så bra” som i “Ta hand om varandra”, “Hjälp varandra”, “Uppmuntra varandra” “Stärk varandra” “Trösta varandra” “Gläd er med varandra” “Be med och för varandra” “Förmana varandra” “Lev i Kristusgemenskap med varandra” “Upp bygg varandra ” “Undervisa varandra” Kort sagt: “Älska varandra” med allt som är gott/bra.

      (Reply)

 162. Idag den 21 Maj meddelar DN att pingstförsamlingen i Knutby läggs ned. I morgon är det 22 Maj. Liksom den dag som den första dopförrättningen skedde i Knutbyförsamlingen, närmare bestämt i den intilliggande Olandsån. Året var 1921.

  De flesta har hört om de mörka händelser som skedde då främmande krafter utifrån tog över församlingen och gamla medlemmar tvingades lämna sitt kära andliga hem.

  Med hjälp av författaren till boken ” KNUTBY Sanningen och nåden” vill jag här återberätta om den församling som en gång fanns till många människors glädje.

  https://miriamsboktipsblog.wordpress.com/2018/05/21/ur-pingstforsamlingen-i-knutby/

      (Reply)

 163. Det är lika bra att säga som det är. Den här texten skrev jag ihop som en tröst efter att ha tillbringat tid bland syskon som tror på SD. Det är inte enkelt att med ord beskriva känslan när man ser hur syskon lägger ner så mycket möda på att motbevisa Faderns egna vilja om att visa barmhärtighet mot exempelvis asylsökande för att i stället stå upp för SD. Det är ingen här som tror på helt öppna gränser men att ta emot alla hjälpbehövande man kan hjälpa är i sanning Faderns vilja. AMEN!

  Sångerskan Lena-Maria med flera får trösta oss. För visst gråter man.

  https://miriamsboktipsblog.wordpress.com/2018/05/29/lena-marias-lovsang/

      (Reply)

 164. Ulrika,

  Jag skulle kunna skriva en hel del om både Wildwest och Martin. Men som du vet har jag lovat fullständig tystnadsplikt vad gäller privat (email) kommunikation.

  Ur public domain kan jag dock säga att det är sorgligt med Wildwests tilltagande bitterhet. Han är dock en reko broder som har fastnat i klagovisornas dike.

  Vad gäller Martin kan jag bara säga att du inte kommer att komma någon vart, och att han kommer att sarga dej. (Matt. 7:6)

  Tänk även på varningen in Psalm 1.

  /Kjell

      (Reply)

 165. Tack för bibelord o uppmuntran. Visst ser man att Wildwest är reko. Klagovisornas dike känner jag ju till själv också. Det är nog lite så att vi får vara glada över att vi inte är däri alla samtidigt utan att åtminstone några befinner sig ovanför dikeskanten och kan hjälpa dem som är däri att ta sig upp igen.

      (Reply)

 166. Ulrika,

  För några år sedan diskuterades det en hel del om en bok som ansågs vara profetisk. Bokens titel är “Guds dom över Sverige” och den skrevs 1950 av Birger Claesson.

  Den bygger dels på den sanna iakttagelsen att både ledare och folk har förkastat Gud. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär (Rom. 1:21-24)

  Tyvärr misstolkade Birger Claesson detta budskap och trodde att dom skulle betyda att Sverige skulle bli annexerat av Sovjet. Ryss-skräcken finns ju latent i Sverige. Just nu spelar den en viktig roll igen. Visst skulle det kunna hända att Ryssland anfaller Sverige, MEN detta är inte någon slags straffdom över Sverige.

  Guds dom över folken, alla folk, består i att Han slutar skydda dem från egna villor. Dårarna säger nu att man skall “veta” inte “tro” och dårarna anser att alla religioner är fabler och vanföreställningar. Den sorgliga summan är att dårarna anser sig själva vara visa och vetenskapliga. De hajjar inte att de har subjektiva livsåskådningar som inte på minsta sätt kan bevisas.

  Ledda av sina vanföreställningar har dårarna skapat ett samhälle där bland annat “flyktingpolitiken” har lett till substantiella problem.

  Dessa problem kan inte lösas på annat sätt än om sveriges ledare och befolkning skulle drabbas av syndanöd och låta omvända sig och bekänna att Herren är Gud.

  Läs gärna: Förförelser, frestelse och Guds dom

  /Kjell

      (Reply)

 167. Är just nu sjukskriven och tänkte att jag kan väl publicera de tankar som väckts medan jag passat på att läsa sängliggandes.

  Så välkommen till en rykande färsk och enkel blogg där reflektioner utifrån Bibeltexterna väcks till liv. Finns inga speciella regler för kommentarer men jag önskar någon mening med fakta i eventuella kommentarer och jag kommer lyssna mer till det som kommenteras än att svara på kommentarerna. Take it or leave it.

  https://bibelreflektioner.wordpress.com/2018/09/26/himmelens-drottning/

      (Reply)

 168. Den Australienska församlingen Hillsong finns nu på 7 orter i Sverige. Många uppfattar församlingen som en pingstförsamling vilket jag inte tror att det är. Första mötet med Hillsong gav mig mest ett intryck av att det var ett ytligt och tramsigt sammanhang utan att närmare pröva vad deras budskap går ut på. Nu vill jag börja varna för deras budskap och jag har riktat in mig på deras sånger till barnen. Eventuellt behöver man läsa alla inläggen nedan för att få en tillräckligt täckande bild och jag vill gärna ta del av vad ni lärt om Hillsong.

  https://bibelreflektioner.wordpress.com/2018/10/02/forkladd-till-en-ljusets-angel/

  https://bibelreflektioner.wordpress.com/2018/10/01/se-guds-rike/

  https://bibelreflektioner.wordpress.com/2018/09/29/vad-gor-man-pa-ett-diskotek/

      (Reply)

 169. Jag tänker ändra på min layout för bibelcitat.

  Joh. 3:16-18
  Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.
   
   

  /Kjell

      (Reply)

 170. Bredvid de kommentarer jag skriver finns en liten bild på en skylt som står 3 mil härifrån. Skylten anger Ekvatorns position.

  En sådan liten bild fungerar ungefär som de bilder man använder i WhatsApp som signaturbilder. I bloggsammanhang kallas de “Gravatar”.

  Vem som helst kan gratis göra sig en Gravatar. Den visar sig sedan varhelst man kommenterar med samma email som den är bunden till.

  Det har hänt att människor postar falska kommentarer. Någon knycker en signatur som används av någon annan. De som läser tror att kommentaren kommer från den person de känner.

  Det kan bli ganska tokigt. Då är en Gravatar bra för det är betydligt svårare att “spoofa” den.
   

      (Reply)

 171. Jag måste medge att jag aldrig har tänkt på att man omedvetet formar sig en föreställning om personer när man läser det de skriver.

  Visst visste jag redan tidigare av erfarenhet att det gäller utseendet. Jag träffade en gång de andra medlemmarna i ett kristet diskussionsforum. Ingen såg ut som jag hade tänkt mej, fastän jag egentligen inte hade konkreta tankar om deras utseenden.

  I går bjöd Ulrika på en liknande erfarenhet.

  Ulrika har startat en blogg igen och hennes första inlägg innehåller en ljudfil. Det är Ulrika som läser ur en bok.

  Och igen måste jag medge att fastän jag inte hade föreställt mej hur Ulrikas röst låter så låter den annorlunda än jag hade tänkt mej.

  Vill bara uttrycka min värdering för detta. Texterna får en ny dimension.

  Läs och lyssna här: https://forjesuskull.wordpress.com/2019/02/15/namnet-till-den-har-bloggen/

      (Reply)

 172. Kjell,

  Trycker man på länken du ger kommer man till bloggen i sin helhet. Inspelningen du syftar på berättar om pastor Gösta Arnströms överlåtelse till Jesus och kan lyssnas till här:

  https://forjesuskull.wordpress.com/2019/02/15/namnet-till-den-har-bloggen/

  Finns även en senare inspelning på bloggen där man kan höra två tolkningar av Herrens hälsning till församlingen i Efesus: “Ni har övergivit er första kärlek.”( Uppenbarelseboken kap 2.)Den ena tolkningen är av Sven Reichmann och den andra, likasinnade tolkningen, av Ulf Grenstedt. Båda bibellärare av rang. I den inspelningen vittnar min röst om en pågående förkylning och det tar någon minut in i inspelningen innan rösten funkar bra. Hoppas att det inte är någon “big deal”. Budskapen som förmedlas är big deal, dock.

  https://forjesuskull.wordpress.com/2019/02/24/sin-forsta-karlek/

  https://forjesuskull.wordpress.com/2019/02/24/sin-forsta-karlek/

      (Reply)

 173. “Ska jag verkligen tipsa om en ny inspelning på min blogg igen”, tänkte jag. “Verkar framfusigt?”

  Så fick jag upp ett tunt häfte i min hand medan jag letade runt i en boklåda, ett häfte som visade sig vara något av en väckelseskrift till EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. En man vid namn Torsten Nilsson skrev till sitt samfund år 1969, om att “ta sig i kragen” ang vissa frågor och när jag bläddrade förstrött i häftet landade blicken på följande citat “En andlig förnyelse kan bara komma genom att vi var och en enskild upplever oss ha något att vittna om och samtala om.” Detta skrev Torsten med anledning av att han upplevde samfundet gå mot en toppstyrning som inte tog tillvara den andliga elden bland lekmännen.

  Sagt och gjort vill jag här länka till en inspelning där jag valt att läsa första kapitlet i den norske läkaren och själavårdaren Einar Lundbys bok “Han bär din börda.” Jag vet ingenting om Einar men när man hör vad han skriver så förstår vi ändå vad han vill säga. Läsvärt-hörvärt. Min oförmåga att inte kunna uttala norska ortsnamn etc bjuder jag på. Det fick en broder att le gott, även denna dag.

  Varsågoda.

  https://forjesuskull.wordpress.com/2019/03/07/i-soken-jesus-den-korsfaste/

      (Reply)

 174. När man läser vidare i Nath. Högmans bok (1926) om Profeten Malakis budskap till folket börjar man ju fatta att det som Malaki budar till folket är real-life även idag 2019. Det som jag trodde var formell undervisning , typ historia och “gärningsläror” (obotlig svk,are?), har visat sej vara högaktuellt profetiskt levande budskap idag. Såvitt jag kan bedöma är det endast en punkt i det Malaki säger i detta avsnitt som är “Israelspecifikt” , allt annat gäller även idag.

  Svårt och kanske lite onödigt att “vinkla” in budskapet på specifika frågor då jag tror att budskapet kan tala till oss olika beroende på vad var och en behöver betänka och omvända sej i just nu, så jag undviker invinklingar och alltför många egna tankar i påannonsering och i uppläsningen. Vill någon uttrycka sin tolkning av budskapen är man välkommen att göra det i en kommentar här eller på min blogg varpå respektive bloggägare avgör i vilken mån de publiceras.

  https://forjesuskull.wordpress.com/2019/04/06/malakis-nutida-budskap/

      (Reply)

 175. Ulrika,

  “Benny Hinns lära” har jag satt som rubriken på en pågående nyproducerad serie på min blogg.

  Nu har det kommit respons på att artiklarna inte innehåller något om Benny Hinns lära.

  Det stämmer ju! Vad komiskt 🙂

  Det jag visat är att Hinns lära inte är biblisk i de delar jag tar upp Hinns och hans “guru” Oral Roberts citat från sina predikningar.

  Det är min avsikt att försöka gå in på Hinns och hans gurus lära i ett kommande avsnitt framöver. Det finns många som skrivit bra om Hinns lära men jag tänkte se om jag kan använda det material som jag har som en komplettering.

  Om jag avbryter produktionen om Hinn och Roberts kan jag ju bara byta titel på artiklarna till “Obibliskt Hinn!”

      (Reply)

 176. Om man vill förstå vad som menas med en lära är det exempelvis dessa verser man kan studera då?

  “Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.” (2 Joh 1:9)

  “När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning,” (Matt 7:28)

  Det är nog lite här som jag trasslar till det. Jag kan inte skilja på vad man menar med en lära och på det man undervisar/lär ut.

  Nyfiken på några verser till:

  “Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. ” (Mark 1:22)

  Den här har jag nyligen själv haft nytta av i ett sammanhang:

  “Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. ” (1 kor 14:26)

  En till:

  “Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. ” (Rom 6:17)

  Läran och undervisningen går hand i hand.

  Om vi fortsätter tänka på Benny Hinn som exempel så står han mest och yrar enstaka ord och meningar till meditativ bakgrundsmusik. Svårt att sätta ord på sådan undervisning men när han har en människa som vägvisare och inte Jesus är han ju inte kristen i alla fall. Hinduisk lära i det avseendet?

      (Reply)

 177. Ulrika,

  Att “läran” och “undervisningen” går hand i hand är ju inte så konstigt. Orden är synonyma, och översatta från samma ord i grundtexten, nämligen “διδαχή” (didache) som betyder:

  • att lära, undervisa (verb)
  • läran om något (substantiv)
  • undervisningsmetoden – didaktiken

  I alla dina fyra citat finns ordet “διδαχή” med.

  I 2. Joh. 1:9 skulle jag nog översätta den så att det handlar om “vittnesbördet, sanningen, läran om Jesus Kristus”, nämligen att han, Guds enfödde Son, blev korsfäst och dog för våra synder och uppstod på den tredje dagen.

  En “lära” som reducerar Jesus till profet eller morallärare eller reducerar omvändelsens betydelse, eller förnekar Jesu gudom, är inte okay och leder inte till frälsning.

  I Matt. 7:28 anser jag att det handlar om undervisningsmetoden. Jesus uppträdde med auktoritet. Samma gäller Markus 1:22.

  Sammanhanget i Rom. 6:17 handlar om att ta emot frälsningens nåd och leva ett liv i omvändelse, alltså med själ och hjärta att vilja sluta att synda.

  Problemet med Benny Hinn och alla andra prosperity, trosförkunnare (Word of Faith) är att de predikar en annan “tro” och en annan Jesus.

  En annan Jesus betyder att annat evangelium och ett annat evangelium är inte frälsande.

  Kolla gärna följande länkar:

  Vaddå annan Jesus?

  Min kollega Jesus

  Trosförkunnelsens rötter

  Trosförkunnelse

  Den Tron

      (Reply)

 178. Under länken “Vaddå annan Jesus?” skrev Antonia någonting mycket värdefullt som får vara introduktionen till det jag skrivit idag. (länken längst ned.)

  Antonia skrev:

  “Men visst måste det väl vara så Ulrika att vi påverkas av den som vi umgås med? Det jag försökte säga med detta påstående var att, när vi umgås med Gud på ett självförglömmande och förtroligt sätt så påverkar det hela vår personlighet. Eftersom allt det goda som Han är, och står för, reflekteras över på oss.

  Det handlar mera om prägling tror jag, än om ett medvetet ‘försök’ att vara som Han. Det senare ex. gör att vi lyfter bort blicken från Honom och börjar fokusera på oss själva, istället.

  Ett barn som ‘ser upp’ till sin pappa, vill också efterlikna honom så lång det är möjligt! Men det sker genom en omedveten identifikation, och inte genom något prestationstänkande. Likaså ger ‘präglingen’ ett omvänt resultat, om pappan är en dålig förebild.

  Jag föreställer mig att om vi skall kunna ta emot det goda av Herren, eller av någon människa, är själva förutsättningen att vi ser upp till denna ‘någon’ först! Denna förväntan öppnar upp oss för ett Guds möte eller ett övernaturligt ingripande, och det verkade ju som Jesus inte KUNDE göra några under i sin hemstad Nasaret på grund av folkets förakt där, för honom.”

  Slutcitat

  Min text från idag är en reaktion på flera saker som sker i olika kristna sammanhang och jag låter det bli osagt i vilka. Var en och må pröva sej själv och visst har jag liksom de flesta stundom gosat in mej i fariseernas surdeg och trott mej där må gott. Att så att säga tro på, eller för att använda Antonias “präglas av” en tro på mej själv och egna tankar, åsikter mm Det kan vara kristna värderingar, moral, politik, inbillade profetior eller sanna profetior. Ingen blir frälst genom dem. Eller var Jesus snål med informationen när han lät brottslingen på korset bredvid honom komma med in i himmelriket utan att förtälja vilket parti brottlingen tillhörde. Vilken moralisk nivå han haft i sitt liv. Hur många procents sabbatsfirande hade han levt upp till?

  https://forjesuskull.wordpress.com/2019/10/01/kallade-till-sjalvgodhet/

      (Reply)

 179. Jag har läst i olika omgångar nedsättande ord om “kristna”. Jag förstår inte detta.

  I apg 11:26 kan man läsa ” och när han ha­de fun­nit ho­nom tog han ho­nom med sig till An­ti­ochia. Där kom de se­dan att va­ra till­sam­mans i försam­ling­en ett helt år och kun­de un­der­vi­sa en av­sevärd mängd. Och det var i An­ti­ochia som lärjung­ar­na för förs­ta gång­en fick he­ta krist­na.

  Lärjungarna kallades enligt Bibeln för kristna. Varför skulle jag då rädas att bli kallad kristen? Kristen är den som följer Jesus Kristus. Ser inget fel med detta. Att det finns många som kallas för kristna och som inte är frälsta gör inte att benämningen i grunden är fel. Det är ett problem att ett benämning inte är tillräckligt precist men så är det alltid med ord. Innebörden förändras med tiden. Men det gör ju inte att ursprunget är fel.

  ps. Jag vet inte var jag skulle placera detta inlägg.

      (Reply)

 180. Fredrik,

  Du kanske skulle ha kunnat lägga till det här:

  https://niwega.net/qa-4/#comment-13464

  Men det går ju bra även här i denna avdelning.

  Högmodiga nyjudaister brukar använda det som skällsord. Det var det även avsett som i Antiochia på den tiden. (Högmod är ju annars en så kallad kardinalsynd.)

  Själv tycker jag att ordet har förlorat sin betydelse allt eftersom allat från ljumma humanister till liberalteologiska subjektivister och till och med svårt villolärande sekter kallar sig kristna.

  Därför använder jag själv helst orden “kristustrogna” och/eller “bibeltrogna”.

      (Reply)

 181. Uno,

  Vad blir ditt svar till Mormoner som också kallar sig så?

  Mormonernas Jesus är inte Bibelns Jesus Kristus, Messias.

  Kolla denna lilla video (om engelska inte är ett problem för dej).

  En annan Jesus. Mormonerna tror faktiskt att Jesus och satan var bröder!

  Mormoner är varken “kristna” eller “kristustroende” fast de säger att de är bådadera.

  /Kjell

      (Reply)

 182. Ett PS…. Se och förstå!

  Mormoner är inte “kristna”.

  Mormoner känner inte Jesus.

  Mormoner känner inte Frälsningens Evangelium.

  Mormoner är förlorade utan den äkte Jesus.

  /Kjell

      (Reply)

 183. Kjell,

  Jag förstår problemantiken med att många använder sig av benämningen kristen. Jag burkar säga att jag “kristen och frälst” eller “troende kristen”, beroende vem jag pratar med. Oftast leder det till fler frågor.

  Det var användningen av kristen som skällsord, när man utger sig för troende, som jag blev provocerad.

      (Reply)

 184. Fredrik,

  Visst. Ganska onödigt av Lars att göra så. Ad hominem-argument eller argumentum ad hominem (latin “argument mot personen”), innebär att en debattör fokuserar på den person han eller hon debatterar med, bland annat meningsmotståndarens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för själva sakfrågan. Motsatsen är en debatt som tar sin utgångspunkt i sakfrågan, argumentum ad rem.

  Orsaken är nog att Lars saknar bibliskt stöd för sina teorier. Jag har vid flera tillfällen inbjudit honom att komma med en väl dokumenterad och underbyggd argumentation.

  Då blir det som prästen som förberedde sin predikan. I kanten av predikotexten skrev han på ett ställe: “argumenten svaga, höj rösten”. 🙂

  /Kjell

  PS. Det finns en ganska bra bild på Wikipedia. Bilden beskriver olika former av debatt. Från saklig, i toppen, till tjafs i botten.

      (Reply)

 185. En ordningsfråga:

  Har upptäckt att fler kommentatorer använder mitt alias. Därför kommer jag från och med nästa kommentar lägga till “4” efter Ulrika så får andra Ulrikor välja en annan siffra efter sitt namn.

  Ordningens och fridens Gud ska råda.

      (Reply)

 186. Kjell,

  “Jag förmodar att du talar om andra bloggar?”

  Precis,
  Exempelvis finns det en Ulrika som kommenterar hos bloggen “gospel.jesuslever” som är en annan Ulrika.

  Det har trasslat lite med alias under tidens gång och jag vill förebygga onödiga funderingar. Vi har nog med de nödvändiga funderingarna.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *