Aktuellt #7

Vi börjar en ny sida.

Views: 224

37 thoughts on “Aktuellt #7”


 1. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Låt oss inte döma i förväg, men visst finns risken på allvar när man själv bekänner sig till falska katolska läror.

  Inte minst nu när SvK vill samarbeta med Equmenia under kravet att få utesluta församlingar som praktiserar evangeliskt dop av spädbarnsbegjutna.

  Jag vill citera ur en artikel som publicerades i tidningen Dagen 14 April 2016.

  Artikeln heter Troendedopet – vår tids dop och är skriven av Peringe Pihlström som är pastor Equmenia­kyrkan.

  Anledningen är Svenska Kyrkans utspel att bara acceptera ekumeniskt samarbete med Equmenia-församlingar som inte praktiserar “om-dop”. Man kallar det ju “om-dop” när en vuxen person önskar bli troendedöpt, om denne på grund av andras val begjöts som spädbarn.

  I början var det självklart – troendedopet. Det var Jesu befallning till apostlar och lärjungar att gå ut, döpa och lära. Men med statskyrkans framväxt behövdes en metod för att ”kristna” folken. Maktkyrkan kunde etableras. Luther gjorde halt i sin reformation men hans andliga barn gick vidare och ifrågasatte ämbete, kyrkouppfattning och dopsyn.

  För att tysta dem tillgrep kyrka/samhälle våldsamma repressalier, men dopfrågan ville inte dö.

  Fram till religionsfriheten (Sverige 1951) var spänningen stor. Samfund uppstod som tolkade den kristna tron på olika sätt men i fråga om dopet fanns bara två förhållningssätt; barn- eller troendedop. I och med en medlemsmässig kräftgång från 1950-talet och ekumeniska strävanden har dopet nu blivit en icke-fråga.

  Dopet är en gåva. Men vad gör vi om tron är en nödvändig förutsättning för att komma åt dopets räddande kraft, men individen som omedvetet mottagit gåvan inte förmår aktivera den, trots all möjlig hjälp?

  Kyrkan önskar bestämma och säger ungefär: ”Dopet är vårt. Många klarar av att ta emot gåvan i tro i efterhand. Vad är det för fel på din tro egentligen? Att du inte kan tro är förstås beklagligt men människan är till för dopets skull. Vi kan inte hjälpa dig om du inte kan tro.”
  —–
  Avtalet mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan ger ensidigt de senare rätt att avbryta samarbetet om ”omdop” förekommer. Samtidigt ska Equmeniakyrkan acceptera ”urskiljningslöst döpande”, där förutsättningarna för trons växt saknas. Svenska kyrkan argumenterar exempelvis för dopformen ”drop-in-dop” och förutsätter­ att den ska godtas. Den anses vara ett försök ”att göra tröskeln till dopet lägre” (citat ur avtalet).
  —–
  Befria dopet från dem som gör det till en kontrollmekanism för medlemskap i kyrkan, och lämna det åter till Gud och människa så att det får ges och mottas som en nådegåva. Då blir det på nytt ett relationsdop till bekräftelse av människans gemenskap med Gud.

  En mycket väl formulerad artikel. Läs den om du har tillgång till Dagen, på nätet!

  För mej är det dock fortfarande helt obegripligt att Baptisterna kunde gå samman med barndöpande samfund.

  /Kjell


 2. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  “Apg. 2:37-39″ När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna.”

  ”Omvänd er” står före ”och låt er döpas.”

  Det är ingen slump att omvändelsen står före dopet. Det är heller ingen slump att Petrus talar om både omvändelse och dop i samma andetag. Skulle Petrus menat ”Döp alla och hoppas på att några av dem omvänder sig” hade han sagt det. Omvändelse och dop hör samman i den medvetna omvändelseprocess som individen befinner sig i.

  Kan ett spädbarn vända om? Visst är frågan retorisk och relevant.

  Jag vet om Kristustrogna syskon som låter barndöpa sina barn i bästa välmening. De resonerar som så att barndopet hör samman med att barnet har kristna föräldrar som på allvar vill lära barnen att lära känna Jesus. Och det är givetvis så att kristna föräldrar vill ge allt man kan till sitt barn som visar vem Jesus är. Dock kan inte den bästa kristna förälder i världen omvända barnet åt det. Omvändelsen sker inom var och en och kan därför endast vara en process mellan människan och Gud.

  ”i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna”

  Kan ett spädbarn synda? Visst är frågan retorisk och relevant.

  Att svenska kyrkan har som krav att troendedopet inte får förekomma som ett villkor för att bli med i Equmenia visste jag inte. Å andra sidan hade jag blivit högst förvånad om man accepterat troendedopet just av den anledningen att då måste de samtidigt predika omvändelse och det förekommer inte i svenska kyrkan. Inte i min stad i alla fall. Jag lämnade svk när prästinnan gifte sig med en kvinna. Sedan har jag besökt en av deras utposter och där predikades det bara ”fred på jorden.”

  Undrar hur det blir mellan EFS och svk om svk går med i equmenia? EFS är som bekant en dotterorganisation till svk och EFS vuxendöper omvända, inte minst i sin utlandsmission.
  Equmenia är den sortens ekumenik som skapar fel sorts splittring. Splittring som bara förstör. Vad var det för fel med att vara små samfund? Och jag håller med dig om att det är underligt att baptisterna gick med equmenia. Dock finns det en fåra inom baptisterna som gick med i EFK.

  Slutligen något om artikeln där Peringe citerar ett dokument från Kyrkornas världsråd.

  ”Dopet är både Guds gåva och vårt svar på denna gåva. Det ser fram emot den situation, då vi blir andligt fullvuxna och når en mognad, som svarar mot Kristi fullhet (Ef 4:13). Att tron är nödvändig för att motta den frälsning som innefattas och uttrycks i dopet, erkännes av alla kyrkor. Personlig hängivenhet är nödvändig för ansvarigt medlemskap i Kristi kropp.”

  Ef 4:13 lyder:

  ”tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. ”

  Någon som begriper vad just den versen har med dopet att göra? Det gör nog inte någon hos världsrådet heller men man hittade en vers med ordet ”enhet” och säger ”den (versen) ska VI ha! Att man söker koppla enhetsverser med dopet är för att dopet är en vattendelare som man vill få kontroll över. Får man kontroll över dopet öppnas dörrarna för att vi behöver inte Kristus för frälsningen.

  Efesierbrevet handlar om förmaningar till de omvända. Alltså inte till icke-omvända vuxna eller spädbarnsdöpta som är lika omedvetna om omvändelsen som de icke-omvända vuxna.

  Efesierbrevet innehåller tiotals versen och en av dem handlar faktiskt om dopet. En vers av lägsta intresse för världsrådet.

  ”en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla. 
” (Folkbibeln)

  ”i alla” är en universell tolkning medan reformationbibeln skriver ”i er alla” alltså de troende som Paulus talar till.

  Tolkar världsrådets text som att dopet per automatik innebär att man är frälst vilket är förrädiskt. Tror man det blir dopet frälsande i stället för Kristus.

  Som troendedöpt kan man falla i från tron, vilket spädbarnsförespråkarna brukar ha som ett irrelevant argument för sin sak. Att inte erbjuda troendedop pga att troendedöpta faller är som att argumentera mot äktenskap pga att folk skiljer sig.


 3. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Motiveringen till varför RKK är en kristen kyrka är ganska egendomlig.

  Avfallet är så stort även i protestantismen så därför måste vi kalla RKK “kristen”.

  Hur vore det att i stället säga att många protestantiska samfund (i likhet med RKK) inte är kristna längre?

  För övrigt tror jag att institutioner i princip inte bör klassas som “kristna”.

  Däremot kan det finnas kristna människor i institutionerna.

  /Kjell


 4. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  “Motiveringen till varför RKK är en kristen kyrka är ganska egendomlig.”

  Du tänker på Berndts motivering:”Men så pass tror jag mig veta att kristenheten, inklusive Katolska kyrkan, delar synen på Jesus som Sann Gud och sann Människa”?

  Kan inte komma på någonting i RKK,s lära som ger utrymme för ett sådant påstående. Berndt får förklara hur han menar.

  “Däremot kan det finnas kristna människor i institutionerna.”

  Ja, jag kunde uttryckt mig mindre generaliserande kring människorna i kyrkan. Jag skrev:”I katolska kyrkan är Påven gud och Maria gudinnan.”

  Bättre uttryckt är “Enligt katolsk lära är Påven gud och Maria gudinnan”


 5. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Jag tror att texten har “redigerats”. Men jag sparade inte originalversionen så jag kan inget bevisa. Låt oss lämna det därhän.

  /Kjell


 6. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Texten på min blogg är orginal som den såg ut vid det tillfället.

  Och visst kan vi lämna det hela.


 7. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Den text jag syftar på handlade om att visst är det mycket som är galet, och har med Avfallet att göra i RKK, men det är det även i många protestantiska sammanhang.

  Framgångsteologi och falsk karismatik… Så därför är RKK inte mindre kristen än de avfallna protestantiska kyrkorna.

  Inte ordagrannt! Min formulering.

  /Kjell


 8. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  I sammanhanget skulle jag vilja rekommendera en mycket bra artikel skriven av Olof Djurfeldt. Där talas det bland annat om att leva som man lär, vilket ju har allt att göra med frukt.

  Artikeln heter Behöver tron försvaras?. Jag skall citera en del:


  Försvarar evangeliet sig självt eller behövs det också apologeter som ägnar sig åt trons försvar. Frågan diskuteras just nu. För en som ägnat många år åt att delta i debatten kring kristen tro och kristna värderingar och upplevt detta som en kallelse, är svaret givet. Tron attackeras från många olika håll, baktalas och förvrängs – så var det från början och så är det nu. Försvaret av tron blir då en naturlig del av den kristna förkunnelsen. Och det är ett försvar som kräver omdöme, klarhet och frimodigt engagemang.

  Detta är en hållning som har klart stöd i Nya testamentet. Aposteln Petrus säger: ”Var alltid beredda att svara dem som begär skäl för ert hopp”. Han tillägger: ”Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal” (1 Petr 3:15-16).


  En liten not: Jag vet att det finns många olika åsikter om artikelns författare, men gör nu som Guds Ord uppmanar oss att göra. Pröva innehållet och behåll bara det som är gott.

  /Kjell


 9. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Ska läsa. Nu hoppas jag att fler ska dela sina tankar här. Inte så att man ska känna sig tvungen till det men jag tror att det finns de som VILL dela tankar och erfarenheter men som av någon anledning inte gör det.

  Ofta är det de som är tystast som har mest att säga.

  Jag tänker iaf läsa vad andra delar.


 10. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Man tror knappt att det är sant och jag tror att många av de som går in under RKK inte skulle göra det om man var mer insatt i vad RKK egentligen lär.

  https://litevardagstro.wordpress.com/


 11. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kollar du på OS?


 12. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Nej, jag är totalt ointresserad av sport.

  /Kjell


 13. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Då kan du räkna med cirka 2 veckors semester när det gäller dina svenska läsare.


 14. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Ps. OS är inte sport. Alla tittar på det. Även de som inte är sportintresserade. Ungefär som alla tittar på schlagerfestivalen fastän man inte är musikintresserad. Det handlar om spänning, att vinna, få en kick (massdepression efter finalförluster är vanliga) etc

  Tänker att arrangemanget går under det som Bibeln talar om som “begär.”

  Sport är när man kombinerar bra spel efter bestämda regler med motion. Ungefär som schack (hjärngympa) fast man där flyttar schackpjäser i stället för fotbollen. Roligast är “Korpen” där arbetsplatser spelar mot varandra i syfte att mötas under “motionsmässiga” former. Där det inte spelar någon roll om man kör fotboll, brännboll eller tipspromenad. Det är en gemenskapsform.

  OS är antisport.


 15. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: “Ps. OS är inte sport.”

  Sådana påståenden leder ingen vart.

  Ord har så kallade konnotationer och så kallade denotationer.

  Ord har dels en “steril” ordboksbetydelse och dels en “levande” erfarenhetsbetydelse.

  Ordboksbetydelser kan man diskutera och komma överens om. Subjektiva erfarenheter motsäger inte varandra. Garanterat att ordet “hund” ger dej andra associationer än det ger mej. Bara som exempel.

  För mej är sport kompetitiv. Man strider för att vinna över andra.

  På svenska finns ordet “idrott” som för mej betecknar icke kompetitiv fysisk prestation. Till exempel att ta sig en cyckelsemester eller att vandra i fjällen. Eller varför inte bara roa sig själv i de romerska ringarna i björken i trädgården.

  Sport handlar om fotboll och allt annant nonsens som har kapats av kommerciella intressen och politiker som önskar att folk sysslar med oviktigheter.

  Inte bara sporten men kanske i ännu högre grad hela undehållningsbranchen. Tänk på pop-industrin, film och TV, Hollywood, Nollywood, Bollywood och vad det än må heta. Inget av detta bidrar med ett enda öre till realekonomin. Inget av detta producerar en enda smörgås åt den hungrige.

  Det är mitt hopp att det finns (många?) genuina kristustrogna som har bättre saker att göra än att sitta och titta op OS mitt i natten.

  /Kjell


 16. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  “Det är mitt hopp att det finns (många?) genuina kristustrogna som har bättre saker att göra än att sitta och titta op OS mitt i natten.”

  Man sover på natten, tror jag, och tittar på ingående eftersändningar under dagarna. Mellan tävlingarna analyseras “varje steg” och man fyller ut med allt möjligt som kretsar kring spelet. Förmodar att frågan “Hur känns det”? fortfarande ställs till vinnaren. Chipsfabriken i Filipstad går på högvarv. Det är de som levererar maten till TV-tittarna de kommande veckorna.

  Jag har dödat mycket tid framför OS under mitt liv. Det jag sörjer är tiden jag förlorade med barnen. Idag har jag som bekant ingen TV men när kunderna slutade komma igår förklarade någon för mig varför de inte kom. Och så har det varit på alla mina arbetsplatser. OS = Världen för dig själv och de som arbetar passar på att göra undan sådant man annars inte hinner med.

  Barnen har provat på olika sporter med både positiva och negativa erfarenheter. Det som jag har varit noga med är att de själva fått välja. Det kan vara kul att kunna göra en piruett på skridskor och orka med ett set i tennis. Det kan även vara det värsta som finns om man blir tvingad till det.


 17. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vi lever i märkliga tider.

  I t.ex. Iran har man “sedlighetspoliser” som ser till att kvinnor är rätt klädda. Det anses vara helt i sin ordning att landets regering tvingar till lydnad vad gäller klädedräkt. Ett foto utan hijab, nikab eller burka, på FaceBook leder till åtal, böter eller fängelse.

  I Israel har man inget som helst problem med bikini och burkini på samma stränder. (20% av Israels befolkning är araber som bekänner sig till islam, men tycker bättre om att bo i en demokrati än i de diktaturer som omger Israel.)

  I Frankrike beslutar borgmästare att förbjuda burkini fastän högsta domstolen har förbjudit detta förbud… (snurrar det?) Frankrike har varit vilset i pannkakan ända sedan den franska revolutionen.

  En muslima med hijab, tunika och legging tvingades av fransk (o?)sedlighetspolis, med hjälp av pepparspray, att klä av sig på stranden….

  Det knäppa är ju att muslimer som gillar att Iran har klädedräktspolis, ogillar att Frankrike har det.

  Och jag konstaterar för femtielfte gången att alla som förkastar Guds Eviga bud, och hittar på egna, måste stifta lager på löpande band och hamnar i en situation med arbiträra bud som är omöjliga att efterleva och alltid strängare än Guds bud.

  /Kjell


 18. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Hos Berndt publicerades en slaskvideo för ungefär ett år sedan där man påstår att Michelle är en ombyggd man och Barack således egentligen en homo.

  Hos Berndt har man nästa i 8 års tid förutspått att Barack är “antikrist”. Allt kommer från de människor is USA’s sydstater som nu är Trumps anhängare. White supremacists kallar de sig!

  Hos Berndt visste man nästan säkert att Barack skulle bli FN’s nye generalsekreterare. Vilket till yttermera visso bevisade att han är “antikrist”.

  Man svalde allt rashat som fanns i USA!

  Törs man säga att de som sysslar med sådant öser upp gyttja ur synnerligen smutsiga brunnar.

  Ett officiellt förlåt vore på sin plats.

  /Kjell


 19. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  “Ett officiellt förlåt vore på sin plats.”

  Ja, det må man säga. Såg att det spekulerades om antikrist men det andra hade jag helt missat. Rysligt är ett milt uttryck.


 20. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Jag minns mycket väl hur jag som barn (ännu icke tonåring) hade svårt att se att foton av lite äldre afrikanska kvinnor såg ut som kvinnor. Jag tyckte de såg ut som män, gubbar.

  Men jag har ju redan levt med och bland afrikaner närmare 45 år och menar mej numera mycket väl kunna känna igen till och med olika rasers särdrag. Och jag kan utan tvekan säga att Michelle är en fager kvinna med två fagra döttrar. (Undrar hur hon fick dessa döttrar om belackarna skulle ha haft rätt… 🙂 )

  Det finns så otroligt mycket smörja på internet!

  /Kjell


 21. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Fastnade för hennes rakrygghet och ja, blicken i hennes ögon. Att hon därutöver är mycket vacker och kvinnlig håller jag med om även om det inte var det som grep tag i mig. Och vem vill inte sätta ner foten mot Trumpgubben. Det kanske inte alltid är så bra att identifiera människor genom deras blick men jag gör det gärna. Blicken / ögonen säger en hel del. Man ser liksom om blicken i ögonen stämmer med det som kommer ur munnen eller inte.

  Min första upplevelse av en afrikan var vid 3-5 års åldern. Han satt i vårt kök och jag blev så förundrad att jag helt glömde min blyghet och gick fram till honom för att stryka min hand över hans kinder. Färgade han måhända av sig på min hand? Nej, färgen satt kvar. Jag kan ännu se hans varma leende.

  Min uppväxtförsamling, EFS har haft ett naturligt förhållande med afrikaner sedan 1800-talet genom utlandsmissionen. Idag är läget sådant, som jag ser det, att det de fick av EFS då, får unga EFS-are tillbaka idag. Idag har de mer av bibliskt att ge till oss, än vi till dem. Inte minst i äktenskapsfrågorna. Det blir som när ens egna barn börjar växa i kapp och om en. Man får tillbaka det goda man gett varken man vill eller inte…:-)


 22. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  USA’s nästa president?

  I alla fall om lågutbildade vita missnöjda “white supremacy” konservativa före detta slavägarfamiljer får bestämma.

  Herren sig förbarme!

  /Kjell


 23. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Nu sa de på radion att hans anhängare ska bilda medborgargarden som ska bevaka vallokalerna för att kontrollera att allt går rätt till. Får bilder inom mig om hur rakade huvuden bevakade vallokalerna i Ryssland i tidigare val.

  Trump upprepar att hela valet är riggat till fördel för Clinton. I instabila länder brukar politiska ledare framföra att de hoppas på ett juste val, kritiken mot resultaten brukar framföras efteråt. Trump han säger att en av världens största demokratier är riggat, tom innan valet har ägt rum. Hur kan man lyssna på en sådan galenpanna?


 24. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Både i Tyska och Holländska media meddelas att Abbas har öppnat en palestinsk ambassad i Vatikanen i dag.

  Abbas besökte påven på väg till anti-Israel-mötet i Paris.

  /Kjell


 25. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  I Holländska media rapporteras det att jublande turkar ropade följande när Erdogan utropades till vinnare.

  “Detta land skall inte förlora till kristna eller till korset. Detta är månens land!”

  “Ottoman kommer tillbaka. Ottomanerna kommer att bli stora igen. Vi skall blomma, vakna Europa!”

  Och från CNN:

  “Europas ryggrad är bruten. Detta referendum är det mest effektiva för Ottomanska rikets återfödelse.”

  Och Dagen skriver:

  ”Turkisk nationalism, kombinerad med en ökande islamisering av det turkiska samhället, betyder att den lilla minoriteten kristna och andra religiösa minoriteter utsätts för allt större press som också allt oftare övergår i våld”.

  Sela!

  /Kjell


 26. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag skulle vilja rekommendera att läsa Joel Halldorfs ledare om islamism i Dagen.

  Hyckleriet i kampen mot islamistisk terror

  Detta är högaktuellt nu när Trump har legitimerat Wahhabismens missions-center att agera mot Shia-islam.

  Lägg märke till att Sunni-islam med sin ortodoxa gren “salafismen” och däri de ytterst militanta “wahhabisterna” är just de som har utfört de flesta och värsta terroristattackerna.

  Al-Qaida, Al-Shabaab, Boko Haram, IS och dylika hör just till denna gren som sysslar med världsvid terrorism.

  Är Iran oskyldigt? Nej, naturligtvis inte, men deras aktioner är mer lokalt riktade och de är, som bekant, artikulerade fiender till Israel och stöder alla som vill utrota judar och avskaffa Israel.

  Det finns ingen “good guy” med i spelet. Målet är att upprätta ett nytt kalifat och uitfrån det regera världen.

  /Kjell


 27. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell!
  När man läser Dagen 2 juni, en artikel om SKR: Världen behöver ekumenik, så blir man något omskakad. Är vi på väg mot en enad världskyrka?
  Nu är Pingst överens med alla övriga kyrkor.
  Som du skriver Kjell, slutstriden står för dörren! Detta har man ju hört talas om sen barnsben. Men man kanske blev förd bakom ljuset?
  Som någon sa, Vi lever i en lurig tid!!


 28. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ja, jag har läst den artikeln också. Han för fram många viktiga aspekter på detta med fundamentalism. Med tanke på hur man för ett antal år inom pingst såg på dessa saker ang ekumenik, påven m.m så stämmer detta med den sakta tillvänjningens metodik alldeles förträffligt.
  Gud bevare oss att vara vakande och bedjande i denna sena tid.

Comments are closed.