Aktuellt #4

Detta är en arkiverad sida.

/Kjell

Views: 229

245 thoughts on “Aktuellt #4”


 1. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Mycket tråkiga saker utspelar sig. Det handlar inte om mej och denna blogg.

  Jag återkommer när det är möjligt att berätta mera.

  Vill tills vidare vädja att alla tar med både förmenta vänner och förmenta fiender i bön.

  /Kjell


 2. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  För den som vill veta mera hänvisar jag till följande information.

  Jag vill vädja till alla att bära Dahlman och Isaksson i bönen idag. Och tills saken har avhandlats.

  /Kjell


 3. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Rom. 12:14-21

  Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

  Den som hämnas gör minst ett misstag. Det kan hända att han gör en massa misstag, men hur väl han än sköter hämnden och hur korrekt han än utmäter straffet, gör han ett ganska grovt misstag.

  Om du tar något från mej, utan mitt medgivande, då handlar det om stöld.

  Om det nu är så som Skrifterna på många ställen vittnar om att hämnden är Guds så kan det inte betyda annat än att den som själv hämnas stjäl från Gud.

  Och sedan är det mycket troligt att den som hämnas tar till medel som är rymligen oproportionerliga. Det betyder i praktiken att han gör sig skyldig till saker som Herren kommer att hämnas på.

  Budskapet i Rom. 12 står mycket nära Jesu egna ord i Matt. 6:14-15

  Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

  Hämnd är väl ungefär så långt från förlåtelse som man kan komma.

  Fast om man är perfekt rättfärdig och felfri behöver man ju inte Herrens förlåtelse.

  Så då kan man väl strunta i att förlåta andra och hämnas på dem istället?

  Nja, det blir ju nästan i stil med självmord. Så vitt vi vet har den som dödar sig själv ingen ytterligare möjlighet att omvända sig.

  Om man betraktar sig som oförvitlig, och ur detta högmod tar sig rätten att hämnas, blir det ungefär som att självmörda sin oförvitlighet.

  Och inte blir det lättare efteråt att hitta vägen tillbaka till Herren.

  /Kjell


 4. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  En svår detalj i sammanhanget är i mitt tycke hur man hanterar eventuellt skadat förtroende. Om någon gjort mig illa så kan jag försöka lägga det bakom mig eller “lämna hämnden åt HERREN”, men riktigt som innan blir relationen sällan ändå.

  Speciellt i de fall då ingen verklig ånger kan skönjas.


 5. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ludvig skrev: “riktigt som innan blir relationen sällan ändå”

  Jag förstår förlåtelse som att avstå från alla former av hämnd och additionellt vara villig att acceptera att personen i fråga får nya chanser.

  Ingenstans i Skriften kan jag se att man tvingas ha specifika känslor. Det skulle vara orimligt.

  Jag tror att det är fullt legitimt att förlåta och samtidigt konstatera att man inte vill ha något mer med personen att göra på denna sidan av evigheten.

  Om något kan ursäktas behövs ingen förlåtelse. Förlåtelse år bara till för saker som är oursäktliga. Det är viktigt att inse skillnaden.

  Det vore grymhet om man skulle tvinga någon som har blivit misshandlad och missbrukad, kanske under en längre period, att börja tycka om förövaren.

  Dessutom kan jag inte finna att man ens har rätten att förlåta någon för det han har gjort mot någon annan.

  Men om du har andra tankar om saken får du gärna berätta.

  /Kjell


 6. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,
  Delar din syn på vad förlåtelse innebär. Ett par funderingar ytterligare dock:

  Var gränsen mellan ursäktligt och oursäktligt går kan i vissa praktiska fall vara svårt att säga. Till stor del på grund av att endast Gud känner till alla omständigheter.

  I många kyrkliga, politiska och akademiska sammanhang är förtroende något av det viktigaste som finns. I dylika sammanhang kan skadat förtroende nästan vara hämnd nog. Kan det liknas vid hämnd om jag avstår från att rekommendera en politiker/professor/predikant till ett visst uppdrag på grund av skadat förtroende efter en dispyt/händelse som är förlåten eller ursäktad?


 7. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ludvig skrev: “Var gränsen mellan ursäktligt och oursäktligt går kan i vissa praktiska fall vara svårt att säga.”

  Visst, Ludvig, det finns massor av saker som vi inte kan bedöma.

  Samtidigt tror jag att det är viktigt att inse att förlåtandet är en process som kan börja med steget att be Herren att göra oss villiga att förlåta.

  Det finns även en annan aspekt som bör tas med.

  Om man tvingar motparten att formulera en skuldbekännelse enligt egna föreskrifter, blir den resulterande “förlåtelsen” då verkligen förlåtelse?

  I princip handar det i sådana fall om att få ut lite hämnd i förskott innan man är villig att gå vidare.

  /Kjell


 8. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? (Jakob 2)

  Hur kan någon av er som ligger i tvist med en annan våga gå till rätta med honom inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? (1 Kor. 6)

  Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. (Jesu egna ord i Matt. 5)

  Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. (Rom 12)

  Jag gillar realismen i Guds Ord. Inga skenheliga förnekanden av realiteter utan i stället rakt på sakt.

  Man kan ha fiender. Ja man bör till och med räkna med att detta kommer att ske.

  Man kan råka i tvistemål. Ja man bör till och med räkna med att detta kommer att ske.

  Man kan bli hånad. Ja man bör till och med räkna med att detta kommer att ske.

  Man kan bli förföljd. Ja man bör till och med räkna med att detta kommer att ske.

  Det kan hända att folk ljuger om en. Ja man bör till och med räkna med att detta kommer att ske.

  Och det finns gränser för hur länge man måste försöka att leva i fred med någon som inte alls medverkar till det.

  Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? (Jesus i Johannes 5)

  Vi står alla, kanske dagligen, inför valet om vi vill låta Jesus sitta på tronen eller om vi vill sätta vårt eget ego och vår egen ära där.

  Vårt uppdrag är att vara vittnen och det är liksom något helt annat än att predika och avlägga vittnesbörd och skriva bloggposter och kommentarer.

  Var vi än är, och hur vi än uppträder, är vi vittnen.

  Stor försiktighet och trofasthet till Guds Ord behövs varje gång vi har “makten” i eventuella konfliktsituationer.

  Och då blir det av vikt att fundera på hur summan av vårt uppträdande ser ut.

  Vem får äran?

  /Kjell


 9. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Nog är det väl tidstypiskt att ett litet meddelande som grundar sig på en bit papyrus från ungefär år 400 kan bli den mest lästa artikeln på BBC på mindre än ett dygn!

  En rapport på svenska finns på Dagen Nya spekulationer om att Jesus var gift.

  BBC-artikeln finner du här Ancient reference to ‘Jesus wife’.

  Detta späder givetvis på de fabler som sedan länge har cirkulerat i apokryfiska böcker och senare i populära Hollywood-historier.

  Och fastän det inte finns någon mänsklig, eller konspiratorisk, koppling kan det vara värt att notera denna artikel Dalai Lama: Religion räcker inte längre.

  Ateister, humanister och evolutionister har redan länge predikat att deras tro inte är en religion.

  Se där hur den allt omfattande ekumeniken kommer att kunna forma sig.

  /Kjell


 10. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  2 Sam 12

  HERREN sände Natan till David. Han kom till David och sade till honom: “Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andre fattig. Den rike hade får och boskap i mycket stor mängd. Men den fattige hade ingenting alls utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var som en dotter för honom.
   
  Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nändes han inte ta av sina egna får och sin egen boskap för att reda till åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattiges lamm och tillredde det åt mannen som hade kommit till honom.”
   
  Då blev David alldeles rasande på den mannen och han sade till Natan: “Så sant HERREN lever: Den man som har gjort detta förtjänar döden! Lammet skall han ersätta fyradubbelt, för att han gjorde detta och var så obarmhärtig.” Natan sade då till David: “Du är den mannen!

  Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? (Jakob 2)

  Denna text får avsluta de korta betraktelserna angående förlåtelse och hämnd.

  /Kjell


 11. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag skulle vilja visa på en intressant diskussion om New Age som finns på Andreas blogg.

  New Age.

  Speciellt vittnesbörden av signaturen Carina kan vara till hjälp för dem som fallit i ockulta gropar.

  /Kjell


 12. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ja, Kjell,
  Carinas kommentarer förtjänar att stå som en egen bloggpost.
  Det är så viktigt, det hon tar upp.


 13. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Nu är jag nöjd och glader är en psalm med text och musik (2/4, Ess-dur) av Nils Frykman från 1881. Om denna frimodiga psalm finns många rykten, bl.a. att den skulle vara skriven på en gungstol utomhus när Frykman blivit uppsagd från sin folkskollärartjänst p.g.a. sin trosuppfattning. Enligt den versionen skulle sjätte strofen ursprungligen ha lytt “Nu Satan fritt må rasa och Werme (d.v.s. prästen i bygden) hjälpa till”.

  Publicerad i Segertoner 1988 som nr 570 under rubriken “Glädje – tacksamhet”. (Segertoner 1930 som nr 415 under rubriken “Frigörelse”.)

  Här följer en lätt redigerad version.

  /Kjell

  1. Nu är jag nöjd och glader,
   nu kan jag andas ut,
   nu bor jag hos min Fader,
   min träldomstid är slut,
   sen han mig lärde känna
   sitt eviga förbund
   i ordet, den klippfasta grund.
  2. Jag fordom gick och tänkte
   på bättring, bön och tro,
   men det ej hjärtat skänkte
   hugsvalelse och ro.
   Nu tänker jag på Jesus,
   hur ömt han älskar mig:
   Av kärlek han offrade sig.
  3. Så har min Jesus älskat,
   och så han älskar än,
   och som han hittills frälsat,
   så gör han om igen.
   Hans blod mig ännu renar
   från varje syndens fläck
   och gör mig fullkomlig och täck.
  4. Om hjärtat mig fördömer
   och köttet gör besvär,
   den trösten jag ej glömmer,
   att Gud dock större är,
   att nåden väger mera
   än all min uselhet.
   Och pris vare Lammet för det.
  5. Nu Jesus hos mig bliver
   med nåd så rik och fri.
   Hans nåd mig städs omgiver,
   jag lever helt däri.
   Och nu jag slipper sörja,
   ty Herren sköter allt.
   Åt honom min sak jag befallt.
  6. Nu Satan fritt må rasa,
   predikanten hjälpa till.
   Jag skall för dem ej fasa;
   det går som Herren vill.
   Guds ord behåller segern,
   och alla segrar med,
   som står uti Frälsarens led.
  7. Så glad jag hemåt ilar
   i Jesu dyra namn,
   och snart jag salig vilar
   i fridens sälla hamn,
   men under pilgrimsfärden
   så här på barnavis
   jag sjunger min Frälsares pris.

  Se också:

  Välsigna dem som förföljer er.
  Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar?.
  Tja, vem känner sig själv?.


 14. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kolla denna artikel i Dagen: Religionsfriheten allt mer hotad.

  Jämför sedan med denna artikel i Dagen: Predikant väcker åtal mot kristna bloggare. (Och liknande in ViD: Samma historia.)

  Missa inte heller: @TommyDahlman.

  Bered dej på den kommande förföljelsen!

  Vi som bor i länder med mer diktatoriala system vet hur det blir när yttrandefriheten bedöms av makthavarna och religionsfriheten blir predikad politik.

  Detta hör till födslovåndorna.

  /Kjell


 15. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack, särskilt för vers fyra.
  “…att nåden väger mera
  än all min uselhet.
  Och pris vare Lammet för det.”


 16. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sorry, min förra kommentar stämmer inte riktigt med det vidare sammanhanget du tar upp.
  (Men sången tröstade mig ändå!)

  Inte är det en biblisk princip att kristna bröder ska ‘dra varann inför domstolar’ !? Att det huvudtaget sker måste ju sägas till vår skam. Vi manas ju istället att gå tillrätta med varann, och hålla fred med alla (så långt det är möjligt, och ankommer på oss) – och särskilt med kristna bröder.

  Sedan kanske man upplever sig stå så långt ifrån varann trosmässigt, att man knappast kan se den andre som broder. Och det är helt klart ett stort problem idag: Så mycket görs under ‘kristna’ förtecken, som inte håller måttet.

  Oavsett vilket, så är det nog bra att beakta och pröva vilka ord man ‘tar i sin mun’, när man rasslar loss på sitt tangentbord. Principen att ‘pröva allt, och behålla det goda’ borde gälla som självredigering innan vi (inom den ‘kristna bloggosfären’) publicerar våra kommentarer.

  Men förföljelser och trakasserier får inte ha följden att vi inte vågar tala ut det som är sant.


 17. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela skrev: “Sorry, min förra kommentar stämmer inte riktigt…”

  Ja, det var ju en svår förseelse 🙂

  Jag skall ta upp det med mina advokater.

  Om det går att väcka åtal måste jag tyvärr överväga det.

  Allt i enlighet med Skriftens anvisningar om dessa saker.

  Och sedan en seriös tanke….

  Natten kommer då ingen kan verka.

  Förföljelserna kommer att tillta i takt med skärande bönerop från minareter i Sverige.

  /Kjell


 18. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag vill försöka skriva något som mycket lätt kommer att kunna misstolkas.

  Om jag skulle fråga dej vad du anser om “interconfessional prayer”, alltså där människor som tillber olika gudar samlas och ber gemensamt, så skulle du förmodligen slå ifrån dej med båda händerna och protestera.

  Men om jag skulle fråga dej om du tycker det är okay att man nu samlas i Pakistan i protest mot Taliban och bön för Malala Yousafzai, skulle det bli betydligt svårare att svara.

  Eller hur?

  En artikel i Dagen berättar om just detta: Skjuten 14-åring enar pakistanier.

  Artikeln inleds med:

  Pakistan enas nu i bön för den 14-åriga pakistanska flickan Malala Yousafzai, som sköts av pakistanska talibaner som ett straff för hennes kamp för flickors rättigheter.

  Pakistanier av olika tro fortsätter att be och hoppas på Malala Yousafzais överlevnad.

  En person som heter Xavier P William berättar följande:

  Under helgen utnämndes både fredagen och söndagen till nationella bönedagar för Malala. Jag var själv med och ordnade en bönemässa i den lutherska katedralen i Lahore där omkring 400–500 människor samlades för att be för henne.

  Det var kristna, men också muslimer, hinduer och sikher som enades i bön för hennes överlevnad. Flickor och kvinnor tände ljus och jag upplevde att speciellt skolbarn kände sam­hörighet efter det som hänt Malala, säger han.

  Är det fel att be till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud för någons väl om man vet att muslimer, hinduer, sihks också ber för samma persons väl?

  Är det okay om man gör det separat? Blir det fel om man samlas i samma rum och kommer överens om att be?

  Det kan vara bra att fundera på dessa saker för i en värld där vi lever i samhällen med många olika trosriktningar är det alls inte hypotetiskt att du kommer att tvingas välja i en snar framtid.

  Personligen skulle jag inte gå till en moské eller ett hindu-tempel för att bedja. Inte heller skulle jag kalla till interconfessional bön.

  /Kjell


 19. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Visste du att det finns ett Amerikanskt nyhets-medium som kallar sig “The Daily Beast”?

  The Daily Beast.

  På klockren Svenska: Det Dagliga Vilddjuret.

  Vilddjuret, Den Falske Profeten, Antikrist kommer att bara “kristallisera” i den accepterade kulturens dagliga nyheter. Räkna med stöd från nyhetsmedia.

  Det blir inga spektakulära saker, bara en massa AHA-upplevelser hos alla förvirrade, förvillade, förledda, egocentriska, etnocentriska, humanister, buddister, ateiser och avoga.

  /Kjell


 20. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Enligt Dagen säger Billy Graham att Mormonkyrkan inte är en kult.

                  

  Citat från Dagen:
  Enligt tidningen Charlotte Observer togs nämligen Mormonkyrkan bort från listan över religiösa kulter på webbplatsen för den organisation som Billy Graham har skapat.

  På listan som tidigare innehöll Mormonkyrkan finns bland annat fortfarande Jehovas vittnen och Scientologerna kvar.
  Slut citat

  Hur var det nu, det där med att gå i ok med “otrogna”?

  2 Kor. 6:15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

  KJV har som vanligt en bättre översättning: “And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?”

  Karl XII’s översättning hade också rätt: “Eller huru förlika sig Christus och Belial? Eller hvad del hafver den trogne med dem otrogna?”

  Det är alls inte samma sak att vara “otrogen” som att “inte tro”.

  Man måste lyda Gud mer än människor! (Apg. 5:29)

  Har William Franklin “Billy” Graham glömt det?

  /Kjell


 21. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Läs även Kristna satsar på mormonen Romney

  Hela 74 procent av vita evangelikala kristna stöder Mitt Romney.

  Äntligen en vit person vars far inte var muslim!

  Att Romney sedan representerar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tycks inte vara något problem…..

  Se även Heretical Quotes From The False Prophet Joseph Smith.

  Vem ropar nu “Antikrist”?

  /Kjell


 22. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  Några “annonser” har jag inte på sajten, men det finns ett antal länkar till information som inte befinner sig på sajten.

  Troligen är det det som Norton bråkar om. Allt som ligger mellan Rubriken “Rankers” och rubriken “Etiketter”.

  Det handlar t.ex. om ett “random” citat ur KJV, en Twitter-box, diverse besöks-statistiker, en trevlig vetenskaps fråge-ruta.

  I och för sig inga nödvändigheter, men trevliga och ofarliga prydnader.

  Om du kan hitta vilken eller vilka av dessa som Norton bråkar om kan du kanske meddela det per email till mej.

  Och när du tröttnar på Norton kan du skrota dem och välja det utmärkta Israeliska Avast som man får använda helt gratis.

  /Kjell


 23. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Pop-uperna är helt oförargliga. Men låter Norton blockera dem ändå t v.

  Har haft Avast på ett antal datorer. På min “nya” var Norton installerat och låter det löpa licenstiden ut. Sedan blir det nog Avast igen. Visste inte att den var israelisk men bra är den, så borde misstänka det…

  Apropå israelisk mötte jag två damer från KP utanför vinbutiken idag. De ville ge mig en progandaskrift som handlade om att bojkotta Israel. Jag sa att jag just beställt israeliskt vin (Carmel King David) och vandrade vidare. Vände sedan åter och bad om en “traktat”. Det kan ju vara bra att veta vad som sprids så jag kan bemöta på bloggar, nämnde jag. Då höll de även fram tidningen “Proletären” med braskande rubriker om Israels “orättfärdiga” krig mot Hamas i Gaza och undrade om jag ville ha den med. 20 kr. Nej, sa jag. Det har du inte råd med va…? var repliken. Jodå, men kastar inte bort pengar på sådant. Lägger det till Förenade Israelinsamlingen istället.

  (Beställde Yarden red och Yarden Chardonnay från Mount Hermon, Golan Heights Winery när jag ändå var igång. Channuka snart…)


 24. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vad säger “traktaten”?

  Jag översätter “köp inte” till köp.

  Köp apelsiner och grapefrukt från Jaffa!

  Köp Garants ekologiska paprikor från Israel!

  Köp vegetariskt från Hälsans Kök, Natuna!

  Köp Avacados märkta Carmel eller Top!

  (Tycker ni om sött, rött vin från Karmels vingårdar – köp även Carmel King David! Vill Du ha ett alkoholfritt alternativ – brygg Din egen läsk i Din Soda-Stream från Judéen- Samarien!)

  Installera gärna Avast!

  Din dator har säkert “Intel inside” redan – var glad för det och prisa Israels Gud!

  http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=QAfccfv6RUQ&gl=US


 25. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  I nyhetsprogram brukar ju båda sidorna få vara med och kommentera.

  Från Israels sida kommer det vanligtvis rationella och begripliga uttalanden.

  Men från Hamas sida rabblar man bara alltsköns skräp från från sina hjärntvättade sinnen.

  Jag har hittills aldrig hört en Gaza-innevånare fördöma raketerna. Nej även dessa raketer är Israels fel!!!

  Allt är Israels fel – säger de. Det finns bara en slutgiltig lösning.

  1. Bort med honom skriade folkhopen angående Jesus – “Bort med honom! Bort med honom! Korsfäst honom!” (Joh. 19:15)
  2. Bort med dem beslöt den “demokratiskt valda” terror-regimen i Tyskland angående Judarna.
  3. Bort med det skriar hedningarna som omringar Israel om landet Israel. Och alla Gudsförnekare och Gudshatare sjunger med, mer eller mindre öppet.

  Dett är satans trestegsplan att avsätta Gud och själv bestiga tronen.

  Nog kan vi vara tacksamma att Gud inte är demokratiskt vald!

  /Kjell


 26. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag fick in en kommentar med en länk till den mest avskyvärda konspiratoriska smörja jag någonsin sett.

  Kommentatorn, med pseudonymen “Strandnypon” sände sin kommentar via Deutsche Telekom AG från Gießen i Hessen, Tyskland.

  Enligt artikelförfattarna förorsakas allt elände i världen av judar och neger som även står bakom kommunismen!

  Visste du det?

  Otroligt!

  Du Strandnypon, om du läser detta. Omvänd dig från din extremt högerorienterade nasistiska antisemitism.

  Guds förbannelse vilar över det “evangelium” du och din lärare sprider.

  /Kjell

  PS. Onödigt att tillägga att jag inte släpper in kommentaren.


 27. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Svenskättlingen Lars Hagman bättre känd som Larry Hagman, eller JR Ewing i Dallas har dött.

  Han brukade dricka 5 flaskor champagne om dagen. Detta gav honom skrumplever 1992.

  1995 fick han en lever från någon annan.

  Den räckte att hålla honom vid biologskt liv tills nu.

  Han fick 81 år att hitta sanningen.

  /Kjell


 28. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “Från Israels sida kommer det vanligtvis rationella och begripliga uttalanden.”

  Du har uppenbarligen inte hört många israeliska nybyggare kommentera…

  “Men från Hamas sida rabblar man bara alltsköns skräp från från sina hjärntvättade sinnen.”

  Absolut när det gäller israels existens, men de har dock rätt i mycket av sina klagomål på hur israel behandlar dom…. De är också i sina åsikter om motståndarna spegelbilder av den tyvärr ganska kraftfulla israeliska minoritet som tycker motsvarande om palestinier, dock har de inte lika bra vapen…
  Du bör dock betänka att extremister i israels tidigare regering faktiskt stödde Hamas ekonomiskt i början (för att de ville ha en konkurrent till PLO då de såg ut som de skulle börja måsta göra överenskommelser med dom), nåväl, dessa israeler lyckades i sitt uppsåt och har inte behövt göra mycket eftergifter sedan Hamas kom till makten..

  “Jag har hittills aldrig hört en Gaza-innevånare fördöma raketerna. Nej även dessa raketer är Israels fel!!!”

  Det kan ju bero lite på att israel har en benägenhet att “hämnas” dessa raketer ganska okontrollerat (en enda av de större bomber de då och då släpper på det tätbebyggda Gaza kan innehålla lika mycket sprängämne som alla palestinska raketerna tillsammans på ett decennium, de har dessutom dödat mer än 50ggr mer civila än palestiniernas raketer gör enligt IDF egna siffror)
  Visst är det dumt tänkt av palestinierna, men har du ingen förståelse för att även dom vill “hämnas” för sina egna terrordödade?
  (palestiniernas raketer är också givetvis terrorvapen, men de träffar sällan, och dödar sällan heller (inte för att det inte är meningen med dom). Israel kan pricka vilken kvadratmeter de vill i Gaza med laserguidade raketer och bomber, och gör det reguljärt (speciellt i samband med israeliska val). Det är mycket sällan ingen dödas då
  Jag tror inte heller Israel skulle gillat om palestinier mördade höga israeliska politiker med terrorvapen och “riktade mord” (tvärtom tror jag snabbt det skulle medföra nya militäranfall mot Gaza), kan du förstå att palestiniers ledare också ogillar mord på sina egna?
  Jämför med mordet på Rabin, tvivlar du att de skulle slagit hårt till om det var palestinier som gjort det? (de skulle minst fördrivit samtliga av mördarens släktingar, förstört deras egendomar osv. Nu var det en Israel, så frånsett att han fängslades hände inget..)
  Att bygga en mur runt om palstinierna ger också lite dålig smak, då även nazister gjorde det i mindre skala mot judar under WW2.

  (PS. du vet om att en ganska stor minoritet av palestinierna som fördrivits var kristna? Lustigt nog blir det färre och färre palestinska kristna, trots all den massiva hjälp de fått av sina kristna bröder i väst för att få rättvisa mot israeliska fanatiska nybyggare mm.)

  Är någon sida helt “ond” eller “god”? Givetvis inte, men att bara beskylla en sida är ganska inskränkt, bägge sidor har gjort förbrytelser, respektive har legitima klagomål. Felet är att ingendera sidan verkar klara av att fatta att det krävs förhandlingar och överenskommelser där BÄGGE sidor är missnöjda, och bägge får göra eftergifter och kompromisser (respektive hålla krigslagar), och att omvärlden har en benägenhet att blint stötta ena sidan och motarbeta att de verkligen måste förhandla..


 29. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Törs man skriva som Tobias Bäckström, kyrkoherde, Kyrkhult.

  Eller blir man då ett anatema för alla som har kanoniserat Wilkerson?

  Wilkerson hade fel om väderförändringar.

  Ingen kan förneka Wilkersons kallelse som evangelist.

  Men jag håller med Tobias Bäckström att profetiorna är mera en sorts syntes av Bibeln och tidsandan.

  Framför allt saknas tidsangivelser.

  Och om jag nu skriver att ett passagerar-flygplan kommer att störta och hundratals kommer att dö, så får jag rätt förr eller senare.

  Det vill säga, om Gud vill och vi får leva. (Jakobs kriteria)

  /Kjell


 30. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Synen är mycket träffsäker och bekräftad. Detsamma gäller inte de två uppföljarna även om även de är mycket intressanta.
  Läste lite i Dagen om Wilkerson, ovanligt bra artikelserie. De kan nog göra cameback om de inte ännu en gång trasslar in sig i katolicismens mörker.

  Angående väderförändringar går åsikterna om framtiden isär. Det flertalet är överens om är att vädret blir extrem. Extrem värme kan ge extrem kyla på sina håll. Eftersom temperaturskillnader är en stark drivkraft för havsströmmar kommer t ex Golfströmmen att avta. Det påverkar Skandinavien på ett särskilt sätt. Växthusgaser kallas så för att de motsvarar glaset i ett växthus. Glas släpper igenom som mest ljus d v s värme när det träffar glaset vinkelrätt. Träffar de glaset med liten vinkel reflekteras ljuset/värmen vilket är fallet vid polerna vintertid. Det finns okända variabler i våra komplicerade meteorologiska och hydrologiska system. De kända variablerna är just variabler som är beroende av andra kända och hittills okända faktorer. Så att förutspå extrem värme och extrem kyla sida vid sida är ett bra grundantagande.


 31. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Han hade inte rätt om vädret, men man behöver inte ens titta på detta för att se att han var en falsk profet…
  “Right now I sense in my spirit that in less than 5 years there will be no more so-called gospel television networks. They will all fall into bankruptcy and absolute ruin.”
  (Solomon Church Dec. 12, 1994)
  Tyvärr hade han fel om detta, giriga TV-evangelister finns det som sagt var ingen brist på ens 2012 (13 år efter att de skulle vara borta enligt ovan)

  Han har även (med datum) “siat” om att new York skulle drabbas av raskravaller och att federala trupper skulle sättas in (1993 skulle det skett)
  mm..

  När liknande personer får något rätt (säg “det skall bli en jordbävning nästa år någonstans på jorden”) och det sker något som hjälpligt kan sägas stämma hyllas “profeten” till skyarna som påpekats här, men varför är man inte lika snabb på att förkasta dom som falska profeter när de påstår något som senare visar sig vara tokfel? (speciellt de som är ännu värre än honom, och förutom (felaktiga) datum även påstår att “gud talade genom mig” (låtsandes inte ens komma ihåg FX-effekten de just uppför på sitt tiggarprogram på TV)


 32. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  David,

  Kanske vet du redan att jag skiljer på “profet” och “siare”. (Hur profeterar man?)

  Jag är benägen att hålla med om att Wilkersons “siande” uppvisar uppenbara brister.

  Hans stora ivrande för evangelisation tror jag ingen kan betvivla.

  Som exeget får han däremot inga högre betyg…

  Jag växte upp i en förort till Stockholm och hade förmånen att få lyssna till de talare som denna stora “rika” församling kallade.

  David Wilkerson var en av dem. Jag minns inte mycket av det men tror att det huvudsakligen handlade om hans arbete med gatubarn.

  Jag köpte “The Cross and the Swichblade” och det bev den första hela bok jag läste på engelska. Jag var nog ungefär 16 och det var sommar. Jag låg i hängmattan i vår trädgård.

  Det gav mersmak och jag köpte sedan “Twelve Angels from Hell” och läste även den.

  Man kan gott säga att jag hade ett positvt intryck av Wilkerson.

  Många år senare i Holland gjorde man reklam för hans bok Synen i den församling vi besökte. Jag köpte boken och läste den.

  Jag minns inte säkert när detta hände men om jag minns rätt skulle många av hans förutspåelser då redan ha skett. Och det hade de inte.

  Var Wilkerson en trovärdig siare? Jag har mina tvivel om det.

  Att han var en helhjärtad evangelist är tydligt. Kanske blev han alltför berömd?

  Dock vill jag vara försiktig med etiketter som “falsk profet” och “villolärare”.

  Budskapet om frälsning och gemenskap med Herren var klart hela tiden.

  Så även om hans associationer var mer eisegetiska än exegetiska var budskapet inte fel.

  /Kjell


 33. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Absolut, att jag hoppade på honom var inte för att han var “den värsta” eller något sådan (det finns vissa namn jag kan nämna med supergiriga TV-evangelister som verkligen utnyttjar falska profetsior (och ditto “helanden”) för profit, men han var inte alls i deras gäng)

  Det är bara det att vissa är så fruktansvärt snabba med att “han är kristen och profeterar något (oftast obra) om framtiden, då är det odiskutterbart SANNT(TM) och bara kommunistiska ateister kan vara minsta skeptiska mot hans direktlinje till Gud!
  En sak när dom tror på “profetsian” första gången (även om det fortfarande är mäkta godtroget), men att dom fortsätter efter att det fallerat spektakulärt är lite oförståbart…
  Nåväl, detta var mer allmänt om nutidens “profeter” och mest riktat mot “the usual suspects” bland dagens “profeter”/”helare” (och samtidigt snorrika tiggare)


 34. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  David,

  “Tyvärr hade han fel om detta, giriga TV-evangelister finns det som sagt var ingen brist på ens 2012 (13 år efter att de skulle vara borta enligt ovan)”

  Det var nog just vad Wilkerson förutsade. Gospel = evangelium. Trosrörelsen med sin framgångsteologi och “satsa-på-dig-själv”-budskap är inte evangelium.


 35. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Och det är lite skillnad mellan “jag tycker det verkar sannorlikt att x kommer att inträffa nästa år”, eller “en vild gissning jag har är att x sker nästa år” och när folk säger “jag såg en uppenbarelse igår att x skall inträffa” eller “i en vision såg jag att x skall ske nästa år” (eller de två mer tiggar-TV-evangeliska “Gud sade till mig att x skall ske nästa år ” (eller låtsas vara “övertagen” av “den heliga ande” och “framföra meddelandet” att “x skall ske nästa år” (och sedan låtsas inte minnas vad man just teateragerat fram (eftersom man var i “trans” och bara agerade “kärl” åt den heliga ande))
  Jag säger inte det inte skulle kunna dyka upp äkta profetsior, men dels tror jag Gud har mera smak och omdömme än att använda dessa äckligt förmögna dykare av mammon som sitt verktyg, sedan tror jag hans profetsior bör vara lite mer exakta (och inte fallera) och FRAMFÖRALLT skulle han inte använda en vars “profetsior”redan fallerat spektakulärt som verktyg…

  Man skall alltid börja med att vara en aning skeptiskt till dagens “profeter” (och än värre, “helare” eller kombination av dessa) som dyker upp nuförtiden, speciellt de som lever lyxliv oc vill ha $$$$$ av en.. (bara det sista bör göra en EXTRA misstänksam och kontrollerande av påståendena)


 36. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Har för mig att wilkerson, åtminstone på stora delar, ger tidsangivelsen att det ska ske i hans generation. Så det kan finnas mycket tid kvar.


 37. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag har just installerat ett samtalsforum.

  Samtalsforum

  Ge gärna synpunkter.

  Hälsningar

  Kjell


 38. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Läs och begrunda!

  World Faith Harmony Week

  /Kjell


 39. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vill peka på två mycket relevanta inlägg i det nya forum jag öppnat som komplement till bloggen.

  Överträffa varandra i inbördes hedersbevisning

  Bibelläsning

  Tack till “ett Gudsbarn” författaren av dessa inlägg.

  /Kjell

  PS. Bara registrerade deltagare kan kommentera och skriva i detta nya forum.

  Pseudonym är helt okay.


 40. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vill bara passa på och meddela att Pingstpastor Mikael Karlendal har börjat blogga igen efter att ha tagit det lugnt sista kvartalet 2012.

  Ängelholmspastorn tycker till

  Det finns en hel del intressanta och nyttiga artiklar skrivna de två första månaderna i år.

  /Kjell


 41. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  En skola i Fantopia, i utkanten av Malmö, beslöt att kombinera skolårets början med ett besök till en Moské i bygden.

  Orsaken torde vara tydlig för alla. Skolårets början sammanfaller ju ganska nära med Den Store Profetens födelsedag. Festen kallas även Maulid Al-Nabi*.

  Högtiden firas olika i olika länder, t.ex. i Turkiet, Egypten och Iran, och det finns alltid gatuprocessioner och särskilda gudstjänster i moskén denna dag. Då läser man ur Koranen det avsnitt som hör samman med denna dag.

  Så, vad kunde vara mera passande än att inbjuda alla elever till den närliggande Moskén och låta Imamen berätta bakgrunden till denna högtid.

  Imamen hade noga instruerats att han inte fick proselytera eller tala illa om andra religioner. Inte heller fick han leda barnen i någon slags rituella handlingar.

  För att, så att säga, ta in sfären och förstå allt bättre fick de barn som ville öva de så typiska böneutrop som alltid avslutas med ett “Allahu Akbar” i falsett.

  Elever som inte ville följa med till Moskén fick välja alternativa aktiviteter som arrangerades av skolan.

  Några föräldrar och lärare tyckte att besöket till Moskén var mycket opassande och de anklagade skolans ledning inför Skolstyrelsen.

  Fallet togs upp och Skolinspektionen beslöt att pricka skolan för att de inte iakttog den nödvändiga åtskillnaden mellan religion och stat.

  Beslutet upprörde många trogna Muslimer som, inte utan orsak, anser att Sveriges Regering står för en sekularisering som på sikt kommer att leda till förföljelse av troende från alla olika denominationer….

  En affekterad troende uttalade sig på följande sätt:

  Det är bara på grund av Allahs överseende att domen inte redan har fallit över Sverige. Det hat som detta land ända upp till politiska och lagstiftande instanser visar mot Allah och mot allt vad tro heter är makalöst. Skolinspektionen och landets folkvalda politiker har det övergripande ansvaret, och deras agerande är ett av många exempel på den totala gudsfrånvändhet som råder i landet.

  Så långt denna nyhetsrapportering.

  /Kjell

  * I de Arabiska språken betyder “nabi” eller “nabii” både “profet” och “ställföreträdare”. Alltså den som talar med “guds” auktoritet.

  Överfört är således påven Messias “nabii” eller profet och ställföreträdare.

  Fundera lite på det. Och mindre på min cynism om skolinspektionen, och eventuella andra insnöade etnocentriker som inte förstår att de lever i en multikultur. (Märk väl att jag inte säger att multikultur är något gott. Men vi har den, vare sig vi vill eller ej.)

  Kom ihåg att det är luriga tider.

  Om man kunde veta varifrån lurendrejeriet kommer vore det lätt. Men det vet man inte! Kolla denna Joel Osteen.


 42. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lite koll på rektorn, och dess bakgrund vore intressant.

  mvh B-O


 43. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Bengt-Olof lindskog,

  Jag bor ju i ett land med så kallade “böneutrop”. Dom väcker oss halv 5 på morgonen.

  Så, förstå mej rätt!!! Jag förespråkar absolut ingen samverkan med islam.

  Men, eftersom ni, i Sverige inte har hunnit dit än. Kolla dessa:

  Ja till böneutrop från moské.

  Christian Church opens doors to Muslims.

  Vänta bara! Det kommer att bli tydligt för varje Kristustrogen broder och syster hur långt vi har nått i avkristningen och avfallet och ändtiden.

  Detta kommer att bli tydligt helt utan spekulationer och utpekande av “antikrister”.

  /Kjell


 44. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ja vad ska man säga, med medlemskap i skr så är det väl inte så märkvärdigt, och ordförande posten har vi ju också.

  Och kyrkolokalen är ju bara en byggnad har vi ju också blivit itutade.
  Vi hyr ju ut kyrkan ( den simpla byggnaden ) som vi har gjort om till moderna folketshuslokaler. Det ambulerande korset, plockas ut och in allt eftersom verksamhetens art och inriktning.
  Vi bjuder in pastor Amos young till “predikantveckan” vad kan man inte förvänta sig?

  B-O


 45. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag skulle vilja ge uppmärksamhet åt en mycket bra artikel hos Dagen.

  Israel är ingen ockupationsmakt.

  Läs den och kom ihåg fakta. Kan vara bra vid eventuella diskussioner med moderna hedningar.

  /Kjell


 46. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Magnus Karlsson länkar hos Berndt till en alldeles fantastisk artikel artikel i SvD.

  Den är verkligen läsvärd!

  Och när man klickar vidare i SvD hittar man denna artikel.

  Studiebesök i stormens öga.

  Helt otroligt!

  Eller kanske inte….

  Och jämför detta med Utred Husbykravallerna.

  Jämför dessa artiklar och se hur ändens tid kommer att forma sig.

  Missnöje, brist på förtroende, fattigdom (även andlig!) och absolut ingen tacksamhet… behöver vi fler ingredienser?

  /Kjell


 47. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vår finska syster Gunnevi meddelar följande:
  ————–

  Inte hade jag trott att förfallet var så stort inom den lutherska kyrka i Finland att Finska Missionssällskapet på sin missionsfest i helgen skall välsigna en homosexuell präst och hans partner för ett missionsuppdrag.

  Den ene av de två skall först vigas till präst, och sedan välsignas de två för sitt missionsuppdraget till Kambodja.

  Det är den kvinnliga biskopen Irja Askola som är förrättare.

  Bl.a. i dokumentet från kyrkomötet 2010 upprepas flera gånger ”att det inte finns något hinder för kyrkan att anställa personer som lever i ett registrerat parförhållande.”

  Men det spelar ju absolut ingen roll vad kyrkomötet besluter, utan här gäller VAD HAR GUD BESLUTAT ? VAD HAR GUD SAGT ?

  Finland är det första land i världen med detta !

  Fruktansvärt !

  Nog GUDS dom vilar tungt över vårt land !

  Jag känner som Lot kände, jag mår så dåligt av de gudlösa människornas lösaktiga vandel.

  Och riktigt dåligt mår jag när man tänker att det är präster, pastorer och biskopar som godkänner dessa homosexuella och accepterar deras handlingar.

  Och hela tiden växer och växer skaran !

  Men snart kommer nog GUDS dom !
  ——–

  Inte mycket mer att tillägga än det som den äldre brodern sade:

  Så långt fram i tiden som vi är nu har vi aldrig varit tidigare.

  /Kjell


 48. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vi har kommit fram till avslöjandenas tidsålder.

  Derek visade sig vara SÅ i fårakläder.

  Micael Grenholm som driver en blogg som heter “Hela Pingsten” har nu öppet bekänt att han är en fullblods ersättningsteolog.

  Jag kopierar hans kommentar från Berndts forum:
  ———————–
  2013-06-13 07:02:35 – Micael Grenholm, E-postadressen är dold, helapingsten.wordpress.com

  Jesus Lever:

  Jag var där på det mötet och det var ingen profetia utan en uppmuntran, “det här kan ni göra”.

  Antonia:

  Oj, när har du frågat det? Det har jag missat. Men mitt svar är helt enkelt att jag tror på Bibeln, inte människors läror. Sionismen existerade inte för 400 år sen, det är en ny lära människor har kommit på. Jag tror på Bibeln. Och i det Nya förbundet kallas kyrkan för Guds egendomsfolk (Tit 2:14) men aldrig i NT kallas judarna för Guds egendomsfolk. Aldrig. Försök gärna motbevisa mig. Nå, varför skulle jag predika något Bibeln inte lär? En sann jude är den som tror på Jesus. De judar som inte tog emot Messias har skurits bort från olivträdet, och de hedningar som tror på Honom har ynpats in. Jag har skrivit mer om detta på http://helapingsten.wordpress.com/2011/08/30/kyrkan-ar-guds-egendomsfolk/
  Gud välsigne dig!
  ————————–

  Du kan läsa originalet här: http://berndtisaksson.dinstudio.se/guest_244.html

  Oj, oj oj!!!

  Sista tiden blir en lurig tid. Se till så att ingen bedrar dej.

  /Kjell


 49. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Och ändå spelar det ingen roll vem som är vad utan hur Gud ser på mig. Vilka kläder har jag nu och vid vandringens slut?

  Eva åt av kunskapen om gott och ont. Det var en synd. Kanske är det en synd ännu idag. Adam lyssnade mer på Eva än på Guds regel nr 1.

  Micael tror på mycket överandlighet, Berndt tror på det katolska dopet, Kjell tror på de som med sin mun bekänner, där är Kjell och Micael helt överens.

  Själv funderar jag över saker som hur mycket jag tror på Gud och hur mycket jag tror och trott på min egen gud. Hur mycket jag tror på människor inklusive mig själv.


 50. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lyssna gärna på denna predikan:

  Kyrkans illgärningar.

  Se detta är ersättningsteologins förbannelse!

  Men Guds löften till Abraham och Israel gäller fortfarande.

  /Kjell


 51. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika, titta vad Paulus uppmanar efesierna att göra i Efesierbrevets femte kapitel vers 11: “Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället”.

  Att hålla tyst med avslöjanden som berör Kristi kropp är inte välbehagligt inför Herren.

  Hela kapitel fem i Ef är nyttig läsning.


 52. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vill bara peka på en kort bloggpost hos Mikael Karlendal.

  Även han har upptäckt att tiden för ohämmat bloggkommenterande med högt i taket är förbi.

  Förändringar…..

  Så skriver Mikael Karlendal:

  Jag anser inte att jag som bloggägare är skyldig att tillhandahålla ett allmänt chatt-forum för andliga och kyrkliga ”rättshaverister”.

  /Kjell


 53. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Mobiler och Tablets

  För er som surfar på webben med mobiler och tablets har jag försökt att göra bloggen vänligare.

  Rapportera gärna dina erfarenheter av ändringen.

  /Kjell


 54. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Varning!

  Någon i Turkiet har hackat Harry Forsgrens yahoo-mail och stulit hans addresslista.

  Denna skickar nu nedanstående mejl till alla i addresslistan:

  Hej!
  Jag är för närvarande i Lissabon, Portugal och förlorade min väska tillsammans med pass och kreditkort. Ambassaden är villig att låta mig flyga utan mitt pass. Jag behöver bara betala för min biljett och räkningar hotell. Tyvärr har jag inga pengar, mitt kreditkort skulle hjälpa men är också i påsen. Jag har redan fått kontakt med min bank, men de behöver mer tid. Kan du låna mig lite pengar via western union? Jag ska ge er tillbaka så fort jag kommer tillbaka. Jag behöver definitivt att få på nästa flyg.

  Jag väntar på ditt svar …

  hälsningar
  Harry Forsgren

  Harry har redan varnats per telefon och vidtagit åtgärder. Ett tack till den som ringde upp honom!

  /Kjell


 55. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det där brevet ser väldigt lika ut ett jag och ett gäng andra fick “från” en pastor i vår stad för kanske någon vecka sedan. Han ville också ha pengar via Western Union och sade sig vara strandsatt utan pengar utomlands.


 56. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Det var väl också Yahoo, kan jag tänka mej.

  Jag har fått liknande från 5 olika bekanta hittills.

  Yahoo är det allra sämsta val man kan göra.

  /Kjell


 57. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Fick ett mail idag från denne falska H Forsgren, inget att bry sig om, bedragarna försöker hela tiden sno åt sig våra pengar. Jag har ofta fått mail om att jag betalt för mycket till telia, jag har dock inte telia, så den niten gick inte heller.

  Bb


 58. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Till varning väljer jag att publicera följande tre kommentarer skrivna av Daniel MTC, Aletheias ägare. (min fetstil)

  Jag överlåter till var och en att själva bedöma …. (se nedan)

  Min egen bedömning ämnar jag spara för ett evaluerande av Aletheia IRL, som det heter.

  /Kjell

  ——-
  MyTwoCents – aletheia.se

  Tack för feedback. Skrapade endast lite på ytan. Finns ju alltid mycket att ponera över med nya skeenden. Har en och annan ytterligare fråga som jag väljer att inte ta upp offentligt då de andliga blodhundar som frenetiskt googlar skulle förstora upp det hela till något det inte är.

  Var välsignad
  /D

  ——-
  MyTwoCents – aletheia.se

  Vi får nog vänja oss vid att be Gud om nåd o vishet att skilja mellan väktare på muren och häcklare på muren. Det är alltid lättare att riva ner än att bygga upp eller som en gammal pingstpastor sade i en predikan jag lyssnade till för många år sedan:

  Grejen med åsnor är att de kan inte sparka och dra ett lass samtidigt. På så vis är åsnorna i Herrens hage lätta att peka ut….

  ——-
  MyTwoCents – aletheia.se

  Jag har som jag skrev till observer många funderingar själv utöver denna lilla post. Friendly fire (döda egna inom försvaret) var en gång i tiden ålagt med dödsstraff. Även om de sista åren tycks blivit en tävlan i ”hitta-fem-fel-hos-din-nästa” tycker jag man kan börja likt kravallpolisen med gummikulor.

  ——-
  Blodhundar som hotar Aletheia.


 59. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Otroligt att han kan skriva så! Å andra sidan har hans väg varit tydlig för dem som följt MTC. Han öppnade upp sig för villolärare som Chumney och nu vill han på något sätt sätta munkavel på alla som prövar läror. Vidare verkar han ha blivit mer och mer tolerant mot felaktiga läror. Fruktar att denna kompromiss leder till något ännu mer ont.

  Jag tycker det är förvånansvärt att inte fler reagerat på MTC nya läror. Han får för mycket utrymme på bloggar där han inte borde vara välkommen. Iaf inte när han har en sådan stor plattform att predika från som Aletheia och därmed når flertalet kristna med sin onda lära.


 60. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  Kjell och Andreas,

  Det är ändå bra, tycker jag, att MTC nu börjar visa “sitt rätta ansikte”, då blir det inte lika lätt att fortsätta med denna ‘Hebreiska Rötter’ förförelse!

  Allt som skrevs på Aletheia, skulle enligt Daniel först silas genom I Kor. 13!

  Nu när han själv frångått den principen, kommer fältet att öppnas upp för flera påhopp, från alla dem, som heller inte gillar att man granskar olika villor!

  Alla dessa är redan kallade för själv utnämnda väktare, enmanslärosäten, och villolärare enligt Aletheias omdöme: Jareteg, Janne & Elvor Ohlin, plus Erik och Birgittas! Sven Reichmann, ( fick dock godkänt, med en viss reservation)

  Analysen de gjorde av HRR och Eddie Chumney´s undervisning, här i Sverige visade sig alltså stämma.

  På frukten skall ju trädet kännas, och i detta fallet visade det sig vara Kunskapens träd!

  Så bröder och systrar, vi är i gott sällskap, nu när stenarna börjar vina kring öronen!

  /Antonia


 61. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  Svårt att bedöma vad som är på gång. Det enda jag tycker mej kunna se tills nu är att de som har varit aktiva i trosförkunnelsen, och inte definitivt tagit steget ut ur denna villolära, på något sätt sitter fast och är mycket avoga till prövande av läran.

  /Kjell


 62. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  På tal om trosrörelsen. Daniels ena morot med att vara torah-trogen är att man blir välsignad. Just vilken välsignelse han syftar på vet jag inte, men välsignelsen i att vara lydig Mose lag är att man får materiell välsignelse. Är det så Daniel menar så ligger det helt i linje med trosrörelsens lära och eftersträvan av materiell välsignelse (det är bara att lyssna på Jens Garnfeldt för att då detta bekräftat).


 63. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell, “Svårt att bedöma vad som är på gång. Det enda jag tycker mej kunna se tills nu är att de som har varit aktiva i trosförkunnelsen, och inte definitivt tagit steget ut ur denna villolära, på något sätt sitter fast och är mycket avoga till prövande av läran.”SLUT CITAT

  Jo, så är det. Men om vi talar om exempelvis fenomenet i Älmhult så tycker jag att det inte bara kan vara en fråga om att pröva det rent läromässigt. De främsta larmsignalerna där ligger ju mera i den sorts “andlighet” Jens Garnfeldt helt oblygt vill bli associerad med. Många gånger dessa veckor har han med beundran hänvisat till sådana som T.D. Jakes och Rodney Howard Browne. Den förste representerar ju den mest vulgära framgångsteologi man kan tänka sig och den senare är kanske den främste lanseraren av manifestationerna kallade “holy drunkness”.

  Alltså: Jens Garnfeldt kan ofta predika “klassisk” väckelseförkunnelse säkert till 90% för att sedan (främst i eftermötena) gå över till ett lanserande av en sorts andlighet som jag finner osund och obiblisk. Och visst, då blir det ju ändå indirekt en lärofråga, men inte alltid lika lätt att sätta fingret på som om man predikar exempelvis villoläror om Jesu person eller Jesu frälsningsverk.

  Vi är ju säkert flera som senaste tiden ofta citerat Sven Reichmanns ord om att den yttersta tiden kommer bli “en lurig tid”. Det gäller ju VERKLIGEN i frågan om den falska karismatiken. Inte mist så längtar alla vi som vill vara bibeltrogna efter en sann biblisk karismatisk förnyelse. Har man en gång upplevt något sådant så längtar man alltid efter mera av det. Den längtan finns hos många idag, undertecknad inberäknad.

  Den karismatik som nu lanseras från Älmhult är helt rätt i tiden för att finna en marknad hos många längtande människor. Tyvärr kommer många av dessa försent upptäcka att “produkten” inte är den man trodde och hoppades att den skulle vara.

  Mvh

  Berndt


 64. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ett litet stickprov på kommentarer angående “främmande eld” ur Aletheias arkiv.

  4 kommentarer citerade i sin helhet nedan:

  2008-08-25 10:43:04 skrev Daniel följande på Aletheia:

  Kan det vara så att delar av kristenheten flugit in i hård turbulens nu? Är det dags att spänna på säkerhetsbältena? Jag vet att kristna i alla tider väntat på Jesu återkomst men, kan det vara så att det är nära nu?

  Hörde en predikant i USA predika under ämnet “Everything that can be shaken, will be shaken” för en tid sedan.

  Kanske Gud tillåter denna omskakning inom kristenheten. Ty, det är ju inte bara Pingst som har problem. Män såsom Halldorf, som bär på främmande eld, har ju spritt sitt elende till snart hela kristenheten…..

  /D

  2009-04-19 11:07:29 skrev Björn Jönsson följande på Aletheia:

  Var ville Gud att folkets fokus skulle vara?
  Jo, lydnaden till vad han sagt till dem, inte till elden, utan just lydnaden, men i dag är fokuset förflyttat till elden, bort från lydnaden!
  Gud vill lydnad, personlig Gudslydnad, vi skall följa honom personligen och inte rusa efter någon eld, eller någon form av manifestationer!
  Mvh Björn Jönsson

  2010-03-12 23:36:44 skrev Sefast Tronde följande på Aletheia:

  Bra inlägg, en verklig ödesfråga för fler församlingnar än Livets Ord. Ännu en vägvisare som ger bekräftelse om vilken tid vi lever i, som Bibelns ord varnar för så mycket.

  Det är verkligen beklämmande med den väg som Ulf Ekman tycks lotsa Livets Ord.. De som blivit fångna av smicker, som leder till högmod, blir till sist förblindade, och främmande eld kan förleda och förföra.

  Vill i sammanhanget rekommendera en tragikomisk jämförelse mellan Jonas Gardell och Ulf Ekman som åskådliggör roten till problemet:

  (länken borttagen)

  Gå in och läs …

  MVH / Sefast Tronde

  2010-05-25 16:31:11 skrev Daniel följande på Aletheia:

  Du utrycker dig i starka ordalag. Vet inte om vi har rätt att “hata” alls men jag avskyr allt som skymmer Jesus vare sig det är judisk, katolsk eller pingsttraditioner.

  Jag ser på både både judisk tradition och romers katolsk tradition med samma glasögon. Båda traditioner är i stort behov av att hitta sina rötter. En del av denna reformation, eller kanske restoration (eller varför inte rekonstruktion för er som tittar på CSI) får vi vänta med till Messias kommer då han med största säkerhet kommer att dra båda falanger i örat!

  Min tanke bakom reprisen av ovan dokumentär är inte att endast peka på RKK utan det faktum att även dess döttrar (protestanter) har med sig samma “skit” i bagaget och vi behöver alla rensa bort all främmande eld från Guds altare om vi önskar behaga Gud. Katolska kyrkan må vara skyldig till införandet av diverse hedniska influenser via Konstantin men dagens s.k. reformerta/evangelikaler är lika skyldiga i det att vi övertagit eländet och inte avslutat reformationen utan numera börjat glida tillbaka.

  Vi har mycket att göra upp med inom kristenheten men denna uppgörelse är tvärkyrklig och behöver göras av alla inför brudgummens återkomst.

  Likt en brud gör sig redo för sitt bröllop kallar nu den Helige Ande oss att göra oss redo inför Jesu andra återkomst.

  mvh
  D


 65. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  Andreas: ” På tal om trosrörelsen. Daniels ena morot med att vara torah-trogen är att man blir välsignad. Just vilken välsignelse han syftar på vet jag inte, men välsignelsen i att vara lydig Mose lag är att man får materiell välsignelse.”

  Det stämmer Andreas!

  (Detta skrev jag härinne år 2011)

  “Råkade läsa ett inlägg på en blogg, av en känd HRM förespråkare där han hänvisar till lagen förbannelse, kontra lagens löften om välsignelser!” (Nämnde inget namn den gången)

  Personen ifråga, ( * som var MTC) skrev: “om vi kallar lagen för förbannelse så kastar vi också bort löftena och välsignelserna!”

  Vilka välsignelser utlovas genom laghållandet? Jo, välstånd, hälsa och materiella tillgångar. Precis som LO också lovade !

  * Nämnde inte hans namn den gången!

  /Antonia


 66. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,

  Personligen tror jag att HRM bara är en liten parentes i utvecklingen mot Emergent Church.

  Det framgångsteologin och HRM har gemensamt är att deras “vinst” ligger på denna sidan om evigheten.

  Framgångsteologins lögner avslöjas när man med all makt försökt bli materiellt rik och upptäcker att man samtidigt blev andligen skadad.

  HRM’s snedryckningslära förlägger vinsten till Jerusalem, efter Herrens återkomst. Och då kan vi inte ännu “bevisa” att det inte “funkar”.

  Trosförkunnelsen predikar metoder att tvinga Gud att dela ut evighetens välsignelser här och nu.

  HRM predikar metoder att försäkra sig om evighetens välsignelser i tusenårsriket.

  Emergent Church predikar ett “evangelium” utan synd och omvändelse och riktar sig på sociala aktiviteter. De förnekar ändtidens eskatologi och predikar i stället att vi skall bygga en himmel här på jorden.

  Tolerans och ekumenism för alla som inte strular och hänger up sig på detaljer i Bibeln. Frihet till egen tolkning av Skrifterna. En lysande framtid där alla älskar varandra likt deltagarna i en stor Pride-parad. Se hur de älskar varandra.

  Detta sker nu mitt framför våra ögon!

  Det nyttar föga att fortsätta att strida mot saker som är passé.

  En tsunami kan man inte förhindra. Emergent Church tsunamin är i full gång.

  /Kjell


 67. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  2009-04-19 11:07:29 skrev Björn Jönsson följande på Aletheia:

  Var ville Gud att folkets fokus skulle vara?
  Jo, lydnaden till vad han sagt till dem, inte till elden, utan just lydnaden, men i dag är fokuset förflyttat till elden, bort från lydnaden!
  Gud vill lydnad, personlig Gudslydnad, vi skall följa honom personligen och inte rusa efter någon eld, eller någon form av manifestationer!
  Mvh Björn Jönsson

  – Detta var väl bra skrivet och något som jag står för fortfarande.

  Det enda jag, MTC och andra som är kritiska till vad som skrivs på olika bloggar om andra Herrens tjänare, är inte att man granskar läran, utan att det ofta blir uttalande om och mot personen. En saklig granskning är alltid bra.

  Bb


 68. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell skriver: “Tolerans och ekumenism för alla som inte strular och hänger up sig på detaljer i Bibeln. Frihet till egen tolkning av Skrifterna. En lysande framtid där alla älskar varandra likt deltagarna i en stor Pride-parad. Se hur de älskar varandra.” SLUT CITAT

  Det där var ett kusligt, intressant och träffsäkert konstaterande. För du har ju så rätt i att just de nu årliga prideparaderna, som sker på fler och fler platser runt om i världen, är något där man nu från precis alla håll vill vara med och vissa sin totala tillhörighet till det som där hyllas. Även kyrkor och kända ledare inom kristenheten börjar ansluta sig och vill gärna synas i första ledet i dessa parader, sida vid sida med politiker och kändisar från nöjesvärlden och från alla samhällssektorer.

  Och precis som du säger Kjell, så är detta något som går i precis samma anda som Emergent Church. Bara lite olika sidor av precis samma mynt. Någonstans längre fram på vägen kommer det visa sig att det var just samma mynt, d.v.s. bara lite olika sidor av samma sak. Man talar så vackert, så även den mest hårdhudade blir rörd, om kärlek och tolerans men redan nu märker vi hur resultatet är något som krattar manegen för en ideologi som kommer visa sig vara allt annat än i grunden tolerant och kärleksfull. Ledaren i tidningen DN skrev här om dagen så här:
  “Enligt författaren John L Allen, aktuell med ”The global war on Christians”, riktas nu 80 procent av all religiös diskriminering mot kristna. De förföljs i 139 länder. Tiotusentals kristna dödas varje år.” SLUT CITAT

  Den nu världsvida förföljelsen av bibeltroende kristna kommer även att nå vårt “toleranta” land och det blir en förföljelse som kommer vara påhejad av ett religiöst etablissemang.

  Berndt


 69. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Men är inte vissa av lagens välsignelser ganska självklara?

  Att vila en dag i veckan ger nyttig återhämtning och att tillbringa vilodagen med familjen inför Gud är ännu bättre. Att hedra sina föräldrar ger faktiskt det positiva resultat som antyds i Skriften.


 70. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ludvig,

  Håller helt med!

  Men om man predikar att det beror på vilken veckodag, så är man ute och cyklar!

  Det stöder jag på NT.

  Sedan kan man ju undra om verkligen dagarna från början kan heltal-delas med med 7 och vi fortfarande har koll. (Hur gick det med dagens längd när de övre vattnen regnade ner och jorden började snurra snabbare? Skridskoprinsessor och pirruetter, du vet.))

  Men, vad vet jag, jag tror ju på att Gud har bevarat sitt Heliga Ord, så varför inte kalendern.

  Kvarstår friheten som evangelium i NT ger oss.

  /Kjell


 71. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren skrev: “Detta var väl bra skrivet och något som jag står för fortfarande.”

  Ja, visst var det bra skrivet. Bevisa att du menar vad du skrev.

  Och!!!

  Stöd dina anklagelser personligt med citat.

  Daniels anklagande i “bunt” håller inte.

  Eller… hur skulle du reagera om någon anklagade dej tillsammans med mej? 🙂

  /Kjell


 72. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Anser också att det var onödigt att skriva som MTC gjorde, han liksom vi har också ett kött.
  Om vi försöker undvika olika tillmälen och skriva sakligt om läran, utan personangrepp, då är jag med. Sen är det ju så, att ingen av oss är 100% renläriga, men grunden har vi gemensamt och utöver det får vi se på varandra med nådens ögon.

  Ps. Har ingen ambition att anklaga någon!
  Ds.
  Bb


 73. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jag delar i stort dina undringar i frågan. Dock tror jag det finns en samhällelig vinst i att man inte gör val av vilodag endast till en individuell fråga. Tror det finns fördel om hela familjen och gärna en del av omgivningen tillåts ta samma dag inför Gud.

  Men om jag utan att ta hänsyn till praktiska omständigheter ska “välja” mellan lördag eller söndag så föredrar jag nog lördagen. Detta som en markering mot “kyrkofäderna” och deras antisemitism. För övrigt har jag lärt mig att sekulärt sabbatsfirande stavas “fredagsmys” här i Sverige.


 74. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ludvig,

  Har inget emot din bekännelse.

  Även om jag tvivlar på nyttan att protestera mot sekulära kalendrar.

  Men det beror kanske på att jag av egen erfarenhet vet hur olika de är i Sverige, Japan och Kenya 🙂

  /Kjell


 75. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren skrev: “Sen är det ju så, att ingen av oss är 100% renläriga, men grunden har vi gemensamt och utöver det får vi se på varandra med nådens ögon.”

  Håll fast vid det!

  Och dock har vi alla, i vår ofullkomlighet, fått rådet att se till att ingen bedrar oss.

  Inte ens kollegor, vänner och familjemedlemmar!

  Om det inte finns möjlighet att lyda det rådet så är väl rådgivaren verklighetsfrämmande? Eller hur?

  /Kjell


 76. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Berndt Isaksson,

  Det som jag tror är mest sannolikt är att man missar “skogen för bara trä’n” eller “tsunamin för allt vatten”.

  Det blir i förstone ett utmattnings-slag där man börjar tvivla på att sanningen är så viktig som man trodde den var.

  Tänk så mycket mindre energi det kostar att bara följa med strömmen!

  Äntligen frid?

  /Kjell


 77. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Och dock har vi alla, i vår ofullkomlighet, fått rådet att se till att ingen bedrar oss.

  – Så sant, det är därför jag inte går i någon kyrka, men jag går inte omkring och predikar ut allt jag sett av felaktigheter i kyrkorna.
  Jag har sett, förstått och dragit mig ur och kommer inte att gå in igen om inte Gud själv säger det. Problemet är att jag inte tror att det hjälper att tala ut felaktigheterna, möjligen att be, men knappt det heller.

  På ett vis känns det tråkigt att inte ha något sammanhang att gå till, längtar till att få uppleva den äkta Gudsnärvaron, det är så länge sen. Visst Gud finns här hemma, men det är inte riktigt samma sak.

  Bb


 78. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Nej sekulära kalendrar finns det sällan skäl att protestera emot. Men när det gäller ondska och tokigheter som gjorts i Guds namn så kan jag sällan låta bli att åtminstone lufta min åsikt…


 79. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren skrev: “På ett vis känns det tråkigt att inte ha något sammanhang att gå till, längtar till att få uppleva den äkta Gudsnärvaron, det är så länge sen.”

  Absolut!

  En stor sorg som vi alla kan förena oss i bön över och stå öppna för de möjligheter som bjuds.

  /Kjell


 80. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kjell,

  “Det framgångsteologin och HRM har gemensamt är att deras “vinst” ligger på denna sidan om evigheten.”

  Visst är det så!

  Vinsttänkandet (här och nu) är ju den gemensamma nämnaren för den ‘falska ekumeniken), och den enda faktor som gör Antikrists ankomst fullt möjlig!

  Sedan kan man ha förståss ha olika motiv/drivfjädrar för detta vinstänkande.

  /Antonia


 81. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,

  Kjell eller Antonia skrev detta här: “Det framgångsteologin och HRM har gemensamt är att deras “vinst” ligger på denna sidan om evigheten.”

  – Jag har snart varit frälst i 30 år och känner inte riktigt igen detta. Orsaken är att det faktiskt inte går att göra någon vinst utöver det mänskliga, dvs inget som Gud står bakom.

  Vi får inga värre prövningar än hedningarna och vi får inte heller några extra naturliga välsignelser.
  Den som känner Gud vet i sitt inre om Gud är med i ex att köpa hus, ny bil, eller ja vad som helst, för faktum är, ja just det, vi får jobba ihop till det själva.

  Det är ytterst sällan Gud själv ger där vi själva slipper några utlägg, däremot kan han, om det är hans vilja, leda oss till rätt bil, eller hus.

  Nu vet jag ju förståss två vänner som fått en bil helt gratis, men de har ju å andra sidan inte traktat efter någon bil, utan bara fått och har inte heller haft någon möjlighet att köpa själva.

  Under mina snart 30 år som troende, så har i princip allt matrielt som jag skaffat, har jag fått jobba ihop till, men Gud har i de flesta fallen lett till rätt produkt och ett bra pris.

  Så att Gud skulle överösa med förskott blir för mig lite konstigt, då jag vet att dt inte fungerar så med Gud. Snarare vill han avvänja oss från att ha vår tillfredsställelse och glädje i matriella ting.

  Det jag vill säga är att man inte kan taga något av välsignelser från Gud om det inte blir en givet. Därför är framgångsteologin inte sann om det menas att jag ex kan så säd till min egen rikedom.

  Bb


 82. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell: “Naturligtvis vill trosförkunnelsen hålla fast vid alla falska vittnesbörd om stora väckelser i Afrika, som består av fattiga, hungriga som låter sig registreras som medlemmar för en tallrik ris med bönor.

  Det enda jag kan säga är: Om du har tid och tillräckligt med pengar för att stanna några månader så skall jag visa dej hur den faktiska sanningen ser ut.

  Vill du bara stanna några veckor kommer lokala församlingar att ge dej en fantastsik show.

  Men, som sagt, vill du veta “sanningen” får du stanna något längre.”

  – Mycket bra skrivet Kjell! Men jag var i Kenya kortare tid än några veckor, men jag märkte detta ändå. Mycket i Afrika är förmodligen bränd mark för ett sunt evangelium, p g a trosförkunnelsen från USA.
  Tack för att jag fick skriva.


 83. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  skrev: “Mycket i Afrika är förmodligen bränd mark för ett sunt evangelium, p g a trosförkunnelsen från USA.”

  För den goda ordningens skull….

  Den kommentar du reagerar på finns i Berndts samtalsforum med följande datum och tid 2013-10-15 09:10:22

  Ja tyvärr är det bäst att beskriva som “bränd mark”.

  Jag som såg det innan denna korruption introducerades sörjer över resultatet.

  /Kjell


 84. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kjell! Du överlåter till var och en att bedöma själva. Jag bedömer att det du, Andreas och Antonia skriver här ang. Daniel INTE är välbehagligt för Herren! Även om inte ni läst (eller velat se) av allt det som Daniel på ett ödmjukt sätt förklarat på Berndts blogg, så är vi många andra som läst och sett hans hjärta, och vi välsignar honom i den Högstes namn! Se till att ni inte befinns strida mot Herren själv.

  Mvh/Birgit Hedström


 85. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Birgit Hedström,

  Märkligt! Mycket märkligt att det skulle vara fel att citera det någon har skrivit.

  Hur ödmjukt är det att kalla folk för “frenetiskt googlande blodhundar som bara vill hitta fel hos andra”?

  Häckleri kommer närmare, tror jag.

  /Kjell


 86. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Birgit Hedström,

  Eftersom du anger mig undrar jag om du kunde återge det som inte skulle vara behagligt inför Herren?


 87. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Vill lägga till Daniels skriveri om att somliga tycktes vilja bränna vissa människor på bål samt liknelsen med inkvisitionen.

  Välbehagligt?


 88. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Håller fullständigt med om det Daniel skriver ang “frenetiskt googlade blodhundar”.
  Har i mitt hjärta tänkt i dom banorna, länge…

  Är även enig med Birgit.

  Några frågor. Riktade till mig själv också, som framgår.
  – Vilken frukt skapar vi, genom skrivandet på nätet?
  – Är frukten behaglig och godkänd inför Herren?
  – Församlar eller förskingrar vi?
  – Vilka motiv, har vi ?

  ( Stora frågor, så jag förväntar mig inget svar. De är ämnade för eftertanke)

  Annelie Bäcklund 

  P.S. Har du fått mina två senaste mejl, det långa och det korta ?


 89. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Annelie,

  Anneli Bäcklund: “Håller fullständigt med om det Daniel skriver ang “frenetiskt googlade blodhundar”

  Vad varken du eller Birgit verkar inse/förstå, är att vi är satta att varna/förmana dem som inför främmande läror i Kristuskroppen!

  Vi är många som har konstaterat att detta är just vad Daniel har bidragit till!

  Att dyrbara själar luras ut ur Barnaskapets frihet (nåden) genom att försöka hålla en viss lagobservans, kan inte få passera obemärkt!

  Han kallar sig själv för en vallhund, men oss andra ger han epitetet ‘blodhundar’ ?

  Om han verkligen vore en äkta vallhund, som han påstår, skulle han inte istället då samarbeta med dem, som han benämner för ‘blodhundar’ !

  Den som ingenting har att dölja, fruktar heller inte för sanningen!

  Det här är ingen lek som du/ni kanske förstår?

  “Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!” (Matt.18:7)

  Den Hebreiska rötter rörelsen, försöker enligt Ordet, föra Guds barn ut ur den dyrköpta nåden, och in under träldoms oket ( lagen) – Ja Paulus skriver faktiskt så- skall vi bara gläfsa lite snällt, som knähundar brukar göra, för att inte riskera att stöta oss med någon?

  Er omsorg/sympati för Daniel, verkar vida överskugga er omsorg om era trossyskon, som blivit så förvirrade att de inte vågar lita på att de ‘duger’ i befintligt skick! (Att nåden är tillräcklig alltså) Och jag vet att vissa också blivit bedragna av denna lära!

  Vänliga hälsningar,

  Antonia


 90. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Annelie skrev: “Håller fullständigt med om det Daniel skriver ang ‘frenetiskt googlade blodhundar’.”

  Då förmodar jag att du inte kan hålla med Birgit att det var fel att citera Daniels tre kommentarer om detta.

  Det var väl bra då att jag hjälpte till att sprida dessa så kallade ödmjuka kommentarer.

  /Kjell


 91. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,

  Antonia,

  ja, i s f är jag också en av de s k bedragna. Därför att jag iakttar också, Herrens Sabbater och övr Högtider, sen år 2000. På Herrens egen uppmaning – dessutom ! Efter alla dessa år, kan jag garantera dig att jag varken känner mig fången eller fallen ur Nåden. 

  För varje år, har Herren mer och mer uppenbarat Sina syften med både Hans Sabbater och, Hans högtider. 
  Jag är fast övertygad om att Herren håller på med en global reformation ang missförstånden kring Sina, Högtider. De är Inte judarnas. De är HERRENs. Judarna har s a s ‘förvaltat’ dem åt Honom. Herren kommer för alla folk, visa hur Han, vill att Hans, högtider skall firas! Det innebär att det behöver inte nödvändigtvis ske på samma sätt som judarna har gjort, i årtusenden. Det finns utrymme för variation i alla kulturer. Kärnan kommer dock vara densamma.

  Vill dock POÄNGTERA att jag är ingen HRRare, MFSare ( fastän jag på pappret är medlem ) eller anhängare av Lars Enarsons agenda. Herren har visat på felaktigheterna inom dessa rörelser.

  Jag har följt dina debatter i dessa frågor sedan -08, och förvånats över varför du själv, eller andra som ‘varnar’ för villolära, aldrig verkar ha läst de hundratals Bibelställen som handlar om Sabbaten. Törs du/ni inte, av rädsla för att bli överbevisade om sanningen av Sanningen själv eller av DHA ?

  Tar bara ett, ord v g Herrens Sabbat, ur högen. 
  Jes 56:6, 7
  6 Och främlingarna som hava slutit sig sig till HERREN,
  för att tjäna honom och för att älska HERRENs namn och så vara hans tjänare, alla som hålla sabbaten, så att de icke oheliga den, 
  och som står fast vid mitt förbund,
  7 dem skall jag låta komma till mitt heliga berg
  och giva dem glädje i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer skola vara mig välbehagliga på mitt altare;
  ty mitt hus skall kallas ett ett bönehus för alla folk.

  Tilläggas kan 
  att Sabbatsbudet ingår i tio Guds bud.2 Mos 20:8 – 11
  att Sabbaterna kommer att firas  av alla folk. Jes 66:23
  att alla folk kommer att fira Lövhyddohögtiden i Jerusalem. Sak 14:16
  att Någon, har ersatt Sabbaten med söndagen.

  Det räcker för mig.
  Summan av Guds Ord är Sanningen, som bekant.

  Guds Ord, vet vi ju, kan heller inte motsäga sig självt. 
  GT och NT hör ihop.
  Eller ska vi kapa av GT från NT ?
  Eller ändra i de tio budorden, för att de ska passa Vår, almanacka?

  Det är i a f inte vad Herren själv säger i Matt 5:18.
  Ty sannerligen säger jag eder:
  Intill dess himmel och jord förgås, skall inte den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

  Och ja, jag tror att du ( med flera ) strider i egen kraft emot Herren själv, i försöken att varna för lagen, Torah, Sabbaten o s v. Därför, att innan Herren kommer har Han en helig skara som följer Hans bud. Vilket inkluderar Sabbatsbudet. Han kan inte ha heliga, som  har valt sin egen vilodag. Vare sig det är sö, må, ti, on el to. Det säger sig självt. Upp 12:17, Upp 14:12

  Människor i Sverige kan tänka själva och pröva allt som skrivs på nätet.

  Och, om jag har förstått Herren rätt, så är Han mest angelägen om våra ATTITYDER. 

  Slutligen, Antonia. Jag kommer inte att strida om detta med dig !
  Känner till din uppfattning om lagen och nåden, det nya contra det gamla förbundet, den fria hustrun och tjänstekvinnan, lagens träldom contra den sanna friheten mm, mm. Jag har min. Du eller andra må kalla mig villolärare. Fine. Jag avvaktar Herrens domslut !
  Och jag ämnar fortsätta att umgås med Herren, och andra, Sabbat efter Sabbat efter Sabbat, tills Herren visar sig på skyarna…

  Annelie Bäcklund / moadim


 92. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det intressanta är väl att alla som skriver här tycks vara rörande ense om två saker:

  1. Det finns företeelser som man måste protestera mot!
  2. Det finns människor som man måste protestera mot!

  Det vi inte kan bli eniga om är vilka.

  /Kjell


 93. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vill bara meddela att från och med nu gör jag som Berndt och låter alla kommentarer hamna i moderation.

  “Jag förbehåller mig också rätten att inte släppa igenom inlägg som på något sätt är stötande eller olämpliga för detta forums syfte.”

  Vänligen beakta kommentarsregel nummer 8 under fliken “Netikett”.

  /Kjell


 94. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,”Vill bara meddela att från och med nu gör jag som Berndt och låter alla kommentarer hamna i moderation.” SLUT CITAT

  SVAR: jag förstår inte att någon bloggägare VÅGAR ha det på annat sätt. Det finns ju exempelvis så många rasister och antisemiter som gärna utnyttjar helt öppna bloggar för att sprida sina “budskap”. Har man då ingen förmoderation så kan ju sådana inlägg bli liggandes ut länge innan de blir bortplockade. Och vet de att det är förmoderation så gör de sig snart inte längre besväret. Även vissa andra ljusskygga personer väljer då att söka sig till andra sammanhang.

  Berndt


 95. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Berndt Isaksson skrev: ” jag förstår inte att någon bloggägare VÅGAR ha det på annat sätt”

  I WordPress är det i princip inte någon fara att nya kommentatorer kommer in.

  Den vanliga principen är att man blir fri att kommentera efter att en kommentar har godkännts.

  Det kommer in hundratals kommentarer varje dag som automatiskt fastnar i moderation eller spam-filter.

  Anledningen till att jag har ändrat “policy” är att kommentatorer blir otroligt sura om de fastnar i moderation.

  De med de längsta tårna brukar gnälla på andra bloggar.

  Nu fastnar alla i moderation så då räknar jag med att det stöter mindre.

  /Kjell


 96. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det är svårt det här med bloggar. Ibland har jag funderat på att helt stänga av kommenteringsfunktionen. Eller göra som Kjell nu gör.

  Problemet med en blogg är att man hela tiden måste ha koll på kommentarerna. Det absolut enklaste vore att göra som exempelvis Lennart Jareteg och Ohlins. Ont om tid har jag gott om, nämligen.


 97. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell: Testar om det går att skriva?


 98. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia,

  Visst går det att skriva, det är bara att kommentaren inte kommer in direkt.

  Speciellt inte när jag ligger på ett öra 🙂

  /Kjell


 99. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,
  Kjell,

  Va bra! Trodde jag kanske var portad 🙂

  Skämt åsido, ville veta hur långt efter man skrivit ett inlägg, som det släpps!

  /Antonia


 100. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Den illustre Aposteln, Bishop, Doctor T.D. Jakes blev tvingad att be Kenya om ursäkt för följande lögn som han använde för att ge reklam åt sitt “ministry”.

  The natives all over Kenya drink water because of this ministry. And the hospital in Nairobi survives because of this ministry.

  Ytterligare kommentar är överflödig.

  /Kjell


 101. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Men det är så med dessa falska apostlar inom framångsteologin och den falska karismatiken. De drar rövarhistorier som visar sig innehålla i bästa fall någon enda procent sanning. Lögnhalsar är vad de är.

  Berndt


 102. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Berndt Isaksson,

  Ord och inga visor!

  Kommer att tänka på ett uttalande:

  “I’m a fool for Christ! Who’s fool are you?”

  Undrar vems “fool” T. D. Jakes är?

  /Kjell

  2 Tess. 2: 8 Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse — 9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. 11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.


 103. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag vill rekommendera följande artikel i Dagen.

  Framgångsteologin en fara för Afrikas kyrkor.

  Den är skriven av Mikael Stenhammar som driver en bibelskola i Kenya för att ge alternativ till den mycket spridda framgångsteologin.

  Artikeln är tydlig fastän Mikael Stenhammar har undvikit att konfrontera läsarna för mycket.

  Ett citat:

  En av Mikael Stenhammars bibellärare bor granne med en församling där prostituerade kvinnor får förbön, inte för att ta sig ur sexhandeln, utan för att de ska tjäna mycket pengar som de kan ge i kollekt på söndagen.

  Läs artikeln!

  /Kjell


 104. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Dagen publicerade nyligen en “Ledar Opinion” som fick mej att baxna. Ännu ett bidrag till att öka skymningen!

  Du kan läsa den här: Skapelsen väcker starka känslor.

  I artikeln påstås bland annat följande:

  Det finns ingen motsättning i att vara övertygad om att Gud är Skaparen med stort S, av universum och av varje människa till sin egen avbild samtidigt som man inte avvisar den naturvetenskapligt grundade utvecklingsläran.

  Va? Den naturvetenskapligt grundade utvecklingsläran?

  Utvecklingsläran är ingen vetenskap. Det är en religion. Dess dogmer har systematiskt byggts upp med metoder som står stick i stäv med den så kallade vetenskapliga metoden.

  Tack och lov har nu Världenidag publicerat ett debattsvar från Föreningen Genesis där vår högt värderade broder Rolf Lampa är ordförande.

  Artikeln heter Är kristen tro och evolution förenliga?.

  Ett litet citat ur detta debattsvar:

  Jesus död på korset är dock ett historiskt faktum. Den tomma graven är ett historiskt faktum. Den kristna kyrkan uppstod från det faktum att Jesus visade sig livs levande för lärjungarna. Hela Paulus resonemang kring Jesus försoning utgår från Adams historicitet (Rom 5:12ff och 1 Kor 15:20ff). Men om det aldrig fanns en första människa som föll, då dog inte Jesus på grund av Adams synd. Hans död skiljer sig då inte på något sett från andra människors död. Att hävda att den kristna tron kan harmonieras med biologisk evolution är ett önsketänkande som förutsätter en radikal omtolkning (förnekande) av centrala bibliska sanningar.

  Läs debattsvaret. Som vanligt finns det även klarsynta ateister som förstår att man inte kan kombinera evolutionstron med gudstro. Bland annat citeras där ateisten och etikforskaren Birgitta Forsman som konstaterar att om Gud, Skaparen finns och Evolutionismen är sann så är Gud en sadist.

  På denna blogg finns flera artiklar som tar upp Evolutionismen. Jag länkar här till två av dessa:

  En bokrecension: Evolutionsateister.

  Historisk bakgrund: Historia – Filosofi – Religion – Vetenskap – Realitet.

  Här följer min egen version av evolutionsläran…..

  För en massa miljarder år sedan exploderade ingenting och detta gav upphov till universum. På jorden regnade det på bergen och regnvattnet blev en soppa. Blixt och dunder och solsken tillförde energi så att proteiner bildades. Ur dessa kom bakterier och senare grodor som till slut utvecklades till prinsar.

  Alla sagans ingredienser finns med:
  För mycket länge sedan, långt borta i ett magiskt land hände det sig att en groda blev förvandlad till en prins…..
   
   
  Eftersom man mycket väl förstår att det hela är både otroligt och ologiskt gömmer man sig bakom miljarder år. Ofattbara tidsrymder som öppnar för fantasi och hypotheser. Och eftersom hypotheserna är obevisbara kan man bygga på med mera hypotheser tills man systematiserat det hela så att man kan lura folk (och sig själva) att det är vetenskap i motsats till tro.

  Och den motsättningen är ett falsarium. Gud som skapade allt ställde även upp alla vetenskapens lagar och bud. Det finns ingen som helst motsättning i tillit till denne Gud och fullt utövande av vetenskap.

  Men det måste gå som beskrivs i 2 Petr. 3:3 Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skola komma med bespottande ord, människor som vandra efter sina egna begärelser. 4 De skola säga: »Huru går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse.» (Precis det som Lyell formulerade! – Vilken profetia!!!)

  Sedan gillar jag det mera färgstarka språket i KJV där det beskrivs hur man skulle komma att förneka syndafloden.

  “5 For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:”

  Willingly ignorant” eller på vanlig svenska “avsiktligt okunniga”. Man har verkligen gjort allt för att såga den information som vi fått genom Mose böcker.

  Rom. 1:21 Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. 22 När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar 23 och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

  Evolutionsbiologerna kallade “den moderna människan” för “homo sapiens” vilket betyder “den visa människan’. På senare tid kallar man sig till och med homo sapiens sapiens, alltså “den visa, visa människan” men Bibeln säger: När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar.

  Det finns verkligen anledning att dra öronen åt sig och i alla fall misstänka att Bibeln åtminstone kan ha en poäng här!

  /Kjell


 105. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Stora väckelser i Afrika?

  Det brukar ju vara religiösa nyhetsmedias rapport.

  Om du läser engelska kan du kolla dessa båda länkar:

  HIV infections ‘highest among married couples’.

  How sex tourists beat the law in coastal havens.

  Nu skall tilläggas att muslimer dominerar vid kusten, men…

  Enligt statistiken är 45% av Kenyas befolkning protestanter. 33% är katoliker. 10% är muslimer och ytterligare 10% följer traditionella hedniska trossystem. De resterande 2 procenten är Hinduer eller Sikh eller andra österländska religioner.

  Om du läste den första artikeln så förstår du att 78% av de gifta kallas “kristna” och att just dessa bidrar med de flesta nya fallen av HIV.

  Som den andra artikeln anger skulle man ganska lätt kunna stävja sexhandlen, men om man gör det drabbar turistnäringen. Mammon och Eros samarbetar bra. Det går att tjäna båda samtidigt.

  Lägg märke till hur “Trolldoktorer” medverkar i sexhandeln. (Se artikeln) Satan själv stöder dessa initiativ.

  Enligt annan statstik håller sig 90% av de gifta med en eller flera flick- och pojk-vänner vid sidan av äktenskapet.

  Samtidigt är man alltså medlem i “kyrkor” och alla dessa “kyrkor” predikar “prosperity”. Gud vill att du kan njuta till fullo av livet här och nu. Eller hur?

  Och fastän kanske inte alla kan ha lyxvillor så kan naturligtvis alla ha sexpartners bredvid den mindre spännande äktenskapliga relationen. Vem blir inte tråkad i längden? Gäsp!

  Det handlar ju om att få allt man har begär till. Här och nu!

  Fantastiska väckelser?

  Bonnke var nyligen här. Owuor har titt som oftast stora möten. Fantastiska apostlar från Amerika och Europa håller massamöten och fixar stora väckelser??? Lokala stjärnor ordnar med “korståg”. Politik och finans är med och gör reklam…..

  Fantastiska väckelser?

  Har du någon gång funderat på hur det kommer att se ut i Sverige när nästan 80% av svenskarna blir “kristna”?

  För visst kommer det väl att ske?

  Speciellt nu när “väckelser” pågår och kraven att tro på Gud har avskaffats och Guds Ord, Bibeln har lagts på hyllan.

  /Kjell


 106. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Tack Kjell

  Eländet med framgångsteologin behöver vi alla hjälpas åt med att påtala och varna för.

  Berndt


 107. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kjell,

  “Har du någon gång funderat på hur det kommer att se ut i Sverige när nästan 80% av svenskarna blir “kristna”?”

  Ungefär som nu, tror jag, fast med ett ännu hårdare klimat och med ännu mera konstiga läror! Tygel-lösheten har precis bara börjat med fyllefester och andra drogliknande beteenden!

  Snart blir det väl sexuella orgier med tempeltärnor och dylika fenomen , som blir den nya trenden. Gud är ju kärleken (Eros) kommer man att säga. (Man menar inte Agape) Redan nu har ju en sådan trend börjat visa sig. Gränsdragningarna är inte längre lika tydliga, som de tidigare var.

  Den surdeg som länge legat och jäst under ytan, börjar bli alltmer synliggjord nu!

  Ordet “kristen” har för länge sedan urholkats och förlorat sin ursprungliga betydelse: [en efterföljare till Kristus]

  Idag kan man kalla sig för ‘kristen’ katolik; ‘kristen’ New Agare; ‘kristen’ ekumenik-er: ‘ kristen’ liberalteolog, ‘kristen’ framgångsteolog, etc, etc. Religionsblandningarna har nu blivit legio, med andra ord.

  Så hur ska man skall kunna veta vem som är ens ‘sanna tros syskon’ blir väl den stora framtids frågan?

  /Antonia


 108. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell
  Jag tycker din uppgörelse med evolutionsteorin är både stringent och rolig. Dess “utveckling” är ju rätt otrolig. Det finns olika källor för vishet.
  /Stig


 109. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  I en artikel i Dagen läser jag följande:

  Vi vill inte splittring. Andligt inbördeskrig och meningslösa oändliga diskussioner är förödande, men frågan är om glappen blivit för stora och allvarliga för att överbrygga. Equmeniakyrkans ledare vill göra vägen så bred som möjligt men Herren kallar oss att gå den smala. Vi vill därför uppmana till allvarlig bön, omprövning och nya vägval för församlingar och enskilda som vill leva troget och nära Ordets undervisning. Detta kan ske under ömsesidig önskan om välsignelse och behöver inte skapa stora stridigheter.

  Ödmjukt va?

  Känner du igen tongångarna när själafienden vill att du slumrar och låter viktiga beslut ske utan att du vet om det.

  /Kjell


 110. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag skulle vilja göra reklam för Stig Andreassons debattartikel i Dagen: Maria är inte Guds moder.

  Några korta citat:

  Var det den kvinnan som gav honom hans gudomlighet? Naturligtvis inte. Vid bebådelsen sa ängeln till Maria: “Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son”.

  Enligt Nya testamentet är saken faktiskt ganska enkel. Gudomlig var Jesus från evighet. Mänsklig blev han genom att födas av Jungfru Maria.

  Viktig läsning i denna luriga tid!

  /Kjell


 111. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Egyptens kristna firar jul.

  Samtidigt som muslimer firar “Maulid Nabi Muhammad”, eller på begripligt språk Profeten Muhammeds födelsedag.

  Tänk så “slumpen” kan styra både det ena och det andra.

  Det vill säga om man tror att slumpen är en gud.

  /Kjell


 112. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  En artikel i Dagen heter Jesus jämställs med andra gudar.

  Läs artikeln! Den är högaktuell. Den inleds med:

  Relationer och sammanhang är viktigare än trosläror i den nya världsreligion som växer fram.

  Ett kort citat ur artikeln:

  Det är helt tydligt att man strävar efter en religionsgemenskap för alla världsmedborgare där relationer och sammanhang är viktigare än trosläror.

  Målet är inte att forma en universell tro av minsta gemensamma nämnare. Det som växer fram är en postmodern religion utan absoluta sanningar eller fasta värden, där många sanningar kan samsas, även om de motsäger varandra. Man förenas i världsfredens, solidaritetens och toleransens namn kring det goda i religionerna. Eller som påven säger: ”The universell Common Good”.

  I denna religion är det inte viktigt vem eller vad man tillber. Man ser snarare ett värde i den gemenskap och atmosfär som uppstår när människor från olika religioner ber tillsammans. Det är heller inte viktigt hur kulten utformas. Man kan knäppa eller lyfta händerna, tända ett ljus, vända sig mot Mecka eller mot solen. Man kan använda fetischer, radband, stenar, helgonbilder eller trollformler. Det handlar om att vara inkluderande och visa samförstånd. Alla gudar och demoner, häxor och trolldoktorer är välkomna. Även Jesus är välkommen om han kan vara jämlik med andra gudar och inte gör anspråk på att vara Herrarnas Herre och Kungarnas kung. Han måste visa tolerans och respekt och förstå vikten av mångfald.

  Min fetstil!

  Känner du igen tongångarna?

  Det brukar talas om “det goda som trosrörelsen hade med sig”. Alltså i princip samma strävande som Dagen-artikeln tar upp.

  Problemet med trosförkunnelsen är att det goda inte är nytt och det nya inte är gott!

  Jag avslutar med ett citat som enligt uppgift kommer från Sveriges nyaste ärkebiskop: “Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att ’jag är den enda sanningen’.”

  Men Bibeln säger: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg.4:12)

  Vem tror du vet bäst? Ärkebiskopen eller Gud?

  /Kjell


 113. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell: “Jag avslutar med ett citat som enligt uppgift kommer från Sveriges nyaste ärkebiskop: “Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att ’jag är den enda sanningen’.”

  – Där har ärkebiskopen fel rent grammatiskt. “Sanningen” är i bestämd form och innebär då exklusivt att han är den enda sanningen när det gäller vägen till Gud.
  SÅ (är det minsann)


 114. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  ,

  Inte bara grammatiskt. Det blir väl även ungefär så anti-kristligt som det kan bli.

  Men, ssssht!

  Så får man inte skriva för då kallar Dagen och äkebiskopinnan det för “hatiskt”.

  /Kjell


 115. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jag tror jag förstår vad du vill säga, i alla fall är vi eniga i sak.
  Det jag tycker är okunnigt av ärkebiskopinnan är att hon inte förstår att Jesus genom att säga att han är vägen innebär att han är exklusivt den enda vägen. I annat fall skulle han sagt att han är en väg.

  Jeshua är “HaDerech” inte bara “Derech”. Derech (Derek) betyder väg och mitt ena namn är Stig vilket är nästan en liten väg, d v s en Derek.
  Där fick ni kopplingen till mig som Derek. 🙂


 116. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  skrev: “i alla fall är vi eniga i sak”

  Nominellt, verbalt, intentionellt?

  Låt Herren själv bedöma det.

  /Kjell


 117. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kjell, jag förstår att det tar emot lite att använda ord som “eniga” när det gäller mig. Men det bryr jag mig inte om, jag vet på vem jag tror.

  Men nu syftade jag enbart på dopet, på troendedopet. Om jag inte missförstått dig så har du en gammaldags baptistisk dopuppfattning. Är vi eniga utan reservationer? 🙂


 118. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  ,

  Jo vad dopet beträffar tror jag att vi har lika tankar.

  Fast jag trodde att kommentaren handlade om Jesus som är Vägen.

  /Kjell


 119. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jäpp, vi är överens även där. Jeshua är enda vägen till Gud.
  Därför skall vi tro på Gud, men även tro på Jeshua.
  Med välsignelse!


 120. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  ,

  Och det var ju därför jag skrev “låt Herren själv bedöma det”.

  För eftersom Jesus är Vägen, Sanningen och Livet så blir det ju inte oviktigt vilken Jesus vi talar om.

  Och därmed har vi som vanligt hamnat i den diskussion som man alltid kommer till, förr eller senare, i diskussioner med dej.

  Vilket bevisar att vi båda anser saken vara viktig.

  /Kjell


 121. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell: “För eftersom Jesus är Vägen, Sanningen och Livet så blir det ju inte oviktigt vilken Jesus vi talar om.
  Och därmed har vi som vanligt hamnat i den diskussion som man alltid kommer till, förr eller senare, i diskussioner med dej.”

  – Jag har inte fört in samtalet på om Jesus är Gud eller inte, det var du som gjorde det nu. Kan man inte citera något från Skriften utan att du för in det på detta ämne?

  Men när du ändå tar upp det, så vill jag fråga dig om man måste ha en absolut rätt uppfattning om Jesu natur eller väsen för att han skall fungera som vägen till Gud?
  Har du något skriftställe som visar detta eller är det bara kyrkligt tankegods?
  Gud välsigne dig!


 122. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  skrev: “Men när du ändå tar upp det, så vill jag fråga dig om man måste ha en absolut rätt uppfattning om Jesu natur eller väsen för att han skall fungera som vägen till Gud?”

  Att jag läser detta med ett leende på läpparna kan du kanske förstå 🙂 Vi har ju hand om barn och de är experter på att låta den andre vara den som började….

  Och jag svarar igen precis samma som jag redan två gånger har svarat, här ovan.

  Låt Herren själv bedöma det.

  /Kjell


 123. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Om vi skall låta Herren bedöma det, varför skrev du då detta: “För eftersom Jesus är Vägen, Sanningen och Livet så blir det ju inte oviktigt vilken Jesus vi talar om.”
  Mvh


 124. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  ,

  Vari består motsägelsen?

  /Kjell


 125. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Vilken motsägelse?

  Jag tror att Jesus är enda vägen till Gud. Har aldrig nämnt något om motsägelse.


 126. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  undrade: “Vilken motsägelse?”

  Jo, du skrev följande:

  Om vi skall låta Herren bedöma det, varför skrev du då detta: “För eftersom Jesus är Vägen, Sanningen och Livet så blir det ju inte oviktigt vilken Jesus vi talar om.”

  Det lilla ordet “varför” anger att du anser det finnas en motsägelse mellan att låta Herren bedöma och att påstå att det är viktigt vilken Jesus vi talar om.

  Så jag upprepar igen:

  1. Eftersom Jesus är Vägen, Sanningen och Livet så blir det inte oviktigt vilken Jesus vi talar om.

  och

  2. Jag föredrar att låta Herren själv bedöma var gränserna går i våra mer eller mindre avsiktliga misstolkningar om vem Han ÄR.

  Och härmed tog jag sista ordet i denna fingerade debatt om vem Jesus verkligen ÄR.

  /Kjell


 127. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sanningen om vem Jesus är viktigt. Somliga har ett täckelse, andra har själv orsakat sin förblindelse. Det judiska folket är väl de som Herren själv lagt ett täckelse över. Eller kan det finns andra?


 128. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  För några decennier sedan hade jag en kollega från Spanien. Han hette “Jesus Hervella”.

  Inte var han Vägen, Sanningen och Livet inte….

  /Kjell


 129. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  En massa skelett av valar långt fråm närmaste strand uppe bland kullarna i Chile.

  Kolla Chile’s stunning fossil whale graveyard explained.

  Ännu ett bevis på syndafloden! Som skedde för ungefär 4000 år sedan.

  Och vad säger evolutionens höga präster?

  Jo, dessa skelett är 5 miljoner år gamla 🙂

  /Kjell


 130. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Här kan ni läsa om hur satans front-trupper handlar. Och i går kidnappade Boko Haram (Nigerias motsvarighet till Al-Shabaab) 100 tonårsflickor. Tänk dej att du var deras mor eller far eller syster eller bror!!!

  Man’s two-year ordeal under Al-Shabaab gang.

  (Se bilden i artikeln och bäva! Tänk om det hade varit du, eller jag, eller vår son, eller vår make!!!)

  Läs först bibel-texten nedan, sedan min tolkning. Lägg märke till den röda hästen.

  Upp. 6:1-8

  Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: “Kom!” Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

  Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: “Kom!” Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

  När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: “Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.”

  När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

  Den vita hästen tror jag är Humanismen som började rida i och med Franska revolutionen. Förberedd av alla gudsförnekande filosofer.

  Den eldröda hästen må ha representerats av Marxsimen men bör troligare förstås som Islam. Hatets och hämndens och krigets religion.

  Tänk inte förmätet på dem som blir martyrer för Islam! Oavsett om du anser att de inte var 100% rättrogna.

  Länken ovan visar till det aktuella vittnesbördet av en Kenyansk ung man som blev tillfångatagen av Al-Shabaab när han var med i hjälpaktioner att leverera medicin i Somalien.

  Han tvingades konvertera till Islam eller bli “halshuggen”. Läs, få halsen långsamt genomsågad, via struphuvudet, med en slö brödkniv.

  Man bävar och undrar om man kommer att kunna välja rätt!

  Liknande kan gälla flera av oss inom en kort framtid.

  Må Herren, Segraren, stå oss bi!

  Att den svarta hästen representerar ransoneringar och överhets-styre är väl uppenbart.

  Och att det inte leder till det önskade resultatet må vara tydigt av den gul-bleka hästen.

  Amen! Kom Herren Jesus!

  Vårt enda hopp.

  /Kjell


 131. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “Amen! Kom Herren Jesus!

  Vårt enda hopp.”

  När Han kommer med molnen måste han vara jättestor för att alla ska se Honom eller fara runt jorden tills alla sett Honom?

  Upp 1:7
  “Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.”


 132. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Översättningen är inte ordagrann. Det vore bättre att översätta att “Han kommer på skyarna”.

  Med vårt nuvarande språk skulle man kanske till och med tala om att han kommer att bli synlig (eller “materialiseras”, eller “träda in i vår dimension”, fast detta leder tankarna fel).

  Jag minns inte på rak arm vilka TV-stationer som har live kameror i Jerusalem i avvaktan på detta, men jag vet att CNN har det.

  De har ständig övervakning av både Oljeberget och Tempelberget.

  Till och med den store heretikern Ted Turner, Time Warner, CNN vet vad som håller på att hända.

  Så nog kommer alla världens folk via “cables” och internet att kunna se detta.

  /Kjell


 133. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Angående Yeshua nedstigande till Oljeberget är det mycket som måste föregå det. Antikrists framträdande, Världsnöden och församlandet vid Harmagedon. Alltså, slöseri med resurser att bevaka detta område minutiöst av den anledningen redan nu. Minst 42 månader dit (om det nu inte skulle vara så att Antikrist redan framträtt utan att jag märkt det).


 134. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag har förstått vad signaturen SÅ representerar, och hade aldrig gett mig in i debatt med denne, om jag förstått vem som gömde sig bakolm signaturen Derek. Känns inte ärligt, men var och en får stå för vad de gör.


 135. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “Läs detta och förstå hur illa det ligger till i Svedala! (Sluta sedan att förbanna EU innan ni har sopat för egen dörr!)”

  Charta oecumenica förklarar hur allt detta hänger ihop: Påvedömet – EU – synkretismen.

  Ur CO:

  “I Vi tror på
  ‘en enda, helig, katolsk och
  apostolisk kyrka’ ”

  “II Kyrkorna i Europa på väg mot
  synlig gemenskap”

  “Vi förbinder oss

  att samvetsgrant och intensivt fortsätta dialogen mellan våra kyrkor
  på olika nivåer, liksom att pröva hur de resultat som nåtts i dialogen
  kan och bör officiellt erkännas av kyrkorna som förpliktande”

  “III Vårt gemensamma ansvar i
  Europa”
  “11 Att odla relationerna till Islam”

  CO, sammanfattningsvis:

  De som står bakom Charta oecumenica, d v s RKK, ortodoxa kyrkor, så gott som samtliga “frikyrkosamfund” förbinder sig att verka för en enda och enad kyrka i ett politiskt enat Europa under samarbete med islam.

  Utttryckt i apokalyptiska termer: Skökan på vilddjuret med support av “den falske profeten”.


 136. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell skriver angående Jesus ankomst:
  “Så nog kommer alla världens folk via “cables” och internet att kunna se detta.”

  Jo, jag har tänkt på det men tvivlar på att precis varenda individ kommer att vara nätuppkopplad. Tror inte ens att precis alla kommer att ha tillgång till ett nät.

  Du kan ha rätt men just nu behåller jag tron att vi kommer att kunna se Honom utan tekniska hjälpmedel. Men kan inte säga hur.

  Men tänk att vi får tro att Han kommer…ofattbart…och ändå tror vi det och längtar så jag börjar gråta.


 137. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  Jag förstår mycket väl dina argument även om jag är mer nEUtral.

  Fyra saker jag anser att du glömmer i ditt resonemang.

  1. Även fast Charta Oecumenica inte är något gott så är det faktiskt bara en formalisering av den hemliga struktur som redan fanns.
  2. I ganska stor utsräckning gäller samma för EU. Dessutom är ett samarbete nödvändigt för att inte bli totalt marginaliserad av krafter i resten av världen.
  3. Du citerar den profetia som vi båda tror är sanningsenlig och uppfylls. Om nu Gud har sagt att det kommer att gå till så, då kommer det att gå till så oavsett hur mycket du och jag protesterar.
  4. Att nationalstaterna skulle vara mer lydiga Guds bud än EU finns det inga anvisningar på. Sverige anses vara ett av världens mest ateistiska länder.

  I den Bibel jag läser står det att vi skall leva i världen men inte av världen.

  /Kjell


 138. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Enligt DN idag angående kidnappningen av 100 flickor:

  “På onsdagskvällen meddelade Nigerias militär att man fritagit de flesta flickor och tillfångatagit en av kidnapparna. Åtta flickor söks fortfarande, enligt Reuters.”


 139. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  För att undgå missförstånd vill jag bara tillägga att jag mycket väl förstår din infallsvinkel vad gäller CO och EU.

  Jag skall försöka skriva en bloggpost om det, fast det blir svårt att veta var man bör börja i denna förskräckliga härva.

  Jag förstår även mycket väl dem som varnar för “skåp-jesuiter”.

  Skall försöka ta med även det utan att göra bloggposten till en “konspirationsteori”.

  /Kjell


 140. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag känner mej manad att bekänna två saker.

  1. När någon uttalar en så kallad “profetia” och kör med uttryck som “Se så säger Herren, HERREN:….” hakar jag av!

  Jag har hört hundratals, bevisligen falska, profetior från medlemmar i samma förening (kallad församling) som började så.

  2 När någon refererar till Sverige och något samfunds medlemmar som “Mitt Folk” är det fara på färde.

  Bara “Guds Israel” är Guds Folk. Och av idel nåd får Kristustrogna hänga med.

  ————–

  Undrar du varför jag skrev detta så kan du läsa varför här.

  Må Herren i vår tid framför allt bevara oss från synkretism och gärningslära. Oavsett hur dessa smygs in.

  Herren har inte kallat oss att vara neurotiska!

  /Kjell


 141. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Förakta inte profetiskt tilltal utan pröva allt och behåll vad gott är!


 142. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Enligt Nigerianska nyhetsmedia är fortfarande nästan 100 av de 126 kidnappade tonårsflickorna i pedofila islamisters händer.

  /Kjell


 143. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Vem talar sanning om kidnappningen?


 144. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Michael,

  1 Tess. 5:16 Var alltid glada, 17 be oavbrutet 18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 19 Släck inte Anden. 20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda, 22 och håll er borta från allt slags ont.

  Jag har tre frågor till dej:

  1. När handlar det om profetior?
  2. Hur menar du att de skall prövas?
  3. Handlar det om förakt om prövningen slår negativt ut?

  /Kjell


 145. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Vem sitter närmast?

  A. DN
  B. Reuter
  C. Nigerianska myndigheter

  /Kjell


 146. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Även om jag kan svaret på din fråga är jag värdelös på hur svarsalternativen fungerar. Är alltid den som är närmast mest sanningsenlig? Ibland kan den som är närmast tjäna mest på att ljuga. Alltså: jag är värdelös på Nigeria och hur deras myndigheter fungerar. Lika lite som jag kan DN och Reuter.

  Berätta så att jag kan be om “rätt” saker. Har ju tackat Herren för det som jag trodde skett och varit i bön för de 8 kvarfångna. Får uppenbarligen börja gardera mig i bönerna.


 147. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Hej!

  Ska försöka förklara hur jag ser det. Profetia är Guds tilltal till någon genomnågon annan. Det kan vara förmaning, tröst, ledning, bekräftelse eller enkelt välsignelse.

  Profetia kan vara person till person. Du kan ge profetiska tilltal även om du inte vet om det. Du har säkert skrivit profetiska skrifter på denna blogg som Gud vill ha ut genom dig. En sångtext kan vara profetisk för en viss person en dag men inte nästa dag. Guds Ord är per definition profetiskt men fungerar inte alltid i alla situationer. Detta pga Guds ord är tidlöst och därför inte alltid så specifikt. Därav den profetiska gåvan och tjänsten. Jag tror vissa kallar Gud till en mer specifik profetisk tjänst men alla har möjlighet att profetera (dvs med sina ord förmedla Guds tilltal till några).

  “Förakta inte profetiskt ….”

  Hela dig inlägg ovan är helt klart förakt för profetia. Jag kan inte få det till något annan. Guds bekymmer är nu att dina läsare (minus en) kommer nu luta sig tillbaka med armarna i kors när de hör någon “Så säger Herren…”. Du har en stor kunskap i Ordet och många läser din undervisning. Just därför måste du tänka både en och två gånger vad du skriver. Förhärligar inlägget Jesus? Nej det anser inte jag och därför skrev jag som jag skrev.

  “…Pröva allt ….” Jag tror inte man ska kasta sig på Bibeln och leta ord eller bibelverser. Har du Anden is dig har du Guds ord i ditt hjärta och då kan du pröva. Förhärliga det som sägs Jesus? Leder de Guds rike framåt? Är det som säges i samklang med Bibelns budskap? Sätter det en viss person i trångmål? Med detta menar jag tex detaljerade profetior som tex ” … Jag känner du ska lämna allt och åka till Kenya och bli missionär”. Denna typ kan blir jobbiga att höra om de inte är 100% och bekräftande för vederbörande. Men de kan vara rätt också så dessa är svåra att pröva. Läs gärna Britta Hyllstams vittnesbörd i Dagen. http://www.dagen.se/vardag/guds-eget-ora/ om vad som slutligen fick henne att säga ja till kallelsen.

  “… behåll vad gott är”. Har du lärt dig något som stärker ditt trosliv? Känner du frid och nytt mod med vad som säges även om det inte var riktat till dig? Känner du dig uppmuntrad av det faktum att Gud har talat till någon? Känner du ingenting behöver det inte var fel.

  Det är klart att alla profetior inte är riktad till alla. Be då för den som den var riktad till och be framförallt till den som frambar budskapet och tacka för han/hon vågade. Det har säkert föregåtts av kanske oro och lite ångest (Jantelagen finns ju som bekant).

  Om prövningen slår negativt ut? – Ja då är det du som måste välja vad du ska göra. Kom då ihåg att alla profeter färgas av sitt eget jag. Man kan säga fel och får säga fel. Då kanske man som prövare kan gå gå fram och säga att man upplever budskaper som fel eller otydligt och förklara varför MEN samtidigt uppmuntra profeten att fortsätta sin tjänst. Allting måste sägas med kärlek. Och detta profetians uppfyllande är inte profetens ansvar. Hans/hennes ansvar är att bära fram det som Gud manar dem till att sägas. Jämför med att det inte en persons ansvar, som ber för sjuka, om vederbörande blir frisk eller inte. Det är helt Guds ansvar eftersom det är han som helar. Ansvaret för oss ligger i att göra det man känner att gud vill man ska göra.

  I GT fanns det ett fåtal profeter som hade 100% rätt. I NT tiden kan alla profetera men av någon anledning blir det inte alltid 100% rätt – därav prövningen.

  Lyssna till KG Larsson undervisning nr 3 i serien “I Andens Kraft” på http://www.cymbaltv.se under flik Webb-TV och Edsväraveckan. Mycket bra undervisning om just profetia.

  Tills sist – Om nu det är så att av idel nåd får Kristustrogna hänga med i benämningen Guds Folk – vad är då problemet men benämningen “Mitt Folk”

  Michael


 148. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Michael skrev: “Hela dig inlägg ovan är helt klart förakt för profetia. Jag kan inte få det till något annan.”

  Tack för att du tog dig tid att skriva en utförlig kommentar.

  Kanske en del, likasom jag, har bombarderats med falska profetior av hysteriska ändtidsfixerade?

  Du förstår, jag har i min ungdom hört så många så kallade profetior om hur ryssarna skulle komma och lägga beslag på Sverige och tortera alla troende, att jag fortfarande kan komma ihåg ordalydelsen. Helst bör det halvskrikas i falsett….

  Ooooo mitt folk, mitt folk, säger Herren, HERREN…..
  Ooooo att ni idag ville lyssna till mitt ord…..
  Ooooo att ni idag visste vad er frid tillhör…..
  Se dagar skola komma…..
  Ännu ett år säger Herren, HERREN….
  Etc. etc.

  Kulturen hos pingst gjorde att man inte kunde ingripa och stoppa de mest neurotiska “profeterna”.

  Jag förkastar inte profetia, men i stort sett är jag mycket misstänksam mot allt siande.

  En konkret fråga till dej!

  Tror du att Gud har en särskild plan med Sverige så att det är motiverat att kalla svenskarna “mitt folk”. (Kolla i Bibeln så vet du att detta epitet uteslutande används om Israel.)

  Om du tror att Gud har en särskild plan med Sverige så undrar jag om du tror att han även har en särskild plan med Bangladesh, Burkina Faso och Jemen?

  Och om du inte tror att Gud har en särsklid plan med Sverige, hur tolkar du då “profetians” budskap?

  Till sist vill jag ännu en gång understryka att jag älskar profetia men prövar hårt när det bara handlar om siande.

  Det är ju uppenbart att Gud tar saken mycket seriöst. Och inte så konstigt för “profeter” som uttalar sig och refererar till “så säger Herren” talar endera sanning, eller också missbrukar de Guds namn. Och Herren skall inte låta den förbliva ostraffad som missbrukar hans namn.

  Sedan är det ju intressant att GT talar både om profeter och om siare (ordet är besläktat med att se). Vidare tror jag att NT avser alla uttalanden man gör angående Gud och Guds Ord. Det finns ett sorts outtalat “så säger Herren” när man säger “i Bibeln står det x och jag tolkar det så…” eller “Gud skulle inte vilja att…”.

  Här vill jag peka på att ordet “profet” i dagens bruk nästan blivit synonymt med ordet “siare”. Vi förväntar oss att de som kallas profeter talar om saker som kommer att ske i framtiden.

  Men detta är en reduktion och en logisk vurpa. Alla kråkor är svarta, men det betyder inte att alla svarta djur eller föremål är kråkor. Alla profeter kan vara siare men inte alla siare är Herrens profeter.

  /Kjell


 149. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell

  Jag tror att vi har tappat mark i dessa frågor. Vi är så upptagna med att varna för allt det falska att vi snart inte vågar tro det sanna – ännu mindre praktisera det. Det gäller karismatik och bruket av Andens gåvor i allmänhet. Det gäller order enhet som idag är ett hånat ord i kristenheten men faktiskt i sin rätta mening är fundamentet för Kristi kropp.

  Ja – det har funnits, finns och kommer alltid att finnas köttsliga profetior därför de förmedlas av människor av kött och blod med tillhörande egon men det gör inte de sanna profetiorna mindre sanna. Därför är det viktigt att man prövar efter bästa förmåga 7 ggr 7 ggr 70 gånger dvs hela tiden utgår från scratch.

  Jag ser ingen fel i att kalla Sveriges kristna för ‘Mitt folk’. Tycker du inte vi är Guds folk? Vad är vi då?

  Sedan vet jag inte hur bokstavligt man ska tolka profetior som den du refererar till. Jag tänker på hur många profetior i tex Jesaja och Jeremia som slog ut bokstavligen enligt som de meddelades? Tror du orden i Jer 4:23-31 slog ut bokstavligen?

  23Jag ser på jorden – den är öde och tom,
  på himlen – där finns inget ljus.
  24Jag ser på bergen – de skälver
  och alla höjder skakar.
  25Jag ser – där finns inte en människa,
  alla himlens fåglar har flytt.
  26Jag ser – det bördiga landet har blivit öken,
  alla dess städer ruiner.
  Detta är Herrens verk,
  hans flammande vredes verk.
  27Ty så säger Herren:
  Hela landet skall läggas öde,
  jag skall förinta det.
  28Därför sörjer jorden
  och himlen svartnar därovanför.
  Jag har talat och tar inte tillbaka,
  beslutat och ändrar mig inte.
  29För ryttarnas och bågskyttarnas larm
  tar hela landet till flykten,
  man gömmer sig bland snåren
  och uppe bland klipporna.
  Alla städer är övergivna,
  inte en människa finns kvar där.
  30Vad tjänar det då till
  att du klär dig i scharlakansrött,
  pryder dig med gyllene smycken,
  gör ögonen stora med smink?
  Förgäves gör du dig vacker:
  dina älskare föraktar dig,
  de står efter ditt liv.
  31Jag hör stön som från en kvinna i födslosmärtor,
  skrik som från en förstföderska.
  Det är Sion – flämtande sträcker hon ut sina händer:
  Ve mig! Vanmäktig är jag inför dråparna.


 150. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Glömde svara!

  Jag vet inte om Gud har en speciellt plan för Sverige jämfört med alla andra länder. Dock skulle jag vilja det – liksom jag vill han har en plan för mig, min familj, vår församling och vår stad. Känns ‘liasom’ lite bättre :-). Gud hade ju planer för de sju församlingar (uppenbarelseboken) eftersom han skickade brev till dem så kanske han har planer för alla länder via profetiska tilltal! Jag vet inte!


 151. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Nu blev det fel. Jag menade inte att jag vill att Gud har en speciell plan enbart för Sverige utan för alla länder – en plan för hur Hans Ord skulle vinna mark för vart och ett land i världen.


 152. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Michael,

  Jag samlar lite från dina tre svar:

  Jag ser ingen fel i att kalla Sveriges kristna för ‘Mitt folk’. Tycker du inte vi är Guds folk? Vad är vi då?

  Jag vet inte om Gud har en speciellt plan för Sverige jämfört med alla andra länder. Dock skulle jag vilja det – liksom jag vill han har en plan för mig, min familj, vår församling och vår stad. Känns ‘liasom’ lite bättre :-).

  Nu blev det fel. Jag menade inte att jag vill att Gud har en speciell plan enbart för Sverige utan för alla länder

  Jag börjar med det sista. Var inte orolig jag är inte ute efter att missförstå och misstolka.

  Ja, beroende på hur man menar har Gud säkerligen en plan för dig, personligen. Annars skulle han inte ha vävt dej med precision i moderlivet. (Psalm 139)

  Att familjer kan vara till välsignelse eller förbannelse är det nog ingen som tvivlar på.

  Samma gäller då troligen (säkerligen) även församlingar.

  Vad gäller städer hör det nog till undantagsfallen, och när vi kommer till länder tror jag vi gör bättre i att inte gissa.

  Löftet till Abraham gäller dock till och med nationer. De som välsignar dig, skall jag välsigna. Etc. (Hur många Israel-hatare måste det finnas i ett land innan förbannelsen aktiveras?)

  Kan man då kalla sveriges kristna för “mitt folk” när man talar å Herrens vägnar?

  Problemet med det är att det finns övertoner av ersättningsläran. Varför är det så svårt att acceptera att Gud bara har ett utvalt folk?

  Så svårt är det att erkänna detta att både 1917 och SFB avsiktligt felöversätter Gal. 6:16 Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.

  Grundtexten är otvivelaktig och den korrekta översättningen är: “Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet och över Guds Israel.”

  Reformationsbibeln: “Och alla de som vandrar efter denna regel, må frid och barmhärtighet vara över dem och över Guds Israel.”

  Vi kristustrogna med svensk nationalitet är hedningar som får ta del av denna välsignelse, men vi är inte “Guds Israel” och därmed inte dem som Herren kallar “Mitt Folk”.

  /Kjell


 153. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  OK

  Då ser jag två möjligheter

  1) Profeten uppfattade inte rätt budskap eller formulering från Gud
  2) Gud talar emot sitt ord.

  En fråga då: Hur skulle du vilja profeten (eller Gud) skulle sagt istället för orden “Mitt folk” för att detta inte skulle bli en stötesten för dig? För det verkar det ju vara!


 154. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Michael,

  Tack för att du frågar. Låt mej då ta saken från “början”.

  Jag opponerade mej mot en så kallad “profetia” som publicerades.

  Först måste vi då ta ställning till om den publicerades såsom varande prövad och “godkänd”, eller om den publicerades för att “prövas”.

  Det handlar om något som skrevs ner någon gång för “en tid sedan” men vi vet inte när.

  Budskapet handlar om något som skulle ske någon gång efter detta, men vi vet inte när.

  Om 50 år (om Herren dröjer) kan det publiceras igen, med samma effekt.

  Test nummer 1. Siande som inte kan verifieras är inte i enlighet med Guds Ord!

  Det kommer att bli inbördeskrig i Stockholm. Ja, varför inte? Med lite ransonering, brist på mat och bensin, är det inte alls otänkbart, snarare att förvänta sig.

  Jag törs “profetera” att ett trafikflygplan kommer att störta och hundratals insittande kommer att dö. (Men jag säger inte när!)

  Test nummer 2. Att uttala saker som är säkra om man skippar tidsangivelser är inte profetia.

  Behövs det ett uppvaknande i Sverige? Behöver Sverige en väckelse i ordets rätta bemärkelse?

  Kan det ske om de som kallar sig kristna inte tar Guds Ord på allvar?

  Svaren är uppenbara!

  Test nummer 3. Allmänheter är inte profetia.

  Frågan kvarstår då vad denna så kallade “profetia” har att meddela till dej och mej i dag.

  Har Gud en plan med Sverige? Kommer Guds plan att bli om intet bara för att vi inte gör den möjlig?

  Test nummer 4. Hur bra stämmer det med Bibelns budskap?

  Så till din kommentar som du skrev i all kärlek och välmening.

  Du varnade mej för att jag föraktar profetia.

  Endera var detta ett budskap från Herren via dej till mej, eller så var det en egen tolkning.

  Jag väljer det första alternativet!

  Du uttalade det du anser vara Herrens budskap till mej.

  Jag tar denna profetia på djupt allvar. Jag prövar den och finner det goda att den tvingar mej att vara tydlig i vad jag tror på, litar på och önskar förmedla.

  Var aldrig rädd för att våga stå upp för det du tror är sanningen.

  Var aldrig rädd för prövandet i enlighet med Guds vilja.

  /Kjell


 155. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell

  Tack för dina ord till mig. Angående ‘från början’ gjorde du två generaliserande kommentar utgående ifrån ett exempel från Berndt sida och det var de två kommentarerna som jag responderade på.

  Nu har vi haft ett bra samtal och jag tror du vet vad jag menar och jag vet vad du menade. Förhoppningsvis har vi alla (inklusive alla läsare) får något med i livets ryggsäck. Önskar dig fortsatt god påskhögtid


 156. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Du frågar:”Vore det inte bättre att överväga vad man skriver lite längre innan man skriver?”

  Förstår inte vad du menar:(
  Vad har jag skrivit för att få dig att fråga så? Eller tänker du på vad DN skrev?


 157. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag frågar Kjell: “Förstår inte vad du menar:(
  Vad har jag skrivit för att få dig att fråga så? Eller tänker du på vad DN skrev?”

  Idag tror jag att du menar att DN borde kollat upp bättre innan de spred sin “nyhet.” Det andra är reflexer från en historia att bli ständigt ifrågasatt. Det är inget som grämer mig längre men reflexerna sitter visst fortfarande i.

  “Sorry”


 158. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Chibok abductions in Nigeria: ‘More than 230 seized.

  Some 190 Nigerian schoolgirls remain missing after being abducted last week, their head teacher has told the BBC – far more than the official figure.

  Asabe Kwambura said the parents of 230 girls had reported them missing but 40 had managed to escape.

  Earlier, a local state governor said that about 77 of the teenagers had not been accounted for.

  Islamist group Boko Haram is suspected to be behind the kidnapping but has not issued any statement.

  Some 1,500 people are believed to have been killed in attacks blamed on Boko Haram this year alone.

  Founded in 2002. Initially focused on opposing Western education. Nicknamed Boko Haram, which means “Western education is forbidden” in the local Hausa language

  The group, whose name means “Western education is forbidden”, is fighting to establish Islamic law in Nigeria. It often targets educational establishments.


 159. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Michael,

  Nu har du fått ännu en “profetia” att pröva på samma sida.

  Jag avstår denna gång 🙂 så jag slipper att få höra att jag föraktar profetia.

  /Kjell


 160. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell

  Om du läser vad du själv skrivit en gång till ser du att handlade det om en generell slutsats som du drar och det var det jag reagarade på. Tänker inte pröva aktuell profetia på det här forumet.

  God helg 🙂


 161. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  michael skrev: “Tänker inte pröva aktuell profetia på det här forumet.”

  Du hade annars möjligheten att visa mej och andra hur du anser att man skall göra en sådan prövning utan att bli beskylld för att förakta profetia.

  Jag misstänker att du inte kommer att pröva den på det andra forumet heller. 🙂

  Kanske anser du att prövandet är något man skall göra privat utan att kommunicera resultatet.

  Jag tänker ändå att försöka påverka din tanke angående profetia. Och jag gör det med några citat.

  I 1917 års översättning står det i Ords. 29:18 “Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.”

  SFB har förbättrat den sista biten och dolt den första: Ords. 29:18 “Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning.”

  Lägg alltså märke till att profetian är avsedd att meddela Guds undervisning så att “folket” inte blir tygellöst. Det handlar om att “utlägga skriften”.

  Att ordet “profetia” är korrekt bevisas av bland annat Jer. 14:14 där samma ord används: “Men HERREN sade till mig: Profeterna profetera lögn i mitt namn; jag har icke sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det de profetera för eder.”

  I Lukas 16:16 får vi den nytestamentliga varianten på Ords. 29:18 “Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.”

  Här anges avsikten med “profetia”. Kom då ihåg att ordet tröst även betyder förmaning. 1 Kor. 14:3 “Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst.”

  Ur denna text drar jag slutsatsen att prövandet inte är frivilligt, utan faktiskt föreskrivet. 1 Kor. 14:29 “Två eller tre profeter skall tala, och de andra skall pröva det som sägs.”

  Så till sist den text som du hänvisar till. Månne “de oordentliga” vara just de “tygellösa”?

  1 Tess. 5:14-22 “Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla.

  Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor.

  Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

  Släck inte Anden.

  Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.”

  Profetians mål är att meddela Guds undervisning till uppbyggelse, uppmuntran, tröst och förmaning.

  Igen vill jag påstå att arkaiska sjabloner hämtade ur Gamla Testamentet inte bidrar till vare sig trovärdighet eller avsikten med profetior.

  Och törs jag tillägga att det visar på förakt att inte pröva.

  /Kjell


 162. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kjell,

  utan att ge mig in i diskussionen om prövandet av någon specifik “profetia”, så skulle det vara intressant att se hur du tolkar följande bibelställe som är från Nya testamentet:

  Apg 11:

  27 Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiokia. 28 En av dem som hette Agabus trädde fram, och genom Anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. – Den kom också under Claudius regering. – 29 Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judeen. 30 Detta gjorde de också, och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.

  Om nu “profetia” handlar om att “utlägga skriften” såsom du beskriver i din kommentar. Vad ska vi i så fall kalla det som profeten Agabus framförde? Har du något bibliskt bra uttryck för det?

  Hälsn Eva Helen


 163. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Eva Helen skrev:

  Om nu “profetia” handlar om att “utlägga skriften” såsom du beskriver i din kommentar. Vad ska vi i så fall kalla det som profeten Agabus framförde? Har du något bibliskt bra uttryck för det?

  Bra att du tar upp detta.

  I Bibeln talas det om Profeter och Siare. Det Agabus framförde var ju ett “siande”.

  När Siaren framför ett budskap från Gud är det samtidgt även en Profetia.

  Tyvärr har “profeterande” nära nog gjorts synonymt med “siande” av de karismatiska rörelserna. Därmed har den minst så viktiga funktionen att meddela Guds undervisning till uppbyggelse, uppmuntran, tröst och förmaning, kommit i bakgrunden.

  Den som “utlägger skriften” påstår implicit att Guds Ord avser det han säger. Detta kan prövas av de närvarande och bör helst ske i direkt anslutning i allas närvaro.

  Sianden beskrivs i Femte Mosebok på följande sätt:

  5 Mos. 13:1-5

  Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under, verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade: »Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som I icke kännen», så skall du ändå icke höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty HERREN, eder Gud, sätter eder därmed allenast på prov, för att förnimma om I älsken HERREN, eder Gud, av allt edert hjärta och av all eder själ. HERREN, eder Gud, skolen I efterfölja, honom skolen I frukta, hans bud skolen I hålla, hans röst skolen I höra, honom skolen I tjäna, och till honom skolen I hålla eder. Men den profeten eller drömmaren skall dödas, ty han predikade avfall från HERREN, eder Gud,

  5 Mos. 18:20-22

  Men den profet som är så förmäten, att han i mitt namn talar vad jag icke har bjudit honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och om du säger vid dig själv: ‘Huru skola vi känna igen det som icke är talat av HERREN?’, så må du veta: när profeten talar i HERRENS namn, och det som han har talat icke sker och icke inträffar, då är detta något som HERREN icke har talat; i förmätenhet har då profeten talat det; du skall icke frukta för honom

  Därför tror jag att det är väsentligt att skilja på sianden och inspirerad exeges, och att varje gång det blir en blandning finns det anledning att vara avvaktande tills det visar sig om siandet stämde.

  För om det inte stämmer är det inte från Gud. Och om en känd heretiker skulle förutspå något, och det händer, är det ändå inte från Gud.

  Det tas alltför lätt på “profetior” i vår tid. Jag skulle kalla just denna slentrian för föraktande av profetia.

  /Kjell


 164. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell, så som du förklarar har jag också förstått det som Ordet säger om profetia. Att förmedla från Herren både något som ska komma, men även undervisning, förmaning, tröst och uppbyggelse. Det sistnämnda är det viktigaste. Är vi på rätt Väg är vi väl förberedda inför svårigheter och nöd.


 165. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  En “siande profetia” var ett bra uttryck.

  Jag håller med om att det tas alltför lätt vad gäller “siande profeterande” inom vissa kristna sammanhang, att det finns alltför många självutnämnda “profeter”. Jag har själv blivit utsatt för sådant någon enstaka gång, men har sett det för vad det är (kött) och inte brytt mig om det personligen.

  Vad gäller första bibelstället i 5 Mos som du refererar till (kap 13), så är det intressant att notera att Gud tillåter tecken och under från (falska) profeter att ske, men att i det hela så prövar Gud våra hjärtan om det först och främst är Gud vi älskar och vill följa, eller något annat. Många kristna verkar tyvärr tro att bara det sker ett tecken eller under så måste det vara “rätt ande”, och därmed något vi ska lyssna till och efterfölja.

  Hälsn Eva Helen


 166. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Majlis skrev: “Att förmedla från Herren både något som ska komma, men även undervisning, förmaning, tröst och uppbyggelse. Det sistnämnda är det viktigaste.”

  Lite sammanfattat skulle jag kanske säga att om det finns flera komponenter så blir den som saknas automatiskt den viktigaste efter ett tag. Eller åtminstone den som behöver mest fokus.

  Redan i Pingst blev siandet essensen av profeterandet. Detta ledde till avarter.

  I Trosrörelsen har det sannerligen inte saknats “sianden”, och dock är svensk kristenhet (och resten av världen) bevisligen tygellös.

  Siande är okay, men inte utan den prövning som hör till. Det man siar om måste ske. Annars är det inte från Gud. Siaren bör då strängeligen och definitivt tystas.

  Det som har saknats är helgade predikningar där Guds Ord har förkunnats utan politisk korrekthet. Föd mina lamm och var en herde för mina får!

  Därför “överbetonar” (?) jag just denna väsentliga del av profetian.

  /Kjell


 167. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Eva Helen,

  Du får läsa min argumentation som ett korrektiv mot dominerande uppfattningar.

  Och med dina egna bloggposter tycker jag nog att du är ett exempel på just den “profetiska” biten som har underrepresenterats nästan i 100 år nu.

  /Kjell


 168. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Japp,
  Här håller jag helt med. De profetior (fåtal) som jag upplevt som sanna har handlat om en stor tröst, uppbyggelse, glädje och hopp. Konkreta, verkliga ting direkt knutna till den människa som behövt det. Bibelord som fått liv och stärkt människan. Väglett henne/honom i en konkret, viktig situation där hon/han varit mycket fundersam över hur hon/han ska handla i den situation som hon/han hamnat i tex.

  Det här “andra” som går att läsa, långa haranger med intetsägande bubbel med varningar, hot etc skapar förakt hos människor och förakt för Guds Namn.


 169. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Senaste rapporten angående de kidnappade skolflickorna från norra delen av Nigeria. Chibok abductions: Nigeria girls’ taken abroad’

  Some of the schoolgirls abducted by suspected militant Islamists in northern Nigeria are believed to have been taken to neighbouring states, a local leader has told the BBC.

  Pogo Bitrus said there had been “sightings” of gunmen crossing with the girls into Cameroon and Chad.

  Some of the girls had been forced to marry the militants, he added.

  Mr Bitrus said 230 girls were missing since militants attacked the school in Chibok, Borno state, two weeks ago.

  The students were about to sit their final year exam and so are mostly aged between 16 and 18.

  “Some of them have been taken across Lake Chad and some have been ferried across the border into parts of Cameroon,” he told the BBC.

  Mr Bitrus said there were also reports that the insurgents had married some of the girls.

  “We learned that one of the ‘grooms’ brought his ‘wife’ to a neighbouring town in Cameroon and kept her there,” he told the BBC.

  I’m crying now as community leader to alert the world to what’s happening so that some pressure would be brought to bear on government to act”

  “It’s a medieval kind of slavery,” he added.

  /Kjell


 170. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Någonting nytt om hur det går för de kidnappade flickorna?
  Har verkligen inte de med makt och möjligheter gjort någonting för dem?


 171. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Detta meddelar Dagen:

  Drygt 60 kvinnor som kidnappats av den islamistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria förra månaden har lyckats fly. Men vad som hänt de över 200 skolflickor som kidnappades i april är okänt.

  Se länken: Kvinnor flydde från Boko Haram.

  Och detta meddelar DN:

  Drygt 60 flickor och kvinnor som kidnappats av terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria förra månaden har lyckats fly. Men vad som hänt de över 200 skolflickor som kidnappades i april är fortfarande okänt.

  Det handlar alltså om nya slaktoffer.

  /Kjell


 172. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Detta är en varning angående den person som skriver under namnet Lennart Svensson, Lennart S och tidigare L.S.

  Lennart Svensson skrev 2 mars, 2011 kl. 7:47 f m på Aletheia: “Jag är helt övertygad om att vi har fått, både vårt förstånd och vår vilja, av satan där i Eden. På den punkten ändrar jag mig aldrig.”

  Denna egna hittpå-dogm stred Lennart för många år.

  Och nu för tiden använder han sitt förstånd och sin vilja till att försöka förstå grundtexten och tror sig till och med förstå den bättre (med eller utan sataniskt förstånd) än experter som Tachbulah.

  Lennart Svensson är numera förståndsmässigt övertygad om att det inte finns några “Andens gåvor”. Denna egna ihopsnickrade dogm strider han för, med “vett” och vilja, på Berndts samtalsforum och nyligen även på Vakna Sverige bloggen.

  Jag citerar Lennarts kommentar, på Vakna Sverige, från 07-07-2014:

  Det ordet andliga nådegåvor, bygger på det grekiska ordet ”charis-mata” som betyder ”charis”=nåd och ”mata”= utflöde.

  Finns absolut inget i den grekiska grundtexten som pekar på att det skulle betyda gåva.

  Att det finns ett utbrett missbruk kombinerat med egna hittepå i den falska karismatiken är uppenbart,

  Men det betyder inte att därför Guds avsikt med de så kallade nådegåvorna har ändrats.

  1 Kor. 12:4-11

  Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, som verkar allt i alla. Men åt var och en ges Andens uppenbarelse så att den blir till nytta.

  Ty åt den ene blir det av Anden givet att tala visdomens ord, åt den andre av samme Ande att tala kunskapens ord, åt en annan tro av samme Ande, åt en annan helandets gåvor av samme Ande, åt en annan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala olika slags tungomål, åt en annan att uttyda tungomål.

  Men allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar särskilt åt var och en så som han vill.

  När någon ger något till någon annan handlar det om en gåva!

  Jag vill skarpt varna för Lennart Svenssons lögner angående de andliga nådegåvorna.

  Man löser inte problemet med falsk karismatik genom att förneka den äkta karismatiken!

  Till sist några allvarsord:

  Joh. 16:13-14

  Men när han kommer som är sanningens Ande, skall han leda er till hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan vad han hör, det skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han ta och förkunna för er.

  Eph 4:30 Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag.

  1Th 5:19-12 Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

  Lukas 10:27 Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

  Joh. 14:18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.

  Det finns all anledning att vara tacksam för Hjälparen, Förmanaren, Tröstaren, Den Helige Ande. Utan Honom vore vi “faderlösa”.

  /Kjell


 173. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell

  Mycket bra skrivet och tack för din klarsynhet.

  Guds välsignelse,

  Michael


 174. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  michael,

  Som du ser hjälper det föga i praktiken. Men var och en må vara varnad.

  Lennart Svensson slingrar sig, ljuger och smiter från sin plikt att avge ett tydligt vittnesbörd.

  Kanske går det så när man ger satan äran för det förstånd man har fått.

  Har han ändrat sig är det ju bra, men då bör han så tydligt som möjligt meddela detta och berätta vad han nu bekänner sig till.

  Exempelvis: Förlåt att jag förkunnade en villolära att vi har fått vårt förstånd av satan. Jag inser att detta var fel och förstår nu att Gud är alla goda gåvors givare.

  /Kjell


 175. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  En annan person som kan finnas anledning att varna för är Björn Jönsson.

  I alla år på nätet har Björn förespråkat falsk karismatik och upplevelser medan han ständigt nedklassar Bibeln.

  I en nylig diskussion angående Jesu löfte (Matt. 28:17-20): Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” ; skriver Björn:

  Om Gud har all makt på jorden, varför låter han sina barn dö i ex trafikolyckor, el sjukdomar?

  För mig visar det att Gud inte har all makt, utan att Gud godtyckligt räddar speciella människor.

  Jag anser att ett sådant uttalande gränsar till hädelse, eller kanske rent av är hädelse.

  Med samma resonemang kan man stryka och ogiltigförklara en hel del i Guds eget Ord. Samtidigt som man öppnar för villoläror och villolärare.

  /Kjell


 176. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kommentatorn Lennart Svensson, aka Lennart S., aka L.S fortsätter att förneka att Andens gåvor finns.

  Denna falska lära får han sprida fritt på Berndts Samtalsforum.

  Kort citat från en kommentar av Lennart där han skriver “svar” till Birgit Hedström:

  Ang. min “mission” ang. villoläror, så nöjer jag mig inte bara med att säga den och den är villolärare utan jag vill komma åt den giftiga roten i läran.

  Du verkar tro på sk. nådegåvor.

  Får jag fråga om du mött någon kristen i ditt liv som haft någon sådan gåva?
  Jag har mött en hel del kristna under mitt liv som frälst, men aldrig någon som haft någon “andlig nådegåva”.
  Och det är ju märkligt om det nu är så viktigt att vi ska “sträva” efter sådana?

  Jag vill ännu en gång varna för denne heretiker som skymfar med profana uttalanden och smörar för att få anhang.

  Det är dags att han portas på kristna bloggar!

  /Kjell


 177. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika,

  Om någon följer honom är han ju i praktiken en “ledare”.

  Lennart S bygger sin galna teori på att ordet “dorea” (= gåva) inte finns i 1 Kor. 12.

  Men däremot står det ju bokstavligen att Den Helige Ande ger åt var och en så att det blir till nytta.

  Om någon tar emot det någon annan ger så är det ju en gåva.

  /Kjell


 178. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jo, och att var och en får. Det var intressant att läsa detta kapitel. Nådegåvorna är nödvändiga för att lemmarna i församlingen ska fungera.

  LS skriver:”Jag har mött en hel del kristna under mitt liv som frälst”

  Att uppleva frälsningen tolkar jag utifrån 1 Kor 12 som en nådegåva. Ja, utifrån hela Bibeln egentligen, av det jag läst. I en levande relation ger och tar man av nåd hela tiden och vi vet vem som ger av den största nåd och är alla goda gåvors givare. För att vi ska fungera var och en och i sammanhang med varandra i Kristi kropp. Och de gåvor som 1 kor 12 beskriver kan bara ges av Gud.


 179. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  En sak som jag funderat över när det gäller översättning av NT från grekiska. Är det inte så att ett ord kan betyda fler saker, även på grekiska? Ordet som en del påstår inte finns kanske finns.

  I vart fall i engelska och svenska så betyder ett ord flera olika saker, en del ord har fler betydelser än andra ord.

  Jag är rädd för att en del med begränsad kunskap inom grekiska dra helt fel slutsatser på just grund av begränsad kunskap.

  Några tankar som jag haft.


 180. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skrev: “Jag är rädd för att en del med begränsad kunskap inom grekiska dra helt fel slutsatser på just grund av begränsad kunskap.”

  Du har helt rätt. Och i detta måste jag sälla mej till “amatörerna”. Däremot broder Tachbulah har en gedigen kunskap i koine-grekiska. Och även han blev tillrättavisad av amatören LS.

  Men jag har ju liksom lite hjälp av att jag talar 4 språk flytande och några till hjälpligt.

  Man kan aldrig tolka något med hjälp av bara ord. Sambandet måste tas med.

  Sedan har man problemet att olika språk uttrycker samma tanke på mycket olika sätt.

  Till sist har man problemet att det finns något som heter “ekvivokation”. Det betyder att ett och samma ord har flera helt olika betydelser.

  Det är inte fel att använda en linjär översättning, som Lennart S gör. Men utan djupare språkkunskaper räcker det absolut inte för att bygga dogmer och läror av det man tror sig “begripa”.

  /Kjell


 181. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Ett förtydligande. Det var inte mot dig som jag riktade kritik. Jag vet att du har gedigna kunskaper inom språk och stort intresse av grekiska.

  Det som gör mig orolig är att fler och fler hänvisar till grekiskan för att “vinna” en diskussion. Min uppfattning är att många inte har nödvändiga grundläggande kunskaper för detta. Men det är inte fel att titta på andra översättningar för att djupare förstå en text, men ibland upplever jag att en del går lite för långt.

  Det är som du påpekar att många inte har nödvändiga kunskaper för att komma med nya dogmer. Det var detta som min allmänna kritik gick ut på.

  /Fredrik


 182. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Ingen fara på taket.

  Dels läste jag det inte som kritik mot mej och dels borde ingen som vägrar lyssna på kritik få varken skriva eller tala. Och absolut inte uppträda som lärare.

  Du har dessutom helt rätt att det fantiseras och spekuleras en hel del med grekiska ord som “argument”.

  Hur som helst. Du och andra som deltar här bör känna er fullständigt fria att komma med kritik närhelst det behövs.

  /Kjell


 183. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  L S skriver till Birgit: “Ang. min “mission” ang. villoläror, så nöjer jag mig inte bara med att säga den och den är villolärare utan jag vill komma åt den giftiga roten i läran.

  Du verkar tro på sk. nådegåvor.”

  För mig är det meningslöst att lägga ner sitt liv på villoläror om man inte har ett intresse för Andens verk som exempelvis dess utdelning av gåvor.

  Det måste vara ganska korkat att söka det falska om man inte vill ge det sanna. En villolärare gör ingen sommar men en nådegåva kan göra det. Vi ska alltid fråga efter den giftiga roten inom våra egna sammanhang först. Det står att Anden ger kunskap om det vi behöver. Tror inte att vi kan se villoläror utan Andens hjälp. Tror inte vi kan växa i tron utan Andens hjälp.

  Kanske är L S rädd? Jag vet inte. Jag vill inte tungotala för jag tycker det verkar läskigt. Gud ger ingenting som för någon verkar läskigt. Men vad jag känner förändrar inte gåvornas existens. Dessutom tycker jag villolärare är än mer läskigt. Nästan lite dumma i huvudet. Får man säga så?


 184. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  En av nådegåvorna är”…en annan att skilja mellan andar. ” ur 1 Kor 12

  Menar L S att det inte är en nådegåva? Vad menar han att det är i stället?

  De gåvor som 1 Kor 12 beskriver är intressant även för den som identifierar villor då dessa gåvor ofta utnyttjas och missbrukas av villolärare.


 185. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lennart Svensson, aka Lennart S, aka L.S tycks ha valt att sluta tala om sina missförstånd angående Andens gåvor. Jag tolkar hans kommentar, som jag citerar nedan, som en försiktig “pudel” i ämnet:

  Sista Brefvet;
  ang. de sk. “nådegåvorna”

  Slutsats:

  Det finns tydligen inget intresse av att tala om nådegåvorna och jag har inte fått några svar av de som hävdar deras existens.

  De kan inte tala om hur de fungerar eller om det finns några i deras bekantskapskrets som har några.
  Det enda de kan är att hävda att det står om nådegåvor i 1.Kor.12.

  Mycket märkligt och intressant!

  Trots att K.G Larsson påstod att budskapet i hans predikan som vi diskuterat här, var det VIKTIGASTE han någonsin sagt, så har inte heller han någon lust till samtal i ämnet.

  Inte undra på att Bill Johnson drar till sig våra ungdomar, de som är trötta på snack med lite verkstad.

  Det är ingen mening att ställa fler frågor eftersom det råder total okunskap i ämnet trots att Pingströrelsen har ältat andens gåvor i alla dessa år.

  Jag har min aning varför det är så, men det tänker jag ej tala om här, utan jag går vidare.

  Ha en fortsatt trevlig sommar!

  mvh L.S

  Nu tänker jag skriva en utförlig kommentar om detta, för som vi alla vet har ämnet varit kontroversiellt i 2000 år nu. Jag börjar med ett uttalande av Paulus i samma brev.

  1 Kor. 4:7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det?

  Versen står inte i sammanhanget med nådegåvorna, eller tacksamhetsgåvorna som jag anser vara en bättre översättning, men den är ändå relevant.

  Troligen vet alla läsare här hur dessa gåvor har missbrukats så länge som pingströrelsens finns. Det dröjde inte länge innan man berömde sig själv och andra för att de hade (eller fejkade) någon andlig så kallad nådegåva.

  Lewi Pethrus ansåg, och predikade, att alla som är frälsta på riktigt talar i tungor. Han lade därmed grunden i Sverige för den falska karismatik som har blommat ut i trosförkunnelsen och framgångsteologin. Han lade samtidigt stenen till ekumenik med Katolska kyrkan i och med att det fanns tungotalare även där.

  Nu angående nådegåvorna, eller tacksamhetsgåvorna. Dessa är yttringar av Den Helige Ande genom människor. Det handlar inte om ämbeten. Det handlar inte heller om något man har förtjänat. Det är således inte så att man får en “nådegåva” och sedan är man “något”.

  Det som förvirrar många är att det faktiskt kan vara så att man behöver få erfarenhet i hur man skall hantera gåvan. Det verkar då som om det vore något slags ämbete. Men det är det inte. Avsikten är att dessa yttringar, som vi kallar nådegåvor, skall vara andra till nytta. Tungotalet är den enda gåvan som i första hand är avsedd för den som har fått den.

  De andra nådegåvorna är avsedda för att vara till välsignelse och hjälp för andra än den som fick gåvan. Ofta är det till och med så att det finns en “kostnad” för den som fick gåvan. Inte sällan handlar det om ödmjukhet och att inte blanda in egna handlingar och tankar.

  Det är givet att gåvorna skall vara till ära för givaren, inte för mottagaren.

  Här finns då skiljelinjen mellan så kallad äkta karismatik och falsk karismatik. Så snart som gåvorna används till mottagarens vinning, ära och makt handlar det om falsk karismatik.

  Finns det då några sammanhang där bara äkta karismatik förekommer?

  Jag tror inte det! Men, alternativet att förbjuda Andens yttringar är dels inte möjligt och dels helt felaktigt.

  Där det finns människor som har lagt sina liv i Herrens händer i enlighet med Skriftens anvisningar: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”; där är Den Helige Ande närvarande och verksam.

  Låt inte profana cyniker döva Anden och bringa dej i tvivel angående det som är äkta!

  Men var samtidigt vaken och vaksam så att du inte dras med i sammanhang med falsk karismatik.

  /Kjell


 186. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: “Att uppleva frälsningen tolkar jag utifrån 1 Kor 12 som en nådegåva.”

  Visst har du rätt att frälsningen är en primär gåva och dessutom på grund av nåd, och inte förtjänst.

  Men du begår det språkliga felet att klättra upp för abstraktions-stegen och klassa allt som gives utan förtjänst som “nådegåva”.

  Tekniskt sett stämmer det helt och hållet, men det är inte det som Paulus skriver om i 1 Kor. 12-14.

  /Kjell


 187. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,
  Jag kanske missförstod texten men så här tänker jag:

  Du skrev;”Finns det då några sammanhang där bara äkta karismatik förekommer?”
  Jag skulle vilja svara att det gör det, svårigheten att hävda detta är att du lägger till ordet “bara”. I och med det är svårare eftersom ingen människa är perfekt. Och så Det går också att lägga olika betydelse i ordet karismatik.

  Min tankegång är att nådegåvorna är tillför att upphöja vår fader. De som använder sina gåvor till detta och inte framhäver sig själva gör detta i det fördolda (då blir det svårare att hävda att karismatik existerar). Jag känner en äldre gentleman som har gåvan att profetera och alltid gjort detta i det fördolda. Han ber och går till personen eller ibland ledningen för kyrkan som han tillhör och framför budskapet han fått. Det är inte alltid det faller i god jord men så har också profetissan fått sin uppfyllse eftersom det gick utför med församlingen då ledning inte rättade sig.

  Han har varit till hjälp för många med sin gåva. Om någon undrar så är han alliansare, inte pingstvän. Idag är han gammal och sitter på ett äldreboende. Jag är släkt med honom därför känner jag till hans gåva.

  Om inte nådegåvorna finns och om inte Gud verkar genom olika människor så finns det inte så mycket hopp. Är det då någon mening att vända sig till Gud och be? Eller verkar bara Gud direkt till var och en. Då känns förbön genom andra meningslöst. Det går givetvis vrida och vända på detta på olika sätt.

  Min uppfattning om oäkta karismatik är andliga ledare som uppträder som om de har gåvan att profetera och hela. De har inte gåvan men kan ge intrycka som om de hade gåvan.

  När jag skriver detta känner jag att jag ska skriva vad jag upplevde som 17-åring. Detta har inte med gåvorna att göra utan är en upplevelse hur starkt Gud kan ingripa.

  När jag var 17 körde jag motorcykel. På en smal 90-väg backade en bil ut från ett hus och blockerade vägen. Jag kunde inte på den korta sträckan bromsa. Jag tvingades att svänga till vänster. Hastigheten var hög så jag hamnade utanför vägen på uppfart till en ladugård. Nu såg jag träd komma närmare i hög hastighet. Jag hade ingen möjlighet att kunna bromsa i den hastigheten utan var på väg mot träden. Då kände jag en hand som var lika stor som min ryggtavla. Det blev tvärstopp på motorcykeln endast några meter från träden. Ingen skadad men jag var i chock tillstånd. Men upplevelsen om en hand som var lika stor som min rygg är mäktig och den bär jag med mig. Därför tror jag att Gud ingriper ibland i våra liv, även om jag inte kan förklara varför jag fick den nåden att överleva när så många inte gör det i trafiken.

  /Fredrik

  Ps. Hoppas att jag inte hamnade snett i diskussionen.


 188. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Du har inte alls hamnat snett i debatten. Det du skriver är mitt i prick och jag håller med varenda ord du skrev.

  Din kommentar är mycket viktig som komplement till den “kortfattade” långa kommentar jag skrev.

  Du har även helt rätt att svårigheten sitter i ordet “bara”. Det finns inga sammanhang med “bara” Kristustrogna. I alla sammanhang finns det människor i alla stadia av “trohet” och “förtroende”.

  Men, som vi säger i Holland: “Het mes snijdt aan twee kanten!”; vilket betyder att kniven har en skarp egg på båda sidorna. (ordagrannt: kniven skär på båda sidor)

  Tillämpningen i detta fall är att även in sammanhang där det finns mycket falskhet finns det även trogna syskon som i all stillhet leds av Anden och får vara till välsignelse.

  Och, det som jag syftade på, hur återhållsam man än må vara i församlingar, eller som baptisterna predika att gåvorna inte längre är i funktion, kommer det ändå att finnas trogna syskon som i all stillhet leds av Anden och får vara till välsignelse.

  Och hur nöjd du (eller jag) än må vara med den församling där vi är finns det medlemmar som är sjuka, köttsliga eller otrogna och som missbrukar sina talenter (gåvor) till att vanära Gud.

  Du skrev: “Därför tror jag att Gud ingriper ibland i våra liv, även om jag inte kan förklara varför jag fick den nåden att överleva när så många inte gör det i trafiken.

  Så är det. “I Honom är det som vi lever, och rör oss, och finns till”

  Håll fast vid din tro. Det är förtroende och trohet.

  Och låt ingen vare sig med hot eller lockelser tysta dej!

  /Kjell


 189. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Att missbruka nådegåvor anser jag inte är möjligt, inte för att man inte kan bli både stolt och högmodig när man blir använd av Gud. men detta är som jag förstår det inte missbruk, utan lite kött som kommer efter att man blivit använd.

  Det är Andens gåvor, inte våra, men Anden använder vem han vill för sina syften, även de som har synd och svagheter i sina liv.

  Du skriver ju själv att det är Andens yttringar, så hur kan det missbrukas, det som är av Anden?

  I jesaja talas det om egna hjärtans syner, dvs något som inte var från Gud, men det var ju falska profeter det handlade om.

  Jag skrev på Vakna Sverige: Att missbruka nådegåvor är detsamma som att missbruka Gud, dvs att få Gud att göra efter våra hjärtans egna önsketänkande, men då handlar det inte om nådegåvor, utan om människans egna hjärtans tokerier.

  Jesus hade nådegåvor i full funktion, han sa, jag gör bara det jag ser Fadern göra, eller m a o, Jag gör bara det Fadern befallt. Han sa även att han inte kunde göra något om inte fadern visat det han skulle göra:

  Joh 5:19
  Jesus vände sig till dem och sade: ”Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen.

  – Samma sak är det med oss troende, vi kan inte göra något av oss själva och gör vi saker som inte Gud sanktionerat, då är det inte hans Ande, utan kött, eller annan ande.

  Bb


 190. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren skrev: “Att missbruka nådegåvor anser jag inte är möjligt,”

  Där har du fel. Just det faktum att det handlar om “nåd”, och inte “förtjänst”, gör det möjligt att missbruka gåvan.

  Om gåvan bara skulle “funka” när vi är tillräckligt trogna så vore det inte en nådegåva.

  Det finns åtskilliga exempel på människor som har fått “profetians” (siandets) nådegåva och som senare använder den gåvan som klärvoajans.

  Det finns även åtskilliga exempel på neurotiska personer som vill bli beundrade och därför framför falska “profetior” med orden: “Se mitt folk, mitt folk, se, så säger Herren HERREN….”

  Du har fel, och så länge du navigerar efter din felaktiga karta kommer du aldrig att hitta sanningen.

  Och bara Sanningen kan göra dej fri.

  /Kjell

  PS. Du kör ju samma diskussion på bloggen Vakna Sverige så jag hänvisar dit för ytterligare upprepningar av din åsikt.


 191. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Som ordnörd måste jag nog samtidigt erkänna att även en dåligt översatt Bibel går att använda så länge som de rätta sammanhangen inte förvrängs. Tror jag, jag har ju inte avhandlat på saken. Men om vi tex tar det som Jesus säger om att vi ska bli såsom barn. För det första säger han det i flera olika situationer. Men kan måhända situationerna har ett samband som är mer intressant än att utreda om han menar en 2-åring eller en 10-åring som bild för barnet. Varför säger han det? Varför beskriver han inte precist vad han menar med “såsom ett barn”? Kanske för att jag själv ska tänka till på det och jämföra med vad det kan vara som han inte vill ha mm mm. Kanske för att Herren tycker att vi borde begripa barnets sinne. Vi har ju alla varit små:)

  Antag att undervisningen om “bli såsom barn” är knutna till “högmod-situationer.” Då gäller det för oss att förstå vad som är högmod idag. För nog lever detta ord för oss även om vi inte är skriftlärda av judisk börd, eller är Jesu första Apostlar osv.

  När våra barn frågar oss “ Är det varmt eller kallt ute idag “ förstår vi samtidigt varför frågan ställs. Så kanske svarar vi “Det blir nog lagom om du tar med dig en jacka “

  Inte svarar Herren när vi frågar “Ja, det är ju inte kallt som på vintern eller varmt som i tropikerna” Och inte svarar han “Vad menar du med varmt o kallt? Dessa ord finns inte i det ursprungliga himmelska lexikonet. Så din fråga gäller nog inte för mig…”

  Vi vet att han inte svarar så.

  Herren svarar med de ord som är mest relevanta och tillämpbara ur sitt ord. När man får direkta svar av Herren genom Bibeln sitter vi inte o analyserar varje bokstav. Vi faller ner på knä av tacksamhet över att få svar genom det Bibliska sammanhang som Gud låter oss få. Tacksamheten ägnar inte en tanke åt att fundera på hur svaret ska tolkas på grekiska eller hebreiska eller arameiska eller finska:) Eller Danska…


 192. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika skrev: “även en dåligt översatt Bibel går att använda så länge som de rätta sammanhangen inte förvrängs”

  Javisst är det så. Dock inom gränser.

  Jag skulle inte råda dej att använda Jehovas Vittnens korrupta översättning, och inte heller de översättningar som rekommenderas av Mormonerna.

  Frågan är således när nyare svenska översättningar har passerat gränsen.

  Vad gäller att bli som “barn” så gör du bäst i att inte fundera på ålder.

  Vid mina framskridna år är jag fortfarande “barn” till mina föräldrar.

  När Jesus råder dej att ta emot Faderns ord som ett barn handlar det om förtroende vilket är första steget till “tro”.

  När du sedan mognar handlar det även om din trohet.

  Så länge som ordet “tro” och ordet “lag” missbrukas och missförstås löper vi risken att missförstå det mesta i Guds Ord.

  Själafienden vill få oss att vingla av vägen och falla i diket. Det kvittar honom totalt vilket dike vi faller i.

  /Kjell


 193. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kanske menar Björn att en gåva som är given av Gud inte kan missbrukas. Att exempelvis gåvan att profetera inte kan ge falska profetior. Då är det ju inte en gåva av Gud utan antingen eget hittepå eller en falsk ande.

  Sedan kan förmodligen även en som fått gåvan göra tabbar men då är det inte gåvan som kommer till uttryck utan det egna hittepået.


 194. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ulrika Jansson,

  När jag var barn brukade vi sjunga: “Var försiktig lilla öga vad du ser”; och sedan fortsätta med öra och så vidare.

  Syn, hörsel, rörelseförmåga, språk……

  Alla goda gåvor från Skaparen, och alla kan misbrukas.

  Vi får veta att “profetia” är en av gåvorna.

  1 Kor. 14:1 Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.

  Och vi får veta att den som profeterar har makten att tiga eller tala.

  1 Kor. 14:32 Och profeternas andar underordnar sig profeterna.

  Varför skulle inte samma princip gälla även resten av gåvorna?

  1Co 14:27-33

  Om någon talar tungomål, får två eller högst tre tala, och då en i sänder, och någon skall uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter skall tala, och de andra skall pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, skall den förste tiga. Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

  Helt tydligt att Gud önskar att vi sköter “användandet” av gåvan på ett korrekt sätt och att detta ligger inom vår förmåga.

  Således kan vi även missbruka gåvan.

  /Kjell


 195. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Det är tråkigt att du inte vill fortsätta diskussionen, visst jag håller på på sidan vakna, men där har de inga svar. är det så att även du inte har svar?

  Kan du vara snäll och svara på dessa frågorna?

  Anser du att klärovojans är den Helige Ande?

  Anser du att falska profetior är den Helige Ande?

  Kan det vara så att vi menar olika saker med nådegåvor?

  Du skriver: Du har fel, och så länge du navigerar efter din felaktiga karta kommer du aldrig att hitta sanningen.

  – På vilket sätt har jag fel och vad är min felaktiga karta, var vänlig och förklara det för mig.

  Bb


 196. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  Jag skall då göra ett sista försök.

  Björn: Det är tråkigt att du inte vill fortsätta diskussionen, visst jag håller på på sidan vakna, men där har de inga svar. är det så att även du inte har svar?

  Många år har du fått gedigna svar av flera personer. Det har kostat mej och dem en hel del tid att skriva allt detta. Resultatet har varit som att hälla vatten på en gås.

  Du har fått svar även på Vakna Sverige bloggen, men du förkastar som vanligt svaren.

  Björn: Kan du vara snäll och svara på dessa frågorna?

  Som sagt. Ett sista försök. Dina första båda frågor är dock felformulerade och kan inte besvaras utan att först korrigeras.

  Björn: Anser du att klärovojans är den Helige Ande?

  Den Helige Ande är en person. Klärvoajans handlar om uppenbarelser och kunskap som har meddelats av onda andemakter.

  Profetia handlar om kunskaper och uppenbarelser givna av Gud genom Den Helige Ande.

  Om jag ger dej en bra bil så kan du missbruka gåvan genom att köra vårdslöst och förorsaka olyckor.

  Din fråga är likformig med: Anser du att bilen är Kjell?

  Björn: Anser du att falska profetior är den Helige Ande?

  Igen en felställd fråga. Se svaret ovan.

  Falska profetior är givetvis inte meddelade genom Den Helige Ande.

  Men falska profetior kan meddelas av en person som har fått profetians gåva.

  Detta kan ske genom “profetens” eget “kött”, men också genom inspiration av onda andemakter.

  Björn: Kan det vara så att vi menar olika saker med nådegåvor?

  Högst troligt! Vi tycks ju mena olika saker med nästan allt.

  Björn: Du skriver: Du har fel, och så länge du navigerar efter din felaktiga karta kommer du aldrig att hitta sanningen.

  – På vilket sätt har jag fel och vad är min felaktiga karta, var vänlig och förklara det för mig.

  Ditt ständiga förkastande av Guds eget Ord, Bibeln som den uppenbarelse mot vilken all annan “uppenbarelse” måste prövas.

  Se även min kommentar ovan.

  /Kjell


 197. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tack Fredrik för att du vittnade om händelserna kring MC-olyckan mm.

  (Jansson o jag är samma. Det råkade bli mitt gamla alias när jag skrev från en annan dator. Det gör ingenting, många vet vem jag är ändå medan jag inte har en susning om de flesta jag skriver till.)


 198. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik ,

  Du skriver:

  ”När jag var 17 körde jag motorcykel. På en smal 90-väg backade en bil ut från ett hus och blockerade vägen. Jag kunde inte på den korta sträckan bromsa. Jag tvingades att svänga till vänster. Hastigheten var hög så jag hamnade utanför vägen på uppfart till en ladugård. Nu såg jag träd komma närmare i hög hastighet. Jag hade ingen möjlighet att kunna bromsa i den hastigheten utan var på väg mot träden. Då kände jag en hand som var lika stor som min ryggtavla. Det blev tvärstopp på motorcykeln endast några meter från träden. Ingen skadad men jag var i chock tillstånd. Men upplevelsen om en hand som var lika stor som min rygg är mäktig och den bär jag med mig. Därför tror jag att Gud ingriper ibland i våra liv, även om jag inte kan förklara varför jag fick den nåden att överleva när så många inte gör det i trafiken.”

  Det var ett vittnesbörd som visar hur Herren konkret griper in i situationer där vi själva saknar möjlighet att agera.

  När jag själv var i samma ålder hade jag också en motorcykel. En gång såg jag en hund springa över vägen på ett backkrön. För att inte köra över hunden, med den hastighet jag hade, flög jag in i ett träd.

  Kanske första gången jag hade hjälm. Det var ingen lag på den tiden.

  Jag behövde inte ens uppsöka sjukhus.

  Gud är god!

  http://www.youtube.com/watch?v=2e1-Kvok2v0


 199. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tachbulah,

  När jag läser om sådana händelser som du och Fredrik beskriver här kommer jag att tänka på hur Gud låter människor vara delaktiga i händelserna genom bön. Inte vet jag om det alltid är bön inblandat men jag tycker mig se bland andra vittnens berättelser att det efter olyckor o andra svåra situationer framkommit att minst någon varit medveten om att bön om extra beskydd osv behövts. När jag berättade om en “extraordinär” händelse för min vän en gång så sade han “Jaha, var det därför som jag skulle be om Änglar. Jag har aldrig bett om det förut och jag kunde inte förstå varför. Bara att jag skulle be om det.”


 200. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tachbulah,

  Tack Tachbulah och Fredrik för era vittnesbörd.

  Jag har just besök av dotter och familj här vid ekvatorn och kommer troligen den kommande veckan att vara ganska “frånvarande”.

  Herren välsigne er och alla andra som vill ta emot Herrens välsignelse av nåd.

  /Kjell


 201. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lennart Svensson, Lennart S, L.S har den senaste tiden utmanat med följande fråga:

  Du verkar tro på sk. nådegåvor.

  Får jag fråga om du mött någon kristen i ditt liv som haft någon sådan gåva?
  Jag har mött en hel del kristna under mitt liv som frälst, men aldrig någon som haft någon “andlig nådegåva”.

  LS är helt ute och cyklar. Att han inte får svar på sin fråga beror på att de som verkligen agerar som det bör sig inte skyltar med den gåva de har fått. Det handlar ofta om mycket intima saker i relationen med Herren. Sådant skall man inte ge åt hundarna eller svinen.

  Herren vävde var och en av oss redan i moderlivet och han fortsätter sitt verk genom att utrusta oss och leda oss. (Psalm 139)

  De speciella och unika egenskaper vi har fått är avsedda att ge oss möjligheten att vara sådana lemmar i kroppen som Jesus önskar.

  Det handlar således inte om att med tamtam skina med den utrustning vi har fått, utan det handlar om att i all ödmjukhet stå Herren till tjänst med den varje gång som vi manas till det genom Anden.

  Låt inte cyniker (ordet kommer av grekiskans “kunos” som betyder hund) och profana människor slå ned modet på dej så att Anden dövas.

  Herrens vävande pågår livet ut och avslutas när vi får möta honom ansikte mot ansikte och vi får den “vita sten” som det talas om i uppenbarelseboken. (Upp. 2:17)

  Först då vet vi resultatet av vad Herren har vävt. Först då kan frågan besvaras.

  /Kjell


 202. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Underbara vittnesbörd Tachbulah och Fredrik!
  En gång för många år sedan, kanske 25 år sedan eller så, var jag med om en stark upplevelse.
  Jag höll på att torka fönster, i min lägenhet på fjärde våningen. Nedanför fönstret var det bergshällar. Jag hade ett riktigt stort fönster öppet, och stod på knäna uppe på ett bord för att nå upp riktigt ordentligt. Detta var i början när jag började märka av att det var något med mina ben som inte var som det skulle, (har en neurologisk sjukdom i fötter, ben, händer och armar, som påverkar musklerna så de har förtvinat mer och mer.) Hade dålig balans och hade börjat bli försvagad i benen. Där stod jag så på knäna på bordet. Och plötsligt, helt “out of the blue”, så kommer dessa ord till mig “skynda dig ner från bordet, för djävulen vill att du ska ramla ut genom fönstret.” Det kom så enormt starkt, klart och “uppfordrande”, så jag skyndade mig ner. Fick direkt tanken att jag skulle titta under bordet. Då ser jag; den stora, tjocka skruven som höll fast det ena bordsbenet under långändan som står tryckt emot fönsterbrädan, hur den precis håller på att släppa! Om detta hade skett så hade bordet brakat ihop och jag hade flugit rakt ut genom det vidöppna fönstret, rakt ner på bergshällarna…
  Efteråt var jag enormt tacksam till Gud för Hans varning och beskydd!
  Förutom vid detta tillfälle har vår himmelske Far påtagligt haft Sin skyddande hand över mitt liv flera gånger.

  Herrens dyrbara frid! Birgit


 203. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det går inte att spekulera i sådant som endast Gud vet om. Men om vi tänker på de som inte får leva vidare till följd av sjukdom o olyckor ser vi hur varje dag är en del av Guds Nåd.

  Vi kan bara tacka för varje dag.

  Och kanske lära en o annan sak av de som inte fick behålla sina barn. Av de böcker jag läst av föräldrar som mist sina barn finns en gemensam sak. De värjer sig mot den allmänna tanken att deras barn inte skulle ha levt ett fullt liv. Tvärtom, menar de, barnen var så livfulla o äkta o sanna o vittnade ständigt om Guds närvaro i deras liv och Guds stöd vid deras sjukdom. När jag hör om någons plötsliga bortgång, vid en bilkrasch osv, kan jag bara fråga mig :”Hade hen tagit emot Jesus?” Om svaret är ja är det en äkta tröst. Om man inte vet får man hoppas att hen gjort upp med Gud “i smyg.”


 204. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag blev uppmärksammad på följande artikel.

  Originalet på engelska: Who Will Stand Up for the Christians?

  Översättningen till svenska: Kristna slaktas och världen är tyst

  Kort citat ur den svenska översättningen:

  Den islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS) är inte en lös koalition av jihadistgrupper utan en riktig militär styrka som har lyckats ta över stora delar av Irak med en framgångsrik affärsmodell som konkurrerar om att vara kallblodiga spjutspetsar för döden. De använder pengar från banker och guldbutiker som de har rånat samt kontroll av oljeresurser och gammaldags utpressning för att finansiera sin mördarmaskin, vilket gör den kanske till den mest rika islamistiska terroristgruppen i världen. Men vad de verkligen utmärker sig för är sitt blodbad, fullt i klass med dödsorgier från medeltiden. De har hänsynslöst attackerat shiiter, kurder och kristna.

  “De halshögg faktiskt barn och sätter huvudet på en pinne”, säger en kaldeisk-amerikansk affärsman vid namn Mark Arabo till CNN, som beskriver händelser i en park i Mosul. “Fler barn blir halshuggna, mödrar blir våldtagna och dödade och pappor hängs.”

  /Kjell


 205. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag vill citera ett meddelande från Andreas Frost på Vakna Sverige.


  Tråkig information om Antonia. Hon ligger inlagd på sjukhus och kommer inte att kunna blogga på ett bra tag framöver. Läkarna har meddelat att återhämtningen kommer att ta lång tid.

  Skriver mer om läget vid ett annat tillfälle längre fram. Men just nu kommer vi alltså inte att se Antonia på länge.


  Vi fortsätter att ta med henne i våra böner.

  /Kjell


 206. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  @ alla 

  Vill föreslå att vi även 

  F A S T A R 

   för Antonia ! ! !

  Aronitiska Välsignelsen

  Annelie Bäcklund


 207. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  @ alla

  Jag föreslår en strukturerad fasta för Antonia.

  Kanske fyra personer till, förutom undertecknad, skulle kunna tänka sig att fasta, en dag / vecka, tills hon är återställd ?
  Undertecknad fastar måndag, onsdag och fredag.
  Andra – de övriga veckodagarna, på så sätt att det alltid finns ngn som fastar för henne.

  Sön – ?
  Mån – ab
  Tis – ?
  Ons – ab
  Tors – ?
  Fred – ab
  Lörd – ?

  Förstår Ni hur jag menar ?
  Intresserade kan kontakta mig.

  Med vänlig hälsning,
  / Annelie Bäcklund
  0733 016140


 208. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  @ alla

  Föreslår en ändring :
  Undertecknad kan fasta fredag, lördag och söndag, i stället.
  Övriga veckodagar, andra intresserade / manade …

  Aronitiska Välsignelsen
  / Annelie Bäcklund
  0733 01 61 40


 209. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Som komplement: Några tankar om fasta.

  /Kjell


 210. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Annelie,
  Tack för att du påminner om fastan. Jag är inte så jätteinsatt i vad fastan innebär mer än att jag har provat det några gånger och fått personliga erfarenheter av det. Men i stort tror jag att vi i vårt fel- och- överkonsumtionssamhälle kan behöva bejaka fastan ibland. Det är ju trots allt så att om jag försöker avstå onödig konsumtion, såväl från ett felpåfyllt skafferi eller av skrot-media-brus etc blir det mer utrymme med Gud, för Gud och bön för varandra och oss själva. Jag vill bara säga det att även om jag inte är en “faste-människa” kan jag se poänger med den. Att man ibland behöver avstå helt för att komma mer på rätt köl med prioriteringar osv eller hur jag ska säga.


 211. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  @ Ulrika

  Överens.

  Fastan ger styrka i tron och i bönelivet.
  I framtiden kommer vi att behöva fasta …
  Den kanske blir ofrivillig t o m  😉

  / Annelie Bäcklund


 212. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag vill meddela att Erik & Birgitta Axelsson har erbjudit sina artiklar om “Villolära och Villolärare” som gästbidrag.

  Du finner dessa under “fliken” Gästbidrag under bilden högst upp på sidan.

  Om du positionerar muspointern på “Gästbidrag” öppnar sig en meny där bland annat “Erik & Birgitta Axelsson” finns som val.

  Positionera igen muspointern på deras namn så öppnar sig ännu en meny där man kan välja deras artiklar.

  Välkomen med kommentarer.

  /Kjell


 213. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Signaturen “NorskaBent” skrev i dag följande kommentar som jag vill citera i sin helhet:

  TILL MINNET AV EMANUEL MINOS SOM BEGRAVDES IDAG.

  Retorisk fråga: Profeter, finns dom idag?

  Svar: Om inte annat så finns profetiska talen fortfarande! Men många krafter i kyrkan vill att dessa röster ska tystas.

  I 1937 (sic!) fanns en kristen broder i en pingstkyrka i Moss, en stad i Norge, som kom
  med en konstig profetia. En kortversion låter:

  “När oljan kommer upp från havet, längs den norska kusten, börjar saker hända och Jesus kommer igen. ”

  Emanuel Minos var närvarande vid det här mötet före 2: a världskriget och berättar om det i sitt sista offentliga tal sommaren 2014. Han var ett ögonvittne till hur denna profetisk “olje tale” brutalt stoppades och förklarades som rena galenskapen!

  I backspegeln ser vi idag berättelsen i klartext:
  Olja och dess välsignelser och förbannelser är nu en del av historien om lilla Norge och då ”… börjar saker hända och Jesus kommer igen.”

  Ett stort tack till Emanuel Minos för alla påminnelser om att Jesus återvänder snart till vår stackars jord!

  /NorskaBent

  Visst finns profetiskt tilltal även i dag. Det hör ju till Andens gåvor.

  Vore intressant att höra (läsa) den längre versionen.

  /Kjell


 214. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela,

  Tack för hjälpen. Tydligen finns det olika länkar för “in-hemska” och “ut-hemska” besökare.

  Men hemskt är det ändå!

  /Kjell


 215. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  För er som förstår nyanserna i det engelska språket vill jag bara berätta att just nu avslutas en mega-konferens här i Nakuru (Kenya) där jag bor.

  Professor, Doctor, Owuor har haft ett möte här som har sänts, live, via national TV.

  Man kan inte se folkskarornas ände, långt borta i bushen. Ett hav av människor har kommit för att höra denne man prisa sig själv.

  Vittnesbördena och rapportagen prisar honom också.

  Han kallas!!!!!!!

  The mighty Prophet of The Lord

  Nåde dej om du lyssnar till någon annan!

  Den som har öron, han höre!

  /Kjell


 216. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Förlåt att jag slår in öppen dörr. Men jag skrattade när jag såg “The mighty Prophet of The Lord”. Tänkte först på Mighty Ducks (ishockeylag i NHL).

  Det är nog inte värt att ifrågasätta honom :).


 217. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skrev: “Det är nog inte värt att ifrågasätta honom”

  Det stora och sorgliga är ju att han vilseleder miljoner både i Afrika och resten av världen. Han är populär även i Skandinavien.

  Fundera på vad som kommer att hända om Owuor, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Ulf Ekman, och några till uttalar sig positivt om den kommande Antikrist.

  Hur många miljoner får de med samma kväll?

  /Kjell


 218. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jag tror samma sak, att dessa herrar kommer att vilseleda miljontals människor. Många är redan vilseleda men blir ju klart värre när de direkt leder massorna till antikrist.


 219. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Nyheter på hollänska, så det kan kanske vara svårt att förstå.

  Muslimer anmäler upprop till mordbrand.

  Artikeln meddelar att medlemmar av det holländska politiska partiet PVV (Partij van de Vrijheid = Frihetspartiet), motsvarigheten till SD, har gjort ett upprop via Facebook att stödja PVV genom att anlägga bränder i moskeer i likhhet med Sverige.

  Min not: PVV har stöd från nazister och strängt ortodoxa kalvinister. (I Holland kallas de “Svartstrumpekristna”.)

  /Kjell


 220. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingen sant kristen kan heja på, eller glädja sig över sådana tilltag.
  För det är ju ‘inte mot kött och blod…’

  Nog gäller samma regler för förkunnelse som för ideologi – var har den sina rötter?


 221. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag har skrivit en bloggpost om Tommy Dahlman som person och specifikt om hans bloggpost som heter Vad är normal kristendom?

  Du finner min bloggpost här.

  Jag vill be dej att läsa den bloggposten innan jag skriver min reaktion.

  Jag vill be dej att reagera på Tommys påståenden om:

  1. Väckelse överallt utom i Sverige
  2. Orsaken är att vi inte spenderar tillräckligt med tid i bönemöten

  Stämmer detta?

  Är det väckelse i världen?

  Saknas väckelse i Sverige på grund av otillräcklig prestation av dem som kallar sig “kristna”?

  Har Tommy rätt bör han prisas.

  Har han fel bör någon våga säga det.

  Vad kan vi lära om bön i Guds Ord?

  /Kjell


 222. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jag läste något viktigt idag på Aletheia.se – Har Gud verkligen sagt.

  Det är bra att folk vaknar upp. Artikeln och kommentarerna är läsvärt.

  Det som fångade mitt intresse var en kommentar om Raoul Wallenberg. Ulf Ekman profeterade vid en nyårskonferens 1990 att Raoul Wallenberg skulle släppas ur fångenskapen. De bad i flera timmar. Förmodligen dog Wallenberg under slutet 40-talet. Det finns inga säkra uppgifter att skulle överlevt fängelset någon längre tid.

  En annan sak som tas upp är att Ulf fick tilltal att flytta till Indien, de fick inte visum. Istället flyttade till Israel. Robert Ekh förklarade det hela med:
  “Är det inte fantastisk! Det blev inte Indien utan Gud sa Israel istället, och det börjar ju också på I.”

  Det finns många andra profetior uppräknade på sidan som aldrig slog in. Även på andra ställen skrivs det om samma profetior som aldrig slagit in. Är det inte fantastiskt att man väljer att tro på saker som aldrig slagit och som förmodligen heller aldrig kommer att slå in. Undrar vad Gud tycker om att vi påstår att HA säger det ena och det andra?

  Man blir ju smått förundrad och förvånad att det inte finns några gränser alls. Och mitt i allt detta finns det ledare som vill att vi ska sluta varna. Det varnas för lite.

  Jag blir bedrövad av att människor stannar kvar i så osunda sammanhang. Gäller inte enbart Uppsala utan finns lite överallt.


 223. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “Som jag uppfattar verkligheten är det främst på internet som det varnas för “karismatiska övertoner”, och det är ett fåtal aktiva som gör detta” skriver Fredrik.

  Jag håller med Fredrik. Det fåtal röster som varnar, kan knappast ses som ett representativt tvärsnitt av svensk kristenhet.

  Så många gånger har jag stött på en liknande attityd – att ta reda på hur läget är i vår svenska kristenhet är det inta alla som är intresserade av. De har fullt upp med att predika sin hjärtefråga, ______ [fyll i själv], och tycker inte man bör veta vad till exempel Bill Johnson och New Wine ställer till med.
  Okej, man behöver inte kunna namnge varje villolärare. Men de som av olika anledningar kommit att bli allt mer tongivande för svensk kristenhet är väl värda att synas i sömmarna?

  Att vara en god herde är inte bara att proppa fåren fulla med förkunnelse. Det är lika mycket att varna dem för faror, och att lära dem känna igen vargen.


 224. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik skrev: “mitt i allt detta finns det ledare som vill att vi ska sluta varna. Det varnas för lite”

  Så länge man håller myten vid liv, att det finns profeter av GT-typ och apostlar som de 12 i vår tid, så länge kommer det finnas charlataner som utger sig för att vara “Herrens smorda”.

  I lokala församlingar kanske det varnas, men det sker nog oftast i personliga samtal, eller möjligen i sammankomster där bara några få av de ledande är närvarande.

  Resultatet blir vanligtvis att den som varnar lämnar församlingen.

  /Kjell

  PS. Jag väljer manuellt vilka javascript jag accepterar. Det är alltså inte så att jag vägrar alla sajter. Men på vissa sajter måste man tillåta en massa länkade scripts för sajter man inte känner till.


 225. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela skrev: “Okej, man behöver inte kunna namnge varje villolärare.”

  Nej, men som herde gör man väl i att känna till vilka villor som finns. Förr eller senare möter man människor som har anammat någon av dessa villor. Då är det bra, och nödvändigt, att kunna vederlägga villorna.

  Jag kan inte se, i Skriften, att någon är fritagen från att vara vaksam. Och speciellt lärare och ledare måste ta Jesu varning till sig. Även Paulus, Petrus och Johannes understryker den varningen med egna ord.

  /Kjell


 226. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Språkvård,

  Vad jag INTE gillar att kristna och inte minst ledare (såg en sådan skriva det idag) avslutar hälsningar med “bless.” Så vitt jag förstår är bless inte ett ord som man skriver utan att lägga till andra ord.

  Vilken betydelse ska vi tro att avsändaren tänker på?

  “Han har inte ett korvöre kvar” kanske?

  http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=bless&l=SVEENG

  /Ulrika


 227. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ni förstår väl att världen brakar ihop på Söndag eftersom grekerna går till valurnan och oljan är billig?

  Eller, kan det vara så att de som hasardspelar med optioner, commodities och aktier går på en blåsning?

  Jag hoppas givetvis på det senare. Rune J ojjar sig över dessa spekulanter.

  På 9 månader har växelkurserna ändrat sig så att vi (jag och min hustru och våra skyddslingar) har blivit 20% fattigare. Eller för att vara ärlig, har kvar “bara” 80% av vår “rikedom”.

  Mitt råd är följande:

  Kan du leva på 50% av det du nu har i tillgångar och inkomst?

  Då fixar det sig.

  Om inte??? Gör något åt det!!!

  /Kjell

  PS. Ukraina ser jag som ett reellt hot. Men eftersom jag inte kan göra ett iota åt det överlåter jag det i Herrens händer. (Som om det vore mitt val…. I Honom är det som vi leva, röra oss och finns till! Glöm inte det.)

  När Herren börjar döma orättfärdighet och orättvisa och hat och maktmissbruk… Ja då skall vi sträcka på våra halsar och se mot horisonten och vänta på “soluppgången”. På engelska med ordlikhet: Waiting for the raising, risen Son.


 228. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  “På 9 månader har växelkurserna ändrat sig så att vi (jag och min hustru och våra skyddslingar) har blivit 20% fattigare.”

  På två månader har, genom en bekännande ateists hjälp till ett bra “kneg”, vi blivit ett par hundra procent “rikare.”

  /Ulrika


 229. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Dom över Sverige

  I en artikel i Dagen: Svik inte, Equmeniakyrkan anser man att ekumeniken är den som skall rädda “kyrkan”.

  Kort citat:

  Den 22 januari hade Afton­bladet en stor nyhetsartikel om att St Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm ska säljas av metodistförsamlingen som tillhör Equmeniakyrkan. I artikeln nämns andra kyrkor som redan är sålda.

  Trefaldighetsskyrkan på Öster­malm ska bli musikal­arena, Elimkyrkan (även den på Östermalm) blir lyxlägenhet åt fotbollsidolen Zlatan och Betle­hemkyrkan i Sundbyberg är numera ett bryggeri. Intresset för att köpa St Paulskyrkan är mycket stort berättar mäklaren, medan församlingens ordförande Bo Berglund konstaterar att de aktiva är för få för att klara av att driva kyrkan.

  Törs man hoppas att det går med ekumeniken som det gick med Gideons ulltap och hans “armé”?

  Jag hoppas det!

  /Kjell


 230. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Något som blöts och stöts i alla tider är att man inte ska döma, det står så i Bibeln. Men vad är att döma?

  Om jag påtalar något som uppenbart är fel, är det att döma? T ex om en person begår äktenskapsbrott och jag säger att äktenskapsbrott är synd enligt Bibeln. Dömer jag då? Jag lär få många kommentarer att jag dömer om jag skriver så på internet om någon person, många kommer skriva “fri från synd kastar första sten” osv.

  Jag tänker så här; när jag dömer någon så uttalar jag dom över personen tex att personen hamnar i helvetet eller något liknade och personen gör si eller så. Då har jag uttalat en dom, enligt mitt förmenade.

  Många som skriver här duktiga på språk och Bibeln, inte minst Kjell. Hur ser ni på ordet döma?

  Fördöma är inte samma sak som att döma enligt min bedömning :).


 231. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Fredrik,

  Jag håller helt med att det finns språkliga problem med detta. Kankse inte minst i svenska språket. På Engelska och Holländska och Tyska finns det en hel skala med ord som har med döma, bedöma, fördöma, evaluera, diskriminera, särskilja, etc. att göra.

  Ett ganska intressant citat som handlar om att döma är följande ur Matt. 7:1-6

  Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.

  Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er.

  Först säger Jesus att vi inte skall döma. Sedan delar han in människorna i grupperna hundar, svin och vanligt folk. 🙂

  Låt oss koppla med Rom 2:1-4

  Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du skall komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så, och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse?

  Här framgår det av texten att det handlar om att mäta med två mått. Bjälken och flisan är en stark bild på detta. Den typen av “överdrifter” lär ha varit en vanlig retorisk taktik bland talare. Jämför med kamelen och nålsögat. (Fast den senare kan vara en “kamilos” = tjockt rep, och inte kamel.)

  Låt skrift förklara skrift. Vi blir manade att vara vaksamma mot villor. Det kan man ju inte vara om man inte får bedöma. Och villor är per definition fördömda.

  /Kjell


 232. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Visste du att Angela Merkel talar flytande ryska?

  Visste du att Vladimir Vladimirovitj Putin (Влади́мир Влади́мирович Пу́тин) talar flytande tyska?

  /Kjell


 233. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Har de båda bott i Östtyskland?


 234. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ingela,

  Angela har ju det men inte Putin, tror jag.

  Ryssar är ofta väldigt duktiga, grammatiskt, på andra europeiska språk.

  Den ryska grammatiken innehåller mer än de nuvarande europeiska språken, med undantag för de finsk-ugriska språken.

  För att bara ta ett exempel: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akusativ, Instrumentalis, Lokativ, Vokativ.

  Vad gäller uttalet har ryssar vissa problem med ett antal ljud. Så kan de inte säga “Flashe”, det blir snarare “fjashe”. Ljudet för bokstaven “H” har de inte heller.

  StockHolm heter därför “Stagolm”.


 235. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Ja, och precis som med portugisiskan, så tror jag ryskan blandar samman fonemen för O och L.


 236. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hej, bara som en liten faktaupplysning. Putin har bott i DDR, han var stationerad där som KGB officer ända fram till murens fall, då han rätt hastigt och abrupt var tvungen att återvända till Sovjet.


 237. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Micael Gustavsson,

  Där ser man.

  Det skall bli intressant att se på vilket sätt Ryssland kommer att styra Europa.

  Fötter som en björn….

  Huvud och kropp brukar ha som vana att gå dit fötterna går.

  Det som inte styrs med huvudet brukar förr eller senare landa i total katastrof.

  /Kjell

Comments are closed.