Kulturkrockar och väckelser i Afrika

Jag tänker försöka förklara varför somliga svenskar tror att det pågår stora väckelser i Afrika. Det kanske inte blir lätt att förklara det jag vill förklara. Jag skall berätta varför jag tror det kan vara svårt att förklara. Själv har jag haft “intima” kontakter med Afrika sedan början av 70-talet, och jag kan ju se … Continue reading “Kulturkrockar och väckelser i Afrika”

Synkretisk ekumenik

Kristen tro, alltså förtroende för Jesus besvarad med omvändelse, alltså trohet, blir mer och mer sällsynt. Men eftersom människan är obotligt religiös fylls tomrummet med sekulära alternativ. (Det svarta fältet i bilden breder ut sig mer och mer.) Ett försök att rita det ekumeniska slagfältet. En artikel i Dagen: Är wokendom vår tids väckelserörelse? Det … Continue reading “Synkretisk ekumenik”

Rättvisa och nåd del 4

Detta får bli avslutningen på en miniserie om det man på fackspråk kallar Teodicéproblemet. De tre tidigare delarna finns här: Del 1, Del 2 och Del 3. Frågan är således varför ondskan finns om Gud är allsmäktig och god. De allra flesta försöken till att besvara frågan brukar på ett eller annat sätt, mer eller … Continue reading “Rättvisa och nåd del 4”

Darwin, Lucy, Dawkins med flera

Tre arkeologer, Donald Johanson, Yves Coppens och Maurice Taieb letade länge efter fossil i Etiopien. De blev betalda av sponsorer som ville hitta bevis för evolutionsläran. Speciellt bevis att människor bara är en sorts apor. Ingen King God, bara King Kong, morfar gorilla och farfar chimpans. Darwins och Dawkins släkttavlor. Deras uppdrag var tidsbegränsat och … Continue reading “Darwin, Lucy, Dawkins med flera”

Hur vet man vad som är rätt?

Jag tänker skriva ett tillägg med ytterligare tankar angående nationalism. 1 Mos. 11:1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Vad mera var, de förstod varandra. Det gör ju inte vi även om vi råkar tala samma språk. 1 Mos. 11:4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett … Continue reading “Hur vet man vad som är rätt?”

Nationalism

Detta är en opinionsartikel. Jag kommer att hävda min övertygelse att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud utvalde Jakobs ättlingar, Israels barn, och gav dem en unik, specifik roll i historien. Karta av SydAfrika från Wikipedia. Resten av världens befolkning kallas i GT גּוֹי “goj – gojim” och bör fullt ut förstås som att betyda “utlänningar” … Continue reading “Nationalism”

Förförelser måste ju komma

Detta blir långt, så läs det bara om du har tid och intresse. Det handlar om ändetidens laglöshet och Antikrists hantlangare. Det är oroliga tider i Kenya. Jag väljer att beskriva situationen med en länk till en artikel i Dagen. Jag citerar från Bibeln blir slagträ när Kenya väljer president BBC rapporterar om att Odinga … Continue reading “Förförelser måste ju komma”

Lewi, katolicismen och den falska karismatiken

Här följer ett gästinlägg av Erik och Birgitta Axelsson Erik och jag har jobbat länge och ingående för att analysera utvecklingen av den falska karismatiken. Vår analys och våra slutsatser redogör vi för i boken “avfallet”. Där ser man hur både katolska kyrkan och pingströrelsens allvarligt har bidragit till den situation vi har idag. Vi … Continue reading “Lewi, katolicismen och den falska karismatiken”

Vedermödans perspektiv från 2008

Min första bloggpost publicerades 27 November 2008 på Aletheia. Det var admin-signaturen “Haggaj” som inbjöd och publicerade. Bara några få veckor innan hade jag upptäckt bloggarna genom att “googla”. Jag hade ingen aning om bloggvärlden och dess fallgropar. Anledningen till att jag återger denna bloggpost är att det även i kort historiskt perspektiv är nyttigt … Continue reading “Vedermödans perspektiv från 2008”