Grader av ateism

Alla som läser här vet att bara för att någon kallar sig kristen, eller kallas kristen, betyder det inte att vi vet mycket om personen i fråga eller ens vad han tycker och tänker och vet och tror på.

Tänk dej en kontinuerlig linje mellan ståndpunkten att det bara finns en allsmäktig Gud, Skaparen, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, uppenbarad för oss genom Skriften, Guds ord och genom Jesus, Guds ord i människogestalt.

Ståndpunkten vid linjens ände är att det inte finns någon Skapare, bara materia och fysik och allt som vi ser och kan iakttaga och studera är tillkommet av en slump.Linjens blå ände representerar gedigen, genuin kristen tro i betydelsen av förtroende och trohet. Tillit till Guds ord. Joh. 1:1-3 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Den samme var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 

Linjens röda ände representerar total förnekelse av allt annat än jagets superioritet. En person som inte litar på vad någon annan säger utan bara sitt eget omdöme om sig själv och resten av världen. (Det grekiska ordet “ἰδιώτης” idiōtēs betyder ursprungligen just detta. Numera har ordet idiot fått en annan betydelse.)

Mellan dessa båda yttersta finner vi alla sekter, religioner och trosriktningar och i detta spektrum av åsikter och övertygelse finns det en lära som irriterar mer än något annat. Nämligen läran att det bara finns en väg till frälsning.

Joh. 14:6 Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

Apg. 4:8-12 Då sa Petrus, som var uppfylld av den Helige Ande, till dem: Ni folkets rådsherrar och äldste i Israel. Om vi i dag förhörs för en god gärning mot en sjuk man, på vad sätt denne har blivit helad, så ska ni alla och hela Israels folk veta, att det är genom Jesu Kristi, nasaréns namn, vilken ni korsfäste, men som Gud har uppväckt från de döda, genom honom står den här mannen frisk framför er. Han är stenen som förkastades av er, byggnadsarbetare, men som har blivit huvudhörnstenen. Det finns ingen frälsning hos någon annan. För det finns inget annat namn under himlen, som är givet bland människor, genom vilket vi kan bli frälsta.

Den som vågar proklamera detta kan räkna med att få en hel del fiender. Inte bara bland anhängare av andra religioner utan även bland många som kallar sig kristna.

Jag återkommer till detta men först vill jag presentera ett antal ärkeateister.

Christopher Eric Hitchens, född 13 april 1949 i Portsmouth, Hampshire, död 15 december 2011 i Houston, Texas, var en brittisk-amerikansk författare och journalist. Han var sedan 1981 bosatt i USA. År 2007 blev han även amerikansk medborgare. Hitchens är mest känd för boken Du store Gud? Hur religionen förgiftar allt som utgavs 2007.

Han dog ung av cancer i matstrupen. Han var kedjerökare och drack så mycket wisky att han själv sade att det skulle ha räckt för att en mulåsna skulle dö eller åtminstone bli medvetslös. Se Christopher Hitchens obituary

Despite reports in 2008 that he had given up, a reporter found him getting through two packets of cigarettes in a morning in May 2010. As for alcohol, he drank daily, on his own admission, enough “to kill or stun the average mule”.

I en debatt med den polemiska titeln Does Atheism Poison Everything? blev han tillfrågad vad han ansåg vara den absolut värsta läran i Bibeln (Kristendomen). Hans svar var att det är läran om “Vicarious Redemption” även kallad “Substitutionary atonement”. Alltså läran att Jesus led och dog för våra synder så att vi kan bli frälsta. Hitchens kallar detta för en “disgusting and immoral doctrine” alltså en “vidrig om omoralisk lära”. (Videon är lång men just detta kan ses vid 53:27.)

Men den läran är central och utan denna sanning kan man inte kalla sig kristen, och Hitchens visste det.

1 Petr. 2:22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Petrus återger Jesajas profetia i Jes. 53:3-7 Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för intet. Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade. Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det ja, han öppnade icke sin mun.

Synden består i att vilja bestämma själv. Inte så konstigt att Christoffer Hitchens tyckte illa om detta.

Jag skall nu kort nämna tre andra ärkeateister som även de “missionerar” för ateism genom böcker, artiklar och debatter.

Clinton Richard Dawkins, FRS, FRSL, född 26 mars 1941 i Nairobi i Kenyakolonin, är en brittisk etolog, evolutionsbiolog och populärvetenskaplig författare. Han var mellan åren 1995 och 2008 professor i Public Understanding of Science vid Oxfords universitet. Han har publicerat flera böcker om evolution. Hans bok Illusionen om Gud från 2006 argumenterar för ateism och har givit upphov till betydande debatt.

Samuel Benjamin Harris, född 9 april 1967 i Los Angeles, Kalifornien, är en amerikansk författare, filosof och neuroforskare. Han är mest känd för sina tre böcker The End of Faith, Letter to a Christian Nation och The Moral Landscape från 2004, 2006 respektive 2010, i vilka han starkt kritiserar religiös tro och förespråkar ett logiskt tänkande. Harris menar att moraliska frågor kan besvaras vetenskapligt. Han har även publicerat Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion och Islam and the Future of Tolerance: A Dialogue tillsammans med författaren Maajid Nawaz från 2014 respektive 2015 samt Lying och Free Will.

Daniel Clement Dennett III, född 28 mars 1942 i Boston, Massachusetts, är en amerikansk professor i filosofi. Dennett är föreståndare för Centret för kognitiva studier vid Tufts University. Han har en fil. kand. i filosofi från Harvard (1963) och doktorerade i filosofi 1965 under överseende av Gilbert Ryle vid Oxfords universitet. Han undervisade vid University of California, Irvine under perioden 1965 till 1971. Från 1971 har han undervisat vid Tufts University.

Dennett är författare till ett flertal böcker om evolution och medvetandet och är även känd som en av ateismens “fyra ryttare” där de andra tre är Richard Dawkins, Sam Harris och den framlidne Christopher Hitchens. Detta är en anspelning på Uppenbarelsebokens sjätte kapitel och specifikt på den första ryttaren “Segraren på en vit häst”. Denna häst brukar tolkas som kombinationen av Humanism och Naturvetenskap.

Jag återkommer nu till allt som ligger mellan den blå änden och den röda änden på linjen. Utan att försöka ange vad som precis ligger var på linjen hittar vi där de som kallar sig “sökare” eller “agnostiker”. Det är lite lurigt med agnostiker för det finns faktiskt agnostiker som aktivt söker, men det finns även agnostiker som berömmer sig av att inte veta och inte heller vill veta.

Humanismen är en mycket lurig religion, verkligen en ulv i fårakläder. Jag har skrivit utförligt om dess bakgrund i Historia, filosofi, religion, vetenskap och realitet

Ateismens trosbekännelse lyder: Det finns ingen Gud och allt elände på jorden är hans fel. Och det första och största budet: Du skall inga gudar hava (utom kanske dej själv)!

Humanismens trosbekännelse lyder: Det är människan som är gud. Och det första och största budet: Du skall tolerera. Den som inte tolererar kan vi inte tolerera!

Evolutionismens trosbekännelse lyder: Om inte evolutionsläran är sann måste vi tro på en Skapare, och det vill vi inte. Och det första och största budet: Du skall icke hava King God som skapare, men du skall hava King Kong som förfader!

Animismens trosbekännelse lyder: Gudar och andar finns överallt och besjälar allt. Och det första och största budet: If it feels good, do it!

Evolutionsteorin har blivit subventionerad statsreligion. Humanismen har adopterats av alla liberalteologer. Ateismen har klätt sig i den allmänt acceptabla skrud som heter “Agnosticism”. Animisterna gör stora landvinningar i den så kallade Nyandligheten.

Strikt talat måste en rättrogen humanist vara ateist, men många icke bekännande humanister tror att det räcker att vara agnostiker.

Såväl humanismen som subjektivismen återfinns i alla världens religioner. Buddhism är humanistisk hinduism. Shintoism är humanism med ritualer.

Det går inte att behandla allt i detta ämne i en artikel.

Med ovanstående ville jag kasta en sten i dammen.

Det är min förhoppning att vågorna kommer att leda till eftertanke.

Om du inte är frälst blir frågan Vill du bli frälst?

Tveka inte, tidens ände är nära och det är bara nu vi kan välja.

(En kuggfråga: Om det finns grader av ateism, finns det då även grader av att vara “kristen”? Kan man vara halvt gravid? Kan man vara halvt Guds barn?)

PS. Om du har mottagit frälsningens nåd. Gläd dej då att du får räknas som rättfärdig tack vare Herren Jesus och den försoning han köpte för oss.

Views: 298

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *