Samfund – en betraktelse

En av bloggens läsare erbjuder här en “Gästartikel”. Han heter Claudio och berättar själv om sin blogg här claudiosblogg med ordet i skrift och tal.

Claudio växte upp som katolik men fick möta Herren i en personlig frälsningsupplevelse. Det är alltid värdefullt att lyssna på vad våra trossyskon med olika bakgrund har att meddela. Här följer hans gästartikel.


Varför finns det så många kristna samfund i världen?

Frågan är berättigad både för dem som tillhör ett samfund och för dem som står utanför.

Jag har också haft mina funderingar och undran om vad det beror på. Själv tycker jag att svaret jag kom fram till är ganska tillfredställande. Mer om det längre ner, först lite historia:

Efter det första ”Pingstdagen” när Jesu lärjungar och Apostlarna fick löfte om att det skulle få Helig Ande och kraft, mod att bli Kristi vittnen med början i Jerusalem och sedan vidare i den angränsande världen, för att så småningom genom sekler till hela världen.

Efter Jesus himmelsfärd och Pingstens utgjutelse började de troende att kallas ”Kristna” Apg 11:26

Det var inte en samfund i den meningen, utan en samling människor som kom till tro och började praktisera Jesu och apostlarnas undervisning. Detta var början på en kristen församling där de flesta var av judiskt börd helt naturligt. Så småningom utökades viljan och behovet att berätta det glada budet för andra människor av icke judiskt börd, så kallade ”hedningar” Hoppar vi raskt över till tiden 70-80 e.f.K finner vi en hel del församlingar som hade bildats främst norr om Israel och sen också över dagens Italien som då var den romerska riket.

I Johannes uppenbarelse kan vi läsa om 7 församlingar med början på kapitel 1:9-20 och fram till hela kapitel 3 som har valts ut av Herren själv genom en syn som den gamle Johannes fick bära fram och skriva ner i bibelns sista bok. Man kan väl säga att Johannes var med från början, han var med Jesus.

Visst kan vi fundera varför Johannes fick leva, visserligen i förvisning till ön Patmos och ensamhet, medan de andra troende fick lida martyrdöden för sin tros skull? Det är så att vi människor förstår inte allt och måste lyfta på hatten för att gå vidare i det som är okänt för oss. Dock anar vi och ser i Skriften att Johannes fick ett annat uppdrag än andra likasinnade.

Av dessa 7 församlingar fanns var och en sin egen stad, Filadelfia, Smyrna, Sardes, Thyatira, Efesos, Pergamon och Laodikea.

Observera att dessa församlingar var inte samfund så som vi förstår ordet idag. Att de hade ett namn är helt naturligt.

Katolikerna gör anspråk på att vara det första samfundet i dåtidens värld. Aposteln Petrus fick bekräftelse av Jesus innan Han for upp till sin Fader att han skulle vara den klippa på vilken Gud skulle bygga sin församling. Eftersom Petrus hade sin kallelse att predika evangelium för folket i då tidens Rom, trots förföljelser och martyrskap som han skulle utstå.

Det anses att Petrus blev upphängd upp och ner på ett kors i Rom där han gav sitt liv för Jesus, vilket stämmer överens med Jesu ord när Han förnyade kallelsen till Petrus. Joh 21:18-19

Detta skulle då vara orsaken till att Rom blev ett katolsk centrum där påven skulle ha en ställföreträdande uppgift efter Petrus.

Jag är själv uppväxt i den katolska samfundet men efter min omvändelse och frälsningsupplevelse fick jag ompröva mycket av det som jag har hört från barnsben.

Tillbaka till frågan om alla samfund:

Johannes skriver i ett av sina brev (samma Johannes som jag beskriver tidigare) ”Från oss har de utgått men ville inte stanna hos oss”…1Joh 2:19

Vilka är de Johannes talar om?

Jo det är människor som var missnöjda med ordningen i församlingen, kanske hade de högre anseende i samhälle än de enkla predikanter och ville så gärna ändra på Gudstjänstordningen, eller hade synpunkter på att saker och ting skulle skötas på ett annat sätt. Min tro är att dessa hörde till ”Nikolaiternas lära” Upp 2:12-16

Jag påstår att detta har förekommit i församlingar sen första början. Starka ledare som fick sina idéer i tron att det kommer bli bättre om man gör på ett annat sätt. Tyvärr blev detta till splitring och bildandet av nya samfund. En del gick så långt och avskärmade sig från själva källan till vår tro och led skeppsbrott . Andra har behållit sin tro men blev ljumma kristna .

Vad är min slutsats i tiden som vi lever i?

Jag kan inte se att själva samfundsnamnet kommer att hjälpa oss att nå målet när den dagen kommer. Men trohet till Kristus och med ”Ordet” följa i Jesu fotspår, iklädda kärleken till vår nästa och i ödmjukhet visa att Han som är i oss är större än oss när Han bekräftar sitt ord.

Claudio

Views: 310

28 thoughts on “Samfund – en betraktelse”

 1. Claudio,

  Du skriver:”Johannes skriver i ett av sina brev (samma Johannes som jag beskriver tidigare) ”Från oss har de utgått men ville inte stanna hos oss”…1Joh 2:19 Vilka är de Johannes talar om?”

  I textsammanhanget skriver Johannes om antikrister. Jag har inte reflekterat tidigare över att det finns både en bestämd Antikrist som ska komma och att det redan när Johannes skriver om det fanns många antikrister.

  “Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.” (1 Joh 2:18)

  Som du skriver fanns det under 000-talet inga samfund på det sätt som jag tror vi tänker om samfund idag. Under Apostlatiden var det Apostlarna som organiserade församlingarna och de första kristna församlingarna utgjorde tillsammans det första kristna samfundet utan att ha ett specifikt namn . Apostlarna organiserade sej och det första samfundesbygget utifrån Jerusalem och Antiokia.

  Organiserande i sej tror vi är viktigt. Det behövs alltid någon form av ordning och behovet växer ju fler man blir. Ibland kan jag bli lite less på att samfunden blir lite “linjära” i sina särintressen. Det kan vara svårt att vara medverkande i en svk-kyrkas församling och det kan vara svårt att vara torr och ledsen i en pingstgudstjänst. I det första fallet kan man bli klassad för att vara för livfull och i det andra fallet för att vara för livlös.

  Ibland kan man önska att fler valde att lämna församlingen självmant när de börjar predika falskt. Man undrar hur diskussionerna gick i den församling som Johannes berättar om där några valde att lämna. Säkert försökte de som lämnade att hänga sej kvar och infilterera hela församlingen men de starka ledarna stod tydligen emot och antikristerna tvingades gå.

  Det gäller att ha ögonen med sej. Här är en variant på infiltration åt andra hållet:

  “Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig.” (2 Petr 2:1) Det är det vi bevittnar från händelserna i Knutby. Den församlingen var från början en församling som kom till genom en vanlig husförsamling och fungerade friskt tills den blev invaderad och nedbruten utifrån. Inte inifrån.

  Jag är inte så bra på min egna kyrkohistoria, EFS, men jag tror att den kom från en spontanväckelse norrifrån under ledning av några som varit i Skottland och lärt sej saker som sedan växte till och behövde organisera sej så småningom till en samfundsform. Hur man valde att gå in under svenska kyrkan vet jag inte men troligen var dopfrågan en avgörande faktor. En av EFS framgångar är arbetet som ledde fram till Mekane Yesus Church i Etiopien.

  Som utanför den katolska kyrkan är det lätt att tro att alla katoliker tror lika. Hur varierad är tron inom den katolska kyrkan i jämförelse med den protestantiska? Finns det katolska samfund inom RKK?

      (Reply)

 2. Ulrika4,

  Ulrika
  Har precis kommit hem från en ekumenisk bönegudstjänst där mitt ansvar var att dela Guds ord. Jag vill ge dig bra svar och vill därför ta god tid på mig. Hinner jag inte idag så återkommer jag imorgon
  Allt väl/Claudio

      (Reply)

 3. Claudio FF,

  Ulrika skriver:
  ”Johannes skriver i ett av sina brev (samma Johannes som jag beskriver tidigare) ”Från oss har de utgått men ville inte stanna hos oss”…1Joh 2:19 Vilka är de Johannes talar om?”

  Svar:
  Läser vi hela kapitel förstår vi att Johannes talar både om nuet ( när han skriver) och om tiden och undervisningen när han var med Jesus. Han talar också om framtiden, om vad som skall hända innan Jesus kommer tillbaka. Underförstått, som jag tolkar det, är de troende på Kristus, som bröt sig ut i tron att det skulle bli bättre. Samma företeelse har vi också i vår tid, troende som tycker att församlingen har stannat av i utvecklingen och startar en ny församling. Tror att du håller med om att vi har upplevt mer splittringar de senaste 30-40 åren i församlingar än vad som har varit tidigare. Svaret är dock att det är församlings medlemmar som har tillhört gemenskapen och sen lämnat den, dvs. enligt Johannes utgick dessa ifrån den första församlingen. Jag tror att vi får skilja på då tid och framtid som Johannes skriver om. Som stöd till detta har vi hans ( Johannes ) syn som han fick från Gud på ön Patmos, adresserad till de nämnda församlingar som jag beskriver i gäst inlägget.
  Ulrika
  Som du skriver fanns det under 000-talet inga samfund på det sätt som jag tror vi tänker om samfund idag. Under Apostlatiden var det Apostlarna som organiserade församlingarna och de första kristna församlingarna utgjorde tillsammans det första kristna samfundet utan att ha ett specifikt namn . Apostlarna organiserade sej och det första samfundsbygget utifrån Jerusalem och Antiokia.
  Svar
  Vi är överens om Apostlatiden och deras organisation, självklart. Jag fokuserar på ” samfundet ”som en samling människor präglade av Kristi lära och trohet till Kristus. Åter igen, Jesus har bara en församling men det finns olika namn för att skilja dessa olika ”samlingar” rent praktiskt och för ordningens skull. Det betyder att visa har överbetonat själva samfund förre trohet till Kristus. Därför har också beteende spelat stor roll, beroende vilken församling man tillhörde eller besökte.
  Ulrika
  Ibland kan man önska att fler valde att lämna församlingen självmant när de börjar predika falskt. Man undrar hur diskussionerna gick i den församling som Johannes berättar om där några valde att lämna. Säkert försökte de som lämnade att hänga sej kvar och infiltrera hela församlingen men de starka ledarna stod tydligen emot och antikristerna tvingades gå.
  Svar
  Jag hoppas att jag inte missförstår dig?? Jag vill ge dig ett bra svar. Kanske är vi för ivriga ibland, lägg märke till att jag sa vi, vilket jag menar mig också, vi blir ivriga att ge, läs övertyga- svara på frågan, och då i vår iver betonar visa ord för mer än dessa förtjänar. Jag tänker på ordet: ” antikristerna” Jag säger så här: Det var säkert församlings medlemmar som ville ha det på annat sätt, men fick inget gehör för sitt och då lämnade dessa församlingen. Om det förekom infiltration av församlingen, kan vi bara gissa, omöjligt är det inte. Vi vet av historien när väckelsen drog fram och Guds Ande var verksam, då försökte också Satan splittra och förstöra.
  Slutsats Claudio:
  Ja vist måste vi, församlingen, Kristi trogna, vara vaksamma, kanske mer idag än någonsin, när allting ifrågasätts. Det är därför viktigt att vi har bra på fötter för att kunna bedöma vad som är rätt eller fel. Där kommer Kjells blogg in. Det som sägs skall verifieras och förklaras med Guds ord. Angående RKK kan jag inte minnas att det fanns några samfund i det bemärkelse. Som du redan vet av det som Kjell har skrivit, bl.annat, styrdes allt från Rom och därför behövdes inga samfund. Frågan om vad enskilda katoliker tror har jag svårt att uttala mig om. Eftersom nåden räckte för rövaren på korset så är jag förvisad om att också en skara av katoliker skall få nåd av Jesus och komma in i himmelen.
  Avslutar här mitt svar.
  /Claudio

      (Reply)

 4. ClaudioFF,

  Du skriver: “Tror att du håller med om att vi har upplevt mer splittringar de senaste 30-40 åren i församlingar än vad som har varit tidigare. ”

  Om jag ska försöka sammanfatta de splittringar jag kan minnas under de senaste decenierna så började utan tvekan den största splittringen i samband med att unga vuxna, främst, lurades iväg till det nya samfundet Livets Ord i Uppsala. Vid den tiden var jag 13-14 år och minns mest hur de vuxna i samfunden hemma organiserade sej för att vinna tillbaka sina barn. Vår församling, EFS, förlorade inte så många då utan vår stora utmaning kom senare i samband med det nya samfundet New Wines ankomst.

  Livets ord startade eget och lurade redan troende, i stora skala, till sej.

  New Wine kom mer som en ny lära och bred organisation som lade sej som en smitta på samfunden. Varför EFS fastnat mer i den organistationen än i Livets ords trosförkunnelse kan kanske vara intressant att fundera över. Kan det vara så “enkelt” att Livets ords amerikaförankring lockade de församlingsmedlemmar som redan är med i församlingar med ursprung amerika (tex pingst) medan församlingsmedlemmar som är med i församlingar med ursprung storbrittanien (tex EFS och metodist) drar sej mer till New Wine som influeras därifrån?

  Det finns församlingar som överlevt både Livets ords och New Wines stora villfarelsevågor. I det lilla jag kunnat se är det församlingar som sätter ordet högst som klarat sej. Det kan vara stora skillnader mellan olika församlingar inom samma samfund också.

  Andra samfund som dykt upp här senaste decenierna är nyjudaismen och Hillsong. Katolicismen fanns ju här innan protestantismen kom.

      (Reply)

 5. Ulrika4,

  Hej Ulrika
  Det ligger en hel del i det du säger.
  Numera så är det lite kors och tvärs i församlingar från alla möjliga samfund.
  Jag tror att vi får se det genom fingrarna just om samfund tillhörighet. Förstå mig rätt vad jag menar, Trohet till Jesus och ordet måste prioriteras. Annars trivs inte Den Helige Ande i sammanhang som är osunda.
  Skriver just nu om de 7 församlingar som Johannes profeterade om när han fick Jesu ord till sig i form av en syn.
  Orkar du läsa det, skulle jag rekommendera det. Kanske kan Kjell skriva om det på sin blogg lite mer.
  Att känna till historien kan hjälpa oss i framtiden.
  Ha det gott
  Claudio FF

      (Reply)

 6. Ulrika!

  Du skriver till Claudio FF att: New Wine kom mer som en ny lära och bred organisation som lade sej som en smitta på samfunden.

  Kan du förklar lite ingående vad i new wine som är ny lära och vad i den organisationen som är en smitta.

  Vänligen Bb

      (Reply)

 7. Björn bloggaren,

  Vill gärna höra Ulrikas svar på detta.

  Och i mellantiden kan jag ju bara undra om du inte ser detta.

  Om du anser “New Wine” vara något nytt och bra vore jag väldigt tacksam för din analys.

  Försök svara på frågorna:

  1. Vad är nytt hos “New Wine”?
  2. Om det finns något nytt, är då allt det nya bra?
  3. Vad är “gammalt” hos “New Wine”?
  4. Evolutionister tycker att allt nytt är bättre än allt gammalt. Hur väl stämmer det med Guds ord?

  /Kjell

      (Reply)

 8. Björn bloggaren,

  Björn,

  Då vill jag följa Claudios exempel att vilja svara genomtänkt och får återkomma när jag hunnit repetera om New Wine. En sak jag minns med New Wine är att man söker efter Guds kraft ungefär som filistéerna jagade efter en kraft i Arken (som i Indiana Jones filmerna ungefär.)

  Publicerade en text om Vineyard på min blogg i morse vilket visade sej komma att handla en hel del om kväkarna.

  Återkommer inom någon vecka. Vi kan läsa på Claudios blogg under tiden också.

      (Reply)

 9. Kjell,

  1. Vad är nytt hos “New Wine”?
  2. Om det finns något nytt, är då allt det nya bra?
  3. Vad är “gammalt” hos “New Wine”?
  4. Evolutionister tycker att allt nytt är bättre än allt gammalt. Hur väl stämmer det med Guds ord?

  Jag är nog väldigt skeptisk till det mesta av det kristna utbudet/smörgåsbordet som serveras idag. Jag ser inte allt, men kan konstatera att det är uppblandat.

  Jag var med i en församling som tog in New wine där jag idag förstår att det finns bra saker, men i och med att det även finns läror som inte är förenliga med Guds ord, bla från Betel church vilket innebär att det finns orena inflytanden som jag inte vill ha med att göra.

  Jag kan inte svara på dina frågor, utan ville bara höra hur Ulrika såg på det utifrån det hon skrev.

  Bb

      (Reply)

 10. Björn bloggaren,

  Jag hade tänkt att jag skulle gå djupare och bredare innan jag svarade men jag har ångrat mej och tar det stegvis i stället. Bland annat pga att det är som du säger: rörigt.

  Börjar så här och får du funderingar på det jag skriver så låt oss ta ett steg i taget så vi tillsammans kan komma oss vidare igenom. Stegvis och med den tid det tar. Vi har alla våra liv vid sidan av samtalen.

  Under sommaren 2019 ordnade organisationen New Wine en sommarkonferans under namnet “Församlingen världens ljus.”

  I bibeln finns det “två ljus”. Det ena ljuset är Jesus och det andra är de som följer Jesus. Ljuset är således kopplat till personer och inte till en organisation. Att New Wine vill påskina att församlingen är världens ljus hör förmodligen ihop med den starka tradition av församlingsplantering som finns inom New Wine och inom organisationen Vineyard som är ursprunget till New Wine. Det finns även en stark tradition att utbilda ledare och andra följare inom organisatioen till att verka för och inom organisationen. Ofta ser man att sådana ambitioner ligger på en global nivå när man studerar de skolor och församlingar som är knutna till varandra inom New Wine och Vineyards nätverk. Den lilla och “tysta” församlingen med troende som samlas i Jesu namn i någon anonyms hem eller utanför de globala nätverken matchar sällan in i den här sortens organisationer.

  Under konferansen talade Hans Wolfbrandt som är Ordförande & Nationell ledare för New Wine i Sverige. I inledningen av talet säger han “Temat för den här konferansen är församlingen Världens ljus. Att Gud ska få tända en eld med ljus, värme och hängivenhet som ska förvandla vårt land.”

  Om det är Den Helige Ande som HW syftar på så leder DHA till att människor börjar lyssna till Guds ord och utifrån det personligen vänder om till Gud. Ordet och den personliga omvändelsen till Gud är följden vilket inte HW nämner någonting om i sitt tal om eld. Han verkar även tala till främst troende i lokalen och då tror de ju redan. Skulle de sakna ljus, värme och hängivenhet? Om det är icke-troende som HW syftar på så ska ju budskapet till de vara”Bekänn din synd och vänd om, Jesus har dött och uppstått för dej.”  Att predika “ljus, värme och hängivenhet” för en troende ger den bara dåligt samvete och prestationsångest och att predika “ljus, värme och hängivenhet” för en icke troende ger den människan en tro att den kan bli frälst på känslor och stämningslägen.

      (Reply)

 11. Ulrika4,

  Kjell, Björn bloggaren och Ulrika
  Vill vara med och ge min syn och kommentar som efterfrågas!
  Kjell:
  Vad är nytt hos “New Wine”?
  Vad är “gammalt” hos “New Wine”?
  Tolkar dig Kjell att du vill få fram information för alla andra som läser din blogg. Rätta mig om jag har fel!
  För det första kan jag för lite om New Wine och kan inte säga så mycket just om själva samfundet.
  Däremot undrar jag över frågor om , “vad som är nytt, respektive, gammalt”?
  Talar vi om “teologi” eller om “verktyg” som har ställts till vår förfogande för att nå fram till människor för att göra dem till Jesu lärjungar?
  Oavsett vilket samfund vi pratar om så är det absolut viktigt att hålla sig till Ordet. Joh 1:1-5
  Till detta kan inte läggas till eller dras ifrån. Vist jag är med på noterna, att det finns många olika tolkningar om “Det skrivna ordet”
  Gal.2:20
  “Jag lever, fast inte jag själv,det är Kristus som lever i mig… så länge jag lever här i världen,lever jag i “TRON PÅ GUDS SON” som har älskat mig och offrat sig för mig.”
  Om det är så att det måste komma något nytt för att människor skulle attraheras av evangeliet, då måste vi rannsaka oss med frågan: Var ligger felet? Eller för att vara konkret: Vad är det för frukt som syns i våra liv? Citerar från Joh 14:15-18 “Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud, Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall alltid vara hos er: Sanningen Ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er, och kommer att vara hos er… vers 23-26 Jesus svarade: Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall stanna hos honom. Den som inte älskar mig, bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte ifrån mig, utan från Fadern som har sänt mig.
  Detta har jag sagt till er medan jag är kvar hos er. MEN HJÄLPAREN DEN HELIGE ANDEN SOM FADERN SKALL SÄNDA I MITT NAMN, HAN SKALL LÄRA ER ALLT OCH PÅMINNA ER OM ALLT SOM JAG HAR SAGT ER”…
  Nu ställer jag sista fråga: Kan det bli klarare än så, finns det utrymme för feltolkning?
  Jag tycker inte det. Alltså skall man inte uppfinna, hitta på saker för att göra människor till lärjungar.
  Guds ord duger för alla tider igenom, oberoende av samfund. Det är naturligvist så att den Helige Ande trivs inte i en osund församling.

      (Reply)

 12. Claudio FF,

  “Vad är nytt hos “New Wine”?
  Vad är “gammalt” hos “New Wine”?

  Generellt sett tror jag : “Det som har hänt kommer att hända igen, det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget nytt under solen. Säger man om något: ”Det här är nytt!”, så har det redan funnits i forna tider, före oss. Ingen minns dem som fanns före oss. Och de som kommer efter oss blir inte ihågkomna av dem som kommer efter dem. ” (Pred 1:9-11)

  Det är en av anledningarna till att det är jätteviktigt att den äldsta generationen i församlingarna berättar om sin församlingshistoria och att de yngre lyssnar på den för att känna igen och lära sej av historien.

      (Reply)

 13. Ulrika!

  Jag förstår hur du tänker och kan på ett sätt hålla med dig då jag själv fått veta att en del menar att församlingen är världens hopp.

  Är församlingen världens ljus, nja både nej och ja, de troende enskilt och som grupp är världens ljus då en grupp består av enskilda individer och en församling är dessa individer som samlats till en grupp.

  Frågan är då vad man menar med att församlingen är världens ljus, är det bara en formulering där man menar samma sak som du och jag, eller menar man att organisationen är församlingen vilket då blir helt fel. Jag tror dock att HW menar att vi som individ och grupp är världens ljus, men är det inte så, så är det beklagligt.

  Man kan naturligtvis ha synpunkter på mycket av det som säg från talarstolen, jag är själv sådan som reagerar på mycket som predikas och väldigt ofta drar jag snabbt mina egna slutsatser utan att lyssna färdigt för att försöka förstå vad predikanten menar.

  Det är bra med kritiska ögon och öron, men problemet blir ofta att man lyssnar för att hitta fel, vilket gör att man ofta hör fel och att man får svårt att ta emot det Gud vill ge.

  Du skriver typ att predikan skall leda till omvändelse, Tja en del menar att Gudstjänsterna skall vara präglade av ånger, syndanöd och omvändelser. Är det då inte så att man sätter upp en ram för vad som skall ske, en ram för vad Gud får göra och inte göra, jo jag tror det.
  Om HW har fått ett budskap att förmedla och han är lydig uppgiften, så tror jag att Gud också gör sin bit.

  Jag är som sagts reserverad till New Wine, Winyard och Betel church och det beror mest på att jag förnimmer att det inte är rent andligt sett. det är mer än Guds Ande som verkar och jag mår inte bra i sådana sammanhang, det är därför jag och min fru står utanför det frikyrkliga och har så gjort i snart 10 år.

  Bb

      (Reply)

 14. Björn bloggaren,

  I New Wines nätverk i Sverige ingår församlingar från Svenska kyrkan, Pingstförsamlingen, Evangeliska frikyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen.

  Vad menar New Wine att de kan tillföra som respektive samfund och respektive församling inte kan “klara av” på egen hand? Hur klarade sej respektive samfund under alla år innan New Wine , Vineyard och för den delen Messianska föreningen Shalom kom till Sverige?

      (Reply)

 15. Ulrika4,

  Bortsett ffrån att jag inte gillar dessa rörelser, så tror jag att de menar att de kan tillföra tro för under och tecken och Andens närvaro.
  Jag håller med om att församlingarna borde klara detta själva, men uppenbarligen gör de inte det.

  Bb

      (Reply)

 16. Björn bloggaren,

  “men uppenbarligen gör de inte det.”

  Precis, vi vanliga som kan skratta och gråta under samma Gudstjänst i gemenskap kring den Herre som givit oss liv genom gemenskap med Honom här och i fortsatt gemenskap med Honom i himmelen klarar oss ofta dåligt enligt de nyandliga rörelser vi talar om 😉

  En liten “anedok” från i julas. Besökte min uppväxtkyrka som bjöd på familjegudstjänst. Innan Gudtjänsten börjar sitter man och tittar på den mäktiga altartavlan föreställande en bit jord, en bit hav och längst upp på bilden en stad ovan molnen. En undebar bild av vårt mål. Medan man sitter och tittar på tavlan kommer några man inte mött på länge fram och hälsar och ger en välbehövlig kram. Det är en gemenskap som håller trots lång tid mellan mötena. Efter mötet kikar jag gärna på vad som hänt på informationsbordet längst bak i kyrkan och såg att det bland annat hamnat en broschyr där från New Wines kurser. New Wine predikar att målet för den kristne är ett Guds rike på jorden. Så då får man välja. Altartavlan med det himmelska Jerusalem eller New Wines jordiska Jerusalem. Vilket är målet? Jag väljer altartavlan då det är den som stämmer med Guds ord.

  Det stämmer att jag ofta väger negativt och positivt mot varandra. Negativt under Gudstjänsten var att man lät barnen utöva ett luciatåg. Positivt var att man lät barnen göra det på sitt sätt. När jag gick i de där tågen en gång i tiden var det strikta förmaningar om att i princip gå i marschtakt in. Nu var det ett gäng smågrabbar som joggade in med en inställning av “nu kör vi grabbar.” Frimodig sång, bibeltexter och någon av dem hade plockat med sej sin lilla tuba. En av grabbarna upptäckte under framträdadets gång att man kunde skapa skuggfigurer med sitt lucialjus mot väggen bakom. Han blir nog en av församlingens framtida tekniker av något slag.

      (Reply)

 17. Ulrika4,

  Du skriver: New Wine predikar att målet för den kristne är ett Guds rike på jorden.

  Anders Gärdeborm har en liknande syn, även Jehovas vittnen och jag vet inte vad som är sant.
  Problemet med många sådana läror som New wine har är att fokuset blir här på jorden, medans Paulus säger att vi skall ha vårt sinne vänt till det som är därovan……
  Kol 3:2  Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden.

  Jesus säger väl att Guds rike inte är något fysiskt, utan invärtes i dem som tror. Vi skall alltså inte bygga ett Guds rike på jorden, men det var kanske inte så han säger?

  Sen ser jag det inte för omöjligt att när allt är färdigt och en ny jord kommit, att Guds rike är där.

  Det finns så många olika teologier om detta att man kan bli helt matt om man börjar forka i det.

  Jag tror inte att målet för den kristne är ett Guds rike på jorden, utan att vandra i gemenskap med sonen, göra hans vilja, bli helgad och slutligen förvärva det eviga livet me Gud.

  Bb

      (Reply)

 18. Ulrika4,

  “Andra samfund som dykt upp här senaste decenierna är nyjudaismen och Hillsong. ” Hur definieras nyjudaism? Jag är själv messianskt troende och känner mig obekväm med att kallas “nyjudaist”.

      (Reply)

 19. Vad gäller “nikolaiternas lära” tycker jag att Strindberg har, som så ofta i liknande frågor, en bra beskrivning av sådana kristna http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/hycklare.htm

  Jag kopplar begreppet osökt till Jesabel (Isebel) i Upp kap 2: “Men jag har det emot dig att du är så efterlåten mot kvinnan Jesabel — hon som säger sig vara en profetissa och uppträder såsom lärare och förleder mina tjänare till att bedriva otukt och till att äta kött från avgudaoffer.”

  Sektens budskap i sammanfattning: “Synda mer så blir nåden desto större”

      (Reply)

 20. Lars W,

  “Hur definieras nyjudaism? ”

  Vill inte påstå att jag sitter inne med en definitiv definition (begreppet är i viss mån subjektivt) men en beskrivning är att man bär på en rotlös längtan efter att succesivt vilja bli rättfärdig genom lagen. En nyjudaist vill återgå till det gamla förbundet? Nyjudaismen följer “väl” den nya trenden att bara göra Jesus till en förebild som man ska försöka likna och inte till vår förlösare?

  Hur beskriver du nyjudasimen?

      (Reply)

 21. Lars W,

  Det må vara att du tycker det är obekvämt att kallas “nyjudaist”, men att du kallas så beror ju på att du försöker påverka kristustroende att i likhet med dej anamma de mosaiska förbundsavtalen.

  Om du har följt det jag skriver så vet du att jag inte tror att man gör något fel om man gärna vill hålla på vissa dagar och avhåller sig från att äta vissa saker.

  Felet ligger i att pådyvla andra samma sak.

  Rom. 14:1-6 Den som är svag i tron ska ni ta emot, men inte till tvivelaktiga diskussioner. För den ene tror att han kan äta allt, men den som är svag äter grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. För Gud har tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Gud* har makt att hålla honom upprätt. Den ene gör skillnad mellan dag och dag. Den andre anser att alla dagar är lika. Låt var och en vara fullt övertygad i sitt eget sinne. Den som uppmärksammar dagen gör det för Herren, och den som inte uppmärksammar dagen gör det för Herren.* Den som äter, han äter för Herren, för han tackar Gud. Och den som inte äter, han gör det för Herren, och tackar Gud. 

  Rom. 14:14 Jag vet och har övertygats genom Herren Jesus, att ingenting är orent i sig självt, men den som anser något vara orent, för honom är det orent. 

  Rom. 14:20 Fördärva inte Guds verk för matens skull. Allting är visserligen rent, men till skada för den människa som äter med dåligt samvete. 

  Rom. 14:22 Har du tro? Ha den för dig själv inför Gud. Salig* är den som inte fördömer sig själv för det han tillåter sig.

  Kol. 2:16-17 Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat, som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp.

  Som du ser av dessa texter gör du fel när du proselyterar och därför är etiketten nyjudaist passande för dej.

  Jag skulle också göra fel om jag ville ändra på din övertygelse angående dagar och mat.

  Och sedan kan ju vem som helst se att det finns skadliga matvanor. Det är ingen tillfällighet att farliga virus ofta kommer från Kina eller länder i Afrika där man äter “bush-meat”. Om de skulle lyda Guds matbud skulle de vara friskare och inte vara något hot för världen.

  För att inte tala om alla sjukdomar vi har på grund av syndig sexualitet.

      (Reply)

 22. Ett PS.

  Kina har omedelbart förbjudit handel och konsumtion av ett stort antal djur på söndagen. Djur som ormar, påfåglar, krokodiler och grävlingar kan inte längre säljas över hela landet. Förbudet gäller marknader, stormarknader, restauranger och försäljning online. Olagliga djur sägs ha sålts på fiskmarknaden i Wuhan. SARS-epidemin 2003 har också varit kopplad till konsumtionen av olagliga djur i den södra staden Guangzhou.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Frid, syskon!
  Jag undrar om det finns någon sund,
  bibeltrogen församling i uppsalatrakten.
  kära hälsningar, Ingela

      (Reply)

 24. Frid syskon. Apropå sunda församlingar. Håller på att läsa en bok av Anna-Karin Stenberg. Hon sökte helande o fastnade i en “Bibelskola” utanför Stockholm. Hon drabbades av psykoser och tvångsbeteende av den falska läran man serverar där. Och hennes väg ur detta till barnaskapet hos Jesus. Det är skamligt att dessa villolärare manipulerar pengar från obefästa svaga människor genom långa kollekttal. Man blir så upprörd över denna ondska. Men.. det bästa av allt… Anna-Karin blev fri. Uno

      (Reply)

 25. Ulrika4,

  Tack för förslaget Ulrika.
  Jag tror säkert att det finns många församlingar med
  fin gemenskap och bra predikningar.
  .
  Det jag vill veta är om det finns nån församling eller gemenskap
  som verkligen älskar, och håller Guds Ord högt.
  Där Bibeln är det absolut centrala.
  Där man inte vill släppa in New Age-andlighet som Bill Johnsons
  ‘Hogwarts’ School of the Supernatural, och resten av NAR-fältet.
  Där det inte handlar om att försöka uppleva Gud via mystik, och att leta
  i sitt inre, eller genom att rulla runt på golvet i nån andlig fylla.
  Där man inte bejakar en ekumenik som inkluderar Påven.
  .
  Jag längtar efter en äkta, solid undervisning av Guds Ord,
  och en äkta, ‘gammeldags’ kristendom.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *