Klimat, miljö och Gaia

I nyhetsmedia konfronteras vi med väderkatastrofer på löpande band. Att klimatet har förändrats drastiskt det senaste seklet är otvivelaktigt. Vi som har levt största delen av de sensate 100 åren vet det av egen erfarenhet. Artiklarna handlar om katastrofer förorsakade av torka, översvämningar, orkaner, cykloner, jordskred, klimatrelaterade sjukdomar, svält, förlust av allt man äger, förstörda åkrar och det finns ingen ände på eländet.

Ateister, polyteister, deister, animister, hinduer, humanister, buddhister, evolutionister, feminister, synkretister och sådana som kallar sig “kristna” är alla ense om att vi måste göra något för att undvika total förstörelse av det man kallar “Moder Jord”. Grekisk mytologi och gudalära har smält samman med hinduismen och animismen.

Underhållningsbranchen gör stora pengar på katastrof-filmer och till och med tecknade filmer för barn, typ Disneys “Moana” där “Gaia”, alltså “Moder Jord” spelar en huvudroll och gudar och halvgudar figurerar och människor sysslar med spiritism och reinkarnation.


Här några glimtar av det man får se om man söker på Gaia hos Google.

I olika media får Greta Thunberg mycket spaltutrymme. Det gäller både sekulära och religiösa tidningar, tidskrifter, internetsajter och annat. Hos Metodistpastorn i Vetlanda är det Greta Thunberg för hela slanten. Plus naturligtvis den variant på allförsoningsläran som han numera förkunnar. Greta Thunberg är “en profetröst” säger man.

Detta säger Guds Ord, Bibeln om profeter.

5 Mos. 13:1-5 Om en profet eller drömmare träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem“, då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Herren er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. Men den profeten eller den som har drömsyner ska dödas, för han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som Herren din Gud har befallt dig att gå. Du ska skaffa bort det onda hos dig 

Låt oss titta närmare på läran om “Gudamodern” – Gaia.
(Not: Där det talas om “gudamödrar” eller “gudamoder” kan man vara säker på att det handlar om heresier och villoläror.)

Följande guda-släkttavla har jag kopierat från Wikipedia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uranos
 
Gaia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okeanos
 
Hyperion
 
Koios
 
Krios
 
Iapetos
 
Mnemosyne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kronos
 
Rhea
 
Tethys
 
Theia
 
Foibe
 
Themis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeus
 
Hera
 
Hestia
 
Demeter
 
Hades
 
Poseidon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ares
 
Hefaistos
 
Hebe
 
Eileithyia
 
Enyo
 
Eris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metis
 
 
 
Maia
 
 
 
 
Leto
 
 
 
 
Semele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afrodite
 
Athena
 
 
Hermes
 
Apollon
 
Artemis
 
Dionysos

 
Lite ytligt betraktat skulle man kunna göra en släkttavla från Adam och Eva fram till t.ex. Abraham och tycka att det finns likheter. Kopplingen mellan Eva och Gaia görs ofta av feminister. De försöker införa animism i “kristendomen” och de lyckas ganska bra med det. Budskapet anammas av “icke omvända” och “icke bibeltrogna” så kallade “kristna”.

Men här måste man ha urskiljningsförmåga. Den grekiska släkttavlan handlar om “gudar” som både skapar och är del av skapelsen. Guds Ord, Bibeln berättar om en Skapare och en Skapelse Bibeln lär att allt utom Skaparen är Skapat. Kol. 1:15-17 (Jag går inte in på läror om treenighet eller trefaldighet här.)

Budskapet är att: Skapelsen är Skapad av Gud och Skapelsen tillhör Gud!

Vill vi rita en guda-släkttavla blir det Gud, den ende Fadern och Gud, den enfödde Sonen och Den Helige Ande som personifierar kärleken och enheten i Gudomen. Där stannar det! Resten är Skapelse.

Att Gud sedan sände Sonen att bli delaktig i Skapelsen är ytterligare en händelse som utnyttjas av avgudadyrkare och feminister. Igen vill jag understryka att de som talar om Moder gud, gudamoder, himlens gudinna, himlens drottning etc. sysslar med heresi.

Nu först ännu ett citat angående profeter. Sedan lite mer om Greta Thunberg och den folkrörelse som ställer henne i centrum.

5 Mos. 18:18-22 Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Men den profet som i övermod talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Du kanske tänker i ditt hjärta: Hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod. Du ska inte vara rädd för honom.”

Limhamns kyrka meddelade följande på twitter:

Vanligtvis brukar man inte gå så långt, men många kallar Greta “Profet”. Kom då ihåg att en “Profet” talar å Guds vägnar. Lyssna därför på vad Greta sade i FN till Världens ledare. Lyssna på hur hon talade och se hennes non-verbala kommunikation.

Om jag vore Gretas far skulle jag nog försöka skydda henne från att bli utnyttjad av världsvida intresseorganisationer. Nu står hon mitt i rampljuset. Det psykologiska trycket på henne är stort. Hon drivs nu av entusiasm och adrenalin och påverkas (det är oundvikligt) av allt beröm som strömmar in. Vad händer när intresset för henne minskar och andra tar scenens centrum i beslag?

Greta Thunberg är en profet i vår tid

Vi måste lyssna på budskapet från Greta Thunberg. För budskapet kommer från Gud, menar debattörerna Anna Ardin och Joakim Kroksson.
Vi vill hävda att Sverige har en profet som är verksam – just nu. Hon heter Greta Thunberg och är fullt jämförbar med bibelns profeter.

Svenska Kyrkan del av Greta-rörelsen, bryter med den lutherska traditionen

I skuggan, eller som effekt, av Greta-rörelsen tar två organisationer tillfället i akt att ta plats i det politiska landskapet trots att dessa i grunden står utanför det politiska systemet. Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Dessa tar tillfället i akt att bli en del av Greta-rörelsen trots att de har en annan agenda. Genom att ta det slutliga steget ut i politiken bryter främst Svenska Kyrkan med den lutherska traditionen.

Linnea Åberg och Sofia Jonsson: Klimatet är en lärjungafråga

Kristna behöver stå upp för skapelsen som Gud gett oss att förvalta och de människor som är särskilt utsatta, skriver Linnea Åberg och Sofia Jonsson.

Den senaste tiden har bilder på demonstrerande skolungdomar kablats ut från världens alla storstäder. Greta Thunbergs strejk har blivit en global rörelse där hundratusentals unga människor har slutit upp för att tillsammans uttrycka behovet av handling för klimatets skull. Samtidigt bekräftas denna rörelse av nya forskningsresultat från internationella samfund.

Kärnfrågan här är hur kristustrogna skall ställa sig till allt detta.

Hebr. 1:8-2 Där står det att Jesus har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är hans händers verk. De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad.

Alltså ingen tvekan att det som nu sker är något som har profeterats om i Guds ord. Alla vet vi att våra kläder nöts ut om vi använder dem. Men inte innebär det att vi skall hjälpa tidens tand på traven. I stället gör vi det vi kan för att inte trasa sönder och inte tvätta med aggressiva tvättmedel och inte hänga upp att blekas av solen och så vidare.

Rimligtvis, inte minst, skall vi ju även vara “förvaltare” av skapelsen. Eller hur? Står det inte så i Bibeln? Låt oss titta på ordet “förvaltare” i Nya Testamentet.

Om du klickar på länken skall du se att ingen av texterna handlar om “förvaltare” i den betydelse som det tas fram i samband med klimatdebatten. Men det är ju vanligt sunt förnuft att man inte skall bränna ner sitt hus för att koka en kopp kaffe på elden. Man skall inte såga av grenen man sitter på. Man skall inte fälla sina fruktträd för att skörda frukten. Man skall inte fiska havet tomt på fisk. Detta är självklara saker som inte ens behöver stödjas med bibeltexter.

Men sedan kommer det alltid att finnas människor som är giriga och älskar rikedom. 1 Tim. 6:6-10 Där får vi veta att: “penningbegäret är en rot till allt ont, vilket somliga har strävat efter och därigenom förts bort från tron“. Penningbegäret leder till skövlande av jordens resurser. Visst bör vi som kristustrogna avvisa allt sådant både hos oss själva och hos andra.

Jag vill understryka att texten talar om en rot. Det brukar ju ofta citeras fel. Man säger då roten till allt ont. Men det står det inte. Alla begär och all omåttlighet utgör rötter som leder till att ondska blir resultatet.

 • Hur många skor behöver man i rika länder, medan miljoner inte alls har några skor?
 • Hur ofta måste man köpa senaste modellen smartphone?
 • Hur ofta behöver man en ny bil? Medan många miljoner går flera kilometer med en plastdunk som de sedan fyller med smutsigt vatten och efteråt bär hem för att använda till dryck och matlagning.
 • Hur fulla måste garderoberna och lådorna vara med kläder som man egentligen aldrig använder? Och definitivt inte behöver. Medan många miljoner bara har de trasiga och smutsiga kläder de har på sig.

I USA förbrukar man 6 gånger mer än jorden kan frambringa. I Europa är det 2.5 gånger mer. Dessa resurser tas från länder och folk som lever i fattighet på kanske mindre än 10% av sina egna länders resurser. Kärleken till pengar, lyx och rikedom ser till att de som har får mer och de som intet har mister även det lilla de har.

Rikedomsdyrkan har genomsyrat inte bara sekulära och gudsförnekare. Rikedomsdyrkan har smittat Guds församling och vuxit upp som falskt vete i megakyrkor. Ännu en gång har kyrkor, samfund och församlingar förspelat sin möjlighet att vara ett salt i förruttnelsen.

1 Kor. 5:9-11 Texten är tydlig att vi måste leva i världen, men att vi skall akta oss för att bli delaktiga i att leva av världen.

Matt. 5:13 Ni är jordens salt, men om saltet mister sin sälta, med vad ska man då salta? Till inget annat duger det än att kastas ut och trampas ner av människorna.

Tycker du att det ibland verkar som att kristna “trampas ner av människorna”? Visst är det så. Blundar vi kanske för orsaken?

Visits: 258

16 thoughts on “Klimat, miljö och Gaia”

 1. I Expressen skriver krönikören Alex Schulman om Greta Thunberg.

  Gretas revolution angriper också lögnen

  Det kan vara värdefullt att läsa artikeln för att förstå starka känslor det finns hos många människor.

  Det hon gör just nu går inte att överskatta. Hon är inte bara den just nu levande största svensken – större än Zlatan, Björn Borg och Robyn, förstås. Hon håller på att bli den största svensken, genom alla tider. För vilken annan svensk har gjort det hon just nu gör? Vem har på egen hand skapat den här typen av rörelse?

  Det borde inte vara kontroversiellt. Det borde vara självklart. Att det som är sant är sant och det som är falskt är falskt.

  Jag tänker på andra framstående svenskar. Vilka finns det? Wallenberg. Heliga Birgitta. Hammarskjöld. Ingen är större än Greta. Ingen av dem gjorde det Greta nu gör – blir en avgörande röst i den mest akuta frågan jorden någonsin stått inför.

  Efter syndafloden gav Gud ett löfte till Noa. 1 Mos. 8:21b-22 “Härefter ska jag inte mer förbanna marken för människans skull, för hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.

      (Reply)

 2. Att vi inte bör skövla jordens resurser tror jag alla är ense om.

  Men denna blogpost handlar om utnyttjande av Greta och eventuellt utbyte av “Fader Skapelse” med “Moder Jord”.

  Hur kom det sig att “Greta” blev världsberömd, eller i alla fall global kändis?

  En av bloggens läsare bidrog med följande länkar. Tack för det! Fakta bör inte förtigas.

  Greta Thunberg’s mother Malena Ernman revealed as surprise Eurovision star

  Det sägs att: Years before her daughter became a world-famous climate crusader, Greta Thunberg’s mother Malena Ernman was also a huge celebrity in her own right.

  Ernman is a renowned Swedish opera singer — and back in 2009, she also performed in the fabulously camp Eurovision song contest in Moscow, Russia.

  Svenska Wikipedia berättar om Gretas mamma: Malena Ernman

  Det finns även en artikel om Gretas pappa: Svante Thunberg

  Man måste ju vara mycket försiktig med “nyheter” nu för tiden. Bedöm själv om detta är news eller fejk-news…

  Malena Ernman om svåra familjekrisen: “Vi mådde piss”

  När döttrarna Greta, 15, och Beata, 12, fick sina diagnoser föll pusselbitarna på plats för Malena Ernman.

  Döttrarna Greta och Beata fick diagnoserna Aspergers syndrom och adhd.

  Läs artikeln. Detta är viktigt.

  Det betyder inte att Greta har fel när hon säger att vi måste sluta rovdriften på jordens resurser.

  Men inte är det betydelselöst heller för vart klimat-tåget går.

      (Reply)

 3. Ulrika,

  Att rovdrift på jordens resurser förekommer är utan tvekan. Att girighet och kärleken till pengar är en rot till allt ont vet vi också.

  Klimatreligionen ligger säkert i diket, men det tycks mej att de som står bakom sajten du länkar till har klivit ner i det motsatta diket. Kollade ett antal artiklar där.

  I Holland finns det ett talesätt som fritt översatt blir: “En halv sanning är minst lika bra som en hel lögn!”

  Båda dikena kör med halvsanningar och populistiskt språk.

  /Kjell

  PS.

  132 dead as rains leave a trail of destruction

  Decade of ‘exceptional’ heat ends with one of hottest years on record

      (Reply)

 4. Ulrika4,

  Finns även på engelska.

  I och för sig kanske inte topic, men ett grymt bevis på hur FN och andra biståndsorganisationer arbetar. Ingen anledning att lite mer på dessa nu är förr.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Tågresor:

  För ett par veckor sedan reste min man och jag med tåg genom en större del av Sverige. Mellan Katrineholm och Södertälje tog det stopp. Tågmästaren meddelade att det befann sej obehöriga vid spårområdet. Vår vagn stannade precis vid en liten landsväg där ett par polisbilar dök upp och parkerade efter en stund. Polismännen gick ur sina bilar och försvann längs spåret. Efter en ganska lång stund kom de tillbaka med en ung man som vi bedömmer kommer från ett annat land. Många inne i tåget såg den unge mannen och det var knäpptyst inne i vagnen. Endast ett litet barn bröt tystnaden och frågade sin vuxne “Kommer han få fängelse nu”? Den vuxne svarade vist “nej, nej…det kommer han inte få.” Men vem vet. Mannens hjälp på rop kanske inte fungerade och han blir utvisad. Ingen människa här vet vad som då kommer hända den unge och få bryr sej för det är enklare att diskutera om man ska lägga sin inhandlade mat i en plastpåse eller i en tygpåse. Detta ynkliga släkte.

      (Reply)

 6. Ulrika4,

  Man kan inte se Koldioxid. Den är lika osynlig som luften vi andas. Den kan mätas med infraröd strålning av rätt våglängd.

  Den luft vi andas består huvudsakligen av kväve ungefär 80% och syre ungefär 20%. Mer exakt: 78.08% kväve, 20.95% syre och små mängder argon, koldioxide, neon, helium, och väte. Det finns ungefär 400 ppm (parts per million) CO2 i luften.

  Men i den luft vi andas ut finns det mellan 4% och 5% koldioxid. Lite mer om vi dricker Coca-Cola och råkar rapa.

  Min åsikt är att artikeln är ovetenskaplig.

  Över huvud taget hela bråket om koldioxid är ovetenskapligt och rörigt. På internet händer det till och med att man snurrar ihop det så att man talar om den giftiga gasen kolmonoxid i stället.

  Citat från Wikipedia:

  Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från solljus och lagrar den i kemiska bindningar. Fotosyntesen i växter försiggår i kloroplasterna i bladen på dagen med användning av solljuset. Ljusreaktionerna sker i anslutning till tylakoidernas fosfolipidmembraner, medan mörkerreaktionen äger rum i det vätskefyllda stromat.

  Fotosyntesen kan enkelt förklaras så här: Växten tar in koldioxid, vatten och solenergi som den sedan omvandlar till syre och druvsocker. Syret och druvsockret kan växten sedan använda under natten när växten avger koldioxid, och under dagen vid cellandningen.

  Utan koldioxid i atmosfären funkar inte detta. Plantorna skulle dö och efter dem alla djur som äter plantor.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Micke,

  Chansen är nog inte stor. Om storfinansen inte kan tjäna på det investerar de hellre sina pengar och propaganda i saker som de kan lura massorna att tro på och göra kvartalsvinster.

  Vem bryr sig om mer eller mindre hottentotter och masajer dör?

  De rika och mäktigas filosofi har alltid varit: “Efter oss syndafloden!” Nästa kvartals ekonomiska rapport är kanske bättre!

  Och deras hopp är att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud inte finns. Utan är skapad av knasiga människor på samma sätt som de andra gudarna.

  Greta kommer inte att kunna rätta till detta. Hon har växt (vuxit?) upp i en gudlös kultur i en familj med egocentriska föräldrar och utan Guds ord.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *