Gud varför sover du?

Herre hjälp oss! Varför sover du?

Psalm 44

Gud, vi har hört med våra öron, våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde på deras tid, i forna dagar. Med din hand fördrev du hednafolken, men våra fäder planterade du. Andra folk förgjorde du, men dem lät du breda ut sig. 

Det var inte med sitt svärd som de intog landet, inte deras egen arm som frälste dem. Nej, det var din högra hand, din arm och ditt ansiktes ljus, för du älskade dem. 

Du är min kung, o Gud. Ge befallning om frälsning för Jakob! Genom dig ska vi slå ner våra fiender, genom ditt namn trampa ner våra motståndare. Jag litar inte till min båge, mitt svärd kan inte frälsa mig. Nej, du har frälst oss från våra fiender, du lät dem som hatar oss få skämmas. 

Gud, vi lovar dig dagen lång, vi prisar ditt namn för evigt. Sela Ändå har du förkastat oss och vanärat oss, du drar inte ut med våra härar. 

Du låter oss ge vika för fienden, och de som hatar oss tar byte. Du gör oss till slaktfår och skingrar oss bland hednafolken. Du säljer ditt folk för ingenting, du gör ingen vinst på affären. Du gör oss till åtlöje för våra grannar, till spott och spe för dem som bor omkring oss. Du gör oss till ett ordspråk bland hednafolken, man skakar på huvudet bland folken. 

Dagen lång är min vanära inför mig, mitt ansikte täcks av skam när jag hör den som hånar och hädar, när jag ser fienden och den hämndlystne. Allt detta har drabbat oss, men vi har inte glömt dig eller svikit ditt förbund.  Våra hjärtan har inte vänt sig bort, våra steg har inte vikit från din väg. 

Men du har krossat oss där schakaler bor och låtit dödens skugga falla över oss. Om vi hade glömt vår Guds namn och sträckt våra händer mot en främmande gud, skulle då inte Gud ha märkt det, han som känner hjärtats hemligheter? Nej, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. 

Vakna! Varför sover du, Herre? Vakna upp, förkasta oss inte för alltid! Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nerböjd i stoftet, vår kropp är nertryckt mot jorden. Grip in och hjälp oss! Friköp oss för din nåds skull. 

Om du aldrig har undrat varför Gud inte reagerar så tror jag faktiskt att du inte har gjort valet att vara en “kristustroende”.

Alla av oss har någon gång funderat på varför Gud inte reagerar.

Var fanns han i nödens stund?

Var fanns han när du enträget bad om ledning?

Var fanns han när ……. ?

En uppräking av situationer är inte nyttig.

Faktum är att vi alla mer än en gång har upplevt att vi var totalt ensamma i nödens stund.

Det må vara att vi inte förstår situationen. Jag tror attdet är så, men ett stort frågetecken finns kvar.

2 Per. 3:8-9 Men, älskade, förbise inte detta faktum, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren är inte sen eller dröjer med det som han har lovat, såsom en del menar, utan han har tålamod med oss och vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. 

Här behövs “tro” i betydelsen av “förtroende”. För, ärligt sagt, visst ökar jordens befolkning av icke “treoende” hela tiden. Räknas de inte i ovanstående vers?

I vårt perspektiv ser det ut som att antalet som går förlorade ökar samtidigt som antalet av “de troende” minskar hela tiden.

Matt. 24:4-14  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 

Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. 

Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. 

Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 

Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 

Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. 

Psalm 121

En pilgrimssång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. 

Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. 

Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid. 

Vad blir då summan av detta?

Jo! Hur än livet ser ut är det ändå alltid bäst att omfatta “Sanningen” även när det tycks likna som om motsatsen gäller.

 • Herren välsigne dig och bevare dig. 
 • Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
 • Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 

Visits: 68

4 thoughts on “Gud varför sover du?”

 1. Tack Kjell för dessa sanningar!
  Känner igen detta till 100 %.

  “Kom till Jesus, så ordnar det sig och allt blir helt fantastiskt”!
  Javisst är det sant, men inte alltid så enkelt!

  Att komma in i trons vila, att förtrösta på Gud trots rådande omständigheter är för många en lång väg att gå.

  När Gud är tyst, tyst, tyst! Man beder, beder, beder i princip dag och natt år efter år, men man ser inget ljus.
  Då är det tungt och frågorna hopar sig.

  Rätt som det är, så är den välbehagliga tiden inne och saker och ting händer. Då blir man så överväldigad av salighetsrus att man måste nypa sig i skinnet.

  Min erfarenhet är att “Den som vet bäst, bör bestämma i mitt liv” är en ovärderlig gåva/erfarenhet/insikt. Verkligen inte lätt men ändå en framkomlig väg.

  Herren som känner sina barn, har lovat att inte utsätta oss för större prövningar än vi klarar av. En sanning som man inte förstår när man befinner sig i prövningens epicentrum! Men här kommer uthålligheten in i bilden och den har med sig stor lön!

  Tack än en gång för en mkt viktig sanning Kjell!

      (Reply)

 2. Rolle,

  Det finns väl inga direkta texter i Bibeln som anger varför Gud vill träna oss i uthållighet, men jag skall göra en liknelse som kanske kan ge en ide om saken.

  Tänk dej två människor. Den ene övar och tränar att spela tennis och blir ett proffs. Den andre spelar aldrig tennis.

  Tänk dej sedan att båda dessa förlorar en arm. Tennisproffset har fortfarande alla inövade kvaliteter kvar, fastän han saknar armen. Den andre har inte längre möjligheten att öva sig i tennisspel.

  Låt oss till sist tänka oss att “avsikten” var att båda skulle ha “tennisspelarkvaliteter”. Helt klart duger då bara en av dessa två.

  Min tanke är att det finns kvaliteter som vi behöver för att “nå målet”.

  Fil. 3:14 Jag jagar mot målet, för segerlönen, enligt Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus.

  Ordet “jagar” är översatt från grekiskans διώκω (dioko) som metaforiskt betyder att sträva efter, söka ivrigt/entusiastiskt, allvarligt anstränga sig att förvärva.

  1 Petr. 1:5-9 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden. I den ska ni glädja er mycket, även om ni nu en kort tid, om så behövs, måste utstå svårigheter under många slags prövningar, för att er tro som prövats, vilken är långt mera värd än förgängligt guld som prövats genom eld, ska visa sig bli till lov, pris och ära, vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni ändå på honom, och ni jublar med en obeskrivlig glädje, full av härlighet, när ni vinner målet för er tro, era själars frälsning.

      (Reply)

 3. Jag kom osökt att tänka på deismen. Tron på en Skapare som skapar världsalltet och sedan överlämnar skapelsen till att leva vidare enligt de lagar Han lagt ned däri. Abraham Lincoln och Isaac Newton är de kanske mest kända deisterna. Lite åt det hållet tänker jag ibland. Han intervenerar dock ibland. Så har YHWH gjort genom tiderna. Floden, Lagens berg och inkarnationen är de främsta exemplen vi känner till.

  I framtiden kommer interveneringar i samband med Harmagedon och därefter “den sista striden” tusentals år senare. I det sammanhanget skapar Han nya himlar och en ny Jord. Ett sista nödvändigt ingripande.

      (Reply)

 4. Lars W,

  Jag har ett inlägg om Deism på min “wiki”. Där finns även en länk till en wikipedia-artikel om Matthew Tindal. Som vanligt är den engelska artikeln om honom betydligt bättre och utförligare.

  Matthew Tindal hörde till den kända familjen Tyndale, men man latiniserade stavningen på hans tid. Då förmodar jag att du känner till William Tyndale som gjorde en partiell översättning av Biblen till den tidens engelska. Det unika var att han översatte direktare från grundspråken. Han höll sig till Desiderius Erasmus och Martin Luther. Använde således Textus Receptus (i stor grad Erasmus översättning av TR till latin) som brunn för de nytestamentliga böckerna.

  Tyvärr var William Tyndale smittad av Luther’s åsikt att Hebreerbrevet, Jakobs brev, Judas brev och Uppenbarelseboken inte är Guds ord. Läs om Tyndale Bible här. Artikeln finns inte på svenska.

  Vad gäller Newton så förmodar jag att du vet att han inte trodde på Jesus som Guds son och eviga gudom. Newtons trosbekännelse.

  Många av vår tids förespråkare för “Intelligent Design” som motsats till “Evolutuionism” är Deister och inte bibliska Teister. Deismen stämmer illa med många bibeltexter. Jag ger ett exempel här.

  Apg. 17:26-28a  Och han har av ett blod* gjort alla folkslag för att de ska bo över hela jordens yta. Och han har fastställt deras bestämda tider och de gränser inom vilka de ska bo, för att de ska söka Herren*, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever, rör oss och är till,

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *