Konspirationsteorier – brist på tron!

Jag läste i går en insändare i Dagen. Den finns på debattsidan och den handlar om ett synnerligen virrigt teoretiserande om elektromagnetisk strålning förorsakat av det som kallas 5G i mobil data transport.

Inlägget är skrivet av Anne-Marie Robertson i Fagerås. Hennes utgångspunkt tycks vara att det finns en överhetskonspiration som vill oss illa. Hon skriver att: “Den svenska staten använder varenda svensk som försökskanin i ett gigantiskt experiment helt i strid med Nürnberg-konventionens alla principer.

Det finns een Wikipedia-sida med en diger lista av teorier. Den finns inte på svenska. Kolla i alla fall några av de listade galenskaperna. Se även: Konspiration

Konspiratoriker saknar “tron”!

Trump vill göra America white again, eh, jag menar “great”. Och det betyder att man hyllar fri företagsamhet och “competition”. I alla fall så länge man tror sig vinna.

När någon annan, t.ex. Kina leder och ser ut att vinna hittar man på konspirationsteorier för att inte halka på efterkälke. Debatten om G5 har initierats för att USA inte leder utvecklingen. Och för att få många med sig har man hittat på konspirationsteorier.

Om man börjar sätta tro till konspirationsteorier så leder det till att man blir mer och mer misstänksam. Man använder då principen att allt är misstänkt tills motsatsen har bevisats, “beyond reasonable doubt”. Men problemet är att den som sjunker ner i konspirationernas träsk förr eller senare slutar att vara “reasonable”. Då hjälper det inte vilka argument man än presenterar.

Den ökade misstänksamheten infekterar alla områden i livet. Nyheterna är kanske “fejkade”? Politikerna vill oss illa? Man vet aldrig riktigt vad någon tänker? Kan man lita på …..?

Kanske tycker du att steget blir för stort om jag nu övergår till det förtroende som har med Den Tron att göra?

Låt oss begrunda vad det betyder att ha förtroende. Här berättar Jesus själv om “tron”.
Matt. 14:22-33
Och strax därefter uppmanade Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara över till andra sidan före honom, medan han skickade i väg folket. När han hade skickat iväg folket, gick han ensam upp på berget för att be. Och när kvällen kom, var han där ensam. Men båten var då redan mitt på sjön och var hårt pressad av vågorna, för vinden låg emot.

Men i den fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående på sjön. Och när lärjungarna såg honom gå på sjön, blev de förskräckta och sa: Det är ett spöke, och skrek av rädsla. Men Jesus talade genast till dem och sa: Var vid gott mod. Det är jag. Var inte rädda.

Och Petrus svarade honom och sa: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Då sa han: Kom. Då steg Petrus ner från båten och gick på vattnet för att komma till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd och började sjunka. Han ropade och sa: Herre, rädda mig.

Och genast räckte Jesus ut handen och tog tag i honom och sa till honom: O, du klentrogne. Varför tvivlade du? Och när de hade kommit upp i båten, lade sig vinden. Då kom de som var i båten och tillbad honom och sa: Du är verkligen Guds Son!

Och där ligger just stötestenen, nämligen att verkligen tro och bekänna att Jesus är Guds enfödde son och därmed Gud.

Väljer du att tro på Herren Jesus Kristus, eller att förlora hoppet och modet när vågorna går höga mitt i stormen?

Joh. 8:45 Men eftersom jag säger er sanningen, tror ni mig inte.

Lär citatet noggrannt! Det står inte “Jag säger er sanningen och ni tror ändå inte på mej”. Det står faktiskt att “just därför att han talade sanning trodde de inte”!

Joh. 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

Vilka alternativ blir kvar?

Joh. 18:23 Jesus svarade: “Har jag sagt något som är fel, så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig?” 

Politiskt korrekt!

Joh. 18:38 Pilatus sade till honom: “Vad är sanning?” Med de orden gick han ut till judarna igen och sade till dem: “Jag finner honom inte skyldig till något brott. 

Politiskt korrekt?

Visits: 87

41 thoughts on “Konspirationsteorier – brist på tron!”

 1. Nu handlar debattartikeln inte endast om 5G utan om faran med att utsätta sig för elektromagnetisk strålning. Hon talar blandannat om att spermier kan bli livs odugliga vid stark RF strålning, detta är allmänt bekräftat redan långt innan mobiltelefonerna var på tal. Det gäller personer som utsatts för radar strålning. Visserligen höga effekter men som du säkert vet så har avståndet i kombination med utstrålade effekt betydelse för den strålning vi utsätts för, vilket innebär att även en liten effekt nära kroppen kan ge samma påverkan som en mycket högre effekt längre bort.
  Visst kan man kalla detta konspirationsteorier men faktum kvarstår att ingen myndighet eller företag vågar garantera eller intyga att den ökande mobilanvändningen är helt ofarlig. Så nog är det ett fullskaligt experiment vi utsätter oss för.
  Så vad som är sanning och inte när det gäller hur vi och naturen långsiktigt påverkas av den ökande radiostrålningen är nog för tidigt att uttala sig om.

      (Reply)

 2. Inge,

  Hjärtligt tack för din kommentar. Jag skall reagera angående den naturvetenskapliga biten och undvika de psykosomatiska effekterna av konspirationism.

  Jag är nog ändå benägen att tro att allt bråk om radiovågor har att göra med det som kallas “ekvivokation”, alltså att man associerar vissa ord med fara eller nytta eller något annat. I detta fall handlar det om orden “elektricitet. magnetism och strålning” som är känsloladdade och för många förknippade med “det stora okända” alltså fara.

  Jag börjar med en redogörelse av vad “elektro-magnetisk strålning” är med hjälp av följande bild.  Bilden finns på Khan Academy

  Bilden återger alla våglängder från 0.0000000000001 millimeter till vänster och 1000000 svenska mil till höger. Rent teoretiskt finns det inga yttre gränser, men för sammanhanget räcker detta mer än väl.

  Den synliga delen av strålningen är förstorad i bilden. Från 0.0004 millimeter för det kortvågigaste blå ljuset vi kan se till 0.0008 millimeter för det långvågigaste röda ljuset vi kan se.

  Den som solar sig kan se just den biten av spektrum och förnimma strålning med våglängder större än 0.0008 millimeter som värme på skinnet. Värme-effekten avtar snabbt ju längre vågorna blir. Redan vid 0.002 millimeter är effekten försumbar.

  Lägg nu märke till de felaktiga slutsatser man kan dra med hjälp av “ekvivokation”. Kallar vi det värme är det bara farligt i höga doser. Vem njuter inte av värmen från kroppen av den man älskar? Kallar vi det “elektromagnetisk strålning” blir det genast laddat med andra emotioner. Men det är samma sak.

  Visst, värme kan skada när den används felaktigt. Bränt barn skyr elden. Men inte slutar vi att baka, grilla, laga mat och stryka kläder för det, eller att värma upp vår bostad på vintern.

  Det går även att generera värme med de längre vågorna. Magnetronugnar är en känd tillämpning av detta. Man fokuserar höga doser av “millimetervågor” (våglängd mellan 1 och 10 mm) på mat som innehåller vatten, kolhydrater och proteiner. Maten blir varm men tallriken förblir kall.

  Vitsen här är att ju längre våglängden är desto högre doser och koncentrerad fokusering behövs för att skapa värme. (Man bör definitivt inte torka sin hamster i magnetronugnen.)

  Åter till den som solar sig. Han känner det inte och ser det inte, men han utsätts för ultraviolett strålning. Alltså kortare våglängder än det synliga ljuset. Sådan strålning kallas “joniserande”. Det betyder att elektroner slås loss och börjar hoppa från en atom/molekyl till en annan.

  Gud har gett oss ett visst naturligt skydd som heter “melanin”. Det är det bruna färgämne som afrikaner har mycket av, många svenskar har litet av och albiner saknar. Har man mycket melanin så tål man mer ultraviolett strålning har man ingen melanin skadas skinnet snabbt. Celler kan mutera och bli cancerceller. Afrikaner i Sub-Sahara kan vara ute i solen hela dagen utan att skadas. De blir dock även de “solbrända” (mörkare).

  Här gäller precis det omvända, jämfört med långvågig strålning, vad gäller strålningens effekt. Ju längre man kommer från den synliga biten desto farligare blir strålningen. Större och större effekt med mindre och mindre doser, utan fokusering.

  För alla som läser engelska kan jag rekommendera en trevlig och framför allt saklig artikel som summerar följderna av strålning vid olika våglängder och intensitet. Det är en “populärvetenskaplig” artikel. Here Are the True Radiation Dangers in Your Environment

  Slutsatsen för mej (kanske på grund av min naturvetenskapliga bakgrund) är att det handlar om känslomässiga risker med psykosomatiska effekter när det handlar om våglängder större än 10 millimeter. Här faller WiFi, 2G, 3G, 4G och 5G under.

  PS. De som följer debatten i Dagen vet att det har kommit in en uppföljare Allvarliga risker med 5G. Artikeln är skickligt formulerad, i motsats till Anne-Marie Robertson’s artikel, och kommer troligen att påverka många. Man bör dock komma ihåg att “argumentum ex silentio” kan låta bra men är svag (obefintlig) bevisföring.

      (Reply)

 3. Kjell,

  Hej Kjell.
  Jag ser inga direkta tekniska sakfel i det du skriver förutom att Mikrovågorna i dagens ugnar har ca 12cm våglängd (2,45 GHz) och inte 1-10mm (300-30 GHz) som du antyder vilket gör att den ligger i samma band som WiFi och vissa 5G band. Däremot måste vi nog vara lite ödmjuka kring detta, det kan finnas andra faktorer som vi ännu inte vet så mycket om, inte bara den psykologiska effekten.
  Det jag är tveksam till är att du endast tycks fokusera på värmeeffekten?
  Dock med tanke på sakfelet gällande mikrovågsugnens frekvens så kanske du måste tänka om då du vill stå för sanningen? Värmeeffekten som alstras när vi håller mobilen mot huvudet kanske ändå inte är försumbar?
  Jag rekommenderar en viss ödmjukhet mot de som upplever problem och känner oro inför dagens och morgondagens mobila utveckling.
  Skillnaden i frekvenser med dagens mobilnät och 5G är inte så stor förutom att det blir så många flera basar och i vissa fall en effekthöjning med faktor 10 då man använder dynamiskt riktade antenner (Mimo)

  Min slutsats är att när vi talar om 5G så måste vi se till helheten inte bara de fysikaliska faktorerna, den psykologiska faktorn och den psykosociala miljön vi lever i är minst lika viktig eftersom den påverkar människors välmående i olika hög grad.
  De kanske viktigaste frågorna vi bör fundera på? Vem driver på denna utveckling och vill vi verkligen ha detta totala övervakningssamhälle som ett utbyggt 5G eller kommande 6G nät innebär?

      (Reply)

 4. Inge,

  Tack för din korrektion och ditt komplement. Du har rätt att jag fokuserar på värmeeffekten vad gäller våglängder större än ljusets och den joniserande effekten för våglängder mindre än ljusets.

  Men kanske jag hellre skulle fokusera på bara “agitationen” av molekyler och inte bara den termiska agitationen (kanske stämmer inte min hemmagjorda översättning av “thermal agitation”, kan inte hitta den i ordböcker på nätet).

  Eftersom nervimpulser består av polariseringen av neuronernas membran torde det vara teoretiskt möjligt att störsända med hjälp av elektromagnetiska vågor som agiterar de molekyler som sörjer för membranets polarisation. Kanske gjorde man något dyligt mot USA’s ambassad i Havanna?

  Men när man börjar tala om alla psykosomatiska och psykosociala företeelser som människor påstår sig uppleva finns det anledning att vara skeptisk. Homeopati, placebo, akupunktur, hypnos och kanske hundratals flera exempel visar tydligt att det aldrig kommer att gå att övertyga alla med hjälp av sunda verifierbara vetenskapliga argument.

  Sedan träffar du ju mitt i prick med följande, jag citerar:De kanske viktigaste frågorna vi bör fundera på? Vem driver på denna utveckling och vill vi verkligen ha detta totala övervakningssamhälle som ett utbyggt 5G eller kommande 6G nät innebär?

  Varje teknologisk landvinning ökar den makt som finns tillgänglig och maktmissbruk kommer alltid att finnas. Xi’s Kina är ju knappast Shangri La för flera än partiets toppar och deras hantlangare.

  Frågan blir därmed etisk. Skall man avsvära sig all teknisk utveckling som The Amish? De striktaste använder inte ens den “nya uppfinningen” knappar och knapphål utan föreskriver hyskor och hakar.

  Tyvärr löser det inte problemet med maktmissbruk.

  Själv har jag daglig nytta av internätets alla former av datatransport. Mitt under den tropiska solen 5 mil söder om ekvatorn sköter jag banksaker och betalar räkningar trådlöst. Och om någon storebror till Xi någon gång blir Word Emperor for life kan han (eller hon) be sina medarbetare att markera mej som “persona non grata” i databasen, med resultatet att essentiella funktioner blir otillgängliga för mej.

  Därför gör jag kopplingen till tro (som betyder både trohet och förtroende) i artikeln. Väldigt mycket psykosocialt lidande skulle ellimineras om prioriteten låg på att vara Herren trogen och förtrösta på honom och hans ord.

  Matt. 6:13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda, för riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

  1 Kor. 10:13-14 Ingen annan frestelse har drabbat er än den som vanligen möter människan. Men Gud är trofast, han ska inte låta er frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan.

  Not: Ordet “πειρασμός” (pirasmos) som har översatts med frestelse betyder även prövningar och motgångar.

      (Reply)

 5. Kjell,

  Hej Kjell.

  Att klippa och klistra med fakta bidrar lätt till att fake-news sprids även om syftet är att varna för densamma.

  Det är många självutnämnda experter på båda sidor i denna 5G debatt som sprider felaktiga fakta.

  Jag tror dock att ödmjukhet mot de som oroar sig och att kritiskt granska syftet till denna snabba utbyggnad av 5G näten vi nu ser, är en sund inställning.

  Vi kan tyvärr inte stoppa utvecklingen, däremot kan vi varna för konsekvenserna och även se till att ha alternativ och inte göra oss helt beroende av denna teknik.

      (Reply)

 6. Jag led av överdriven svettning i Juli och kollade upp vad som kunde göras åt det. En av åtgärderna i listan är behandling med mikrovågor varvid svettkörtlarna i behandlat område förstörs.

  “Mikrovågor
  Det finns en metod som går ut på att förstöra svettkörtlarna med mikrovågor. Metoden används vid svettning i armhålorna.”

      (Reply)

 7. Lars W,

  Och med starkt ljus riktat in i ögat kan man göra en person blind.

  Starkt riktat ljus “laser” kan även användas för att döda hårsäckar så man slipper hårväxt här och där.

  Med hjälp av ett förstoringsglas kan man fokusera solens ljus och sätta eld på brännbara material eller skaffa sig en brännblåsa.

  Ljus är farligt!

  /Kjell

      (Reply)

 8. Inge,

  Allt kan missbrukas. – Abusus non tollit usum – Missbruk upphäver inte användningen. – Även om något har missbrukats, eller kan missbrukas betyder det inte att det inte kan vara användbart eller bra i en annan mening eller när det används korrekt.

  Vad gäller ödmjukhet har jag aldrig begripit varför det är ödmjukare att mumla i skägget än att tala klarspråk. Inte heller varför det är okay att misstänkliggöra men oacceptabelt att försvara.

  Jesus sade om sig själv att han är mild och ödmjuk (Matt. 11:29). Det hindrade honom inte att göra sig ett rep och driva ut köpmännen ur templet (Joh. 2:15). Inte heller att kalla folk vitkalkade gravar (Matt. 23:27) och huggormsyngel (Matt. 12:34). Han kallade den kananeiska kvinnan och hennes folk för “hundar” (Matt. 15:21-28) ett synnerligen nedvärderande invektiv. Skulle kunna lista många fler exempel.

  Klarar Jesus ditt krav på ödmjukhet?

  Att Xi Jinping använder 5G som redskap att förtrycka beror på Xi Jinping, inte på 5G.

  I det så kallade “demokratiska” Europa eller USA går det galet på grund av att det finns en antikristen majoritet som väljer egotrippande, etnocentriska charlataner och populister till ledare.

  Majoriteten av väljarna klassas som “dårar” av Paulus i Rom. 1:18-22 m.fl. texter. Det är dessa dårar som är farliga. Inte 5G!

  Humanismen förkastar agape-kärleken och byter ut den mot tolerans och snällhet. Det elfte budet har blivit: “Du skall vara snäll!”

  Det budet praktiseras i en kristenhet som har blivit ljum (Upp. 3:16). Laodiceas församling representerar den sista tidens “kristna” med rikedomsdyrkan (Upp. 3:17) och avsaknad av kunskap om Sanningen, Guds Ord – blinda. (Har ofta undrat om “Laodicea” är en anspelning på “λαω δικαιω” – vilket kan översättas med “Jag har rätt!”, alltså en bra beskrivning på subjektivismens laglöshet.)

  PS. Trodde aldrig att jag skulle länka till ett föredrag av “Mr. Bean”. Hade aldrig tänkt att han kunde ha något vettigt att säga. Men kolla följande klipp. Mycket bra!

  Rowan Atkinson of free speech.

      (Reply)

 9. Kjell,

  “Hade aldrig tänkt att han kunde ha något vettigt att säga.”

  Någon, kanske Shakespeare, har sagt att man måste vara intelligent för att spela dåre.

      (Reply)

 10. Kjell,

  Jag känner på inget sätt igen det centerparti jag mestadels röstade på under 1980 – 1990 talen. (Sedan bytte de sida i inställningen till EU och jag gick vänsterut)

  Angående konspirationsteorier har jag sett och läst om några de senaste veckorna. Den mest roande är att månlandningen aldrig ägde rum och att det hela spelades in i en studio i Hollywood.

  Den mest oroande teorin är den om att mordet på Olof Palme var ett “teatermord”.

      (Reply)

 11. Inge,

  Kan detta vara dej till gagn? Må Herren välsigna och bevara dej.

  2 Kor. 5:1-10
  Men vi vet att om det tält som är vår jordiska boning bryts ner, så har vi en byggnad från Gud, ett hus som inte är gjort med händer, evigt i himlarna. För i denna suckar vi också och längtar att få bli överklädda med vår boning som är från himlen, för när vi väl är klädda i den ska vi inte bli funna nakna.

  För vi som är i detta tält suckar och är nedtyngda, inte för att vi vill bli avklädda utan överklädda, så att det dödliga kan bli uppslukat av livet. Men han som berett oss till detta är Gud, som pant har han också gett oss Anden. Därför är vi alltid vid gott mod och vet att så länge vi är hemma i kroppen, så är vi borta från Herren. För vi vandrar i tro, utan att se.

  Men vi är vid gott mod och vill helst flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför gör vi vårt bästa för att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. För vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort under sitt jordiska liv, vare sig det är gott eller ont.

  Lukas 21:25-28
  Och tecken ska ske i solen och i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska ge upp andan av skräck och väntan på det som ska komma över världen. För himlarnas krafter ska skakas. Och då ska de få se Människosonen komma i en molnsky med makt och stor härlighet. Men när detta börjar ske, res er upp och lyft upp era huvuden, för då närmar sig er befrielse.

  Matt. 10:26-33
  Frukta därför inte för dem. För inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, eller gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör i örat ska ni förkunna på taken. Och frukta inte för dem som dödar kroppen, men inte har makt att döda själen, utan frukta mer honom som kan fördärva både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en av dem ska falla till jorden utan er Fader. Men på er är till och med alla huvudhåren räknade. Därför ska ni inte frukta. Ni är mer värda än många sparvar. Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min Fader, som är i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min Fader, som är i himlen.

  Hebr. 12:28-29
  Därför, då vi får ett rike som inte kan vackla, så låt oss ta vara på nåden, genom vilken vi ska tjäna och behaga Gud med vördnad och gudsfruktan. För vår Gud är en förtärande eld.

      (Reply)

 12. Ännu en äkta konspiration!

  Det ockulta och antikristliga FN hatar Judar och Kristustrogna kristna.

  UN body passes resolution accusing only Israel of women’s rights violations

  Nikki Haley, the previous US ambassador to the UN, tweeted on Thursday: “It amazes me how the U.N. condones votes like these. It is a total mockery of human rights to allow Saudi Arabia, Iran, Pakistan, and Yemen to name Israel as the world’s only violator of women’s rights. #Embarrassing.”

  See quote

  Dutch lawmakers from six parties, including the ruling People’s Party for Freedom and Democracy, submitted a parliamentary query with critical questions to the foreign ministry over the vote. “Do you consider this proportional?” they asked the ministry, which must reply next month.

      (Reply)

 13. Kjell,

  Hej Kjell.

  Tack för Guds Ord, sanningens Ord som ger oss tröst och hopp, garanterat fritt från Fake News.
  Den här världen och våra fysiska kroppar är inte eviga utan bestämda att upphöra.
  Men så länge vi lever på denna jord bör vi dock vårda skapelsen och skydda oss från faror efter det förstånd som Gud har gett oss.
  Att radiovågor skulle vara helt ofarliga är Fake News. Du har redan nämnt värmen som alstras, även förhöjd canserrisk har påvisats hos människor som vistats i starka radio och magnetfält.
  Ingen ansvarig kan eller vågar idag garantera att strålningen från en aktiv mobiltelefon som under en längre tid hålls tryckt mot ditt huvud på sikt är ofarlig!
  Varför skulle det då vara fel att vi som tror oss förstå tekniken och inte drabbats av några direkta biverkningar varken fysiska eller psykiska, ändå visar en viss ödmjukhet och respekt gent emot de människor som är oroliga eller upplever sig drabbade?

  Vi har tidigare konstaterat att mikrovågsugnen ligger i ungefär samma frekvens band som WiFi 4G och kommande 5G, skillnaden är endast effekten. (5G planeras dock på sikt att finnas i alla band från ca 700MHz och uppåt vilket ger varierande påverkan beroende på frekvens och effekt)

  Den värme effekt som kroppen utsätts för är en produkt av frekvens, utsänd effekt, och avståndet över tid.
  Alla som talat i en mobiltelefon utan handsfree under en längre tid, bör ha märkt att örat blivit varmare efter en tid.
  Visserligen utsänder mobilen en lägre effekt än mikrougnen, ca faktor 1000. (ungefär samma skillnad som mellan en mobil och mobilbas) Kan tyckas mycket men här kommer avståndet in där effekten ökar eller minskar logaritmiskt med avståndet, vi håller oftast mobilen direkt mot huvudet vilket gör att påverkan mot kroppen kan bli maximal. Som jämförelse kan nämnas att effekten från en mobilbas i det aktuella bandet har minskat redan efter 100meter med en faktor 1 000 000 000 vilket gör att den nivån är i det närmaste försumbar jämfört med den effekt du får från din egen mobil när du trycker den mot örat.

  Osäkerheten kring vilka nivåer kroppen egentligen tål över tid och när ev. skadliga nivåer uppnås är ofta ganska oklart då det är allt för många osäkra faktorer som här spelar in.

  Kan jämföras med om du skulle baka en sockerkaka, du väger upp mjölet väldigt exakt på grammet, däremot övrigt som ägg och socker mm tar du på en höft. Resultatet lär variera från gång till gång.

  Alla som känner sig osäkra inför nuvarande och kommande 5G strålning bör tänka på att den egna användningen av mobilen är troligen den i särklass största riskfaktorn som ger störst påverkan på den egna kroppen.

  Kan jämföras med rökning, visserligen påverkas vi även av passiv rökning, men det är alltid rökaren själv som är mest utsatt för skada.

  Må Herren välsigna dej Kjell i din strävan att söka och dela med dej av sanningen, vi vet dock att denna världens kunskap är ett styckeverk som kommer att försvinna men Guds Ord kommer att bestå i evighet.

      (Reply)

 14. Inge skrev: Alla som känner sig osäkra inför nuvarande och kommande 5G strålning bör tänka på att den egna användningen av mobilen är troligen den i särklass största riskfaktorn som ger störst påverkan på den egna kroppen.

  Denna din välformulerade varning får summera vår “debatt”.

  Jag är säker på att du och andra läsare på bloggen inser att det ibland är påkallat att spetsa till uttalanden för att få motargument. Okay, det kan verka stöddigt och brist på ödmjukhet. Mea culpa!

      (Reply)

 15. Kjell,

  Varför avviker Sveriges gränsvärden så markant från andra länders riktvärden för mikrovågsstrålning?

      (Reply)

 16. Lars W,

  10.000 milliwatt per kvadratmeter är samma som 1 milliwatt per kvadratcentimeter. Det är gränsvärdet som handhavs i bla USA för mikrovågsugnars läckagestrålning. Länder utan lag angående detta brukar tillämpa USA’s rekommendation.

  Du länkar bara till bilden. Finns det inte någon förklarande artikel till den?

  Det verkar som att man jämför äpplen med päron i den bilden.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Lars W,

  Tack för länken. Det var ju en vackert designad konspirations-teoretisk sajt. Kommer troligen att vara till nytta för många som vill utveckla sina fobier och misstro. Samt hypokondriker.

  Inte ens i grafiken, där man jämför äpplen, bananer och grankottar, har man lyckats skriva sorterna rätt.

  Kollade runt lite grand. De tror att strålningen från mobilmasterna minskar i ditt hus om du stänger av din mobiltelefon.

  Om du lider av något av de följande skall du skrota din mikrovågsugn, stänga av all wifi och alla mobiler:

  • Huvudvärk
  • Sömnsvårigheter, sömnrubbningar
  • Onormal trötthet, utmattning
  • Koncentrationsproblem, minnesstörningar, yrsel
  • Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtrusningar
  • Stresskänsla, ökad irritation, aggressivitet
  • Nedstämdhet, ångest
  • Tinnitus

  Äntligen förstår jag varför jag känner mej trött ibland och nu och då har svårigheter att somna. Ja, jag känner mej även stressad ibland och min tinnitus är just nu mycket störande.

  Faran med internät är att vem som helst kan erbjuda sitt tankegods åt vem som helst och lura många.

  Min frid lyckas dom inte röva bort.

      (Reply)

 18. Har försökt sammanställa en grafik med information för att förtydliga fakta. (Källa)

  Diskussionen här handlar om mikrovågor i området för magnetronugnar, wifi och mobil telefoni.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Kjell,

  Jag är inte oroad för egen del men förstår dem som känner oro. 5G känns hur onödigt som helst. Vem behöver självkörande bilar, självkörande motorcyklar, självkörande cyklar, självkörande trampbilar etc? Vem behöver ladda ned 10 porrfilmer per timme till mobilen?

  Jag klarade mig så bra med GSM (G1?). Tala i telefon, skicka SMS och ta bilder. Det räcker för de flesta.

      (Reply)

 20. Lars W,

  På den kommentaren passar kanske….

  1.
  Om jag ägde allt men inte Jesus,
  vore livet värt att leva då?
  Kunde väl mitt hjärtas oro stillas,
  blott med ting, som skall till slut förgå?
  Om jag ägde allt men inte Jesus,
  vore vinsten värd en livslång strid?
  Och är jordens glädje värd att nämnas
  mot en enda stund av Jesu frid?

  2.
  Om jag ägde rikedom och kärlek
  och bland människor ett ärat namn,
  men ej något hopp för evigheten
  och för redlös farkost ingen hamn,
  om jag ägde allt men inte Jesus,
  som mig älskat intill korsets död,
  o, varthän i hela vida världen
  skulle jag väl fly i hjärtenöd?

  3.
  O hur tomt är allt i hela världen!
  Utan Jesus är blott synd och död,
  utan honom är ock evigheten
  idel mörker, gråt och evig nöd.
  Om jag kunde leva utan Jesus,
  o hur vore det att dö en gång,
  utan honom i den mörka dalen,
  utan honom evigheten lång.

  4.
  Men nu har jag allt, ja allt i Jesus:
  läkedom för alla hjärtats sår,
  ingen synd som inte han förlåter,
  ingen nöd som inte han förstår.
  Om jag ägde Jesus, endast Jesus,
  och i hela världen intet mer,
  o, så ägde jag dock allt i honom,
  han som nog och över nog mig ger.

  /Kjell

  PS.

  Läs gärna även: Kristna förföljs även i Sverige

  I alla fall tills vidare fri tillgång till artikeln.

      (Reply)

 21. Kjell,

  Det är länge sedan jag slutade fundera över “uppryckandet”. Det är fantasier som pingströrelsen m fl tog över från katolska jesuitpräster. Att en ond “kejsare” tar makten över Europa och där får en plattform att härska över världen är däremot högst sannolikt utifrån profetiorna. Först efter Harmagedon blir det fred, frid och frihet.

  Ordet “judekristna” är en “skvader”. Antingen är man jude eller kristen. Messianskt troende kan man vara eller bli vare sig man är jude eller hedning.

      (Reply)

 22. Lars W,

  Nu kastar du ut barnet med badvattnet.

  Bara för att Jesuiter och Nelson Darby hittade på villor betyder det inte att uppryckandet är “fejknjus”.

  Du har förvillats av de förvillade som hoppade från trosförkunnelsens galenskaper rakt i hebrew-roots-ministries lockelser.

  Uppryckandet kommer! Men inte enligt Jesuiternas, Darbys eller HRM-arnas villor.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Kjell,

  Jag har aldrig varit med någon fot i trosrörelsen. Jag har nog aldrig varit “kristen” heller egentligen, även om jag har tillhört diverse församlingar inom Pingst, ÖM och EFK i sammanlagt ca 40 år. I ungdomen litade jag på pastorer och deras utläggningar om bl a “uppryckandet”.

  Efter genomläsning av Bibeln i 20-årsåldern kom jag fram till att det var mycket som inte stämde och i 45-årsåldern övergick jag till messiansk tro och lära, densamma som lärs ut i evangelierna och som var apostlarnas lära och blev ett ideal sedan Bibelstudierna i 20-årsåldern.

  Ett “bortryckande på skyar” kommer men det dröjer ännu tusentals år innan dess.

      (Reply)

 24. Tala om konspiration!

  Upp. 13:16-18 Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller* vilddjurets namn eller dess namns tal. Här är visdomen. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är 666.

      (Reply)

 25. Vem som kommer att klassas som The Mr. Antikrist vet vi inte.

  Att den nuvarande presidenten av USA är en antikrist torde ingen Kristustrogen tvivla på.

  Nu ställs vi inför frågor:


  De som kan läsa Dagens låsta artiklar kan kolla följande:

  Trump twittrar att han är “kung av Israel”

  USA:s president har startat bråk med landets judar, och låter sig tilltalas som “kung av Israel” och som sänd av Gud.

  Alternativt följande engelskspråkiga artikel:

  Trump tweets quote calling him the “second coming of God” to Jews in Israel

  Less than a day after President Donald Trump outraged many members of the Jewish community for his comments about their loyalty, he tweeted out the claim that Israeli Jews view him as the “second coming of God.”

  2 Tess 2:3-5 Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad, som är en motståndare och upphöjer sig själv över allt som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel såsom Gud och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa er detta, när jag ännu var hos er?

  Ja, ja, det drar ihop sig.

  I Bibeln ges det signalement på antikristerna.

  En person man accepterar, på grund av att man vill ha det han utlovar och tror att han har makt att verkställa det, trots att man ser att hans livsstil inte duger.

  En en egocentrisk person som vill bli ärad och hyllad men inte kan acceptera kritik. En person som inte skyr några medel att uppnå sina personliga mål.

  Det har funnits en hel del prototyper för Antikrist och de hade alla samma egoistiska livfilosofi som Madame de Pompadour som lär ha sagt: “Après nous le déluge” (Efter oss syndafloden).

  Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. (Upp. 9:11) Apollyon betyder förstörare eller fördärvare.

  Det kommer att ske, och när det sker kommer det att ske “med hast”. I ett ögoblick, en tids-atom, kommer hela skapelsen att konfronteras med fakta.

  Är du redo?

  Eller står ditt hopp till Trump, Brexit och SD?


  Om du inte ännu funderar. Läs då detta: 666 Fifth Avenue

  Vem förbereder världen för Mr. BIG Antikrist? Och vilka skulle dessa unika personer vara?

      (Reply)

 26. Hej Kjell

  Du hänvisar ovan till en artikel i tidningen Dagen och tar upp begreppet tro i sammanhanget.

  Här följer ett utdrag ur en känd pastors uttalande om begreppet tro från ett annat sammanhang.

  Han håller med till 100% på yttrandet “visst skall vi hålla lagen!”
  Sedan kommer förklaringen :

  “NT – från början till slutet – håller fats vid att lagen gäller. Vi kan inte bli frälsta genom att följa den, men ändå gäller den och vi skall följa den. ”
  Kommentaren avslutas abrupt på detta sätt:
  “Detta inlägg känner jag – rakt på sak – olust inför! ”
  Inlägget handlade om “Tro allena.”

  Alltså är vi skyldiga att följa lagen i Nya Testamentet ?
  Personligen tror jag på Kristus fullbordade verk och där ser jag inget krav på att jag skall följa Lagen ??
  Har jag missat något…… ??
  Anders

      (Reply)

 27. Anders n skrev: Personligen tror jag på Kristus fullbordade verk och där ser jag inget krav på att jag skall följa Lagen ??

  Det är meningslöst att försöka diskutera med personer som bara läser de bibeltexter de gillar och struntar i resten.

  Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han gav sin* enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 
  Joh 3:17  För Gud sände inte sin* Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 
  Joh 3:18  Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enfödde Sons namn. 
  Joh 3:36  Den som tror på Sonen har evigt liv, men den som inte inte lyder, och inte rättar sig efter Sonen ska inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom. 

  Ef. 4:22-29 Så lägg nu bort det som hör till ert förra levnadssätt, den gamla människan som är fördärvad genom de bedrägliga begären, och förnyas i ert sinnes ande och ikläd er den nya människan, som är skapad efter Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en med sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Vredgas, men synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte heller djävulen något utrymme. Den som stjäl ska inte längre stjäla, utan i stället arbeta och göra det som är gott med sina händer, så att han kan ha något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma ur er mun, utan bara det som är gott till uppbyggelse, där det behövs, så att det ger nåd åt dem som hör på. 

  Jag tänker inte svara dej utförligt här för jag har redan skrivit tiotals artiklar om detta.

  Det enda jag vill säga är att begreppet är förvirrat på grund av att man klumpar ihop flera olika saker under ordet “lag”.

  Gud eviga bud är eviga och gäller i evighet.
  Förbundsavtalen är ju förbundsavtal och gäller bara parterna i förbundet.
  Straffpåföljderna kan variera och gör det också.
  Jurisprudens.

  Den som påstår att lagen är avskaffad bekänner samtidigt att han/hon inte har lagen skriven i sitt hjärta.

  Hur fullbordar man en lag?
  Gäller Svea Rikes Lag?
  Nomunication om lag och nåd
  Ingen fördömelse
  förelägga – apokeimai – lagstifta
  Jurisprudens – lagens tillämpning
  Lag och nåd – en recension
  Vad betyder ordet νομος?
  Mera om lag och nåd
  Hur ser Kristi lag ut?
  Nomofobi
  Lagar och ordningar
  Lagen och Trons Lydnad

  Det finns fler men detta får räcka. Vill du fortsätta diskussionen om lag, välj då en av dessa artiklar, citera något jag skriver där och kommentera där.

      (Reply)

 28. Anders n,

  Jag behöver inte lägga till ett enda ord. Det räcker att citera Guds Ord!

  Matt. 5:17-20 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag kom inte för att upphäva, utan för att fullborda. För sannerligen säger jag er: Förrän himmel och jord förgås, ska inte en minsta bokstav eller en enda prick i lagen förgås förrän allt har skett. Därför, den som upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, ska kallas den minste i himmelriket, men den som håller dem och lär så, ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, så ska ni inte alls komma in i himmelriket. 

  1 Joh. 3:2-6 Älskade, vi är nu Guds barn, och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Men det vet vi, att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för vi ska få se honom som han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Var och en som gör synd bryter också mot lagen, för synd är brott mot lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort våra* synder, och synd finns inte i honom. Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom.

  PS. Du får stå för vad du har skrivit. Det kommer inte att tas bort.

      (Reply)

 29. Kjell,

  Hes 36:25  Och jag skall stänka rent vatten på eder, så att I bliven rena; jag skall rena eder från all eder orenhet och från alla edra eländiga avgudar. 
  Hes 36:26  Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i edert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur eder kropp och giva eder ett hjärta av kött. 
  Hes 36:27  Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem. 

  Gud säger: Jag skall, Jag skall, Jag skall, Jag skall, Jag skall, och så göra att ni vandrar………

  Väldigt mycket vad Gud skall göra och väldigt lite vad människan skall göra. Detta tror jag sker när vi blir födda på nytt, Gud kommer att göra i och genom oss så att vi håller hans bud. Vi får ett nytt hjärta som vill göra det rätta och Anden som gör så att vi gör det rätta.

  Att följa Jesus är att göra Guds vilja, älska din nästa så uppfyller du lagen.

  Bb

      (Reply)

 30. Björn bloggaren skrev: “älska din nästa så uppfyller du lagen“.

  Det är ungefär humanismens trosbekännelse.

  Den “kristna” trosbekännelsen låter såhär: “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

  Humansiterna tar bara med andra biten och Ayatollah Khomeiny tar bara med första biten.

  Men det är summan som gäller.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Kjell,

  Okej Kjell, visst finns detta med att älska Gud med i NT, men det var inte det Paulus sa.
  Rom 13:8  Varen ingen något skyldiga – utom när det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen. 
  Rom 13:9  De buden: “Du skall icke begå äktenskapsbrott”, “Du skall icke dräpa”, “Du skall icke stjäla”, “Du skall icke hava begärelse” och vilka andra bud som helst, de sammanfattas ju alla i det ordet: “Du skall älska din nästa såsom dig själv.” 
  Rom 13:10  Kärleken gör intet ont mot nästan; alltså är kärleken lagens uppfyllelse. 

  Gal_5:14  Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: “Du skall älska din nästa såsom dig själv.”

  Summan av Guds ord är sanning och i summan finns många ord, bla om att älska Gud.

  Kjell, älskar du Gud på det sätt som ordet beskrev, Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd?

  Jag kan ärligt erkänna att jag inte gör det, i alla fall inte utifrån mina premisser, men Gud kanske ser annorlunda på det.

      (Reply)

 32. Björn bloggaren,

  Det var ett bra svar. Alltid trevligt att skriva svar på kommentarer med intressant innehåll. Skall försöka berätta hur jag förstår de texter du citerar.

  Paulus skrev till detta församlingar, alltså till dess “medlemmar”. Mottagarna var således människor som redan hade valt att vilja vara “kristna”.

  Rom. 1:7 Jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus. 

  Gal. 1:2 Jag och alla bröderna här hos mig hälsar församlingarna i Galatien. 

  Johannes skrev 1 Joh. 4:19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. och av texten kan vi se att det handlar om Guds kärlek och “att älska Gud”.

  Johannes påpekar att det är något skumt med vår bekännelse att vi älskar Gud om detta inte visar sig i vardagslivet.
   
  1 Joh. 4:20-21 Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom: att den som älskar Gud också ska älska sin broder.

  När vi talar om att älska Gud så kommer vi automatiskt in på begreppet “tro”. Jesu bror Jakob skrev om det och uttryckte samma tanke som Johannes.

  Jakob 2:17-18 Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger: “Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar.

  Och då uppstår precis den fråga du ställer. “… älskar (jag,vi) du Gud på det sätt som ordet beskrev, Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd?

  Det finns säkert fler bra texter om detta, men Johannes och Jakob får räcka för tillfället. Båda säger att vår kärlek till Gud (trohet och förtroende) syns i vårt handlande. Utan gärningar är tron död säger Jakob, och Johannes påpekar att det i första hand handlar om hur vi behandlar andra människor. Min förståelse: Alltså inte i första hand om ritualer och religion.

  Och visst har du rätt. Inte lyckas vi att älska med hela hjärtat, hela livet, hela kraften och hela förståndet. Men kanske lyckas vi att åtminstone vilja det.

      (Reply)

 33. Kjell,

  Tack för positiv feedback!

  Du nämnde Jak om tro utan gärningar är död och detta är ett intressant område, lite av ett favoritämne för mig.

  Lärjungarna i Joh 6:28-29 frågade Jesus vad de skulle göra för att utföra Guds gärningar och svaret blev nog rätt oväntat, detta är Guds gärning, att ni tror på den han sänt.

  En enda gärning, tron på Jesus, lite märkligt för på ett annat ställe säger Jesus.
  Joh 14:15  Älsken I mig, så hållen I mina bud. Och innan det i samma kapitel säger han:
  Joh 14:12  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern.

  Av detta kan man förstå att det skillnad på Guds gärning och trosgärningar, tron på Jesus först och trons gärningar utifrån det vi förstår att Gud vill sen.

  Jakob 2:17-18 Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger: “Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar.

  Men vad är då dessa gärningar som tron innefattar? Biblen talar ju även om döda gärningar?
  Heb 6:1  Låtom oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen; låtom oss icke åter lägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud.

  Heb 9:14  huru mycket mer skall icke Kristi blod – då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud – rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!

  Jag förstår att det troligen handlar om synd i dessa två verser, men i GT varnas det för att sätta kött till arm.
  Jer 17:5  Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött sig till arm och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN.

  Kött till arm tror jag handlar om att lita på sig själv och sin egen förmåga/styrka.

  Jes 31:1  Ve dem som draga åstad ned till Egypten för att få hjälp, i det de förlita sig på hästar, dem som sätta sin förtröstan på vagnar, därför att där finnas så många, och på ryttare, därför att mängden är så stor, men som ej vända sin blick till Israels Helige och icke fråga efter HERREN!  Eller fråga efter vad Herren vill och handla därefter.

  Hur tänker du Kjell?

  Bb

      (Reply)

 34. Björn bloggaren,

  Jag tänker att man behöver förstå den bibliska betydelsen av ordet tro. Alltså den relation som består av förtroende och trohet, kopplat med ett före och ett efter.

  Inga gärningar kan sona vår synd, men när vi har blivit rättfärdigförklarade har vi möjligheten att välja att inte synda.

  Om vi tror oss göra gärningar för att samla bonuspoäng så att vi kan förtjäna att bli rättfärdigförklarade så sysslar vi med döda gärningar.

  Av egen kraft kan vi inte börja att ha förtroende för Herren. Som du citerade “det är Guds gärning” att vi får förtroende för Herren Jesus.

  “Älsken I mig, så hållen I mina bud.” – alltså kärleken består av trohet från vår sida.

  “Kött till arm” – tror jag oftare betyder att man förlitar sig på en guru eller em fantastisk “predikant” i stället för Jesus. Eller som i exemplet ur Jesaja 31.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *