New religious movements

De senaste veckorna har det skrivits en hel del om en villolärande sekt som kallas “Österns Blixt”.


🙁 Herren Jesus Kristus är hon till vänster! 🙁

Sekten heter så på grund av att har ryckt loss en vers ur Matteus evangelium där Jesus talar om sin återkomst. Matt. 24:27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 

Och, hör nu och häpna!

Jesus lever. Och han gör det som en kinesisk kvinna i Chinatown i New York.

Det här är Österns blixt

Sekten Österns blixt blandar kristen lära med egna trosuppfattningar. Fast man gör det på ett sätt som inte kan lura dem som läser Bibeln. Texten i Matteus evangelium bör citeras på följande sätt.

Matt. 24:23-28 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. 

Två gånger i ett andetag varnar Jesus och säger att vi inte skall tro på villor om hans återkomst vare sig de är avsiktligt illasinnade eller framförs av knäppgökar, för när han kommer blir det lika synligt, för alla, som en blixt som lyser upp hela himlen från öster till väster.

Det behövs varken gurus eller profeter för att avslöja hans återkomst.

Här följer ännu några länkar som handlar om villoläran Österns Blixt.

P-O Flodström manar till vaksamhet kring Österns blixt

Dagens artiklar om den kinesiska sekten har fått stor spridning i sociala medier och skapar engagemang. Och det är just där som Österns blixt via falska konton försöker sprida sina läror. På Facebook har de lyckats bli vänner med många frikyrkoprofiler. P-O Flodström är en av dem som råkat ut för propaganda från sekten i sociala medier, och manar till vaksamhet.

Denna villa borde man dock kunna avväpna på direkten. Ja, jag skulle till och med vilja påstå att bara de som vill bli lurade av denna sekt kan bli det.

Sekt försöker nästla sig in i svensk kristenhet

En fruktad kinesisk sekt försöker nu etablera sig i Sverige.
På Facebook och Twitter ger man intryck av att vara en kristen kyrka, men under ytan döljer sig andra läror.
I Kina har sekten förföljt och kidnappat kristna.

Han varnar kristna musikproducenter för sekten Österns blixt

Den kristne musikern Eric Lagerström fick en förfrågan att producera musik för en kinesisk kyrka.
Men han insåg att det var sekten Österns blixt som låg bakom.
Nu vill han varna andra kristna som är verksamma inom kreativa yrken.

Till och med Wikipedia hajjar att det är villolära på gång. Eastern Lightning

Eastern Lightning (Chinese: 东方闪电; pinyin: Dōngfāng Shǎndiàn), which prefers to use the name The Church of Almighty God, is a new religious movement established in China in 1991, to which Chinese governmental sources attribute from three to four million members, although scholars regard these figures as somewhat inflated. The name “Eastern Lightning” is drawn from the New Testament, Gospel of Matthew 24:27: “For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.” Its core teaching is that Jesus Christ returned to earth in our days as the incarnate Almighty God (全能神), this time not as a man but as a Chinese woman.

Att människor som bor i ett land där man inte får äga en Bibel luras är mindre konstigt.

Kolla även denna länk med information. 10 Disturbing Facts About The Church Of Almighty God

Konstigare är det att man i länder där läsandet av Bibeln rekommenderas hittar på den ena smörjan efter den andra. I Kenya läser jag om en nybildad sekt som är populär bland landets studenter.

According to the police, the cult nick named ‘Young Blud Saints’ believes that there are three gods namely: true god, false god and random god.

He added that, they also believe that the random god is the one who fails them because he is not firm with his decisions and that his answers are not straight.

“Members are expected to sacrifice what they love most to prove loyalty to the organization,” the statement reads in part.

Det förekommer ovanligt många självmord bland sektens anhängare. “De offrar sig själva år sektens gud!”

Efter att ha läst om dessa saker undrade jag om det finns någon information angående sekter. Hur många de är och hur gamla de är. Jag fann följande artikel. List of new religious movements

A new religious movement (NRM) is a religious, ethical, or spiritual group or community with practices of relatively modern origins. NRMs may be novel in origin or they may exist on the fringes of a wider religion, in which case they will be distinct from pre-existing denominations. Academics identify a variety of characteristics which they employ in categorizing groups as new religious movements. The term is broad and inclusive, rather than sharply defined. New religious movements are generally seen as syncretic, employing human and material assets to disseminate their ideas and worldviews, deviating in some degree from a society’s traditional forms or doctrines, focused especially upon the self, and having a peripheral relationship that exists in a state of tension with established societal conventions.

Det är oundvikligt att en lista med sekter blir både subjektiv och ofullständig. Dock är denna lista i alla fall en indikation på hur det står till.

Som PS har jag lagt till en bearbetad lista i tabellform. På sajten finns hela listan med referenser.

I ovanstående grafik har jag återgett villornas mängd från 1700 tills nu. Den blå linjen är antalet villor och den röda är en så kallad “trend line” där data har inpassats i en så bra matematisk modell som möjligt. I detta fall en exponetiell kurva.

Man behöver inte vara ett matematiskt snille för att se att det går galet i hög och ökande takt. Om det fortsätter så finns det snart mer sekter än människor. Det dröjer bara några år från nu. Sela!

Låt oss titta på årtalen i kurvan och jämföra det med viktiga händelser i världens historia.

Från mitten på 1700-talet till mitten på 1800-talet introducerade tre viktiga personer evolutionsläran för att de ville bli kvitt Moses och Bibeln. Det var James Hutton, Charles Lyell och Charles Darwin. Du kan läsa om dessa så kallade vetenskapsmän och om den parallella attacken bland filosofer och politiker i denna artikel Historia, filosofi, religion, vetenskap och realitet.

På bilden kan man se att kurvan börjar visa en stigning runt 1860. Sedan lugnar det ner sig lite grand för att ta fart igen runt sekelskiftet. Nästa stora stigning börjar ungefär 1930 och riktig fart blir det 1970, förmodligen på grund av TV och TV-predikanter.

Sedan ser det ut som om det lugnar ner sig mot slutet av kurvan, men jag tror det beror på att alla nyare sekter inte har manifesterat sig än och således inte har kommit med i listan än.

Listan är konservativ. Många “forskare” talar om mer än 10.000 sekter. Listan visar “bara” 260. Katoliker brukar gå ut med budskapet att Reformationen har resulterat i 33.000 sekter. De använder den retoriken för att “bevisa” att alla sekter är “protestanter” och att allt skulle bli bra igen om protestanterna bara ville underordna sig påven. Katolikerna är avsiktligt tysta om alla synkretiska och ockulta sekter som redan finns i “Kyrkan”.

Om man söker ordet “sanningen”, alltså bestämd form singularis i SFB15 i NT får man 140 träffar. Jag vill avsluta med två citat.

2 Tess. 2:9-12 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 

2 Tim. 4:3-4 Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 

Vi har fortfarande den stora förmånen att ha Sanningen som brunn för vår tro. Guds ord är Sanning. Läs Bibeln tills du kommer ihåg viktiga texter utantill. Den kärleken till sanningen är det bästa vaccinet mot villoläror.

PS. Jag har sorterat tabellen kronologiskt så att det är lättare att se hur villorna ökar i stigande grad. Notera att listan innehåller alla kända nystartade “rörelser” från och med 1700-talets början. Avsikten är att visa hur mängden tilltar. Listan innehåller alltså inte bara villoläror och främmande religioner, utan även legitima kristna samfund.

Name Founder Year founded Type
Shakers Ann Lee 1750 Communal—Before 1960
Chabad-Lubavitch Shneur Zalman of Liadi. 1750 Chasidic movement in Orthodox Judaism.
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Joseph Smith 1830 Latter-day Saint Movement; Millenarianism; Mormonism
Latter Day Saint movement Joseph Smith 1830 Latter Day Saint movement; Mormonism;
Plymouth Brethren John Nelson Darby 1830 Millenarian
Apostolic Christian Church of America Samuel Heinrich Froehlich 1830 European Free-Church
Tenrikyo Miki Nakayama 1838 Shintoism
Bábism Báb 1844 Islam
Christadelphians, also called Thomasites John Thomas 1844 Baptist family
Odinism Orestes Brownson 1848 Neo-paganism
Namdhari Balak Singh 1850 Sikhism
New Thought Phineas Parkhurst Quimby 1850 Metaphysical
Candomblé 1850 Syncretistic; Neo-African; Divination
Followers of Christ Marion Reece (or Riess) 1850 Unclassified
Christian Reformed Church in North America Gijsbert Haan 1857 Reformed Presbyterian
Fraternitas Rosae Crucis Paschal Beverly Randolph 1858 Rosicrucianism
Konkokyo Bunjiro Kawate 1859 Shintoism
Seventh-day Adventist Church Ellen G. White 1860 Seventh Day Adventists
Radha Soami Satsang Beas Seth Shiv Dayal Singh 1861 Sant Mat
Adonai-Shomo Frederick T. Howland 1861 Adventist Communal
New Apostolic Church Heinrich Geyer 1863 Unclassified Christian Churches
Bahá’í Faith Mírzá Ḥusayn-‘Alí Nuri 1863 Middle Eastern, Baha’i
Moody Church Dwight L. Moody 1864 Fundamentalist and Evangelical Churches
The Salvation Army William Booth 1865 Nineteenth Century Holiness
Jehovah’s Witnesses Charles Taze Russell 1870 Adventist; Bible Student Groups
Arya Samaj Mul Shankara 1875 Hinduism
Christian Science Mary Baker Eddy 1876 Christian Science-Metaphysical;
Oahspe Faithists John Ballou Newbrough 1882 UFO-Christian
Conservative Judaism Sabato Morais, Marcus Jastrow, H. Pereira Mendes 1887 Mainline Judaism
Ahmadiyya Muslim Community Mirza Ghulam Ahmad 1889 Islam
General Church of the New Jerusalem schism 1890 Swedenborgianism
Church of Daniel’s Band 1893 Non-Episcopal Methodism
National Spiritualist Association of Churches Harrison D Barrett, James M. Peebles, Cora L. Richmond 1893 Spiritualism
Vedanta Society Swami Vivekananda 1894 Hinduism
Altruria Edward Biron Payne 1894 Christian Socialist Communal
Ordo Templi Orientis Carl Kellner; 1895 Thelema
Volunteers of America Ballington Booth and Maud Booth 1896 Nineteenth Century Holiness
Two by Twos, also known as Cooneyites, Christian Conventions, the Workers and Friends, the Truth, etc. William Irvine 1897 Independent fundamentalist family
Fire Baptized Holiness Church of God of the Americas W.E. Fuller 1898 Black Trinitarian Pentecostal
Oomoto Mrs. Nao Deguchi 1899 Millenarian Shintoism
United Holy Church of America Isaac Cheshier 1900 Black Trinitarian Pentecostal
Universal White Brotherhood Peter Deunov 1900 Other Theosophical Groups
Tolstoyan primitivism Leo Tolstoy 1901 Christian anarchism, Pacifism
The African Church Jacob Kehinde Coker 1901 Anglican Communion
Mazdaznan Otoman Zar-Adusht Ha’nish 1902 Zoroastrianism
Unity Church Charles Fillmore 1903 New Thought
Church of God of Prophecy Ambrose Tomlinson 1903 White Trinitarian Holiness Pentecostal
The Word Foundation Harold W. Percival 1904 Theosophy
Church of God Mountain Assembly J.H. Parks, Steve N. Bryant, Tom Moses, William O. Douglas 1906 White Trinitarian Holiness Pentecostal
Apostolic Christian Church (Nazarean) Samuel Heinrich Froehlich 1906 European Free-Church
Native American Church 1906 Entheogen Groups
Church of God in Christ Charles H. Mason 1908 Pentecostal
Rosicrucian Fellowship Carl Louis von Grasshof 1909 Rosicrucianism
United Lodge of Theosophists Robert Crosbie 1909 Theosophy
Antoinism Louis-Joseph Antoine 1910 Healing, Christian
Anthroposophy Rudolf Steiner 1912 Western Occultist
Assemblies of God merger 1914 Pentecostalism
Iglesia Ni Cristo Felix Y. Manalo 1914 Restorationism; Unitarianism
Ancient Mystical Order Rosae Crucis H. Spencer Lewis 1915 Rosicrucianism
Apostolic Church Daniel Powell Williams 1916 Pentecostal
Pentecostal Church of God 1919 Pentecostalism
Cao Dai, also known as Dai Dao Tam Ky Pho Do Ngô Văn Chiêu; Lê Văn Trung 1919 Syncretistic; Vietnamese Millenarian
Umbanda Zélio Fernandino de Moraes 1920 Spiritism
Apostolic Overcoming Holy Church of God William Thomas Phillips 1920 Apostolic Pentecostal
Laymen’s Home Missionary Movement Paul S. L. Johnson 1920 Adventist; Bible Student Groups
Bruderhof, also known as the Hutterian Brethren and Hutterian Society of Brothers Eberhard Arnold 1920 Communal
Elan Vital (formerly Divine Light Mission) Shri Hans Ji Maharaj 1920 Sant Mat
Church of God with Signs Following George Went Hensley 1920 Holiness Pentecostal
Local Church movement Ni Shu-tsu (Watchman Nee) 1920 Independent Fundamentalist; Other Bible Students
Agni Yoga Nicholas Roerich 1920 Theosophical
Moral Re-Armament Frank N. D. Buchman 1921
Meher Baba followers Merwan Sheriar Irani 1921 Hindu-inspired
The Blackburn Cult, also known as the Divine Order of the Royal Arms of the Great Eleven May Otis Blackburn 1922 Neopaganism and New Thought
Independent Fundamental Churches of America R. Lee Kirkland 1922 Unaffiliated Fundamentalist
Builders of the Adytum Paul Foster Case 1922 Ritual magic
Friedrich Rittelmeyer 1922 1922 Anthroposophy
Lucis Trust Alice A. Bailey 1923 Occultist; Theosophical
International Church of the Foursquare Gospel Aimee Semple McPherson 1923 White Trinitarian Pentecostal
Grail Movement Oskar Ernst Bernhardt 1924 Spiritualist, Psychic and New Age; Channeling
Lectorium Rosicrucianum 1924 Rosicrucianism
Commandment Keepers: Holy Church of the Living God Arnold Josiah Ford 1924 Black Judaism
Adonism Franz Sättler 1925 Neopagan
United House of Prayer for All People Marcelino Manoel de Graca 1925 African American Pentecostal
Cherubim and Seraphim, also known as Sacred Cherubim and Seraphim Society and Eternal Sacred Order of Cherubim and Seraphim Moses Orimolade Tunolase 1925 African Pentecostal
Seventh-day Adventist Reform Movement schism 1925 Seventh Day Adventists
Moorish Science Temple of America Timothy Drew 1925 Black Islam
Opus Dei Saint Josemaría Escrivá de Balaguer 1928 Roman Catholic
Anglo-Saxon Federation of America Howard B. Rand 1928 British Israelism
Sant Nirankari Mission Baba Buta Singh Ji 1929 Sikhism
Soka Gakkai International Tsunesaburo Makiguchi 1930 Nichiren Buddhism
Aladura Josiah Ositelu 1930 Pentecostal
Church of the Lord (Aladura) Josiah Ositelu 1930 Pentecostal Family
Branch Davidians Victor T. Houteff 1930 Seventh Day Adventist
Nation of Islam Elijah Muhammad 1930 Black Muslims
Sacred Name Movement Clarence Orvil Dodd 1930 Aventist; Church of God (Seventh-Day);
Association for Research and Enlightenment Edgar Cayce 1931 Occultist
The Church of Light C.Zain 1932 Hermetism
Amica Temple of Radiance Ivah Berg Whitten 1932 Theosophical
Subud Muhammed Subuh 1933 Sufism
Urantia Foundation William S. Sadler 1934 UFO,
Church of World Messianity Mokichi Okada 1934 Shintoism
Bethel Ministerial Association Albert Franklin Varnell 1934 Apostolic Pentecostal
Philosophical Research Society Manly Palmer Hall 1934 Occult Orders
Self-Realization Fellowship Paramahansa Yogananda 1935 Hinduism
Sivananda Yoga Vedanta Centres Kuppuswami Iyer 1935 Hinduism
Open Bible Standard Churches merger 1935 White Trinitarian Pentecostals
Shepherd’s Rod, also known as the Davidian Seventh-day Adventist Association Victor T. Houteff 1935 Seventh Day Adventists
Rastafari Leonard Howell, Joseph Hibbert, Archibald Dunkley, Robert Hinds 1935 Black Judaism
John Frum 1936 Syncretistic; Millenarian
Brahma Kumaris Dada Lekhraj 1936 Hinduism
Shinnyo-en Shinjo Ito and Tomoji Ito 1936 Japanese Buddhism
Arcane School Alice and Foster Bailey 1937 Alice Bailey Groups
Risshō Kōsei Kai Nikkyo Niwano and Myoko Naganuma 1938 Nichiren Buddhist
Bible Presbyterian Church Carl McIntire 1938 Reformed Presbyterian
Church of Aphrodite Gleb Botkin 1939 Witchcraft and Neo-Paganism
Mita Congregation Juanita García Peraza 1940 Deliverance Pentecostal
Aryan Nations, also known as Church of Jesus Christ Christian, Aryan Nations Wesley Swift 1940 British Israelism
Universal Great Brotherhood Serge Raynaud de la Ferriere 1940 Other Theosophical Groups
Christ Apostolic Church Joseph Ayo Babalola 1941 Pentecostal
The Way International Victor Paul Wierwille 1942 Independent fundamentalist family
Agasha Temple of Wisdom Richard Zenor 1943 Spiritualism
White Eagle Lodge Lady Elizabeth Carey 1943 Other Theosophical Groups
United Israel World Union David Horowitz 1944 Other Jewish Groups
Shri Ram Chandra Mission Shri Ram Chandraji Maharaj 1945 Hinduism
American Buddhist Society and Fellowship, Inc. Robert Ernest Dickhoff 1945 Tibetan Buddhism
United Pentecostal Church International merger 1945 Apostolic Pentecostals
Latter Rain Movement schism led by George Hawtin and Percy Hunt 1946 Millenarian Pentecostal
Evangelical Methodist Church J.H. Hamblen 1946 Non-Episcopal Methodist
Celestial Church of Christ Samuel Oshoffa 1947 Nativist Christian Pentecostal
Religious Science Ernest Holmes 1948 New Thought
Wicca Gerald Gardner 1949 Occultist
Shinreikyo Kanichi Otsuka 1950 Shintoism
Charismatic Movement 1950
Branhamism William M. Branham 1951 Oneness Pentecostal
The Living Word Fellowship John Robert Stevens 1951 Latter Rain Pentecostals
Assemblies of the Lord Jesus Christ merger 1952 Apostolic Pentecostal
Unarius Academy of Science Ernest Norman, Ruth Norman 1954 UFO Religion
Aetherius Society George King 1954 UFO-Christian
Unification Church Sun Myung Moon 1954 Unification Church
Church of the Living Word, also known as The Walk John Robert Stevens 1954 Fundamentalist; Occultist
Collegiate Association for the Research of Principles, also known as CARP Sun Myung Moon 1955 Unification Church
Ananda Marga Prabhat Ranjan Sarkar 1955 Hinduism
Scientology L. Ron Hubbard 1955 UFO, Other Psychic, New Age Groups
Peoples Temple Jim Jones 1955 Other Psychic, New Age Groups
Dalit Buddhist Movement, also known as the Neo-Buddhist movement or Navayana Buddhist movement B. R. Ambedkar 1956 Buddhism (Navayana or Neo Buddhism branch)
Kerista John Presmont 1956 Communal—After 1960
Saiva Siddhanta Church Subramuniy 1957 Hinduism
The Church of God (Jerusalem Acres) Grady R. Kent 1957 White Trinitarian Holiness Pentecostal
Bible Way Church of Our Lord Jesus Christ schism 1957 Apostolic Pentecostal
Church Universal and Triumphant Mark Prophet; Elizabeth Clare (Wolf) Prophet 1958 Theosophical; Occultist
Transcendental Meditation Brahmananda Saraswati (Guru Dev), Maharishi Mahesh Yogi 1958 Hinduism
Vale do Amanhecer Tia Neiva 1959 Spiritualism
Mahikari Kotama Okada 1959 Shintoism
Semitic Neopaganism Raphael Patai 1960 Neo-paganism, Feminism
Jesus Movement 1960 Fundamentalist
Reformed Druids of North America 1960 Neo-Paganism
Rainbow Family Barry Adams 1960 Communal—After 1960
Ansaaru Allah Community As Siddid Al Imaan Al Haahi Al Mahdi 1960 Black Islam
International Society for Krishna Consciousness Srila A.Bhaktivedanta 1960 Hinduism
Unitarian Universalism consolidation 1961 Unitarian Universalism
Universal Life Church Kirby Hensley 1962 Liberal Family
Church of All Worlds Tim Zell; Lance Christie 1962 Witchcraft and Neo-Paganism
Findhorn Foundation Eileen Caddy; Peter Caddy; Alexis Edwards; Roger Benson 1963 Christian-Anthroposophistical-Rosicrucian
Church of Satan Anton LaVey 1966 Satanism
Kripalu Center (Kirpalu) Amrit Desai 1966 Hinduism
Rajneesh movement Rajneesh Chandra Mohan 1966 Eastern Family
Feraferia Frederick Adams 1967 Neopagan, Goddess
Friends of the Western Buddhist Order (FWBO) Sangharakshita (Dennis Lingwood) 1967 Buddhism
Triratna Buddhist Community (formerly FWBO) Sangharakshita (Dennis Lingwood) 1967 Buddhism
Community Chapel and Bible Training Center Donald Lee Barnett 1967 Latter Rain Pentecostal
Lama Foundation Steve Durkee 1967 Communal—After 1960
Family International, previously known as the Children of God, the Family of Love and the Family David Berg 1968 Fundamentalist,
Sufi Ruhaniat International Samuel L. Lewis 1968 Sufism
Arica School Oscar Ichazo 1968 Sufism
Church of the Creator Rev. Dr. Grace Marama URI 1969 Liberal family
Alamo Christian Foundation, also known as Alamo Christian Church, Consecrated, Alamo Christian Ministries, and Music Square Church Tony Alamo; Susan Alamo 1969 Fundamentalist; Communal
3HO Harbhajan Singh Khalsa 1969 Sikhism
Love Family, also known as the Church of Jesus Christ at Armageddon and Love Israel Paul Erdman 1969 Communalism
Christian World Liberation Front, also known as the Spiritual Counterfeits Project Jack Sparks; Fred Dyson; Pat Matrisciana 1969 Christian Fundamentalist-Millenarian
Apostolic Church of Christ (Pentecostal) Johnnie Draft; Wallace Snow 1969 Apostolic Pentecostal
Shiloh Youth Revival Centers John J. Higgins, Jr. 1969 Communal—After 1960
New Reformed Orthodox Order of the Golden Dawn 1969 Witchcraft and Neo-Paganism
Potter’s House also known as Christian Fellowship Ministries (CFM), The Door, Victory Chapel, Christian Center, Crossroads Chapel, etc. Wayman Mitchell 1970 Pentecostalism
Jews for Jesus Moishe Rosen 1970 Fundamentalist Christianity
Sahaja Yoga Shri Mataji Nirmala Devi 1970 Hinduism
The Brethren (Jim Roberts group), also known as The Body of Christ and The Garbage Eaters Jimmie T. Roberts 1970 Unclassified Christian Churches
CAUSA International Sun Myung Moon 1970 Unification Church
Creativity Ben Klassen 1970 Pantheism; Agnostic Atheism; White Racialism.
Ásatrú Stephen McNallen 1970 Neo-pagan
Breatharians also known as Inedia Wiley Brooks 1970 Hinduism-influenced
Crossroads Movement 1970
Kabbalah Centre Philip Berg 1970 New Age
New Kadampa Tradition Geshe Kelsang Gyatso 1970 Tibetan Buddhism
The Covenant, the Sword, and the Arm of the Lord James D. Ellison 1970 British Israelism
Ausar Auset Society R.A. Straughn 1970 Rosicrucianism
Nation of Yahweh Hulon Mitchell, Jr. 1970 Black Judaism
Emin Raymond Armin 1971 New Age
est (Erhard Seminars Training) Werner Erhard 1971 Human Potential Movement,
Church of Bible Understanding Stewart Traill 1971 Adventist; Fundamentalist
Himalayan Institute of Yoga Science and Philosophy Swami Rama 1971 Hinduism
Movement of Spiritual Inner Awareness John-Roger Hinkins 1971 Sant Mat
Eckankar Paul Twitchell 1971 Derived from Sant Mat but denies connection
Assembly of Christian Soldiers Jessie L. Thrift 1971 Unclassified, Ku Klux Klan-based
Dianic Wicca merger 1971 Witchcraft and Neo-Paganism
Bawa Muhaiyaddeen Fellowship Bawa Muhaiyaddeen 1971 Sufism
International Community of Christ also known as Church of the Second Advent (CSA) and Jamilians Eugene Douglas Savoy 1972 New Age Occultist
Adidam, previously Free Daist Avabhasan Communion, Free Daist Communion, Crazy Wisdom Fellowship, Johannine Daist Community, Laughing Man Institute, Dawn Horse Communion, Free Primitive Church of Divine Communion, Free Communion Church, Dawn Horse Fellowship Adi Da 1972 Hindu-inspired
Maranatha Campus Ministries Bob Weiner 1972 Pentecostalism
Monastic Order of Avallon Henri Hillion de Coatmoc’han 1972 Neo-pagan
American World Patriarchs Uladyslau Ryzy-Ryski 1972 Eastern Liturgy
Twelve Tribes Gene and Marsha Spriggs 1972 Messianic Jewish Communal—After 1960
Heaven’s Gate Marshall Herff Applewhite; Bonnie Lu Nettles 1973 New Age, UFO
Vajradhatu Chögyam Trungpa 1973 Tibetan Buddhism
Raëlism Claude Vorilhon (Rael) 1973 Flying Saucer Groups
African Theological Archministry, previously Order of Damballah Hwedo Ancestor Priests, Shango Temple, and Yoruba Temple Walter Eugene King 1973 Voodoo
Church of Israel Dan Gayman 1974 British Israelism
Pilgrims of Arès Michel Potay 1974
Summum Claude Rex Nowell 1975 Unclassified Christian Churches
Covenant of the Goddess merger 1975 Witchcraft and Neo-Paganism
Insight Meditation Society Jack Kornfield, Sharon Salzberg, Joseph Goldstein 1976 Theravada Buddhism
Fellowship of Isis Olivia Robertson 1976 Spiritual organization
Jesus Army (also known as “Jesus Fellowship Church” and “Bugbrooke Jesus Fellowship”) Noel Stanton (split from Baptist Union) 1977 Fundamentalist, Communal
Ramtha J. Z. Knight 1977 New Age
Sukyo Mahikari Sekiguchi Sakae 1978 Mahikari Syncretistic
Church of the SubGenius J.R. “Bob” Dobbs 1979 UFO; Apocalypticism
Hanuman Foundation Richard Alpert (Ram Dass) 1980 Hinduism
American Buddhist Movement 1980 Western Buddhism
Antiochian Catholic Church in America Gordon Mar Peter 1980 Independent Catholic, Monophysite
True Buddha School Lu Sheng-yen 1980 Tibetan Buddhism/Taoism
Art of Living Foundation, also known as Association for Inner Growth and Ved Vignan Maha Vidya Preeth Ravi Shankar 1981 Hinduism
Association of Vineyard Churches John Wimber 1982 Trinitarian Pentecostals
Christian Identity 1982 British Israelism
Ancient Teachings of the Masters, also known as ATOM Darwin Gross 1983 Sant Mat
Adventures in Enlightenment, A Foundation Terry Cole-Whittaker 1985 Religious Science
Aum Shinrikyo, also known as Aleph Shoko Asahara 1987 Japanese Buddhism
Covenant of Unitarian Universalist Pagans Margot Adler 1987 Witchcraft and Neo-Paganism
Kemetic Orthodoxy Tamara Siuda 1988 Kemetic
Madkhalism Rabee Al-Madkhali 1990 Islam
Wotansvolk David Lane 1990 neo-völkisch paganism
Isha Foundation Jaggi Vasudev 1992 Hinduism
Women’s Federation for World Peace Hak Ja Han 1992 Unification Church
The New Message from God Marshall Vian Summers 1992 UFO
Falun Gong Li Hongzhi 1992 Qigong movement
Toronto Blessing Randy Clark 1994 Pentecostalism
Family Federation for World Peace and Unification Sun Myung Moon 1994 Unification Church
Million Man March Louis Farrakhan 1995 Nation of Islam
International House of Prayer also known as (IHOP or IHOPKC) Mike Bickle 1999 Christian Charismatic, Post-tribulational, Historic premillennialism
The Way of the Livingness (Universal Medicine) Serge Benhayon 1999 Theosophical
Arkeon Vito Carlo Moccia 1999 Reiki, Roman Catholicism
Jediism 2000 Star Wars-inspired New Age
Santa Muerte Cult 2000 Syncretic Folk Catholic
Terasem Martine Rothblatt 2004 Transhumanism
Church of the Flying Spaghetti Monster Bobby Henderson 2005 Cynicism
Global Peace Foundation Hyun Jin Moon 2007 Unification Church
The Genesis II Church of Health and Healing Jim Humble 2009 UFO-New Age inspired Pseudoscience
Kopimism Isak Gerson 2012 Internet religion
Syntheism Alexander Bard 2012 Pantheist, Humanist, Netocratic
Temple of Satan Lucien Greaves and Malcolm Jarry 2012 Satanism, Nontheistic
World Peace and Unification Sanctuary Church Hyung Jin Moon and Yeon Ah Lee Moon 2015 Unification Church-based Ultra-Orthodoxy/Fundamentalism

Views: 678

5 thoughts on “New religious movements”

 1. Hei igjen, Kjell!
  Leste igjennom “sektlisten” (NRM-listen) og ble lite förvånad:

  Bahá’í Faith Mírzá Ḥusayn-‘Alí Nuri 1863 Middle Eastern, Baha’i
  Moody Church Dwight L. Moody 1864 Fundamentalist and Evangelical Churches
  The Salvation Army William Booth 1865 Nineteenth Century Holiness
  Jehovah’s Witnesses Charles Taze Russell 1870 Adventist; Bible Student Groups

  Ser du det samme som meg? Evangeliske bevegelser startet av Moody og Booth er plassert sammen med… Ja, nettopp. Hva er kriteriene for å havne på denne listen og hvem står bak?

  Alt godt/NorskaBent

      (Reply)

 2. NorskaBent,

  Tack för din kommentar. Jag förstår att du har frågetecken eftersom du kallar listan “sektlista”. Och jag ser att jag har uttryckt mej så att listan tolkas så.

  Listan innehåller alla nystartade “rörelser” från och med 1700-talets början. Avsikten var att visa hur mängden tilltar. Och sannerligen är det flesta, men inte alla, både villoläror och främmande religioner. Jag har uppdaterat kommentaren till listan för att förtydliga detta. Än en gång tack att du påvisade detta.

  Där jag bor brukar “kyrkor” splittras när det blir tillräckligt många medlemmar. Man ger då den nya kyrkan ett nytt namn. Bara som exempel…

  När “City Misson” splittras så kallar sig utbrytaren “Fredom in Christ Mission”, till exempel. Och när den sedan splittras kan det bli “Christ the Rock Mission” och så vidare i all oändlighet.Med 80% som kallar sig kristna är ju den enda mission man kan bedriva att knycka medlemmar från varandra.

  Det handlar här om business. Andrepastorn tycker att Förstepastorn får för mycket pengar, så han sticker med en liten grupp som han hoppas kunna utvidga så att han själv får mera pengar.

  Nästan alla dessa “kyrkor” predikar prosperity och trosförkunnelse. Inom en cirkel på 1 km från vårt hus har vi säkert minst 7 kyrkor, kanske fler.

  Det finns fler i listan än de du nämnde som kan betraktas som legitima kristna kyrkor.

      (Reply)

 3. Kjell,

  Takk for utfyllende svar og oppklaring, Kjell!
  Har lest artikkelen din med interesse og har sans for “splitrings”-funksjonen din med ditto grafisk plot. Matematisk avbildning av galskapens eksponential-funksjon tåler å bli eksponert!

  Forøvrig bør du lære dine etterkommere å huske tallet e med 8 desimalers nøyaktighet vha regelen:
  “e = 2,7 + 2 x Henrik Ibsen” der Henrik Ibsens fødselsår = 1828

  Til slutt litt fun facts i form av en kristen-quiz (om noe heter så):

  Moody Church (Dwight L. Moody) VS. The Salvation Army (General William Booth)

  Quiz-spørsmål:
  Hvem fikk et krigsskip oppkalt etter seg? Og når og hvor skjedde det?

  Hint:
  Predikant-maskingevären Moody var amerikaner. General Booth ble født i marinestormakten GB

  Ha en god helg alle sammen/NorskaBent

      (Reply)

 4. NorskaBent,

  Talet e kunde jag redan med 9 decimaler.

  Wöhler syntetiserade urea 1828. Det var minnesstödet för mej som svensk kemist.

  /Kjell

  PS. Jag ser i loggan att du har upptäckt min wiki. Jag har fortfarande minst 50 träfford som måste författas. Ett eller två om dagen….

      (Reply)

 5. Kjell,

  Lykke til med din wiki. Skal gå den igjennom – Ett eller två om dagen. Hehe

  Mye av utviklingen i verden skjer eksponentielt. Ta en titt innom https://sv.wikipedia.org/wiki/Exponentialfunktion – kan ge dig en idé eller känsla för vad exponentiella tillväxten är (den glada norrbaggen skriver nu på svenska…)

  Det drar seg til her verden. Bremsene fungerer ikke lenger – kristne og moderate krefter lammes. Forvirring, polarisering og splittelse skjer på alle nivåer og i alle deler av samfunnet: i hjem, på skole, i kulturen, i politikk, i kirken. You name it.

  Kjønn (genus) er blitt en sosial konstruksjon og har mistet sin binære definisjon og forankring i biologien. Og sosiale medier og digitale kanaler sprer det “glade”/gale budskapet. Hjernevask ikke bare pågår, men akselererer. Unge, historieløse mennesker skjønner ikke hva som skjer. Eldre kan fornemme noe av galskapen, men de er så trøtte, så trøtte… Av alle forandringene!

  Jesus vil også ha forandring i våre liv, men av en helt annen type og kvalitet enn verden tilbyr.

  PS. Rettelse av feil i tidligere innlegg (litt off topic)

  Tallet e som kalles for Eulers tall, kan altså memoreres med 9 desimaler selvsagt (ikke 8) ved bruk av “Henrik Ibsen – Wöhlers”-memoriseringsmetod!

  Bonus for spesielt interesserte – her kommer en utökad memoriseringsmetod med 16 desimaler:

  Tips for å huske de 16 første desimalene i e = 2,7…. (starten må man huske selv) 1828 (Henrik Ibsens fødselsår) 1828 (Ibsens fødselsår igjen) 459045 (gradene i en rettvinklet, likebeint trekant er 45 grader, 90 grader og 45 grader) 2 (dette er den 16. desimalen, og er det samme sifret som vi begynte med: 2,71… – både π og e har 2 som 16. desimal).

  Alternativt kan man se bort fra 16. desimal-regelen over og fortsette reglen med: 235 (første ustabile uranisotop), 360 en hel sirkel, 28 (Ibsens fødselsår forkortet) og 747 (Boeing flytype “Jumbojet”).

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *