Nytt år?

Den 5:te Februari 2019 blev det nyår igen och jag vill tillönska er alla ett välsignat år 4716.

När jag läste om det kinesiska nyåret började jag fundera på hur de kom fram till att det i år är år 4716. Vad hade de som början på tideräkningen? Vi brukar ju använda den tideräkning som börjar med Jesu födelse, även om den kanske missade med några år. Vi brukade kalla det BC från “Before Christ” och AD från “Anno Domini”. Men numera måste ju allt sekulariseras så man lade till bokstaven “E” och kallar det “Before Common Era” och nutiden kallar man kort och gott “Common Era”.

Judarnas nyår börjar i September och vi har nu år 5779 enligt deras tideräkning. Hur räknar man?

Klicka på bilden för att förstora den.


På bilden har jag gjort en grafisk representation av tiden från skapelsen fram till och med Josef. Det finns inga uppgifter om hur länge Adam och Eva var i Paradiset, men många anser att 90 år är en sannolik tid. Paradistiden har jag färgat grön.

Varje person som nämns i diagrammet har ett blått fält som representerar livslängden. Den mörkblå biten är livet innan de nämnda sönerna föddes. I det mörkblå fältet står personens ålder när sonen föddes och i det ljusblå fältet står det hur länge han sedan levde. Till höger står den totala åldern.

Alla uppgifterna finns i Moseböckerna. Se även Chronology of the Bible om du är intresserad.

Noa föddes ungefär 1060 räknat från skapelsen. Abraham ungefär 1950 (1946 enligt Masoretiska texter). Jesus föddes 4164.

Jag skall inte trötta med kalkylerande. Vi har nu 2019 kineserna 4716. Noa var således ungefär 400 det kinesiska året 0. Låt oss försöka hitta lite ledtrådar. Jag börjar med en text som det har spekulerats oändligt om.

1 Mos. 6:1-11
När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. Då sade Herren: “Min Ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara hundratjugo år.” Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. 

Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sade: “Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta – både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem.” 

Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. 

Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. 

 
Lade du märke till uttrycket “fortsatta historia“?

Noa föddes ungefär 1060 år efter skapelsen. När Noa var ungefär 400 år gammal fick han uppdraget att predika omvändelse och bättring och att bygga arken. Sem föddes när Noa var ungefär 500 år. Noa predikade 120 år. Det tog 80 år att bygga arken. Floden kom när Noa var 600 år. Sem var alltså ungefär 100 när floden kom.

Låt oss lämna därhän vilka “Guds söner och forntidens väldig män” var. Det jag vill visa på här är att Noa fick uppdraget att predika rättfärdighetens och omvändelsens budskap. Petrus bekräftar detta i 2 Petr. 2:5 Han skonade inte heller den forntida världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, med sju andra när han lät floden drabba de gudlösas värld. 

Det hjälpte så vitt vi vet inte då och det kommer i tidens slut inte heller att hjälpa. Ingen vill lyssna på rättfärdighetens och omvändelsens budskap. Matt. 24:37-39 Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 

Kanske kan det vara av intresse att se följande karta när det gäller språkens historia.

Mycket tyder på att det fanns ett skriftspråk i detta område och att det skrevs med hieroglyfer eller mera allmänt pictogram.

Det var här som Nimrod byggde tornet. Och du kan även se Ur på kartan.

Det man i allmänhet är ense om är att Kinesiska pictogram fanns innan Moses föddes.

För oss som tror på Guds Ord i Bibeln är detta av intresse. Det finns nämligen många kinesiska pictogram som verifierar just berättelserna om Paradiset och Syndafloden.

= +

Första sammansatta pictogrammet betyder “förbud” och består av pictogrammet som betyder “träd” och pictogrammet som betyder “gudomligt bud”.

= + +

På samma sätt betyder här kombinationen “djävul” och den är sammansatt av “hemlighetsfull” (svart) + “person” (blå) + “trädgård” (brun).

= +

Pictogrammet för “själviskt begär” (greed, desire) består av “kvinna” och “träd”.

= + +

Pictogrammet för naken består av “kläder” + “träd” + “trädgård”.

= + +

Pictogrammet för båt består av “åtta” + “mun” + “vessel” (Förlåt engelskan i sista ordet. Det svenska ordet “behållare” är bara delvis synonymt med “vessel”.) De som blev “frälsta” var 8 personer Noa, hans hustru, hans söner och sonhustrur. Det fanns 8 munnar ombord på båten.

Vill du läsa mera kan du göra det på denna sajt.

Jag kommer fram till att kinesernas tideräkning börjar när Noa var 400 år och fick uppdraget att predika omvändelse och rättfärdighet.

Jag vill citera från en kommentar som skrevs av SÅ Gerdvall för lite mer än 5 år sedan. Du finner den här.

En lite rolig ordlek är att ordet nåd är chen på hebreiska och om man läser chen baklänges så blir det noach. (Det syns inte när man transkriberar). Vi läser ju i bibeln att “Noa fann nåd inför Herrens ansikte”. Noa fann nåd, det låter inte som att han lydde Herren på ett lagiskt sätt när han byggde arken, men hade han inte lytt Herren så hade han förmodligen inte heller funnit nåd. Man kan inte heller helt bortse från att våra handlingar genererar något gott. Man skulle också kunna säga att Noa frälste sig själv och sin familj genom sin gärning att bygga arken.

Titta sedan igen på bilden med livslängdsdiagrammet. Abraham föddes 60 år innan Noa dog. Säkerligen fick han höra hur det gick till, direkt från Noa och/eller Sem som faktiskt dog 30 år senare än Abraham. Isak och Jakob hade respektive 110 år of 50 år möjligheten att få fakta personligen av Sem.

Det jag vill poängtera är att det inte handlar om massor av generationer med muntlig information. Adam var första ledet, Metusela andra, Noa tredje, Abraham fjärde och Jakob femte i ledet.

Jag kan inte låta bli att undra om Gud har en plan att använda sig av kinesernas dokumentation i skriftspråk och tideräkning, på något sätt, i tidens ände.

Views: 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *