Splittren eder

Kanske har de äldre av läsarna hört om Yngve Gamlins “ploj” som handlade on “Den fria republiken Jämtland”?

Du kan läsa om det på Wikipedia. Republiken Jämtland

Yngve Gamlin var en udda regissör, skådespelare, målare och scenograf. Hans skämt lutade åt ockultism och surrealism. Som ung person i Sverige kunde jag inte tycka om hans påhitt.

Bilden visar det “en gång” mäktiga Brittiska Emperiet.


Trots detta är det nog av intresse att se på hans egendomliga skämt i ljuset av lika egendomliga nutida händelser.

Jag vet ju att det finns ett mycket starkt, irrationellt, stöd för utträde ur EU, i Sverige. Ofta inte minst hos frikyrkliga som har amerikansk eskatologi i skallen.

Samtidigt bör man väl ha klart för sig att Brexit är långt ifrån klart och troligen kommer att ställa till mycket skada för alla som inte utan problem kan klara sig på hälften av sin nuvarande inkomst om priserna fördubblas.

Samtidigt håller “regionalister” i Spanien på att bråka om Katalonien. Och många långa blodiga år bråkade man på västsidan om Baskien.

I Brexit-sagan är just den Irländska fria republiken en av de största stötestenarna. Blodiga terrorist-anslag av alla engelsmän som ville fortsätta ockupationen av en liten bit av norra Irland. Alltså nutida kolonism.

Hajjar du?

Inte jag, i alla fall.

Views: 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *