Religion i Sverige

Hur många religioner finns det i Sverige? Kan alla dessa livsåskådningar samexistera? Blir det då synkretism eller blir det ingenting? Skall vi följa denna uppmaning?
 

Eller skall vi stå upp för vår tro att alla avvikande religioner motsäger (contradicts) evangelium?
 


 
Så här säger Wikipedia om Religion i Sverige
Sverige är ett av världens minst religiösa länder. Religionssociologiska undersökningar visar att 46–85 procent av Sveriges befolkning kan kategoriseras som ateistisk, agnostisk eller icke-troende (på Gud). År 2016 var ändå 61,2 procent av alla svenskar formellt sett medlemmar i den lutherska Svenska kyrkan. Svenska kyrkan var tidigare statskyrka i Sverige och dess villkor och existens fastställs ännu i Lag om Svenska kyrkan från 1998. Lagen trädde i kraft 2000, då relationerna mellan kyrka och stat ändrades. Trots Svenska kyrkans höga medlemssiffror är den religiösa aktiviteten (gudstjänstbesöken) inte särskilt omfattande. Totalt 44,1 procent av de som föds i Sverige döps inom Svenska kyrkan. 33,5 procent av vigslarna sker i Svenska kyrkan, men 76,5 procent av begravningarna sker inom den.

I Sverige finns flera andra trosåskådningar representerade, bland annat till följd av invandring från andra delar av världen. Romerska katoliker, den kristna ortodoxa kyrkan, muslimer och frikyrkliga protestanter är vanliga religiösa inriktningar. Den muslimska gruppen uppgick enligt lösa definitioner till 400 000 personer år 2006. Av muslimerna uppskattas 5 procent, eller 25 000, vara praktiserande (i betydelsen att de deltar i fredagsbönen och ber fem gånger om dagen). Det finns även buddhister, judar, hinduer och bahá’íer i Sverige. Bland de övriga finns enstaka som praktiserar modern asatro och traditionell samisk religion.

Vi har således: (Orkar du läsa listan? Den är säkerligen inte fullständig.)

Ateism Agnosticism Humanism
Romersk katolicism Ortodox katolicism SVK Lutheraner
Islam Protestantism Buddhism
Judaism Ny-Judaism Asatro
Hinduism Bahá’í Scientology
Evolutionism UFO-ism Konspirationism
Synkretism Animism Venerationism
Glorificationism Canonationism Idoldyrkan
Egoism Narcissism Veganism
Et cetera Med mera Resten
Nu vill jag koppla detta med profetian om världsrikena i Daniel. Man brukar vanligtvis försöka att nämna rikena vid namn efter världshistoriens stormakter.

Det kanske stämmer, vad vet jag? Men tänk om det även stämmer att man kan se rikena som globala tidsåldrar.

Daniel 2:31-35
O konung, du såg i din syn en stor staty, hög och med strålande glans. Den stod framför dig, och den var skrämmande att se. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. 

Medan du såg på den revs en sten loss, men inte av människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Allt blev som agnar från tröskplatserna om sommaren, och vinden förde bort det så att inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. 

Daniel 2:41-43
Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet, eftersom du såg att leran var blandad med järn. Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet blandat med lera betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål men ändå inte hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera
 
 
Det är nog få som inte känner till denna text. Jag har bara citerat en liten del av den. Det jag framför allt vill ta upp är fötterna som var gjorda av järn och lera.

Det slog mej att detta liknar multikulturella nationer där man har en total villervalla av religioner och traditioner

Kolla nu listan (tabellen ovan) med alla olika religioner (livsåskådninger). Kolla sedan på följande bild som får representera hur det var förr när historia, traditioner, språk och religion var nominalt lika i Sverige.

Och kom ihåg att inte allt var “gott” på den så kallade “gamla goda tiden”.

Riket skall vara både starkt och svagt. För att hålla ordning mitt i oredan kommer ropet om starka ledare, ja kanske upplysta diktatorer, att bli allt högre.

Vattenkanoner, tårgas, gummikulor, stun-guns, ja vad mera finns det som makthavare numera sätter in mot dem som protesterar.

Här visar sig även svagheten. Gemenskapen förintas. Laglösheten tilltar. Kärleken kallnar. Kaos hotar och demokrati funkar inte.

Då får vi lyfta upp våra ögon och spana efter “stenen som rycks loss men inte av människohänder”, Herren Jesu Kristi återkomst som Kungars Kung i det världsvida fridsriket.

Views: 103

3 thoughts on “Religion i Sverige”

 1. Bara en kort kommentar om termen ”coexist”. Att ”samexistera” behöver väl inte betyda att man hävdar att alla har lika rätt, och att alla religioner är lika sanna. Det kan väl snarare vara ett exempel på att med Paulus ord, hålla fred med alla så långt det går. Kristna kan inte ge upp kristendomens sanningsanspråk, men det betyder varken att andra behöver tystas eller att kristendomen skall ha en skyddad specialställning. Här tycker jag att den gyllene regeln är vägledande; behandla andra religioner som vi vill bli behandlade av dem (märk väl, inte behandla dem som de behandlar oss).

      (Reply)

 2. Tyckte du att jag uppmanar till oenighet och strid? Det var inte avsikten med artikeln. Avsikten var att visa på att när man förkastar Den Ende Guden så faller man offer för vilka galenskaper som helst.

  Eller som C. S. Lewis uttryckte det. “Allt som får högre prioritet än Gud, blir en demon.

  Rom 12:18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er

  Givetvis bör utgångspunkten vara att behandla alla enligt principen för det dubbla kärleksbudet.

  Samtidigt vet vi ju att det hat som finns hos en hel del förnekare av Guds ord, förr eller senare visar sig i ord och handling.

  Det finns bara två val.

  Matt. 12:30 Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar.

  2 Kor. 6:14-15 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar ? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 

  Men min avsikt var faktikst bara att visa på den ideologiska splittringen som tidstecken och orsak till villervalla och oenighet.

      (Reply)

 3. Nej, jag anser absolut inte att du manar till strid. Jag ville bara nyansera, och mena att det inte nödvändigtvis är så att kristna som framhåller vikten av samexistens behöver vara synkretister, fega eller oklara med kristendomens sanningsanspråk. CS Lewiscitater är mycket bra, och jag håller givetvis med dig om att det ytterst endast finns två val.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *